Praćenje potencijalnih poslovnih prilika za prodaju u programskom dodatku Business Contact Manager

podaci o poslovnoj prilici skladišti informacije o potencijalnim ulaznim porudžbinama i može da vam pomogne da pratite odnos rastuće prodaje sa trenutnim ili potencijalnim klijent.

Ovaj članak opisuje kako podatke o mogućnostima za poslovanje možete da koristite za zapisivanje detaljnih informacija o proizvodima ili uslugama koji su zanimljivi za klijente i interakcije sa njima.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje podataka o mogućnostima za poslovanje

Otvaranje obrasca mogućnosti za poslovanje

Popunjavanje obrasca mogućnosti za poslovanje

Prilagođavanje listi na obrascu mogućnosti za poslovanje

Prilagođavanje faza prodaje i aktivnosti prodaje

Brisanje faza prodaje i aktivnosti prodaje

Uređivanje podataka o mogućnostima za poslovanje

Promena kontakta ili poslovnog kontakta koji je povezan sa podacima o mogućnostima za poslovanje

Povezivanje stavki istorije komunikacije sa podacima o mogućnostima za poslovanje

Dodeljivanje mogućnosti za poslovanje kolegi

Označavanje mogućnosti za poslovanje kao zatvorene

Praćenje zadataka koji su potrebni za zatvaranje ili dobijanje mogućnosti za poslovanje

Kreiranje podataka o mogućnostima za poslovanje

Sve podatke o mogućnostima za poslovanje koje kreirate morate da povežete sa kontakt ili poslovni kontakt podacima. U podatke o mogućnostima za poslovanje možete da dodate stavke istorije komunikacije kao što su poslovne beleške, zadaci, zakazane obaveze, evidencije telefonskih poziva i datoteke, da biste pratili interakcije sa klijentima. Ove stavke istorije se takođe dodaju u istoriju povezanog kontakta ili poslovnog kontakta.

Ako želite da prilagodite uključene faze prodaje i aktivnosti prodaje, pogledajte članak Prilagođavanje faza prodaje i aktivnosti prodaje. Ako želite da prilagodite obrazac mogućnosti za poslovanje tako što ćete dodati ili ukloniti polja, pogledajte članak Kreiranje i prilagođavanje vrsta podataka i listi.

Vrh stranice

Otvaranje obrasca mogućnosti za poslovanje

 1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager izaberite stavku Prodaja.

 2. Da biste otvorili novi, prazan obrazac mogućnosti za poslovanje, na traci izaberite stavku Nova mogućnost za poslovanje.

 3. Da biste otvorili postojeće podatke o mogućnostima za poslovanje, na kartici Mogućnosti za poslovanje kliknite dvaput na podatke o mogućnostima za poslovanje koje želite da otvorite.

Vrh stranice

Popunjavanje obrasca mogućnosti za poslovanje

 1. Otkucajte ili izaberite informacije koje želite da zabeležite u obrascu mogućnosti za poslovanje.

  Obrazac obuhvata sledeće stranice:

  Opšti podaci. Ova stranica sadrži opšte informacije o mogućnosti za poslovanje, kao i o statusu, izvoru i finansijskim uslovima.

  Informacije o mogućnostima za poslovanje.

  • Mogućnost za poslovanje – naslov (obavezno). Otkucajte ime za mogućnost za poslovanje.

  • Dodeljeno. Kliknite na ime osobe koja će pratiti i zatvoriti mogućnost za poslovanje.

   Lista Dodeljeno sadrži samo imena zaposlenih sa kojima ste podelili Business Contact Manager bazu podataka ili kojima ste odobrili pristup toj bazi. Više informacija o dodavanju imena i deljenju baze podataka potražite u članku Deljenje Business Contact Manager podataka sa drugim korisnicima.

  • Tip. Kliknite na tip potencijalne ulazne porudžbine za podatke.

  Povezani kontakt ili poslovni kontakt

  • Poveži sa (obavezno). Kliknite na dugme Poveži sa da biste izabrali kontakt ili poslovni kontakt kako biste se povezali sa ovom mogućnošću za poslovanje. Više informacija o popunjavanju dijaloga potražite u članku Izbor Business Contact Manager podataka za povezivanje.

   Napomena: Mogućnost za poslovanje može da bude povezana samo sa jednim tipom podataka „Kontakt“ ili „Poslovni kontakt“.

  Informacije o prodaji.

  • Verovatnoća. Otkucajte procenat koji predstavlja verovatnoću da će se mogućnost za poslovanje razviti u prodaju. Procenat verovatnoće se koristi za izračunavanje Očekivanog prihoda na osnovu ukupne vrednosti proizvoda i usluga navedenih u odeljku Proizvodi i usluge.

  • Očekivani prihod. Očekivani prihod se izračunava automatski, pomoću procenta verovatnoće i ukupne vrednosti proizvoda i usluga navedenih u odeljku Proizvodi i usluge.

  • Datum zatvaranja. Izaberite datum do kog očekujete prodaju.

  • Uslovi plaćanja. Izaberite metod koji će klijent koristiti za plaćanje proizvoda ili usluga.

  • Datum isteka. Izaberite datum isteka ponude.

  • Datum isporuke. Izaberite datum isporuke koji ćete ponuditi klijentu.

  Proizvodi i usluge.

  Dodajte stavke proizvoda i usluga koji zanima klijenta.

  Uradite nešto od sledećeg:

  • Dodaj . Da biste dodali novi proizvod ili stavku usluga, kliknite na dugme Dodaj.

   U dijalogu Dodavanje proizvoda ili usluga otkucajte ili izaberite željene informacije. Više informacija o popunjavanju obrasca za dodavanje proizvoda ili usluga potražite u članku Upravljanje proizvodima i uslugama u programskom dodatku Business Contact Manager.

  • Uredi. Da biste promenili stavku, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Uredi.

  • Ukloni. Da biste izbrisali stavku sa liste, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Informacije o izvoru.

  • Izvor. Kliknite na izvor mogućnosti za poslovanje kao što je tip marketinška aktivnost koji daje ime klijenta ili mogućnost za poslovanje.

  • Započeo. Kliknite da biste izabrali ime kontakta, poslovnog kontakta ili marketinške aktivnosti koji su dali ovu mogućnost za poslovanje.

   Ime marketinške aktivnosti se koristi za praćenje broja mogućnosti za poslovanje nastalih kao rezultat određene aktivnosti. Kad kliknete na ime marketinške aktivnosti u ovom polju, Menadžer za poslovne kontakte za Outlook dodaje mogućnost za poslovanje na stranicu marketinške aktivnosti Praćenje.

  • Konkurenti. Otkucajte imena konkurenata kako biste imali podsetnik da proveravate njihove cene i time mogli da nudite bolje cene ili usluge.

  Faza prodaje i aktivnosti prodaje

  • Faza prodaje. Izaberite fazu prodaje mogućnosti za poslovanje da biste mogli da pratite napredak.

   Možete da prilagodite ovu listu tako da uključuje informacije o fazi prodaje koje su jedinstvene za vaše preduzeće. Izaberite stavku Uredi ovu listu i pogledajte članak Prilagođavanje faza prodaje i aktivnosti prodaje.

   Izborom faze prodaje Ostvarena prilika za poslovanje ili Izgubljena prilika za poslovanje podaci se zaključavaju u vidu datoteke koja je samo za čitanje. Ostvarena prilika za poslovanje postavlja verovatnoću na 100%; Izgubljena prilika za poslovanje postavlja verovatnoću na 0%.

  • Podsetnik. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Podsetnik da biste primali Outlook podsetnike o ovoj mogućnosti za poslovanje. Izaberite datum i vreme kad želite da primite podsetnik.

  Detalji. Ova stranica sadrži komentare ili beleške o mogućnosti za poslovanje

  Komentare možete da nalepite iz drugih datoteka ili da ih dodate direktno u podatke. Da biste zapisali datum i vreme dodavanja komentara, kliknite na dugme Dodaj vremensku oznaku.

  Istorija. Stranica „Istorija“ navodi sve stavke istorije komunikacije povezane sa podacima o mogućnostima za poslovanje.

  Detaljniju istoriju o mogućnosti za poslovanje možete da kreirate tako što ćete kliknuti na dugme Novo, a zatim stavku kao što je poslovna beleška, evidencija telefonskog poziva, zakazana obaveza ili zadatak povezati sa podacima.

 2. Kad završite popunjavanje obrasca, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

 3. Unesite informacije koje želite da zapišete na obrascu mogućnosti za poslovanje.

 4. Kad završite unošenje informacija u obrazac, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

  Ako kreirate broj podataka o mogućnostima za poslovanje, kliknite na dugme Sačuvaj i novo da biste sačuvali promene i otvorili novi obrazac mogućnosti za poslovanje.

Vrh stranice

Prilagođavanje listi na obrascu mogućnosti za poslovanje

Menadžer za poslovne kontakte za Outlook koristi mnogo standardnih poslovnih termina, ali možete da kreirate i sopstvene uslove prodaje, stope plaćanja i druge stavke sa određenim informacijama potrebnim preduzeću.

Svaka prilagodljiva lista uključuje opciju Uredi ovu listu. Izaberite ovu opciju da biste otvorili dijalog u kojem možete da dodajete ili uređujete poslovnu terminologiju. Na obrascu mogućnosti za poslovanje možete da prilagodite liste za sledeća polja: liste Tip, Uslovi plaćanja, Izvor i Faza prodaje.

Detaljne informacije o prilagođavanju listi potražite u članku Kreiranje i prilagođavanje vrsta podataka i listi.

Vrh stranice

Prilagođavanje faza prodaje i aktivnosti prodaje

U Menadžer za poslovne kontakte za Outlook možete da pratite sve zadatke koje treba da dovršite ako želite potencijalnog klijenta da pretvorite u stvarnog. Podrazumevani skup faza prodaje i aktivnosti prodaje naveden je na obrascu potencijalnog klijenta i možete da prilagodite te podatke tako da odgovaraju vašim poslovnim potrebama.

Napomena:  Samo vlasnik baze podataka može da prilagodi faze prodaje i aktivnosti prodaje.

Kao vlasnik baze podataka, možete da promenite ime i redosled svih faza prodaje, kao i da ažurirate ime, redosled ili trajanje aktivnosti prodaje u svakoj fazi prodaje. Možete i da podesite podsetnike za aktivnosti prodaje.

 1. Otvorite dijalog Menjanje faza prodaje i aktivnosti prodaje tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

 2. Na traci, na kartici Početak, u grupi Prilagođavanje izaberite stavku Faza prodaje.

 3. Izaberite karticu Datoteka. Na kartici Business Contact Manager izaberite stavku Prilagodi, a zatim stavku Izmeni faze prodaje i aktivnosti prodaje.

 4. Da biste u proces dodali novu fazu, izaberite stavku Dodaj fazu prodaje, otkucajte ime za novu fazu prodaje, a zatim kliknite na dugme U redu. Koristite dugmad sa strelicama da biste fazu prodaje premestili nagore ili nadole na listi.

 5. Da biste dodali korak u fazu prodaje, izaberite stavku Dodaj aktivnost prodaje, otkucajte ime za aktivnost, a zatim kliknite na dužinu vremena aktivnosti. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Dodavanje aktivnosti prodaje, a zatim koristite dugmad sa strelicama da biste aktivnost premestili nagore ili nadole na listi.

  Dijalog „Uređivanje aktivnosti prodaje“ sa dijalozima „Izmena faza prodaje“ i „Aktivnosti prodaje“ iza njega

 6. Da biste izmenili fazu prodaje ili aktivnost prodaje na listi, izaberite stavku na listi i kliknite na dugme Uredi. Ažurirajte informacije u dijalogu koji se otvara, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ne možete da uređujete faze prodaje Ostvarena prilika za poslovanje i Izgubljena prilika za poslovanje.

 1. Da biste promenili redosled liste, kliknite na fazu prodaje ili aktivnost prodaje, a zatim koristite dugmad sa strelicama da biste je premestili nagore ili nadole na listi. Ako premestite fazu prodaje, sa njom će se premestiti i sve povezane aktivnosti prodaje.

 2. Oznaka potvrde ukazuje na fazu prodaje koja je podrazumevana faza prodaje za sve nove podatke o mogućnostima za poslovanje. Da biste podesili drugu podrazumevanu fazu prodaje, izaberite onu koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Postavi kao podrazumevano. Da biste uklonili podrazumevanu postavku, izaberite fazu prodaje, a zatim kliknite na dugme Obriši podrazumevano.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste kreirali podsetnike za sve aktivnosti prodaje koje imaju određeno trajanje. Podsetnici će se pojaviti na obrascu mogućnosti za poslovanje.

Vrh stranice

Brisanje faza prodaje i aktivnosti prodaje

Uklanjanje faze prodaje ili aktivnosti prodaje iz Menadžer za poslovne kontakte za Outlook može da utiče na informacije u trenutnim podacima o mogućnostima za poslovanje.

Brisanjem aktivnosti prodaje ukloniće se aktivnosti sa liste, kao i iz podataka koji sadrže tu aktivnost. Podaci o mogućnostima za poslovanje koji su sadržali izbrisanu aktivnost neće je više prikazivati, čak i ako je aktivnost bila označena kao dovršena u podacima.

Brisanjem faze prodaje ukloniće se faza sa liste i kreirati prazan unos u svim podacima koji su je koristili. Na primer, podaci o mogućnostima za poslovanje koji su bili u izbrisanoj fazi prodaje prikazaće prazno polje Faza prodaje pri ponovnom otvaranju podataka. Kad izbrišete fazu prodaje, možete da odaberete da je zamenite drugom fazom prodaje ili praznim poljem. Ako je zamenite drugom fazom prodaje, možete da dodate aktivnosti iz te faze u fazu zamene. U suprotnom, aktivnosti će biti izbrisane sa fazom prodaje.

 1. Otvorite dijalog Menjanje faza prodaje i aktivnosti prodaje tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

 2. Na traci, na kartici Početak, u grupi Prilagođavanje izaberite stavku Faza prodaje.

 3. Izaberite karticu Datoteka. Na kartici Business Contact Manager izaberite stavku Prilagodi, a zatim stavku Izmeni faze prodaje i aktivnosti prodaje.

 4. Da biste izbrisali aktivnost prodaje, izaberite aktivnost sa liste, a zatim kliknite na dugme Izbriši.

 5. Da biste izbrisali fazu prodaje, izaberite fazu sa liste, a zatim kliknite na dugme Izbriši. U dijalogu Brisanje stavke izaberite drugu fazu prodaje da biste zamenili izbrisanu ili ostavite polje Zameni prazno.

 6. Ako izaberete fazu zamene prodaje, možete da potvrdite izbor u polju za potvrdu za premeštanje svih aktivnosti prodaje iz izbrisane faze prodaje u fazu zamene prodaje. Aktivnosti će se dodati na vrh postojeće liste aktivnosti i možete da koristite dugmad sa strelicama da biste im promenili redosled.

Vrh stranice

Uređivanje podataka o mogućnostima za poslovanje

 1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager izaberite stavku Prodaja.

 2. U radnom prostoru, na kartici Mogućnosti za poslovanje kliknite dvaput na podatke koje želite da otvorite.

  Možete da prikažete informacije o podacima bez potrebe da ih otvorite pomoću radni prostor prodaje. Na bilo kojoj kartici kliknite na podatke koji vas zanimaju. Detalji o tim podacima prikazuju se u oknu za čitanje. Više informacija o upotrebi radnih prostora prodaje potražite u članku Ovladavanje Business Contact Manager radnim prostorima.

 3. U otvorenim podacima možete da uradite nešto od sledećeg:

  • Uredite informacije. Unesite nove informacije i menjate ih po potrebi. Kad završite sa unosom promena, kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

  • Odštampajte izveštaj.

   Gde je komanda za štampanje?

   Izaberite karticu Datoteka. Izaberite karticu Štampanje, a zatim izaberite željene opcije.

  • Pošaljite e-poruku povezanom kontaktu ili poslovnom kontaktu. U grupi Komunikacija izaberite stavku E-pošta.

  • Podesite zakazanu obavezu sa kontaktom ili poslovnim kontaktom. U grupi Komunikacija izaberite stavku Poziv za sastanak.

  • Kategorizujte podatke. U grupi Oznake kliknite na dugme Kategorizuj, a zatim izaberite kategoriju u koju želite da dodate ove podatke. Više informacija o kategorizovanju podataka potražite u članku Korišćenje podataka u programskom dodatku Business Contact Manager.

  • Izbrišite podatke. Kliknite na dugme Izbriši.

Vrh stranice

Menjanje kontakta ili poslovnog kontakta koji je povezan sa podacima o mogućnostima za poslovanje

 1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager izaberite stavku Prodaja.

 2. Na kartici Mogućnosti za poslovanje kliknite dvaput na podatke o mogućnostima za poslovanje koje želite da promenite.

 3. U okviru stavke Povezani kontakt ili poslovni kontakt izaberite stavku Poveži sa.

 4. U dijalogu Povezivanje sa kontaktom ili poslovnim kontaktom, na listi Tip stavke izaberite tip podataka, kao što su Kontakti ili Svi tipovi poslovnih kontakata.

 5. Na listi izaberite podatke koje želite da povežete. Ili, da biste pronašli podatke, otkucajte ime u polju Pretraga.

  Da biste dodali novi zapis, kliknite na dugme Novo, a zatim popunite obrazac.

 6. Izaberite stavku Poveži sa da biste dodali kontakt ili poslovni kontakt, a zatim kliknite na dugme U redu da biste se vratili na podatke o mogućnostima za poslovanje.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj & Zatvori.

Napomena: Mogućnost za poslovanje može da bude povezana samo sa jednim tipom zapisa „Kontakt“ ili „Poslovni kontakt“.

Vrh stranice

Povezivanje stavki istorije komunikacije sa podacima o mogućnostima za poslovanje

Svi tipovi komunikacije povezani sa mogućnošću za povezivanje mogu se lako povezati sa podacima kako bi vam omogućili da pratite sve kontakte kod kupca. Ako pozovete kontakt ili poslovni kontakt koji je povezan sa podacima o mogućnostima za poslovanje, kreirajte evidenciju telefonskog poziva. Ako dolazite sa sastanka, otkucajte minute u okviru poslovne beleške ili u originalnom Outlook pozivu za sastanak. Podesite sastanak sa klijentom, a zatim povežite zakazanu obavezu sa podacima o mogućnostima za povezivanje.

Sve stavke istorije komunikacije koje kreirate iz otvorenih podataka o mogućnostima za poslovanje automatski su povezane sa podacima.

Da biste kreirali stavka istorije komunikacije koji je automatski povezan sa podacima o mogućnostima za poslovanje, izvršite sledeću proceduru.

 1. Otvorite obrazac mogućnosti za poslovanje.

 2. Na traci, na kartici Početak, u grupi Prikaz izaberite stavku Istorija.

 3. Kliknite na dugme Novo, a zatim izaberite neku od sledećih stavki:

  • Poslovna beleška

  • Evidencija telefonskog poziva

  • Zadatak

  • E-poruka

  • Zakazana obaveza

  • Datoteka

  Ne možete da kreirate novu datoteku, ali možete da izaberete datoteku na računaru koju ćete povezati sa podacima o mogućnostima za poslovanje.

 4. Popunite obrazac za novu stavku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori ili Pošalji, kako je primenljivo.

Da biste postojeću e-poruku ili zakazanu obavezu povezali sa podacima o mogućnostima za poslovanje, otvorite e-poruku ili zakazanu obavezu, a zatim na traci izaberite stavku Poveži sa podacima. Na listi Tip stavke izaberite stavku Mogućnosti za povezivanje, a zatim izaberite mogućnost za povezivanje sa kojom želite da povežete e-poruku ili zakazanu obavezu.

Vrh stranice

Dodeljivanje mogućnosti za poslovanje kolegi

Menadžer za poslovne kontakte za Outlook skladišti poslovne podatke u bazi podataka. Podatke o mogućnostima za poslovanje možete da dodelite svima sa kojima delite bazu podataka.

 1. Otvorite podatke o mogućnostima za poslovanje koje želite da dodelite. Možete da izaberete i više podataka.

Kako da izaberem više zapisa?

Da biste izabrali susedne zapise, pritisnite taster SHIFT i izaberite prvi i poslednji zapis grupe koju želite da dodate. Da biste izabrali nesusedne zapise, pritisnite taster CTRL i izaberite pojedinačne zapise. Da biste izabrali sve zapise, kliknite na jedan i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A.

 1. Na traci, u grupi Radnje izaberite stavku Dodeli, a zatim kliknite na ime osobe kojoj želite da dodelite mogućnost za poslovanje.

Vrh stranice

Označavanje mogućnosti za poslovanje kao zatvorene

 1. Otvorite podatke o mogućnostima za poslovanje koje želite da označite kao zatvorene.

 2. Na kartici Mogućnosti za poslovanje kliknite dvaput na podatke o mogućnostima za poslovanje koje želite da zatvorite.

 3. U okviru stavke Aktivnost prodaje, na listi Faza prodaje izaberite stavku Ostvarena prilika za poslovanje da biste zatvorili mogućnost za poslovanje koja je dovela do prodaje ili izaberite stavku Izgubljena prilika za poslovanje da biste zatvorili mogućnost za poslovanje koja nije dovela do prodaje.

 4. Ako želite, u polju Datum zatvaranja izaberite stvarni datum zatvaranja za mogućnost za poslovanje.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj & Zatvori.

  Informacije o tome kako da istovremeno navedete nekoliko mogućnosti za poslovanje kao zatvorene potražite u članku Istovremeno uređivanje više Business Contact Manager podataka.

Vrh stranice

Praćenje zadataka koji su potrebni za zatvaranje ili osvajanje mogućnosti za poslovanje

Posle kreiranja zadataka koje izvršavate da biste zatvorili prodaju, možete da kreirate poslovni projekat koji sadrži različite zadatke za proizvode ili usluge koje ćete obezbediti nakon ostvarene mogućnosti za poslovanje. Kompletan poslovni projekat možete da dodelite kolegi, a pojedinačne zadatke u okviru projekta možete da dodelite različitim kolegama. Zapis poslovnog projekta mora da bude povezan sa kontaktom ili poslovnim kontaktom.

Da biste kreirali poslovni projekat iz podataka o mogućnostima za poslovanje, izvršite sledeću proceduru.

 1. Otvorite podatke o mogućnostima za poslovanje koje želite da koristite.

 2. Na traci, u grupi Poslovni projekat izaberite stavku Kreiraj projekat.

 3. Otvara se dijalog Kreiranje poslovnog projekta. Na listi kliknite na predložak koji želite da koristite ili izaberite stavku Ne koristi predložak.

 4. U polju Ime projekta koristite podrazumevano ime, što je ime izabrane mogućnosti za povezivanje, ili otkucajte drugačije ime za poslovni projekat.

 5. Polje Povezivanje sa prikazuje kontakt ili poslovni kontakt koji je povezan sa izabranom mogućnošću za povezivanje. Da biste odabrali druge podatke kontakta ili poslovnog kontakta, izaberite stavku Poveži sa.

 6. Ako želite, unesite datum početka projekta, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. U prozoru zapisa poslovnog projekta koji se otvara otkucajte sve informacije koje želite da dodate:

  • Da biste u projekat dodali kontakte i poslovne kontakte, u odeljku Povezani kontakti i poslovni kontakti kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste dodali zadatke, u odeljku Informacije o projektnim zadacima izaberite stavku Novo.

Više informacija o dovršavanju obrazaca poslovnih projekata i projektnih zadataka potražite u članku Upotreba projektnih zadataka u programskom dodatku Business Contact Manager.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×