Podešavanje opcija reprodukcije za video zapis u prezentaciji

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da koristite opcije reprodukcije u PowerPoint da biste kontrolisali kako i kada se pojavi video zapisa u prezentaciji. Možete reprodukovanje video zapisa u režimu celog ekrana ili mu promenili veličinu na dimenzije koje ste naveli. Takođe, možete da kontrolišete jačinu zvuka, reprodukovali video zapis više puta (u toku) i prikazali kontrole za medije.

Ove opcije za reprodukovanje nisu dostupne za video zapisi na internetu, kao što je YouTube video zapise. Nisu dostupni su samo za video zapise umetnuti sa računara, mrežu ili OneDrive.

Da biste kontrolisali kako se video zapis reprodukuje, koristite opcije na kartici ReprodukcijaPowerPoint trake. Ova kartica se pojavljuje na traci kada izaberete video zapisa na slajdu.

Karticu reprodukcija video zapisa alatke na traci programa PowerPoint 2016

(Ove opcije za video su dostupne nakon što ste ugrađivanje ili povezivanje sa video datoteku sa računara.)

Reprodukovanje video zapisa u redosled izaberite stavku automatski ili kada se klikne na njega

Važno: Postavite ovu opciju pre nego što u video zapis dodate animacije ili okidače. Promenom ove opcije uklonićete sve animacije koje su povezane sa video zapisom.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa na slajdu.

  Opcije reprodukcije za video zapis sa računara jesu sledeće: U sekvenci klika, automatski ili kad se klikne na njega

  Slika: Navedite kako želite da se video zapis pokreće tokom prezentacije

 2. U okviru Alatke za Video zapise, na kartici Reprodukcija , u grupi Opcije video zapisa sa liste Započni izaberite neku od opcija:

  Opcije reprodukcije za video zapis sa računara jesu sledeće: U sekvenci klika, automatski ili kad se klikne na njega

  Opcija

  Kada se video zapis reprodukuje tokom projekcije slajdova

  Automatski

  Video reprodukovati automatski kada se slajd pojavi.

  Na klik ili kada se klikne na

  Video zapis reprodukuje samo kad kliknete unutar okvira video zapisa.

  Sekvenca klika

  Video zapis reprodukuje u nizu sa druge radnje koje programirala na slajdu (kao što su efekti animacije). Ova opcija ne zahteva literala kliknite na dugme. Mogu da izazovu video zapis da biste započeli daljinski ili mehanizam koji aktivira sledeću radnju na slajdu (kao što su pritisnuti taster sa strelicom nadesno).

  (Ova opcija je dostupna u PowerPoint za Office 365 i PowerPoint 2019. To je takođe dostupan u verziji PowerPoint 2016 1709 ili noviju verziju.)

  Savet:    Da biste dok se reprodukuje, postavite pokazivač miša na video zapis, kliknite na nju. Da biste nastavili reprodukcije video zapisa, ponovo kliknite.

Reprodukovanje video zapisa preko celog ekrana

Dok vodite prezentaciju, video zapis možete da reprodukujete tako da popuni ceo slajd (ekran). U zavisnosti od rezolucije originalne datoteke video zapisa, on će možda izgledati izobličeno kada ga uvećate. Uvek pregledajte video zapis pre nego što ga uključite u prezentaciju kako biste mogli da opozovete opciju celog ekrana ako video zapis izgleda izobličeno ili mutno.

Ako podesite da se video zapis prikazuje preko celog ekrana, a podešen je i da se pokreće automatski, možete da prevučete okvir video zapisa sa slajda u sivu oblast kako ne bi bio vidljiv na slajdu ili da bi nakratko zasvetleo pre nego što se video zapis prikaže preko celog ekrana.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa na slajdu koji želite da reprodukujete preko celog ekrana.

 2. U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj preko celog ekrana.

Promena veličine video zapisa

Ako ne želite da reprodukcija filma preko celog ekrana, možete da promenite veličinu ga na dimenzije koje želite.

 1. U normalnom prikazu, izaberite video zapis koji želite da promenite veličinu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste podesili oblikovanje:

  • Izaberite ugao regulatora veličine dok ne ugledate dvosmernu strelicu, a zatim prevucite da biste prilagodili veličinu okvira.

   Regulator veličine je dvosmerna strelica
   • Da biste zadržali centar video zapisa na istom mestu, držite pritisnut taster Ctrl dok prevlačite. Podrazumevano ovo održava proporcije (zaključava odnos širina/visina) video zapisa tokom prevlačenja.

   • Obično, većina video zapise sa rezolucijom 640 x 480 imaju u 4:3 Fiksiraj odnos širina/visina, što je takođe podrazumevana širina/visina za PowerPoint 2010 prezentacije. Podrazumevana širina/visina za prezentacije u PowerPoint 2013 i novije verzije je 16:9. Ako odnos kompresije prezentaciju i video differ, video će izgledati izobličena kada se reprodukuje.

  Da biste naveli precizne proporcije širine i visine video zapisa:

  1. U okviru Alatke za Video zapise, na kartici Oblikovanje (PowerPoint 2013 ili novije verzije) ili na kartici Opcije (PowerPoint 2010), u grupi Veličina kliknite na pokretač dijaloga Slika ikone .

  2. Izaberite stavku Veličina, a zatim u okviru razmera, potvrdite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina .

  3. U okviru veličine i rotacijaunesite veličinu u poljima Visina i Širina ili u okviru razmerau poljima Skale visinu i Širinu razmera unesite procenat željenu veličinu, jedan u odnosu na video zapis originalne veličine.

Savet:    Da biste sprečili preskakanje prilikom reprodukovanja, u okviru razmeravideo zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Najbolja razmera za projekciju slajdova .

Pregled video zapisa

 • U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa

 • Kliknite na dugme Reprodukuj.

  Opcija Reprodukuj postoji i u grupi Pregled na karticama Oblikovanje i Reprodukcija, u okviru Alatke za video zapise.

Podešavanje jačine zvuka video zapisa

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa, kliknite na dugme Jačina zvuka, a zatim odaberite nešto od sledećeg:

  • Niska

  • Srednja

  • Visoka

  • Privremeno isključi

Savet:    Jačinu zvuka možete da postavite i pomoću klizača za jačinu zvuka na kontrolnoj traci reprodukcije.

Sakrivanje video zapisa kad se ne reprodukuje

Dok držite prezentaciju, možete da sakrijete video dok ne budete spremni da ga reprodukujete. Međutim, trebalo bi da kreirate automatski ili aktiviran animaciju da biste pokrenuli reprodukciju ili nikada nećete videti video reprodukcija tokom na projekcije slajdova. Više informacija o kreiranju automatski ili aktivirane animacije potražite u članku Animiranje teksta ili objekata.

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij kad se ne reprodukuje.

Ponavljanje video zapisa

Da bi se video zapis neprestano ponavljao tokom prezentacije, možete da koristite funkciju ponavljanja.

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponavljaj dok se ne zaustavi.

Premotavanje video zapisa unazad nakon reprodukcije

Da biste Premotavanje video zapisa unazad nakon reprodukcije tokom prezentacije, uradite sledeće:

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Premotaj unazad nakon reprodukcije.

Prikaži kontrole za medije

Da biste prikazali kontrole za medije tokom prezentacije, uradite sledeće:

 • Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Podešavanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži kontrole za medije .

Da biste kontrolisali kako se video zapis reprodukuje, koristite opcije na kartici ReprodukcijaPowerPoint trake. Ova kartica se pojavljuje na traci kada izaberete video zapisa na slajdu.

Kontrola za reprodukciju za video datoteku umetnuti sa računara

(Ove opcije za video su dostupne nakon što ste ugrađivanje ili povezivanje sa video datoteku sa računara.)

Reprodukovanje video zapisa automatski ili kad se klikne na njega

Savet:    Podesite ovu opciju pre nego što dodate sve animacije ili okidača u video zapis. Promena ove opcije uklanja sve animacije koje su povezane sa video zapisom.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa na slajdu.

  Opcije video zapisa

  Slika: Navedite kako želite da se video zapis pokreće tokom prezentacije

 2. U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa, na listi Pokretanje uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste video reprodukovali kada se slajd koji ga sadrži pojavi u prikazu Projekcija slajdova, izaberite stavku Automatski.

  • Da biste kontrolisali kada želite da započnete video klikom miša, izaberite stavku Na klik. (Zatim kada predstavljate u prikazu projekcije slajdova , možete ćete jednostavno kliknite na okvir video zapisa kada budete spremni da biste reprodukovali video zapis.)

   Savet:    Video zapisa možete da zaustavite dok se reprodukuje kada kliknete na njega. Da biste nastavili reprodukcije video zapisa, ponovo kliknite.

Reprodukovanje video zapisa preko celog ekrana

Dok vodite prezentaciju, video zapis možete da reprodukujete tako da popuni ceo slajd (ekran). U zavisnosti od rezolucije originalne datoteke video zapisa, on će možda izgledati izobličeno kada ga uvećate. Uvek pregledajte video zapis pre nego što ga uključite u prezentaciju kako biste mogli da opozovete opciju celog ekrana ako video zapis izgleda izobličeno ili mutno.

Ako podesite da se video zapis prikazuje preko celog ekrana, a podešen je i da se pokreće automatski, možete da prevučete okvir video zapisa sa slajda u sivu oblast kako ne bi bio vidljiv na slajdu ili da bi nakratko zasvetleo pre nego što se video zapis prikaže preko celog ekrana.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa na slajdu koji želite da reprodukujete preko celog ekrana.

 2. U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj preko celog ekrana.

Promena veličine video zapisa

Ako ne želite da reprodukcija filma preko celog ekrana, možete da promenite veličinu ga na dimenzije koje želite.

 1. U normalnom prikazu, izaberite video zapis koji želite da promenite veličinu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Da biste podesili oblikovanje:

  • Izaberite ugao regulatora veličine dok ne ugledate dvosmernu strelicu, a zatim prevucite da biste prilagodili veličinu okvira.

   Regulator veličine je dvosmerna strelica
   • Da biste zadržali centar video zapisa na istom mestu, držite pritisnut taster Ctrl dok prevlačite. Podrazumevano ovo održava proporcije (zaključava odnos širina/visina) video zapisa tokom prevlačenja.

   • Obično, većina video zapise sa rezolucijom 640 x 480 imaju u 4:3 Fiksiraj odnos širina/visina, što je takođe podrazumevana širina/visina za PowerPoint 2010 prezentacije. Podrazumevana širina/visina za prezentacije u PowerPoint 2013 i novije verzije je 16:9. Ako odnos kompresije prezentaciju i video differ, video će izgledati izobličena kada se reprodukuje.

  Da biste naveli precizne proporcije širine i visine video zapisa:

  1. U okviru Alatke za Video zapise, na kartici Oblikovanje (PowerPoint 2013 ili novije verzije) ili na kartici Opcije (PowerPoint 2010), u grupi Veličina kliknite na pokretač dijaloga Slika ikone .

  2. Izaberite stavku Veličina, a zatim u okviru razmera, potvrdite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina .

  3. U okviru veličine i rotacijaunesite veličinu u poljima Visina i Širina ili u okviru razmerau poljima Skale visinu i Širinu razmera unesite procenat željenu veličinu, jedan u odnosu na video zapis originalne veličine.

Savet:    Da biste sprečili preskakanje prilikom reprodukovanja, u okviru razmeravideo zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Najbolja razmera za projekciju slajdova .

Pregled video zapisa

 • U normalnom prikazu kliknite na okvir video zapisa

 • Kliknite na dugme Reprodukuj.

  Opcija Reprodukuj postoji i u grupi Pregled na karticama Oblikovanje i Reprodukcija, u okviru Alatke za video zapise.

Podešavanje jačine zvuka video zapisa

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa, kliknite na dugme Jačina zvuka, a zatim odaberite nešto od sledećeg:

  • Niska

  • Srednja

  • Visoka

  • Privremeno isključi

Savet:    Jačinu zvuka možete da postavite i pomoću klizača za jačinu zvuka na kontrolnoj traci reprodukcije.

Sakrivanje video zapisa kad se ne reprodukuje

Dok držite prezentaciju, možete da sakrijete video dok ne budete spremni da ga reprodukujete. Međutim, trebalo bi da kreirate automatski ili aktiviran animaciju da biste pokrenuli reprodukciju ili nikada nećete videti video reprodukcija tokom na projekcije slajdova. Više informacija o kreiranju automatski ili aktivirane animacije potražite u članku Animiranje teksta ili objekata.

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij kad se ne reprodukuje.

Ponavljanje video zapisa

Da bi se video zapis neprestano ponavljao tokom prezentacije, možete da koristite funkciju ponavljanja.

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponavljaj dok se ne zaustavi.

Premotavanje video zapisa unazad nakon reprodukcije

Da biste Premotavanje video zapisa unazad nakon reprodukcije tokom prezentacije, uradite sledeće:

 • U okviru Alatke za video zapise, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije video zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Premotaj unazad nakon reprodukcije.

Prikaži kontrole za medije

Da biste prikazali kontrole za medije tokom prezentacije, uradite sledeće:

 • Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Podešavanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži kontrole za medije .

Promena veličine filma

Ako ne želite da reprodukcija filma preko celog ekrana, možete da promenite veličinu ga na dimenzije koje želite.

 1. U normalnom prikazu kliknite na film koji želite da promenite veličinu.

 2. U okviru Alatke za film, na kartici Opcije , u grupi Veličina kliknite na pokretač dijaloga Slika ikone .

  Kartica sa opcijama alatki za filmove

 3. Da biste zadržali proporcije visine i širine filma, izaberite karticu Veličina , a zatim u okviru razmera, potvrdite izbor u polju za potvrdu Fiksiraj odnos širina/visina .

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • U okviru veličine i rotacija, unesite veličinu u polja Visina i Širina .

  • U okviru razmeraunesite procenat veličine koje želite u odnosu na originalne veličine filma u poljima Visina i Širina .

Saveti    

 • Da biste sprečili preskakanje prilikom reprodukovanja filmova, potvrdite izbor u polju za potvrdu Najbolja razmera za projekciju slajdova .

 • Možete takođe da se promenite veličinu filma tako što ćete prevući njegovih ivica. Da biste zadržali centar filma na istom mestu, držite pritisnut taster CTRL dok prevlačite. Podrazumevano Office PowerPoint 2007 održava proporcije (zaključava odnos širina/visina) filma u toku prevlačenja. Obično, većina filmova u rezoluciji 640 x 480 imaju u 4:3 Fiksiraj odnos širina/visina, što je takođe odnos širina/visina za većinu PowerPoint prezentacije. Ako odnos kompresije prezentacije i filma razlikuju, film će izgledati izobličeno prilikom reprodukcije.

Skrivanje okvira filma

Možda želite da učinite okvira filma nevidljivi da biste sprečili da prikazuju tokom prezentacije, a da nestane sa slajda posle prezentacije. Ako podesite ovu opciju i Reprodukuj preko celog ekrana opcija, film se neće pojaviti uopšte se na slajdu (iako možete videti je brza na slajdu, pre nego što se reprodukuje preko celog ekrana). Da biste sprečili kratak flash, prevucite okvir filma sa slajda.

Važne     Ako prevučete okvir filma sa slajda ili sakrijete, morate podesiti da film reprodukuje automatski ili pomoću druge vrste kontrole, kao što su okidač. Okidač je nešto na slajdu, kao što su slike, oblika, dugme, pasus teksta ili okvir za tekst, koji pokreće radnju kada kliknete na njega.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir filma na slajdu.

 2. U okviru Alatke za film, na kartici Opcije , u grupi Opcija filma , potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij tokom projekcije .

  Kartica sa opcijama alatki za filmove

Iako je okvir filma uvek vidljiva u normalnom prikazu, možete da prevučete okvir filma sa slajda da biste ga sakrili.

Odlaganje početka filma

Možete da prilagodite postavke za kada se reprodukuje filmsku datoteku. Na primer, možda ćete želeti da biste pokrenuli pet sekundi u film, a ne na početku film.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir filma na slajdu.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

  Slika kartice „Animacije“

 3. U Prilagođenih animacija okno zadataka, kliknite na strelicu sa desne strane izabrane film i izaberite stavku Opcije efekata.

  Ikona filma koja izgleda slično simbol na dugmeta za reprodukciju na videu ili DVD plejer, pojavljuje se iznad trake sa okidačem.

  Filmski efekti na listi okna zadataka

 4. Na kartici efekat , a zatim u okviru Početak reprodukcijeizaberite stavku od vremena, a zatim unesite ukupan broj sekundi za odlaganje.

Premotavanje filma kad se reprodukuje

Kada podesite filma premotavanje, automatski povratak na prvi okvir i zaustavlja posle jedne reprodukcije.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir filma na slajdu.

 2. U okviru Alatke za film, na kartici Opcije , u grupi Opcija filma , potvrdite izbor u polju za potvrdu Premotaj film nakon reprodukcije .

  Kartica sa opcijama alatki za filmove

Takođe pogledajte

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Pretvaranje prezentacije u video zapisa

Dodavanje i reprodukcija zvuka u prezentaciji

Podešavanje vremena i brzine prelaza

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×