Pokretanje upita

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Upit je skup uputstava koji možete da koristite za rad sa podacima. Upit pokrećete kako biste izvršili ta uputstva. Pored toga što daje rezultate – koji mogu da se sortiraju, grupišu ili filtriraju – upit može i da kreira, kopira, briše ili menja podatke.

U ovom članku su sadržana objašnjenja za način pokretanja upita i on sadrži samo kratke preglede različitih tipova upita. Takođe, u ovom članku se razmatraju poruke o greškama s kojima možete da se susretnete prilikom pokretanja različitih tipova upita i pružaju koraci koje možete preduzeti kako biste ove greške zaobišli ili ih ispravili.

Ovaj članak ne sadrži detaljna uputstva za kreiranje upita.

Važno: Ne možete da pokrenete radni upiti ako baze podataka je sa radom u onemogućenom režimu – u režimu smanjene funkcionalnosti Access koristi da pomogne u zaštiti podataka u određenim okolnostima. Možda ćete videti dijalog za upozorenje ili možete videti upozorenje na traci sa porukama.

Više informacija o onemogućenom režimu i kako da omogućite upite, pogledajte odeljak pokrenete radni upit.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Pokretanje za izdvajanje ili unakrsnog upita

Pokretanje radnog upita

Pokretanje parametarskog upita

Pokrenite SQL upit

Rešavanje problema sa poruku o grešci

Pokretanje upita za izdvajanje ili unakrsnog upita

Korišćenje upita za izdvajanje i unakrsnog upita da biste preuzeli i predstavljanje podataka i da obezbedite obrazaca i izveštaja sa podacima. Kada pokrenete za izdvajanje ili unakrsnog upita, Microsoft Office Access 2007 prikazuje rezultate u prikaz lista sa podacima.

Pokretanje upita

 1. U oknu za navigaciju pronađite upit.

 2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Dvaput kliknite na upit koji želite da pokrenete.

  • Kliknite na upit koji želite da pokrenete, a zatim pritisnite taster ENTER.

Ako je upit koji želite da pokrenete trenutno otvoren u prikaz „Dizajn“, možete ga pokrenuti i tako što ćete na glavnoj traci, delu Korisnički interfejs Microsoft Office Fluentinterfejsa, na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknuti na dugme Pokreni.

Vrh stranice

Pokretanje radnog upita

Postoje četiri tipa radnih upita: upiti za dodavanje, brisanje upita, upita za ažuriranje i upita za kreiranje tabele. Osim za pravljenje tabele upita (koji kreiraju tabele), radni upiti menjaju podatke u tabelama su zasnovani. Ove promene se ne može lako opozvati, na primer, tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z. Ako izvršite promene pomoću radni upit koji kasnije odlučite da ne želite da napravite, obično moraćete da biste vratili podatke iz rezervne kopije. Zbog toga koje bi trebalo da uvek proverite da li imate novu rezervnu kopiju osnovnih podataka pre nego što pokrenete radni upit.

Pregledanjem podataka na kojima će se raditi možete da smanjite rizik koji nosi pokretanje radnog upita. Postoje dva načina za izvršavanje ove radnje:

 • Pregledajte radni upit u prikazu lista sa podacima pre nego što ga pokrenete. Da biste to uradili, otvorite upit u prikazu dizajna, kliknite na dugme Prikaz na statusna traka programa Access, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz lista sa podacima. Da biste se vratili u prikaz dizajna, ponovo kliknite na dugme Prikaz, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 • Promenite upit u upit za izdvajanje, a zatim ga pokrenite.

  Napomena: Zapamtite koji ste tip radnog upita pokrenuli (upit za dodavanje, ažuriranje, kreiranje tabele ili upit za brisanje), tako da možete da promenite upit u taj tip nakon što pregledate podatke ovim metodom.

  Pokretanje radnog upita kao upita za izdvajanje

  1. Otvorite radni upit u prikazu dizajna.

  2. Na kartici Dizajn u grupi Tip upita izaberite stavku Izaberi.

  3. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Pokretanje upita

Kada ste spremni za pokretanje radnog upita, u oknu za navigaciju dvaput kliknite na njega, ili kliknite na njega i pritisnite taster ENTER.

Važno: Podrazumevano, Access će onemogućiti sve upite u bazi podataka osim ako naznačite da imate poverenja u bazu podataka. Možete naznačiti da imate poverenja u bazu podataka pomoću traka sa porukama, odmah ispod trake.

Traka sa porukama

Dodeljivanje statusa pouzdanosti bazi podataka

 1. Na traci sa porukama kliknite na dugme Opcije.

  Pojaviće se dijalog Bezbednosne opcije sistema Microsoft Office.

 2. Izaberite opciju Omogući ovaj sadržaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako ne vidite traku sa porukama:

 • Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje potvrdite izbor Traka sa porukama.

Vrh stranice

Pokretanje parametarskog upita

Kada ga pokrenete, parametarski upit traži od vas da unesete vrednost. Kada je unesete, parametarski upit je primenjuje kao kriterijum za polje. U dizajnu upita je određeno polje na koje će se kriterijum primeniti. Ako ne unesete vrednost kada se to od vas zatraži, parametarski upit će unos protumačiti kao praznu nisku.

Parametarski upit, takođe, uvek predstavlja i neki drugi tip upita. Većina parametarskih upita su upiti za izdvajanje ili unakrsni upiti, ali upiti za dodavanje, za kreiranje tabele i za ažuriranje takođe mogu biti parametarski upiti.

Parametarski upit pokrećete u skladu sa tipom drugog upita kome pripada, ali najčešće se koristi sledeća procedura.

Pokretanje upita

 1. U oknu za navigaciju pronađite upit.

 2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Dvaput kliknite na upit koji želite da pokrenete.

  • Kliknite na upit koji želite da pokrenete, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Kada se pojavi odziv za parametar, unesite vrednost koja će se primeniti kao kriterijum.

Vrh stranice

Pokretanje upita specifičnih za SQL

Postoje tri glavne vrste SQL upit: upitima za združivanje, direktni upita i upita za definisanje podataka.

Upiti za združivanje kombinuju podatke iz dve ili više tabela, ali ne na isti način kao drugi upiti. Većina upita kombinuje podatke spajanjem redova, dok ih upiti za združivanje kombinuju dodavanjem redova. Razlika između ovih upita i upita za dodavanje je u tome što upiti za združivanje ne menjaju osnovne tabele. Oni dodaju redove u skup zapisa koji se ne zadržava nakon zatvaranja upita.

Prolazne upite ne obrađuje mašine za bazu podataka, koja je sastavni deo programa Access. U stvari, oni se direktno prosleđuju na udaljeni server baze podataka koji ih obrađuje, a zatim vraća rezultate u Access.

Upiti za definisanje podataka predstavljaju poseban tip upita koji ne obrađuje podatke. Umesto toga, oni kreiraju, brišu ili menjaju druge objekti baze podataka.

Upiti specifični za SQL ne mogu se otvoriti u prikazu dizajna. Oni mogu da se otvore samo u SQL prikazu, ili da se pokrenu. Pokretanjem svih tipova upita specifičnih za SQL, osim upita za definisanje podataka, oni će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

Pokretanje upita

 1. U oknu za navigaciju pronađite upit.

 2. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Dvaput kliknite na upit koji želite da pokrenete.

  • Kliknite na upit koji želite da pokrenete, a zatim pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Rešavanje problema u poruci o grešci

U sledećoj tabeli su prikazane najčešće poruke o greškama sa kojima se možete susresti tokom rada. Ove greške se mogu pojaviti kao poruka u ćeliji (umesto očekivane vrednosti) ili kao poruka o grešci. Odeljci navedeni posle liste sadrže procedure koje možete da koristite za otklanjanje ovih grešaka.

Napomena: Sadržaj ove tabele nije potpun. Ako se u njoj ne nalazi poruka o grešci koju ste dobili, možete da pošaljete povratnu informaciju popunjavanjem obrasca na kraju ovog članka i unošenjem specifičnih informacija vezanih za tu poruku o grešci u polje za komentar.

Poruka o grešci:

Problem:

Rešenje

Nepodudaranje unetog teksta u izrazu

Upit možda pokušava da spoji polja koja sadrže različite tipove podataka.

Proverite dizajn upita i uverite se da su spojena polja imaju isti tip podataka. Uputstva potražite u odeljku Provera spojenih polja u upitu.

Zapis je izbrisan

Ovo se može desiti kada je objekat ili baza podataka oštećena.

Sažimanje i popravljanje baze podataka. Uputstva potražite u odeljku kompaktna i popravi bazu podataka.

Kružna referenca prouzrokovana pseudonimom

Pseudonim dodeljen polju je isti kao i komponenta izraza za to polje.

Pseudonim je ime koje se dodeljuje nekom izrazu, u redu Polje u koordinatnoj mreži za dizajn upita, koji nije stvarno polje. Access će dodeliti pseudonim ako to vi ne učinite, na primer, EXPR1. Posle pseudonima se piše dvotačka (:), a zatim i izraz. Kada pokrenete upit, pseudonim će postati ime kolone u listu sa podacima.

Promenite pseudonim. Uputstva potražite u odeljku Menjanje pseudonim polja.

#Greška

Ova greška se može pojaviti kada je vrednost izračunatog polja veća od dozvoljene vrednosti u postavci svojstva Veličina polja za to polje. Takođe se pojavljuje kada je imenilac izračunatog polja jednak nuli ili za rezultat daje nulu (0).

Uverite se da imenilac izračunatog polja ne daje nulu (0) za rezultat. Ako je potrebno, promenite svojstvo Veličina polja.

#Izbrisano

Zapis na koji se upućuje je izbrisan.

Ako je zapis slučajno izbrisan, mora se vratiti u prethodno stanje iz rezervne kopije. Ako je brisanje bilo namerno, ovu poruku o grešci možete da odbacite pritiskanjem kombinacije tastera SHIFT+F9 kako biste osvežili upit.

Provera spojenih polja u upitu

Da biste proverili tipove podataka polja u upitu, pregledajte izvorne tabele u prikazu dizajna, kao i svojstva polja koja proveravate.

 1. Otvorite upit u prikazu dizajna. Spajanja se pojavljuju kao linije koje povezuju polja u izvornim tabelama. Obratite pažnju na imena tabela i imena polja svakog spajanja.

 2. U oknu za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na svaku tabelu koja sadrži više polja spojenih u upitu, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Spojena polja sa različitim tipovima podataka

  1. Spojena polja sa različitim tipovima podataka.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, a zatim izaberite stavku „Prikaz dizajna“.

 3. Za svako spajanje i sva polja obuhvaćena tim spajanjem, uporedite vrednosti u koloni Tip podataka u koordinatnoj mreži za dizajn tabele.

  Provera tipa podataka u spojenom polju, u prikazu dizajna tabele

  1. Provera tipa podataka u spojenim poljima, u prikazu dizajna tabele.

 4. Kliknite na karticu sa imenom tabele, da biste se vratili na tabelu i pregledali njena polja.

Vrh stranice

Sažimanje i popravljanje baze podataka

Pokretanjem uslužnog programa „Sažimanje i popravljanje baze podataka“ u programu Access možete poboljšati rad baze podataka. Ovaj uslužni program pravi kopiju datoteke baze podataka i, ukoliko je fragmentirana, preraspoređuje način skladištenja datoteke baze podataka na disku. Nakon što se završi proces sažimanja i popravljanja, sažeta baza podataka preuzima nazad neiskorišćen prostor i biće manja nego originalna baza podataka. Čestim sažimanjem baze podataka možete da obezbedite optimalan rad aplikacije baze podataka i otklonite greške koje prouzrokuju problemi u hardveru, greške u napajanju i slično.

Nakon što se proces sažimanja završi, brzina upita će se povećati zato što su osnovni podaci ponovo zapisani u tabele na susednim stranicama. Skeniranje susednih stranica je mnogo brže nego skeniranje fragmentiranih stranica. Upiti su takođe optimizuju nakon svakog sažimanja baze podataka.

Tokom procesa sažimanja možete da koristite originalno ime sažete datoteke baze podataka, a možete i da upotrebite drugo ime kako biste kreirali posebnu datoteku. Ako koristite isto ime i sažimanje baze podataka se završi uspešno, Access će automatski zameniti originalnu datoteku njenom sažetom verzijom.

Postavljanje opcije koja automatizuje ovaj proces

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

 2. Izaberite stavku Aktuelna baza podataka, a zatim u odeljku Opcije za aplikaciju potvrdite izbor Sažmi prilikom zatvaranja.

  Ovim postupkom će Access automatski sažeti i popraviti bazu podataka svaki put kada se ona zatvori.

Ručno sažimanje i popravljanje baze podataka

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , postavite pokazivač na stavku Upravljanjei zatim u okviru Upravljaj ovom bazom podataka, izaberite stavku Sažmi i popravi bazu podataka.

Napomena: Na čvrstom disku morate imati dovoljno prostora za skladištenje i originalne i sažete baze podataka da bi proces sažimanja uspeo.

Vrh stranice

Promena pseudonima polja

 1. Otvorite upit u prikazu dizajna.

 2. U koordinatnoj mreži za dizajn upita pronađite polja koja imaju pseudonime. Ta polja imaju dvotačku na kraju imena, poput polja Ime:

 3. Proverite svaki pseudonim kako biste bili sigurni da se on ne poklapa sa imenom nekog polja koje je deo izraza tog pseudonima. Ako se to ipak desi, promenite pseudonim.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×