PowerPoint ne može da umetne video iz izabrane datoteke

Popravite medijsku datoteku koja se ne reprodukuje u programu PowerPoint.

Kompletnu listu podržanih video formata potražite u članku Formati video i audio datoteka podržani u programu PowerPoint.

Preporuke

Video:   Preporučujemo da koristite .mp4 datoteke kodirane pomoću H.264 video zapisa (poznat i pod imenom MPEG-4 AVC) i AAC zvuka. To je najbolji izbor za postizanje kompatibilnosti sa Windows i Mac verzijama programa PowerPoint.

Zvuk:    Preporučujemo da koristite .m4a datoteke kodirane pomoću AAC zvuka.

Ova imena i formati zvuče komplikovano, ali lako možete da izvršite konverziju u njih i da ih koristite, pri čemu ne morate da znate ništa više o njima od toga kako se zovu.

Pogrešan format? Konvertujte i ponovo umetnite datoteku

Ako PowerPoint ne dozvoljava da umetnete video ili audio datoteku, konvertujte je u preporučeni format:

 1. Na internetu posetite CloudConvert.com.

 2. Kliknite na dugme Select Files (Izaberite datoteke). Pojavljuje se dijalog Otvaranje. Idite do fascikle koja sadrži video ili audio datoteku koju želite da konvertujete.

  U dijalogu odaberite medijsku datoteku koju želite da konvertujete

  Možete i da izaberete datoteku koja je uskladištena u oblaku tako što ćete izabrati strelicu pored stavke Select Files (Izaberite datoteke), a zatim odabrati sistem oblaka (Box, Dropbox, Google disk ili OneDrive) u kom je uskladištena medijska datoteka.

 3. Izaberite medijsku datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Ime medijske datoteke i njen format prikazuju se na stranici.

  Izbor datoteke se prikazuje na stranici
 5. Kliknite na dugme „Format“ ( Dugme Format (Format) ) i odaberite mp4 format (za video datoteku) ili aac format (za audio datoteku).

  Opcije ispod dugmeta Format (Format) omogućavaju vam da navedete u koji medijski format želite da izvršite konverziju
 6. Kliknite na dugme „Opcije konverzije“: Dugme Conversion Options (Opcije konverzije)

 7. Izaberite stavku H264 za Video kodek i/ili stavku AAC za Audio kodek.

  Dijalog Conversion Options (Opcije konverzije) sadrži opcije za video kôd i audio kodek

  (U ovom dijalogu su dostupne i druge opcije za korisnike koji znaju više o medijskim datotekama.)

 8. Kliknite na dugme Okay (U redu).

  Veb stranica sada prikazuje rezime konverzije: Početni format koji imate naveden je sa leve strane, a format koji ćete dobiti posle konverzije naveden je sa desne strane.

 9. Kliknite na crveno dugme Start Conversion (Započni konverziju) na dnu stranice.

  Dugme Start Conversion (Započni konverziju)

  Kada se konverzija završi, na stranici se pojavljuje zeleno dugme Download (Preuzmi).

 10. Kliknite na dugme Download (Preuzmi).

  Kada se završi proces konverzije, pojavljuje se zeleno dugme Download (Preuzmi) da biste medijsku datoteku mogli da kopirate na računar

  Datoteka se kopira u fasciklu „Windows preuzimanja“. Posle možete da je premestite u željenu fasciklu. Spremna je za umetanje u PowerPoint prezentaciju.

  Konvertovana datoteka se kopira u fasciklu „Preuzimanja“ na računaru

Usluga CloudConvert.com nezavisna je u odnosu na Microsoft. Microsoft ne daje nikakvu garanciju, podrazumevanu ni bilo kakvu drugu, u pogledu njenih performansi ili pouzdanosti.

Ako je format medijske datoteke podržan, ali se ona i dalje ne reprodukuje u programu PowerPoint, možete da dodate kodek koji nedostaje na računar (kao što je opisano u proceduri u nastavku) ili da konvertujete medijsku datoteku u preporučeni format (kao što je opisano iznad u odeljku Pogrešan format? ...). Lakše je da konvertujete medijsku datoteku nego da rešavate misteriju pojedinačnog kodeka.

Kodek je delić softvera koji dekodira digitalnu medijsku datoteku kako bi mogla da se reprodukuje kao zvuk ili video zapis.

Nije lako utvrditi koji kodek je neophodan za medijsku datoteku. Jedno od rešenja jeste da instalirate paket brojnih kodeka na računaru. To umnogome povećava verovatnoću da ćete imati kodek neophodan za reprodukovanje audio ili video datoteke sa kojom postoji problem. Pratite dolenavedene korake da biste instalirali paket kodeka na računaru.

Instaliranje paketa kodeka K-Lite na računaru:   

 1. Idite na stranicu K-Lite Codec Packs (Paketi kodeka K-Lite) na sajtu www.free-codecs.com na mreži.

  Ponuđene su četiri varijante paketa. Preporučujemo paket Standard (Standardni).

 2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) drugog paketa sa liste, paketa „Standard“ (Standardni).

  Stranica može da sadrži reklame drugih proizvoda. Na njima može da piše „Start Download“ (Započni preuzimanje) ili „Start Now“ (Započni odmah). Ta dugmad NIJE povezana sa paketom koji želite da instalirate.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj ako se to zatraži u pregledaču.

  Počinje preuzimanje paketa. Datoteka se polako kopira na računar. To može da potraje nekoliko minuta, u zavisnosti od internet veze. Ona se podrazumevano kopira u fasciklu „Preuzimanja“ na računaru. Ime preuzete datoteke je K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe ili neko slično tome.

 4. Kliknite dvaput na preuzetu datoteku da biste pokrenuli proces njenog instaliranja na računar.

  Paket pruža mogućnost da odmah odaberete opcije instaliranja.

  Postoji nekoliko skupova opcija koje možete da odaberete u procesu instaliranja. Ako vas one zbunjuju, možete da prihvatite ponuđene podrazumevane postavke.

 5. Prihvatite Normalan režim instaliranja ako nemate iskustva sa medijskim datotekama i ne želite da prilagodite instalaciju.

 6. Kliknite da dugme Dalje u dijalogu.

 7. Prihvatite ili prilagodite Željene postavke instaliranja prema svojim potrebama. Zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Prihvatite Metod dekodiranja u okviru Hardversko ubrzanje.

 9. U okviru Jezik kome korisnik daje prednost prihvatite podrazumevani jezik ili ga promenite po želji.

 10. Posle postavki Konfiguracije zvuka, dijalog nudi dodatan softver koji nije povezan sa kodecima. Možete da kliknete na dugme Odbij za tu dodatnu ponudu i tako nastavite proces instaliranja paketa kodeka.

 11. Na kraju, u okviru Spremno za instaliranje kliknite na dugme Instaliraj.

Paket kodeka K-Lite sada je instaliran na računar. Možete da ga vidite u Windows Start meniju. Ali važnija stvar jeste da to što ga imate na računaru povećava verovatnoću da će se medijska datoteka u programu PowerPoint uspešno reprodukovati.

Preporuke

Video:    Preporučujemo da koristite .wmv datoteke.

Audio:    Preporučujemo da koristite .wav ili .wma datoteke.

QuickTime poruka o grešci

32-bitna verzija programa PowerPoint 2010 može da reprodukuje .mp4 ili .mov datoteku ako je na računaru instaliran QuickTime Player. U ovom slučaju, imate dva izbora:

 • Konvertujte .mp4 ili .mov datoteku u preporučeni .wmv format. Sledeći odeljak, Pogrešan format? Konvertujete i ponovo umetnite datoteku, vodi vas kroz proces konvertovanja.

 • Zadržite .mp4 ili .mov datoteku kao takvu i preuzmite QuickTime za Windows na računar. (Kliknite na dugme Download (Preuzmi) pri vrhu stranice da biste pokrenuli proces instaliranja.) Ako ga imate na računaru, možete da reprodukujete .mp4 ili .mov datoteku u programu PowerPoint 2010.

Pogrešan format? Konvertujte i ponovo umetnite datoteku

Ako PowerPoint ne dozvoljava da umetnete video ili audio datoteku, konvertujte je u preporučeni format:

 1. Na internetu posetite CloudConvert.com.

 2. Kliknite na dugme Select Files (Izaberite datoteke). Pojavljuje se dijalog Otvaranje. Pronađite fasciklu koja sadrži medijsku datoteku koju želite da konvertujete.

  U dijalogu odaberite medijsku datoteku koju želite da konvertujete

  Možete i da izaberete datoteku koja je uskladištena u oblaku tako što ćete kliknuti na strelicu pored stavke Select Files (Izaberite datoteke), a zatim odabrati sistem u oblaku (Box, Dropbox, Google disk ili OneDrive) u kom je uskladištena medijska datoteka.

 3. Izaberite medijsku datoteku i kliknite na nju, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Ime medijske datoteke i njen format prikazuju se na stranici.

  Izbor datoteke se prikazuje na stranici
 5. Kliknite na dugme „Format“ ( Dugme Format (Format) ) i odaberite wmv format (za video datoteku) ili wma format (za audio datoteku).

  Opcije ispod dugmeta Format (Format) omogućavaju vam da navedete u koji medijski format želite da izvršite konverziju
 6. Kliknite na dugme „Opcije konverzije“: Dugme Conversion Options (Opcije konverzije)

 7. Izaberite stavku WMV2 za Video kodek i/ili stavku WMAV2 za Audio kodek.

  Dijalog Conversion Options (Opcije konverzije) sadrži opcije za video kôd i audio kodek

  (U ovom dijalogu su dostupne i druge opcije za korisnike koji znaju više o medijskim datotekama.)

 8. Kliknite na dugme Okay (U redu).

  Veb stranica sada prikazuje rezime konverzije: Početni format koji imate naveden je sa leve strane, a format koji dobijate posle konverzije naveden je sa desne strane.

 9. Kliknite na crveno dugme Start Conversion (Započni konverziju) na dnu stranice.

  Dugme Start Conversion (Započni konverziju)

  Kada se konverzija završi, pojavljuje se zeleno dugme Download (Preuzmi).

 10. Kliknite na dugme Download (Preuzmi).

  Kada se završi proces konverzije, pojavljuje se zeleno dugme Download (Preuzmi) da biste medijsku datoteku mogli da kopirate na računar

  Datoteka se kopira u fasciklu „Preuzimanja“ operativnog sistema Windows. Posle možete da je premestite u željenu fasciklu. Spremna je za umetanje u PowerPoint prezentaciju.

  Konvertovana datoteka se kopira u fasciklu „Preuzimanja“ na računaru

Ako je format medijske datoteke podržan, ali se ona i dalje ne reprodukuje u programu PowerPoint, možete da dodate kodek koji nedostaje na računar (kao što je opisano u proceduri u nastavku) ili da konvertujete medijsku datoteku u preporučeni format (kao što je opisano iznad u odeljku Pogrešan format? ...). Lakše je da konvertujete medijsku datoteku nego da rešavate misteriju pojedinačnog kodeka.

Kodek je delić softvera koji dekodira digitalnu medijsku datoteku kako bi mogla da se reprodukuje kao zvuk ili video zapis.

Nije lako utvrditi koji kodek je neophodan za medijsku datoteku. Jedno od rešenja jeste da instalirate paket brojnih kodeka na računaru. To umnogome povećava verovatnoću da ćete imati kodek neophodan za reprodukovanje audio ili video datoteke sa kojom postoji problem. Pratite dolenavedene korake da biste instalirali paket kodeka na računaru.

Instaliranje paketa kodeka K-Lite na računaru:   

 1. Idite na stranicu K-Lite Codec Packs (Paketi kodeka K-Lite) na sajtu www.free-codecs.com na mreži.

  Ponuđene su četiri varijante paketa. Preporučujemo paket Standard (Standardni).

 2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) drugog paketa sa liste, paketa „Standard“ (Standardni).

  Stranica može da sadrži reklame drugih proizvoda. Na njima može da piše „Start Download“ (Započni preuzimanje) ili „Start Now“ (Započni odmah). Ta dugmad NIJE povezana sa paketom koji želite da instalirate.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj ako se to zatraži u pregledaču.

  Počinje preuzimanje paketa. Datoteka se polako kopira na računar. To može da potraje nekoliko minuta, u zavisnosti od internet veze. Ona se podrazumevano kopira u fasciklu „Preuzimanja“ na računaru. Ime preuzete datoteke je K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe ili neko slično tome.

 4. Kliknite dvaput na preuzetu datoteku da biste pokrenuli proces njenog instaliranja na računar.

  Paket pruža mogućnost da odmah odaberete opcije instaliranja.

  Postoji nekoliko skupova opcija koje možete da odaberete u procesu instaliranja. Ako vas one zbunjuju, možete da prihvatite ponuđene podrazumevane postavke.

 5. Prihvatite Normalan režim instaliranja ako nemate iskustva sa medijskim datotekama i ne želite da prilagodite instalaciju.

 6. Kliknite da dugme Dalje u dijalogu.

 7. Prihvatite ili prilagodite Željene postavke instaliranja prema svojim potrebama. Zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Prihvatite Metod dekodiranja u okviru Hardversko ubrzanje.

 9. U okviru Jezik kome korisnik daje prednost prihvatite podrazumevani jezik ili ga promenite po želji.

 10. Posle postavki Konfiguracije zvuka, dijalog nudi dodatan softver koji nije povezan sa kodecima. Možete da kliknete na dugme Odbij za tu dodatnu ponudu i tako nastavite proces instaliranja paketa kodeka.

 11. Na kraju, u okviru Spremno za instaliranje kliknite na dugme Instaliraj.

Paket kodeka K-Lite sada je instaliran na računar. Možete da ga vidite u Windows Start meniju. Ali važnija stvar jeste da to što ga imate na računaru povećava verovatnoću da će se medijska datoteka u programu PowerPoint uspešno reprodukovati.

Dodatna pomoć za rad sa video zapisima

Ako vam je potrebna samo pomoć za umetanje zvučne ili video datoteke, pročitajte neki od ovih članaka:

Takođe pogledajte

PowerPoint video zapisi se ne reprodukuju na drugom monitoru

Poruka o grešci prilikom pokušaja da umetnete MPEG-4 ili QuickTime Movie datoteku: „PowerPoint ne može da umetne video iz izabrane datoteke“

Greška „PowerPoint ne može da umetne video iz izabrane datoteke“ kada pokušate da umetnete MPEG-2 video

Poruka o grešci prilikom pokušaja da umetnete MPEG-4 ili QuickTime Movie datoteku: „PowerPoint ne može da umetne video iz izabrane datoteke“

Formati datoteka koji su podržani u programu PowerPoint

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×