Praćenje promena u programu Word

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada želite da vidite ko ima izmene u dokument, uključite praćenje promena. Takođe možete da odaberete koje će promene prihvatiti ili odbaciti, a možete da prikažete i izbrišite komentare.

 • Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje izaberite stavku Prati promene.

Kada uključite praćenje promena, Word označava nove promene izvršene u dokumentu.

Kada isključite praćenje promena, Word prestaje sa označavanjem novih promena. Sve promene koje su već praćene ostaju označene u dokumentu dok ih ne uklonite.

Opcija „Praćenje promena“ na traci programa Word

Kada uključite praćenje promena, Word markira i prikazuje sve promene koje neko izvrši u dokumentu.

Slika heroja revizija u samom tekstu u programu Word

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje, na listi Jednostavna naznaka izaberite opciju za prikaz.

  • Jednostavna naznaka je podrazumevana opcija i ukazuje na to gde se promene nalaze tako što prikazuje crvenu liniju na margini.

   Linija na margini koja pokazuje da je praćena promena na toj lokaciji

  • Bez naznake skriva naznake kako bi prikazala kako će izgledati obuhvaćene promene.

   Napomena: Ponovo možete da vidite naznake tako što ćete odabrati opciju Jednostavna naznaka ili Sve naznake.

  • Sve naznake prikazuje sva uređivanja različitim bojama teksta i linijama.

  • Originalno prikazuje dokument u originalnom obliku.

 2. Na listi Prikaži naznake odaberite promene koje biste želeli da vidite – komentare, zapise perom, umetanja i brisanja, oblikovanje, balončiće, određene osobe.

Možete da sprečite nekoga da isključi praćenje promena uključivanjem opcije „Zaključaj praćenje“ i dodavanjem lozinke. Kada je „Prati promene“ zaključano ne možete da isključite funkciju i ne možete da prihvatate ili odbacujete promene.

 1. Na kartici Redigovanje, na listi Prati promene izaberite stavku Zaključaj praćenje.

  Komanda „Zaključaj promene“ u meniju „Praćenje promena“

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U dijalogu Zaključaj praćenje unesite lozinku, otkucajte je ponovo u polju Ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili, a zatim odaberite stavku U redu.

   Napomena: Dodavanje lozinke je opcionalno. To nije bezbednosna funkcija. Međutim, ona je namenjena da odvrati druge osobe od isključivanja praćenja promena.

  • U dijalogu Zaključaj praćenje odaberite Otkaži.

Isključivanje zaključavanja praćenja

 1. Na listi Prati promene izaberite stavku Zaključaj praćenje.

 2. Ako ste dodali lozinku, unesite je kada vam bude zatražena, a zatim odaberite stavku U redu.

  Napomena: Praćenje promena je i dalje uključeno, ali možete da prihvatate i odbacujete promene.

Jedini način da uklonite praćene promene iz dokumenta je da ih prihvatite ili odbacite. Izborom stavke Bez naznake u okviru Prikaži radi redigovanja možete videti kako će izgledati konačan dokument – ali ovo samo privremeno sakriva praćene promene. Promene nisu izbrisane i pojaviće se ponovo sledeći put kada dokument bude otvoren. Da biste trajno izbrisali praćene promene, prihvatite ih ili odbacite.

Prihvatanje ili odbacivanje jedne praćene promene

 1. Otvorite dokument.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene odaberite stavku Sledeće ili Prethodno.

 3. Choose odaberite stavku Prihvati ili Odbaci.

  Dugmad „Prihvati“, „Odbij“ i „Sledeće“

Prihvatanje ili odbacivanje svih praćenih promena

 1. Otvorite dokument.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Na listi Prihvati odaberite Prihvati sve promene.

   ili

  • Na listi Odbaci odaberite Odbaci sve promene.

Word ili prihvata promenu ili je uklanja, a zatim prelazi na sledeću.

Prikaz komentara

 • Word prikazuje balon na mestu gde je neko uneo komentar. Da biste videli komentar, odaberite balončić komentara.

  Ikona komentara u okviru „Jednostavno označavanje“

 • Da biste videli promene, kliknite na liniju blizu margine. Ovim se Word prebacuje u pregled Sve naznake.

  Praćene promene prikazane u pregledu „Sve naznake“

Brisanje jednog komentara

 • Odaberite komentar i na kartici Redigovanje, u grupi Komentari odaberite stavku Izbriši.

Brisanje svih komentara

 • Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari, na listi Izbriši odaberite stavku Izbriši sve komentare u dokumentu.

Saveti: Pre nego što podelite konačnu verziju dokumenta, dobro je pokrenuti „Nadzor dokumenta“. Ova alatka proverava da li postoje praćene promene i komentari, skriveni tekst, lična imena u svojstvima i druge informacije koje ne biste želeli da delite sa svima.

 • Na kartici Datoteka odaberite stavke Informacije > Proveri da li postoje problemi > Proveri dokument.

Da biste saznali više o komentarima, pogledajte članak Umetanje i brisanje komentara.

 • Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje izaberite stavku Prati promene.

  Prati promene je istaknuto, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Grupa za praćenje sa uključenim praćenjem promena

Napomena: Ako funkcija Prati promene nije dostupna, možda ćete morati da isključite zaštitu dokumenta. Na kartici Redigovanje, u grupi Zaštita, kliknite na stavku Ograniči uređivanje, a zatim na stavku Prekini zaštitu na dnu okna zadatka Zaštiti dokument. (Možda ćete morati da znate lozinku za dokument.)

Takođe možete da dodate indikator praćenja promena na statusnu traku.

 • Kliknite desnim tasterom miša na statusnu traku i odaberite stavku Prati promene.

  Statusna traka koja prikazuje uključenu opciju „Prati promene“

  Napomena: Sada možete da koristite indikator Prati promene na statusnoj traci da biste uključili ili isključili praćenje promena.

Kada isključite praćenje promena, možete da korigujete dokument bez označavanja šta se promenilo. Međutim, isključivanje ove funkcije ne uklanja bilo koje promene koje su već bile praćene.

 • Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na dugme Prati promene.

  Dugme Prati promene više nije istaknuto, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Grupa za praćenje

Važno: Da biste uklonili praćene promene, koristite komande Prihvati i Odbaci na kartici Redigovanje u grupi Promene.

Šta želite da uradite?

Prikazuje sve promene u samom tekstu

Podrazumevana opcija u programu Word je da biste prikazali komentare i brisanja u balončićima na margine dokumenta. Međutim, možete da promenite prikaz da biste prikazali komentare i sve brisanja sa tekstom umesto balončića.

 1. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na dugme Prikaži naznake.

  Komanda „Prikaži naznake“

 2. Postavite pokazivač balončiće, i zatim kliknite na dugme Prikaži sve promene u samom tekstu brisanja precrtanim tekstom i komentare u tekstu.

Prikaz komentara u ekranske napomene umesto balončića

Podrazumevana opcija u programu Word je da biste prikazali komentare i brisanja u balončićima na margine dokumenta. Međutim, možete da promenite prikaz da biste prikazali komentare u tekstu. Umetnutih komentara može se prikazati kada postavite pokazivač na indikator komentara.

 1. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na dugme Prikaži naznake.

  Komanda „Prikaži naznake“

 2. Postavite pokazivač balončiće, i zatim kliknite na dugme Prikaži sve promene u samom tekstu brisanja precrtanim tekstom i komentare u tekstu.

 3. Zadržite pokazivač na komentaru u dokumentu. Pojavljuje se komentar u ekranskoj napomeni.

  Komentar u liniji sa tekstom

Prikaz promena po tipu uređivanja ili redaktora

 1. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na dugme Prikaži naznake.

  Komanda „Prikaži naznake“

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme da biste izabrali tip promene koju želite da prikažete.

   Na primer, izaberite stavku komentari ili umetanja i brisanja. Na oznaku potvrde pored stavke ukazuje na to da li je izabrana stavka.

   Lista opcija „Prikaži naznake“

   Važno: Čak i ako sakrijete neki tip naznake tako što ga opozovete u meniju Prikaži naznake, naznaka se automatski pojavljuje svaki put kada dokument otvorite vi ili ga otvori redaktor.

  • Postavite pokazivač redaktora, a zatim kliknite na dugme da biste obrisali sva polja za potvrdu osim onih pored imena redaktora čije promene i komentare koje želite da prikažete.

   Napomena: Da biste izabrali ili opozvali izbor u svim poljima za potvrdu za sve redaktore na listi, kliknite na dugme Svi redaktori.

Prikaz promena i komentara određenih redaktora

Urednik ili redaktor obično želi da pogleda dokument onako kako će izgledati kada su uključene njegove promene. Ova procedura pruža uredniku ili redaktoru mogućnost da vidi kako će izgledati dokument sa promenama.

 • Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje kliknite na strelicu u okviru Prikaži za redigovanje , a zatim odaberite željenu opciju.

  Meni sa opcijama „Prikaži za redigovanje“

  • Završno sa naznakama    Ovaj prikaz prikazuje konačan dokument sa prikazanim svim praćenim promenama i komentarima. Ovo je podrazumevani prikaz za sve dokumente otvorene u programu Word.

  • Završno    Ovaj prikaz prikazuje dokument sa svim promenama uključenim u tekst i bez prikazanih praćenih promena. Međutim, sve praćene promene i komentari koji nisu prihvaćeni, odbačeni ili izbrisani ostaju u dokumentu.

  • Originalno sa naznakama    Ovaj prikaz prikazuje originalni tekst sa praćenim promenama i komentarima.

  • Originalno    Ovaj prikaz prikazuje originalni dokument bez praćenih promena i komentara. Međutim, sve praćene promene ili komentari u dokumentu koji nisu prihvaćeni, odbačeni ili izbrisani ostaju u dokumentu.

Napomena: Ako želite da vidite komentare i praćene promene u balončićima, morate da budete u prikazu prikaz rasporeda za štampanje ili prikaz veb rasporeda.

Skrivanje praćenih promena i komentara prilikom štampanja

Sakrivanje promena ne uklanja promene iz dokumenta. Morate da koristite komande Prihvati i Odbaci u grupi Promene da biste uklonili naznake iz dokumenta.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Odštampaj.

 3. U okviru Postavke, kliknite na strelicu pored dugmeta Odštampaj sve stranice.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj naznaku opozovite izbor u polju za potvrdu.

  Komanda „Odštampaj naznaku“ u programu Word

Šta želite da uradite?

Pregled rezimea praćenih promena

Okno za redigovanje je koristan alat za pravljenje da li sve praćene promene su uklonjene iz dokumenta i neće se pojaviti da druge osobe koje mogu da pregledaju dokument. U odeljku za rezime na vrhu okna za redigovanje prikazuje tačan broj vidljivih praćenih promena i komentara koji će ostati u dokumentu.

Okno za redigovanje takođe vam omogućava da čitate dugačke komentare koje se ne uklapaju u okviru balon komentara.

Napomena: Okno za redigovanje, za razliku od dokument ili oblačiće komentara, nije najbolje alatke za pravljenje promena u dokumentu. Umesto brisanje teksta komentara ili druge promene u oknu za pregled, unesite sve uređivanja promene u dokumentu. Promene, onda će biti vidljive u okno za redigovanje.

Grupa za praćenje

 1. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste prikazali rezime sa strane ekrana, odaberite stavku Okno za redigovanje.

  • Da biste prikazali rezime duž dna ekrana, na listi Okno za redigovanje odaberite Horizontalno okno za redigovanje.

 2. Odaberite stavku Prikaži detaljan rezime da biste prikazali broj svih tipova promena.

  Okno rezimea

Pregledanje svake praćene promene i komentare u nizu

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene izaberite stavku Sledeće ili Prethodno.

  Traka sistema Office 2010

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U grupi promene , odaberite stavku prihvati.

  • U grupi promene , odaberite stavku Odbaci.

  • U grupi Komentari , odaberite stavku Izbriši.

 3. Prihvatite ili odbacite promene i izbrišite komentare sve dok ne postoje još praćene promene ili komentare u dokumentu, a zatim potvrdite sve praćene promene prihvaćene ili odbačene i svi komentari izbrisani.

 4. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje odaberite stavku Okno za redigovanje.

  Napomena: U odeljku za rezime na vrhu Okno za redigovanje prikazuje tačan broj praćenih promena i komentara koji ostaju u dokumentu.

Pregled promena po tipu uređivanja ili prema određenom redaktoru

 1. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje uradite nešto od sledećeg:

  Grupa za praćenje

  • Na listi Prikaži naznake , opozovite izbor u svim poljima za potvrdu osim onih pored tipova promena koje želite da pregledate.

  • Na listi Prikaži naznake odaberite redaktora, a zatim opozovite izbor u svim poljima za potvrdu osim onih pored imena redaktora čije promene želite da vidite.

  • Na listi Prikaži naznake , odaberite stavku Svi redaktori potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za sve redaktore na listi

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene odaberite stavku Sledeće ili Prethodno.

  Traka sistema Office 2010

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • U grupi promene , odaberite stavku prihvati.

  • U grupi promene , odaberite stavku Odbaci.

Prihvati sve promene u isto vreme

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene odaberite stavku Sledeće ili Prethodno.

  Traka sistema Office 2010

 2. Na listi " prihvati ", odaberite stavku Prihvati sve promene u dokumentu.

Odbaci sve promene u isto vreme

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene odaberite stavku Sledeće ili Prethodno.

  Traka sistema Office 2010

 2. Na listi Odbaci , odaberite stavku Odbaci sve promene u dokumentu.

Brisanje komentara

 1. Kliknite na komentar.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari izaberite stavku Izbriši.

  Da biste izbrisali sve komentare odjednom, kliknite na strelicu ispod stavke Izbriši, a zatim kliknite na dugme Izbriši sve komentare u dokumentu.

Šta želite da uradite?

Možete lako da napravite i pratite praćene promene i komentare dok radite u dokumentu. Prema podrazumevanim postavkama, Microsoft Office Word 2007 koristi balončiće za prikazivanje brisanja, komentara, promena oblikovanja i sadržaja koji je premešten. Ako sve vaše promene želite da vidite u samom tekstu, možete da promenite postavke tako da se praćene promene i komentare prikazuju onako kako želite.

Praćenje promena sa balončićima

Balončići (1) prikazuju promene oblikovanja, komentare i brisanja.

Napomena: Da bi sprečio da slučajno distribuirate dokumente koji sadrže praćene promene i komentare, Word podrazumevano prikazuje praćene promene i komentare. Završno sa naznakama je podrazumevana opcija u polju Prikaži radi redigovanja.

 1. Otvorite dokument koje želite da korigujete.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na dugme Prati promene. Dugme Prati promene postaje istaknuto, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Uključeno dugme „Praćenje promena“

 3. Opcionalno. Dodajte indikator praćenja promena na statusnu traku. Kliknite desnim tasterom miša na statusnu traku i kliknite na stavku Prati promene. Kliknite na indikator Prati promene na statusnoj traci da biste uključili ili isključili praćenje promena.

  Indikator praćenja promena

 4. Izvršite promene koje želite tako što ćete umetnuti, brisati, premeštati ili oblikovati tekst ili grafiku. Takođe možete da dodate komentare.

Napomena: Ako koristite praćenje promena, a zatim sačuvate dokument kao veb stranicu (.htm ili .html), praćene promene će se pojaviti na veb stranici.

Da isključite praćenje promena:

 • Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na dugme Prati promene.

  Dugme Prati promene više nije istaknuto, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Slika trake u programu Word

Ako ste statusnu traku prilagodili tako da uključuje indikator praćenja promena, klik na stavku Prati promene u grupi Praćenje će takođe isključiti indikator na statusnoj traci.

Napomena: Isključivanje praćenja promena ne uklanja praćene promene u dokumentu. Da biste bili sigurni da nema više praćenih promena u dokumentu, uverite se da su prikazane sve promene, a zatim koristite komande Prihvati ili Odbaci za svaku promenu u dokumentu.

Imajte u vidu da postoje različiti načini da sakrijete praćene promene ili komentare, ali sve promene koje su napravljene dok je funkcija „Prati promene“ bila uključena i svi komentari koji su umetnuti ostaju deo dokumenta dok ih ne prihvatite ili odbacite (ili, u slučaju komentara, izbrišete).

Sakrivanje praćenih promena – na primer, u okviru Prikaži naznake, brisanjem oznake potvrde za Umetanja i brisanja – ne briše postojeće praćene promene ili komentare iz dokumenta. Umesto toga, sakrivanje praćenih promena omogućava vam da prikažete dokument bez potrebe da lutate kroz precrtan ili podvučen tekst i balončiće.

Postoji nekoliko načina na koje možete sakriti praćene promene i komentare, koji mogu da vas navedu da mislite da nisu u dokumentu. Na primer:

 • Polje Prikaži radi redigovanja    Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje polje Prikaži radi redigovanja pokazuje vam u kom ste režimu prikazivanja. Ono obezbeđuje i dodatne opcije za prikazivanje dokumenta. Ako izaberete stavku Završno ili Originalno, praćene promene i komentari su skriveni. Da biste ih prikazali, izaberite stavku Završno sa naznakama ili Originalno sa naznakama.

  Slika trake u programu Word

 • Prikaži naznake    Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje možete da koristite listu Prikaži naznake da biste sakrili komentare i praćene promene. Prikazuju se stavke koje su označene znakom potvrde u okviru Prikaži naznake – stavke bez znaka potvrde su skrivene. Da biste prikazali stavku, kao što je Umetanja i brisanja, kliknite na meni Prikaži naznaku.

  Slika trake u programu Word

Podrazumevana postavka programa Word je da se prikazuju brisanja i komentari u balončićima u marginama dokumenta. Međutim, možete da promenite prikaz tako da prikazuje komentare u samom tekstu, a sva brisanja kao precrtan tekst umesto unutar balončića.

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na stavku Balončići.

  Slika trake u programu Word

 2. Kliknite na stavku Prikaži sve promene u samom tekstu da bi se brisanja prikazala kao precrtan tekst, a komentari u samom tekstu.

Dostupno je nekoliko opcija za promenu načina na koji se prikazuju praćene promene (naznaka).

 • Možete da promenite boju i drugo oblikovanje koje Word koristi za označavanje promenjenog teksta i grafike tako što ćete kliknuti na strelicu pored stavke Prati promene, a zatim na stavku Promeni opcije za praćenje.

  Napomena: Iako ne možete da dodelite određene boje za promene različitih redaktora, promene svakog redaktora se pojavljuju u drugačijoj boji u dokumentu tako da možete da pratite više redaktora.

 • Sve promene, uključujući i brisanja, možete da prikažete u samom tekstu umesto unutar balončića koji se pojavljuju na marginama dokumenta. Da biste promene prikazali u samom tekstu, u grupi Praćenje kliknite na stavku Balončići, a zatim kliknite na stavku Prikaži sve promene u samom tekstu.

  Kada kliknete na stavku Prikaži sve promene u samom tekstu, sve promene i komentari u dokumentu se pojavljuju u samom tekstu.

 • Da biste istakli oblast margine gde se pojavljuju svi balončići, u okviru Prikaži naznake, kliknite na stavku Isticanje oblasti za naznake.

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na strelicu pored stavke Prikaži naznake.

  Slika trake u programu Word

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite tip promene koju želite da prikažete.

   Napomena: Čak i ako sakrijete neki tip naznake tako što ga opozovete u meniju Prikaži naznake, naznaka se automatski pojavljuje svaki put kada dokument otvorite vi ili ga otvori redaktor.

  • Postavite pokazivač na stavku Redaktori, a zatim opozovite izbor u svim poljima za potvrdu, osim u onim koja su pored imena redaktora čije promene i komentare želite da prikažete.

   Napomena: Da biste izabrali ili opozvali izbor u svim poljima za potvrdu za sve redaktore na listi, kliknite na dugme Svi redaktori.

Možete da koristite listu Prikaži radi redigovanja, u grupi Praćenje da biste prikazali dokument u različitim fazama procesa uređivanja. Svaka od četiri opcije na listi pruža drugačiji prikaz dokumenta. Završno sa naznakama je podrazumevani prikaz kada otvorite bilo koji dokument.

Slika trake u programu Word

 • Završno sa naznakama    Ovaj prikaz prikazuje konačan dokument sa prikazanim svim praćenim promenama i komentarima. Ovo je podrazumevani prikaz za sve dokumente otvorene u programu Word.

 • Završno    Ovaj prikaz prikazuje dokument sa svim promenama uključenim u tekst i bez prikazanih praćenih promena. Međutim, sve praćene promene i komentari koji nisu prihvaćeni, odbačeni ili izbrisani ostaju u dokumentu.

 • Originalno sa naznakama    Ovaj prikaz prikazuje originalni tekst sa praćenim promenama i komentarima.

 • Originalno    Ovaj prikaz prikazuje originalni dokument bez praćenih promena i komentara. Međutim, sve praćene promene ili komentari u dokumentu koji nisu prihvaćeni, odbačeni ili izbrisani ostaju u dokumentu.

Podrazumevana postavka programa Word je da se prikazuju brisanja i komentari u balončićima u marginama dokumenta. Međutim, možete da promenite prikaz da biste prikazali komentare u samom tekstu. Komentari u samom tekstu mogu da se pregledaju kada pokazivač zadržite na indikatoru komentara.

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na stavku Balončići.

  Slika trake u programu Word

 2. Kliknite na stavku Prikaži sve promene u samom tekstu da bi se brisanja prikazala kao precrtan tekst, a komentari u samom tekstu.

 3. Zadržite pokazivač na komentaru u dokumentu. Pojavljuje se komentar u ekranskoj napomeni.

  Komentar u liniji sa tekstom

Da biste saznali više o komentarima, pogledajte članak Umetanje i brisanje komentara.

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene izaberite stavku Sledeće ili Prethodno.

  Traka sistema Office 2010

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U grupi promene , odaberite stavku prihvati.

  • U grupi promene , odaberite stavku Odbaci.

  • U grupi Komentari , odaberite stavku Izbriši.

 3. Prihvatite ili odbacite promene i izbrišite komentare sve dok ne postoje još praćene promene ili komentare u dokumentu, a zatim potvrdite sve praćene promene prihvaćene ili odbačene i svi komentari izbrisani.

 4. Na kartici Redigovanje , u grupi Praćenje odaberite stavku Okno za redigovanje.

  Napomena: U odeljku za rezime na vrhu Okno za redigovanje prikazuje tačan broj praćenih promena i komentara koji ostaju u dokumentu.

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene odaberite stavku Sledeće ili Prethodno.

  Traka sistema Office 2010

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Na listi " prihvati ", odaberite stavku Prihvati sve promene u dokumentu.

  Na listi Odbaci , odaberite stavku Odbaci sve promene u dokumentu.

Office Word 2007 obezbeđuje funkciju pod imenom „Nadzor dokumenta“ koja vam omogućava da proverite da li neki dokument sadrži praćene promene, komentare, skriveni tekst i druge lične informacije. Da biste proverili dokument:

 1. Otvorite dokument u kom želite da ispitate praćene promene i komentare.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , postavite pokazivač na stavku Priprema, a zatim izaberite stavku Proveri dokument.

 3. U dijalogu Nadzor dokumenta izaberite stavku Istraži.

 4. Pregledajte rezultate ispitivanja. Ako funkcija „Nadzor dokumenta“ pronađe komentare i praćene promene, od vas će se tražiti da izaberete stavku Ukloni sve pored stavke Komentari, revizije, verzije i beleške.

 5. Izaberite stavku Ponovi nadzor ili Zatvori.

Pre nego što odštampate dokument, prebacite se na prikaz prikaz rasporeda za štampanje i prikažite praćene promene i komentare na način na koji želite da se pojave u odštampanom dokumentu. Imate nekoliko mogućnosti.

 • Štampanje prikazanih svih naznaka    Na kartici Redigovanje u grupi Praćenje kliknite na stavku Prikaži naznake.

  Slika trake u programu Word

  Napomena: Klik na stavku Prikaži naznake prikazuje ili sakriva sve naznake u dokumentu za izabrane redaktore. Kada prikažete sve naznake, svi tipovi naznaka su izabrani u meniju Prikaži naznake.

 • Štampanje prikazanih izmena i komentara prema tipu ili redaktoru    Na kartici Redigovanje u grupi Praćenje kliknite na stavku Prikaži naznake, a zatim izaberite tip promene koji želite da prikažete.

  Slika trake u programu Word

 • Štampanje promena i komentara za urednika ili drugog redaktora    Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje, u okviru Prikaži radi redigovanja, kliknite na stavku Završno sa naznakama.

  Slika trake u programu Word

Kada naznake izgledaju na željeni način, spremni ste da odštampate dokument.

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta „Office“ , a zatim na dugme Odštampaj.

 2. U dijalogu Štampanje, u okviru Odštampaj, kliknite na stavku Dokument sa naznakama, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Prema podrazumevanim postavkama, Microsoft Word bira nivo zumiranja i položaj stranice da bi na najbolji prikazao praćene promene u odštampanom dokumentu.

  • Ako su baloni uključeni, dokument će se skupiti da bi se balončići uklopili na odštampanoj stranici. Da bi odštampana stranica bila lakša za čitanje, možete da isključite balončiće tako što ćete kliknuti na stavku Balončići u grupi Praćenje, a zatim na stavku Prikaži sve promene u samom tekstu. Takođe možete da podesite raspored na stranici u položen da biste odštampali balončiće i tekst u čitljivijem formatu. Na kartici Raspored na stranici, u okviru Podešavanje stranice kliknite na stavku Položaj na stranici, a zatim na stavku Položeno.

Promena rasporeda za štampanje praćenih promena

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na strelicu pored stavke Prati promene, a zatim kliknite na stavku Promeni opcije za praćenje.

 2. U okviru Balončići, na listi Položaj papira pri štampanju kliknite na nešto od sledećeg:

  • Automatsko     Kada izaberete ovu opciju, Word određuje položaj koji će obezbediti najbolji raspored dokumenta.

  • Očuvaj     Kada izaberete ovu opciju, Word štampa dokument sa položajem koji je naveden u dijalogu Podešavanje stranice.

  • Položi stranicu     Kada izaberete ovu opciju, položaj je položen i najviše prostora se ostavlja za baloni.

Štampanje liste promena izvršenih u dokumentu

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta „Office“ , a zatim na dugme Odštampaj.

 2. U polju Odštampaj kliknite na stavku Lista naznaka.

Sakrivanje promena ne uklanja promene iz dokumenta. Morate da koristite komande Prihvati i Odbaci u grupi Promene da biste uklonili naznake iz dokumenta.

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta „Office“ , a zatim na dugme Odštampaj.

 2. U polju Odštampaj kliknite na stavku Dokument (umesto na Dokument sa naznakama).

Takođe pogledajte

Umetanje ili brisanje komentara

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×