Praćenje radnji u dnevniku

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Dnevnik automatski zapisuje radnje koje odaberete koje se odnose na određene kontakte i postavlja radnje u prikazu vremenske ose. Naloga možete da koristite da biste pratili Microsoft Outlook stavke, kao što su e-poruke ili sastanaka. To takođe možete da pratite druge Microsoft Office datoteke, kao što su dokumenti programa Word ili Excel radne sveske.

Dnevnik pamti interakcije koje želite da zapamtite – možda nešto što se ne nalazi na vašem računaru, kao što su telefonski razgovor ili papira pismo koje ste poslali ili primili.

Evo kako da pronađete naloga.

 1. Na traci za navigaciju izaberite stavke tri tačke na traci za navigaciju > Fascikle > Dnevnik. (Ili jednostavno pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+8.)

  da biste prikazali fasciklu na traci za navigaciju

 2. Možete da radite sa postojećim stavkama u dnevniku ili kreirati nove iz okna sa fasciklama.

  prikaz dnevnika u oknu sa fasciklama

 1. U Okno fascikle kliknite na fasciklu Dnevnik.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi Novo kliknite na dugme Stavka u dnevniku.

 4. U polje Tema upišite opis.

 5. Sa liste Tip stavke izaberite tip stavka dnevnika koji želite da zapišete.

 6. Izaberite ostale željene opcije.

Napomena:  Prethodne verzije programa Outlook obuhvatale su funkciju automatskog zapisivanja u dnevnik koja je pratila dokumente otvorene u drugim Microsoft Office aplikacijama i operativnom sistemu Windows. Ova funkcija nije dostupna u programu Outlook 2013 ili Outlook 2016.

 1. U modulu „Dnevnik“, u prikazu vremenske ose, kliknite na Prikaz.

 2. U grupi Trenutni prikaz kliknite na Postavke prikaza i zatim izaberite stavku Kolone.

 3. Sa liste Izaberite dostupna polja iz izaberite željenu grupu polja. To će obično biti Često korišćena polja ili Sva polja dnevnika.

 4. U okviru Dostupna polja datuma/vremena izaberite polje koje sadrži vreme koje želite da upotrebite kao vreme početka za stavku, a zatim kliknite na dugme Početak.

 5. U oknu Dostupna polja datuma/vremena izaberite polje koje sadrži vreme koje želite da upotrebite kao vreme završetka zapisivanja stavke, a zatim kliknite na dugme Kraj.

Savet: Prikaz vremenske ose prikazuje vreme kada su stavke i dokumenti kreirani, sačuvani, poslati, primljeni, otvoreni i izmenjeni. Kad promenite polja vremena koja se koriste za prikazivanje stavki na vremenskoj osi, njihova lokacija i trajanje na vremenskoj osi mogu da se promene

 1. Otvorite stavku u dnevniku.

 2. Unesite novi datum i vreme početka. Da biste promenili vreme završetka, promenite broj u polju Trajanje.

Napomena: Promenom vremena povezanog sa stavkom u dnevniku ne menja se vreme početka stavke, dokumenta ili kontakta na koji se ona odnosi.

Savet: Da biste brzo da pristupite nalogu, Okno za navigacijumožete dodati dugme za prikaz naloga . Na dnu okna za navigaciju, kliknite na dugme Podesi dugmad Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Dodaj ili ukloni dugmad, a zatim izaberite stavku nalog.

Automatsko zapisivanje stavki i datoteka

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Opcije.

 3. Kliknite na dugme beleške i naloga.

 4. Kliknite na dugme Opcije naloga.

 5. Na listi automatski zapiši ove stavke , potvrdite izbor u poljima za potvrdu za stavke koje želite automatski zapisuju u dnevniku.

 6. Na listi za ove kontakte , potvrdite izbor u poljima za kontakte čije stavke želite snima automatski.

 7. U okviru Zapiši datoteke iz potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored programe iz kojih želite da automatski zapisa datoteka u dnevniku.

Ručno zapisivanje stavke programa Outlook

 1. Iz bilo kog modula u programu Outlook, na kartici Početak , u grupi novo izaberite opciju Nove stavke, postavite pokazivač na drugei izaberite Stavku u dnevniku.

 2. U polje Tema upišite opis.

 3. Sa liste Tip stavke izaberite tip stavka dnevnika koji želite da zapišete.

 4. Izaberite ostale željene opcije.

Ručno Zapisivanje datoteke izvan programa Outlook

 1. Pronađite datoteku koju želite da zapišete. Možete da koristite Outlook, Windows Explorer ili na radnoj površini.

 2. Prevucite stavke u dnevniku.

 3. Izaberite opcije koje želite za stavka dnevnika.

Snimanje datum i vreme ste radili sa kontaktom

 1. Otvorite kontakt.

 2. Na kartici kontakt , u grupi komunikacija kliknite na dugme još, a zatim kliknite na dugme Stavka u dnevniku.

 3. Trenutni datum i vreme se pojavljuju u zaglavlju stavke naloga. Da biste promenili datum ili vreme, kliknite na strelicu priloženi svako polje i kliknite na izbor koji želite.

 4. Da bi se potpuno početka i vreme završetka, na kartici Stavka u dnevniku , u grupi " Timer " kliknite na dugme Pokreni tajmer.

  Stavka dnevnika zapisa datum i vremenski period koji ste radili sa kontaktom. Kliknite na dugme Pauziraj tajmer da biste zaustavili sat.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori na karticu Radnje za zapisivanje informacija u dnevnik.

Isključivanje naloga

Da biste isključili naloga, morate da obrišete više polja za potvrdu u dijalogu opcije naloga. Jedan opcija isključuje naloga.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Opcije.

 3. Kliknite na dugme beleške i naloga.

 4. Kliknite na dugme Opcije naloga.

 5. Na listi automatski zapiši ove stavke , opozovite izbor u svim poljima za potvrdu

 6. Opozovite izbor u svim poljima za potvrdu u okviru Zapiši datoteke iz .

Napomena: Nije neophodno da biste opozvali izbor u poljima za potvrdu u okviru za njih.

Pražnjenje dnevnika

Pražnjenje dnevnika podrazumeva Brisanje stavke.

 1. U nalog, na kartici Početak , u grupiTrenutni prikaz kliknite na Stavku liste. Tabelarni prikaz svih stavki u dnevniku se pojavljuje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odabrali jedna stavka     Izaberite stavku koju želite.

  • Da biste izabrali više stavki     Držite pritisnut taster CTRL, a zatim izaberite stavke koje želite. Ako želite da odaberete skup susednih stavki, kliknite na prvu stavku, držite pritisnut taster SHIFT i zatim kliknite na dugme poslednje stavke.

  • Da biste izabrali sve stavke u fascikli     Kliknite na bilo koju stavku, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

 3. Na kartici Početak izaberite stavku Izbriši, ili pritisnite taster DELETE.

Savet: Da biste brzo da pristupite nalogu, Okno za navigacijumožete dodati dugme za prikaz naloga . Na dnu okna za navigaciju, kliknite na dugme Slika dugmeta , kliknite na dugme Dodaj ili ukloni dugmadi zatim izaberite stavku nalog .

Uradite nešto od sledećeg:

 • Automatsko zapisivanje stavki i datoteka

  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  2. Kliknite na dugme Opcije naloga.

  3. U polju automatski zapiši ove stavke potvrdite izbor u poljima za potvrdu za stavke koje želite automatski zapisuju u dnevniku.

  4. U oknu za kontakte , potvrdite izbor u poljima za kontakte čije stavke želite snima automatski.

  5. U okviru Zapiši datoteke iz potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored programa čije datoteke želite da se automatski zapisuju u dnevniku.

 • Ručno zapisivanje Microsoft Outlook stavke

  1. U meniju datoteka , stavku novo, a zatim kliknite na dugme Stavka u dnevniku.

  2. U polje Tema upišite opis.

  3. Sa liste Tip stavke izaberite tip stavka dnevnika koji želite da zapišete.

  4. Izaberite ostale željene opcije.

 • Ručno Zapisivanje datoteke izvan programa Outlook

  1. Pronađite datoteku koju želite da zapišete. Možete da koristite Outlook, Windows Explorer ili na radnoj površini.

  2. Prevucite stavke u dnevniku Slika dugmeta .

  3. Izaberite opcije koje želite za stavka dnevnika.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Kliknite na dugme Opcije naloga.

 3. U oknu za kontakte , potvrdite izbor u polju za potvrdu pored kontakata za čije stavke koje želite da snimite automatski.

 4. U polju automatski zapiši ove stavke potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored stavke koje želite da zapišete automatski.

 1. Otvorite kontakt.

 2. U meniju Radnje izaberite stavku Kreiraj, a zatim kliknite na dugme Nova stavka u dnevniku za kontakt.

 3. Trenutni datum se pojavljuje u zaglavlju stavke naloga. Za drugi datum, kliknite na strelicu, a zatim kliknite na datum.

 4. Na kartici Stavka u dnevniku , u grupi " Timer ", kliknite na dugme Pokreni tajmer.

  Stavka dnevnika zapisa datumom i dužinu trajanja vremena koje ste radili sa kontaktom.

 1. Otvorite kontakt čije stavke naloga koji želite da prikažete.

 2. Na kartici kontakt , kliknite na dugme aktivnosti.

 3. U okviru Prikaži izaberite stavku nalog.

 1. U meniju Izaberite izaberite stavku nalog.

 2. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Trenutni prikaz, a zatim izaberite stavku Prilagodi trenutni prikaz.

 3. Kliknite na dugme polja.

 4. U polju Izaberite dostupna polja iz kliknite na željeni skup polja.

 5. U okviru dostupna polja datuma/vremena izaberite stavku polje koje sadrži vreme koje želite da upotrebite kao vreme početka stavke, a zatim kliknite na dugme Start.

 6. U oknu Dostupna polja datuma/vremena izaberite polje koje sadrži vreme koje želite da upotrebite kao vreme završetka zapisivanja stavke, a zatim kliknite na dugme Kraj.

  Prikaz vremenske ose prikazuje vreme kada su stavke i dokumenti kreirani, sačuvani, poslati, primljeni, otvoreni i izmenjeni. Kad promenite polja vremena koja se koriste za prikazivanje stavki na vremenskoj osi, njihova lokacija i trajanje na vremenskoj osi mogu da se promene

 1. U prikazu vremenske ose, u meniju Prikaz postavite pokazivač na Trenutni prikazi zatim kliknite na dugme Prilagodi trenutni prikaz.

 2. Izaberite stavku Ostale postavke.

 3. Izaberite željene opcije.

 1. Otvorite stavka dnevnika.

 2. Unesite novi početni datum i vreme.

Napomena: Premeštanje u dnevniku ne menja vreme početka stavke, dokumenta ili kontakta koji se ona odnosi.

Da biste isključili naloga, morate da obrišete više polja za potvrdu u dijalogu Opcije naloga . Nema jednu opciju možete isključiti naloga.

Isključivanje naloga

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici željene opcije , izaberite stavku Opcije naloga.

 3. U okviru automatski zapiši ove stavke, opozovite izbor u svim poljima za potvrdu.

 4. Opozovite izbor u svim poljima za potvrdu u okviru Zapiši i datoteke iz.

  Nije neophodno da biste opozvali izbor u poljima za potvrdu u okviru za njih.

Pražnjenje dnevnika

Pražnjenje dnevnika podrazumeva brisanje stavki u dnevniku.

 • Brisanje jedne stavke

  • U nalog, izaberite stavku, a zatim pritisnite taster DELETE.

 • Brisanje više stavki

  1. U nalog, u oknu za navigaciju, u okviru Trenutni prikaz, izaberite Stavke liste. Tabelarni prikaz sve stavke se pojavljuje.

  2. Kliknite na bilo koju stavku u tabeli, i zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A ili u meniju Uređivanje izaberite stavku Izaberi sve.

  3. Pritisnite taster DELETE.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×