Podesite prilagođeni predložak za SharePoint biblioteku

Podesite prilagođeni predložak za SharePoint biblioteku

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Prilikom kreiranja biblioteke dokumenata SharePoint , možete da podesite podrazumevani tip datoteke da biste otvorili kada se kreira novu datoteku (na primer, možete da podesite PowerPoint datoteke kao podrazumevani tip datoteke da biste otvorili). Takođe možete da prilagodite podrazumevani predložak datoteke za biblioteku. Na primer, možete da kreirate Word predložak sa prilagođenim zaglavlja i podnožja ili druge prilagođene funkcije i da bi podrazumevanog predloška za biblioteku. Zatim, kada vi ili vaši korisnici kreiraju nove datoteke, otvara u odgovarajućem programu sa vaše prilagođene funkcije.

Napomena: Morate imati dozvole puna kontrola za biblioteku da biste podesili predložak.

Podešavanje podrazumevanog tipa datoteke prilikom kreiranja biblioteke

Sledite ovu proceduru da biste podesili tip datoteke da biste otvorili prazne datoteke u odgovarajućem programu.

 1. Idite na lokaciju na kojoj želite da kreirate biblioteku.

 2. Kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke“ u obliku zupčanika , a zatim izaberite stavku Dodaj aplikaciju

 3. Izaberite biblioteku dokumenata.

 4. Izaberite stavku Dodatne opcije.

 5. Dodavanje imena, opcionalni opis, kreiranje verzija, i ako je primenljiva, da li želite biblioteku da prima e-poštu.

 6. Izaberite podrazumevani format datoteke aplikacije i verziju sa padajuće Predložak dokumenta .

  Izbor predloška

 7. Kliknite na dugme Kreiraj.

Prilagođavanje podrazumevanog predloška za biblioteku dokumenata

Koristite ovu proceduru da biste prilagodili podrazumevani predložak. Postoje dva načina možete da promenite podrazumevani predložak:

 • Ako biblioteka dokumenata ili obrazaca ima podrazumevani predložak datoteke za program kompatibilan sa SharePoint, možete da uredite podrazumevani predložak.

 • Za ostale programe ne možete direktno urediti podrazumevani predložak, ali možete kopirati datoteku novog predloška u fasciklu Obrasci u biblioteci da biste naveli prilagođeni predložak.

Uređivanje podrazumevanog predloška datoteke

 1. Idite na lokaciju gde se nalazi u biblioteci.

 2. U SharePoint Server, na traci izaberite karticu Biblioteka , a zatim izaberite stavku Postavke biblioteke.

  Za SharePoint Online, kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke“ u obliku zupčanika , a zatim kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U okviru Opšte postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

  Kliknite na dugme više opcija za postavke u prozoru postavke
 4. U odeljku Predložak dokumenta, ispod polja URL adresa predloška kliknite na Uredi predložak. Dogodiće se nešto od sledećeg:

  Ako je vaša lokacija deo pretplate na Office 365, zatim u ovom trenutku, možda biti zatraženo da unesete Office 365 pretplatu korisničkog imena i lozinke.

  • Biblioteke dokumenata    Predložak se otvara u aplikaciji koji je kompatibilan sa SharePoint i koji je povezan sa tip datoteke trenutnog predloška. Na primer, Word će otvoriti ako podrazumevani predložak Word predložak ili Excel otvara ako je podrazumevani predložak u Excel radni list.

  • Biblioteka obrazaca    Predložak se otvara u programu kompatibilnom sa SharePoint, ili na zasnovanih na XML-programa za dizajniranje obrazaca, kao što je InfoPath ili u XML uređivaču.

   Uređivanje predloška
   Uređivanje podrazumevanog predloška biblioteke

  Napomena: Ako su osobe na vašoj lokaciji već popunile obrasce zasnovane na originalnom predlošku, razmotrite kako sve promene predloška mogu uticati na te obrasce. Na primer, dodavanje polja koje korisnici moraju da popune može dovesti do grešaka u originalnim obrascima popunjenim pre dodavanja polja.

 5. Izvršite željene promene, a zatim sačuvajte predložak. Za SharePoint Online, sačuvajte predložak sa novo ime datoteke. Zatvorite program ako vam više nije potrebna otvorite ili prebacivanje na vašoj lokaciji.

  Napomena: Prilagođeni predložak za SharePoint Online, morate da imate datoteku pod drugim imenom od podrazumevanog. Koristite klijenta Sačuvaj kao funkcija da sačuvate datoteku u fasciklu obrasci sa novo ime datoteke. Na primer, za Word, nemojte koristiti podrazumevane filename template.dotx.

 6. U zavisnosti od programa za dizajniranje obrazaca, možda ćete iz njega morati ponovo da objavite predložak u biblioteci na lokaciji.

 7. Na lokaciji, na dnu stranice „Više opcija za postavke biblioteke dokumenata ili obrazaca“, kliknite na dugme U redu.

Navođenje prilagođenog predloška datoteke

 1. Kreirajte i sačuvajte prilagođeni predložak u programu koji je kompatibilan sa SharePoint. Zabeležite njenu lokaciju, a zatim prebacite na SharePoint.

  Napomena: Ako podrazumevani predložak dokumenta se zove sve osim template.dotx, prikazaće se nijedan podrazumevani predložak u listi ili u biblioteci.

 2. Idite na lokaciju koja sadrži biblioteku za koju želite da navedete prilagođeni predložak.

 3. Morate da koristite Internet Explorer za ovaj korak. U SharePoint Online, izaberite stavku Svi dokumenti na vrhu, desno, a zatim izaberite stavku prikaz u istraživaču datoteka.

  Za SharePoint Server, izaberite karticu Biblioteka na traci, a zatim u grupi Povezivanje i izvoz izaberite stavku Otvori pomoću programa Explorer.

  Važno: Ako istraživač datoteka ne otvori ili vidite poruku o grešci, možda ćete morati da dodate svoju lokaciju na listu pouzdanih lokacija u postavkama pregledača. Dodatne informacije potražite u članku Otvaranje u programu Explorer ili prikazu pomoću istraživača datoteka u sistemu SharePoint.

 4. U programu „Istraživač datoteka“ potražite prilagođeni predložak koji ste kreirali.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj.

 6. Kliknite na dugme Nazad dok se ne vratite u biblioteku, a zatim izaberite fasciklu Obrasci da biste je otvorili.

 7. Kliknite desnim tasterom miša u praznu oblast u prozoru fascikle i u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi.

 8. Zatvorite istraživač datoteka i vratili se na lokaciju.

 9. Izaberite stavku Sadržaj lokacije na levoj strani.

 10. Pronađite biblioteku dokumenata u okviru sadržaj, zadržite pokazivač iznad njegovog imena, kliknite na tri tačke (...) i zatim izaberite stavku postavke.

  Ako ne vidite komande iznad, možda ćete biti u klasičnom SharePoint. U tom slučaju, idite u biblioteku dokumenata, a zatim na traci, izaberite karticu Biblioteka , a zatim Postavke biblioteke.

 11. U okviru Opšte postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 12. U odeljku Predložak dokumenta uradite nešto od sledećeg:

  Biblioteka dokumenata    U polju URL adresa predloška otkucajte adresu prilagođenog predloška. Ta lokacija predstavlja veb adresu predloška na lokaciji i odnosi se na ime lokacije. Na primer, ako se predložak zove „Vodeni žig.dotx“ i dodate ga u fasciklu Obrasci u biblioteci dokumenata Deljeni dokumenti, otkucaćete sledeće:

  Deljene Documents/Forms/Watermark.dotx

  Biblioteka obrazaca    U polju URL adresa predloška otkucajte adresu prilagođenog predloška koji želite da koristite. Ta lokacija predstavlja veb adresu predloška na lokaciji i odnosi se na ime lokacije. Na primer, ako se predložak zove „Porudžbine.xml“ i dodate ga u fasciklu Obrasci u biblioteci obrazaca Kupovine, otkucaćete sledeće:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Napomena:  Ako postavke u polju Predložak dokumenta nisu dostupne, administrator je možda podesio više tipova sadržaja. Da biste videli da li je omogućeno više tipova sadržaja, proverite da li je u okviru Želite li da dozvolite upravljanje tipovima sadržaja? izabrana opcija Da u odeljku Tipovi sadržaja odmah iznad odeljka Predlošci dokumenata. Ako jeste, morate urediti predložak za tip sadržaja.

Više informacija o predlošcima datoteka u biblioteci dokumenata ili obrazaca

Evo nekih saveta i uputstva za kreiranje i korišćenje predložaka.

Tipovi datoteka koji se mogu i ne mogu uskladištiti u SharePoint biblioteci

U zavisnosti od datoteke koju imate u biblioteci, može doći do neke od sledećih situacija:

Datoteke kompatibilne sa SharePoint tehnologijama    za korisnika da biste kreirali datoteku pomoću komande " novo " u biblioteci dokumenata, datoteku predloška mora biti kreirana iz programa koji je kompatibilan sa SharePoint, kao što je Microsoft Office Word. Kada kreirate novu datoteku u biblioteci obrazaca, podrazumevani program može biti programu za dizajniranje obrazaca zasnovanom na XML koji je kompatibilan sa SharePoint, kao što je Microsoft InfoPath.

Ostale programske datoteke    Za većinu drugih programa, datoteku i dalje možete da uskladištite u biblioteci i da upravljate njom. Međutim, umesto direktnog kreiranja datoteke iz biblioteke dokumenata, datoteku možete kreirati u svom programu i kasnije je otpremiti u biblioteku.

Blokirani programske datoteke    Iz bezbednosnih razloga, nekim tipovima programskih datoteka, kao što je .exe, su blokirani iz koji se skladišti u biblioteci. Više informacija potražite u članku Tipovi datoteka koje ne mogu dodati na listu ili biblioteku.

Dva tipa biblioteka koje koriste predloške datoteka

Dva tipa biblioteka koje koriste predloške su biblioteke dokumenata i biblioteke obrazaca.

Biblioteke dokumenata    Biblioteku dokumenata koristite za skladištenje mnogih različitih tipova datoteka, uključujući dokumente, unakrsne tabele, prezentacije, tekstualne datoteke i druge tipove datoteka, kao i upravljanje njima. Biblioteka dokumenata često predstavlja najčešće mesto na lokaciji na kom možete kreirati, prikupljati, ažurirati datoteke i upravljati njima sa članovima tima, kao i deliti ih sa ostalim kolegama u celom manjem ili većem preduzeću. Biblioteku dokumenata možete koristiti kao spremište datoteka opšte namene ili za određenu namenu. Na primer, marketinški tim možda ima sopstvenu biblioteku dokumenata za planiranje materijala, objave novosti i publikacije.

Biblioteke obrazaca    Biblioteka obrazaca obezbeđuje jednostavan način za deljenje i praćenje obrazaca zasnovanih na XML-u koji se koriste za prikupljanje informacija. Na primer, biblioteku obrazaca možete kreirati za obrasce izveštaja o troškovima svog sektora. Predložak obrasca izveštaja o troškovima skladišti se kao podrazumevani predložak datoteke u biblioteci obrazaca. Svaki put kada neko kreira izveštaj o troškovima, otvara se predložak kao prazan obrazac koji sadrži raspored, polja i izračunavanja izveštaja o troškovima. Kada neko popuni obrazac, podaci izveštaja o troškovima (samo podaci) čuvaju se kao XML datoteka u biblioteci obrazaca. Odvajanjem podataka iz obrasca drugim sistemima je lakše da odvojeno obrade svaki izveštaj o troškovima, objedine podatke ili ga izvezu radi dalje obrade i analize.

Mesto skladištenja predložaka datoteka u biblioteci

Kada biblioteka dokumenata ili obrazaca ima podrazumevani predložak datoteke, on se skladišti u fascikli „Obrasci“ u biblioteci.

Otvorite biblioteku u istraživaču datoteka da biste videli fasciklu Obrasci koji sadrži predložak datoteke za biblioteku.

Obrazac fascikle za skladištenje predložaka

Podrazumevano, biblioteke dokumenata ima predloška datoteke koja se zove template.dotx, ali možete da promenite ovu datoteku ako treba da. Da biste naveli drugi predložak, potrebno je da prvo kreirate u programu koji je kompatibilan sa SharePoint, kao što su Word, a zatim je sačuvajte u fasciklu obrasci biblioteke. Zatim, iz biblioteke, Navedite adresu prilagođenog predloška.

Biblioteka obrazaca podrazumevano se dobija uz datoteku čuvara mesta koja se zove template.xml koju morate zameniti predloškom obrasca koji kreirate.

Kreiranje predloška datoteke za biblioteku obrazaca

Da biste kreirali ili prilagoditi predložak u biblioteci obrazaca, možete da koristite program za dizajniranje obrazaca zasnovanom na XML-koji je kompatibilan sa SharePoint, kao što je InfoPath. Može da bude dodatne prednosti korišćenja programa za dizajniranje obrazaca. Na primer, kada koristite InfoPath, možete da uradite sledeće:

 • Kreirati biblioteku obrazaca i predložak direktno iz programa InfoPath.

 • Prikladno urediti i ponovo objaviti predložak obrasca u biblioteci obrazaca.

 • Objediniti pojedinačne XML datoteke sa podacima kreirane iz nekih drugih predložaka obrazaca radi dalje obrade.

 • Unaprediti polja XML podataka u kolone biblioteke u biblioteci obrazaca.

Kada korisnik kreira obrazac, on se podrazumevano otvara u programu za uređivanje obrasca koji je kompatibilan sa SharePoint na računar klijenta. Ako nijedan kompatibilni program nije instaliran, obrazac, ako ga je dizajniran da biste otvorili u pregledaču možete otvoriti u pregledaču. Ako želite, možete da navedete obrasca dizajnirani da biste otvorili u pregledaču, uvek se otvara u pregledaču. Možete da promenite podrazumevano ponašanje u postavci Otvaranje dokumenata u pregledaču u više opcija za postavke biblioteke.

Idite na „Postavke“, „Postavke biblioteke“
U sistemu SharePoint online, izaberite stavku postavke, a zatim postavke biblioteke

U sistemu SharePoint online, izaberite stavku postavke, a zatim postavke biblioteke

Postavke liste na traci
U sistemu SharePoint server, kliknite na dugme postavke biblioteke na kartici "Biblioteka" na traci

U sistemu SharePoint server, kliknite na dugme postavke biblioteke na kartici "Biblioteka" na traci

Kliknite na dugme više opcija za postavke u prozoru postavke

Postavke za biblioteku dokumenata

Snimak ekrana stranice sa više opcija za postavke biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint

Otvorite dokumente u postavci pregledača

Korišćenje tipova sadržaja za podešavanje predložaka biblioteke dokumenata ili obrazaca

Ako je omogućeno više tipova sadržaja i su navedeni predlošci za te tipove sadržaja, biblioteka koristi predloške koji su određeni pomoću tipova sadržaja, a ne podrazumevani predložak datoteke. U ovom slučaju, ako želite da prilagodite predloške za biblioteku, morate da promenite tipove sadržaja. Za više informacija o tipovima sadržaja potražite u članku Uvod u tipove sadržaja i objavljivanje tipova sadržaja.

Podešavanje podrazumevanog predloška datoteke prilikom kreiranja biblioteke dokumenata ili obrazaca

 1. Idite na lokaciju na kojoj želite da kreirate biblioteku.

 2. Izaberite stavku Radnje na lokaciji, potom stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Napomena: Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete neku opciju, na primer komandu, dugme ili vezu, obratite se administratoru.

 3. U okviru stavke Biblioteke izaberite stavku Biblioteka dokumenata ili Biblioteka obrazaca.

 4. U polju Ime otkucajte ime biblioteke. Ime biblioteke je obavezno.

  Ime se pojavljuje na vrhu stranice biblioteke, ono postaje deo adrese za stranicu biblioteke i pojavljuje se u navigacionim elementima koji korisnicima pomažu da pronađu i otvore biblioteku.

 5. U polje Opis unesite opis svrhe biblioteke. Opis je opcionalan.

  Opis se pojavljuje na vrhu stranice biblioteke, ispod imena biblioteke. Ako planirate da omogućite biblioteku da prima sadržaj putem e-pošte, možete dodati e-adresu biblioteke njen opis, kako bi ljudi mogli lako da ga pronađete.

 6. Da biste dodali vezu ka ovoj biblioteci na traci za brzo pokretanje, proverite da li je u odeljku „Navigacija“ izabrana opcija Da.

 7. U odeljku Istorija verzija dokumenta izaberite stavku Da ako želite da se kreira verzija ili rezervna kopija datoteke svaki put kada se datoteka prijavi u biblioteku.

 8. U odeljku Predložak dokumenta uradite nešto od sledećeg:

  Biblioteke dokumenata    Navedite tip datoteke će se koristiti kao predložak za nove datoteke u biblioteci dokumenata. Dostupna podrazumevano su sledeće tipove datoteka:

  • Nijedan

  • Microsoft Word 97-2003 dokument

  • Microsoft Excel 97-2003 unakrsna tabela

  • Microsoft PowerPoint 97-2003 prezentacija

  • Microsoft Word dokument

  • Microsoft Excel unakrsna tabela

  • Microsoft PowerPoint prezentacija

  • Microsoft OneNote 2010 beležnica

  • Microsoft SharePoint Designer veb stranica

  • Osnovna stranica

  • Stranica sa veb segmentima

   Biblioteka obrazaca    Izaberite predložak obrasca koji želite da navedete kao tip obrasca za sve obrasce u biblioteci.

 9. Kliknite na dugme Kreiraj.

Promena podrazumevanog predloška datoteke za biblioteku dokumenata ili obrazaca

Postoje dva načina na koje možete da promenite podrazumevani predložak:

 • Ako biblioteka dokumenata ili obrazaca ima podrazumevani predložak datoteke za program kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010, podrazumevani predložak možete urediti.

 • Za ostale programe ne možete direktno urediti podrazumevani predložak, ali možete kopirati datoteku novog predloška u fasciklu Obrasci u biblioteci da biste naveli prilagođeni predložak.

Uređivanje podrazumevanog predloška datoteke

 1. Idite na lokaciju koja sadrži biblioteku za koju želite da uredite podrazumevani predložak.

 2. Na traci za brzo pokretanje kliknite na ime biblioteke ili izaberite stavku Radnje na lokaciji, potom stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim u okviru odgovarajućeg odeljka biblioteke kliknite na ime biblioteke.

  Napomena: Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 3. Na traci u okviru odeljka Alatke biblioteke izaberite karticu Biblioteka, a zatim u grupi Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke.

 4. U okviru stavke Opšte postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 5. U odeljku Predložak dokumenta, ispod polja URL adresa predloška izaberite stavku Uredi predložak. Događa se nešto od sledećeg:

  Biblioteke dokumenata    Predložak se otvara u aplikaciji koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010 i koji je povezan sa tip datoteke trenutnog predloška. Na primer, Word 2010 otvara ako podrazumevani predložak Word predložak ili Excel 2010 otvara ako je podrazumevani predložak u Excel radni list.

  Biblioteka obrazaca    Predložak se otvara u programu kompatibilnom sa sistemom SharePoint 2010, bilo na zasnovanih na XML-programa za dizajniranje obrazaca, kao što je InfoPath 2010 ili u XML uređivaču.

  Napomena: Ako su osobe na vašoj lokaciji već popunile obrasce zasnovane na originalnom predlošku, razmotrite kako sve promene predloška mogu uticati na te obrasce. Na primer, dodavanje polja koje korisnici moraju da popune može dovesti do grešaka u originalnim obrascima popunjenim pre dodavanja polja.

 6. Unesite željene promene, a zatim sačuvajte predložak. Zatvorite program ako vam više nije potreban ili se prebacite na lokaciju.

 7. U zavisnosti od programa za dizajniranje obrazaca, možda ćete iz njega morati ponovo da objavite predložak u biblioteci na lokaciji.

 8. Na lokaciji, pri dnu stranice „Više opcija za postavke biblioteke dokumenata ili obrazaca“ kliknite na dugme U redu.

Navođenje prilagođenog predloška datoteke

 1. Kreirajte i sačuvajte prilagođeni predložak u programu koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010. Zabeležite njegovu lokaciju i prebacite se na SharePoint 2010.

 2. Idite na lokaciju koja sadrži biblioteku za koju želite da navedete prilagođeni predložak.

 3. Na traci za brzo pokretanje kliknite na ime biblioteke ili izaberite stavku Radnje na lokaciji, potom stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim u okviru odgovarajućeg odeljka biblioteke kliknite na ime biblioteke.

  Napomena: Lokaciju je moguće znatno izmeniti kada je reč o izgledu i navigaciji. Ako ne možete da pronađete opciju, kao što je komanda, dugme ili veza, obratite se administratoru.

 4. Na traci izaberite karticu Biblioteka, a zatim u grupi Povezivanje i izvoz izaberite stavku Otvori pomoću programa Explorer.

 5. U programu Windows Explorer potražite prilagođeni predložak koji ste kreirali.

 6. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i u priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj.

 7. Kliknite na dugme Nazad dok se ne vratite u biblioteku, a zatim izaberite fasciklu Obrasci da biste je otvorili.

 8. Kliknite desnim tasterom miša u praznu oblast u prozoru fascikle i u priručnom meniju izaberite stavku Nalepi.

 9. Zatvorite Windows Explorer i vratite se u biblioteku na lokaciji.

 10. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke.

 11. U okviru Opšte postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 12. U odeljku Predložak dokumenta uradite nešto od sledećeg:

  Biblioteke dokumenata    Otkucajte adresu vaše prilagođene predloške u polje URL adresa predloška . Lokacija je Veb adresu predloška na lokaciji u odnosu na ime lokacije. Na primer, ako vaš predložak zove Watermark.dotx i možete ga dodate u fascikli " Obrasci " Deljeni dokumenti, biblioteke dokumenata, bi otkucajte sledeće:

  Deljene Documents/Forms/Watermark.dotx

  Biblioteka obrazaca    Otkucajte adresu prilagođeni predložak koji želite da koristite u polje URL adresa predloška . Lokacija je Veb adresu predloška na lokaciji u odnosu na ime lokacije. Na primer, ako vaš predložak zove porudžbine.XML i možete da ga dodate u fasciklu Obrasci biblioteke obrazaca "nabavke" , bi otkucajte sledeće:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Napomena:  Ako postavke u polju Predložak dokumenta nisu dostupne, administrator je možda podesio više tipova sadržaja. Da biste videli da li je omogućeno više tipova sadržaja, proverite da li je u okviru Želite li da dozvolite upravljanje tipovima sadržaja? izabrana opcija Da u odeljku Tipovi sadržaja odmah iznad odeljka Predlošci dokumenata. Ako jeste, morate urediti predložak za tip sadržaja.

Informacije o predlošcima datoteka u biblioteci dokumenata ili obrazaca

Prilikom kreiranja biblioteke dokumenata ili obrazaca, možete da podesite podrazumevani predložak datoteke za biblioteku. Kada neko kreira novu datoteku u biblioteci, podrazumevani predložak se otvara u odgovarajućem programu. Na primer u biblioteci dokumenata, možete da postavite Word 2010 predložak. Kada neko kreira novu datoteku u toj biblioteci dokumenata, predložak se otvara u programu Word.

Ako želite da navedete dodatne postavke ili obezbedite podrazumevani sadržaj koji se pojavljuje u svakoj novoj datoteci, kao što je željeni prikaz strukture za predlog marketinške kampanje ili zvanično odricanje odgovornosti u podnožju stranice, te informacije takođe možete dodati u predložak.

Tipovi datoteka koji se mogu i ne mogu uskladištiti u SharePoint biblioteci

U zavisnosti od datoteke koju imate u biblioteci, može doći do neke od sledećih situacija:

Datoteke kompatibilne sa SharePoint tehnologijama    Da bi korisnik mogao da kreirate datoteku pomoću komande " novo " u biblioteci dokumenata, datoteku predloška mora biti kreirana iz programa koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010, kao što je Word 2010. Kada kreirate novu datoteku u biblioteci obrazaca, podrazumevani program može biti programu za dizajniranje obrazaca zasnovanom na XML koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010, kao što su Microsoft InfoPath 2010.

Ostale programske datoteke    Za većinu drugih programa, i dalje možete da uskladištite i upravljate datoteke u biblioteci. Ali umesto direktno kreiranja datoteke iz biblioteke dokumenata, možete da kreirate datoteku u programu i zatim ga dodate u biblioteku kasnije.

Blokirani programske datoteke    Iz bezbednosnih razloga, nekim tipovima programskih datoteka, kao što je .exe, su blokirani iz koji se skladišti u biblioteci.

Više informacija o blokiranim tipovima datoteka potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Dva tipa biblioteka koje koriste predloške datoteka

Dva tipa biblioteka koje koriste predloške su biblioteke dokumenata i biblioteke obrazaca.

Biblioteke dokumenata    Koristite biblioteku dokumenata za skladištenje i upravljanje različite tipove datoteka, uključujući dokumente, unakrsne tabele, prezentacije, tekstualnih datoteka i druge tipove datoteka. Biblioteka dokumenata često je najčešći mestu na lokaciji gde možete da kreirate, prikupljanje, ažuriranje, i upravljate datotekama sa drugim članovima tima i delite sa drugim kolegama u vašem preduzeću. Možete da koristite biblioteku dokumenata kao spremištem Numerical datoteke. Ili u biblioteci dokumenata možete da koristite za određenu namenu, na primer, marketing tim može imati svoju biblioteku dokumenata za planiranje materijal, vesti i publikacije.

Biblioteke obrazaca    Biblioteka obrazaca nudi jednostavan način za deljenje i praćenje obrazaca zasnovanih na XML-u koje se koriste za prikupljanje informacija. Na primer, možete da kreirate biblioteku obrazaca za obrasce izveštaja o troškovima vaš sektor. Predložak obrasca izveštaja o troškovima uskladišten kao podrazumevanog predloška datoteke u biblioteci obrazaca. Svaki put kada neko kreira izveštaj o troškovima, otvaraju predložak kao prazan obrazac koji sadrži raspored, polja i izračunavanja izveštaja o troškovima. Kada neko popuni obrazac, podaci iz izveštaja o troškovima (i samo podatke) je sačuvana kao XML datoteku u biblioteci obrazaca. Odvajanjem podatke iz obrasca je mnogo lakše da obradi svaki izveštaj o troškovima zasebno drugih Systems, objedinjavanje podataka ili da ih izvezete radi dalje obrade i analize.

Mesto skladištenja predložaka datoteka u biblioteci

Kada biblioteka dokumenata ili obrazaca ima podrazumevani predložak datoteke, on se skladišti u fascikli „Obrasci“ u biblioteci.

Otvorite biblioteku u programu Windows Explorer da biste videli fascikli " Obrasci " koja sadrži predložak datoteke za biblioteku.

Sadržaj fascikle „Fascikle“ u biblioteci dokumenata

Podrazumevano, biblioteke dokumenata ima predloška datoteke koja se zove template.dotx, ali možete da promenite ovu datoteku ako treba da. Da biste naveli drugi predložak, potrebno je da prvo kreirate u programu koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010, kao što je Word 2010, a zatim je sačuvajte u fascikli "Obrasci" u biblioteci. Zatim, iz biblioteke, Navedite adresu prilagođenog predloška.

Biblioteka obrazaca podrazumevano se dobija uz datoteku čuvara mesta koja se zove template.xml i koju morate zameniti predloškom obrasca koji kreirate.

Kreiranje predloška datoteke za biblioteku obrazaca

Da biste kreirali ili prilagoditi predložak u biblioteci obrazaca, možete da koristite program za dizajniranje obrazaca zasnovanom na XML-koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010, kao što je InfoPath 2010. Može da bude dodatne prednosti korišćenja programa za dizajniranje obrazaca. Na primer, kada koristite InfoPath 2010, možete da uradite sledeće:

 • Kreirati biblioteku obrazaca i predložak direktno iz programa InfoPath.

 • Prikladno urediti i ponovo objaviti predložak obrasca u biblioteci obrazaca.

 • Objediniti pojedinačne XML datoteke sa podacima kreirane iz nekih drugih predložaka obrazaca radi dalje obrade.

 • Unaprediti polja XML podataka u kolone biblioteke u biblioteci obrazaca.

Kada korisnik kreira obrazac, on se podrazumevano otvara u programu za uređivanje obrazaca koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint 2010 na klijentskom računaru korisnika. Ako nije instaliran nijedan kompatibilni program, obrazac može da se otvori u pregledaču ako je dizajniran za otvaranje u pregledaču. Ukoliko želite, možete navesti da se obrazac dizajniran za otvaranje u pregledaču uvek otvara u pregledaču. Podrazumevano ponašanje možete promeniti u postavci Otvaranje dokumenata u pregledaču u naprednim postavkama biblioteke.

Korišćenje tipova sadržaja za podešavanje predložaka biblioteke dokumenata ili obrazaca

Ako je omogućeno više tipova sadržaja i ako su navedeni predlošci za te tipove sadržaja, biblioteka koristi predloške koje su tipovi sadržaja naveli, a ne podrazumevani predložak datoteke. U ovom slučaju, ako želite da prilagodite predloške za biblioteku, morate promeniti tipove sadržaja.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×