PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ova tema pruža postupna uputstva za pravljenje PowerPoint prezentacija koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

PowerPoint slajd, pod nazivom „Priprema za događaj”, koji sadrži grafičku listu („Podešavanje datuma”, „Obezbeđivanje lokacije”, „Pozivanje učesnika”, „Raspored osveženja” i „Praćenje”), zajedno sa fotografijom trpezarije

PowerPoint prezentacije su često veoma vizuelne, pa slepe i slabovide osobe mogu lakše da ih razumeju ako slajdove pravite vodeći računa o pristupačnosti.

Windows: Najbolje prakse za pravljenje pristupačnih PowerPoint prezentacija

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje PowerPoint prezentacija koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Kako to pronaći

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente.

Vizuelni sadržaj uključuje slike, SmartArt grafika, oblici, grupe, grafikoni, ugrađeni objekti, perom i video zapise.

Da biste pronašli alternativni tekst koji nedostaje, koristite kontrolor pristupačnosti.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje tekst u slike kao jedini način za prenošenje važne informacije. Ako morate da koristite sliku sa tekstom u njemu, ponovite tog teksta u prezentaciji. U alternativni tekst, ukratko opisati slika i pomenete postojanje tekst i svojoj nameri.

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u usluzi Office 365

Dodavanje alternativnog teksta elemente koji trepere 2019 Office

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u sistemu Office 2016

Proverite da li sadržaj slajdova može da se čita predviđenim redosledom.

Koristite Kontrolor pristupačnosti da biste pronašli slajdove koji imaju potencijalne probleme sa redosledom čitanja.

Kada neko ko vidi čita slajd, obično čita stvari kao što su tekst ili slike redosledom kojim se pojavljuju na slajdu. Nasuprot tome, čitač ekrana čita elemente slajda po redosledu kojim su dodavani na slajd, što se može razlikovati od redosleda pojavljivanja stvari.

Da biste se uverili da svi čitaju sadržaj predviđenim redosledom, važno je da proverite redosled čitanja.

Podešavanje redosleda čitanja sadržaja slajda

Dok pravite novi slajd, koristite ugrađene dizajne slajda.

PowerPoint sadrži ugrađene rasporede na slajdu koje možete da primenite na bilo koji slajd. Kad ih koristite na novom slajdu, ti rasporedi automatski osiguravaju da redosled čitanja odgovara svima.

Korišćenje ugrađenih dizajna slajdova za inkluzivni redosled čitanja

Dodajte smisleni tekst hiperveze i ekranske napomene.

Da biste utvrdili da li tekst hiperveze ima smisla kao samostalna informacija i da li pruža čitaocima tačne informacije o cilju odredišta, vizuelno skenirajte slajdove u prezentaciji.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Savet: Možete da dodate i ekranske napomene koje se pojavljuju kada držite kursor iznad teksta ili slika koje obuhvataju hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Prebacivanje na kartici " Prikaz " i izaberite stavku Skala sivih tonova. Vizuelno skeniranje svaki slajd u prezentaciji za instance color-coding.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Da biste pronašli kontrast nedovoljan boja, upotrebite Kontrolor pristupačnosti.

Koje možete da tražite tekst u unakrsnoj tabeli koja je teško za čitanje ili da biste razlikovali od pozadinu.

Koristite jak kontrast između teksta i pozadine, tako da osobe sa slabim vidom mogu da vide i koriste sadržaj. Koristite taman tekst na beloj ili prljavobeloj pozadini ili obrnite pa koristite beli tekst na tamnoj pozadini.

Crno-bele šeme takođe olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da razlikuju tekst i oblike.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Dajte svakom slajdu jedinstveni naslov

Da biste pronašli slajdove koji nemaju naslove, koristite Kontrolor pristupačnosti.

Ljudi koji su slepi, imaju slab vid ili problema sa čitanjem oslanjaju se na naslove slajdova radi navigacije. Na primer, brzim pregledanjem ili korišćenjem čitača ekrana mogu brzo da pregledaju listu naslova slajdova i da pređu direktno na željeni slajd.

Korišćenje jedinstvenih naslova slajdova

Skrivanje naslova slajda

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone, koristite kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Da biste pronašli potencijalne probleme u vezi sa fontovima ili praznim prostorom, pregledajte slajdova da biste našli oblasti koje izgledaju pretrpano ili nečitljivo.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta za pristupačnost

Obezbedite pristupačnost video zapisa za korisnike oštećenog vida ili sluha.

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Korišćenje naslova, podnaslova i alternativnih audio zapisa u video zapisima

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u usluzi Office 365

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za elemente koji trepere u prezentacijama PowerPoint u Office 365:

Napomena: Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Savet: Da biste napisali dobar alternativni tekst, obavezno prenesite sadržaj i svrhu slike na sažet i jasan način. Alternativni tekst ne bi trebalo da bude duži od kratke rečenice ili dve – u većini slučajeva će nekoliko pažljivo izabranih reči biti dovoljno. Ne ponavljajte okolni tekstualni sadržaj kao alternativni tekst i ne koristite fraze koje upućuju na slike, na primer, „grafika“ ili „slika“.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

PowerPoint ne automatski generiše alternativni tekst za nacrtanih slike, kao što su dijagrami ili ikone. Ako želite da dodate sliku koja je ikona, snimak ili neku drugu sliku koja se ne nalazi na fotografiji, morate da ručno dodajte alternativni tekst.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

   Meni PowerPoint Win32 uređujete alternativni tekst za slike
  • Izaberite sliku. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

   AltText dugme za oblika u programu PowerPoint za Windows

  Otvara se okno Alternativni tekst na desnoj strani slajda.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis slike i njenog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Alternativni tekst okno u programu PowerPoint za Windows

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

  Savet: Takođe možete izabrati generiši opis za mene Microsoft oblaku uključen pametna usluga za kreirate opis. Ovo će nakon što možete videti rezultat u polje za unos teksta. Ne zaboravite da biste izbrisali sve komentare PowerPoint dodaje, na primer, „Opis generiše samouvereno visoko”.

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili SmartArt grafici

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na oblik ili SmartArt grafiku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

   Savet: Morate da kliknete desnim tasterom miša negde unutar okvira koji okružuje ceo oblik ili SmartArt grafiku, a ne unutar nekog od njihovih delova.

   Meni PowerPoint Win32 uređujete alternativni tekst za oblike
  • Izaberite oblik ili SmartArt grafiku. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

   AltText dugme za oblika u programu PowerPoint za Windows

  Otvara se okno Alternativni tekst na desnoj strani slajda.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis oblika ili SmartArt grafike i njihovog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Alternativni tekst okno u programu PowerPoint za Windows

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na grafikon i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

   Savet: Morate da kliknete desnim tasterom miša negde unutar okvira koji okružuje ceo grafikon, a ne unutar nekog od njegovih delova.

   Meni PowerPoint Win32 uređujete alternativni tekst za grafikone
  • Izaberite grafikon. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

   AltText dugme za oblika u programu PowerPoint za Windows

  Otvara se okno Alternativni tekst na desnoj strani slajda.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis grafikona i njegovog konteksta nekome ko ne može da ga vidi.

  Alternativni tekst okno u programu PowerPoint za Windows

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Pregled ili uređivanje automatski generisanog alternativnog teksta na fotografijama

PowerPoint za PC u Office 365 automatski generiše alternativni tekst za slike pomoću pametna usluga u oblaku. Možete pregledati i urediti autogenerated alternativni tekst.

 1. Da biste otvorili okno Alternativni tekst, uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite Uređivanje alternativnog teksta.

  • Izaberite sliku. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

 2. U oknu Alternativni tekst pregledajte opis u okviru za tekst.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili predloženi tekst, zatvorite okno Alternativni tekst i vratite se na PowerPoint slajd.

  • Da biste promenili predloženi alternativni tekst, otkucajte željeni tekst u polju. Kad završite, zatvorite okno Alternativni tekst i vratite se na PowerPoint slajd.

Označite vizuelne elemente kao dekorativne

Ako su vizuelni elementi čisto dekorativni i dodaju vizuelnu privlačnost ali nisu informativni, možete ih označiti kao takve bez potrebe pisanja alternativnog teksta. Primeri objekata koje bi trebalo označiti kao dekorativne su stilske ivice. Osobe koje koriste čitače ekrana će čuti da su ovi objekti dekorativni tako da znaju da ne propuštaju bilo kakve važne informacije.

 1. Da biste otvorili okno Alternativni tekst, uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite Uređivanje alternativnog teksta.

  • Izaberite sliku. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dekorativno. Polje za unos teksta postaje nedostupno.

  Označavanje poruke kao ukrasni u polju za potvrdu u programu PowerPoint za Windows

Dodavanje alternativnog teksta elemente koji trepere 2019 Office

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za elemente koji trepere u prezentacijama PowerPoint u Office 2019:

Napomena: Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Savet: Da biste napisali dobar alternativni tekst, obavezno prenesite sadržaj i svrhu slike na sažet i jasan način. Alternativni tekst ne bi trebalo da bude duži od kratke rečenice ili dve – u većini slučajeva će nekoliko pažljivo izabranih reči biti dovoljno. Ne ponavljajte okolni tekstualni sadržaj kao alternativni tekst i ne koristite fraze koje upućuju na slike, na primer, „grafika“ ili „slika“.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

PowerPoint ne automatski generiše alternativni tekst za nacrtanih slike, kao što su dijagrami ili ikone. Ako želite da dodate sliku koja je ikona, snimak ili neku drugu sliku koja se ne nalazi na fotografiji, morate da ručno dodajte alternativni tekst.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

   Meni PowerPoint Win32 uređujete alternativni tekst za slike
  • Izaberite sliku. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

   AltText dugme za oblika u programu PowerPoint za Windows

  Otvara se okno Alternativni tekst na desnoj strani slajda.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis slike i njenog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Alternativni tekst okno u programu PowerPoint za Windows

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

  Savet: Takođe možete izabrati generiši opis za mene Microsoft oblaku uključen pametna usluga za kreirate opis. Ovo će nakon što možete videti rezultat u polje za unos teksta. Ne zaboravite da biste izbrisali sve komentare PowerPoint dodaje, na primer, „Opis generiše samouvereno visoko”.

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili SmartArt grafici

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na oblik ili SmartArt grafiku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

   Savet: Morate da kliknete desnim tasterom miša negde unutar okvira koji okružuje ceo oblik ili SmartArt grafiku, a ne unutar nekog od njihovih delova.

   Meni PowerPoint Win32 uređujete alternativni tekst za oblike
  • Izaberite oblik ili SmartArt grafiku. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

   AltText dugme za oblika u programu PowerPoint za Windows

  Otvara se okno Alternativni tekst na desnoj strani slajda.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis oblika ili SmartArt grafike i njihovog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Alternativni tekst okno u programu PowerPoint za Windows

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na grafikon i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

   Savet: Morate da kliknete desnim tasterom miša negde unutar okvira koji okružuje ceo grafikon, a ne unutar nekog od njegovih delova.

   Meni PowerPoint Win32 uređujete alternativni tekst za grafikone
  • Izaberite grafikon. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

   AltText dugme za oblika u programu PowerPoint za Windows

  Otvara se okno Alternativni tekst na desnoj strani slajda.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis grafikona i njegovog konteksta nekome ko ne može da ga vidi.

  Alternativni tekst okno u programu PowerPoint za Windows

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Označite vizuelne elemente kao dekorativne

Ako su vizuelni elementi čisto dekorativni i dodaju vizuelnu privlačnost ali nisu informativni, možete ih označiti kao takve bez potrebe pisanja alternativnog teksta. Primeri objekata koje bi trebalo označiti kao dekorativne su stilske ivice. Osobe koje koriste čitače ekrana će čuti da su ovi objekti dekorativni tako da znaju da ne propuštaju bilo kakve važne informacije.

 1. Da biste otvorili okno Alternativni tekst, uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite Uređivanje alternativnog teksta.

  • Izaberite sliku, izaberite stavku Oblikuj > Alternativni tekst.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dekorativno. Polje za unos teksta postaje nedostupno.

  Označavanje poruke kao ukrasni u polju za potvrdu u programu PowerPoint za Windows

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u sistemu Office 2016

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za elemente koji trepere u prezentacijama PowerPoint u Office 2016:

Napomena: Preporučujemo da tekst samo stavite u polje za opis i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji doživljaj pri radu sa većinom popularnih čitača ekrana uključujući „Narator“. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Pregled ili uređivanje automatski generisanog alternativnog teksta na fotografijama

PowerPoint za računar u usluzi Office 365 automatski generiše alternativni tekst za fotografije tako što koristi inteligentne usluge u oblaku. Automatski generisani alternativni tekst možete da pregledate i uređujete.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo Office 365 pretplatnicima koji su se pridružili programu Office Insider. Ako ste pretplatnik na Office 365, proverite da li imate najnoviju verziju sistema Office.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Izaberite stavku Uredi alternativni tekst da biste otvorili okno Alternativni tekst.

 3. U oknu Alternativni tekst pregledajte opis u okviru za tekst.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili predloženi tekst, zatvorite okno Alternativni tekst i vratite se na PowerPoint slajd.

  • Da biste promenili predloženi alternativni tekst, otkucajte željeni tekst u polju. Kad završite, zatvorite okno Alternativni tekst i vratite se na PowerPoint slajd.

Snimak ekrana okna „Oblikovanje slike“ sa oknima alternativnog teksta koji opisuje izabranu sliku

Dodavanje alternativnog teksta slikama

PowerPoint ne automatski generiše alternativni tekst za nacrtanih slike, kao što su dijagrami ili ikone. Ako želite da dodate sliku koja je ikona ili neku drugu sliku koja se ne nalazi na fotografiji, morate da ručno dodajte alternativni tekst.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Veličina i položaj.

 2. U oknu Oblikovanje slike izaberite stavku Alternativni tekst.

 3. U okviru za tekst otkucajte alternativni tekst za sliku.

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na SmartArt grafiku i izaberite stavku Veličina i položaj.

 2. U oknu Oblikovanje oblika izaberite stavku Alternativni tekst i otkucajte opis za grafiku.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana okna „Oblikovanje oblika“ sa oknima alternativnog teksta koji opisuje izabranu SmartArt grafiku

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodajte tekst oblicima, uključujući oblike u okviru SmartArt grafike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik i izaberite stavku Veličina i položaj.

 2. U oknu Oblikovanje oblika izaberite stavku Alternativni tekst i otkucajte opis za oblik.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana okna „Oblikovanje oblika“ sa oknima alternativnog teksta koji opisuje izabrani oblik

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon i izaberite stavku Oblikuj polje grafikona.

 2. U oknu Oblikovanje polja grafikona izaberite stavku Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst i otkucajte opis za grafikon.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje polja grafikona“ sa poljima alternativnog teksta koji opisuje izabrani grafikon

Pravljenje hiperveza, teksta i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze, tekst i tabele u PowerPoint prezentacijama tako da budu pristupačni.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu, a zatim kliknite na njega desnim tasterom miša.

 2. Izaberite stavku Veza. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze.

 3. Ako je neophodno, promenite tekst hiperveze.

 4. U polje Adresa unesite adresu opisa za hipervezu.

 5. Kliknite na dugme Ekranska napomena i u polju Tekst ekranske napomene otkucajte ekransku napomenu.

  Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

 6. Da biste primenili promene, kliknite na dugme U redu > U redu.

Snimak ekrana dijaloga „Umetanje hiperveze“

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite jednu od uključeni dostupne predloške da biste se uverili da Dizajn slajda, boja, kontrast i fontovi su dostupni za sve grupe korisnika lokacije. Takođe su dizajnirani tako da čitača ekrana možete lakše da pročitate sadržaj slajda.

 1. Da biste pronašli pristupačnih predložak, izaberite stavke datoteka > novo.

 2. U polje za pretragu za predloške na mreži i teme za tekst otkucajte dostupni predlošci i pritisnite taster Enter.

 3. U rezultatima pretrage, izaberite odgovarajući predložak.

 4. U prozoru za pregled predložak, izaberite stavku Kreiraj.

Prikaz predložaka u programu PowerPoint za Windows.

Korišćenje zaglavlja tabele

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Izaberite karticu Dizajn.

 3. U grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja.

 4. U tabeli otkucajte naslove kolona.

Snimak ekrana polja za potvrdu „Red zaglavlja“ u grupi „Opcije stila tabele“ na kartici „Dizajn alatki za tabele“

Oblikovanje teksta za pristupačnost

 1. Izaberite tekst.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi Font, koja pruža opcije za tip, veličinu, stil i boju fonta, izaberite opcije oblikovanja.

Snimak ekrana grupe „Font“ na kartici „Početak“

Korišćenje pristupačne boje teksta

Evo nekih ideja koje možete da razmotrite:

 • Koristite prethodno dizajnirane Office teme da biste se uverili da je dizajn slajda pristupačan. Uputstva potražite u članku Korišćenje pristupačnog dizajna slajda.

 • Koristite Kontrolor pristupačnosti da biste analizirali prezentaciju i otkrili nedovoljan kontrast boja. On proverava sledeće elemente u tekstu na slajdovima:

  • Boja stranice

  • Pozadine ćelija

  • Istaknute stavke

  • Popuna okvira za tekst

  • Senčenje pasusa

  • SmartArt popune

  • Zaglavlja i podnožja

  • Veze

Osiguravanje pristupačnosti slajdova

Sledeće procedure opisuju kako se prave slajdovi u PowerPoint prezentacijama tako da budu pristupačni.

Korišćenje jedinstvenih naslova slajdova

 1. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti da biste sve čuvare mesta za izabrani slajd vratili u prethodno stanje.

 2. Na slajdu otkucajte jedinstveni i opisni naslov.

Snimak ekrana komande „Poništi“ u grupi „Slajdovi“ na kartici „Početak“

Skrivanje naslova slajda

Napravite naslov nevidljivim na slajdu, ali neka ga čitači ekrana i dalje izgovaraju.

 1. Na kartici Početak, u grupi Crtanje kliknite na dugme Rasporedi.

 2. U meniju Raspoređivanje izaberite stavku Okno za izbor.

 3. U oknu Izbor pronađite okvir za tekst Naslov, a zatim kliknite na ikonu oka koja se nalazi pored njega.

Snimak ekrana okna „Izbor“ koji prikazuje ikonu oka pored čuvara mesta „Naslov“

Podešavanje redosleda čitanja sadržaja slajda

Koristite okno Izbor da biste odredili redosled kojim čitači ekrana čitaju sadržaje slajdova. Okno Izbor navodi objekte na slajdu obrnutim redosledom. Kad čitač ekrana čita taj slajd, on čita objekte navedene u oknu Izbor obrnutim redosledom .

 1. Na kartici Početak, u grupi Crtanje kliknite na dugme Rasporedi.

 2. U meniju Raspoređivanje izaberite stavku Okno za izbor.

 3. Da biste promenili redosled čitanja, u oknu Izbor uradite nešto od sledećeg:

  • Prevucite i otpustite stavke na novoj lokaciji.

  • Izaberite stavku, a zatim pritisnite dugme sa strelicom nagore („Postavi ispred“) ili dugme sa strelicom nadole („Pošalji unazad“).

Snimak ekrana okna „Izbor“ koji navodi sve objekte na slajdu obrnutim redosledom

Korišćenje ugrađenih dizajna slajdova za inkluzivni redosled čitanja

PowerPoint ima dizajna ugrađene slajda koji sadrži čuvare mesta za tekst, video zapise, slike i još mnogo toga. Takođe sadrže sva oblikovanja, kao što su boje teme, fontove i efekte. Da biste se uverili da su dostupne na slajdove, ugrađenih rasporeda su dizajnirani tako da redosled čitanja je isto za osobe koje vide i osobe koje koriste tehnologije kao što su čitači ekrana.

 1. Na kartici Prikaz kliknite na dugme Normalan.

 2. U oknu Sličica pronađite mesto na koje želite da dodate novi slajd. Kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Novi slajd. Kliknite na novi slajd da biste ga izabrali.

 3. Na kartici Dizajn razvijte galeriju Teme i izaberite željeni raspored na slajdu. PowerPoint automatski primenjuje taj raspored na novi slajd.

 4. Idite na novi slajd i dodajte naslov i sadržaj koji želite.

Korišćenje naslova, podnaslova i alternativnih audio zapisa u video zapisima

PowerPoint 2016 podržava reprodukovanje video zapisa sa više audio zapisa. Takođe podržava i pomoćne natpise i titlove koji su ugrađeni u video datoteke.

Trenutno, samo PowerPoint za Windows podržava mesto umetanja i reprodukcije Pomoćni natpisi ili podnaslova koji su uskladišteni u datotekama razlikuju od video zapisa. Za sve druge izdanja PowerPoint (kao što su PowerPoint za macOS ili mobilni izdanja), zatvoreno natpisa ili podnaslova moraju da budu kodirana u video zapis pre nego što ih umetnete u PowerPoint.

Podržani video formati za natpise i titlove razlikuju se u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite. Svaki operativni sistem ima postavke za prilagođavanje načina na koji se pomoćni natpisi ili titlovi prikazuju.

Pomoćni natpisi, titlovi i alternativni audio zapisi ne čuvaju se kad koristite funkcije Komprimuj medije ili Optimizuj kompatibilnost medija. Takođe, kad pretvarate prezentaciju u video zapis, pomoćni natpisi, titlovi ili alternativni audio zapisi u ugrađenim video zapisima ne uključuju se u video koji se čuva.

Kada koristite komandu Sačuvaj medije kao na izabranom video zapisu, pomoćnim natpisima, podnaslovima i većem broju audio zapisa koji su ugrađeni u video čuvaju se u video zapisu koji je sačuvan. 

Da bi PowerPoint prezentacije sa video zapisima bile pristupačne, obezbedite sledeće:

 • Video zapisi uključuju audio zapis sa video opisima, ako je potrebno, za korisnike koji su slepi ili sa oštećenim vidom.

 • Video zapisi koji sadrže dijalog uključuju i pomoćne natpise ili podnaslove u podržanom formatu za korisnike koji su gluvi ili imaju problema sa sluhom.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Osiguravanje pristupačnosti Word dokumenata

Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Android: Najbolje prakse za pravljenje pristupačnih PowerPoint prezentacija

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje PowerPoint prezentacija koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve slike, oblike i tabele.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i oblicima.

Izbegavajte korišćenje tekst u slike kao jedini način za prenošenje važne informacije. Ako morate da koristite sliku sa tekstom u njemu, ponovite tog teksta u prezentaciji. U alternativni tekst, ukratko opisati slika i pomenete postojanje tekst i svojoj nameri.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta u oblike

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u prezentacijama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta za pristupačnost

Neka video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Korišćenje naslova, podnaslova i alternativnih audio zapisa u video zapisima

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima i tabelama u PowerPoint prezentacijama.

Napomena: Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slike kao što su slike i snimke ekrana tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike.

 1. Izaberite sliku.

 2. Da biste otvorili karticu Slika, dodirnite dugme „Prikaži komande“ Ikona „Uredi“ .

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Alternativni tekst, a zatim ga dodirnite.

 4. Otkucajte opis slike.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Slika“

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

 1. Izaberite oblik.

 2. Da biste otvorili karticu Oblik, dodirnite dugme „Prikaži komande“ Ikona „Uredi“ .

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Alternativni tekst i dodirnite ga.

 4. Otkucajte opis oblika.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Oblik“

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

 1. Dodirnite bilo gde unutar tabele.

 2. Da biste otvorili karticu Tabela, dodirnite dugme „Prikaži komande“ Ikona „Uredi“ .

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Alternativni tekst, a zatim ga dodirnite.

 4. Otkucajte opis tabele.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Tabela“

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite jednu od uključeni slajda Tema da biste se uverili da se može pristupiti dizajna slajda. Najveći deo teme su dizajnirani za pristupačnih boja, kontrast i fontove. Takođe su dizajnirani tako da čitača ekrana možete lakše da pročitate sadržaj slajda.

 1. Izaberite slajd.

 2. Da biste otvorili karticu Početak, dodirnite dugme „Prikaži komande“ Ikona „Uredi“ .

 3. Dodirnite stavke Početak > Dizajn.

 4. Dodirnite grupu Teme, a zatim izaberite željenu temu.

Komanda „Teme“ koja prikazuje opcije teme

Korišćenje zaglavlja tabele

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Da biste otvorili karticu Tabela, dodirnite dugme „Prikaži komande“ Ikona „Uredi“ .

 3. Dodirnite grupu Opcije stila, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja.

  Savet: Kada je opcija već izabrana, ona je zasivljena.

 4. Otkucajte naslove kolona u tabeli.

Komanda „Opcije stila“ sa izabranom stavkom „Red zaglavlja“

Oblikovanje teksta za pristupačnost

 1. Izaberite tekst.

 2. Da biste otvorili karticu Početak, dodirnite dugme „Prikaži komande“ Ikona „Uredi“ .

 3. Na kartici Početak izaberite opcije za oblikovanje teksta.

Kartica „Početak“ sa opcijama stila fonta

Korišćenje naslova, podnaslova i alternativnih audio zapisa u video zapisima

PowerPoint 2016 podržava reprodukovanje video zapisa sa više audio zapisa. Takođe podržava i pomoćne natpise i titlove koji su ugrađeni u video datoteke.

Pomoćni natpisi ili podnaslovi moraju biti kodirani u video zapisu pre umetanja u PowerPoint. PowerPoint ne podržava pomoćne natpise ili podnaslove koji se skladište u zasebnoj datoteci iz video datoteke.

Podržani video formati za naslove i titlove razlikuju se u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite. Svaki operativni sistem ima postavke koje možete da koristite da biste prilagodili način prikaza pomoćnih natpisa ili podnaslova. 

Pomoćni natpisi, titlovi i alternativni audio zapisi ne čuvaju se kad koristite funkcije Komprimuj medije ili Optimizuj kompatibilnost medija. Takođe, kad pretvarate prezentaciju u video zapis, pomoćni natpisi, titlovi ili alternativni audio zapisi u ugrađenim video zapisima ne uključuju se u video koji se čuva.

Kada koristite komandu Sačuvaj medije kao na izabranom video zapisu, pomoćnim natpisima, podnaslovima i većem broju audio zapisa koji su ugrađeni u video čuvaju se u video zapisu koji je sačuvan. 

Da bi PowerPoint prezentacije bile pristupačne, obezbedite sledeće:

 • Video zapisi uključuju audio zapis sa video opisima, ako je potrebno, za korisnike koji su slepi ili sa oštećenim vidom.

 • Video zapisi koji sadrže dijalog uključuju i pomoćne natpise ili podnaslove u podržanom formatu za korisnike koji su gluvi ili imaju problema sa sluhom.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Windows 10 aplikacija: najbolje prakse za pravljenje pristupačnih PowerPoint prezentacija

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje PowerPoint prezentacija koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve slike, oblike i tabele.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i oblicima.

Izbegavajte korišćenje tekst u slike kao jedini način za prenošenje važne informacije. Ako morate da koristite sliku sa tekstom u njemu, ponovite tog teksta u prezentaciji. U alternativni tekst, ukratko opisati slika i pomenete postojanje tekst i svojoj nameri.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u prezentacijama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta za pristupačnost

Obezbedite pristupačnost video zapisa za korisnike oštećenog vida ili sluha.

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Korišćenje naslova, podnaslova i alternativnih audio zapisa u video zapisima

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima i tabelama u PowerPoint prezentacijama.

Napomena: Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slike kao što su slike i snimke ekrana tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike.

 1. Izaberite sliku.

 2. Na traci sa alatkama dodirnite dugme alternativni tekst. Dugme "alternativni tekst" u programu PowerPoint Mobile za Windows Phone.

 3. Otkucajte opis slike.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Dijalog alternativni tekst za slike u programu PowerPoint Mobile za Windows telefonima.

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

 1. Izaberite oblik.

 2. Na traci sa alatkama dodirnite dugme alternativni tekst. Dugme "alternativni tekst" u programu PowerPoint Mobile za Windows Phone.

 3. Otkucajte opis oblika.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Alternativni tekst dijalog za oblike u programu PowerPoint Mobile za Windows telefonima.

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

 1. Dodirnite bilo gde unutar tabele.

 2. Na traci sa alatkama dodirnite dugme alternativni tekst. Dugme "alternativni tekst" u programu PowerPoint Mobile za Windows Phone.

 3. Otkucajte opis tabele.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Dijalog alternativni tekst za tabele u programu PowerPoint Mobile za Windows telefonima.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite jednu od uključeni slajda Tema da biste se uverili da se može pristupiti dizajna slajda. Najveći deo teme su dizajnirani za pristupačnih boja, kontrast i fontove. Takođe su dizajnirani tako da čitača ekrana možete lakše da pročitate sadržaj slajda.

 1. Izaberite slajd.

 2. Da biste otvorili karticu " Početak ", dodirnite dugme još opcija. Dugme još opcija u programu PowerPoint Mobile za Windows telefonima.

 3. Dodirnite stavke Početak > Dizajn.

 4. Dodirnite grupu Teme, a zatim izaberite željenu temu.

Meni "teme" u programu PowerPoint Mobile za Windows telefonima.

Korišćenje zaglavlja tabele

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Da biste otvorili karticu " Tabela ", dodirnite dugme još opcija. Dugme još opcija u programu PowerPoint Mobile za Windows telefonima.

 3. Dodirnite grupu Opcije stila, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja.

  Savet: Kada je opcija već izabrana, ona je zasivljena.

 4. Otkucajte naslove kolona u tabeli.

Meni stilovi tabele u programu PowerPoint Mobile za Windows telefonima.

Oblikovanje teksta za pristupačnost

 1. Izaberite tekst.

 2. Da biste otvorili karticu " Početak ", dodirnite dugme još opcija. Dugme još opcija u programu PowerPoint Mobile za Windows telefonima.

 3. Na kartici Početak izaberite opcije za oblikovanje teksta.

Opcije za oblikovanje teksta u programu PowerPoint Mobile za Windows telefonima.

Korišćenje naslova, podnaslova i alternativnih audio zapisa u video zapisima

PowerPoint 2016 podržava reprodukovanje video zapisa sa više audio zapisa. Takođe podržava i pomoćne natpise i titlove koji su ugrađeni u video datoteke.

Pomoćni natpisi ili podnaslovi moraju biti kodirani u video zapisu pre umetanja u PowerPoint. PowerPoint ne podržava pomoćne natpise ili podnaslove koji se skladište u zasebnoj datoteci iz video datoteke.

Podržani video formati za naslove i titlove razlikuju se u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite. Svaki operativni sistem ima postavke koje možete da koristite da biste prilagodili način prikaza pomoćnih natpisa ili podnaslova. 

Pomoćni natpisi, titlovi i alternativni audio zapisi ne čuvaju se kad koristite funkcije Komprimuj medije ili Optimizuj kompatibilnost medija. Takođe, kad pretvarate prezentaciju u video zapis, pomoćni natpisi, titlovi ili alternativni audio zapisi u ugrađenim video zapisima ne uključuju se u video koji se čuva.

Kada koristite komandu Sačuvaj medije kao na izabranom video zapisu, pomoćnim natpisima, podnaslovima i većem broju audio zapisa koji su ugrađeni u video čuvaju se u video zapisu koji je sačuvan. 

Da bi PowerPoint prezentacije bile pristupačne, obezbedite sledeće:

 • Video zapisi uključuju audio zapis sa video opisima, ako je potrebno, za korisnike koji su slepi ili sa oštećenim vidom.

 • Video zapisi koji sadrže dijalog uključuju i pomoćne natpise ili podnaslove u podržanom formatu za korisnike koji su gluvi ili imaju problema sa sluhom.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Osiguravanje pristupačnosti Outlook e-pošte

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

Office Online: Najbolje prakse za pravljenje pristupačnih PowerPoint Online prezentacija

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje PowerPoint Online prezentacija koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Kako to pronaći

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente i tabele.

Vizuelni sadržaj uključuje slike SmartArt grafika, oblici, grupe, ugrađene objekte i video zapise.

Da biste pronašli alternativni tekst koji nedostaje, koristite opciju Korišćenje Kontrolora pristupačnosti u usluzi PowerPoint Online.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje tekst u slike kao jedini način za prenošenje važne informacije. Ako morate da koristite sliku sa tekstom u njemu, ponovite tog teksta u prezentaciji. U alternativni tekst, ukratko opisati slika i pomenete postojanje tekst i svojoj nameri.

Dodavanje alternativnog teksta na slike

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili ugrađenim video zapisima

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Da biste utvrdili da li tekst hiperveze ima smisla kao samostalna informacija i da li pruža čitaocima tačne informacije o cilju odredišta, vizuelno skenirajte slajdove u prezentaciji.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Promena teksta hiperveze

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Da biste pronašli instance kodiranja bojama, vizuelno skenirajte slajdove u prezentaciji.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Zaokružujte ili koristite animaciju za isticanje informacija umesto da se oslanjate na laserske pokazivače ili boju.

Dodajte oblike ako se koristi boja za označavanje statusa. Na primer, dodajte simbol znaka potvrde ako se zelena boja koristi za naznačavanje „prolaznosti“ i veliko slovo X ako crvena boja označava „neuspeh“.

Oblikovanje teksta za pristupačnost

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Da biste pronašli nedovoljan kontrast boja, potražite tekst slajda koji se teško čita ili se teško razlikuje od pozadine.

Tekst u prezentacijama bi trebalo da bude čitljiv tako da svi, uključujući osobe sa oštećenim vidom, može da ga vidi dobro.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Izbegavajte korišćenje narandžaste, crvene i zelene boje u predlošku i tekstu.

Koristite obrasce u grafikonima umesto boja da biste istakli interesne sfere.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Dajte svakom slajdu jedinstveni naslov.

Koristite kontrolor pristupačnosti u aplikaciji PowerPoint Online da biste pronašli slajdove koji nemaju naslov.

Osobe koje koriste čitače ekrana i druge pomoćne tehnologije čuju tekst slajda, oblike i sadržaj pročitan određenim redosledom. Zbog toga je dobra ideja da koristite rasporede na slajdu u aplikaciji PowerPoint Online koji obezbeđuju da čitači ekrana čitaju sadržaj logičkim redosledom.

Ljudi koji su slepi, imaju slab vid ili problema sa čitanjem oslanjaju se na naslove slajdova radi navigacije. Na primer, brzim pregledanjem ili korišćenjem čitača ekrana mogu brzo da pregledaju listu naslova slajdova i da pređu direktno na željeni slajd.

Korišćenje logičkog redosleda čitanja

Korišćenje jedinstvenih naslova slajdova

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Koristite kontrolor pristupačnosti u aplikaciji PowerPoint Online da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazni redovi i kolone u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Da biste pronašli potencijalne probleme u vezi sa fontovima ili praznim prostorom, pregledajte slajdova da biste našli oblasti koje izgledaju pretrpano ili nečitljivo.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Oblikovanje teksta za pristupačnost

Dodavanje alternativnog teksta slikama i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje slikama i tabelama u PowerPoint Online prezentacijama.

Napomena: Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom popularnih čitača ekrana uključujući Narator. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

 1. Izaberite sliku.

 2. Na kartici Alatke za slike izaberite stavku Oblikovanje.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst i otkucajte opis za sliku.

Snimak ekrana dijaloga „Alternativni tekst“ sa poljima „Naslov“ i „Opis“.

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kartici SmartArt alatke izaberite stavku Dizajn.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst, a zatim otkucajte opis za SmartArt grafiku.

Snimak ekrana prikazuje karticu „Dizajn“ SmartArt alatki sa kursorom koji pokazuje opciju „Alternativni tekst“.

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili ugrađenim video zapisima

 1. Izaberite oblik ili video zapis.

 2. Na kartici Alatke za crtanje izaberite stavku Oblikovanje.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst i otkucajte opis za oblik.

Snimak ekrana prikazuje karticu „Oblik“ alatki za crtanje sa kursorom koji pokazuje opciju „Alternativni tekst“.

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

 1. Postavite kursor u ćeliju tabele.

 2. Na kartici Alatke za tabele izaberite stavku Raspored.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst i otkucajte opis za tabelu.

Snimak ekrana prikazuje karticu „Raspored“ alatki za tabele sa kursorom koji pokazuje opciju „Alternativni tekst“.

Pravljenje hiperveza i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tabele u PowerPoint Online prezentacijama tako da budu pristupačne.

Dodavanje teksta hiperveze

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu, a zatim kliknite na njega desnim tasterom miša i izaberite stavku Veza.

  Tekst koji ste izabrali se prikazuje u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze.

  Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

 2. U polju Adresa otkucajte i nalepite URL adresu odredišta.

 3. Izaberite stavku Umetanje.

Snimak ekrana prikazuje dijalog „Veza“ gde možete da navedete tekst za prikaz i informacije o adresi za hiperveze.

Promena teksta hiperveze

 1. Izaberite tekst hiperveze, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Uredi vezu.

 2. U polju Tekst za prikaz uredite tekst za koji želite da se pojavi za hipervezu.

 3. Izaberite stavku U redu.

Korišćenje zaglavlja tabele

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Alatke za tabele izaberite stavku Dizajn.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja, a zatim otkucajte naslove kolona u tabeli.

Snimak ekrana grupe „Opcije stila tabele“ na kartici „Alatke za tabele – dizajn“, sa izabranom opcijom „Red zaglavlja“.

Neka slajdovi budu dostupni

Sledeće procedure opisuju kako se prave slajdovi u PowerPoint Online prezentacijama tako da budu pristupačni.

Korišćenje pristupačnog dizajna slajda

Koristite jednu od uključeni pristupačnih teme i predloške da biste se uverili da Dizajn slajda, boja, kontrast i fontovi su dostupni za sve grupe korisnika lokacije. Takođe su dizajnirani tako da čitača ekrana možete lakše da pročitate sadržaj slajda.

 1. U pregledaču idite na lokaciju Office.com, prijavite se na nalog, a otvorite PowerPoint Online.

 2. Na stranici Dobro došli u program PowerPoint izaberite više tema.

 3. Na stranici Izaberite temu , pomerite se do dna stranice i izaberite stavku Istraživanje sve teme.

 4. U polju za pretragu Office predloške za tekst otkucajte „dostupne predloške” i pritisnite taster Enter.

 5. U rezultatima pretrage, izaberite odgovarajući predložak.

 6. U prozoru Pregled predložak, izaberite stavku Uredi u pregledaču.

Dobro došli prikaza sa predložaka u programu PowerPoint Online.

Korišćenje logičkog redosleda čitanja

Ako slajdovi sadrže objekte koji nisu deo predloška slajda, morate da ih rasporedite logičkim redosledom. Objekti se čitaju po redosledu kojim ste ih kreirali, što možda neće imati smisla pri korišćenju čitača ekrana.

Redosled čitanja je lakše testirati u verziji programa PowerPoint za stone računare zato što možete da promenite raspored objekata u oknu Izbor. U programu PowerPoint Online možete da kopirate i nalepite objekte da biste promenili njihov redosled na slajdu.

Da biste testirali redosled objekata na slajdu, izaberite objekat, a zatim pritisnite taster Tab da biste prebacili fokus sa jednog objekta na drugi.

Oblikovanje teksta za pristupačnost

 1. Izaberite tekst.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi Font izaberite opcije oblikovanja.

Grupa „Font“ u programu PowerPoint Online

Korišćenje jedinstvenih naslova za slajdove

 1. Izaberite slajd bez naslova.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku Raspored.

 3. U dijalogu Raspored na slajdu izaberite raspored na slajdu koji sadrži čuvare mesta za naslov, a zatim izaberite stavku Promeni raspored. Novi raspored se primenjuje na slajdove.

 4. U čuvaru mesta za naslov otkucajte jedinstveno ime.

Napomena: Naslov ne mora nužno da bude vidljiv da bi bio pristupačan. Na primer, osobe koje koriste čitače ekrana čuju naslov slajda čak i ako on nije vidljiv. U verziji programa PowerPoint 2016 za stone računare možete da koristite okno Izbor da biste uključili ili isključili vidljivost naslova i drugih objekata na slajdu.

Snimak ekrana koji prikazuje karticu „Početak“ sa kursorom koji pokazuje na opciju „Raspored“ u grupi „Slajdovi“.

Korišćenje kontrolora pristupačnosti u aplikaciji PowerPoint Online

 1. Izaberite karticu Redigovanje.

 2. Izaberite stavku Proveri pristupačnost.

  Snimak ekrana prikazuje karticu „Redigovanje“ sa kursorom koji pokazuje na opciju „Provera pristupačnosti“.

 3. Pregledajte rezultate u oknu Kontrolor pristupačnosti . Rezultati su kategorizovani na osnovu ozbiljnost problem pronađe, na sledeći način:

  • Greške. Obuhvata sadržaj koji je veoma težak ili nemoguć za razumevanje osobama sa umanjenim sposobnostima.

  • Upozorenja. Sadržaj je zahtevan za razumevanje osobama sa umanjenim sposobnostima.

  • Saveti. Saveti vas obaveštavaju da, čak i ako osobe sa umanjenim sposobnostima mogu razumeti sadržaj, može da se bolje organizuje ili predstavi da bi poboljšao njihov utisak pri radu.

 4. Rešite probleme.

Napomena: Kontrolor pristupačnosti nadzire prezentacije na svim problemima koji može da bude rešen u pregledaču. Za kompletan pregled, otvorite prezentaciju u aplikaciji za računare i upotrebite kontrolor pristupačnosti računare za Windows ili Mac računaru.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Osiguravanje pristupačnosti Outlook e-pošte

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×