Pregled uputstava za prilagođavanje formata broja

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Da biste kreirali prilagođeni format broja, počnite tako što ćete izabrati neki od ugrađenih formata broja kao početnu tačku. Zatim možete da promenite bilo koji odeljak koda tog formata da biste kreirali sopstveni prilagođeni format broja.

Format broja može imati do četiri odeljka koda odvojena tačkom i zarezom. Ti odeljci sa kodovima definišu format za pozitivne brojeve, negativne brojeve, nulte vrednosti i tekst, tim redosledom.

<POZITIVNO>;<NEGATIVNO>;<NULA>;<TEKST>

Na primer, ove odeljke sa kodovima možete koristiti za kreiranje sledećeg prilagođenog formata:

[Plavo]#,##0,00_);[Crveno](#,##0,00);0,00;"prodaja "@

U prilagođeni format broja ne morate da uključite sve odeljke sa kodovima. Ako navedete samo dva odeljka sa kodovima za prilagođeni format broja, prvi odeljak se koristi za pozitivne brojeve i nule, a drugi se koristi za negativne brojeve. Ako navedete samo jedan odeljak sa kodovima, on se koristi za sve brojeve. Ako želite da preskočite odeljak sa kodovima i uključite odeljak sa kodovima posle njega, morate uključiti krajnju tačku i zarez za odeljak koji preskačete.

Sledeća uputstva trebalo bi da budu korisna za prilagođavanje bilo kojih od ovih odeljaka sa kodovima formata broja.

 • Prikaz teksta i brojeva    Da biste u ćeliji prikazali i tekst i brojeve, postavite tekstualne znakove među dvostruke navodnike (" ") ili stavite obrnutu kosu crtu ispred jednog znaka (\). Uključite znakove u odgovarajući odeljak kodova formata. Na primer, otkucajte format $0,00" višak";$-0,00" manjak" da biste pozitivan iznos prikazali kao "$125,74 višak", a negativan kao "$-125,74 manjak". Imajte u vidu da postoji jedan znak razmaka ispred teksta „višak“ i „manjak“ u svakom odeljku sa kodovima.

  Sledeći znakovi prikazuju se bez upotrebe navodnika.

$

Znak dolara

+

Znak plus

(

Leva zagrada

:

Dvotačka

^

Dugosilazni akcenat (znak „karet“)

'

Apostrof

{

Leva vitičasta zagrada

<

Znak „manje od“

=

Znak jednakosti

-

Znak minus

/

Kosa crta

)

Desna zagrada

!

Znak uzvika

&

Znak „ampersand“

~

Tilda

}

Desna vitičasta zagrada

>

Znak „veće od“

Znak razmaka

 • Uključivanje odeljka za unos teksta    Ukoliko je uključen, odeljak sa tekstom je uvek poslednji odeljak u formatu broja. Uključite znak „et“ (@) u odeljak u kojem želite da prikažete tekst koji otkucate u ćeliji. Ako se znak @ izostavi iz odeljka sa tekstom, tekst koji otkucate neće se prikazati. Ako želite uvek da prikazujete određene znakove teksta sa otkucanim tekstom, postavite dodatni tekst među dvostruke navodnike (" "). Na primer, "bruto priznanice za "@

  Ako format ne uključuje odeljak sa tekstom, on ne utiče ni na jednu vrednost koja nije numerička koju otkucate u ćeliji na koju je primenjen taj format. Pored toga, cela ćelija se konvertuje u tekst.

 • Dodavanje razmaka    Da biste kreirali razmak koji je širine znaka u formatu broja, uključite podvlaku (_) ispred znaka koji želite da koristite. Na primer, kada iza podvlake sledi desna zagrada, kao što je _), pozitivni brojevi se ispravno poravnavaju sa negativnim brojevima koji su između zagrada.

 • Ponavljanje znakova    Da biste ponovili sledeći znak u formatu radi ispunjavanja širine kolone, uključite zvezdicu (*) u format broja. Na primer, otkucajte 0*- da biste uključili dovoljno crtica iza broja da biste popunili ćeliju ili otkucajte *0 ispred bilo kog formata da biste uključili početne nule.

 • Uključivanje decimala i značajnih cifara    Da biste oblikovali razlomke ili brojeve koji sadrže decimale, u odeljak uključite sledeće čuvare mesta za cifre, decimale i znakove za razdvajanje hiljada.

0 (nula)

Ovaj čuvar mesta za cifru prikazuje beznačajne nule ako broj ima manje cifara nego nula u formatu. Na primer, ako otkucate 8,9 i želite da ta vrednost bude prikazana kao 8,90, upotrebite format #,00.

#

Ovaj čuvar mesta za cifru sledi ista pravila kao 0 (nula). Međutim, Excel ne prikazuje dodatne nule kada otkucani broj ima manje cifara sa obe strane znaka za razdvajanje decimala od simbola # u formatu. Na primer, ako je prilagođeni format #,##, a vi u ćeliji otkucate 8,9, biće prikazan broj 8,9.

?

Ovaj čuvar mesta za cifru sledi ista pravila kao 0 (nula). Međutim, Excel dodaje razmak za beznačajne nule sa obe strane znaka za razdvajanje decimala kako bi decimale bile poravnate u koloni. Na primer, prilagođeni format 0,0? u koloni poravnava decimale za brojeve 8,9 i 88,99.

. (tačka)

Ovaj čuvar mesta za cifru prikazuje znak za razdvajanje decimala u broju.

 • Ako broj sa desne strane znaka za razdvajanje decimala ima više cifara od čuvara mesta u formatu, broj će biti zaokružen na onoliko decimala koliko ima čuvara mesta. Ukoliko sa leve strane znaka za razdvajanje decimala ima više cifara od čuvara mesta, biće prikazane dodatne cifre. Ako format sadrži samo znakove broja (#) sa leve strane znaka za razdvajanje decimala, brojevi manji od 1 počinju znakom za razdvajanje decimala, na primer ,47.

Da biste prikazali

Kao

Koristite ovaj kôd

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234,568

12.0
1234,57

#,0#

44.398
102.65
2.8

44.398
102.65
    2.8
(sa poravnatim decimalama)

???.???

5,25
5.3

5 1/4
5 3/10
(sa poravnatim razlomcima)

# ???/???

 • Prikazivanje znaka za razdvajanje hiljada    Da biste kao znak za razdvajanja hiljada prikazali zarez ili da biste broj podelili sa 1,000, u format broja uključite sledeći znak za razdvajanje.

, (zarez)

Prikazuje znak za razdvajanje hiljada u broju. Excel hiljade odvaja zarezom ako broj sadrži zarez između znakova brojeva (#) ili nula. Zarez iza čuvara za mesto cifre deli broj sa 1,000. Na primer, ako je oblik #,0, i u ćeliji otkucate 12.200.000, prikazuje se broj 12,200,0.

Da biste prikazali

Kao

Koristite ovaj kôd

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12.2

0.0,,

 • Navođenje boja    Da biste naveli boju za odeljak formata, u odeljku otkucajte ime neke od sledećih osam boja između uglastih zagrada. Kôd boje mora biti prva stavka u odeljku.

[Crna]

[Zelena]

[Bela]

[Plava]

[Magenta]

[Žuta]

[Cijan]

[Crvena]

 • Navođenje uslova    Da biste naveli formate brojeva koji će biti primenjeni samo ako broj ispunjava uslov koji navedete, postavite uslov u uglaste zagrade. Uslov se sastoji od TE000127031 i vrednosti. Na primer, sledeći format prikazuje brojeve koji su manji od 100 ili jednaki tom broju crvenim fontom, a brojeve koji su veći od 100 plavim fontom.

  [Crvena][<=100];[Plava][>100]

  Da biste primenili uslovna oblikovanja na ćelije (na primer, senčenje boja koje zavisi od vrednosti ćelije), na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na dugme Uslovno oblikovanje.

 • Uključivanje simbola valuta    Da biste otkucali neki od sledećih simbola valute u obliku broja, pritisnite taster NUM LOCK i koristite numeričku tastaturu da biste otkucali ANSI kôd za simbol.

Da biste uneli

Pritisnite ovaj kôd

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

evro

ALT+0128

 • Napomena: Prilagođeni formati čuvaju se sa radnom sveskom. Da bi Excel uvek koristio određeni simbol valute, pre pokretanja programa Excel morate promeniti simbol valute koji je izabran u regionalnim opcijama na kontrolnoj tabli.

 • Prikazivanje procenata    Da biste brojeve prikazali kao procente broja 100  – na primer, da biste broj ,08 prikazali kao 8 % ili 2,8 kao 280 %  – uključite znak procenta (%) u format broja.

 • Prikazivanje naučnog načina zapisivanja    Da biste brojeve prikazali u naučnom (eksponencijalnom) formatu, koristite sledeće eksponentne kodove u odeljku.

E (E-, E+, e-, e+)

Prikazuje broj u naučnom (eksponencijalnom) formatu. Excel prikazuje broj sa desne strane koda „E“ ili „e“ koji odgovara broju mesta za koji je znak za razdvajanje decimala pomeren. Na primer, ako je format 0,00E+00, a vi otkucate 12.200.000 u ćeliji, prikazuje se broj 1,22E+07. Ako format broja promenite u #0,0E+0, prikazuje se broj 12,2E+6.

 • Prikazivanje dana, meseci i godina    Da biste brojeve prikazali u formatu datuma (kao što su dani, meseci i godine), koristite sledeće kodove u odeljku.

m

Prikazuje mesec u vidu broja bez početne nule.

mm

Prikazuje mesec u vidu broja sa početnom nulom kada je to prikladno.

mmm

Prikazuje mesec u vidu skraćenice (od jan. do dec).

mmmm

Prikazuje mesec punim imenom (od januara do decembra).

mmmmm

Prikazuje mesec jednim slovom (od j do d).

d

Prikazuje dan u vidu broja bez početne nule.

dd

Prikazuje dan u vidu broja sa početnom nulom kada je to prikladno.

ddd

Prikazuje dan u vidu skraćenice (od ned. do sub).

dddd

Prikazuje dan punim imenom (od nedelje do subote).

yy

Prikazuje godinu u vidu dvocifrenog broja.

yyyy

Prikazuje godinu u vidu četvorocifrenog broja.

Da biste prikazali

Kao

Koristite ovaj kôd

Mesece

od 1 do 12

m

Mesece

od 01 do 12

mm

Mesece

od jan. do dec.

mmm

Mesece

od januara do decembra

mmmm

Mesece

od j do d

mmmmm

Dane

od 1 do 31

d

Dane

od 01 do 31

dd

Dane

od ned. do sub.

ddd

Dane

od nedelje do subote

dddd

Godine

od 00 do 99

yy

Godine

od 1900 do 9999

yyyy

 • Prikazivanje časova, minuta i sekundi    Da biste prikazali formate vremena (kao što su časovi, minuti i sekunde), koristite sledeće kodove u odeljku.

h

Prikazuje čas u vidu broja bez početne nule.

[h]

Prikazuje vreme koje je proteklo u časovima. Ako radite sa formulom koja vraća vreme u okviru kojeg broj časova premašuje 24, upotrebite format broja sličan formatu [h]:mm:ss.

hh

Prikazuje čas u vidu broja sa početnom nulom kada je to prikladno. Ako format sadrži AM ili PM, čas se zasniva na dvanaestočasovnom časovniku. U suprotnom, čas se zasniva na dvadesetčetvoročasovnom časovniku.

m

Prikazuje minut u vidu broja bez početne nule.

Napomena: Kôd m ili mm mora da se pojavi odmah posle koda h ili hh ili odmah pre koda ss. U suprotnom, Excel prikazuje mesec umesto minuta.

[m]

Prikazuje vreme koje je proteklo u minutima. Ako radite sa formulom koja vraća vreme u okviru kojeg broj minuta prekoračuje 60, upotrebite format broja sličan formatu [mm]:ss.

mm

Prikazuje minut u vidu broja sa početnom nulom kada je to prikladno.

Napomena: Kôd m ili mm mora da se pojavi odmah posle koda h ili hh ili odmah pre koda ss. U suprotnom, Excel prikazuje mesec umesto minuta.

s

Prikazuje sekundu u vidu broja bez početne nule.

[s]

Prikazuje vreme koje je proteklo u sekundama. Ako radite sa formulom koja vraća vreme u okviru kojeg broj sekundi premašuje 60, upotrebite format broja sličan formatu [ss].

ss

Prikazuje sekundu u vidu broja sa početnom nulom kada je to prikladno. Ako želite da prikažete razlomke sekundi, upotrebite format broja koji je sličan formatu h:mm:ss.00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Prikazuje čas pomoću dvanaestočasovnog časovnika. Excel prikazuje AM, am, A ili a za vreme od ponoći do podneva i PM, pm, P ili p za vreme od podneva do ponoći.

Da biste prikazali

Kao

Koristite ovaj kôd

Časove

od 0 do 23

h

Časove

od 00 do 23

hh

Minute

od 0 do 59

m

Minute

od 00 do 59

mm

Sekunde

od 0 do 59

s

Sekunde

od 00 do 59

ss

Vreme

4 AM

h AM/PM

Vreme

4:36 PM

h:mm AM/PM

Vreme

4:36:03 P

h:mm:ss A/P

Vreme

4:36:03.75

h:mm:ss.00

Proteklo vreme (u časovima i minutima)

1:02

[h]:mm

Proteklo vreme (u minutima i sekundama)

62:16

[mm]:ss

Proteklo vreme (u sekundama i stotinkama)

3735,80

[ss],00

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×