Predviđene vrednosti u grupama

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Bilo da vam je potrebno da procenite troškove za sledeću godinu ili da predvidite očekivane rezultate za grupu u naučnom eksperimentu, Microsoft Office Excel možete da upotrebite za automatsko kreiranje budućih vrednosti na osnovu postojećih podataka ili da automatski generišete ekstrapolirane vrednosti na osnovu izračunavanja linearnog trenda ili trenda rasta.

Možete da popunite niz vrednosti koje obrazuju jednostavni linearni trend ili trendu eksponencijalnog rasta pomoću regulator za popunjavanje ili komande " grupe ". Da biste proširili složene i nelinearne podatke, možete da koristite funkcije radnog lista ili alatku za regresivna analiza u Analysis ToolPak programski dodatak.

U linearnim grupama podataka vrednost koraka ili razlika između prve i sledeće vrednosti u grupi dodaje se početnoj vrednosti a zatim svakoj narednoj.

Početna selekcija

Proširene linearne grupe podataka

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Postupite na sledeći način da biste popunili grupu za najbolje uklopljeni linearni trend:

 1. Izaberite najmanje dve ćelije koje sadrže početne vrednosti trenda.

  Ako želite da povećate tačnost trenda grupe, izaberite dodatne početne vrednosti.

 2. Prevucite regulator za popunjavanje u smeru u kome želite da izvršite popunjavanje rastućim ili opadajućim vrednostima.

  Na primer, ako su izabrane početne vrednosti u ćelijama od C1:E1 3, 5 i 8, prevucite regulator za popunjavanje na desno da biste ga popunili trendom rastućih vrednosti ili ga prevucite na levo da biste ga popunili opadajućim vrednostima.

Savet: Da biste ručno kontrolisali kako će grupe biti kreirane ili da biste popunjavali grupu pomoću tastature, izaberite stavku Grupe (na kartici Početak, u grupi Uređivanje, kliknite na dugme Popuni).

U grupama podataka sa rastom vrednosti početna vrednost se množi sa vrednošću koraka da bi se dobila sledeća vrednost u grupi. Dobijeni proizvod i svaki sledeći proizvod se zatim množi sa vrednošću koraka.

Početna selekcija

Proširena grupa podataka sa rastom vrednosti

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

Postupite na sledeći način da biste popunili grupu za trend rasta:

 1. Izaberite najmanje dve ćelije koje sadrže početne vrednosti trenda.

  Ako želite da povećate tačnost trenda grupe izaberite dodatne početne vrednosti.

 2. Držite pritisnut desni taster miša, prevucite regulator za popunjavanje u smeru u kome želite da izvršite popunjavanje rastućim ili opadajućim vrednostima, otpustite taster miša, a potom u priručni meni izaberite stavku Trend rasta.

Na primer, ako su izabrane početne vrednosti u ćelijama od C1:E1 3, 5 i 8, prevucite regulator za popunjavanje na desno da biste ga popunili trendom rastućih vrednosti ili ga prevucite na levo da biste ga popunili opadajućim vrednostima.

Savet: Da biste ručno kontrolisali kako će grupe biti kreirane ili da biste popunjavali grupu pomoću tastature, izaberite stavku Grupe (na kartici Početak, u grupi Uređivanje, kliknite na dugme Popuni).

Kada izaberete stavku Grupe, možete ručno da kontrolišete način na koji se kreira linearni trend ili trend rasta i da koristite tastaturu za unos vrednosti.

 • U linearnoj grupi podataka, na početne vrednosti se primenjuje metod najmanjih kvadrata (y=mx+b) da bi se generisala ta grupa.

 • U grupi podatka sa rastom vrednosti, na početne vrednosti se primenjuje metod eksponencijalne regresije (y=b*m^x) da bi se generisala ta grupa.

U oba slučaja vrednost koraka se zanemaruje. Kreirana grupa je ekvivalentna vrednostima koje se dobijaju pomoću funkcije TREND ili funkcije GROWTH.

Da biste ručno popunili vrednosti postupite na sledeći način:

 1. Izaberite ćeliju gde želite da započnete grupu. Ćelija mora da sadrži prvu vrednost u grupi.

  Kada izaberete stavku Grupe, dobijena grupa će zameniti prvobitno izabrane vrednosti. Ako želite da sačuvate originalne vrednosti iskopirajte ih u drugi red ili kolonu, a zatim kreirajte grupu tako što ćete izabrati kopirane vrednosti.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni i izaberite stavku Grupa.

 3. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Izaberite opciju Kolonama da biste grupu popunili nadole duž stranice.

  • Izaberite opciju Redovima da biste grupu popunili preko stranice.

 4. U polju Vrednost koraka upišite vrednost za koju želite da se grupa uvećava.

Tip grupe

Rezultat vrednosti koraka

Linearni

Vrednost koraka koja se dodaje početnoj vrednosti, a zatim se dodaje svakoj narednoj vrednosti.

Rastući

Prva početna vrednost se množi sa vrednošću koraka. Dobijeni proizvod i svaki sledeći proizvod se zatim množi sa vrednošću koraka.

 1. U okviru Tip izaberite opciju Linearni ili Rastući.

 2. U polje Završna vrednost unesite završnu vrednost grupe.

Napomena: Ako u grupi postoji više od jedne početne vrednosti i želite da Excel generiše trend, potvrdite izbor Trend.

Kada imate postojeće podatke na osnovu kojih želite da predvidite trend, možete kreirati linija trenda u grafikonu. Na primer, ako u programu Excel imate grafikon koji prikazuje podatke o prodaji za prvih nekoliko meseci u godini, u grafikon možete dodati liniju trenda koja prikazuje opšti trend prodaje (rastući, opadajući ili ravnomeran) ili koja prikazuje predviđeni trend za buduće mesece.

Ova procedura pretpostavlja da ste već kreirali grafikon koji se zasniva na postojećim podacima. Ako niste to uradili, pogledajte temu Kreiranje grafikona.

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Kliknite na grupa podataka kojoj želite da dodate linija trenda ili pokretni prosek.

 3. Na kartici Raspored, u grupi Analiza kliknite na dugme Linija trenda, a zatim izaberite željeni tip linije trenda regresije ili pokretni prosek.

 4. Da biste podesili opcije i oblikovali liniju trenda regresije, kliknite desnim tasterom miša na liniju trenda, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj liniju trenda.

 5. Izaberite željene opcije, linije i efekte za liniju trenda.

  • Ako izaberete Polinomska u okviru Redosled unesite najveći stepen za nezavisnu promenljivu.

  • Ako izaberete Pokretni prosek u okviru Period unesite broj perioda koji će biti korišteni za pokretni prosek.

Napomene: 

 • Na listi Na osnovu grupe prikazane su sve grupe podataka na grafikonu koje podržavaju linije trenda. Da biste liniju trenda dodali nekoj drugoj grupi, izaberite njeno ime sa liste, a zatim izaberite željene opcije.

 • Ako pokretni prosek dodate XY grafikonu, pokretni prosek je zasnovan na redosledu x vrednosti prikazanih u grafikonu. Da biste dobili željeni rezultat, trebalo bi sortirati vrednosti na x-osi pre nego što dodate pokretni prosek.

Upotreba funkcije FORECAST    Pomoću funkcije FORECAST izračunavaju se ili predviđaju buduće vrednosti korišćenjem postojećih. Za datu x-vrednost predviđena vrednost je y-vrednost. Poznate vrednosti su postojeće x-vrednosti i y-vrednosti, a nova vrednost se predviđa korišćenjem linearne regresije. Ovu funkciju možete da koristite za predviđanje buduće prodaje, potrebnih zaliha i trendova potrošnje.

Upotreba funkcije TREND ili funkcije GROWTH    Funkcijama TREND i GROWTH mogu se ekstrapolirati buduće y-vrednosti koje proširuju pravu liniju ili eksponencijalnu krivu koja najbolje opisuje postojeće podatke. Takođe, pomoću ovih funkcija mog se dobiti samo y-vrednosti zasnovane na poznatim x-vrednostima za najbolje uklopljenu liniju ili krivu. Za crtanje linije ili krive koje opisuju postojeće podatke koristite postojeće x-vrednosti i y-vrednosti koje se dobijaju pomoću funkcije TREND ili funkcije GROWTH.

Upotreba funkcije LINEST ili funkcije LOGEST    Da biste iz postojećih podataka izračunali pravu liniju ili eksponencijalnu krivu, možete koristiti funkciju LINEST ili funkciju LOGEST. Funkcije LINEST i LOGEST daju različitu statistiku regresije, uključujući nagib i odstupanje od najbolje uklopljene linije.

Sledeća tabela sadrži veze ka više informacija o ovim funkcijama radnog lista:

Funkcija

Opis

PREDVIĐANJA

Projektovanje vrednosti

TRENDA

Projektovanje vrednosti koje obrazuju pravu liniju trenda

RASTA

Projektovanje vrednosti koje obrazuju eksponencijalnu krivu

FUNKCIJA LINEST

Izračunava pravu liniju od postojećih podataka

FUNKCIJA LOGEST

Izračunava eksponencijalnu krivu od postojećih podataka

Kada je potrebno da izvedete složeniju regresivnu analizu – između ostalog računanje i prikazivanje ostatka – možete da koristite alatku za regresivnu analizu u Analysis ToolPak programski dodatak. Više informacija potražite u članku učitavanje programskog dodatka Analysis ToolPak.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×