Popravka oštećene radne sveske

Excel za Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Kada otvorite oštećenu radnu svesku, Excel automatski pokreće režim oporavka datoteke i pokušava da ponovo otvori i istovremeno popravi radnu svesku.

Excel ne može uvek automatski da pokreće režim oporavka datoteke. Ako ne možete da otvorite radnu svesku zato što je oštećena, možete da pokušate da ručno popravite radnu svesku.

Možete i da pokušate sa drugim metodama za spasavanje podataka radne sveske kada popravite radnu svesku nije uspešna. Kao preventivna mera, možda ćete želeti da često sačuvate radnu svesku i kreirate rezervnu kopiju svaki put kada je sačuvate. Možete navesti i da Excel automatski kreira datoteku za spasavanje u određenim intervalima. Na ovaj način ćete imati pristup dobroj kopiji radne sveske ako je originalna originalna ili ako bude oštećena.

Ručno popravljanje oštećene radne sveske

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

 2. U Excel 2013 ili Excel 2016 kliknite na lokaciju na kojoj se nalazi unakrsna tabela i kliknite na dugme Pregledaj.

 3. U dijalogu Otvaranje izaberite oštećenu radnu svesku koju želite da otvorite.

 4. Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori , a zatim izaberite stavku Otvori i popravi.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste oporavili što više podataka radne sveske, kliknite na dugme Popravi.

  • Da biste izdvojili vrednosti i formule iz radne sveske kada pokusaj da popravite radnu svesku nije uspešna, izaberite stavku izdvoji podatke.

Oporavak podataka iz oštećene radne sveske

Sledeći metodi mogu vam pomoći da spasete podatke koji se mogu izgubiti. Ako jedan metod nije uspešan, možete da probate drugi. Možete i da probate softverska rešenja nezavisnog proizvođača da biste pokušali da spasete podatke radne sveske ako ne možete da spasete podatke pomoću ovih metoda.

Važno: Ako greška na disku ili greška na mreži onemogućava da otvorite radnu svesku, premestite radnu svesku na novi čvrsti disk ili sa mreže na lokalni disk pre nego što probate neke od sledećih opcija oporavka.

 • Da biste oporavili podatke kada se radna sveska otvori u programu Excel, uradite nešto od sledećeg:

  • Vraćanje radne sveske na poslednju sačuvanu verziju     Ako uređujete radni list, a radna sveska biva oštećena pre čuvanja promena, možete da spasete originalni radni list tako što ćete ga vratiti na poslednju sačuvanu verziju.

   Da biste vratili radnu svesku na poslednju sačuvanu verziju, uradite sledeće:

   1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

   2. Kliknite dvaput na ime radne sveske koju ste otvorili u programu Excel.

   3. Kliknite na dugme da da biste ponovo otvorili radnu svesku.

    Napomena: Radna sveska se vraća na poslednju sačuvanu verziju radne sveske. Sve promene koje su mogle da oštete radnu svesku su odbačene. Više informacija o oporavku starijih verzija radne sveske potražite u članku Automatsko čuvanje i spasavanje Office datoteka.

  • Čuvanje radne sveske u obliku SYLK (simbolička karika)     Ako sačuvate radnu svesku u SYLK formatu, možda ćete moći da filtrirate oštećene elemente. SYLK format se najčešće koristi za uklanjanje oštećenja štampača.

   Da biste sačuvali radnu svesku u SYLK formatu, uradite sledeće:

   1. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

   2. Na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku SYLK (simbolična karika), a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Napomena: Samo aktivni radni lista u radnoj svesci se čuva kada koristite SYLK format datoteke.

   3. Ako vam poruka zatraži da izabrani tip datoteke ne podržava radne sveske koje sadrže više listova, kliknite na dugme u redu da biste sačuvali samo aktivni list.

   4. Ako vam poruka zatraži da radna sveska sadrži funkcije koje nisu kompatibilne sa SYLK formatom, kliknite na dugme da.

   5. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

   6. Izaberite. SLK datoteku koju ste sačuvali, a zatim kliknite na dugme Otvori.

    Napomena: Da biste videli. SLK datoteku, možda ćete morati da kliknete na sve datoteke ili SYLK datoteke u datotekama Type liste.

   7. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj kao.

   8. U polju Sačuvaj kao tip izaberite stavku Excel radna sveska.

   9. U polju ime datoteke otkucajte novo ime za radnu svesku da biste kreirali kopiju bez zamene originalne radne sveske, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Napomena: Pošto ovaj format čuva samo aktivni radni list u radnoj svesci, morate ponovo da otvorite oštećenu radnu svesku i zasebno sačuvate svaki radni list.

 • Da biste oporavili podatke kada ne možete da otvorite radnu svesku u programu Excel, uradite nešto od sledećeg:

  • Postavljanje opcije za izračunavanje u programu Excel na ručni     Da biste otvorili radnu svesku, pokušajte da menjate postavku izračunavanja sa automatskog na ručni. Pošto se radna sveska ne ponovo izračunava, može se otvoriti.

   Da biste odredili opciju izračunavanja u programu Excel, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u programu Excel otvorena nova prazna radna sveska. Ako nova, prazna radna sveska nije otvorena, uradite sledeće:

  • Na kartici Datoteka kliknite na dugme Novo.

  • U okviru dostupni predlošciizaberite stavku prazna radna sveska.

   1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije.

   2. U kategoriji formule , u okviru Opcije izračunavanjaizaberite stavku ručno.

   3. Kliknite na dugme U redu .

   4. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

   5. Izaberite oštećenu radnu svesku i kliknite na dugme Otvori.

  • Korišćenje spoljnih referenci za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom     Ako želite da preuzmete samo podatke, a ne i formule ili izračunate vrednosti iz radne sveske, možete da koristite spoljne reference za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom.

   Da biste koristili spoljne reference za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom, uradite sledeće:

   1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Otvori.

   2. Izaberite fasciklu koja sadrži oštećenu radnu svesku, kopirajte ime datoteke oštećene radne sveske, a zatim kliknite na dugme Otkaži.

   3. Izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Novo.

   4. U okviru dostupni predlošciizaberite stavku prazna radna sveska.

   5. U ćeliji a1 u novoj radnoj svesci otkucajte = name datoteke! A1, gde je ime datoteke ime oštećene radne sveske koju ste kopirali u 2.

    Savet: Morate da unesete samo ime radne sveske – ne morate da kucate oznaku tipa datoteke.

   6. Ako se pojavi dijalog ažuriranje vrednosti , izaberite oštećenu radnu svesku i kliknite na dugme u redu.

   7. Ako se pojavi dijalog izbor liste , izaberite odgovarajući spisak, a zatim kliknite na dugme u redu.

   8. Izaberite ćeliju a1.

   9. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

   10. Izaberite oblast, počevši od ćelije a1, koja je približno iste veličine kao opseg ćelija koje sadrže podatke u oštećenoj radnoj svesci.

   11. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi.

   12. Sa izabranim elementom ćelije, na kartici Početak , u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj ponovo.

   13. Na kartici Početak , u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod dugmeta Nalepi, a zatim u okviru Nalepi vrednostiizaberite stavku vrednosti.

    Napomena: Lepljenje vrednosti uklanja veze sa oštećenom radnom sveskom i ostavlja samo podatke.

  • Korišćenje makroa za izdvajanje podataka iz oštećene radne sveske     Ako je grafikon povezan sa oštećenom radnom sveskom, možete da koristite makro da biste izdvojili izvorne podatke grafikona.

   Da biste koristili makro, uradite sledeće:

   1. Unesite sledeći makro kôd u listu modula:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Umetnite novi radni list u radnu svesku i preimenujte ga.

   3. Izaberite grafikon iz kog želite da izdvojite osnovne vrednosti podataka.

   4. Napomena: Grafikon se može ugrađiti na radni list ili na odvojeni list sa grafikonom.

   5. Pokrećete makro GetChartValues.

   6. Podaci iz grafikona će biti stavljeni na radni list ChartData.

Automatsko čuvanje rezervne kopije radne sveske

Automatski čuvanje rezervne kopije radne sveske pomaže da se osigura da ćete imati pristup dobroj kopiji radne sveske ako je originalna ili slučajno izbrisana.

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 2. U Excel 2013 ili Excel 2016 kliknite na lokaciju na kojoj se nalazi unakrsna tabela i kliknite na dugme Pregledaj.

 3. Kliknite na strelicu padajućeg menija pored Alatke, koje se nalazi pored dugmeta Sačuvaj , a zatim izaberite stavku Opšte opcije.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu uvek Kreiraj rezervnu kopiju .

Više informacija o čuvanju i oporavku starijih verzija radne sveske, kao i o informacijama o oporavku novih radnih svezaka (koje niste prethodno sačuvali) potražite u članku spasavanje Office datoteka.

Automatsko kreiranje datoteke za oporavak u određenim intervalima

Konfigurisanje programa Excel da periodično kreira datoteku za oporavak radne sveske pomaže vam da se uverite da ćete imati pristup dobroj kopiji radne sveske ako je originalna ili slučajno izbrisana.

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Opcije.

 2. U kategoriji Sačuvaj , u okviru Čuvanje radnih svezakapotvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj informacije o automatskom spasavanju, a zatim unesite broj minuta.

 3. U polju lokacija datoteke za automatsko spasavanje unesite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku spasavanja.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Onemogući automatsko spasavanje za ovu radnu svesku .

Više informacija o čuvanju i oporavku starijih verzija radne sveske, kao i o informacijama o oporavku novih radnih svezaka (koje niste prethodno sačuvali) potražite u članku spasavanje Office datoteka.

Ručno popravljanje oštećene radne sveske

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite oštećenu radnu svesku koju želite da otvorite.

 3. Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori , a zatim izaberite stavku Otvori i popravi.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste oporavili što više podataka radne sveske, kliknite na dugme Popravi.

  • Da biste izdvojili vrednosti i formule iz radne sveske kada pokusaj da popravite radnu svesku nije uspešna, izaberite stavku izdvoji podatke.

Oporavak podataka iz oštećene radne sveske

Sledeći metodi mogu vam pomoći da spasete podatke koji se mogu izgubiti. Ako jedan metod nije uspešan, možete da probate drugi. Možete i da probate softverska rešenja nezavisnog proizvođača da biste pokušali da spasete podatke radne sveske ako ne možete da spasete podatke pomoću ovih metoda.

Važno: Ako greška na disku ili greška na mreži onemogućava da otvorite radnu svesku, premestite radnu svesku na novi čvrsti disk ili sa mreže na lokalni disk pre nego što probate neke od sledećih opcija oporavka.

 • Da biste oporavili podatke kada se radna sveska otvori u programu Excel, uradite nešto od sledećeg:

  • Vraćanje radne sveske na poslednju sačuvanu verziju     Ako uređujete radni list, a radna sveska biva oštećena pre čuvanja promena, možete da spasete originalni radni list tako što ćete ga vratiti na poslednju sačuvanu verziju.

   Da biste vratili radnu svesku na poslednju sačuvanu verziju, uradite sledeće:

   1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Otvori.

   2. Kliknite dvaput na ime radne sveske koju ste otvorili u programu Excel.

   3. Kliknite na dugme da da biste ponovo otvorili radnu svesku.

    Napomena: Radna sveska se vraća na poslednju sačuvanu verziju radne sveske. Sve promene koje su mogle da oštete radnu svesku su odbačene.

  • Čuvanje radne sveske u obliku SYLK (simbolička karika)     Ako sačuvate radnu svesku u SYLK formatu, možda ćete moći da filtrirate oštećene elemente. SYLK format se najčešće koristi za uklanjanje oštećenja štampača.

   Da biste sačuvali radnu svesku u SYLK formatu, uradite sledeće:

   1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim usmerite na strelicu pored dugmeta Sačuvaj kao.

   2. Na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku SYLK (simbolična karika), a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Napomena: Samo aktivni radni lista u radnoj svesci se čuva kada koristite SYLK format datoteke.

   3. Ako vam poruka zatraži da izabrani tip datoteke ne podržava radne sveske koje sadrže više listova, kliknite na dugme u redu da biste sačuvali samo aktivni list.

   4. Ako vam poruka zatraži da radna sveska sadrži funkcije koje nisu kompatibilne sa SYLK formatom, kliknite na dugme da.

   5. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Zatvori.

   6. Ako poruka od vas zatraži da sačuvate promene koje ste izvršili, kliknite na dugme da.

   7. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Otvori.

   8. Izaberite. SLK datoteku koju ste sačuvali, a zatim kliknite na dugme Otvori.

    Napomena: Da biste videli. SLK datoteku, možda ćete morati da kliknete na sve datoteke ili SYLK datoteke u datotekama Type liste.

   9. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim usmerite na strelicu pored dugmeta Sačuvaj kao.

   10. U polju Sačuvaj kao tip izaberite stavku Excel radna sveska.

   11. U polju ime datoteke otkucajte novo ime za radnu svesku da biste kreirali kopiju bez zamene originalne radne sveske, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Napomena: Pošto ovaj format čuva samo aktivni radni list u radnoj svesci, morate ponovo da otvorite oštećenu radnu svesku i zasebno sačuvate svaki radni list.

 • Da biste oporavili podatke kada ne možete da otvorite radnu svesku u programu Excel, uradite nešto od sledećeg:

  • Postavljanje opcije za izračunavanje u programu Excel na ručni     Da biste otvorili radnu svesku, pokušajte da menjate postavku izračunavanja sa automatskog na ručni. Pošto se radna sveska ne ponovo izračunava, može se otvoriti.

   Da biste odredili opciju izračunavanja u programu Excel, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u programu Excel otvorena nova prazna radna sveska. Ako nova, prazna radna sveska nije otvorena, uradite sledeće:

    1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

    2. U okviru novo praznoizaberite stavku prazan dokument.

   2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

   3. U kategoriji formule , u okviru opcije izračunavanja izaberite stavku ručno.

   4. Kliknite na dugme U redu .

   5. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Otvori.

   6. Izaberite oštećenu radnu svesku i kliknite na dugme Otvori.

  • Korišćenje spoljnih referenci za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom     Ako želite da preuzmete samo podatke, a ne formule ili vrednosti iz radne sveske, možete da koristite spoljne reference za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom.

   Da biste koristili spoljne reference za povezivanje sa oštećenom radnom sveskom, uradite sledeće:

   1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Otvori.

   2. U polju izgled , izaberite fasciklu koja sadrži oštećenu radnu svesku i kliknite na dugme Otkaži.

   3. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

   4. U okviru novo praznoizaberite stavku prazan dokument.

   5. U ćeliji a1 u novoj radnoj svesci otkucajte = name datoteke! A1, gde je ime datoteke ime oštećene radne sveske, a zatim pritisnite taster ENTER.

    Savet: Morate da unesete samo ime radne sveske – ne morate da kucate oznaku tipa datoteke.

   6. Kliknite na radnu svesku, a zatim kliknite na dugme u redu.

   7. Ako se pojavi dijalog izbor liste , izaberite odgovarajući spisak, a zatim kliknite na dugme u redu.

   8. Izaberite ćeliju a1.

   9. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

    Tasterska prečica  Možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+C.

   10. Izaberite oblast koja je približno iste veličine kao opseg ćelija koje sadrže podatke u oštećenoj radnoj svesci.

   11. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi.

   12. Sa izabranim elementom ćelije, na kartici Početak , u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj ponovo.

   13. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim izaberite stavku Specijalno lepljenje.

   14. U okviru Nalepiizaberite stavku vrednosti, a zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena: Lepljenje vrednosti uklanja veze sa oštećenom radnom sveskom i ostavlja samo podatke.

  • Otvaranje oštećene radne sveske u programu Microsoft Office Word ili Microsoft Pisanka     Ako imate instaliran Microsoft Office Excel konvertor, možda ćete moći da otvorite radnu svesku u programu Word. Ako se radna sveska otvori u programu Word, možete da oporavite podatke. Ovaj metod ne možete da koristite za spasavanje listova modula, listova dijaloga, listova sa grafikonom, listova makroa ili bilo kog ugrađenog grafikona. Nećete moći da spasete ni formule ćelija. Možete da spasete samo rezultate formula koje su trenutno prikazane u ćelijama oštećene radne sveske.

   Excel radnu svesku možete da otvorite i u programu Pisanka. Ako se radna sveska otvori, možda ćete moći da spasete Microsoft Visual Basic kôd u modulima i modulima klasa. Možete da tražite reči "sub" ili "funkcija" da biste pronašli kôd.

  • Korišćenje makroa za izdvajanje podataka iz oštećene radne sveske     Ako je grafikon povezan sa oštećenom radnom sveskom, možete da koristite makro da biste izdvojili izvorne podatke grafikona.

   Da biste koristili makro, uradite sledeće:

   1. Unesite sledeći makro kôd u listu modula:

    Unesite sledeći makro kôd u listu modula:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Umetnite novi radni list u radnu svesku i preimenujte ga.

   3. Izaberite grafikon iz kog želite da izdvojite osnovne vrednosti podataka.

    Napomena: Grafikon se može ugrađiti na radni list ili na odvojeni list sa grafikonom.

   4. Pokrećete makro GetChartValues97.

    Podaci iz grafikona će biti stavljeni na radni list ChartData.

Automatsko čuvanje rezervne kopije radne sveske

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim usmerite na strelicu pored dugmeta Sačuvaj kao.

 2. Kliknite na strelicu pored stavke Alatke, a zatim izaberite stavku Opšte opcije.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu uvek Kreiraj rezervnu kopiju .

Automatsko kreiranje datoteke za oporavak u određenim intervalima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. U kategoriji Sačuvaj , u okviru Sačuvaj informacije o rezervnoj kopiji za radne sveske, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj informacije o automatskom spasavanju, a zatim unesite broj minuta.

 3. U polju lokacija datoteke za automatsko spasavanje unesite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku spasavanja.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Onemogući automatsko spasavanje za ovu radnu svesku .

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×