Pravljenje liste u sistemu SharePoint

Kreirajte SharePoint liste da biste pratili informacije, uključujući naslove, opise, osobe i datume.

Liste se dele sa drugim članovima i posetiocima sajta. Posetioci mogu da prikažu liste i stavke liste i ne mogu da kreiraju ili uređuju liste ili stavke liste.

Savet: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about data and lists!

Kreiranje liste na SharePoint Online ili SharePoint Server 2019 sajtu

 1. Izaberite stavku postavke Ikona „Postavke“ , a zatim stavku Sadržaj sajta.

 2. Kliknite na dugme + novo, a zatim izaberite stavku Lista.

  Klik na vezu „Novo“ sa markiranom stavkom „Lista“
 3. Otkucajte ime za listu i opcionalno otkucajte Opis.

  Ime se pojavljuje na vrhu liste i može da prikaže u navigaciji na lokaciji da bi pomogla drugima da je pronađu.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

 5. Kada se lista otvori, možete da kliknete na dugme + ili + Dodaj kolonu da biste dodali sobu za više tipova informacija na listu.

  Više informacija o dodavanju kolona potražite u članku Kreiranje kolone na SharePoint listi ili u biblioteci .

Možete da kliknete na dugme postavke Ikona „Postavke“ , a zatim na listu postavki da biste promenili svojstva, izbrisali listu, dodali dozvole, upravljali kolonama i brojnim drugim ispravkama. Više informacija potražite u članku Uređivanje liste .

Meni "Postavke" sa istaknutim postavkama liste

SharePoint Online i SharePoint Server 2019 liste mogu da se koriste za više od jednostavne liste. Možete da birate sa predlošcima lista, kao što su veze, kalendar, anketa, praćenje problema, najave i druga. Evo kako da kreirate druge tipove lista.

Aplikacije za dodavanje ekrana
 1. Izaberite stavku postavke Ikona „Postavke“ , a zatim stavku Sadržaj sajta.

 2. Kliknite na dugme + novo, a zatim izaberite stavku aplikacija.

  Sadržaj sajta novi meni sa istaknutom aplikacijom
 3. Ako ne vidite tip predloška ili aplikacije koje želite, otkucajte je u polje za pretragu i pritisnite taster Enter. Dobićete listu svih predložaka liste koji se podudaraju.

  Aplikacije za dodavanje ekrana

  Evo nekih tipova lista koje možete da pretražite

  • Kalendar

  • Veze

  • Objave

  • Kontakti

  • Unapređene veze

  • Zadaci

  • Issue Tracking

  • Prilagođena lista

  • Survey

  U ovom primeru smo koristili kalendar i odabrali ugrađenu aplikaciju za kalendar za SharePoint. Možda ćete videti druge kalendare koji su ugrađeni u vašem preduzeću ili koje nudi treće lice.

 4. Otkucajte ime za aplikaciju koju ste odabrali, na primer Kalendar događaja, zadatke iz jula ili kontakti preduzeća.

  Ime se pojavljuje na vrhu liste u većini prikaza, postaje deo Veb adrese stranice sa listom i prikazuje se u navigaciji na lokaciji kako bi korisnici mogli da pronađu listu. Možete da promenite ime liste, ali će veb adresa ostati ista.

 5. SharePoint vas vraća na stranicu " Sadržaj sajta ". Pronađite aplikaciju koju ste upravo kreirali na listi sadržaja sajta i otvorite je. SharePoint kreira podrazumevanu verziju aplikacije, kalendara, liste zadataka ili aplikacije koje ste kreirali.

  Primer aplikacije "lista kalendara".

  Možete da počnete da unosite podatke pomoću + novi zadatak, uredite ovu listu, dodateili kako god je određena aplikacija predviđena za dodavanje podataka.

  Napomena: Neke aplikacije zasnovane na listama prikazaće se samo u klasičnom SharePoint režimu.

U zavisnosti od tipa aplikacije koju odaberete, možete da promenite postavke aplikacije pomoću postavki liste ili kartice liste i trake na vrhu stranice. Više informacija o postavkama potražite u članku Uređivanje postavki liste u usluzi SharePoint online .

Kreiranje liste u SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013

 1. Kliknite na dugme postavke Ikona „Postavke“ , a zatim izaberite stavku Dodaj aplikaciju.

  Dodaj aplikaciju (listu, biblioteku)
 2. Otkucajte željeni tip predloška liste (prilagođeno, zadatak, kalendar itd.) u polje za pretragu i izaberite stavku pretraga Ikona lupe polja za pretragu .

  Traženje liste kalendara sa istaknutim ugrađenim kalendarima
 3. Kliknite na aplikaciju koju želite da koristite.

  Aplikacije za dodavanje ekrana
 4. Otkucajte ime (obavezno).

  Ime se pojavljuje na vrhu liste u većini prikaza, postaje deo Veb adrese stranice sa listom i prikazuje se u navigaciji na lokaciji kako bi korisnici mogli da pronađu listu. Možete da promenite ime liste, ali će veb adresa ostati ista.

  Možete i da kliknete na dugme Napredne opcije. Napredne opcije vam omogućavaju da stavite opcionalni Opis i dodatne informacije, u zavisnosti od aplikacije za određenu listu.

  Novi ekran aplikacije sa popunjenih polja
 5. Kliknite na dugme U redu .

Dodajte listu na stranicu u SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013

 1. Na stranici kojoj želite da dodate listu ili biblioteku izaberite stavku stranica , a zatim stavku Uredi. Ako ne vidite karticu stranica , kliknite na dugme Postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

  Uređivanje stranice

  Napomena: Ako je komanda Uređivanje omogućena ili se ne pojavi, možda nemate dozvolu za uređivanje stranice.

 2. Kliknite na mesto na stranici gde želite da se prikažu lista ili biblioteka, a zatim izaberite stavku Umetni , a zatim stavku segment aplikacije.

 3. Izaberite segment aplikacije za listu ili biblioteku, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Trebalo bi da vidite liste koje ste kreirali u programskim aplikacijama.

 4. Kada završite sa uređivanjem stranice, izaberite karticu stranica i kliknite na dugme Sačuvaj. U nekoliko slučajeva imate opciju čuvanja kao radne verzije ili čuvanja i objavljivanja.

Važno: Neke stranice nije moguće urediti, na primer stranice sa sadržajem sajta.

Evo primera liste koja je dodata na stranicu pomoću prethodnih koraka.

Lista na stranici

Umanjite ili vratite listu ili biblioteku na SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013 stranici

 1. Na stranici na kojoj želite da umanjite listu ili biblioteku, kliknite na dugme stranica , a zatim izaberite stavku Uredi.

  Uređivanje stranice

 2. Postavite taster na listu ili biblioteku, kliknite na strelicu nadole, izaberite stavku Umanji ili vrati u prethodno stanje u zavisnosti od trenutne pozicije liste ili biblioteke, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku umanjite
 3. Kada završite sa uređivanjem stranice, kliknite na dugme Sačuvaj. U nekoliko slučajeva imate opciju čuvanja kao radne verzije ili čuvanja i objavljivanja.

Kreiranje liste u SharePoint Server 2010

Možete da kreirate listu koju možete kasnije da koristite na stranicama. SharePoint Server 2010 uključuje mnogo vrsta predložaka lista, kao što su kalendar, anketa i zadaci.

 1. Izaberite stavku Radnje na sajtu Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj sajta, a zatim izaberite stavku Kreiraj Dugme „Kreiraj“ .

  Napomena: SharePoint lokacija može znatno da se izmeni. Ako ne možete da pronađete neku opciju, na primer komandu, dugme ili vezu, obratite se administratoru.

 2. Kliknite na jednu od kategorija, na primer, komunikaciju ili Praćenje i odaberite odatle.

  Kliknite na kategoriju i izaberite aplikaciju za listu koju želite

  Takođe možete da unesete tip predloška liste koji želite da kreirate u polju Pretraga instaliranih stavki , kao što su Kontakti ili kalendar i izaberite stavku Pretraga Ikona lupe polja za pretragu .

 3. Otkucajte ime za listu. Obavezno ime.

  Ime se pojavljuje na vrhu liste u većini prikaza, postaje deo Veb adrese stranice sa listom i prikazuje se u navigaciji na lokaciji kako bi korisnici mogli da pronađu listu. Možete da promenite ime liste, ali će veb adresa ostati ista.

 4. Opcionalno možete da izaberete stavku napredne opcije i otkucate Opis za listu i postavljate druge opcije. .

  Opis se pojavljuje ispod imena u većini prikaza. Neke vrste lista mogu primati sadržaj putem e-pošte. Ako planirate da omogućite listu za primanje sadržaja putem e-pošte, možete da dodate e-adresu liste u njen opis tako da osobe mogu lako da pronađu e-adresu. Možete da promenite opis za listu.

 5. Da biste dodali veze ka tabli "brzo pokretanje", potvrdite da je izabrana opcija " da ".

 6. Ako postoji odeljak e-pošte , administrator je omogućio listama na sajtu da prime sadržaj putem e-pošte. Da biste omogućili osobama da dodaju sadržaj na ovu listu slanjem e-poruka, kliknite na dugme da u okviru Omogućavanje ove liste da prima e-poštu. Zatim, u polju e-adresa otkucajte prvi deo adrese koju želite da ljudi koriste za listu. Ova opcija nije dostupna za sve vrste lista.

 7. Popunite bilo koju drugu opciju, na primer navođenje da li kalendar radi kao kalendar grupe u aplikaciji " Kalendar ".

 8. Kliknite na dugme Kreiraj.

Kreiranje liste na stranici u SharePoint Server 2010

Pomoću SharePoint Server 2010 možete da kreirate liste sa stranica koje uređujete. To vam pomaže da efikasnije i efikasno kreirate stranice i liste koje su vam potrebne.

 1. Sa stranice izaberite karticu Uređivanje , a zatim kliknite na dugme Uredi .

  Komanda „Uredi“ na kartici „Uređivanje“

  Napomena: Ako je komanda uređivanje omogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice, obratite se administratoru.

 2. Kliknite na stranicu na koju želite da dodate novu listu, kliknite na karticu Umetanje , a zatim izaberite stavku Nova lista.

  Umetanje nove liste na stranicu

  Napomena: Ako ne vidite karticu uređivanje ili stavku nova lista, možda nemate dozvole koje su potrebne za kreiranje liste; Obratite se administratoru.

 3. U dijalogu Kreiranje liste otkucajte pločicu lista, izaberite listu koju želite da napravite, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Otkucajte ime i izaberite predložak za listu

Kreiranje prilagođene liste u SharePoint Server 2010

Kreiranje prilagođene liste slična je kreiranju lista iz predloška, osim što se prilagođena lista kreira sa samo tri kolone: naslov, kreiraoi izmenio. Kada kreirate prilagođenu listu, možete da dodate kolone i napravite druge promene na listi da biste ispunili potrebe.

 1. Izaberite stavku Radnje na sajtu Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj sajta, a zatim izaberite stavku Kreiraj Dugme „Kreiraj“ .

  Napomena: SharePoint lokacija može znatno da se izmeni. Ako ne možete da pronađete neku opciju, na primer komandu, dugme ili vezu, obratite se administratoru.

 2. U okviru prilagođene listeizaberite stavku Prilagođena lista ili Prilagođena lista u prikazu lista sa podacima.

  Napomene: 

  • Koristite prilagođenu listu kada prvenstveno želite da koristite obrazac za unos i prikaz podataka sa liste.

  • Koristite prilagođenu listu u prikazu lista sa podacima kada primarno želite da koristite koordinatnu mrežu, sliиnu unakrsnoj tabeli, da biste uneli i prikazali podatke na listi. Ovo je korisno kada imate nekoliko stavki za ažuriranje u isto vreme.

  • Možete da promenite način na koji unosite i prikazujete podatke na listi nakon kreiranja liste.

 3. Otkucajte ime za listu. Obavezno ime.

  Ime se pojavljuje na vrhu liste u većini prikaza, postaje deo Veb adrese stranice sa listom i prikazuje se u navigaciji na lokaciji kako bi korisnici mogli da pronađu listu. Možete da promenite ime liste, ali će veb adresa ostati ista.

 4. Otkucajte Opis za listu. Opis je opcionalan.

  Opis se pojavljuje ispod imena u većini prikaza. Neke vrste lista mogu primati sadržaj putem e-pošte. Ako planirate da omogućite listu za primanje sadržaja putem e-pošte, možete da dodate e-adresu liste u njen opis tako da osobe mogu lako da pronađu e-adresu. Možete da promenite opis za listu.

 5. Da biste dodali veze ka traci za brzo pokretanje, proverite da li je izabrana opcija " da ".

 6. Ako postoji odeljak e-pošte , administrator je omogućio listama na sajtu da prime sadržaj putem e-pošte. Da biste omogućili osobama da dodaju sadržaj na ovu listu slanjem e-poruka, kliknite na dugme da u okviru Omogućavanje ove liste da prima e-poštu. Zatim, u polju e-adresa otkucajte prvi deo adrese koju želite da ljudi koriste za listu. Ova opcija nije dostupna za sve vrste lista.

 7. Kliknite na dugme Kreiraj.

Dodavanje liste u SharePoint Server 2010

 1. Na stranici kojoj želite da dodate listu ili biblioteku izaberite stavku stranica , a zatim stavku Uredi. Ako ne vidite karticu stranica , kliknite na dugme Postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

  Uređivanje stranice

  Napomena: Ako je komanda Uređivanje omogućena ili se ne pojavi, verovatno nemate dozvolu za uređivanje stranice.

 2. Kliknite na mesto na stranici gde želite da se prikažu lista ili biblioteka, a zatim izaberite stavku Umetni , a zatim stavku segment aplikacije.

 3. Izaberite segment aplikacije za listu ili biblioteku, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 4. Kada završite sa uređivanjem stranice, kliknite na dugme Sačuvaj. U nekoliko slučajeva imate opciju čuvanja kao radne verzije ili čuvanja i objavljivanja.

Evo primera liste koja je dodata na stranicu pomoću prethodnih koraka.

Lista na stranici

Da biste saznali koju verziju programa SharePoint koristite, pogledajte koju verziju sistema SharePoint koristim?.

Želite da uradite isto sa bibliotekama?

Da biste kreirali biblioteku, pogledajte članak Kreiranje biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint

Sledeći koraci sa listama

Kolone Konfigurišite koji tip informacija lista sadrži tako što ćete dodati i izbrisati kolone. Više informacija potražite u članku Kreiranje kolone na SharePoint listi ili u biblioteci.

Prikazi Promena načina prikazivanja liste kreiranjem prikaza. Više informacija potražite u članku Kreiranje, promena ili brisanje prikaza liste ili biblioteke.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×