Pregled podataka za povezivanje (uvoz)

Ovaj članak sa referencama govori o uvozu i povezivanju podataka. Saznaćete više o zadacima kao što su uvoz, ažuriranje, obezbeđivanje i upravljanje podacima.

Ovaj članak sadrži:

Rad sa spoljnim podacima za povezivanje

Osvežavanje podataka

Uvoz podataka iz izvora podataka

Bezbedniji pristup podacima

Pitanja o povezivanju sa podacima

Rad sa spoljnim podacima za povezivanje

Sledećim odeljci objašnjavaju kako spoljni podaci za povezivanje funkcionišu i kako da pronađete, uređujete, delite informacije za povezivanje sa drugim programima i korisnika i kako da upravljate njima.

Vrh stranice

Razumevanje osnova podataka za povezivanje

Podaci u Excel radnoj svesci mogu da potiču sa dve različite lokacije. Podaci mogu biti uskladišteni direktno u radnoj svesci ili u spoljnom izvoru podataka, kao što je tekstualna datoteka, baza podataka ili OLAP kocka. Ovaj spoljni izvor podataka je povezan sa radnom sveskom pomoću podataka za povezivanje koji predstavljaju skup informacija kojima se opisuje pronalaženje, prijavljivanje i pristupanje spoljnom izvoru podataka.

Glavna prednost povezivanja sa spoljnim podacima je u tome da ove podatke možete periodično da analizirate a da ne morate svaki put da ih kopirate u radnu svesku, što može dugo da traje i podložno je greškama. Pored toga, nakon povezivanja sa spoljnim podacima, Excel radne sveske možete automatski da osvežite (ili ažurirate) iz originalnog izvora podataka kada god se on ažurira novim informacijama.

Informacije o vezi uskladištene su u radnoj svesci i takođe mogu da se skladište u datoteci veze, kao što je Office Data Connection (ODC) datoteka (.odc) ili datoteka imena izvora podataka (.dsn).

Da biste prebacili spoljni podaci u Excel, treba vam pristup podacima. Ako spoljni izvor podataka kojem želite da pristupite nije na lokalnom računaru, možda ćete morati da se obratite administratoru baze podataka za lozinku, korisničku dozvolu ili druge informacije o vezi. Ako je izvor podataka baza podataka, uverite se da baza podataka nije otvorena u isključivom režimu. Ako je izvor podataka tekstualna datoteka ili unakrsna tabele, uverite se da je drugi korisnik nije otvorio za isključivi pristup.

Većina izvora podataka takođe zahteva ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljača za koordinaciju protoka podataka između programa Excel, datoteke veze i izvora podataka.

Sledeći dijagram rezimira najvažnije informacije o podacima za povezivanje.

Povezivanje sa spoljnim izvorima podataka

1. Postoje različiti izvori podataka sa kojima možete da se povežete: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Access, druge OLAP i relacione baze podataka, unakrsne tabele i tekstualne datoteke.

2. Veliki broj izvora podataka ima povezan ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljača.

3. Datoteka veze definiše sve informacije potrebne za pristup izvoru podataka i preuzimanje podataka iz izvora.

4. Informacije o povezivanju se kopiraju iz datoteke veze u radnu svesku, a informacije o vezi mogu lako da se uređuju.

5. Podaci se kopiraju u radnu svesku, tako da možete da ih koristite, kao što možete da koristite podatke koji su uskladišteni direktno u radnoj svesci.

Vrh stranice

Pronalaženje veza

Koristite dijalog Postojeće veze da biste pronašli datoteke veze. (Na kartici Podaci, u grupi Preuzimanje spoljnih podataka kliknite na dugme Postojeće veze.) Pomoću ovog dijaloga možete videti sledeće tipove veza:

 • Veze u radnoj svesci    

  Ova lista prikazuje sve trenutne veze u radnoj svesci. Listu sačinjavaju već definisane veze, kreirane pomoću dijaloga Izbor izvora podataka iz čarobnjaka za podatke za povezivanje, odnosno one koje ste prethodno izabrali kao veze iz navedenog dijaloga.

 • Datoteke veze na računaru    

  Ova lista se kreira iz fascikle Moji izvori podataka koja je obično uskladištena u fascikli Moji dokumenti (Windows XP) ili Dokumenti (Windows Vista).

 • Datoteke veze na mreži    

  Ova lista može se napraviti na osnovu sledećeg:

  • Skupa fascikli na lokalnoj mreži, lokacija koja može da bude primenjena na celoj mreži kao deo primene smernica Microsoft Office grupe.

  • Excel Services Biblioteka podataka za povezivanje (DCL) na SharePoint Foundation sajtu. Više informacija o DCL bibliotekama potražite u odeljku Bezbedno objavljivanje u usluzi Excel Services.

Vrh stranice

Uređivanje svojstva veze

Excel možete koristiti i kao uređivač datoteka veze za kreiranje i uređivanje veza ka spoljnim izvorima podataka koji su uskladišteni u radnoj svesci ili u datoteci veze. Ako ne pronađete željenu vezu, možete da kreirate vezu tako što ćete kliknuti na Potraži još da biste prikazali dijalog Izbor izvora podataka, a zatim izabrati stavku Novi izvor da biste pokrenuli čarobnjak za podatke za povezivanje.

Kada kreirate vezu, možete da koristite dijalog Svojstva veze dijalog (na kartici Podaci u grupi Preuzimanje spoljnih podataka kliknite na dugme Svojstva) da biste kontrolisali različite postavke za povezivanje sa spoljnim izvorima podataka i da koristite, ponovo koristite ili menjate datoteke veze.

Ukoliko se sa izvorom podataka povezujete pomoću datoteke veze, Excel će iz datoteke veze kopirati informacije o povezivanju u Excel radnu svesku. Kada u dijalogu Svojstva veze pravite izmene, vi zapravo uređujete informacije o podacima za povezivanje uskladištene u trenutnoj Excel radnoj svesci, a ne izvornu datoteku sa podacima za povezivanje koja je možda korišćenja za kreiranje veze (naznačeno u imenu datoteke prikazanim u svojstvu Datoteka veze na kartici Definicija). Kada uredite informacije o povezivanju (osim svojstava Ime veze i Opis veze), veza ka datoteci biće uklonjena, a svojstvo Datoteka veze obrisano.

Da biste bili sigurni da se datoteka veze koristi uvek kada se izvor podataka osveži, potvrdite polje Uvek pokušaj da koristiš ovu datoteku za osvežavanje podataka na kartici Definicija. Ovo polje za potvrdu obezbeđuje da sve radne sveske koje koriste tu datoteku veze uvek koriste ispravke datoteke veze, koja takođe mora imati podešeno ovo svojstvo.

Vrh stranice

Upravljanje vezama

Pomoću dijaloga Veze radne sveske lako možete da upravljate ovim vezama, uključujući kreiranje, uređivanje i brisanje. (Na kartici Podaci, u grupi Preuzmi spoljne podatke kliknite na dugme Veze.) Možete da koristite ovaj dijalog za sledeće:

 • Kreiranje, uređivanje, osvežavanje i brisanje aktivnih veza u radnoj svesci

 • Proveru izvora spoljnih podataka. Ovo možete da uradite u slučaju da je vezu definisano drugi korisnik.

 • Prikazivanje mesta korišćenja svake veze u trenutnoj radnoj svesci

 • Dijagnostikovanje poruke o grešci koja se odnosi na veze sa spoljnim podacima

 • Preusmeravanje veze na drugi server ili izvor podataka ili zamenjivanje datoteke veze postojećom vezom

 • Lako kreiranje i deljenje datoteka veze sa korisnicima

Vrh stranice

Deljenje veza

Datoteke veze su posebno korisne za stalno deljenje veze, zato što se veze lakše otkrivaju, doprinose poboljšanju bezbednosti veza i olakšavaju administraciju izvora podataka. Najbolji način za deljenje datoteka veze je da se smeste na bezbednu i pouzdanu lokaciju, kao što je mrežna fascikla ili SharePoint biblioteka, gde korisnici mogu da čitaju datoteke, ali samo naznačeni korisnici mogu da je menjaju.

Korišćenje ODC datoteka

Office Data Connection (ODC) datoteke (.odc) možete kreirati povezivanjem sa spoljnim podacima pomoću dijaloga Izbor izvora podataka ili pomoću čarobnjaka za povezivanje sa podacima za povezivanje sa novim izvorima podataka. ODC datoteka koristi prilagođene HTML i XML oznake za skladištenje informacija veze. Sadržaj datoteke možete lako da prikažete ili uredite u programu Excel.

Možete da delite datoteke veze sa drugim osobama dajući im isti pristup spoljnom izvoru podataka koji vi imate. Ostali korisnici ne moraju da podese izvor podataka kako bi otvorili datoteku veze, ali moraju da instaliraju ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljača usluga za pristup spoljnim podacima na ovom računaru.

ODC datoteke su preporučeni metod za povezivanje sa podacima i za deljenje podataka. Možete lako konvertovati druge tradicionalne datoteke veze (DSN, UDL i datoteke upita) u ODC datoteke tako što ćete otvoriti datoteku veze, a zatim kliknuti na dugme Izvezi datoteku veze na kartici Definicija u dijalogu Svojstva veze.

Korišćenje datoteka upita

Datoteke upita su tekstualne datoteke koje sadrže informacije izvor podataka, uključujući ime servera gde se podaci nalaze i informacije o vezi koju ste obezbedili kada ste kreirali izvor podataka. Datoteke upita su tradicionalan način za deljenje upita sa ostalim Excel korisnicima.

Korišćenje .dqy datoteka upita.    Možete da koristite Microsoft Query da biste sačuvali .dqy datoteke koje sadrže upite za podatke iz relacionih baza podataka ili tekstualnih datoteka. Kada otvorite ove datoteke u programu Microsoft Query, možete da vidite podatke koje upit vraća i izmenite upit da vraća drugačije rezultate. Možete da sačuvate .dqy datoteku za bilo koji upit koji ste kreirali, koristeći Query čarobnjak ili direktno u programu Microsoft Query.

Korišćenje .oqy datoteka upita.    Možete da sačuvate .oqy datoteke da biste se povezali sa podacima u OLAP bazi podataka, na serveru ili u datoteka vanmrežne kocke (.cub). Kada koristite čarobnjak za višedimenzionalne veze u programu Microsoft Query za kreiranje izvora podataka za OLAP bazu podataka ili kocku, .oqy datoteka se pravi automatski. Zato što OLAP baze podataka nisu organizovane u zapise ili tabele ne možete da kreirate upite ili .dqy datoteke za pristup ovim bazama podataka.

Korišćenje .rqy datoteka upita.    Excel može da otvori datoteke upita u .rqy obliku kao podršku OLE DB upravljačkom programu za izvor podataka koji koristi ovaj format. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za upravljački program.

Korišćenje .qry datoteka upita.    Microsoft Query može da otvori i sačuva datoteke upita u .qry obliku za korišćenje u ranijim verzijama programa Microsoft Query koje ne mogu da otvore .dqy datoteke. Ako imate datoteku upita u .qry obliku koju želite da koristite u programu Excel otvorite datoteku u programu Microsoft Query, a zatim je sačuvajte kao .dqy datoteku. Za informacije o čuvanju .dqy datoteka pogledajte Microsoft Query pomoć.

Korišćenje .iqy datoteka veb upita    Excel može da otvori .iqy datoteke veb upita za preuzimanje podataka sa veba.

Vrh stranice

Korišćenje opsega spoljnih podataka i njihovih svojstva

Opseg spoljnih podataka (zove se i tabela upita) jeste definisano ime ili ime tabele koje definiše lokaciju podataka unetih u radni list. Kada se povežete sa spoljnim podacima, Excel automatski kreira opseg spoljnih podataka. Jedini izuzetak od ovog pravila je izveštaj izvedene tabele koji je povezan sa izvorom podataka, u kom slučaju se ne kreira opseg spoljnih podataka. U programu Excel možete da oblikujete i rasporedite opseg spoljnih podataka ili da ga koristite u izračunavanjima, kao i sa bilo kojim drugim podacima.

Excel automatski imenuje opseg spoljnih podataka na sledeći način:

 • Opsezi spoljnih podataka iz Office Data Connection (ODC) datoteka dobijaju isto ime kao i ime datoteke.

 • Opsezi spoljnih podataka iz baza podataka dobijaju ime koje sadrži ime upita. Podrazumevana vrednost Qury_fromizvor je ime izvora podataka koji ste koristili za kreiranje tog upita.

 • Opsezi spoljnih podataka iz tekstualnih datoteka dobili su ime na osnovu imena tekstualne datoteke.

 • Opsezi spoljnih podataka iz Web upita dobili su ime po Web stranici sa koje su ti podaci preuzeti.

Ukoliko vaš radni list sadrži više od jednog opsega spoljnih podataka uzetih iz istog izvora, opsezi se obeležavaju brojem. Na primer, Moj tekst, Moj tekst_1, Moj tekst_2, i tako redom.

Opseg spoljnih podataka ima dodatna svojstva (ne treba ih mešati sa svojstvima veze) koje možete da koristite da biste kontrolisali podatke, kao što je očuvanje oblikovanja ćelije i širine kolona. Ova svojstva opsega spoljnih podataka možete da promenite tako što ćete izabrati stavku Svojstva u grupi Veze na kartici Podaci, a zatim uneti promene u dijaloge Svojstva opsega spoljnih podataka ili Svojstva spoljnih podataka.

Napomena: Ako želite da delite rezime ili izveštaj koji je zasnovan na spoljnim podacima možete da date ostalim osobama radnu svesku koja sadrži opseg spoljnih podataka ili možete da kreirate predložak izveštaja. predložak izveštaja dozvoljava da sačuvate rezime ili izveštaj bez čuvanja spoljnih podataka tako da je datoteka manja. Spoljni podaci se preuzimaju kada korisnik otvori predložak izveštaja.

Vrh stranice

Razumevanje podrške za izvore podataka u programu Excel i usluzi Excel Services

Postoji nekoliko objekata podataka (kao što su opseg spoljnih podataka i izveštaj izvedene tabele) koje možete da koristite za povezivanje sa različitim izvorima podataka. Međutim, tip izvora podataka sa kojim možete da se povežete razlikuje se u zavisnosti od objekta podataka. Možete da koristite i osvežite povezane podatke u usluzi Excel Services, ali postoje dodatna ograničenja i privremena rešenja za koja bi trebalo da znate.

Podrška za objekte podataka i izvore podataka u programu Excel

Sledeća tabela rezimira koji izvori podataka su podržani za svaki objekat podataka u programu Excel.

Podržani izvor podataka

Excel
objekat
podataka

Kreira
opseg
spoljnih
podataka?

OLE
DB

ODBC

Tekstualna
datoteka

HTML
datoteka

XML
datoteka

Share-
Point
lista

Čarobnjak za uvoz teksta

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Izveštaj izvedene tabele
(nije OLAP)

Ne

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Izveštaj izvedene tabele
(OLAP)

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Excel tabela

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Da

XML mapa

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Veb upit

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Čarobnjaka za podatke za povezivanje

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Microsoft Query

Da

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Napomena: Ove datoteke, tekstualna datoteka uvežena pomoću čarobnjaka za uvoz teksta, XML datoteka uvežena pomoću XML mapa i HTML ili XML datoteka uvežena pomoću veb upita, ne koriste ODBC upravljački program ili OLE DB dobavljača usluga za uspostavljanje veze sa izvorom podataka.

Excel Services i podrška za izvore podataka

Ako želite da prikažete Excel radnu svesku u usluzi Excel Services (Excel u veb pregledaču), možete da se povežete sa podacima i da ih osvežite, ali morate da koristite izveštaj izvedene tabele. Excel Services podržava opsege spoljnih podataka, što znači da Excel Services ne podržava Excel tabelu povezanu sa izvorom podataka, veb upit, XML mapu ili Microsoft Query.

Međutim, možete da privremeno rešite ovo ograničenje pomoću izvedene tabele i da se povežete sa izvorom podataka, a zatim dizajnirate i rasporedite izvedenu tabelu kao dvodimenzionalnu tabelu bez nivoa, grupa ili međuvrednosti tako da su prikazani svi željeni redovi i kolone. Za više informacija pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Razumevanje Data Access Components

Microsoft Data Access komponente (MDAC) 2.8 je uključen uz Microsoft Windows Server 2003 i Windows XP SP2. Uz MDAC možete da se povežete sa podacima i da ih koriste iz velikog broja relacionih i nerelacionih izvora podataka. Možete da povežete sa mnogim različitim izvorima podataka koristeći Open Database Connectivity (ODBC) upravljačke programe ili OLE DB dobavljače koji su ugrađeni i isporučuje ih Microsoft ili ih razvijaju nezavisni proizvođači. Kada instalirate Microsoft Office, na računar se dodaju ODBC upravljački programi i OLE DB dobavljači.

Windows Vista i Windows 7 koriste Windows Data Access Components (Windows DAC).

Da biste videli kompletnu listu OLE DB dobavljača instaliranih na računaru, prikažite dijalog Svojstva veze podataka iz Data Link datoteke, a zatim izaberite karticu Dobavljač.

Da biste videli kompletnu listu ODBC dobavljačima instaliranih na računaru, prikažite dijalog Administrator ODBC baze podataka, a zatim izaberite karticu Upravljački programi.

Možete da koristite ODBC upravljačke programe i OLE DB dobavljače drugih proizvođača da biste dobili informacije iz izvora podataka koji ne pripadaju korporaciji Microsoft, uključujući druge tipove ODBC i OLE DB baza podataka. Informacije o instaliranju ovih ODBC upravljačkih programa i OLE DB dobavljača potražite u dokumentaciji za bazu podataka ili se obratite prodavcu baze podataka.

Vrh stranice

Korišćenje ODBC-a za povezivanje sa izvorima podataka

Sledeći odeljci detaljnije opisuju Open Database Connectivity (ODBC).

ODBC arhitektura

U ODBC arhitekturi , aplikacija (kao što je Excel) povezuje se sa menadžerom ODBC upravljačkog programa, koji zauzvrat koristi određeni ODBC upravljački program (kao što je Microsoft SQL ODBC upravljački program) za povezivanje sa izvorom podataka (kao što je Microsoft SQL Server baza podataka).

Definisanje informacija o vezi

Za povezivanje sa ODBC izvorima podataka uradite sledeće:

 1. Uverite se da je odgovarajući ODBC upravljački program instaliran na računaru koja sadrži izvor podataka.

 2. Definišite ime izvora podataka (DSN) pomoću administratora ODBC izvora podataka da biste uskladištili informacije o vezi u registratoru, DSN datoteci ili niski za povezivanje u Microsoft Visual Basic kodu da biste prosledili informacije o vezi direktno do menadžera ODBC upravljačkog programa.

  Da biste definisali izvor podataka, u operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Izaberite stavku Sistem i održavanje, a zatim izaberite stavku Administrativne alatke. Za Windows XP i Windows Server kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla. Izaberite stavke Performanse i održavanje, Administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Izvori podataka (ODBC). Za više informacija o različitim opcijama, kliknite na dugme Pomoć na svakoj stranici dijaloga.

Računar kao izvor podataka

Računar kao izvor podataka skladišti informacije o vezi u registratoru, na određenom računaru pod korisnički definisanim imenom. Računare kao izvore podataka možete da koristite samo na računarima na kojima su definisani. Postoje dva tipa računara kao izvora podataka – korisnik i sistem. Korisničke izvore podataka mogu da koriste samo trenutni korisnik i vidljivi su samo tom korisniku. Sistemske izvore podataka mogu da koriste svi korisnici na računaru i vidljivi su svim korisnicima na računaru.

Računar kao izvor podataka je posebno koristan kada želite dodatnu bezbednost zato što pomoću njega samo korisnici koji su prijavljeni mogu da prikažu računar kao izvor podataka i računar kao izvor podataka ne može da kopira udaljeni korisnik na drugi računar.

Datoteke izvori podataka

Datoteke izvori podataka (zovu se i DSN datoteke) skladište informacije o vezi u tekstualne datoteke, ne registrator i obično su fleksibilniji za korišćenje od računara kao izvora podataka. Na primer, možete da kopirate datoteku izvora podataka na bilo koji računar sa ispravnim ODBC upravljačkim programom kako bi aplikacija mogla da se oslanja na dosledne i precizne informacije o vezi za sve računare. Možete i da postavite datoteku izvora podataka na jedan server, delite je na više računara na mreži i lako održavate informacije o vezi na jednom mestu.

Može se i onemogućiti deljenje datoteke izvora podataka. Datoteka izvora podataka koje ne može da se deli nalazi se na jednom računaru i upućuje na računar kao izvor podataka. Datoteke izvora podataka koje sene mogu deliti možete da koristite za pristup postojećim računarima kao izvorima podataka iz datoteka izvora podataka.

Vrh stranice

Korišćenje OLE DB-a za povezivanje sa izvorima podataka

Sledeći odeljci detaljnije opisuju Object Linking i Embedding Database (OLE DB).

OLE DB arhitektura

U OLE DB arhitekturi aplikacija koja pristupa podacima zove se prikazivač podataka (kao što je Excel), a program koji omogućava osnovni pristup podacima zove se dobavljača baze podataka (kao što je Microsoft OLE DB dobavljač za SQL Server).

Definisanje informacija o vezi

Universal Data Link (.udl) datoteka sadrži informacije o vezi koje prikazivač podataka koristi za pristup izvoru podataka pomoću OLE DB dobavljača tog izvora podataka. Informacije o vezi možete da kreirate tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

 • U čarobnjaku za podatke za povezivanje koristite dijalog Svojstva veze podataka da biste definisali veze podataka za OLE DB dobavljača. Više informacija potražite u odeljku Uvoz podataka pomoću čarobnjaka za podatke za povezivanje.

 • Kreirajte praznu tekstualnu datoteku sa oznakom tipa datoteke .udl, a zatim uredite datoteku, koja prikazuje dijalog Svojstva veze podataka.

Vrh stranice

Osvežavanje podataka

Kada se povežete sa spoljnim izvorom podataka, možete i da izvršite operaciju osvežavanja i tako preuzmete ažurirane podatke. Nakon svakog osvežavanja podataka prikazaće se najnovija verzija podataka kao i sve promene podataka nastale nakon poslednjeg osvežavanja.

Sledeća ilustracija objašnjava osnovni proces koji se dešava kada osvežavate podatke koji su povezani sa spoljnim izvorom podataka.

Osnovni proces osvežavanja spoljnih podataka

1. Operacija osvežavanja dobija ažurirane podatke.

2. Datoteka veze definiše sve informacije potrebne za pristup izvoru podataka i preuzimanje podataka iz spoljnog izvora.

3. Postoji mnoštvo izvora podataka koje možete osvežiti: OLAP, SQL server, Access, OLEDB, ODBC, unakrsne tabele i tekstualne datoteke.

4. Ažurirani podaci se dodaju trenutnoj radnoj svesci.

Excel nudi mnoge opcije za osvežavanje uvezenih podataka, uključujući i osvežavanje podataka kad god otvorite radnu svesku, kao i automatsko osvežavanje podataka u zadatim vremenskim intervalima. Možete da nastavite sa radom u programu Excel dok se podaci osvežavaju, a da istovremeno proveravate i status osvežavanja dok se podaci osvežavaju.

Ukoliko spoljni izvor podataka zahteva lozinka za pristup podacima, možete da tražite da se lozinka unese svaki put kada se opseg spoljnih podataka osvežava.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz izvora podataka

Windows XP, Windows Vista i Microsoft Office navode ODBC upravljačke programe i OLE DB dobavljače koje možete koristiti za preuzimanje podataka iz sledećih uobičajenih izvora podataka: Microsoft Access, HTML datoteke na svetskoj komunikacionoj mreži, tekstualne datoteke, Microsoft SQL Server, SQL Server Analysis Services i XML datoteke. Pomoću čarobnjaka za podatke za povezivanje i programa Microsoft Query možete da pristupite i mnogim drugim izvorima podataka koji imaju odgovarajuće OLE DB dobavljače i ODBC upravljačke programe, uključujući druge Excel radne listove, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle i DB2.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz Access baze podataka

Postoji nekoliko načina razmene podataka između programa Microsoft Access i Microsoft Excel.

 • Da biste podatke iz programa Access preneli u Excel, možete ih kopirati sa Access lista sa podacima i nalepiti ih na Excel radni list, povezati se sa Access bazom podataka iz Excel radnog lista ili Access podatke izvesti u Excel radni list.

 • Da biste podatke iz programa Excel preneli u Access, možete ih kopirati iz Excel radnog lista i nalepiti ih na Access list sa podacima, Excel radni list uvesti u Access tabelu ili u Access tabeli napraviti vezu sa Excel radnim listom.

Napomena: Reč uvesti ima dva različita značenja u programima Excel i Access. U programu Excel uvoz predstavlja pravljenje trajne veze sa podacima koji se mogu osvežavati, dok u programu Access uvoz označava jednokratno prenošenje podataka u program Access bez povezivanja sa podacima.

Rad sa Access podacima u programu Excel

Možda biste želeli da radite sa Access podacima u Excel radnoj svesci kako biste iskoristili prednosti analize podataka i opcija za kreiranje grafikona, fleksibilnost pri raspoređivanju podataka ili funkcije u programu Excel koje nisu dostupne u programu Access.

Povezivanje sa Access podacima iz programa Excel

Da biste uneli Access podatke koji se mogu osvežavati u program Excel, možete da kreirate vezu do Access baze podataka i da preuzmete sve podatke iz tabele ili upita. Na primer, možda želite da ažurirate Excel izveštaj o budžetu koji distribuirate svakog meseca tako da sadrži podatke za trenutni mesec.

Izvoz Access podataka u Excel

Pomoću čarobnjaka za izvoz u programu Access, na Excel radni list možete da izvezete objekat Access baze podataka, npr. tabelu, upit, obrazac ili izabrane zapise iz prikaza. Kada izvršite operaciju izvoza u programu Access, operaciju možete sačuvati za ubuduće, a možete i da planirate operacije izvoza tako da se automatski pokreću u određenim intervalima.

Slede uobičajeni scenariji za izvoz podataka iz programa Access u Excel:

 • Vaše odeljenje ili radna grupa koristi i Access i Excel za rad sa podacima. Podatke skladištite u Access baze podataka, ali koristite Excel za analiziranje i raspoređivanje rezultata analize. Vaš tim trenutno izvozi podatke u Excel kada je to potrebno, ali bi želeli da taj proces učine efikasnijim.

 • Već dugo koristite Access, ali vašem menadžeru više odgovara da izveštaje pregleda u programu Excel. U određenim intervalima podatke kopirate u Excel, ali biste želeli da automatizujete ovaj proces kako biste uštedeli vreme.

Više informacija o izvozu podataka iz programa Access u Excel potražite u sistemu pomoći programa Access.

Rad sa Excel podacima u programu Access

Možda biste želeli da radite sa Excel podacima u Access bazi podataka kako biste iskoristili prednosti upravljanja Access podacima, bezbednost ili opcije za rad sa više korisnika. Iako u programu Access postoje mnoge korisne opcije, korisnicima za Excel podatke naročito su korisne sledeće dve opcije:

 • Izveštaji    Ako ste upoznati sa dizajniranjem Access izveštaja i želite da rezimirate i organizujete Excel podatke u ovakav tip izveštaja, možete da kreirate Access izveštaj. Na primer, možete da kreirate fleksibilnije izveštaje kao što su grupni izveštaj ili izveštaj sa rezimeom, odštampane oznake i grafički izveštaji.

 • Obrasci    Ako želite da koristite obrazac da biste pronašli ili prikazali podatke u programu Excel, možete da kreirate Access obrazac. Na primer, možete da kreirate Access obrazac da biste prikazali polja u redosledu različitom od redosleda kolona u radnom listu ili da na ekranu lakše prikažete dugačak red podataka.

Više informacija o radu sa Access obrascima i izveštajima potražite u sistemu pomoći programa Access.

Povezivanje sa Excel podacima iz programa Access

Excel opseg možete da povežete sa Access bazom u obliku tabele. Koristite ovaj pristup kada planirate da nastavite sa održavanjem opsega podataka u programu Excel, ali želite da podaci budu dostupni i iz programa Access. Ovaj tip veze možete da kreirate iz Access baze podataka, ali ne iz programa Excel.

Prilikom povezivanja sa Excel radnim listom ili imenovanim opsegom, Access kreira novu tabelu povezanu sa izvornim ćelijama. Sve promene koje napravite u izvornim ćelijama u programu Excel odraziće se na povezanu tabelu. Međutim, sadržaj odgovarajuće tabele ne možete da uređujete u programu Access. Ako želite da podatke dodajete, uređujete ili brišete, izmene morate izvršavati nad izvornom Excel datotekom.

Slede uobičajeni scenariji za povezivanje sa Excel radnim listom iz programa Access:

 • Želite da nastavite da podatke držite u Excel radnim listovima, ali i da budete u mogućnosti da koristite moćne opcije upita i izveštaja programa Access.

 • Vaše odeljenje ili radna grupa koristi Access, ali podaci iz spoljnih izvora sa kojima radite su uskladištene u Excel radnim listovima. Ne želite da održavate kopije spoljnih podataka, ali želite da imate mogućnost da sa njima radite u programu Access.

Više informacija o povezivanju podataka iz programa Access sa programom Excel potražite u sistemu pomoći programa Access.

Uvoz Excel podataka u Access

Da biste podatke iz programa Excel uskladištili u Access bazi podataka, možete da ih uvezete u Access kako biste ih koristili i održavali u programu Access. Kada uvezete podatke, Access će podatke uskladišti u novu ili postojeću tabelu bez menjanja podataka u programu Excel. Tokom operacije uvoza možete da uvozite samo jedan po jedan radni list. Da biste uvozili podatke iz više radnih listova, ponovite operaciju uvoza za svaki radni list.

Slede uobičajeni scenariji za uvoz Excel podataka u Access:

 • Već dugo koristite Excel, ali, kako napredujete, želite da koristite Access za rad sa podacima. Želite da podatke iz Excel radnih listova premestite u Access baze podataka.

 • Vaše odeljenje ili radna grupa koristi Access, ali povremeno primate podatke u Excel formatu koje treba da objedinite sa svojim Access bazama podataka. Želite da ove Excel radne listove uvozite u svoju bazu podataka dok ih primate.

 • Koristite Access za upravljanje podacima, ali drugi članovi tima vam šalju nedeljne izveštaje u obliku Excel radne sveske. Želeli biste da unapredite proces uvoza da biste se uverili da se podaci uvoze u bazu podataka svake nedelje u određeno vreme.

Više informacija o uvozu podataka iz programa Excel u Access potražite u sistemu pomoći programa Access.

Vrh stranice

Uvoz podataka sa veba

Veb stranice često sadrže informacije koje su savršene za analiziranje u programu Excel. Na primer, možete analizirati cene akcija u programu Excel korišćenjem informacija koje dolaze direktno sa veb stranice. U zavisnosti od potreba možete da preuzimate podatke koji se mogu osvežavati (to znači, možete da ažurirate podatke poslednjim podacima sa veb stranice u programu Excel) ili možete da preuzmete podatke sa veb stranice i zadržite ih kao statične na radnom listu.

Pomoću veb upita možete da preuzmete podatke uskladištene na intranetu ili internetu, kao što su pojedinačna tabela, više tabela ili celokupan tekst sa veb stranice i kao takve da ih analizirate korišćenjem alatki i funkcija programa Excel. Kada kliknete na dugme lako možete da osvežite podatke poslednjim informacijama sa veb stranice. Na primer, možete da preuzmete i ažurirate cene akcija sa javne veb stranice ili da preuzmete i ažurirate tabelu sa informacijama o prodaji sa veb stranice preduzeća.

Možete da uvezete podatke koji potiču sa veb stranice pomoću dijaloga Novi veb upit. (Na kartici Podaci, u grupi Preuzmi spoljne podatke kliknite na dugme Sa veba.) Treba vam pristup internetu putem intraneta preduzeća ili preko modema na računaru ili mreži. Možete i da napravite upit za HTML ili XML datoteke koje su uskladištene na računaru.

Vrh stranice

Uvoz tekstualnih datoteka

Excel možete koristiti za uvoz podataka iz tekstualne datoteke u radni list. (Na kartici Podaci,u grupi Preuzmi spoljne podatke izaberite stavku Iz teksta.) Čarobnjak za uvoz teksta ispituje tekstualnu datoteku koju uvozite i pomaže vam da budete sigurni da se podaci uvoze onako kako vi to želite.

Postoje dva načina za uvoz podataka iz tekstualne datoteke pomoću programa Excel: Možete da otvorite tekstualnu datoteku u programu Excel (čime se ne uspostavlja veza sa tekstualnom datotekom) ili možete da uvezete tekstualnu datoteku kao opseg spoljnih podataka (što uspostavlja vezu sa tekstualnom datotekom).

Najčešće se koriste dva formata tekstualnih datoteka:

 • Razgraničene tekstualne datoteke (.txt) u kojima su sva polja teksta obično razdvojena tabulatorskim znakom (ASCII kôd znaka 009).

 • Tekstualne datoteke sa vrednostima razdvojenim zarezom (CSV) (.csv) u kojima je svako polje teksta obično razdvojeno zarezom (,).

Znak za razdvajanje koji se koristi u bilo kom od ova tipa tekstualnih datoteka možete i da promenite. Ovo može biti neophodno da biste osigurali da se operacije uvoza ili izvoza podataka odvijaju na željeni način.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz usluge Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server je kompletna relaciona baza podataka dizajnirana za poslovna rešenja za podatke koja zahtevaju optimalne performanse, dostupnost, prilagodljivost i bezbednost. U programu Excel možete se lako povezati sa Microsoft SQL Server bazom podataka. Na kartici Podaci, u grupi Preuzmi spoljne podatke kliknite na dugme Iz drugih izvora, a zatim izaberite stavku Iz usluge SQL Server.

Kada se povežete sa Microsoft SQL Server bazom podataka, čarobnjak za podatke za povezivanje prikazuje tri stranice:

 • 1. stranica: Povezivanje sa serverom baze podataka    Koristite ovu stranicu da biste naveli server baze podataka i način na koji se prijavljujete na server.

 • 2. stranica: Izbor baze podataka i tabele    Koristite ovu stranicu da biste naveli bazu podataka i tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite.

 • 3. stranica: Čuvanje datoteke sa podacima i veze    Koristite ovu stranicu da biste naveli i opisali datoteku veze i fraze pretrage za pronalaženje datoteke.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz usluge Microsoft SQL Server Analysis Services

Analysis Services (komponenta sistema Microsoft SQL Server) podržava poslovno obaveštavanje i predstavlja osnovu za Online Analytical Processing (OLAP) sisteme za analizu, rezultate za indikatore ključnih performansi (KPI), traženje podataka i sisteme izveštavanja sa kontrolnim tablama. U programu Excel možete se lako povezati sa Analysis Services OLAP bazom podataka pomoću OLAP dobavljača. (Na kartici Podaci, u grupi Preuzmi spoljne podatke kliknite na dugme Iz drugih izvora, a zatim izaberite stavku Iz usluge Analysis Services.) OLAP dobavljač je skup softvera koji pruža pristup određenom tipu OLAP baze podataka. Ovaj softver možete da sadrži upravljački program za izvor podataka i drugi klijentski softver koji je neophodan za povezivanje sa bazom podataka. Morate da koristite izveštaj izvedene tabele za povezivanje sa OLAP dobavljačem.

OLAP podacima možete da pristupite i kada niste povezani sa OLAP izvorom podataka. datoteka vanmrežne kocke je datoteka sa oznakom tipa datoteke .cub koja skladišti izvorni podaci deo iz baze podataka OLAP servera. Koristite datoteku vanmrežne kocke da biste nastavili da menjate izveštaja izvedene tabele i izvedenog grafikona kada je server nedostupan ili kada niste povezani sa mrežom.

Kada se povežete sa uslugom Analysis Services, čarobnjak za podatke za povezivanje prikazuje tri stranice:

 • 1. stranica: Povezivanje sa serverom baze podataka    Koristite ovu stranicu da biste naveli server i način na koji se prijavljujete na server.

 • 2. stranica: Izaberite bazu podataka i tabelu    Koristite ovu stranicu da biste naveli bazu podataka i kocku.

 • 3. stranica: Čuvanje datoteke sa podacima i veze    Koristite ovu stranicu da biste naveli i opisali datoteku veze i fraze pretrage za pronalaženje datoteke.

Vrh stranice

Uvoz XML podataka

Excel olakšava uvoz podataka proširivog jezika za označavanje (XML) koji su kreirani od drugih baza podataka i aplikacija, mapiranje XML elemenata iz XML šeme sa ćelijama radnog lista i izvoz korigovanih XML podataka za interakciju sa drugim bazama podataka i aplikacijama. Ove nove XML funkcije možete da posmatrate kao pretvaranje programa Excel u generator XML datoteke sa podacima sa poznatim korisničkim interfejsom.

Korišćenjem XML mapa možete lako da dodate, identifikujete i izdvojite određene poslovne podatke iz Excel dokumenata. Na primer, faktura koja sadrži ime i adresu klijenta ili izveštaj koji sadrži finansijske rezultate u poslednjem kvartalu više nisu samo statični izveštaji. Ove informacije možete lako da uvezete iz baza podataka i aplikacija, da ih korigujete i izvezete u iste ili neke druge baze podataka i aplikacije.

Ključni XML scenariji

Slede osnovni slučajevi u kojima se koriste XML funkcije:

 • Proširivanje funkcionalnosti postojećih Excel predložaka mapiranjem XML elemenata na postojeće ćelije. Ovim se olakšava dodavanje XML podataka u predloške i preuzimanje podataka iz predložaka bez potrebe da ih ponovo dizajnirate.

 • Korišćenje XML podataka kao ulaza za postojeće modele izračunavanja mapiranjem XML elemenata na postojeće unakrsne tabele.

 • Uvoz XML datoteka sa podacima u novu radnu svesku.

 • Uvoz XML podataka sa Web usluge u Excel radni list.

 • Izvoz podataka u mapiranim ćelijama u XML datoteke sa podacima nezavisne od drugih podataka u radnoj svesci.

Osnovni proces korišćenja XML podataka u programu Excel

Sledeći dijagram prikazuje kako različite datoteke i operacije sarađuju kada koristite XML sa programom Excel. U osnovi, postoji pet faza procesa.

Pregled načina na koji Excel funkcioniše sa XML podacima

Oblačić 1 Dodavanje XML datoteke šeme (.xsd) u radnu svesku.

Oblačić 2 Mapiranje elemenata XML šeme u pojedinačne ćelije ili XML liste.

Oblačić 3 Uvoz XML datoteke sa podacima (.xml) i povezivanje XML elemenata sa mapiranim ćelijama.

Oblačić 4 Unos podataka, premeštanje mapiranih ćelija i prilagođavanje funkcija programa Excel, uz očuvanje XML strukture i definicija.

Oblačić 5 Izvoz korigovanih podataka iz mapiranih ćelija u XML datoteku sa podacima.

Korišćenje XML podataka

Kada uvozite sadržaj XML datoteke sa podacima u postojeću XML mapu u radnoj svesci, podatke iz datoteke povezujete sa XML mapom koja je uskladištena u radnoj svesci. Ovo znači da svaki element podataka u XML datoteci sa podacima ima odgovarajući element u XML šemi koji ste mapirali iz XML datoteke šeme ili izvedene šeme. Svaka XML mapa može da ima samo jedno povezivanje XML podataka, a povezivanje XML podataka povezano je sa svim mapiranjima koja su kreirana od jedne XML mape.

Možete da prikažete dijalog Svojstva XML mape (Na kartici Projektant u grupi XML izaberite stavku Svojstva mape.), u kojem se nalaze tri opcije (sve su podrazumevano uključene) koje možete postaviti ili opozvati kako biste kontrolisali ponašanje povezivanja XML podataka:

 • Proveri valjanost podataka u odnosu na šemu za uvoz i izvoz    Navodi da li Excel proverava valjanost podataka u odnosu na XML mapu prilikom uvoza podataka. Postavite ovu opciju ako želite da se uverite da XML podaci koje uvozite odgovaraju XML šemi.

 • Zameni postojeće podatke novim podacima    Navodi da li se podaci zamenjuju prilikom uvoza podataka. Postavite ovu opciju ako želite da trenutne podatke zamenite novim podacima, na primer, kada se ažurirani podaci nalaze u novoj XML datoteci sa podacima.

 • Dodaj nove podatke u postojeće XML liste    Navodi da li se sadržaj izvora podataka dodaje postojećim podacima u radnom listu. Na primer, postavite ovu opciju kada usaglašavate podatke iz nekoliko sličnih XML datoteka sa podacima u jednoj XML listi ili kada ne želite da zamenite sadržaj ćelije koja sadrži funkciju.

Vrh stranice

Uvoz podataka pomoću čarobnjaka za podatke za povezivanje

Za povezivanje na ranije definisani OLE DB ili ODBC spoljašnji izvor podataka možete koristiti čarobnjak za podatke za povezivanje. Da biste otvorili čarobnjak za podatke za povezivanje, na kartici Podaci, u grupi Preuzmi spoljne podatke kliknite na dugme Iz drugih izvora, a zatim na dugme Iz čarobnjaka za podatke za povezivanje.

Ako u čarobnjaku za povezivanje sa podacima odaberete opciju izvora podataka Ostalo/više opcija, u dijalogu Svojstva veze podataka možete da vidite listu dostupnih OLE DB dobavljača usluga. Pored toga, Microsoft OLE DB dobavljač za ODBC upravljačke programe takođe dozvoljava pristup ODBC izvorima podataka. U dijalogu Svojstva veze podataka kliknite na dugme Pomoć da biste dobili dodatne informacije o korišćenju svake kartice ovog dijaloga.

U većini slučajeva, da biste definisali informacije o vezi u dijalogu Svojstva veze podataka, treba da uradite sledeće:

 • Izaberite karticu Dobavljač, izaberite OLE DB dobavljača, a zatim kliknite na dugme Dalje. Prikazuje se kartica Veza na kojoj možete uneti informacije za određenu vezu za tog OLE DB dobavljača.

  Svaki OLE DB dobavljač definiše određene informacije o vezi. Na primer, Microsoft OLE DB dobavljač za SQL Server zahteva ime servera, lokaciju servera i korisničko ime. Možda ćete želeti da definišete dodatne informacije, kao što je lozinka, ili da li želite da koristite Microsoft Windows integrisanu bezbednost.

 • Izaberite karticu Više opcija da biste obezbedili dodatne informacije, kao što su postavke mreže i dozvole za pristup.

 • Izaberite karticu Sve da biste definisali svojstva inicijalizacije za taj OLE DB dobavljač.

Napomena: Ne možete da filtrirate ili spajate podatke u čarobnjaku za podatke za povezivanje.

Vrh stranice

Uvoz podataka pomoću programa Microsoft Query

Za uvoz podataka možete da koristite i Microsoft Query. (Na kartici Podaci, u grupi Preuzmi spoljne podatke kliknite na dugme Iz drugih izvora, a zatim izaberite stavku Sa lokacije Microsoft Query.) Microsoft Query koristite da biste podesili ODBC izvora podataka za preuzimanje podataka. U programu Microsoft Query možete da koristite čarobnjak za upite da biste kreirali jednostavan upit ili možete da koristite napredne kriterijume u programu Query za kreiranje složenijih upita i za sledeće:

 • Filtriranje redova ili kolona sa podacima pre nego što se unesu u Excel.

 • Kreiranje parametarski upit.

 • Sortiranje podataka pre nego što se unesu u Excel.

 • Spajanje više tabela.

Microsoft Query obezbeđuje jednostavan pristupni nivo kome se lako pristupa iz programa Excel, da bi se izvodili ovi specijalizovani zadaci upita.

Vrh stranice

Programski uvoz podataka i uvoz pomoću funkcija

Ako ste projektant, postoji nekoliko pristupa u okviru programa Excel koje možete preduzeti da biste uvezli podatke:

 • Visual Basic za aplikacije možete da koristite za pristup spoljnom izvoru podataka. U zavisnosti od izvora podataka, možete da koristite ActiveX Data Objects ili Data Access Objects za preuzimanje podataka. Takođe možete da definišete niske veze u svom kodu koje navode informacije o vezi. Korišćenje niske veze je korisno na primer kada želite da izbegnete da administratori sistema ili korisnici prvo kreiraju datoteku veze ili da olakšate instalaciju vaše aplikacije.

 • Ako uvozite podatke iz SQL Server baze podataka, razmotrite korišćenje SQL Native Client, koji predstavlja samostalni programski interfejs aplikacije (API) za pristup podacima i koji se koristi za OLE DB i ODBC. On kombinuje SQL OLE DB dobavljača i SQL ODBC upravljački program u jednu izvornu biblioteku dinamičkih veza (DLL), pružajući novu funkcionalnost koja se razlikuje od onoga što nude Microsoft Data Access Components (MDAC). Možete da koristite SQL Native Client da biste kreirali nove aplikacije ili da biste poboljšali postojeće aplikacije koje mogu da iskoriste novije SQL Server funkcije, kao što su Multiple Active Result Sets (MARS), User-Defined Types (UDT) i podrška za XML tip podataka.

 • RTD funkcija preuzima podatke u realnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju. Programski dodatak RTD COM automatizacije mora biti kreiran i registrovan na lokalnom računaru.

 • Funkcija SQL.REQUEST povezuje se sa spoljnim izvorom podataka i pokreće upit iz radnog lista. Funkcija SQL.REQUEST zatim daje rezultat kao niz bez potrebe za makro programiranjem. Ako vam ova funkcija nije na raspolaganju, morate da instalirate programski dodatak Microsoft Excel ODBC (XLODBC.XLA). Programski dodatak možete da instalirate sa Office.com.

Za više informacija o kreiranju Visual Basic for Applications pogledajte pomoć za Visual Basic.

Vrh stranice

Bezbedniji pristup podacima

Kada se povežete sa spoljnim izvorom podataka ili osvežite podatke, važno je da budete svesni potencijalnih bezbednosih problema, kao i da znate šta možete da uradite u vezi sa njima. Koristite sledeća uputstva i najbolje prakse za obezbeđivanje podataka.

Vrh stranice

Skladištenje podataka za povezivanje na pouzdanoj lokaciji

Datoteka sa podacima za povezivanje često sadrži neke upite koji se koriste za osvežavanje spoljnih podataka. Zamenom ove datoteke, zlonamerni korisnik može da napravi upit kako bi pristupio poverljivim informacijama i kasnije ih distribuirao drugim korisnicima ili da izvrši druge štetne radnje. Stoga je važno obezbediti ispunjenje sledećih uslova:

 • Datoteku veze je napisala pouzdana osoba.

 • Datoteka veze je bezbedna i uskladištena je sa pouzdane lokacije.

Da biste poboljšali bezbednost, možda ćete želeti da onemogućite veze sa spoljnim podacima na računaru. Da biste se povezali sa podacima prilikom otvaranja radne sveske, morate da aktivirate podatke za povezivanje pomoću trake centra za pouzdanost ili postavljanjem radne sveske na pouzdanu lokaciju. Za više informacija pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Bezbednije korišćenje akreditiva

Pristup spoljnom izvoru podataka obično zahteva akreditive (kao što su korisničko ime i lozinka) koji se koriste za potvrdu identiteta korisnika. Pobrinite se da vam ovi akreditivi budu dostavljeni na siguran i bezbedan način, kao i da ih slučajno ne otkrijete drugima.

Važno: Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne mešaju ove elemente. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Kuća27. Lozinke bi trebalo da sadrže 8 ili više znakova. Bolja je fraza za prolaz koja koristi 14 ili više znakova. Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može vratiti. Lozinke koje zapišete treba da čuvate na bezbednoj lokaciji, daje od informacija koje lozinka štiti.

Izbegavajte čuvanje informacija za prijavljivanje prilikom povezivanja sa izvorima podataka. Ove informacije mogu da budu uskladištene kao čisti tekst u radnoj svesci ili datoteci veze, a zlonamerni korisnik može da im pristupi kako bi ugrozio bezbednost izvora podataka.

Kada je to moguće, koristite Windows potvrdu verodostojnosti (koja se naziva i pouzdana veza), koja koristi Windows korisnički nalog za povezivanje sa SQL serverom. Kada se korisnik poveže preko Windows korisničkog naloga, SQL server koristi informacije u Windows operativnom sistemu da bi proverio valjanost imena naloga i lozinke. Pre nego što budete mogli da koristite Windows potvrdu verodostojnosti, administrator servera mora da konfiguriše da SQL server koristi ovaj režim potvrde verodostojnosti. Ako Windows potvrda verodostojnosti nije dostupna, nemojte da čuvate korisničke informacije za prijavljivanje u radnoj svesci ili datoteci veze. Za korisnike je bezbednije da svoje informacije za prijavljivanje unesu prilikom svakog prijavljivanja.

Vrh stranice

Bezbedno objavljivanje u sistemu Excel Services

Kada se povežete sa izvorom podataka, možete da koristite dijalog Excel Services za postavku potvrde identiteta da biste odabrali metod potvrde identiteta prilikom pristupa izvoru podataka u sistemu Excel Services. Možete izabrati jednu od sledećih opcija da biste se prijavili na izvor podataka:

 • Windows provera identiteta    Izaberite ovu opciju da biste koristili korisničko ime i lozinku trenutnog korisnika operativnog sistema Windows. Ovaj metod je najbezbedniji, ali može da utiče na performanse kada postoji veliki broj korisnika.

 • SSS    Izaberite ovu opciju da biste koristili Secure Storage Service, a zatim unesite odgovarajuću nisku za identifikaciju u okvir za tekst SSS ID. Administrator sajta može da konfiguriše SharePoint sajt tako da ona koristi Secure Storage Service bazu podataka u koju se mogu skladištiti korisničko ime i lozinka. Ovaj metod može biti najefikasniji kada postoji veliki broj korisnika.

 • Nijedno    Izaberite ovu opciju da biste sačuvali korisničko ime i lozinku u datoteci veze.

Napomena: Postavke potvrde identiteta koristi samo sistem Excel Services, a ne i program Microsoft Excel. Ako želite da obezbedite da se istom podatku pristupa bez obzira da se radna sveska otvara u programu Excel ili sistemu Excel Services, uverite se da su postavke potvrde identiteta u programu Excel iste.

Da biste unapredili bezbednost veza, koristite biblioteku podataka za povezivanje (DCL). DCL je specijalna biblioteka dokumenata sistema SharePoint koja može biti definisana kao poverljiva lokacija, što pojednostavljuje smeštanje, obezbeđivanje, deljenje i upravljanje ODC datotekama. Na primer, administratoru može biti potrebno da premesti datoteku sa servera za testiranje na radni server ili da ažurira upit koji pristupa podacima. Korišćenjem jedne ODC datoteke sačuvane u DCL, administracija informacija o ovoj vezi je mnogo jednostavnija i korisnički pristup podacima je lakši jer sve radne sveske koriste istu datoteku veze, a operacijom osvežavanja, na računaru klijenta ili na serveru, dobijaju se ažurne promene ove datoteke veze. Možete čak da podesite sistem SharePoint Server i klijentski računar korisnika da automatski otkriju promene u datoteci veze i da koriste najnoviju verziju te datoteke veze. Za više informacija pogledajte odeljak Microsoft SharePoint Foundation 2010 pomoć za centralnu administraciju.

Vrh stranice

Problemi sa povezivanjem sa podacima

U sledećim odeljcima opisano je nekoliko problema na koje možete naići kada se povezujete sa spoljnim podacima

Vrh stranice

Problem: Prilikom pokušaja uvoza podataka ponestaje mi prostora na disku.

Ako vam ponestane prostora na disku kada se povežete sa spoljnim podacima, možete uraditi sledeće:

Proverite i povećajte slobodni prostor na disku    Da biste oslobodili prostor na čvrstom disku, ispraznite korpu za otpatke, napravite rezervne kopije nepotrebnih datoteka i zatim ih uklonite sa čvrstog diska ili uklonite Windows komponente koje ne koristite. Za više informacija o oslobađanju prostora na čvrstom disku pogledajte Windows pomoć.

Strategije koje možete da pokušate da primenite u slučaju ograničenog prostora na disku.    Ako imate ograničeni raspoloživi prostor na svom čvrstom disku, pokušajte da uradite sledeće:

Microsoft Query    Uradite sledeće:

 • Uprostite svoj upit.    Potrudite se da uključite samo one tabele i polja koji su neophodni za vaš upit. Ako vaš upit sadrži tabele i polja koji nisu neophodni, izbrišite ih iz upita da biste smanjili veličinu privremene datoteke upita.

 • Koristite kriterijume da biste smanjili veličinu grupe rezultata.    Koristite kriterijume da biste preuzeli samo određene zapise umesto da preuzmete sve zapise iz baze podataka. Za dodatne informacije pogledajte Microsoft Query pomoć.

 • Postavite ograničenje broja zapisa koje daje upit.    Ograničite broj zapisa koje daje upit. U programu Microsoft Query, u meniju Uređivanje izaberite stavku Opcije, u okviru Korisničke postavke potvrdite izbor Ograniči broj dobijenih zapisa na, a zatim u okviru Zapisi unesite maksimalan broj zapisa koje treba da se dobiju.

Čarobnjak za povezivanje podataka    Iako ne možete da ograničite podatke kroz čarobnjak za povezivanje sa podacima, možda ćete moći da ograničite podatke iz izvora podataka tako što ćete definisati upit u izvoru podataka. Ako nemate mogućnost ili dozvolu za definisanje upita u izvoru podataka, obratite se administratoru podataka.

Vrh stranice

Problem: Gde se nalazi čarobnjak za OLAP kocku?

Čarobnjak za OLAP kocku u programu Microsoft Query, koji je kreirao OLAP kocku iz Jet baze podataka, više nije dostupan u programu Excel.

Vrh stranice

Problem: Šta se dogodilo sa uslugama preuzimanja podataka?

Predstavljene u programu Microsoft Office 2003, usluge preuzimanja podataka koristie Universal Data Connection (UDC) datoteku (.udcx) za pristup veb uslugama i upite za različite izvore podataka.

U čarobnjaku za povezivanje podataka na stranici Dobro došli u čarobnjak za povezivanje sa podacima možete izabrati opcije izvora podataka Microsoft Business Solutions ili Usluge preuzimanja podataka. Opcija Usluge preuzimanja podataka omogućavaju da odaberete dve usluge preuzimanja podataka: Windows SharePoint Services liste, koje preuzimaju podatke sa lista i biblioteka dokumenata na serveru koji radi pod sistemom SharePoint Foundation i Microsoft SQL Server, koja preuzima podatke iz Microsoft SQL Server 2000 ili novije verzije.

Iako čarobnjak za podatke za povezivanje više ne podržava uređivanje UDC datoteka veze, Excel i dalje podržava postojeće veze usluge preuzimanja podataka, tako da i dalje možete da osvežite te veze.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×