Povezivanje i praćenje poruka e-pošte u Menadžeru za poslovne kontakte

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Vođenje evidencije o e-poruke i iz osobe povezane sa preduzećem može biti veliki izazov, a kada izgubite praćenje poruka, i izgubite poslovnih prilika za prodaju. Adresom ovo, Menadžer za poslovne kontakte za Outlook pretvara preduzeća zapis virtuelne prijemno tako što omogućava vam da se povežete e-poruke.

Ovaj članak opisuje kako da se povežete pojedinačne poruke Menadžer za poslovne kontakte za Outlook zapise i kako da podesite u povezivanju e-pošte i praćenje poruke automatski povezati sa zapisima, uključujući poslovnih projekata.

Važno: Ako postoji više korisnika baze podataka, bilo koji korisnik ima pristup bazi podataka možete videti povezane e-poruke.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Povezivanje pojedinačne e-poruka sa zapisima

Automatsko povezivanje e-poruka sa zapisima

Onemogućavanje povezivanja i praćenja e-pošte

Razumevanje privatnosti i bezbednosti problemi sa povezivanjem e-pošte i praćenje u deljenoj bazi podataka

Brisanje e-poruke iz zapisa

Vezu e-poruka sa zapisima

E-poruke možete da povežete da kontakt i poslovni kontakt tipova zapisa i poslovne projekte. Da, a zatim sa nekoliko klikova možete da prikažete poruke koje su povezane sa zapisom.

Kada povežete poslovni kontakti i poslovne projekte nalog, možete da prikažete i e-poruke koje su povezane sa svakom poslovnih kontakata i poslovnih projekata u istoriju komunikacije zapis naloga.

Automatsko povezivanje e-poruka sa zapisima

Praćenje funkcija omogućava da automatski povezivanje i praćenje e-poruka sa nalozima i poslovnim kontaktima, pročitajte stare i čak i pregledajte poruke i povezivanje na e-poštu koju ste poslali na njih. Možete takođe automatski povezati e-poruke tako što ćete podležu poslovnih projekata.

Vrh stranice

Povezivanje pojedinačne e-poruka sa zapisima

E-poruke koje se povežete sa zapisom naloga, poslovnog kontakta ili poslovnog projekta bili u programu Outlook. E-poruke i nalaze se u Istorija komunikacije zapisa i fascikla „Istorija komunikacije“ od Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Četiri KB poruke se skladišti u bazi podataka Menadžera za poslovne kontakte, tako da i dalje imate pristup svim ili deo poruke, čak i ako to se briše iz programa Outlook. Ako originalna poruka je veća od 4 KB, samo će imati pristup deo poruke ako brisanja iz programa Outlook.

 1. U programu Outlook, kliknite na dugme ili otvorite e-poruku koju želite da povežete sa zapisom.

 2. Na traci, u grupi preduzeće izaberite stavku Poveži sa zapisom.

 3. U dijalogu veza sa zapisom programa Business Contact Manager , na listi Tip stavke izaberite tip zapisa koji želite da pronađete.

  Napomena: Ako odaberete zapis mogućnosti za poslovanje, e-poruke je zapravo povezana sa kontaktom ili poslovnim kontaktom zapis mogućnosti za poslovanje.

 4. Na listi zapisa, kliknite na zapis.

  Ako želite da povežete stavke sa više od jednog zapisa, izaberite stavku te zapise.

Kako da izaberem više zapisa?

Da biste izabrali susedne zapise, pritisnite taster SHIFT i izaberite prvi i poslednji zapis grupe koju želite da dodate. Da biste izabrali nesusedne zapise, pritisnite taster CTRL i izaberite pojedinačne zapise. Da biste izabrali sve zapise, kliknite na jedan i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A.

 1. U okviru Povezane zapise, kliknite na dugme Poveži sa.

  Zapisi koje ste izabrali nalaze se u okviru Poveži sa .

 2. Kliknite na dugme U redu.

Prikaz e-poruka koje su povezane sa zapisom

Da biste videli e-poruke koje su povezane sa zapisom, otvorite zapis, a zatim kliknite na karticu Istorija .

Navedene su e-poruke, kao i sve druge stavke istorije komunikacije koje su povezane sa zapisom.

Informacije o drugim stavke istorije komunikacije potražite u članku Praćenje komunikacija sa klijentima u Menadžeru za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Automatsko povezivanje e-poruka sa zapisima

Od kada omogućite Praćenje i povezivanje e-poruka, sve nove e-poruke ili sa izabranim e-adresama automatski se povezuju sa zapisima.

Možete da pretražujete prošle e-poruke i da ih povežete zapise.

Poruke koje se pojavljuju u istoriju komunikacije zapisa koji sadrži izabrane e-adresu.

Ako pravite veze iz e-poruke, a ne postoji postojeće Menadžer za poslovne kontakte za Outlook zapis koji se podudara sa e-adresu, na povezivanja i praćenja funkcija kreira novi zapis poslovnog kontakta i veze e-poruku na njega.

Vrh stranice

Pre povezivanja i praćenja

Pre nego što omogućite povezivanje e-pošte i praćenje, uradite sledeće:

Potvrdite da ste uneli e-adrese u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook zapisima.

 1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager kliknite na neku od sledećih fascikli da biste prikazali radni prostor:

  • Upravljanje kontaktima.

  • Prodaja.

  • Upravljanje projektima.

 2. Izaberite karticu koja sadrži zapis koji želite, a zatim kliknite dvaput na zapis da biste ga otvorili.

 3. Proverite da li e-adresa je navedena u polju e-adresu .

Potvrdite da Outlook je podešena da sačuva poslate poruke u fasciklu " Poslate stavke ".

Da biste lako povezivanje i praćenje odlazne poruke, sačuvajte poslate poruke u fasciklu Poslate stavke .

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Opcije.

 3. Kliknite na dugme Pošta, a zatim pomerite se do odeljka za Čuvanje poruka .

 4. Potvrdite da je izabrana u polju za potvrdu pored Čuvanje kopije poruka u fascikli poslate stavke . Ako želite da povežete i pratite prosleđene poruke, proverite da li u polju za potvrdu Sačuvaj prosleđene poruke je izabrana, previše.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Da biste zaštitili vašu privatnost ako Menadžer za poslovne kontakte za Outlook bazu podataka delite sa drugim korisnicima, e-poruke obeležene lično, privatno ili poverljivo su nije povezana i prate.

Vrh stranice

Podešavanje e-pošte povezivanja i praćenja

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite karticu Business Contact Manager , a zatim kliknite na dugme Upravljanje povezivanje i praćenje .

 3. U dijalogu Upravljanje povezivanje i praćenje , na kartici e-pošte , potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored e-adrese koje želite da povežete i pratite.

  Ako zapis sadrži više od jedne e-adresu, na zapis kontakta ili poslovnog kontakta će biti navedeno više puta.

  The Manage Linking and Tracking Dialog box.

 4. Opozovite izbor u poljima za potvrdu pored bilo koje e-adrese koje ne želite da povežete i pratite.

 5. Kliknite na karticu fascikle .

  Sve fascikle su podrazumevano izabrane.

  Napomena: Ako imate Outlook pravila za usmeravanje e-poruka u druge fascikle, uverite se da ste izabrali te fascikle na kartici fascikle za povezivanje i praćenje tih poruka.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Sve buduće e-poruke i iz izabranih adrese iz izabrane fascikle se automatski prate.

  Takođe, možete podesiti za povezivanje i praćenje iz e-poruke. U prijemnom poštanskom sandučetu, kliknite na dugme ili otvorite e-poruku. Na traci, u grupi preduzeće izaberite stavku Povezivanje i praćenje. U dijalogu Povezivanje i praćenje izaberite e-adrese, a zatim kliknite na dugme u redu. Ako ne postoji postojeće Menadžer za poslovne kontakte za Outlook zapis koji se podudara sa e-adresu, povezivanje sa e-adresom kreira zapisa poslovnog kontakta.

Vrh stranice

Povezivanje pored poruke sa nalozima i poslovnim kontaktima

Ako želite da se povežete poruke koje ste primili pre omogućavanja povezivanju e-pošte i praćenje Menadžer za poslovne kontakte za Outlook možete pronaći poruke za vas i da ih povežete sa nalozima i poslovnim kontaktima.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite karticu Business Contact Manager , a zatim kliknite na dugme Upravljanje povezivanje i praćenje .

 3. U dijalogu Upravljanje povezivanje i praćenje postupite na sledeći način, ako je potrebno:

  • Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za sve naloge ili poslovne kontakte čije poruke želite da pronađete i povežete.

  • Opozovite izbor u poljima za potvrdu pored bilo koje naloge ili poslovne kontakte čije prošlosti poruka ne želite da se povežete.

   Ako zapis sadrži više od jedne e-adresu, na zapis kontakta ili poslovnog kontakta će biti navedeno više puta.

 4. Ako želite da biste naveli gde Menadžer za poslovne kontakte za Outlook pretražuje prošle poruke, na kartici fascikle , potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu pored imena fascikli.

 5. Kliknite na dugme za pretragu i veze.

  the manage linking and tracking dialog box with the search and link button outlined.

 6. U dijalogu Povezivanje postojeće e-pošte ako želite da isključite e-poruke starije od određenog datuma, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zanemari e-poštu starije od i zatim kliknite na datum u kalendaru.

 7. Kliknite na dugme Start.

 8. Kad pretrage i veza je dovršen, kliknite na dugme Zatvori.

 9. Ako je potrebno, u dijalogu Upravljanje povezivanja i praćenja promena izbore za buduće e-poruke.

  Važno: Ako kliknete na dugme u redu u dijalogu Upravljanje povezivanje i praćenje bez promene na izabranim e-adresama i fascikle, buduće e-poruke biće povezana i prate zasnovana na izbore koje ste koristili za pretragu i vezu.

 10. U dijalogu Upravljanje povezivanje i praćenje kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Vezu e-poruke tako što ćete podležu poslovnih projekata

Zapis poslovnog projekta koji je zasnovan na temu e-poruke možete povezati e-poruke. Za više informacija o poslovnom projektu zapisa potražite u članku organizovanje poslovnih projekata u Menadžeru za poslovne kontakte.

Upozorenje: Ako poruke povežete poslovni projekat i zatim želite da onemogućite povezivanje i praćenje, morate da ga onemogućite za svaku temu jedinstvene e-pošte.

Informacije potražite u članku Onemogućavanje povezivanja e-pošte i praćenje po temi u nastavku ovog članka.

 1. Kliknite na dugme ili otvorite e-poruku koju želite da povežete sa zapisom vaš poslovni projekat.

 2. Na traci, u grupi preduzeće izaberite stavku Povezivanje i praćenje.

 3. U dijalogu Povezivanje i praćenje izaberite karticu Tema e-poruke .

  The Link and Track dialog box on the E-mail Subject tab, with a check box next to a Business Project selected.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored imena projekta koji želite da povežete e-poruku.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Onemogućavanje povezivanja i praćenja e-pošte

Ako više ne želite da se automatski povežete zapise e-poruke, možete da onemogućite e-pošte za povezivanje i praćenje.

Možda ćete želeti da biste onemogućili praćenje ako bazu podataka delite sa kolegama, zato što mogu da vide sve povezane e-poruke i povezivanje e-pošte. Da biste sprečili da ih vide samo one poruke koje već povezani, pogledajte članak Brisanje e-poruke iz zapisa u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Onemogućavanje e-pošte za povezivanje i praćenje za naloge i poslovne kontakte

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite karticu Business Contact Manager , a zatim kliknite na dugme Upravljanje povezivanje i praćenje .

 3. U dijalogu Upravljanje povezivanje i praćenje na karticama u e-pošte i fascikle , kliknite na dugme Obriši sve da biste obrisali sva polja za potvrdu.

  Ako želite da onemogućite povezivanja i praćenja samo za određene zapise, opozovite izbor u tim poljima za potvrdu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Onemogućavanje povezivanja e-pošte i praćenje pauze povezivanje sve buduće e-poruka sa zapisima. Ako želite da uklonite e-poruke koje su trenutno povezani sa zapisima, moraćete da ih izbrišete kada onemogućite za povezivanje i praćenje e-pošte. Informacije potražite u članku Brisanje e-poruke iz zapisa u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Onemogućavanje povezivanja e-pošte i praćenje po temi

 1. U oknu za navigaciju, u okviru Programa Business Contact Manager, izaberite stavku Upravljanje projektima.

 2. Na kartici Poslovni projekti , kliknite dvaput na projekat koji želite.

 3. Na traci, u grupi Prikazivanje izaberite stavku Istorija.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na e-poruku sa temu koju želite da zaustavite povezivanje i praćenje, a zatim kliknite na dugme Povezivanje i praćenje.

 5. Uradite sledeće

  • Onemogućavanje e-pošte za povezivanje i praćenje za naloge i poslovne kontakte     Ako je potrebno, na kartici E-adresu , izaberite stavku Obriši sve da zaustavite povezivanje i praćenje poruka za partnerima i poslovnim kontaktima.

  • Onemogućavanje e-pošte za povezivanje i praćenje za poslovni projekti     Izaberite karticu Tema e-poruke , a zatim izaberite stavku Obriši sve.

   Možete da onemogućite povezivanje e-pošte i praćenje za samo onih poslovnih projekata, naloge i poslovnih kontakata koji su povezani na izabranu poruku. Da biste onemogućili povezivanje i praćenje za poslovne projekte, morate da ga onemogućite za svaku temu jedinstvene e-pošte.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Onemogućavanje povezivanja e-pošte i praćenje pauze povezivanje sve buduće e-poruka sa zapisima. Ako želite da uklonite e-poruke koje su trenutno povezani sa zapisima, moraćete da ih izbrišete kada onemogućite za povezivanje i praćenje e-pošte. Informacije potražite u članku Brisanje e-poruke iz zapisa u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Razumevanje privatnosti i bezbednosti problemi sa povezivanjem e-pošte i praćenje u deljenoj bazi podataka

Kada delite bazu podataka, možete da delite informacije u bazi podataka sa svima koji imaju pristup njoj. Ako ste podesili automatsko povezivanje i praćenje e-poruka, sve postojeće i buduće e-poruke i ostale stavke istorije komunikacije koje su povezane sa zapisima su dostupni svim korisnicima koji pristup bazi podataka. Informacije o deljenju baze podataka potražite u članku Deljenje podataka Menadžera za poslovne kontakte sa drugim korisnicima.

Ako postoji više korisnika baze podataka     Bilo koji korisnik ima pristup bazi podataka možete videti povezane poruke i ostale stavke istorije komunikacije.

 • Ako želite da biste sprečili kolegama da pristupe povezane e-poruke, ali i dalje želite da koristite za povezivanje e-pošte i praćenje za buduće poruke, izbrišite postojeće poruke od zapisa pre deljenja baze podataka. Više informacija potražite u članku Brisanje e-poruke iz zapisa u nastavku ovog članka.

 • Ako ne želite kolegama da imate pristup buduće e-poruke, ali želite da imate pristup prošle poruke, onemogućavanje povezivanja i praćenja pre deljenja baze podataka. Odeljak Onemogućavanje povezivanja e-pošte i praćenje ranije u ovom članku.

 • Ako želite da biste sprečili kolegama da pristupe sve postojeće i buduće e-poruke koje su povezane sa zapisima, onemogućavanje povezivanja i praćenja e-pošte i brisanje e-poruke iz svih zapisa pre deljenja baze podataka.

Ako ste jedina osoba koja koristi baze podataka, ili ako delite bazu podataka da biste kopirali na prenosnom računaru     Bezbednosne mere su minimalne – kao što je držanje bezbednu lozinku. Možete da omogućite bezbedno bilo koju e-adresu za povezivanje i praćenje zato što niko ne može da vidi poruke.

Napomena: Da biste napravili kopiju baze podataka da biste koristili kada ste odsutni iz kancelarije, prvo moraju da dele baze podataka Menadžera za poslovne kontakte – ali postoji samo jedan korisnik baze podataka. Za informacije o pravljenju kopiju baze podataka, pogledajte članak Deljenje podataka Menadžera za poslovne kontakte sa drugim korisnicima.

Vrh stranice

Brisanje e-poruke iz zapisa

E-poruke se mogu povezati sa više zapisa. Kada uklonite povezane poruke iz jednog zapisa, ona se briše sa istorijom komunikacije samo tog zapisa. Ako je e-poruka povezana sa drugim zapisima, one neće biti uklonjene. Na primer, ako e-poruka povezana sa potencijalnog klijenta i nepovezanih nalog, brisanje e-poruke iz potencijalnog klijenta ne briše poruke iz zapisa naloga.

Brisanje e-poruke iz zapisa ne briše e-poruke u programu Outlook.

 1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager kliknite na neku od sledećih fascikli da biste prikazali radni prostor:

  • Upravljanje kontaktima.

  • Prodaja.

  • Upravljanje projektima.

 2. Izaberite karticu koja sadrži zapis koji želite, a zatim kliknite dvaput na zapis da biste ga otvorili.

 3. Na traci, u grupi Prikaži kliknite na dugme Istorija .

  Navedene su e-poruke, kao i sve druge stavke istorije komunikacije koje su povezane sa zapisom.

  Da biste prikazali samo e-poruke na stranici " Istorija ", na traci izaberite karticu " Prikaz " kliknite na dugme Tip stavke , a zatim izaberite stavku e-poruke.

 4. Izaberite e-poruke koje želite da izbrišete.

  Da biste izabrali zapisa koja su jedno pored drugog, pritisnite taster SHIFT i zatim izaberite ime i prezime zapise grupe koju želite da izbrišete. Da biste izabrali nesusedne zapisa, pritisnite taster CTRL i zatim kliknite na dugme pojedinačnih zapisa.

 5. Kliknite na dugme Ukloni .

Za više informacija o izbrisanim zapisa potražite u članku Brisanje Business Contact Manager zapisa.

Informacije o tome kako da vrati izbrisane stavke, pogledajte članak Vraćanje u prethodno stanje zapisa u Menadžeru za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Brisanje svih e-poruka sa zapisima

 1. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Business Contact Manager.

 2. U okviru Poslovnih zapisa, izaberite stavku Istorije komunikacije.

 3. Kliknite na zaglavlje kolone Tip stavke da biste sortirali listu po Tip stavke.

 4. Izaberite sve e-poruke ili izaberite sve e-poruke koje želite da izbrišete.

  Da biste izabrali zapisa koja su jedno pored drugog, pritisnite taster SHIFT i zatim izaberite ime i prezime zapise grupe koju želite da izbrišete. Da biste izabrali nesusedne zapisa, pritisnite taster CTRL i zatim kliknite na dugme pojedinačnih zapisa.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na izabrane e-poruke, a zatim izaberite stavku Izbriši.

Informacije o drugim stavke istorije komunikacije potražite u članku Praćenje komunikacija sa klijentima u Menadžeru za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×