Pravljenje Access baze podataka za deljenje na Vebu

Za pravljenje aplikacija za Veb baze podataka možete koristiti Access 2010 i Access usluge, novu komponentu sistema SharePoint. To će vam pomoći pri sledećim radnjama:

 • Obezbeđivanje pristupa podacima i upravljanje njime

 • Deljenje podataka u organizaciji ili preko Interneta

  Napomena:  Za korišćenje Veb baze podataka neophodan je korisnički nalog. Anonimni pristup nije podržan.

 • Kreiranje aplikacija za baze podataka koje ne zahtevaju korišćenje programa Access

Ovaj članak obezbeđuje pregled dizajna Access Veb baza podataka. Uvod u dizajn baza podataka za računare potražite u člancima Kreiranje nove baze podataka za računare i Osnove dizajniranja baze podataka.

U ovom članku

Pregled

Način funkcionisanja

Pokretanje obrazaca i izveštaja u pregledaču

Podaci uskladišteni na SharePoint listama

Pokretanje upita i makroa podataka na serveru

Intranet ili Internet

Kreiranje Veb baze podataka

Pregled

Access 2010 i Access Services (opcionalna komponenta sistema SharePoint) pružaju vam platformu za kreiranje baza podataka koju možete koristiti na Vebu. Veb bazu podataka dizajnirate i objavljujete koristeći Access 2010 i SharePoint, a druge osobe koje imaju SharePoint naloge koriste Veb baze podataka u Veb pregledaču.

Način funkcionisanja

Kada objavite Veb bazu podataka, Access Services kreira SharePoint lokaciju koja sadrži tu bazu podataka. Svi objekti i podaci baze podataka premeštaju se na SharePoint liste na toj lokaciji. Sledeći video zapis ilustruje taj proces.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Kada objavite bazu podataka, korisnici sistema SharePoint mogu da je koriste na osnovu svojih dozvola za SharePoint lokaciju.

 • Puna kontrola    Ovo vam omogućava da menjate podatke i dizajn.

 • Doprinos    Ovo vam omogućava da menjate podatke, ali ne i dizajn.

 • Čitanje    Ovo vam omogućava da čitate podatke, ali ne i da menjate bilo šta.

Veb bazu podataka možete otvoriti u programu Access, korigovati dizajn, a zatim sinhronizovati promene – efektivno ih sačuvati na SharePoint lokaciji. Sledeći video zapis ilustruje proces promene dizajna nakon objavljivanja Veb baze podataka.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Veb bazu podataka takođe možete preuzeti van mreže, koristiti vanmrežnu verziju, a zatim sinhronizovati promene podataka i dizajna kada ponovo budete na mreži.

Napomena: Da biste napravili Veb bazu podataka, potrebne su vam dozvole „Puna kontrola“ na SharePoint lokaciji na kojoj želite da je objavite. Više informacija o SharePoint dozvolama potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Pokretanje obrazaca i izveštaja u pregledaču

Obrasci, izveštaji i većina makroa pokreću se unutar pregledača. Ovo programu Access omogućava da osvežava podatke na ekranu, a da pri tom ne mora ponovo da izvrši radnju za celu stranicu.

Obrazac možete kreirati da biste drugim osobama pomogli da se kreću u aplikaciji. Nova kontrola, kontrola navigacije, u ovu svrhu olakšava dodavanje standardne dugmadi za navigaciju sa Veb stilom u obrazac.

Napomena: Okno za navigaciju (funkcija koju u programu Access koristite za pregledanje objekata u bazi podataka) nije dostupno u Veb pregledaču.

Podaci uskladišteni na SharePoint listama

Sve tabele postaju SharePoint liste, a zapisi postaju stavke liste. Ovo vam omogućava da koristite SharePoint dozvole da biste kontrolisali pristup Veb bazi podataka, kao i da biste iskoristili druge mogućnosti sistema SharePoint.

Napomena o bezbednosti:  Niska za povezivanje za povezane tabele nije šifrovana, uključujući korisničko ime i lozinku ako su te informacije sačuvane (a cilj veze podržava korisničke naloge). U bazi podataka koja ima vezu ka SharePoint listi, a veza uključuje korisničko ime i lozinku, zlonamerni korisnik bi mogao da promeni listu koja će biti cilj veze koristeći sačuvane akreditive. Čak i ako akreditivi nisu sačuvani sa niskom za povezivanje, zlonamerni korisnik bi mogao da izmeni dozvole na SharePoint lokaciji uz pomoć saradnika koji već ima potrebne dozvole. Budite pažljivi prilikom deljenja kopija baze podataka koja sadrži veze ka listama u objavljenim Veb bazama podataka.

Pokretanje upita i makroa podataka na serveru

Čitava SQL obrada događa se na serveru. Ovo poboljšava performanse mreže tako što saobraćaj ograničava na skupove rezultata.

Intranet ili Internet

Objavljivanje možete izvršiti na vlastitom intranet SharePoint serveru ili na Internetu. Microsoft nudi hostovano SharePoint rešenje zasnovano na Internetu.

Vrh stranice

Kreiranje Veb baze podataka

Ovaj odeljak sadrži opis najvažnijih novih funkcija i obezbeđuje korake za osnovne zadatke dizajniranja koje je potrebno da dovršite da biste kreirali Veb bazu podataka.

U ovom odeljku:

Pre nego što počnete

Razlike u dizajnu između Veb baza podataka i baza podataka na stonom računaru

Funkcije samo za baze podataka na stonim računarima bez odgovarajućih funkcija u okviru Access usluga

Razmotrite korišćenje predloška

Prvi koraci uz praznu Veb bazu podataka

Dizajniranje Veb tabele

Kreiranje nove Veb tabele

Dodavanje polja iz galerije polja

Dodavanje polja klikom na list sa podacima

Promena svojstava polja

Dodavanje izračunatog polja

Podešavanje pravila za validaciju podataka

Podešavanje pravila za validaciju i poruke o validaciji polja

Podešavanje pravila za validaciju i poruke o validaciji zapisa

Kreiranje relacije između dve Veb tabele

Kreiranje polja za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

Izmena polja za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

Održavanje integriteta podataka pomoću makroa podataka

Kreiranje Veb upita

Kreiranje Veb obrasca

Kreiranje Veb izveštaja

Kreiranje obrasca za navigaciju i njegovo postavljanje kao podrazumevanog obrasca za prikaz pri pokretanju

Objavljivanje Veb baze podataka

Sinhronizovanje Veb baze podataka

Pre nego što počnete

Postoji nekoliko zadataka koje bi trebalo da izvršite pre nego što počnete sa dizajniranjem Veb baze podataka. Pored toga, između Veb baza podataka i baza podataka za računare postoje razlike u dizajnu za koje bi trebalo da znate, posebno ako ste iskusni Access projektant.

 • Utvrdite svrhu baze podataka    Imajte jasan plan kako biste mogli da donosite dobre odluke prilikom smišljanja detalja dizajna.

 • Pronađite i organizujte potrebne informacije    Povezane tabele ne možete koristiti u Veb bazi podataka. Sve podatke koje želite da koristite, a koji ne potiču iz baze podatka, morate da uvezete pre objavljivanja. Ako pripremite podatke pre nego što počnete sa dizajniranjem, možete izbeći prilagođavanje dizajna neočekivanim situacijama u vezi sa podacima.

 • Identifikujte SharePoint lokaciju koju ćete koristiti za objavljivanje    Objavljivanje uopšte nije moguće bez sistema SharePoint. Ako želite da testirate dizajn u pregledaču tokom dizajniranja (što nije loša ideja), morate prvo da ga objavite.

 • Planirajte bezbednost    SharePoint bezbednost možete iskoristiti da biste kontrolisali pristup Veb bazi podataka. Planirajte bezbednost na vreme kako biste je ugradili u svoj dizajn.

Razlike u dizajnu između Veb baza podataka i baza podataka na stonom računaru

Neke funkcije baze podataka koje možete koristiti u bazi podataka za računare nisu dostupne u okviru Access usluga. Međutim, postoje nove funkcije koje podržavaju veliki broj istih scenarija kao i funkcije predviđene za baze podataka za računare.

Sledeća tabela navodi funkcije predviđene samo za baze podataka na stonim računarima, kao i nove funkcije koje podržavaju iste scenarije.

Scenario

Funkcija samo za baze podataka na stonom računaru

Nova funkcija

Dizajniranje objekata baze podataka

Prikaz dizajna

Poboljšani prikaz lista sa podacima; prikaz rasporeda

Pregledanje rezimiranih podataka, kao što su zbirovi, prosečne vrednosti i grupe

Funkcije grupe

Makroi za podatke; funkcije grupe u izveštajima

Programiranje događaja

VBA

Makroi i makroi za podatke; novi utisak pri dizajniranju makroa pomoću tehnologije IntelliSense

Pomeranje do objekta baze podataka

Okno za navigaciju; komandne table

Kontrola navigacije ili drugi element obrasca

Važno: U Veb bazi podataka možete da kreirate mnogo klijentskih objekata, ali ne možete ih koristiti u pregledaču. Međutim, oni su deo Veb baze podataka i mogu se koristiti u programu Access 2010 na radnoj površini. Druge osobe mogu otvoriti Veb bazu podataka u programu Access, a zatim koristiti klijentske objekte. Ovo je efikasan način za deljenje baze podataka i isto tako otvara nove mogućnosti za zajednički rad preko Veba. SharePoint upravlja svim problemima u vezi sa paralelnim radom.

Funkcije samo za baze podataka na stonim računarima bez odgovarajućih funkcija u okviru Access usluga

Napomena: Sledeća lista nije isključiva.

 • Upiti za združivanje

 • Unakrsni upiti

 • Preklopljene kontrole u obrascima

 • Relacije između tabela

 • Uslovno oblikovanje

 • Različite radnje i izrazi makroa

Razmotrite korišćenje predloška

Kada utvrdite šta aplikacija mora da radi, razmislite o tome da li će predložak baze podataka funkcionisati. Predlošci baza podataka su unapred kreirane aplikacije koje možete koristiti takve kakve su ili ih izmeniti da bi odgovarale određenim potrebama.

Dostupne predloške možete pregledati u prikazu „Backstage“, na kartici Novo. Više informacija o predlošcima koji dolaze uz Access 2010 potražite u članku Izbor i korišćenje Access predloška.

Prvi koraci uz praznu Veb bazu podataka

 • Na kartici Datoteka kliknite na dugme Novo.

  Kartica „Novo“ u prikazu „Backstage“

Kartica Datoteka otvara prikaz „Backstage“, novi deo Access interfejsa u kome ćete pronaći komande koje se primenjuju na čitavu bazu podataka, na primer Objavi u sistemu SharePoint.

U prikazu „Backstage“ kartica Novo ima komande za kreiranje baze podataka.

Funkcije kartice „Novo“ u prikazu „Backstage“

1. U okviru Dostupni predlošci izaberite stavku Prazna Veb baza podataka.

2. U okviru Ime datoteke redigujte predloženo ime datoteke i putanju za datoteku baze podataka koja je navedena neposredno ispod. Ime datoteke možete promeniti kucanjem u polju Ime datoteke.

3. Da biste promenili putanju, kliknite na ikonu fascikle pored polja Ime datoteke da biste pronašli lokaciju na koju ćete staviti datoteku baze podataka.

4. Kliknite na dugme Kreiraj. Nova Veb baza podataka se otvara i prikazuje novu praznu tabelu.

Dizajniranje Veb tabele

Napomena: Za dizajniranje Veb tabele koristite prikaz lista sa podacima.

Kada prvi put kreirate praznu Veb bazu podataka, Access kreira novu tabelu i otvara je u prikazu lista sa podacima. Komande na karticama „Polja“ i „Tabela“ možete koristiti za dodavanje polja, indeksa, pravila za validaciju i makroa za podatke – nove funkcije koja vam omogućava da promenite podatke na osnovu događaja.

Kada uredite i upotrebite novu tabelu, najverovatnije ćete želeti da kreirate još tabela.

Kreiranje nove Veb tabele

Dok je Veb baza podataka otvorena, uradite sledeće:

 • Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

Kada prvi put kreirate tabelu, ona ima jedno polje: polje „ID“ tipa tip podatka AutomatskiBroj. Možete dodavati nova polja da biste uskladištili stavke informacija koje zahteva tema tabele. Na primer, možda ćete želeti da dodate polje koje skladišti datum kada ste počeli nešto da pratite.

Dodavanje polja iz galerije polja

Pomoću galerije polja možete birati različita unapred oblikovana polja i dodati ih u tabelu.

 • Na kartici Polja, u grupi Dodavanje i brisanje izaberite željeni tip polja.

Dodavanje polja klikom na list sa podacima

 1. Dok je tabela otvorena, izaberite stavku Kliknite da biste dodali, a zatim izaberite tip polja.

 2. Polju dajte ime koje odražava njegov sadržaj.

  Savet: Da biste promenili ime postojećeg polja, kliknite dvaput na ime polja.

 3. Ponovite ovo za svako polje koje želite da kreirate.

Promena svojstava polja

Oblikovanje i svojstva utvrđuju kako će se polje ponašati, na primer koju vrstu podataka može uskladištiti. Ove postavke možete promeniti da bi se polje ponašalo na željeni način.

 1. Izaberite polje koje ima oblikovanje i svojstva koja želite da promenite.

 2. Na traci izaberite karticu Polja.

 3. Koristite komande u grupama Oblikovanje i Svojstva da biste promenili postavke.

Dodavanje izračunatog polja

Možete dodati polje koje prikazuje vrednost koja je izračunata na osnovu drugih podataka u istoj tabeli. Podatke iz drugih tabela nije moguće koristiti kao izvor izračunatih podataka. Izračunata polja ne podržavaju neke izraze.

 1. Dok je tabela otvorena, izaberite stavku Kliknite da biste dodali.

 2. Postavite pokazivač na stavku Izračunato polje, a zatim izaberite željeni tip podataka za polje.

  Otvara se alatka „Izrada izraza“.

 3. Alatku „Izrada izraza“ koristite da biste kreirali proračune za polje. Imajte u vidu da kao izvore podataka za proračun možete koristiti samo druga polja iz iste tabele. Pomoć za korišćenje alatke „Izrada izraza“ potražite u članku Korišćenje alatke „Izrada izraza“.

Podešavanje pravila za validaciju podataka

Za većinu polja možete koristiti izraz da biste proverili valjanost unosa. Izraz možete koristiti i za proveru valjanosti unosa za tabelu, što može biti korisno ako želite da proverite valjanost unosa za polje koje ne podržava proveru valjanosti ili ako želite da proverite valjanost unosa u polje na osnovu vrednosti drugih polja u tabeli. Potpunija objašnjenja o validaciji potražite u članku Ograničavanje unosa podataka korišćenjem pravila za validaciju.

Takođe možete navesti poruku koja se prikazuje kada pravilo za validaciju sprečava unos, poznatu i kao poruka o validaciji.

Podešavanje pravila za validaciju i poruke o validaciji polja

 1. Izaberite polje u koje želite da dodate pravilo za validaciju.

 2. Na traci izaberite karticu Polja.

 3. U grupi Provera valjanosti kliknite na dugme Provera valjanosti i izaberite stavku Pravilo za validaciju polja.

  Otvara se alatka „Izrada izraza“.

 4. Alatku „Izrada izraza“ koristite da biste kreirali pravilo za validaciju. Pomoć za korišćenje alatke „Izrada izraza“ potražite u članku Korišćenje alatke „Izrada izraza“.

 5. U grupi Provera valjanosti polja kliknite na dugme Provera valjanosti, a zatim izaberite stavku Poruka o validaciji polja.

 6. Otkucajte poruku koju želite da prikažete kada ulazni podaci nisu važeći i kliknite na dugme U redu.

Podešavanje pravila za validaciju i poruke o validaciji zapisa

Pravilo za validaciju zapisa možete koristiti da biste sprečili duplirane zapise ili zahtevali da određena kombinacija činjenica o zapisu bude tačna, na primer [Datum početka] je veći od 1. januara 2010, a manji od vrednosti za [Datum završetka]

 1. Otvorite tabelu u koju želite da dodate pravilo za validaciju.

 2. Na traci izaberite karticu Polja.

 3. U grupi Provera valjanosti kliknite na dugme Provera valjanosti i izaberite stavku Pravilo za validaciju zapisa.

  Otvara se alatka „Izrada izraza“.

 4. Alatku „Izrada izraza“ koristite da biste kreirali pravilo za validaciju. Pomoć za korišćenje alatke „Izrada izraza“ potražite u članku Korišćenje alatke „Izrada izraza“.

 5. U grupi Provera valjanosti kliknite na dugme Provera valjanosti i izaberite stavku Poruka o validaciji zapisa.

 6. Otkucajte poruku koju želite da prikažete kada ulazni podaci nisu važeći i kliknite na dugme U redu.

Kreiranje relacije između dve Veb tabele

Da biste kreirali relaciju u Veb bazi podataka, pomoću čarobnjaka za pronalaženje kreirajte polje za pronalaženje. Polje za pronalaženje ide u tabelu koja se nalazi na strani relacije „više“ i upućuje na tabelu koja se nalazi na strani relacije „jedan“.

Kreiranje polja za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

 1. Otvorite tabelu koju želite da postavite na stranu relacije „više“.

 2. Kliknite na strelicu pored stavke Kliknite da biste dodali, a zatim izaberite stavku Pronalaženje i relacija.

 3. Sledite korake čarobnjaka za pronalaženje da biste kreirali polje za pronalaženje.

Izmena polja za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

 1. Otvorite tabelu koja sadrži polje za pronalaženje koje želite da izmenite.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Polja, u grupi Svojstva kliknite na dugme Izmeni pronalaženja.

  • Kliknite desnim tasterom miša na polje za pronalaženje, a zatim izaberite stavku Izmeni pronalaženja.

 3. Sledite korake čarobnjaka za pronalaženje.

Održavanje integriteta podataka pomoću makroa podataka

Pomoću makroa za podatke možete primenjivati kaskadna ažuriranja i brisanja. Komande na kartici „Tabela“ možete koristiti da biste kreirali ugrađene makroe koji menjaju podatke. Sledeći video zapis prikazuje osnovne korake.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Više informacija o kreiranju makroa za podatke potražite u članku Kreiranje makroa za podatke.

Kreiranje Veb upita

Upit možete koristiti kao izvor podataka za obrasce i izveštaje. Upiti se pokreću na serveru i pomažu da smanjite mrežni saobraćaj.

Na primer, recimo da koristite Veb bazu podataka za praćenje dobrotvornih priloga. Želite da vidite ko je donirao novac za vreme događaja. Mogli biste da koristite upit da biste izabrali podatke i pripremili ih za korišćenje u obrascima i izveštajima.

Napomena: Ova procedura koristi predložak dobrotvornih priloga kao primer. Možete nastaviti ovako ako kreirate novu bazu podataka korišćenjem predloška baze podataka dobrotvornih priloga.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Upiti kliknite na dugme Upit.

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite dvaput na svaku tabelu koju želite da uključite, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  U ovom primeru, kliknite dvaput na stavke „Članovi“, „Donacije“, „Događaji“ i „Učesnici događaja“.

 3. Kreirajte neophodna pridruživanja tako što ćete u prozoru dizajna upita prevući polja sa jednog objekta na drugi.

  U ovom primeru, prevucite polje „ID“ iz stavke „Članovi“ u polje „ID člana donatora“ u stavci „Donacije“, a zatim iz stavke „Donacije“ prevucite polje „ID člana donatora“ u polje „ID člana“ u stavci „Učesnici događaja“.

 4. Dodajte polja koja želite da koristite. Polja možete prevući na mrežu ili možete kliknuti dvaput na polje da biste ga dodali.

  U ovom primeru, dodajte polje „Događaj“ iz tabele „Događaji“, „Datum donacije“ iz tabele „Donacije“ i polja „Pozdrav“, „Ime“ i „Prezime“ iz tabele „Članovi“.

 5. Unesite sve kriterijume koje želite da primenite.

  U ovom primeru, želite da ograničite datum donacije tako da pada između datuma početka i datuma završetka. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u redu Kriterijumi u okviru polja „Datum donacije“ otkucajte >=[Datum početka] i <=[Datum završetka].

Kreiranje Veb obrasca

Obrasci su glavno sredstvo za unošenje i uređivanje podataka u Veb bazi podataka i takođe su korisni za pregledanje podataka. Obrasci se pokreću u pregledaču i pomažu u optimizovanju performansi. Kada otvorite obrazac, pregledač preuzima tražene podatke sa SharePoint servera. Podatke možete filtrirati i sortirati u obrascu, a da pri tom ne morate ponovo da ih preuzimate sa servera.

Savet: Najbolje performanse ćete postići ako ograničite broj zapisa koje preuzimate iz glavnih obrazaca i izveštaja.

 1. Izaberite tabelu ili upit koji ćete koristiti kao izvor podataka.

  Napomena: Ako želite da kreirate nepovezani obrazac, preskočite ovaj korak.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci kliknite na jedno od sledećih dugmadi:

  • Obrazac    Kreirajte jednostavni obrazac koji prikazuje jedan po jedan zapis pomoću objekta koji ste izabrali kao izvor podataka.

   Napomena: Ako kreirate nepovezani obrazac, ovo dugme nije dostupno.

  • Više stavki    Kreirajte obrazac koji prikazuje više zapisa pomoću objekta koji ste izabrali kao izvor podataka.

   Napomena: Ako kreirate nepovezani obrazac, ovo dugme nije dostupno.

  • Prazan obrazac    Kreirajte obrazac koji ne sadrži ništa.

  • List sa podacima    Kreirajte obrazaca koji izgleda i ponaša se kao list sa podacima pomoću objekta koji ste izabrali kao izvor podataka.

   Napomena: Ako kreirate nepovezani obrazac, ovo dugme nije dostupno.

Kreiranje Veb izveštaja

Izveštaji su glavno sredstvo za pregledanje ili štampanje podataka iz Veb baze podataka. Izveštaji se pokreću u pregledaču i pomažu u optimizovanju performansi. Kada otvorite izveštaj, pregledač preuzima tražene podatke sa SharePoint servera. Podatke možete filtrirati i sortirati u izveštaju, a da pri tom ne morate ponovo da ih preuzimate sa servera.

Savet: Najbolje performanse ćete postići ako ograničite broj zapisa koje preuzimate iz glavnih obrazaca i izveštaja.

 1. Izaberite tabelu ili upit koji ćete koristiti kao izvor podataka.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Izveštaji kliknite na jedno od sledećih dugmadi:

  • Izveštaj    Kreirajte osnovni izveštaj pomoću objekta koji ste izabrali kao izvor podataka.

  • Prazan izveštaj    Kreirajte izveštaj koji ne sadrži ništa.

Kreiranje obrasca za navigaciju i njegovo postavljanje kao podrazumevanog obrasca za prikaz pri pokretanju

Drugim osobama je potrebna mogućnost kretanja u aplikaciji. Imajte u vidu sledeće – okno za navigaciju nije dostupno u Veb pregledaču. Da bi druge osobe koristile objekte baze podataka, morate im obezbediti sredstvo za to. Možete kreirati obrazac za navigaciju i navesti da će se on prikazati svaki put kada neko otvori aplikaciju u Veb pregledaču. Pored toga, ako ne navedete obrazac za prikazivanje prilikom pokretanja aplikacije, neće se otvoriti nijedan obrazac, što će svima znatno otežati korišćenje aplikacije.

Savet: Možete sačekati do samog kraja da kreirate obrazac za navigaciju kako biste prilikom kreiranja mogli da dodate sve objekte u obrazac.

 1. Na traci izaberite karticu Kreiranje.

 2. U grupi Obrasci kliknite na dugme Navigacija i sa liste izaberite raspored navigacije.

 3. Da biste dodali stavku, prevucite je iz okna za navigaciju u kontrolu navigacije.

  Napomena: Obrasce i izveštaje možete dodati samo u kontrolu navigacije.

 4. U telo obrasca za navigaciju dodajte bilo koje druge željene kontrole. Na primer, možda ćete želeti da obezbedite funkciju za pretragu u svim obrascima tako što ćete dodati neke kontrole u obrazac za navigaciju.

Postavljanje obrasca za navigaciju kao podrazumevanog Veb obrasca za prikazivanje

 1. Na kartici Datoteka, u okviru Pomoć kliknite na dugme Opcije.

 2. U dijalogu „Opcije programa Access“ izaberite stavku Trenutna baza podataka.

 3. U okviru Opcije aplikacije izaberite stavku Veb obrazac za prikazivanje, a zatim izaberite željeni obrazac sa liste.

  Napomena:  Ne morate da izaberete obrazac za navigaciju kao Veb obrazac za prikazivanje. Možete navesti bilo koji Veb obrazac.

Vrh stranice

Objavljivanje i sinhronizovanje promena u aplikaciji

Objavljivanje Veb baze podataka

Napomena:  Video zapis ovog procesa možete pogledati u odeljku Pregled.

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj i objavi, a zatim izaberite stavku Objavi u Access uslugama.

 2. Kliknite na dugme Pokreni kontrolor kompatibilnosti.
  Dugme „Pokreni kontrolor kompatibilnosti“ u prikazu „Backstage“ programa Access
  Kontrolor kompatibilnosti vam pomaže da se uverite da će baza podataka biti ispravno objavljena. Ako kontrolor otkrije neke probleme, trebalo bi ih otkloniti pre objavljivanja baze podataka.

  Napomena:  Ako su otkriveni neki problemi, Access ih skladišti u tabeli koja se zove „Problemi sa kompatibilnošću sa Vebom“. Svaki red u tabeli sadrži vezu ka informacijama o rešavanju problema.

 3. U okviru Objavi u Access uslugama popunite sledeće:

  • U polju URL servera otkucajte Veb adresu SharePoint servera na kojem želite da objavite bazu podataka. Na primer, http://Contoso/.

  • U polju Ime lokacije otkucajte ime za Veb bazu podataka. Ovo ime će biti dodato URL adresi servera da bi se kreirao URL za vašu aplikaciju. Na primer, ako je URL servera http://Contoso/, a ime lokacije „Korisnički_servis“, URL je http://www.contoso.com/customerservice/?lc=sr-latn-cs.

 4. Kliknite na dugme Objavi u Access uslugama.

Sinhronizovanje Veb baze podataka

Kada napravite promene u dizajnu ili preuzmete bazu podataka van mreže, možda ćete želeti da izvršite sinhronizaciju. Sinhronizacija rešava razlike između datoteke baze podataka na računaru i SharePoint lokaciji.

Napomena:  Video zapis ovog procesa možete pogledati u odeljku Pregled.

 1. Otvorite Veb bazu podataka u programu Access i izvršite promene dizajna.

 2. Kada završite, izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Sinhronizuj sve.
  Dugme „Sinhronizuj sve“ u prikazu „Backstage“ programa Access

Vrh stranice

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×