Podrazumevani predlošci lokacije

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada kreirate novu lokaciju Office SharePoint Server 2007 , možete da započnete tako što ćete izabrati jednu od nekoliko različitih predložaka lokacije. Predlošci lokacije uključeni u Office SharePoint Server 2007 sadrže stranice, liste, biblioteke i druge elemente ili opcije da podrška za objavljivanje određenog sadržaja, upravljanje sadržajem, upravljanje zapisima ili poslovno obaveštavanje potrebno vašoj organizaciji možda imate.

Predlošci lokacija raspoloživi u Office SharePoint Server 2007 su grupisane u sledećim kategorijama: saradnja, sastanci, Enterprise i objavljivanje. Više informacija o tome koje funkcije predložaka u svakoj od ovih kategorija pružaju potražite u sledećim odeljcima.

Ovaj članak sadrži:

Saradnja

Sastanci

Enterprise

Za objavljivanje

Saradnja

Predlošci lokacija u grupi „Saradnja“ su projektovani da pomognu timovima u organizaciji da rade na projektima, sarađuju na dokumentima ili da dele informacije

Lokacija tima

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koju timovi mogu da koriste da kreiraju, organizuju i dele informacije. Ovaj predložak sadrži biblioteku dokumenata, listu najava, kalendar, listu kontakata i listu veza.

Primer korišćenje     Ovaj univerzalni predložak može da zadovolji potrebe. Možete da uskladištite dugoročne rutinsko informacije za jedno odeljenje ili kratkotrajni informacije iz posebnog projekta koji obuhvata odeljenjima. Na primer, odeljenje za marketing da skladištite i upravljanje njene planiranje i budžet dokumente, praćenje problema i zadaci i delite svoje veze i kontakte.

Prazna lokacija

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju sa praznom stranicom početak koje planirate da prilagodite. Možete da koristite Microsoft Office SharePoint Designer 2007 da biste dodali liste ili neke druge funkcije. Ovaj predložak sadrži Web segment slike lokacije i alatke da biste umetnuli druge Veb segmente.

Primer korišćenje     Prazna lokacija može pomoći da kada planirate da kreirate prilagođene lokacije, a ne želite da koristite neku od postojećih predložaka, Web segmenata, liste ili biblioteke kao početnu tačku.

Radni prostor dokumenata

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja će vam pomoći da koordinirate razvojem jednog ili više srodnih dokumenata sa drugim osobama. Ovaj predložak lokacije sadrži alate za deljenje i ažuriranje datoteka i omogućava informisanje osoba o statusu tih datoteka. Sadrži i biblioteku dokumenata, listu najava, listu zadataka, listu članova i listu veza.

Primer korišćenja     Radni prostor dokumenata može da vam pomogne da radite sa drugim osobama na dokumentu ili skupu dokumenata. Takođe možete koristiti radni prostor dokumenata da objavljujete najave, dodeljujete zadatke, delite bitne veze i primate obaveštenja o promenama u sadržaju lokacije.

Wiki lokacija

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju gde korisnici mogu brzo i lako da dodaju, uređuju i vezuju Web stranice. Ovaj predložak sadrži stranice koje korisnici mogu brzo da uređuju da bi sačuvali informacije i međusobno ih povezali korišćenjem ključnih reči. Dok uređujete stranice čuva se istorija promena, tako da u slučaju potrebe možete da vratite prethodno stanje. Wiki lokacija sadrži Wiki stranice, listu veza i biblioteku Wiki stranica.

Primer korišćenja     Wiki lokacija može da služi kao lokacija zajednice gde vaša organizacija može da preispituje i razmenjuje ideje o novom projektu. Na Wiki lokaciji se stranice lako kreiraju i oblikuju tako da korisnici lako mogu da rade jedni sa drugima da bi sačuvali informacije.

Blog

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju gde korisnici mogu brzo da objavljuju informacije i da dozvole drugim osobama da ih komentarišu. Poznati i kao Weblogovi, blogovi su mrežni dnevnici gde možete brzo i neformalno da razmenjujete vaše ideje u hronološkoj formi. Lokacija bloga sadrži listu objava za skladištenje blog objava, listu blogova za veze ka drugim blogovima, listu kategorija, listu komentara, listu veza ka srodnim resursima, biblioteku fotografija i alate za upravljanje vašim objavama i drugim resursima.

Primer korišćenja     Lokacija bloga može da pomogne rukovodiocima da dele svoje ideje i vizije u obliku dnevnika, gde zaposleni mogu da postavljaju pitanja i daju komentare.

Vrh stranice

Sastanci

Predlošci lokacija u grupi „Sastanci“ su projektovani da pomognu timovima u organizaciji da upravljaju različitim vrstama sastanaka. Predlošci u ovoj grupi podržavaju sve od osnovnih sastanaka do sastanaka na kojima se donose odluke ili čak društvenih događaja.

Osnovni radni prostor za sastanke

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja će vam pomoći da planirate, organizujete i pratite sastanke sa ostatkom tima. Ovaj predložak sadrži listu ciljeva, listu prisutnih, dnevni red i biblioteku dokumenata.

Primer korišćenja     Lokacija osnovnog radnog prostora za sastanke predstavlja dobar izbor za većinu opštih tipova sastanaka, kao što je redovni nedeljni sastanak.

Prazan radni prostor za sastanke

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da u zavisnosti od vaših zahteva kreirate lokaciju sa praznim radnim prostorom za sastanke koji želite da prilagodite. Ovaj predložak sadrži stranu kojoj možete da dodate sadržaj i koju možete da prilagodite.

Primer korišćenja     Lokacija osnovnog radnog prostora za sastanke može da vam pomogne kada planirate da kreirate prilagođenu lokaciju sa radnim prostorom za sastanke, a ne želite da za početak koristite bilo koji od postojećih predložaka, Web segmenata, listi ili biblioteka.

Radni prostor operativnog sastanka

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja je idealna za pregled dokumenata i čuvanje svih odluka do koji se dolazi na sastanku. Predložak sadrži listu ciljeva, listu prisutnih, dnevni red, biblioteku dokumenata, listu zadataka i listu odluka.

Primer korišćenja     Lokacija radnog prostora operativnog sastanka sadrži alate koji pomažu timovima da dođu do odluka i da ih zabeleže kao i da zabeleže stavke radnji. Ovo je dobar predložak ako želite da vaš tim bude fokusiran na rezultat sastanka.

Radni prostor za društvene sastanke

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja će vam pomoći da planirate i koordinirate društvene događaje. Ovaj predložak sadrži listu prisutnih, uputstva, sliku/dnevnik, listu stvari koje treba poneti i biblioteku slika za fotografije.

Primer korišćenja     Lokacija radnog prostora za društvene sastanke može da vam pomogne da organizujete društvene događaje, kao što su sakupljanje dobrovoljnih priloga ili zabava tima.

Radni prostor za sastanak sa više stranica

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja će vam pomoći da planirate, organizujete i sačuvate rezultate složenog sastanka ili niza sastanaka. Ovaj predložak sadrži listu ciljeva, listu prisutnih, dnevni red i dve stranice koje mogu da se prilagode (možete dodati do 10 stranica po sastanku).

Primer korišćenja     Radni prostor za sastanak sa više stranica može da vam pomogne da upravljate sastancima koji zahtevaju detaljne materijale za podršku koje želite da uskladištite na posebnim stranama, kao što su strane za upravljanje projektima ili strane za praćenje stavki.

Vrh stranice

Enterprise

Predlošci lokacija u grupi „Enterprise“ su projektovani da podrže upravljanje dokumentima na nivou preduzeća, upravljanje zapisima i potrebama upravljanja informacijama.

Centar za dokumente

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate jednu lokaciju sa koje ćete upravljati svim dokumentima u vašem preduzeću. Lokacija „Centar za dokumente“ je optimizovana za kreiranje i korišćenje velikog broja dokumenata. Predložak ove lokacije sadrži:

  • Biblioteku dokumenata.

  • Odgovarajući Web segment „Dokumenti“ koji generiše personalizovani prikaz dokumenata koje je trenutni korisnik odjavio, kreirao ili poslednji menjao. Možete da konfigurišete Web segment tako da koristi više od jednog kriterijuma.

  • Web segment „Naredni zadaci“ koji generiše personalizovani prikaz zadataka prema dokumentima koji su dodeljeni trenutnom korisniku.

  • Prikaz navigacije u obliku stabla koja olakšava otkrivanje i navigaciju kroz sadržaj.

  • Preporučene opcije za upravljanje dokumentima su podrazumevano uključene (na primer, praćenje glavnih i međuverzija, da li je odjavljivanje potrebno, i podršku za više tipova sadržaja).

Primer korišćenja     Lokacija „Centar za dokumente“ može da vam pomogne da kreirate okruženje za kreiranje velikog obima u kome korisnici aktivno uređuju 50 000 ili više dokumenata u 500 ili više fascikli. Prijavljivanje verzija je omogućeno i obično postoji deset ili više prethodnih verzija za svaki dokument. Dokumenti se često prijavljuju i odjavljuju i tokovi posla se koriste za kontrolu njihovih životnih ciklusa. Na ovoj lokaciji može se koristiti dvadeset ili više tipova sadržaja.

Centar za zapise

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da u vašoj organizaciji kreirate lokaciju za primenu upravljanja zapisima. Lokacija „Centar za zapise“ je predviđena da služi kao centralno skladište u kome organizacija može da skladišti i upravlja svim svojim zapisima. Ona podržava celokupan proces upravljanja zapisima, od kolekcije zapisa preko upravljanja zapisima do raspoređivanja zapisa. Lokaciju „Centar za zapise“ obično projektuju i podešavaju profesionalci za upravljanje zapisima i osoblje zaduženo za informacione tehnologije (IT) tako da podržava plan datoteka organizacije. Ovaj predložak sadrži:

  • Trezorske funkcije koje pomažu da se obezbedi integritet zapisa koji se u njemu nalaze.

  • Primenjivanje smernica za upravljanje informacijama.

  • Čuva listu zapisa koje treba zaštititi od zastarevanja ili uništenja jer mogu postati predmet sudske istrage ili pravnog spora.

  • Listu usmeravanja zapisa koja automatski usmerava zapise koji su prosleđeni centru za zapise na odgovarajuću lokaciju.

  • Biblioteku neklasifikovanih zapisa koja skladišti zapise koji su prosleđeni centru zapisa, a koji ne odgovaraju ni jednoj stavci za usmeravanje zapisa.

Primer korišćenja     Lokacija „Centar zapisa“ može da vam pomogne da u vašoj organizaciji primenite strategiju upravljanja zapisima i planiranje datoteka. Ova lokacija može da pomogne vašoj organizaciji da se uskladi sa državnim i pravnim regulativama koje se odnose na čuvanje i upravljanje određenim vrstama dokumenata. Sadržaj može da se prosledi centru zapisa preko Web usluge korišćenjem SOAP protokola ili korišćenjem e-pošte putem SMTP protokola.

Lokacija za personalizaciju

Odaberite ovaj predložak lokacije ako želite da kreirate lokaciju koja pruža personalizovane prikaze, podatke i navigaciju sa ove kolekcije lokacija na lokaciji „Moj portal“. On sadrži Web segmente za personalizaciju i navigaciju koji su optimizovani za lokacije ličnih portala.

Primer korišćenja     Lokacija za personalizaciju može da vam pomogne kada želite da otkrijete sadržaj koji je personalizovan ili predviđen za pojedinačne korisnike na njihovim ličnim portalima.

Katalog lokacija

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja izlistava i kategorizuje važne lokacije u vašoj organizaciji. On sadrži različite prikaze za kategorizovane lokacije, najposećenije lokacije i mapu lokacija.

Primer korišćenja     Lokacija „Katalog lokacija“ može da vam pomogne ako želite da omogućite posetiocima lokacije centralno mesto sa koga mogu da pregledaju ili lociraju sve lokacije u vašoj kolekciji lokacija.

Centar za izveštaje

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju za kreiranje, upravljanje i isporuku Web stranica, kontrolnih tabli i ključnih indikatora efikasnosti (KPI) koja prenosi metriku, ciljeve i informacije o poslovnoj logici. Lokacija „Centar za izveštaje“ takođe pruža centralnu lokaciju za informacije koje su vezane za poslovnu logiku. Ovaj predložak sadrži posebne biblioteke dokumenata za skladištenje izveštaja, lista i veza ka spoljnim izvorima podataka. Takođe, omogućava pristup predlošcima stranica i Web segmentima koji vam pomažu da kreirate stranice i liste koje sadrže poslovne informacije. Na lokaciji „Centar za izveštaje“ korisnici mogu da pretražuju stavke koristeći kategorije, pogledaju kalendar predstojećih izveštaja i da se pretplate na relevantne izveštaje.

Primer korišćenja     Lokacija „Centar za izveštaje“ može da vam pomogne da kreirate živi, interaktivni portal sa poslovnim informacijama (BI) koji sakuplja i prikazuje poslovne informacije sa različitih izvora, koristeći integrisane BI mogućnosti kao što su kontrolne table, Web segmenti, KPI i tehnologije za povezivanje poslovnih podataka. Ova lokacija pruža korisnicima jedno mesto gde mogu da nađu najnovije izveštaje, unakrsne tabele ili ključne indikatore efikasnosti.

Centar za pretraživanje sa karticama

Odaberite ovaj predložak kada želite da kreirate lokaciju koja omogućava pretraživanje. Glavna strana za dobrodošlicu sadrži jednostavno polje za pretraživanje u centru strane. Ova lokacija sadrži dve kartice: jednu za opšte pretraživanje i drugu za pretraživanje informacija o osobama. Možete da dodate i prilagodite kartice koje će se fokusirati na druge opsege pretrage ili tipove rezultata.

Primer korišćenja     Lokacija „Centar za pretraživanje“ može da pomogne u pružanju stavki koje postoje samo na vašoj lokaciji, eliminišući rezultate pretrage koji se na nju ne odnose. Takođe, možete posebno da pretražujete različite kolekcije informacija koristeći kartice.

Centar za pretraživanje

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja omogućava pretraživanje. Glavna strana za dobrodošlicu sadrži jednostavno polje za pretraživanje na sredini stranice. Lokacija sadrži stranice za rezultate pretrage i za više opcija pretraživanja.

Primer korišćenja     Lokacija „Centar za pretraživanje“ može da pomogne tako što će pružiti samo stavke sa vaše lokacije, eliminišući stavke koje se ne odnose na vaše pretraživanje.

Host za „Moj portal“

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja se koristi za hostovanje kolekcije ličnih portala.

Napomena: Ovaj predložak lokacije je dostupan samo ako kreirate kolekciju lokacija u okviru centralne administracije.

Vrh stranice

Objavljivanje

Ovaj predložak lokacije iz grupe „Objavljivanje“ omogućava organizacijama da razviju, angažuju i upravljaju poslovnim portalima interne mreže, Web lokacijama preduzeća na Internetu i lokacijama portala odeljenja. Komponente portala takođe olakšavaju povezivanje sa osobama u organizaciji koji imaju odgovarajuće veštine, znanja i iskustvo sa projektima. Svi predlošci lokacije u grupi „Objavljivanje“ imaju uključene opcije za objavljivanje, kao što su traka sa alatkama za uređivanje, uređivač sadržaja i odjavljivanje.

Lokacija za objavljivanje

Odaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate praznu Web lokaciju i da brzo objavite Web stranice. Ovaj predložak sadrži biblioteke dokumenata i slika za smeštanje sredstava za Web objavljivanje. Saradnici mogu da rade na probnim verzijama stranica i da ih objave da bi bile vidljive čitaocima. Lokacija sadrži biblioteke dokumenata i slika za smeštanje sredstava za Web objavljivanje.

Napomena: Ovaj predložak lokacije je dostupna samo ako su omogućene funkcije objavljivanja na ovoj lokaciji (i nadređene lokacije).

Primer korišćenja     Kreirajte lokaciju za objavljivanje ako želite da dodate odeljak izjava za štampu na vašu Web lokaciju gde će se automatski prikazivati pet najnovijih Web stranica sa izjavama za štampu na strani za dobrodošlicu. Možete da kreirate i uređujete Web stranice sa izjavama za štampu koristeći pregledač. Koristite uređivač HTML datoteka da biste oblikovali sadržaj i odabrali veze i slike za vaše strane iz biblioteka. Koristite Web segment upita sadržaja da biste predstavili određenu Web stranu izjave za štampu na strani za dobrodošlicu.

Objavljivanje lokacije sa tokom posla

Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju za objavljivanje Web stranica po rasporedu korišćenjem odobrenih tokova posla. On sadrži biblioteke dokumenata i slika za skladištenje sredstava za objavljivanje na Webu. Podrazumeva se da samo podlokacije „Objavljivanje“ mogu da se kreiraju ispod ove lokacije.

Napomena: Ovaj predložak lokacije je dostupna samo ako su omogućene funkcije objavljivanja na ovoj lokaciji (i nadređene lokacije).

Primer korišćenja     Lokacija „Objavljivanje“ može da pomogne tok rada kada želite da kreirate lokaciju za prikazivanje tehničkih članaka koje pre objavljivanja treba da pregledaju stručnjaci iz odgovarajuće oblasti.

Lokacija za vesti

Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja brzo i lako pruža članke sa vestima. Ona sadrži uzorke rasporeda stranica za vesti i arhivu za smeštanje starijih stavki sa vestima. Takođe, sadrži i raspored koji je lak za korišćenje za čitaoce i dobavljače vesti. Ovaj predložak lokacije takođe sadrži dva Web segmenta koji omogućavaju efikasno isporučivanje vesti: „RSS prikazivač“ i „Ove sedmice u slikama“.

Primer korišćenja     Lokacija „Vesti“ može da vam pomogne da kreirate jedno mesto koje olakšava isporuku vesti ili informacija. Lokacija „Vesti“ prikazuje najnovije informacije za celu organizaciju.

Portal za saradnju

Odaberite ovu lokaciju ako želite da kreirate hijerarhiju početne lokacije za portal odeljenja interne mreže. Ona sadrži matičnu stranicu, lokaciju „Vesti“, katalog lokacija i centar za pretraživanje sa karticama. Ova lokacija najčešće ima jednak broj saradnika kao i čitalaca, a koristi se za lokacije timova.

Napomena: Ovaj predložak lokacije je dostupan samo ako kreirate kolekciju lokacija u okviru centralne administracije.

Primer korišćenja     Portal za saradnju može da pomogne kada želite da kreirate portal odeljenja u kome zaposleni mogu da sarađuju i objavljuju dokumente i Web stranice.

Portal za objavljivanje

Odaberite ovaj predložak ako želite da kreirate hijerarhiju za početnu lokaciju usmerenu ka Internetu ili veliki intranet portal. Ova lokacija lako može da se prilagodi, uz jasno razdvajanje sadržaja. Ona sadrži matičnu stranu, uzorak podlokacije za izjave za štampu, lokaciju „Centar za pretraživanje“ i stranicu za prijavljivanje. Ova lokacija najčešće ima više čitalaca nego saradnika, a koristi se za objavljivanje Web stranica odobrenim tokovima posla. Podrazumeva se da možete da kreirate samo podlokacije za objavljivanje ispod lokacija koje ste kreirali koristeći ovaj predložak lokacije.

Napomena: Ovaj predložak lokacije je dostupan samo ako kreirate kolekciju lokacije u okviru centralne administracije.

Primer korišćenja     Portal za objavljivanje može da pomogne početnoj lokaciji da omogući vašoj organizaciji javno prisustvo na Internetu. Takođe može da služi za kreiranje poslovnog portala interne mreže gde zaposleni mogu da čitaju i nađu informacije.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×