Postavljanje smera i položaja teksta u obliku ili okviru za tekst

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Okviri za tekst i većina oblika mogu da uključuju tekst u njima. Tekst možete biti postavljeni horizontalno ili vertikalno, a može da se pojavi na jedan red ili prelomi na više linija.

Možete da promenite smer teksta, a možete i promenite margine okvira za tekst i oblika za optimalne razmak, ili promena veličine oblika za bolju tekst uklopio.

Redovi i konektori su oblike koji se ne može da sadrži tekst u njima.

Navođenje smera teksta u obliku ili okviru za tekst

Uzorci smer teksta: horizontalno, rotirana i naslagani

U u oblik ili okvir za tekst, možete da promenite smer u kom je čitanje teksta. To jest, možete da transponujete tekst 90 ili 270 stepeni tako da se pojavljuje sa strane.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu u obliku ili okviru za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Oblikovanje oblika u priručnom meniju

 3. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na dugme Veličina/raspored i svojstva Kartica „Raspored i svojstva“ .

 4. U okviru Za tekst, izaberite željenu opciju sa liste smer teksta .

  Izbor smer teksta u oknu oblikovanje oblika

Naslagani opcija je dostupna u PowerPoint i Excel, ali ne Word.

Vrh stranice

Rotiranje teksta (preslikane) u u oblik ili okvir za tekst

Primer ogledalu teksta: prva je rotiran za 180 stepeni na osi x, a drugi je rotiran za 180 stepeni na y osi
 1. Umetanje okvira za tekst ili oblika u dokument, a zatim upišite i oblikujete tekst.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na okvir ili oblik i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 3. U oknu Oblikovanje oblika izaberite stavku Efekti.

  Kartica „Efekti“ u oknu „Oblikovanje oblika“
 4. U okviru 3-D rotacija, u okvir Rotacija X ili Y rotacija unesite 180.

 5. (Opcionalno) Ako okvir za tekst postaje popunjena bojom, možete da uklonite boju u oknu Oblikovanje oblika . U okviru Opcije oblika, kliknite na Popuna i linija karticu Popuna i linija kartica razvijte Popunai izaberite stavku bez popune.

 6. (Opcionalno) Da biste uklonili prikaz ivica okvira za tekst, kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst, izaberite stavku Prikaz strukture na maloj traci sa alatkama koja se pojavljuje i odaberite stavku Bez obrisa.

Postavljanje više opcija

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

Horizontalni tekst u oblicima

Promena horizontalnog poravnavanja jednog pasusa ili reda:

 1. Kliknite na pasus ili red teksta koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

The Paragraph group on the Home tab
Aligned levo, centrirano, poravnati nadesno ili obostrano poravnato i marginom

Promena horizontalnog poravnavanja kompletnog teksta u u oblik ili okvir za tekst:

 1. Kliknite na ivicu oblika ili okvira za tekst da biste ga izabrali.

 2. Na Početak karticu (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

The Paragraph group on the Home tab

Vrh stranice

Tri opcije Vertikalno poravnavanje teksta: vrh, srednje i dno

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Oblikovanje oblika u priručnom meniju

 3. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na dugme Veličina/raspored i svojstva Kartica „Raspored i svojstva“ .

  Opcije za tekst u oknu oblikovanje oblika

 4. Izaberite željenu opciju sa liste Vertikalno poravnavanje .

Vrh stranice

Kada se tekst prelama, automatski nastavlja se u novi red dok dostigne na desnu ivicu u obliku ili okviru za tekst.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu na oblik ili okvir za tekst koji sadrži tekst koji želite da prelomite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Oblikovanje oblika u priručnom meniju

 3. U oknu Oblikovanje oblika izaberite veličinu/raspored i svojstva Kartica „Raspored i svojstva“ , a zatim izaberite prelamanje teksta po obliku.

  Prelamanje teksta u polju za potvrdu oblika

Vrh stranice

Margina predstavlja rastojanje između teksta i spoljne ivice okvira sa priloženim oblika ili okvira za tekst.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Oblikovanje oblika u priručnom meniju

 3. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na dugme Veličina/raspored i svojstva Kartica „Raspored i svojstva“ .

  Opcije za tekst u oknu oblikovanje oblika

 4. Navedite mere u inčima ili mm (mm) za bilo koju od sledećih margina:

  Margina

  Opis

  Leva margina

  Rastojanje između leve ivice oblika i teksta koji se leva

  Desna margina

  rastojanje između desne ivice oblika i teksta koji se krajnje desne

  Gornja margina

  rastojanje između gornje ivice oblika i teksta koji nije najviša

  Donja margina

  rastojanje između donje ivice oblika i teksta koji se najniže

Vrh stranice

Možete automatski povećati veličinu u oblik ili okvir za tekst vertikalno kako bi se tekst uklopio u njega.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Oblikovanje oblika u priručnom meniju

 3. U oknu Oblikovanje oblika , kliknite na raspored i svojstva Kartica „Raspored i svojstva“ , izaberite Okvir za teksti zatim izaberite stavku Promena veličine oblika radi uklapanja teksta.

  Izbor veličine oblika radi uklapanja teksta u oknu oblikovanje oblika

Savet: Veličinu teksta možete smanjiti da biste ga uklopili u oblik ili okvir za tekst klikom na dugme Skupi predugački tekst.

Vrh stranice

Navođenje smera teksta u obliku ili okviru za tekst

Uzorci smer teksta: horizontalne i Rotirano

Možete da promenite smer teksta u oblik ili okvir za tekst. Na primer, možete da rotirate tekst 90 ili 270 stepeni tako da se pojavljuje sa strane.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu na oblik ili okvir za tekst koji sadrži tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 3. U levom oknu dijaloga, izaberite Okvir za tekst.

  The Format Shape dialog box

 4. U okviru Raspored teksta izaberite željenu opciju sa liste Smer teksta.

  Napomene: 

  • Za dodatne informacije o opcijama u oknu Za tekst u dijalogu Oblikovanje oblika , kliknite na dugme pomoć Slika dugmeta „Pomoć“ na vrhu dijaloga.

Rotiranje teksta (preslikane) u u oblik ili okvir za tekst

Primer ogledalu teksta: prva je rotiran za 180 stepeni na osi x, a drugi je rotiran za 180 stepeni na y osi
 1. Umetanje okvira za tekst ili oblika u dokument, a zatim upišite i oblikujete tekst.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na okvir ili oblik i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 3. U dijalogu Oblikovanje oblika sa leve strane izaberite stavku 3-D rotacija .

  3D rotacija opcije u dijalogu "Oblikovanje oblika"
 4. U okviru X unesite 180.

Postavljanje više opcija

Izaberite naslov ispod da biste otvorili i pogledajte detaljna uputstva.

Horizontalni tekst u oblicima

Promena horizontalnog poravnavanja jednog pasusa ili reda:

 1. Kliknite na pasus ili red teksta koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

The Paragraph group on the Home tab
Aligned levo, centrirano, poravnati nadesno ili obostrano poravnato i marginom

Promena horizontalnog poravnavanja kompletnog teksta u u oblik ili okvir za tekst:

 1. Kliknite na ivicu oblika ili okvira za tekst da biste ga izabrali.

 2. Na Početak karticu (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

The Paragraph group on the Home tab

Vrh stranice

Oblici koji prikazuju vertikalno poravnavanje teksta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj oblik, a zatim u levom oknu izaberite stavku Okvir za tekst.

  The Format Shape dialog box

 3. U okviru raspored teksta, izaberite željenu opciju sa liste Vertikalno poravnavanje .

Vrh stranice

Možete automatski povećati veličinu u oblik ili okvir za tekst vertikalno kako bi se tekst uklopio u njega.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst čiju veličinu želite da promenite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj oblik, a zatim u levom oknu izaberite stavku Okvir za tekst.

  The Format Shape dialog box

 3. U okviru Automatsko uklapanje, kliknite na dugme Promeni veličinu oblika radi uklapanja teksta.

Savet: Veličinu teksta možete smanjiti da biste ga uklopili u oblik ili okvir za tekst klikom na dugme Skupi predugački tekst.

Vrh stranice

Unutrašnja margina predstavlja promenljivo rastojanje između teksta i spoljašnje ivice oblika ili okvira za tekst.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj oblik, a zatim u levom oknu izaberite stavku Okvir za tekst.

  The Format Shape dialog box

 3. U okviru Unutrašnja margina, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste naveli rastojanje između leve ivice oblika i teksta, unesite novi broj margine u polje Levo.

  • Da biste naveli rastojanje između desne ivice oblika i teksta, unesite novi broj margine u polje Desno.

  • Da biste naveli rastojanje između gornje ivice oblika i teksta, unesite novi broj margine u polje Gore.

  • Da biste naveli rastojanje između donje ivice oblika i teksta, unesite novi broj margine u polje Dole.

Vrh stranice

Navođenje smera teksta u obliku ili okviru za tekst

Uzorci smer teksta: horizontalne i Rotirano

Možete da promenite smer teksta u oblik ili okvir za tekst između horizontalnu osu (sleva nadesno) i vertikalne ose (od vrha do dna ili od dna do vrha).

Word i Outlook

 1. Kliknite dvaput na oblik ili okvir za tekst da biste je izabrali i otvorite karticu Oblikovanje .

 2. Na kartici Oblikovanje , u grupi tekst izaberite Smer teksta Smer teksta . Smer teksta možete da kliknete više puta da biste se kretali kroz tri opcije (rotiran 90 stepeni, rotirana 270 stepeni, Horizontalno).

PowerPoint

 1. Okvir za tekst izabran, na kartici Početak , u grupi pasus kliknite na dugme Smer teksta Smer teksta i izaberite željenu opciju.

 2. Promena veličine okvira za tekst po potrebi da bi se tekst uklopio ispravno u njoj.

Vrh stranice

Rotiranje teksta (preslikane) u u oblik ili okvir za tekst

Primer ogledalu teksta: prva je rotiran za 180 stepeni na osi x, a drugi je rotiran za 180 stepeni na y osi

U Office 2007, možete da rotirate tekst u Excel ili PowerPoint, ali ne u Word.

 1. Umetanje okvira za tekst ili oblika u dokument, a zatim upišite i oblikujete tekst.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na okvir ili oblik i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 3. U dijalogu Oblikovanje oblika sa leve strane izaberite stavku 3-D rotacija .

  3D rotacija opcije u dijalogu "Oblikovanje oblika"
 4. U okviru X unesite 180.

Postavljanje više opcija

Izaberite naslov ispod da biste otvorili i pogledajte detaljna uputstva.

Horizontalni tekst u oblicima

Promena horizontalnog poravnavanja jednog pasusa ili reda:

 1. Kliknite na pasus ili red teksta koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

The Paragraph group on the Home tab
Aligned levo, centrirano, poravnati nadesno ili obostrano poravnato i marginom

Promena horizontalnog poravnavanja kompletnog teksta u u oblik ili okvir za tekst:

 1. Kliknite na ivicu oblika ili okvira za tekst da biste ga izabrali.

 2. Na Početak karticu (ili karticu poruka u programu Outlook), kliknite na željenu opciju horizontalnog poravnavanja.

The Paragraph group on the Home tab

Vrh stranice

Oblici koji prikazuju vertikalno poravnavanje teksta

Word i Outlook

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. Za oblika, u priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj automatski oblik, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

  Za okvir za tekst, u priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj okvir za tekst, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

  The Format Shape dialog box

 3. U okviru Vertikalno poravnavanje izaberite željenu opciju.

PowerPoint

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

  The Format Shape dialog box

 3. U okviru Vertikalno poravnavanje izaberite željenu opciju.

Vrh stranice

Kada ste prelamanje teksta, tekst se automatski pokreće novi red dok ne dođete do na desnu ivicu u obliku ili okviru za tekst.

Word i Outlook

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst koji sadrži marginu koju želite da podesite.

 2. U priručnom meniju izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Za oblik izaberite stavku Oblikuj automatski oblik i izaberite karticu Okvir za tekst.

   Napomena: Kartica Okvir za tekst nije dostupna za oblik ukoliko on ne sadrži tekst.

  • Za okvir za tekst izaberite stavku Oblikuj okvir za tekst i izaberite karticu Okvir za tekst.

 3. U okviru Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Prelamaj reči u tekstu automatskog oblika.

PowerPoint

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst koji sadrži marginu koju želite da podesite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu prelamanje teksta po obliku .

Vrh stranice

Unutrašnja margina predstavlja promenljivo rastojanje između teksta i spoljašnje ivice oblika ili okvira za tekst.

Word i Outlook

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst koji sadrži marginu koju želite da podesite.

 2. U priručnom meniju izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Za oblik izaberite stavku Oblikuj automatski oblik i izaberite karticu Okvir za tekst.

   Napomena: Kartica Okvir za tekst nije dostupna za oblik ukoliko on ne sadrži tekst.

  • Za okvir za tekst izaberite stavku Oblikuj okvir za tekst i izaberite karticu Okvir za tekst.

 3. U okviru Unutrašnja margina, unesite nove margina brojeve u levo, desno, gornjei donje poljima da biste naveli rastojanje između ivice oblika i teksta.

PowerPoint

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst koji sadrži marginu koju želite da podesite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

 3. U okviru Unutrašnja margina, unesite nove margina brojeve u levo, desno, gornjei donje poljima da biste naveli rastojanje između ivice oblika i teksta.

Vrh stranice

Možete automatski povećati veličinu u oblik ili okvir za tekst vertikalno kako bi se tekst uklopio u njega.

Word i Outlook

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst čiju veličinu želite da promenite.

 2. U priručnom meniju izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Za oblik izaberite stavku Oblikuj automatski oblik i izaberite karticu Okvir za tekst.

   Napomena: Kartica Okvir za tekst nije dostupna za oblik ukoliko on ne sadrži tekst.

  • Za okvir za tekst izaberite stavku Oblikuj okvir za tekst i izaberite karticu Okvir za tekst.

 3. U okviru Opcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Promeni veličinu automatskog oblika da bi se prilagodio tekstu.

  Savet: Veličinu teksta možete smanjiti da biste ga uklopili u oblik ili okvir za tekst klikom na dugme Skupi predugački tekst.

PowerPoint

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ivicu oblika ili okvira za tekst čiju veličinu želite da promenite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikovanje oblika, a zatim izaberite karticu Okvir za tekst .

 3. U okviru Automatsko uklapanje, izaberite stavku Promena veličine oblika radi uklapanja teksta.

  Savet: Možete smanjiti veličinu teksta da biste ga uklopili u oblik ili tekst tako što ćete izabrati Skupi predugački tekst.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Prelamanje teksta oko kruga ili drugog oblika

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×