Povezivanje ili ugrađivanje PowerPoint slajda u Word dokumentu

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada želite da kreirate dinamičku vezu između sadržaja dokumenta i sadržaja Microsoft Office PowerPoint prezentacije, umetnite sadržaj te prezentacije kao objekat. Za razliku od lepljenja takvog sadržaja (kao kada, na primer, pritisnete kombinaciju tastera CTRL+V), kada ga umetnete u vidu povezanog ili ugrađenog objekta, tada sa njim možete još raditi u programu u kojem je prvobitno kreiran.

Ako u dokument umetnete slajd u vidu PowerPoint objekta, kada dvaput kliknete na taj slajd Microsoft Office Word pokrenuće PowerPoint i vi ćete pri radu s tim slajdom moći da koristite PowerPoint komande.

Kada celu PowerPoint prezentaciju umetnete kao objekat, dokument prikazuje samo jedan slajd. Da biste prikazali različite slajdove, dvaput kliknite na PowerPoint objekat, a zatim pritisnite taster ENTER da biste pokrenuli projekciju slajdova.

Glavne razlike između povezanih objekata i ugrađenih objekata su u mestu skladištenja podataka i u načinu na koji se podaci ažuriraju nakon što ih stavite u odredišnu datoteku.

U dokument stavljate ili vezu ka objektu ili kopiju objekta. Na ovaj način možete da umetnete sadržaj iz bilo kog programa koji podržava tehnologiju povezivanja i ugrađivanja objekata (povezivanje i ugrađivanje objekata ili OLE).

Na primer, mesečni izveštaj o statusu može sadržavati informacije koje se zasebno održavaju u PowerPoint slajdu. Ako povežete izveštaj sa slajdom, podaci u izveštaju mogu se ažurirati pri svakom ažuriranju izvorne datoteke. Ako slajd ugradite u izveštaj, on će sadržavati statičku kopiju podataka.

Povezani i ugrađeni objekti u Office za Windows dokumentu

1. Ugrađeni objekat

2. Povezani objekat

3. Izvorna datoteka

Kada je objekat povezan, informacije se mogu ažurirati nakon promene izvorne datoteke. Povezani podaci skladište se u izvornu datoteku. Word, tj. odredišna datoteka skladišti samo lokaciju izvorne datoteke i prikazuje reprezentaciju povezanih podataka. Koristite povezane objekte ako je veličina datoteke ograničena.

Povezivanje je takođe korisno ako želite da uključite informacije koje neko drugi, nezavisan od vas, održava, npr. podatke koje prikuplja neko drugo odeljenje, kao i u slučaju kada vam je potrebno da te informacije budu ažurirane u Word dokumentu.

Kada ugradite PowerPoint objekat, informacije u Word datoteci neće se promeniti ako izmenite izvornu PowerPoint datoteku. Ugrađeni objekti postaće deo Word datoteke i, nakon što ih umetnete, više neće predstavljati deo izvorne datoteke.

Zahvaljujući činjenici da jedan Word dokument u potpunosti sadrži sve informacije, ugrađivanje može biti korisno kada ne želite da informacije odražavaju promene u izvornoj datoteci ili kada ne želite da primaoci dokumenata vode računa o ažuriranju povezanih informacija.

Vrh stranice

Umetanje povezanog ili ugrađenog objekta

Neke slajdove ili čitavu prezentaciju možete da povežete ili ugradite. Kada u dokument ugradite objekat sa PowerPoint prezentacijom, Word će, kada dvaput kliknete na objekat prezentacije u dokumentu, pokrenuti PowerPoint projekciju slajdova. Prezentaciju ne možete uređivati u dokumentu. Objekat prezentacije može biti samo ugrađen, a ne povezan.

 1. Otvorite i Word dokument i PowerPoint prezentaciju koja sadrži slajdove od kojih želite da kreirate povezani ili ugrađeni objekat.

 2. Prebacite se u program PowerPoint, a zatim izaberite celu prezentaciju ili željene slajdove.

  Napomena: U prikazu Sortiranje slajdova izaberite željene slajdove. Držite pritisnut taster SHIFT dok birate prvi i poslednji slajd u željenom opsegu da biste izabrali opseg slajdova. Držite pritisnut taster CTRL dok birate željene slajdove da biste izabrali više slajdova koji se ne nalaze jedan do drugog.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 4. Prebacite se na Word dokument, a zatim kliknite na mesto gde želite da se pojavi informacija.

 5. Na kartici Početak, u grupi Ostava, kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim kliknite na dijalog Specijalno lepljenje.

 6. Na listi Kao izaberite stavku Objekat Microsoft PowerPoint prezentacije ili Objekat Microsoft PowerPoint slajda.

 7. Izaberite stavku Nalepi da biste umetnuli ugrađeni objekat ili izaberite savku Nalepi vezu da biste umetnuli vezu u objekat, a zatim kliknite na dugme U redu.

Isto tako, možete da umetnete vezu u objekat na sledeći način.

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na strelicu pored stavke Objekat, a zatim izaberite stavku Objekat.

 2. Izaberite karticu Kreiranje od datoteke i potražite lokaciju prezentacije.

 3. Izaberite stavke Poveži sa datotekom ili Prikaži kao ikonu, a zatim izaberite kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Ažuriranje povezanih objekata

Po podrazumevanim postavkama, povezani objekti se automatski ažuriraju. Ovo znači da Word ažurira povezane informacije svaki put kada otvorite Word datoteku ili svaki put kada se promeni izvorna PowerPoint datoteka dok je Word datoteka otvorena. Međutim, možete da promenite postavke za pojedinačne povezane objekte tako da se povezani objekat ne ažurira ili tako da se ažurira samo kada osoba koja čita vaš dokument odluči da ga ručno ažurira.

Takođe možete da sprečite da Word automatski ažurira veze u svim dokumentima koje otvorite. To možete da uradite kao meru bezbednosti i tako sprečite ažuriranje dokumenata datotekama koje potiču od potencijalno nepouzdanog izvora.

Važno: Kada otvorite dokument koji sadrži povezane objekte, Word će vas upitati da li želite da ažurirate dokument podacima iz povezanih datoteka. Ako sumnjate da povezane datoteke potiču iz nepouzdanog izvora, kliknite na dugme Ne u ovoj poruci.

Pored toga, možete da trajno raskinete vezu između povezanog objekta i njegove izvorne PowerPoint datoteke. Nakon raskidanja veze, objekat više nećete moći da uređujete u dokumentu, jer on postaje slika PowerPoint sadržaja.

Ručno ažuriranje povezanog objekta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na povezani objekat, izaberite stavku Povezani objekat na slajdu ili Povezani objekat u prezentaciji, a zatim izaberite stavku Veze.

 2. Kliknite na vezu koju želite ručno da ažurirate, a zatim u odeljku Metod ažuriranja izabrane veze izaberite stavku Ručno ažuriranje.

Sprečavanje ažuriranja povezanog objekta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na povezani objekat, izaberite stavku Povezani objekat na slajdu ili Povezani objekat u prezentaciji, a zatim izaberite stavku Veze.

 2. Kliknite na vezu koju želite da sprečite da se ažurira, a zatim u odeljku Metod ažuriranja izabrane veze potvrdite izbor Zaključano.

Napomena: Da biste otključali vezu, opozovite izbor u polju za potvrdu Zaključano.

Sprečavanje programa Word da automatski ažurira veze u svim dokumentima

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite listu Više opcija, a zatim se pomerite nadole do odeljka Opšte.

 3. Opozovite izbor Ažuriraj automatske veze pri otvaranju.

Raskidanje veze između povezanog objekta i izvora

 1. Kliknite desnim tasterom miša na povezani objekat, izaberite stavku Povezani objekat na slajdu ili Povezani objekat u prezentaciji, a zatim izaberite stavku Veze.

 2. Kliknite na vezu koju želite da raskinete, a zatim na dugme Raskidanje veze.

Vrh stranice

Menjanje povezanih ili ugrađenih objekata

 1. Kliknite desnim tasterom miša na povezani objekat, a zatim izaberite stavku Povezani objekat na slajdu ili Povezani objekat u prezentaciji.

 2. Izaberite stavku Otvori ili stavku Otvori vezu, u zavisnosti od toga da li je objekat ugrađen ili povezan, a zatim izvršite željene promene.

  Ako je objekat ugrađen, promene će biti izvršene samo na kopiji koja se nalazi u dokumentu. Ako je objekat povezan, promene će biti izvršene u izvornoj datoteci.

Vrh stranice

Umetanje povezanog ili ugrađenog objekta

Neke slajdove ili čitavu prezentaciju možete da povežete ili ugradite. Kada u dokument ugradite objekat sa PowerPoint prezentacijom, Word će, kada dvaput kliknete na objekat prezentacije u dokumentu, pokrenuti PowerPoint projekciju slajdova. Prezentaciju ne možete uređivati u dokumentu. Objekat prezentacije može biti samo ugrađen, a ne povezan.

 1. Otvorite i Word dokument i PowerPoint prezentaciju koja sadrži slajdove od kojih želite da kreirate povezani ili ugrađeni objekat.

 2. Prebacite se u program PowerPoint, a zatim izaberite celu prezentaciju ili željene slajdove.

  Napomena: U prikazu Sortiranje slajdova izaberite željene slajdove. Držite pritisnut taster SHIFT dok birate prvi i poslednji slajd u željenom opsegu da biste izabrali opseg slajdova. Držite pritisnut taster CTRL dok birate željene slajdove da biste izabrali više slajdova koji se ne nalaze jedan do drugog.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 4. Prebacite se na Word dokument, a zatim kliknite na mesto gde želite da se pojavi informacija.

 5. Na kartici Početak, u grupi Ostava, kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim kliknite na dijalog Specijalno lepljenje.

  Slika trake u programu Word

 6. Iz liste Kao izaberite stavku Microsoft Office PowerPoint objekat.

 7. Izaberite opciju Nalepi da biste umetnuli ugrađeni objekat ili opciju Nalepi vezu da biste umetnuli vezu u objekat.

Vrh stranice

Ažuriranje povezanih objekata

Po podrazumevanim postavkama, povezani objekti se automatski ažuriraju. Ovo znači da Word ažurira povezane informacije svaki put kada otvorite Word datoteku ili svaki put kada se promeni izvorna PowerPoint datoteka dok je Word datoteka otvorena. Međutim, možete da promenite postavke za pojedinačne povezane objekte tako da se povezani objekat ne ažurira ili tako da se ažurira samo kada osoba koja čita vaš dokument odluči da ga ručno ažurira.

Takođe možete da sprečite da Word automatski ažurira veze u svim dokumentima koje otvorite. To možete da uradite kao meru bezbednosti i tako sprečite ažuriranje dokumenata datotekama koje potiču od potencijalno nepouzdanog izvora.

Važno: Kada otvorite dokument koji sadrži povezane objekte, Word će vas upitati da li želite da ažurirate dokument podacima iz povezanih datoteka. Ako sumnjate da povezane datoteke potiču iz nepouzdanog izvora, kliknite na dugme Ne u ovoj poruci.

Pored toga, možete da trajno raskinete vezu između povezanog objekta i njegove izvorne PowerPoint datoteke. Nakon raskidanja veze, objekat više nećete moći da uređujete u dokumentu, jer on postaje slika PowerPoint sadržaja.

Ručno ažuriranje povezanog objekta

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na stavku Priprema, a zatim izaberite stavku Uredi veze do datoteka.

 2. Kliknite na vezu koju želite da ručno ažurirate, a zatim u odeljku Metod ažuriranja izabrane veze izaberite stavku Ručno ažuriranje, ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+F7.

Sprečavanje ažuriranja povezanog objekta

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na stavku Priprema, a zatim izaberite stavku Uredi veze do datoteka.

 2. Kliknite na vezu koju želite da sprečite da se ažurira, a zatim u odeljku Metod ažuriranja izabrane veze potvrdite izbor Zaključano, ili pritisnite taster F11.

Napomena: Kliknite na povezani objekt, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+F11 da biste otključali vezu.

Sprečavanje programa Word da automatski ažurira veze u svim dokumentima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Izaberite listu Više opcija, a zatim se pomerite nadole do odeljka Opšte.

 3. Opozovite izbor Ažuriraj automatske veze pri otvaranju.

Raskidanje veze između povezanog objekta i izvora

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na stavku Priprema, a zatim izaberite stavku Uredi veze do datoteka.

 2. Kliknite na vezu koju želite da raskinete, a zatim na dugme Raskidanje veze, ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+F9.

Vrh stranice

Menjanje povezanih ili ugrađenih objekata

 1. Kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim izaberite stavku Povezani objekat na u prezentaciji ili Objekat u slajdu.

 2. Izaberite stavku Otvori ili stavku Otvori vezu, u zavisnosti od toga da li je objekat ugrađen ili povezan, a zatim izvršite željene promene.

  Ako je objekat ugrađen, promene će biti izvršene samo na kopiji koja se nalazi u dokumentu. Ako je objekat povezan, promene će biti izvršene u izvornoj datoteci.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×