Popravka oštećene radne sveske

Excel za Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada otvorite radnu svesku koja je oštećena, Excel automatski pokrene režim spasavanja datoteke i pokušaja ponovo otvori i istovremeno popravi radnu svesku.

Excel ne može da uvek režim spasavanja datoteke se automatski pokrenuti. Ako ne možete da otvorite radnu svesku zato što je oštećena, možete pokušati da je ručno popravite.

Možete da isprobate i druge metode za oporavak radne sveske kada popravljanje radne sveske nije uspelo. Kao preventiva, možda ćete želeti da često sačuvate radnu svesku i kreirate rezervnu kopiju svaki put kada je sačuvate. Ili možete da navedete da Excel automatski kreira datoteke za oporavak u određenim intervalima. Ovaj način će imati pristup kopiju radne sveske, ako original slučajno izbriše ili ako je postane oštećena.

Ručno popravite oštećenu radnu svesku

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

 2. U Excel 2013 ili Excel 2016, kliknite na lokaciju na kojoj se nalazi unakrsnu tabelu i kliknite na dugme Potraži.

 3. U dijalogu Otvaranje izaberite oštećenu radnu svesku koju želite da otvorite.

 4. Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori i popravi.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste oporavili što više podataka iz radne sveske kao moguća, kliknite na dugme Popravi.

  • Da biste izdvojili vrednosti i formule iz radne sveske kada pokušaj popravke radna sveska nije uspelo, kliknite na dugme Izdvoj podatke.

Oporavak podataka iz oštećene radne sveske

Sledećih metoda vam mogu pomoći da spasite podatke koji mogu u suprotnom se izgubiti. Ako jedan metod ne uspe, možete isprobati drugi. Možete da isprobate softver nezavisnih proizvođača rešenja da biste pokušali da spasite podatke radne sveske ako ne možete da oporavite podataka pomoću ovih metoda.

Važno: Ako greške na disku ili greške na mreži čini nikako ne mogu da otvorim radnu svesku, premeštanje radnu svesku na drugi čvrsti disk ili sa mrežom na lokalnom disku pre nego što pokušate neku od sledećih opcija za oporavak.

 • Da biste oporavili podataka dok je radna sveska otvorena u programu Excel, uradite nešto od sledećeg:

  • Vraćanje radne sveske na poslednju sačuvanu verziju     Ako uređujete radnog lista, a radna sveska postane oštećena pre nego što sačuvate promene, možete oporaviti sa originalnim radnim listom tako što ćete ga povratak na poslednju sačuvanu verziju.

   Da biste se vratili na radnu svesku na poslednju sačuvanu verziju, postupite na sledeći način:

   1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

   2. Kliknite dvaput na ime radne sveske koja je otvorena u programu Excel.

   3. Kliknite na dugme Da da biste ponovo otvorili radnu svesku.

    Napomena: Radna sveska se vraća na poslednju sačuvanu verziju radne sveske. Sve promene koje je možda izazvala oštećene radne sveske su odbačene. Više informacija o oporavku starije verzije radne sveske potražite u članku Automatsko čuvanje i oporavak Office datoteke.

  • Čuvanje radne sveske u SYLK (simbolička veza) formatu     Čuvanjem radne sveske u SYLK formatu, možda ćete moći da bi se otklonila oštećene elemente. SYLK formatu se obično koristi za uklanjanje oštećenja štampača.

   Da biste sačuvali radnu svesku u SYLK formatu, uradite sledeće:

   1. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

   2. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku SYLK (simbolička veza), a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Napomena: Samo aktivni list u radnoj svesci će biti sačuvano kada koristite SYLK formatu datoteke.

   3. Ako poruku od vas zatraži da izabrani tip datoteke ne podržava radne sveske koje sadrže više radnih listova, kliknite na dugme u redu da biste sačuvali samo aktivni list.

   4. Poruke od vas zatraži da radna sveska može da sadrži funkcije koje nisu kompatibilne sa SYLK formatu, kliknite na dugme da.

   5. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

   6. Izaberite .slk datoteku koju ste sačuvali, a zatim kliknite na dugme Otvori.

    Napomena: Da biste videli .slk datoteku, možda ćete morati da izaberete stavku Sve datoteke ili SYLK datoteke na listi datoteke tipa .

   7. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj kao.

   8. U okviru Sačuvaj kao tip izaberite stavku Excel radne sveske.

   9. U polju ime datoteke otkucajte novo ime za radnu svesku da biste kreirali kopiju ne zamenjujući originalnu radnu svesku i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Napomena: Zato što ovaj format čuva samo aktivni radni list u radnoj svesci, morate da otvorite oštećenu radnu svesku TAB i odvojeno sačuvati svaki radni list.

 • Da biste oporavili podatke kada ne možete da otvorite radnu svesku u programu Excel, uradite nešto od sledećeg:

  • Postavite opciju izračunavanja u programu Excel da biste ručno     Da biste otvorili radnu svesku, pokušajte da promenite postavku za izračunavanje sa automatskog na ručno. Zato što radna sveska neće biti ponovnog izračunavanja, to može da otvori.

   Da biste postavili opciju izračunavanja u programu Excel da biste ručno, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je nova, prazna radna sveska otvorena u programu Excel. Ako nova prazna radna sveska nije otvorena, uradite sledeće:

  • Na kartici <ui>Datoteka</ui> kliknite na dugme <ui>Novo</ui>.

  • U okviru Dostupni predlošciizaberite stavku prazna radna sveska.

   1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije.

   2. U kategoriji formule , u okviru Opcije za izračunavanje, izaberite stavku ručno.

   3. Kliknite na dugme U redu.

   4. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

   5. Izaberite oštećenu radnu svesku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  • Korišćenje spoljnih referenci za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom     Ako želite da biste preuzeli samo podatke i ne formule ili izračunate vrednosti iz radne sveske, možete da koristite spoljne reference za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom.

   Da biste koristili spoljnih referenci za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom, uradite sledeće:

   1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

   2. Izaberite fasciklu koja sadrži oštećenu radnu svesku, kopirajte ime datoteke oštećene radne sveske i zatim kliknite na dugme Otkaži.

   3. Izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Novo.

   4. U okviru Dostupni predlošciizaberite stavku prazna radna sveska.

   5. U ćeliji A1 nove radne sveske, otkucajte = ime datoteke. A1, gde ime datoteke je ime oštećenu radnu svesku koju ste kopirali u koraku 2 i zatim pritisnite taster ENTER.

    Savet: Morate da unesete samo ime radne sveske – ne morate da kucate oznaku tipa datoteke.

   6. Ako se pojavi dijalog Ažuriranje vrednosti , izaberite oštećenu radnu svesku i kliknite na dugme u redu.

   7. U dijalogu Izbor lista izaberite odgovarajući list i kliknite na dugme U redu.

   8. Izaberite ćeliju A1.

   9. Na kartici Početak, u grupi Ostava izaberite stavku Kopiraj.

   10. Izaberite oblast počevši od ćelije A1, koja je otprilike iste veličine kao opseg ćelija koji sadrži podatke u oštećenoj radnoj svesci.

   11. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi.

   12. Dok je opseg ćelija još uvek izabran, na kartici Početak , u grupi Ostava , ponovo kliknite na dugme Kopiraj .

   13. Na kartici Početak , u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim u okviru Nalepi vrednostiizaberite stavku vrednosti.

    Napomena: Lepljenjem vrednosti uklanjaju se veze ka oštećenoj radnoj svesci i ostaju samo podaci.

  • Korišćenje makroa za izdvajanje podataka iz oštećene radne sveske     Ako je grafikon povezan sa oštećenom radnom sveskom, možete da koristite makroa za izdvajanje izvornih podataka grafikona.

   Da biste koristili makro, uradite sledeće:

   1. Unesite sledeći kôd makroa u list modula:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Umetnite novi radni list u radnoj svesci i preimenujte je u ChartData.

   3. Izaberite grafikon iz kojeg želite da izdvojite osnovne vrednosti podataka.

   4. Napomena: Grafikon je moguće ugraditi u radni list ili na posebni list sa grafikonom.

   5. Pokrenite makro GetChartValues.

   6. Podaci iz grafikona će biti postavljen na radni list ChartData.

Automatsko čuvanje rezervne kopije radne sveske

Automatsko čuvanje rezervne kopije radne sveske vam pomaže da biste se uverili da će imati pristup kopiju radne sveske, ako original slučajno izbriše ili ako je postane oštećena.

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 2. U Excel 2013 ili Excel 2016, kliknite na lokaciju na kojoj se nalazi unakrsnu tabelu i kliknite na dugme Potraži.

 3. Kliknite na padajuću strelicu pored stavke Alatke, koja se nalazi pored dugmeta Sačuvaj , a zatim izaberite stavku Opšte opcije.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu uvek Kreiraj rezervnu kopiju .

Više informacija o čuvanju i spasavanje starije verzije radne sveske, kao i informacije o oporavku nove radne sveske (koji ste imali nije prethodno sačuvali), pogledajte članak spasavanje Office datoteka.

Automatsko kreiranje datoteke za oporavak u određenim intervalima

Konfigurisanje programa Excel da biste periodično Kreiranje datoteke za oporavak radne sveske vam pomaže da biste se uverili da će imati pristup kopiju radne sveske, ako original slučajno izbriše ili ako je postane oštećena.

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije.

 2. U kategoriji " Sačuvaj ", u okviru Čuvanje radnih svezaka, potvrdite izbor u informacije o automatskom spasavanju Sačuvaj svaki polje za potvrdu, a zatim unesite broj minuta.

 3. U polje Lokacija datoteke za automatsko spasavanje unesite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku za oporavak.

 4. Uverite se da je u polju za potvrdu Onemogući automatsko spasavanje za ovu radnu svesku nije izabrana.

Više informacija o čuvanju i spasavanje starije verzije radne sveske, kao i informacije o oporavku nove radne sveske (koji ste imali nije prethodno sačuvali), pogledajte članak spasavanje Office datoteka.

Ručno popravite oštećenu radnu svesku

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim na dugme Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite oštećenu radnu svesku koju želite da otvorite.

 3. Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori i popravi.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste oporavili što više podataka iz radne sveske kao moguća, kliknite na dugme Popravi.

  • Da biste izdvojili vrednosti i formule iz radne sveske kada pokušaj popravke radna sveska nije uspelo, kliknite na dugme Izdvoj podatke.

Oporavak podataka iz oštećene radne sveske

Sledećih metoda vam mogu pomoći da spasite podatke koji mogu u suprotnom se izgubiti. Ako jedan metod ne uspe, možete isprobati drugi. Možete da isprobate softver nezavisnih proizvođača rešenja da biste pokušali da spasite podatke radne sveske ako ne možete da oporavite podataka pomoću ovih metoda.

Važno: Ako greške na disku ili greške na mreži čini nikako ne mogu da otvorim radnu svesku, premeštanje radnu svesku na drugi čvrsti disk ili sa mrežom na lokalnom disku pre nego što pokušate neku od sledećih opcija za oporavak.

 • Da biste oporavili podataka dok je radna sveska otvorena u programu Excel, uradite nešto od sledećeg:

  • Vraćanje radne sveske na poslednju sačuvanu verziju     Ako uređujete radnog lista, a radna sveska postane oštećena pre nego što sačuvate promene, možete oporaviti sa originalnim radnim listom tako što ćete ga povratak na poslednju sačuvanu verziju.

   Da biste se vratili na radnu svesku na poslednju sačuvanu verziju, postupite na sledeći način:

   1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim na dugme Otvori.

   2. Kliknite dvaput na ime radne sveske koja je otvorena u programu Excel.

   3. Kliknite na dugme Da da biste ponovo otvorili radnu svesku.

    Napomena: Radna sveska se vraća na poslednju sačuvanu verziju radne sveske. Sve promene koje je možda izazvala oštećene radne sveske su odbačene.

  • Čuvanje radne sveske u SYLK (simbolička veza) formatu     Čuvanjem radne sveske u SYLK formatu, možda ćete moći da bi se otklonila oštećene elemente. SYLK formatu se obično koristi za uklanjanje oštećenja štampača.

   Da biste sačuvali radnu svesku u SYLK formatu, uradite sledeće:

   1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim postavite pokazivač na strelicu pored dugmeta Sačuvaj kao.

   2. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku SYLK (simbolička veza), a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Napomena: Samo aktivni list u radnoj svesci će biti sačuvano kada koristite SYLK formatu datoteke.

   3. Ako poruku od vas zatraži da izabrani tip datoteke ne podržava radne sveske koje sadrže više radnih listova, kliknite na dugme u redu da biste sačuvali samo aktivni list.

   4. Poruke od vas zatraži da radna sveska može da sadrži funkcije koje nisu kompatibilne sa SYLK formatu, kliknite na dugme da.

   5. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Zatvori.

   6. Poruke od vas zatraži da sačuvate promene koje ste napravili, kliknite na dugme da.

   7. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim na dugme Otvori.

   8. Izaberite .slk datoteku koju ste sačuvali, a zatim kliknite na dugme Otvori.

    Napomena: Da biste videli .slk datoteku, možda ćete morati da izaberete stavku Sve datoteke ili SYLK datoteke na listi datoteke tipa .

   9. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim postavite pokazivač na strelicu pored dugmeta Sačuvaj kao.

   10. U okviru Sačuvaj kao tip izaberite stavku Excel radne sveske.

   11. U polju ime datoteke otkucajte novo ime za radnu svesku da biste kreirali kopiju ne zamenjujući originalnu radnu svesku i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Napomena: Zato što ovaj format čuva samo aktivni radni list u radnoj svesci, morate da otvorite oštećenu radnu svesku TAB i odvojeno sačuvati svaki radni list.

 • Da biste oporavili podatke kada ne možete da otvorite radnu svesku u programu Excel, uradite nešto od sledećeg:

  • Postavite opciju izračunavanja u programu Excel da biste ručno     Da biste otvorili radnu svesku, pokušajte da promenite postavku za izračunavanje sa automatskog na ručno. Zato što radna sveska neće biti ponovnog izračunavanja, to može da otvori.

   Da biste postavili opciju izračunavanja u programu Excel da biste ručno, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je nova, prazna radna sveska otvorena u programu Excel. Ako nova prazna radna sveska nije otvorena, uradite sledeće:

    1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

    2. U okviru Novo prazno, izaberite stavku prazan dokument.

   2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   3. U kategoriji formule , u okviru opcije za Izračunavanje , izaberite stavku ručno.

   4. Kliknite na dugme U redu.

   5. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim na dugme Otvori.

   6. Izaberite oštećenu radnu svesku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  • Korišćenje spoljnih referenci za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom     Ako želite da biste preuzeli samo podatke i ne formula ili vrednosti iz radne sveske, možete da koristite spoljne reference za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom.

   Da biste koristili spoljnih referenci za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom, uradite sledeće:

   1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim na dugme Otvori.

   2. U polju Pogledaj u izaberite fasciklu koja sadrži oštećenu radnu svesku i zatim kliknite na dugme Otkaži.

   3. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

   4. U okviru Novo prazno, izaberite stavku prazan dokument.

   5. U ćeliji A1 nove radne sveske, otkucajte = ime datoteke. A1, gde ime datoteke je ime oštećenu radnu svesku i zatim pritisnite taster ENTER.

    Savet: Morate da unesete samo ime radne sveske – ne morate da kucate oznaku tipa.

   6. Kliknite na radnu svesku, a zatim kliknite na dugme u redu.

   7. U dijalogu Izbor lista izaberite odgovarajući list i kliknite na dugme U redu.

   8. Izaberite ćeliju A1.

   9. Na kartici Početak, u grupi Ostava izaberite stavku Kopiraj.

    Tasterska prečica  Možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+C.

   10. Izaberite oblast koja je otprilike iste veličine kao opseg ćelija koji sadrži podatke u oštećenoj radnoj svesci.

   11. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi.

   12. Dok je opseg ćelija još uvek izabran, na kartici Početak , u grupi Ostava , ponovo kliknite na dugme Kopiraj .

   13. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim izaberite stavku Specijalno lepljenje.

   14. U okviru lepljenjeizaberite vrednosti, a zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena: Lepljenjem vrednosti uklanjaju se veze ka oštećenoj radnoj svesci i ostaju samo podaci.

  • Otvorite oštećenu radnu svesku u programu Microsoft Office Word ili Microsoft WordPad     Ako imate instaliran Microsoft Office Excel konvertor, možda ćete moći da otvorite radnu svesku u programu Word. Ako radna sveska se otvara u programu Word, možete da spasite podatke. Ne možete da koristite ovaj metod da biste oporavili listove modula, listovi dijaloga, listove grafikona, listovi makroa ili bilo koji ugrađeni grafikoni. Nećete moći da spasete ni formule ćelija. Možete oporaviti samo rezultate onih formula koje su trenutno prikazane u ćelijama oštećene radne sveske.

   Možete da otvorite Excel radnu svesku u programu WordPad. Ako se radna sveska otvori, možda ćete moći da spasite Microsoft Visual Basic kôd u modulima i modulima klasa. Možete da pronađete reči „Sub” ili „Funkcija” da biste pronašli kôd.

  • Korišćenje makroa za izdvajanje podataka iz oštećene radne sveske     Ako je grafikon povezan sa oštećenom radnom sveskom, možete da koristite makroa za izdvajanje izvornih podataka grafikona.

   Da biste koristili makro, uradite sledeće:

   1. Unesite sledeći kôd makroa u list modula:

    Unesite sledeći kôd makroa u list modula:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Umetnite novi radni list u radnoj svesci i preimenujte je u ChartData.

   3. Izaberite grafikon iz kojeg želite da izdvojite osnovne vrednosti podataka.

    Napomena: Grafikon je moguće ugraditi u radni list ili na posebni list sa grafikonom.

   4. Pokrenite makro GetChartValues97.

    Podaci iz grafikona će biti postavljen na radni list ChartData.

Automatsko čuvanje rezervne kopije radne sveske

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim postavite pokazivač na strelicu pored dugmeta Sačuvaj kao.

 2. Kliknite na strelicu pored dugmeta Alatke, a zatim izaberite stavku Opšte opcije.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu uvek Kreiraj rezervnu kopiju .

Automatsko kreiranje datoteke za oporavak u određenim intervalima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. U kategoriji " Sačuvaj ", u okviru Očuvaj informacije rezervne kopije za radne sveske, izaberite stavku na informacije o automatskom spasavanju Sačuvaj svaki polje za potvrdu, a zatim unesite broj minuta.

 3. U polje Lokacija datoteke za automatsko spasavanje unesite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku za oporavak.

 4. Uverite se da je u polju za potvrdu Onemogući automatsko spasavanje za ovu radnu svesku nije izabrana.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×