Pregled sistema Office podataka za povezivanje

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Podaci u programu mogu da dolaze iz spoljnog izvora podataka, kao što su tekstualne datoteke, radne sveske ili baze podataka. Ovaj spoljni izvor podataka je povezan sa program kroz vezu za prenos podataka, što je skup informacija koji opisuje kako da pronađete, prijavite se i pristup spoljnom izvoru podataka. Sledeći odeljci opisuju kako se spoljni podaci za povezivanje rada, kako da delite informacije o povezivanju sa drugim aplikacijama i korisnicima i kako da bude bezbednija pristup podacima.

Razumevanje osnove podatke za povezivanje

Glavna prednost povezivanja sa spoljnim podacima je da povremeno možete da analizirate podatke bez kopiranja više puta. Više puta uzastopno Kopiranje podataka o je operaciju koja može da bude bilo dugotrajan i lako nastaju greške.

Informacije o vezi može uskladištiti u radnoj svesci ili datoteci veze, kao što su u datoteku Office Data Connection (ODC) (.odc) ili ime izvora podataka (DSN) datoteke (.dsn).

Za prenos spoljni podaci program, morate pristup podacima. Ako spoljni izvor podataka koji želite da pristupite ne nalazi na lokalnom računaru, možda ćete morati da se obratite administratoru baze podataka za lozinku, korisničke dozvole ili druge informacije o vezi. Ako je izvor podataka sa bazom podataka, uverite se da baze podataka nije otvorena u isključivom režimu. Ako izvor podataka je tekstualne datoteke ili radnu svesku, uverite se da je drugi korisnik ne bi tekstualnu datoteku ili radna sveska otvorena za isključivi.

Mnogo izvora podataka takođe zahtevaju ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljač za koordinaciju protoka podataka između programa, datoteka veze i izvora podataka.

Sledeći dijagram rezimira najvažnije informacije o podacima za povezivanje.

Povezivanje sa spoljnim podacima

1 postoje različite izvore podataka kojima se možete povezati sa: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel i tekstualne datoteke.

2. Svaki izvor podataka ima povezan ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljač.

3. Datoteka veze definiše sve informacije potrebne za pristup izvoru podataka i preuzimanje podataka iz izvora.

4. Informacije o povezivanju se kopiraju iz datoteke veze u program.

Veza za deljenje

Povezivanje datoteke su posebno korisno za deljenje veza na osnovu dosledne povezivanje pristupačnijim, poboljšanje bezbednosti i olakšavanje administraciju izvora podataka. Najbolji način za deljenje datoteka veze je da ih postavite na bezbednih i pouzdanu lokaciju, kao što su u mrežnoj fascikli ili SharePoint biblioteci, gde korisnici mogu da čitaju datoteku, ali samo određeni korisnici možete da izmenite.

Office Data Connection (ODC) datoteka (.odc) možete da kreirate pomoću programa Excel ili pomoću čarobnjaka za povezivanje sa podacima za povezivanje sa novim izvorima podataka. .Odc datoteku koristi prilagođene HTML i XML oznake da biste uskladištili informacije o vezi. Možete lako da biste prikazali ili uredili sadržaj datoteke u programu Excel.

Možete da delite datoteke za povezivanje sa drugim korisnicima da ih dati isti nivo pristupa koji imate sa spoljnim izvorom podataka. Drugi korisnici ne morate da podesite izvor podataka da biste otvorili datoteku veze, ali su možda ćete morati da instalirate ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljač koji je potreban za pristup spoljnim podacima na računarima.

Razumevanje Microsoft Data Access komponenata

Microsoft Data Access komponente (MDAC) 2.8 je uključena u operativnom sistemu Windows Server 2003 i Windows XP SP2 i novije verzije. Sa MDAC, možete da se povežete i koristili podatke iz velikog broja relacione i nonrelational izvora podataka. Možete da se povežete mnogo različitih izvora podataka pomoću Open Database Connectivity (ODBC) upravljački programi ili OLE DB dobavljača. Ili mogu biti izgrađeno i isporučena korporacija Microsoft ili razvili razne trećim licima. Kada instalirate Microsoft Office, dodatne ODBC upravljački programi i OLE DB dobavljača usluga se dodaju na svoj računar.

Da biste videli kompletnu listu OLE DB dobavljača usluga koje su instalirane na računaru, prikazali dijalog Svojstva veze podataka iz datoteke sa podacima za povezivanje, a zatim kliknite na karticu dobavljača .

Da biste videli kompletnu listu ODBC upravljački program instaliran na vašem računaru, prikazali dijalog Administrator ODBC baze podataka , a zatim kliknite na karticu upravljačke programe .

Da biste dobili informacije iz drugih izvora podataka Microsoft, uključujući i druge tipove ODBC i OLE DB baze podataka možete da koristite ODBC upravljački program i OLE DB dobavljača sa licencom. Za informacije o instaliranju ove ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljača usluga, pogledajte dokumentaciju za bazu podataka ili se obratite prodavcu baze podataka.

Korišćenje ODBC za povezivanje sa izvorima podataka

Sledeći odeljci detaljnije opisuju Open Database Connectivity (ODBC).

ODBC arhitekture

U arhitekturi ODBC aplikaciju (kao što je program) povezuje da ODBC upravljački program menadžer, koja za uzvrat koristi određene ODBC upravljački program (kao što je Microsoft SQL ODBC upravljački program) da se povežete sa izvorom podataka (kao što je Microsoft SQL Server baze podataka).

Definisanje podatke za povezivanje

Da biste se povezali sa ODBC izvora podataka, uradite sledeće:

  1. Uverite se da je odgovarajući ODBC upravljački program instaliran na računaru koja sadrži izvor podataka.

  2. Definisanje imena izvora podataka (DSN) tako što ćete koristiti ni Administrator ODBC izvora podataka da biste uskladištili informacije o vezi u Windows registratora ili .dsn datoteke ili tako što ćete koristiti nisku za povezivanje u programu Microsoft Visual Basic kôd za prosleđivanje informacija za povezivanje direktno da ODBC upravljački program Manager.

    Da biste definisali izvor podataka, otvorite kontrolnu tablu, kliknite na dugme sistem i bezbednost > ODBC izvora podataka (32-bitni) ili ODBC izvora podataka (64-bitni).

    Za više informacija o različitim opcijama, kliknite na dugme " pomoć " u svakom dijalogu.

Računari kao izvori podataka

Mašina izvore podataka da uskladištite informacije o vezi u Windows registratora na računaru sa određenim pomoću korisnički definisanih imena. Mašina izvore podataka možete da koristite samo za računarom na kojem su su definisane na. Postoje dva tipa izvora podataka mašinskog – korisnika i sistem. Korisnički izvori podataka može da se koristi samo trenutni korisnik i su vidljive samo tog korisnika. Sistemski izvori podataka može da se koristi za sve korisnike na računaru i su vidljiva za sve korisnike na računaru. Izvor podataka mašina je posebno korisna kada želite da obezbedite povećana bezbednost, jer pomaže uverite se da samo korisnici koji su prijavljeni možete da pregledate mašinskog izvora podataka i mašinski izvora podataka nije moguće kopirati od udaljenog korisnika na drugi računar.

Izvori podataka datoteke

Izvori podataka datoteke (zovu se i DSN datoteke) skladišti informacije o vezi u tekstualnoj datoteci, ne u Windows registratora, i su obično fleksibilniju za korišćenje od mašinskog izvora podataka. Na primer, možete da kopirate datoteku izvora podataka u bilo kom računaru koji ima odgovarajući ODBC upravljački program tako da aplikacije mogu se oslanjaju na dosledne i precizne informacije o povezivanju svih računara koja se koristi. Ili možete da postavite izvora podataka datoteke na jednom serveru, delite između mnogo računari na mreži i lako održavate podatke za povezivanje na jednoj lokaciji.

Izvor podataka datoteke može biti unshareable. Sa izvorom podataka unshareable datoteka se nalazi na jednom računaru i upućuje na izvor podataka na računaru. Možete da koristite unshareable datoteku izvora podataka da biste pristupili postojećih mašina izvora podataka iz izvora podataka datoteke.

Vrh stranice

Korišćenje OLE DB za povezivanje sa izvorima podataka

Sledeći odeljci detaljnije opisuju povezivanje i ugrađivanje objekata baze podataka (OLE DB).

OLE DB arhitekture

U arhitekturi OLE DB aplikacije koji pristupa podacima koji se zove podataka potrošača (na primer, Publisher) i program koji omogućava osnovne pristup podacima koji se zove dobavljača baze podataka (kao što je Microsoft OLE DB dobavljač za SQL Server).

Definisanje podatke za povezivanje

Univerzalni veza podaci datoteke (.udl) sadrži informacije o vezi podataka potrošača koristi za pristup izvoru podataka kroz OLE DB dobavljač koji izvor podataka. Informacije o vezi možete da kreirate tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • U čarobnjaku za podatke za povezivanje koristite dijalog Svojstva veze podataka za definisanje podataka veze za dobavljača usluga OLE DB.

  • Kreiranje prazne tekstualne datoteke sa .udl tip datoteke, a zatim uredite datoteka, što će prikazati dijalog Svojstva veze podataka .

Vrh stranice

Pristup podacima pravljenje sigurniji

Kada se povežete sa spoljnim izvorom podataka ili osvežite podatke, važno je da budete svesni potencijalne probleme sa bezbednošću i da znate šta možete da uradite u vezi sa tim bezbednosnim problemima. Koristite sledeća uputstva i najbolje prakse za zaštitu podataka.

Skladištenje podataka za povezivanje na pouzdanoj lokaciji

Datoteka sa podacima za povezivanje često sadrži jedan ili više upita sa izvorom podataka. Zamenom ove datoteke, korisnik koji ima zlonamerne radnje možete da napravite upit za pristup poverljivim informacijama i distribuirate ga drugim korisnicima ili izvršavanje drugih štetnih radnji. Stoga, važno je da obezbedite sledeće:

  • Datoteka veze je napisao pouzdana osoba.

  • Datoteka veze je bezbedan i dolazi iz pouzdane lokacije.

Da biste poboljšali bezbednost, veze ka spoljnim podacima možda neće biti dostupna na vašem računaru. Da biste se povezali sa podacima prilikom otvaranja radne sveske, morate da aktivirate podatke za povezivanje pomoću trake centra za pouzdanost ili radnu svesku staviti na pouzdanu lokaciju.

Više informacija potražite u članku Dodavanje, uklanjanje, ili promena pouzdane lokacije, Dodavanje, uklanjanje, ili prikazivanje pouzdanih izdavačai Prikaz opcija i postavki u centru za pouzdanost.

Pomoću akreditiva bezbedan način

Pristup spoljnim izvorom podataka obično zahteva akreditive (kao što je korisničko ime i lozinku) koji se koriste za potvrdu identiteta korisnika. Uverite se da te akreditive su obezbeđen bezbedne način i da slučajno ne otkrijete drugima.

Koristite jake lozinke koji kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabim lozinkama ne pojavljuju ovih elemenata. Primer jaku lozinku je Y6dh! et5. Primer slaba lozinka predstavlja Patika27. Lozinke koje bi trebalo da bude 8 ili više znakova. Dodaj frazu koja koristi 14 ili više znakova je bolje.

Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može preuzeti. Skladištite lozinke tako što ćete ih zapisati na bezbednom mestu odvojeno od informacija koje one štite.

Izbegavajte čuvanja informacije o prijavljivanju kada se povežete sa izvorima podataka. Ove informacije može biti uskladišteno kao čisti tekst u radnoj svesci i datoteku veze i zlonamernog korisnika možete da pristupite informacijama na ugroziti bezbednost izvora podataka.

Kada je to moguće, koristite Windows potvrda identiteta (se naziva i pouzdana veza), koja koristi Windows korisnički nalog za povezivanje sa SQL Server. Kada se korisnik povezuje kroz Windows korisnički nalog, SQL Server koristi informacije u operativnom sistemu Windows da biste proverili valjanost ime naloga i lozinku. Pre nego što možete da koristite Windows potvrde identiteta, administrator servera mora da konfiguriše SQL Server da biste koristili ovu režim potvrde identiteta. Ako Windows potvrde identiteta nije dostupna, izbegavajte čuvanja informacije za prijavljivanje korisnika. To je sigurniji korisnici unose svoje informacije o prijavljivanju svaki put kada se prijavite.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Koristite čarobnjak za povezivanje sa podacima da biste uvezli podatke u programu Publisher

Koristite čarobnjak za povezivanje sa podacima da biste uvezli podatke u programu Word

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×