Podešavanje opcija automatskog ispravljanja imena

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Automatsko ispravljanje imena pomaže da sprečite prekidanje kada se promene dizajna baze podataka u Access bazu podataka na radnoj površini. Automatsko ispravljanje imena da:

 • Otkrije da li će promena imena objekta baze podataka dovesti do prekida rada drugog objekta

 • Automatski reši ovaj problem

 • Evidentira sve ispravke koje izvrši

Podrazumevano, automatsko ispravljanje imena je podešen za pronalaženje i ispravljanje problema, ali da biste se prijavili ispravke. Automatsko ispravljanje imena malo ometaju performanse sistema i možda ćete želeti da biste ga isključili ako dizajna baze podataka ne podleže promene neplanirani dizajna. Ili, možda ćete želeti da biste pratili ispravke koje izvrši Access. Možete da podesite opcije automatskog ispravljanja imena za svaku bazi podataka.

Napomena: Automatsko ispravljanje imena pomaže u održavanju sinhronizacije između objekata baze podataka. Drugim potencijalnim problemima u vezi sa promenom dizajna, na primer problemima do kojih dovode izbrisani objekti baze podataka, ne upravlja direktno automatsko ispravljanje imena.

U ovom članku

Zbog čega bi trebalo da koristim automatsko ispravljanje imena?

Način funkcionisanja automatskog ispravljanja imena

Omogućavanje ili onemogućavanje opcija automatskog ispravljanja imena

Zbog čega bi trebalo da koristim automatsko ispravljanje imena?

Kada radite u Access bazu podataka koja sadrži dizajn koji se često menjaju od strane korisnika, objekata baze podataka možete prestati da funkcioniše ako promene dizajna za druge objekte baze podataka. Jedan način ovo se može dogoditi je kada se promeni ime objekta, ali ta promena ne prate odgovarajuće promene u objekte koje zavise od originalnog objekta.

Na primer, ako kreirate upit koji se zasniva na tabeli pod imenom „Klijenti“, a ime tabele se kasnije promeni u „Klijent“, upit koji ste kreirali prestaje da radi zbog te promene imena. Sve ostalo je u redu sa upitom i, ako ispravite ime tabele u dizajnu upita, on će ponovo raditi.

Funkcija automatskog ispravljanja imena može da prati promene imena umesto vas i da automatski ispravlja imena obrazaca, izveštaja, tabela, upita, polja ili kontrola, na primer okvira za tekst.

Automatsko ispravljanje imena i informacije o zavisnim elementima objekata

Automatsko ispravljanje imena kreira mape imena informacija zavisnih elemenata objekata za tabele, upite, obrasce i izveštaje. Ove mape vam omogućavaju da koristite okno zadatka Zavisni element objekta za prikazivanje liste objekata koji zavise od izabrane tabele ili obrasca, kao i za prikazivanje objekata od kojih zavise tabela ili obrazac. Mapa imena objekta ažurira se svaki put kada sačuvate i zatvorite taj objekat.

Napomena: Podrazumevano ime praćenja promena nije omogućen u bazama podataka koje su kreirane pomoću starije verzije programa Access, čak i kada konvertujete baze podataka u noviji format datoteke baze podataka. Međutim, možete da omogućite praćenje nakon konvertovanja kao što je baza podataka na noviji format imena promena.

Kada ne bi trebalo da koristim automatsko ispravljanje imena?

Automatsko ispravljanje imena nemojte koristiti u sledećim situacijama:

 • Dizajn baze podataka se ne menja    Ako se dizajn baze podataka ne menja, performanse sistema možete poboljšati tako što ćete isključiti automatsko ispravljanje imena.

 • Želite da smanjite datoteku baze podataka i želite da ručno upravljate promenama imena objekata    Kada je za bazu podataka omogućeno automatsko ispravljanje imena, možda ćete primetiti povećanje veličine baze podataka. Ovo povećanje može se pripisati mapama imena koje kreira automatsko ispravljanje imena kada je omogućeno. Ako onemogućite automatsko ispravljanje imena, mape imena se uklanjaju i na taj način se smanjuje veličina baze podataka.

Stvari koje automatsko ispravljanje imena ne ispravlja

Automatsko ispravljanje imena ne ispravlja sledeće:

 • Promene imena obrazaca, izveštaja ili kontrola se ne prate.

 • Imena tabela, upita ili polja u makroima ili u kodu se ne ispravljaju.

Način funkcionisanja automatskog ispravljanja imena

Automatsko ispravljanje imena obuhvata tri opcije: Prati informacije o automatskom ispravljanju imena, Obavi automatsko ispravljanje imena i Evidentiraj promene nastale automatskim ispravljanjem imena. Svaka od poslednje dve opcije zavisi od toga da li je prethodna opcija omogućena.

Prati informacije o automatskom ispravljanju imena

Kada omogućite automatskom ispravljanju imena da prati promene imena za bazu podataka, Access radi sledeće:

 1. Pokušava da dobije isključivi pristup bazi podataka.

 2. Traži objekte koji su otvoreni.

 3. Traži otvorene objekte i zatvara ih.

 4. Ažurira mape imena pomoću otvaranja, čuvanja i zatvaranja svih tabela, upita, obrazaca i izveštaja.

 5. Vraća bazu podataka u stanje u kojem se nalazila pre nego što je unapređena u status „Isključivo“.

Prekinuto mapiranje imena

Kreiranje mapa imena može potrajati nekoliko minuta. Možete pritisnuti taster ESC da biste otkazali ovaj korak. Međutim, mape imena nekih objekata će zastareti i nećete moći da prikažete informacije o zavisnim elementima za te objekte dok se mape imena ne ažuriraju.

Napomena: Ako prekinete Access (pritiskom na taster ESC) tokom ažuriranja mapa imena, ne onemogućava se opcija Prati informacije o automatskom ispravljanju imena. Opcija Prati informacije o automatskom ispravljanju imena ostaje izabrana iako nisu ažurirane sve mape imena. Da biste ponovo pokrenuli proces ažuriranja mapa imena, koristite sledeću proceduru:

 1. Na traci, izaberite stavke datoteka > Opcije da biste otvorili dijalog Access opcije .

 2. U levom oknu dijaloga Access opcije izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 3. Opozovite izbor u polju za potvrdu Prati informacije o automatskom ispravljanju imena, a zatim kliknite na dugme U redu. Access će vas upozoriti da se svi otvoreni objekti baze podataka moraju zatvoriti da bi promena stupila na snagu.

 4. Zatvorite, a zatim ponovo otvorite bazu podataka.

 5. Ponovo otvorite dijalog Access opcije, a zatim u okviru kategorije Aktuelna baza podataka potvrdite izbor u polju za potvrdu Prati informacije o automatskom ispravljanju imena i kliknite na dugme U redu.

Da biste ručno ažurirali mapu imena određenog objekta, otvorite objekat u prikazu dizajna, a zatim ga sačuvajte.

Šta se dešava kada se onemogući opcija prati informacije o automatskom ispravljanju imena?

Kada isključite automatsko ispravljanje imena da biste prestali da pratite promene imena, Access radi sledeće:

 1. Pokušava da dobije isključivi pristup bazi podataka.

 2. Traži objekte koji su otvoreni.

 3. Traži otvorene objekte i zatvara ih.

 4. Uklanja mape imena iz svih tabela, upita, obrazaca i izveštaja.

 5. Vraća bazu podataka u stanje u kojem se nalazila pre nego što je unapređena u status „Isključivo“.

Ako Access ne dovrši proces praćenja promena ili uklanjanja mapa imena, on evidentira grešku u tabeli „Greške pri čuvanju automatskog ispravljanja imena“.

Obavi automatsko ispravljanje imena

Da biste mogli da omogućite opciju Obavi automatsko ispravljanje imena, prvo morate omogućiti opciju Prati informacije o automatskom ispravljanju imena.

Kada je opcija Obavi automatsko ispravljanje imena omogućena, Access koristi mape imena da bi utvrdio da li će promena imena uticati na druge objekte baze podataka, a zatim ispravlja ime koje se promenilo tamo gde se ono pojavljuje u tim drugim objektima.

Evidentiraj promene nastale automatskim ispravljanjem imena

Da biste mogli da omogućite opciju Evidentiraj promene nastale automatskim ispravljanjem imena, prvo morate omogućiti opcije Prati informacije o automatskom ispravljanju imena i Obavi automatsko ispravljanje imena.

Kada je opcija Evidentiraj promene nastale automatskim ispravljanjem imena omogućena, Access prati ispravke koje izvršava zbog promena imena objekta. Svaka ispravka pojavljuje se u vidu zapisa u tabeli „Evidencija automatskog ispravljanja imena“.

Omogućavanje ili onemogućavanje opcija automatskog ispravljanja imena

Sve tri opcije automatskog ispravljanja imena mogu se omogućiti u dijalogu Access opcije. Opcije automatskog ispravljanja imena možete omogućiti ili onemogućiti samo za trenutnu bazu podataka.

 1. Na traci, izaberite stavke datoteka > Opcije da biste otvorili dijalog Access opcije .

 2. U levom oknu dijaloga Access opcije izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 3. U okviru Opcije za automatsko ispravljanje imena izaberite ili opozovite izbor željenih opcija:

  • Prati informacije o automatskom ispravljanju imena    Kada je ova opcija izabrana, Access prati promene imena objekata u bazi podataka. Informacije o praćenju skladište se u mapama imena. Kada prvi put omogućite ovu opciju, Access kreira mapu imena za svaki od postojećih objekata baze podataka. Mapa imena ostaje ažurna dok god je ova opcija izabrana. Mape imena se koriste za ispravljanje grešaka koje izaziva preimenovanje i za generisanje informacija o zavisnim elementima objekata. Mapama imena nije moguće pristupiti direktno.

   Ovu opciju morate izabrati da biste mogli da izaberete druge opcije automatskog ispravljanja imena.

   Napomena: Omogućavanje ove opcije ne dovodi do automatskog ispravljanja promena imena. Omogućavanjem ove opcije samo se kreiraju mape koje se koriste za buduće ispravke.

  • Obavi automatsko ispravljanje imena    Kada je ova opcija izabrana, Access automatski popravlja promene imena čim se pojave. Ovu opciju možete izabrati samo ako je opcija Prati informacije o automatskom ispravljanju imena već izabrana. Access za izvršavanje automatskog ispravljanja imena koristi mape imena koje je kreirao kada je izabrana opcija Prati informacije o automatskom ispravljanju imena.

   Ovu opciju morate izabrati da biste mogli da izaberete opciju Evidentiraj promene nastale automatskim ispravljanjem imena.

  • Evidentiraj promene nastale automatskim ispravljanjem imena    Access održava evidenciju ispravki koje izvršava automatsko ispravljanje imena. Svaka ispravka pojavljuje se u vidu zapisa u tabeli „Evidencija automatskog ispravljanja imena“.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Koristite okno "zavisni elementi objekta" da biste videli kako se odnose objekata

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×