Pomoću programskog dodatka Solver za kapitalnih budžet

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kako preduzeće Solver možete koristiti da biste utvrdili koji projekat ga treba da preduzme?

Svaku godinu kompanije kao Ilaj Lilly treba da biste utvrdili koji droga razvoju; preduzeća kao što je Microsoft, koji softver programa za razvoj; kompanije kao Proctor & kocka, koji novi proizvodi potrošačke razviti. Funkcije "Rešavač" u programu Excel može pomoći preduzeće ove odluke.

Većina korporacije želite da preduzme projekte koje doprinose najveći sadašnju neto vrednost (funkcija NPV), podležu ograničene resurse (obično kapitala i zaposlenja). Recimo da softver razvoj preduzeće pokušava da biste utvrdili koja je trebalo da preduzmu 20 softverskim projektima. NPV (u milione) doprinela tako što ćete svaki projekat, kao glavnom (u milione) i broj programere potrebne tokom svakog od sledeće tri godine je dat na radnom listu Osnovni Model u datoteci Capbudget.xlsx, što je što je prikazano na slici 30-1 na sledećoj stranici. Na primer, projekat 2 daje 908 miliona. Zahteva 151 miliona tokom godine 1, 269 miliona tokom godine 2 i 248 miliona tokom 3 godine. Projekat 2 zahteva 139 programere tokom godine 1, 86 programere tokom godine 2 i 83 programere tokom 3 godine. Ćelije E4:G4 prikazivanje velikih (u milione) dostupnih u svakoj od tri godine, a ćelije H4:J4 ukazuju na to koliko programere su dostupne. Na primer, tokom godine 1 do 2,5 miliona velikih i 900 programere su dostupne.

Preduzeće mora da odluči da li da ga preuzmete svaki projekat. Pretpostavimo da preuzmemo razlomak projekta softver; Ako smo 0,5 potrebnih resursa, na primer, bi neradnih program da nam $0 prihod!

Trikovi se izvode modelovanje situacije u kojima možete da ili ne uradite nešto jeste da koristite binarni promenljive ćelije. Binarne datoteke promene ćeliju uvek je jednako 0 ili 1. Kada u binarni promenu ćelija koja odgovara projektu jednaka 1, radimo na projektu. Ako binarne datoteke promenu ćelija koja odgovara projektu jednako 0, ne radimo na projektu. Podesite "Rešavač" da biste koristili opseg binarni promenljive ćelije tako što ćete dodati ograničenje – izaberite promenljive ćelije koje želite da koristite, a zatim odaberite stavku otpatke sa liste u dijalogu Dodavanje ograničenje.

Book image
Slika 30 1 podataka Upotrebićemo pomoću programskog dodatka Solver da biste utvrdili koji projekat da preduzme

Sa ovom pozadinom, spremni za rešavanje problema izbora softver projekta. Kao i uvek sa modelom "Rešavač" počnite tako što identifikuju naše ciljnu ćeliju, promenljive ćelije i ograničenja.

 • Ciljnu ćeliju. Uvećavanje smo NPV generiše izabranih projekata.

 • Promenljive ćelije. Potražite smo 0 ili 1 binarni promenljive ćelije za svaki projekat. Da ste nalaze ovih ćelija u opsegu A6:A25 (i imenovani opseg "uradi"). Na primer, 1 u ćeliji A6 ukazuje na to da preuzmemo projekta 1; 0 u ćeliji C6 ukazuje na to da preuzmemo projekat 1.

 • Ograničenjima. Treba da vodite računa da za svaku godinu t (t = 1, 2, 3) godina t velikih koristi manje od ili jednako godina t velikih dostupna je i godine t rade koristi je manje od ili jednako godina t rada dostupna.

Kao što vidite, naš radnog lista izračunajte za izbor projekata na NPV velikih koristi godišnje i programere koristi svaku godinu. U ćeliji B2, koristite formule SUMPRODUCT(doit,NPV) za računanje ukupne NPV generiše izabranih projekata. (Ime opsega NPV upućuje na opseg C6:C25.) Za svaki projekat sa 1 u koloni A, ova formula uzima NPV projekta, i za svaki projekat sa 0 u koloni A, ova formula ne pokupi NPV projekta. Stoga, nam mogućnosti za računanje NPV svih projekata, a naš ciljnu ćeliju je linearni zato što je to izračunati sabiranjem termine koji slede obrazac (menja cell)*(constant). Na sličan način da izračunate glavnom koriste svaku godinu i radu koristi svaku godinu kopiranjem iz E2 F2:J2 formula SUMPRODUCT(doit,E6:E25).

Sada unesite u dijalogu Solver Parameters kao što je prikazano na slici 30-2.

Book image
Slika 30 2 Solver Parameters dijalog komplet za projekat izbor modela

Cilj je da biste uvećali NPV izabranih projekata (ćeliju B2). Naš promenljive ćelije (opseg koji se zove "uradi") su binarni promenljive ćelije za svaki projekat. Ograničenje E2:J2 < = E4:J4 obezbeđuje da tokom svaku godinu velikih i rada koristi manje od ili jednako velikih i rada dostupna. Da biste dodali ograničenje koje čini binarni promenljive ćelije, kliknite na dugme Dodaj u dijalogu Solver Parameters i zatim sa liste u dijalogu izaberite otpatke. Treba da se pojavi dijalog Dodavanje Constraint kao što je prikazano na slici 30-3.

Book image
Korišćenje slika 30 3 za otpatke opcija u dijalogu Dodavanje ograničenja da biste podesili binarni promenljive ćelije – ćelije koje će prikazati 0 ili 1.

Modela se linearni zato što je ciljna ćelija izračunati kao zbir termine koji se obrazac (menja cell)*(constant) i zato što su ograničenja korišćenja resursa izračunati tako što poredi zbir (menja cells)*(constants) da konstante.

U dijalogu Solver Parameters popunjena, kliknite na dugme Solve i imamo rezultate prikazane ranije u slici 30-1. Preduzeće možete da dobijete maksimalnu NPV 9,293 miliona dolara ($9.293 milijarde) tako što ćete odabrati projekte 2, 3, 6 – 10, 14 – 16, 19 i 20.

Ponekad projekta izbora modeli imaju drugih ograničenja. Na primer, pretpostavimo da ako izaberete smo projekta 3, možemo takođe morate izabrati projekta 4. Zato što naš trenutni optimalno rešenje bira projekta 3, ali ne projekta 4, znamo da nam trenutno rešenje ne može da ostane optimalne. Da biste rešili ovaj problem, jednostavno dodajte ograničenje koje binarni promenljive ćelije za projekat 3 manja ili jednaka binarni promenljive ćelije za projekat 4.

U ovom primeru možete pronaći na radnom listu Ako 3 zatim 4 u datoteci Capbudget.xlsx, koja je prikazana na slici 30-4. Ćelije L9 upućuje na binarnu vrednost u vezi sa projektom 3 i ćelija L12 binarnu vrednost u vezi sa projektom 4. Tako što ćete dodati ograničenje L9 < = L12, ako izaberemo projekta 3, L9 jednaka 1, a naš ograničenje snage L12 (4 projekta binarni) na jednak 1. Naš ograničenje takođe mora da ostavite binarnu vrednost u ćeliji promene projekta 4 neograničen ako ne potvrdite izbor projekta 3. Ako ne potvrdite izbor projekta 3, L9 je jednako 0 i naše ograničenje dozvoljava projekta 4 binarni na jednak 0 ili 1, što je ono što želimo. Novi optimalno rešenje je prikazana na slici 30-4.

Book image
Nova slika 30 4 optimalno rešenje za ako ne projekta 3 onda projekta 4

Novi optimalno rešenje se izračunava ako izbor projekta 3 znači takođe morate izabrati projekta 4. Pretpostavimo da uradimo samo četiri projekta neke od projekata 1 do 10. (Pogledajte At većina 4 od P1 – P10 radnom listu, što je prikazano na slici 30-5). U ćeliji L8, možemo da izračunate zbir binarne vrednosti koje su povezane sa projektima 1 do 10 sa formulom SUM(A6:A15). Onda smo dodali ograničenje L8 < = L10, koji obezbeđuje da, najviše 4 prvih 10 projekata izabrana. Novi optimalno rešenje je prikazana na slici 30-5. Na NPV ima prekida na 9.014 milijarde.

Book image
Slika-30-5 optimalno rešenje kada možete da izaberete samo 4 od 10 projekata

Linearni Solver modela u koje neke ili sve promenljive ćelije su neophodne da bude binarni ili ceo broj obično su teži za rešavanje od linearni modela u kojoj svi promenljive ćelije je dozvoljeno da budu razlomke. Zbog toga se često zadovoljni rešenje blizu optimalne programiranje problem binarni broj ili ceo broj. Ako programski dodatak Solver modela traje dugo, možda ćete želeti da razmislite o prilagođavanju otpornost na greške postavku u dijalogu opcije "Rešavač". (Pogledajte slika 30-6). Na primer, otpornost na greške postavka 0,5% znači da programski dodatak Solver će prestati da prvo pronađe izvodljivo rešenje koja se nalazi u 0,5 procenta teorijska optimalne ciljnu vrednost ćelije (teorijska optimalne ciljnu ćeliju vrednost je optimalne ciljnu vrednost kad je binarni i ceo broj ograničenjima izostavljena). Često su prihvatim izbor između možete da pronađete odgovor u roku od 10 procenata od optimalne za 10 minuta ili pronalaženje optimalnog rešenja u dve sedmice vreme na računaru. Podrazumevana vrednost otpornost na greške je 0,05%, što znači da Rešavač se zaustavlja kada on pronađe vrednost odredišne ćelije unutar 0,05 procenta teorijska optimalne ciljnu vrednost ćelije.

Book image
Slika 30 6 Prilagođavanje opciju otpornost na greške

 1. 1. na preduzeće ima devet projekata u obzir. Funkcija NPV dodaje svaki projekat i kapitala potreban za svaki projekat u sledeće dve godine je prikazan u sledećoj tabeli. (Svi brojevi su milione.) Na primer, projekat 1 će dodati 14 miliona u NPV i zahtevaju troškovi 12 miliona tokom godine 1 i 3 miliona tokom godine 2. Tokom godine 1, 50 miliona u velikih je dostupan za projekte, a 20 miliona bude dostupan tokom godine 2.

FUNKCIJA NPV

Godine 1 rashod

Godine 2 rashod

Projekat 1

14

12

3

Projekat 2

17

54

7

Projekat 3

17

6

6

Projekat 4

15

6

2

Projekat 5

40

30

35

Projekat 6

12

6

6

Projekat 7

14

48

4

Projekat 8

10

36

3

Projekat 9

12

18

3

 • Ako ne mogu da preuzmu deo projekta, ali morate preduzeti sve ili nijedna od projekta, kako bismo možete da uvećate NPV?

 • Pretpostavimo da ako projekat 4 je pokrenut, projekat 5 morate preduzeti. Kako mogu da biste uvećali NPV?

 • Objavljivanje preduzeća pokušava da biste utvrdili koja je od 36 knjige ga treba objaviti ove godine. Datoteka Pressdata.xlsx pruža sledeće informacije o svakom knjige:

  • Predviđeni troškovi prihoda i razvoja (u hiljadama dolara)

  • Stranica u svakom adresara

  • Da li je knjiga usklađena publikom projektantima softvera (označeno 1 u koloni E)

   Objavljivanje preduzeće možete da objavite knjige sabiranje do 8500 stranica ove godine i morate da objavite najmanje četiri knjige kućnim projektantima softvera. Kako preduzeće možete da uvećate njegove profita

Ovaj članak je prilagođen iz Microsoft Office Excel 2007 analiza podataka i modelovanje Business tako što ćete Wayne L. Winston.

Ova knjiga učionicom stil iz niz prezentacija razvila Wayne Winston, poznat statistiиar i profesor koji je specijalizovana kreativno, praktično aplikacije programa Excel.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×