Postavljanje smera i položaja teksta u obliku ili okviru za tekst

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Okviri za tekst i većina oblike (osim linije spajanja i linije) može da sadrži tekst koji prilaže na oblik ili okvir za tekst. Tekst možete biti postavljeni horizontalno ili vertikalno, a to možete da prelomi ili se pojavljuju samo u jednom redu. Takođe, možete da promenite margine okvira za tekst i oblika za optimalne razmak, promena veličine oblika radi boljeg uklapanja teksta ili promenite smer teksta.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Horizontalno Postavljanje teksta u u oblik ili okvir za tekst

Horizontalni tekst u oblicima

Promena horizontalnog poravnavanja jednog pasusa ili reda:

 1. Kliknite na pasus ili red teksta koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

Grupa "pasus" na kartici "Početak"

Promena horizontalnog poravnavanja kompletnog teksta u u oblik ili okvir za tekst:

 1. Kliknite na ivicu oblika ili okvira za tekst da biste ga izabrali.

 2. Na Početak karticu (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

Grupa "pasus" na kartici "Početak"

Vrh stranice

Postavljanje teksta po vertikali u oblik ili okvir za tekst

Oblici koji prikazuju vertikalno poravnavanje teksta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Dijalog "Oblikovanje oblika"

 3. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na dugme raspored i svojstva Kartica „Raspored i svojstva“ , a zatim kliknite na dugme Okvir za tekst.

 4. Izaberite željenu opciju sa liste Vertikalno poravnavanje .

Vrh stranice

Prelamanje teksta u okviru za tekst ili obliku

Kada ste prelamanje teksta, tekst se automatski pokreće novi red dok ne dođete do na desnu ivicu u obliku ili okviru za tekst

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu na oblik ili okvir za tekst koji sadrži tekst koji želite da prelomite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Oblikovanje oblika u priručnom meniju

 3. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na dugme raspored i svojstva Kartica „Raspored i svojstva“ kliknite na Okvir za teksti zatim izaberite stavku Prelamanje teksta po obliku.

  Prelamanje teksta u polju za potvrdu oblika

Vrh stranice

Promena margina između teksta i ivice oblika ili okvira za tekst

Unutrašnja margina predstavlja promenljivo rastojanje između teksta i spoljašnje ivice oblika ili okvira za tekst.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Oblikovanje oblika u priručnom meniju

 3. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na dugme raspored i svojstva Kartica „Raspored i svojstva“ , a zatim kliknite na dugme Okvir za tekst.

  Opcije za tekst u oknu oblikovanje oblika

 4. Uradite sledeće:

  • Unesite novu brojčanu vrednost za marginu u polje Leva margina da biste naveli rastojanje između leve ivice oblika i teksta.

  • Unesite novu brojčanu vrednost za marginu u polje Desna margina da biste naveli rastojanje između desne ivice oblika i teksta.

  • Unesite novu brojčanu vrednost za marginu u polje Gornja margina da biste naveli rastojanje između gornje ivice oblika i teksta.

  • Unesite novu brojčanu vrednost za marginu u polje Donja margina da biste naveli rastojanje između donje ivice oblika i teksta.

Vrh stranice

Promena veličine oblika radi uklapanja teksta

Možete automatski povećati veličinu u oblik ili okvir za tekst vertikalno kako bi se tekst uklopio u njega.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Oblikovanje oblika u priručnom meniju

 3. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na raspored i svojstva Kartica „Raspored i svojstva“ , izaberite Okvir za teksti zatim izaberite stavku Promena veličine oblika radi uklapanja teksta.

  Izbor veličine oblika radi uklapanja teksta u oknu oblikovanje oblika

Savet: Veličinu teksta možete smanjiti da biste ga uklopili u oblik ili okvir za tekst klikom na dugme Skupi predugački tekst.

Vrh stranice

Navođenje smera teksta u obliku ili okviru za tekst

Možete da promenite smer teksta u oblik ili okvir za tekst. Na primer, možete da rotirate tekst 90 ili 270 stepeni tako da se pojavljuje sa strane.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Oblikovanje oblika u priručnom meniju

 3. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na dugme raspored i svojstva Kartica „Raspored i svojstva“ , a zatim kliknite na dugme Okvir za tekst.

 4. Sa liste Smer teksta izaberite željenu opciju.

  Izbor smer teksta u oknu oblikovanje oblika

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Horizontalno Postavljanje teksta u u oblik ili okvir za tekst

Postavljanje teksta po vertikali u oblik ili okvir za tekst

Prelamanje teksta u u oblik ili okvir za tekst

Promena margina između teksta i ivice u obliku ili okviru za tekst

Promena veličine oblika radi uklapanja teksta

Navođenje smera teksta u u oblik ili okvir za tekst

Horizontalno Postavljanje teksta u u oblik ili okvir za tekst

Horizontalni tekst u oblicima

Promena horizontalnog poravnavanja jednog pasusa ili reda:

 1. Kliknite na pasus ili red teksta koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

Grupa "pasus" na kartici "Početak"

Promena horizontalnog poravnavanja kompletnog teksta u u oblik ili okvir za tekst:

 1. Kliknite na ivicu oblika ili okvira za tekst da biste ga izabrali.

 2. Na Početak karticu (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

Grupa "pasus" na kartici "Početak"

Vrh stranice

Postavljanje teksta po vertikali u oblik ili okvir za tekst

Oblici koji prikazuju vertikalno poravnavanje teksta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj oblik, a zatim u levom oknu izaberite stavku Okvir za tekst.

  Dijalog "Oblikovanje oblika"

 3. U okviru raspored teksta, izaberite željenu opciju sa liste Vertikalno poravnavanje .

Vrh stranice

Prelamanje teksta u okviru za tekst ili obliku

Kada ste prelamanje teksta, tekst se automatski pokreće novi red dok ne dođete do na desnu ivicu u obliku ili okviru za tekst

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst koji sadrži marginu koju želite da podesite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj oblik, a zatim u levom oknu izaberite stavku Okvir za tekst.

  Dijalog "Oblikovanje oblika"

 3. U okviru Unutrašnja marginapotvrdite izbor u polju za potvrdu Prelamanje teksta po obliku .

Vrh stranice

Promena margina između teksta i ivice oblika ili okvira za tekst

Unutrašnja margina predstavlja promenljivo rastojanje između teksta i spoljašnje ivice oblika ili okvira za tekst.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj oblik, a zatim u levom oknu izaberite stavku Okvir za tekst.

  Dijalog "Oblikovanje oblika"

 3. U okviru Unutrašnja margina, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste naveli rastojanje između leve ivice oblika i teksta, unesite novi broj margine u polje Levo.

  • Da biste naveli rastojanje između desne ivice oblika i teksta, unesite novi broj margine u polje Desno.

  • Da biste naveli rastojanje između gornje ivice oblika i teksta, unesite novi broj margine u polje Gore.

  • Da biste naveli rastojanje između donje ivice oblika i teksta, unesite novi broj margine u polje Dole.

Vrh stranice

Promena veličine oblika radi uklapanja teksta

Možete automatski povećati veličinu u oblik ili okvir za tekst vertikalno kako bi se tekst uklopio u njega.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst čiju veličinu želite da promenite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj oblik, a zatim u levom oknu izaberite stavku Okvir za tekst.

  Dijalog "Oblikovanje oblika"

 3. U okviru Automatsko uklapanje, kliknite na dugme Promeni veličinu oblika radi uklapanja teksta.

Savet: Veličinu teksta možete smanjiti da biste ga uklopili u oblik ili okvir za tekst klikom na dugme Skupi predugački tekst.

Vrh stranice

Navođenje smera teksta u obliku ili okviru za tekst

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst koji sadrži tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj oblik, a zatim u levom oknu izaberite stavku Okvir za tekst.

  Dijalog "Oblikovanje oblika"

 3. U okviru Raspored teksta izaberite željenu opciju sa liste Smer teksta.

  Napomene: 

  • Za dodatne informacije o opcijama u oknu Za tekst u dijalogu Oblikovanje oblika , kliknite na dugme pomoć Slika dugmeta „Pomoć“ na vrhu dijaloga.

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Horizontalno Postavljanje teksta u u oblik ili okvir za tekst

Postavljanje teksta po vertikali u oblik ili okvir za tekst

Prelamanje teksta u u oblik ili okvir za tekst

Promena margina između teksta i ivice u obliku ili okviru za tekst

Promena veličine oblika radi uklapanja teksta

Navođenje smera teksta u u oblik ili okvir za tekst

Horizontalno Postavljanje teksta u u oblik ili okvir za tekst

Horizontalni tekst u oblicima

Promena horizontalnog poravnavanja jednog pasusa ili reda:

 1. Kliknite na pasus ili red teksta koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

Grupa "pasus" na kartici "Početak"

Promena horizontalnog poravnavanja kompletnog teksta u u oblik ili okvir za tekst:

 1. Kliknite na ivicu oblika ili okvira za tekst da biste ga izabrali.

 2. Na Početak karticu (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

Grupa "pasus" na kartici "Početak"

Vrh stranice

Postavljanje teksta po vertikali u oblik ili okvir za tekst

Oblici koji prikazuju vertikalno poravnavanje teksta

Word i Outlook

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. Za oblika, u priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj automatski oblik, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

  Za okvir za tekst, u priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj okvir za tekst, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

  Dijalog "Oblikovanje oblika"

 3. U okviru Vertikalno poravnavanje izaberite željenu opciju.

PowerPoint

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

  Dijalog "Oblikovanje oblika"

 3. U okviru Vertikalno poravnavanje izaberite željenu opciju.

Vrh stranice

Prelamanje teksta u okviru za tekst ili obliku

Kada ste prelamanje teksta, tekst se automatski pokreće novi red dok ne dođete do na desnu ivicu u obliku ili okviru za tekst.

Word i Outlook

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst koji sadrži marginu koju želite da podesite.

 2. U priručnom meniju izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Za oblik izaberite stavku Oblikuj automatski oblik i izaberite karticu Okvir za tekst.

   Napomena: Kartica Okvir za tekst nije dostupna za oblik ukoliko on ne sadrži tekst.

  • Za okvir za tekst izaberite stavku Oblikuj okvir za tekst i izaberite karticu Okvir za tekst.

 3. U okviru Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Prelamaj reči u tekstu automatskog oblika.

PowerPoint

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst koji sadrži marginu koju želite da podesite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prelamanje teksta po obliku .

Vrh stranice

Promena margina između teksta i ivice oblika ili okvira za tekst

Unutrašnja margina predstavlja promenljivo rastojanje između teksta i spoljašnje ivice oblika ili okvira za tekst.

Word i Outlook

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst koji sadrži marginu koju želite da podesite.

 2. U priručnom meniju izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Za oblik izaberite stavku Oblikuj automatski oblik i izaberite karticu Okvir za tekst.

   Napomena: Kartica Okvir za tekst nije dostupna za oblik ukoliko on ne sadrži tekst.

  • Za okvir za tekst izaberite stavku Oblikuj okvir za tekst i izaberite karticu Okvir za tekst.

 3. U okviru Unutrašnja margina, unesite nove margina brojeve u levo, desno, gornjei donje poljima da biste naveli rastojanje između ivice oblika i teksta.

PowerPoint

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst koji sadrži marginu koju želite da podesite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

 3. U okviru Unutrašnja margina, unesite nove margina brojeve u levo, desno, gornjei donje poljima da biste naveli rastojanje između ivice oblika i teksta.

Vrh stranice

Promena veličine oblika radi uklapanja teksta

Možete automatski povećati veličinu u oblik ili okvir za tekst vertikalno kako bi se tekst uklopio u njega.

Word i Outlook

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst čiju veličinu želite da promenite.

 2. U priručnom meniju izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Za oblik izaberite stavku Oblikuj automatski oblik i izaberite karticu Okvir za tekst.

   Napomena: Kartica Okvir za tekst nije dostupna za oblik ukoliko on ne sadrži tekst.

  • Za okvir za tekst izaberite stavku Oblikuj okvir za tekst i izaberite karticu Okvir za tekst.

 3. U okviru Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Promeni veličinu automatskog oblika da bi se prilagodio tekstu.

  Savet: Veličinu teksta možete smanjiti da biste ga uklopili u oblik ili okvir za tekst klikom na dugme Skupi predugački tekst.

PowerPoint

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst čiju veličinu želite da promenite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

 3. U okviru Automatsko uklapanje, izaberite stavku Promena veličine oblika radi uklapanja teksta.

  Savet: Možete smanjiti veličinu teksta da biste ga uklopili u oblik ili tekst tako što ćete izabrati Skupi predugački tekst.

Vrh stranice

Navođenje smera teksta u obliku ili okviru za tekst

Možete da promenite smer teksta u oblik ili okvir za tekst između horizontalnu osu (sleva nadesno) i vertikalne ose (od vrha do dna ili od dna do vrha).

Word i Outlook

 1. Kliknite dvaput na oblik ili okvir za tekst da biste je izabrali i otvorite karticu Oblikovanje .

 2. Na kartici Oblikovanje , u grupi tekst izaberite Smer teksta Smer teksta . Smer teksta možete da kliknete više puta da biste se kretali kroz tri opcije.

PowerPoint

 1. Kliknite dvaput na oblik ili okvir za tekst da biste je izabrali i otvorite karticu Oblikovanje .

 2. Na kartici Početak , u grupi Pasus kliknite na dugme Smer teksta Smer teksta i izaberite željenu opciju.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×