Podešavanje Office 365 performansi pomoću osnovnih podataka i istorije performansi

Postoje jednostavni načini da proverite rad veze između usluge Office 365 i preduzeća koje će vam omogućiti da uspostavite osnovu za mogućnost povezivanja. Znajući da istorija performansi veza klijentskog računara može da pomogne u ranom otkrivanju problema, identifikovanju i predviđanju.

Ako niste navikli da radite na problemima performansi, ovaj članak je dizajniran da vam pomogne da razmislite o nekim uobičajenim pitanjima kao što je Kako znate da problem koji vidite problem performansi a ne incident u usluzi Office 365? Kako da dugoročno planirate dobre performanse? Kako da pazite na performanse? Ako tim ili klijenti imaju spore performanse prilikom korišćenja usluge Office 365 i zanima vas bilo koje od ovih pitanja, nastavite sa čitanjem.

Važno: Trenutno imate problem sa performansama između klijenta i usluge Office 365? Pratite korake navedene u članku Planiranje rešavanja problema sa performansama za Office 365.

Nešto što treba da znate o performansama usluge Office 365

Office 365 živi unutar namenske Microsoft mreže visokog kapaciteta, koja se stalno nadgleda ne samo automatski, već je nadgledaju i ljudi. Ugrađivanje preciznog podešavanja performansi i unapređivanje kada je to moguće je deo uloge održavanja usluge Office 365 u oblaku. Zbog toga što klijenti usluge Office 365 u oblaku moraju da se povezuju na internetu, postoji neprekidni napor da se performanse precizno podese u svim Office 365 uslugama. Poboljšanja performansi nikada zaista ne prestaju u oblaku i postoji dosta stečenog iskustva u održavanju oblaka ispravnim i brzim. Ako naiđete na problem sa performansama prilikom povezivanja sa svoje lokacije sa uslugom Office 365, najbolje je da ne počnete obraćanjem podršci i da ne čekate na nju. Umesto toga, trebalo bi da počnete da detaljno istražujete problem. To jest, počnite u okviru svoje mreže i krećite se ka usluzi Office 365. Pre nego što otvorite slučaj sa podrškom za Office 365, možete da prikupite podatke i preduzmete radnje koje će istražiti, a možda i rešiti problem.

Važno: Imajte u vidu planiranje kapaciteta i ograničenja usluge Office 365. Te informacije će vam dati prednost kad pokušavate da rešite problem sa performansama. Ovo je veza ka članku Opis usluge platforme za Office 365. Ovo je centralno čvorište i sve usluge koje nudi Office 365 imaju vezu koja vodi do njihovih opisa usluga. To znači da, ako treba da vidite standardna ograničenja za SharePoint Online, na primer, možete da kliknete na stavku Opis usluge SharePoint Online i pronađete odeljak Ograničenja za SharePoint Online.

Počnite da rešavate problem sa razumevanjem da performanse nisu fiksna skala, ne radi se o tome da postignete idealnu vrednost i održavate je trajno (ako verujete da je to tako, onda će povremeni zadaci visokog propusnog opsega kao što je prihvatanje velikog broja korisnika ili izvršavanje velikih migracija podataka biti veoma stresni – pa onda očekujte uticaje na performanse). Možete i trebalo bi da imate osnovnu ideju o ciljevima performansi, ali na performanse utiče mnogo promenljivih, stoga one variraju. To je priroda performansi.

Rešavanju problema sa performansama nije cilj da postigne određene ciljeve i da te brojke neprestano održava, već da poboljša postojeće aktivnosti sa svim datim promenljivim.

U redu, kako izgleda problem sa performansama?

Prvo morate da proverite da li je to što vam se događa zaista problem sa performansama, a ne problem sa uslugom. Problem sa performansama se razlikuje od problema sa uslugom u usluzi Office 365. Evo kako da ih razlikujete.

Ako ima problema sa uslugom Office 365, to je problem sa uslugom. Videćete crvene ili žute ikone u okviru stavke Trenutna ispravnost u Office 365 centru administracije, možda ćete primetiti i sporije performanse na klijentskim računarima koji se povezuju sa uslugom Office 365. Na primer, ako „Trenutno stanje ispravnosti“ daje crvenu ikonu i pored stavke Exchange vidite Istraživanje, a potom možete da dobijete i mnoštvo poziva od osoba iz organizacije koje se žale da su performanse poštanskih sandučića koji koriste Exchange Online loše. U tom slučaju, razumno je pretpostaviti da postoje problemi sa performansama usluge Exchange Online u okviru usluge.

Office 365 kontrolna tabla ispravnosti sa svim radnim opterećenjima prikazuje zelenu boju, osim sistema Exchange koji prikazuje „Usluga je vraćena“.

U ovom trenutku bi trebalo da vi, kao Office 365 administrator, često proveravate Trenutnu ispravnost, a zatim Prikažete detalje i istoriju, da biste bili u toku sa održavanjem koje izvršavamo na sistemu. Kontrolna tabla Trenutna ispravnost je napravljena da vas obaveštava o promenama i problemima u usluzi. Administrator administratoru, beleške i objašnjenja upisana u istoriju ispravnosti, postoje kako bi vam pomogla da izmerite uticaj i kako bi vas informisale o toku posla.

Slika kontrolne table ispravnosti usluge Office 365 koja objašnjava da je usluga Exchange Online vraćena u prethodno stanje i razlog za to.

Problem sa performansama nije problem sa uslugom, čak i ako problemi mogu dovesti do sporih performansi. Problem sa performansama izgleda ovako:

 • Do problema sa performansama dolazi bez obzira na to šta Office 365 centar administracije Trenutna ispravnost izveštava za uslugu.

 • Ponašanju koje se obično odvijalo relativno neometano treba više vremena da se dovrši ili se ne dovršava.

 • Možete i da replicirate problem ili da makar saznate da će do njega doći ako izvršite pravi skup koraka.

 • Ako se problem javlja povremeno i dalje postoji obrazac, na primer znate da ćete do 10:00 časova ujutro primiti pozive korisnika koji ne mogu pouzdano da pristupe usluzi Office 365 i da će pozivi biti sve ređi i prestati oko podneva.

To verovatno zvuči poznato, možda previše poznato. Kada saznate da je to problem sa performansama, postavlja se pitanje „Šta uraditi sledeće?“ Ostatak ovog članka pomaže vam da odredite upravo to.

Kako definisati i testirati problem sa performansama

Tokom vremena često iskrsavaju problemi sa performansama, pa može biti teško definisati stvarni problem. Trebalo bi da napravite dobar sažetak problema, da se dobro upoznate sa kontekstom problema, a zatim su vam potrebni koraci za testiranje koji mogu da se ponavljaju kako biste uspeli da rešite problem. U suprotnom možete da se izgubite, ne svojom krivicom. Zašto? Dobro, evo nekih primera sažetaka problema koji ne pružaju dovoljno informacija:

 • Prebacivanje iz prijemnog poštanskog sandučeta na kalendar je bilo neprimetno, a sada traje kao pauza za kafu. Da li možete da učinite da se ponaša kao ranije?

 • Otpremanje datoteka u SharePoint Online traje čitavu večnost. Zašto je to sporo posle podne, a brzo u bilo koje drugo doba? Zar ne može jednostavno da bude brzo?

Gorenavedene izjave postavljaju nekoliko velikih izazova. Tačnije, postoji mnogo nejasnoća kojima se treba baviti. Na primer:

 • Nejasno je kako se prebacivanje između prijemnog poštanskog sandučeta i kalendara odvijalo na laptop računaru.

 • Kada korisnik kaže, „Zar ne može jednostavno da bude brzo?“, šta znači to brzo?

 • Koliko dugo traje „čitava večnost“? Da li je to nekoliko sekundi ili minuta ili korisnik može da ode na ručak, a to se dovrši deset minuta po njegovom povratku?

Sve to ne uzima u obzir da administrator i alatka za rešavanje problema ne mogu saznati mnogo detalja iz ovakvih izjava o problemu. Na primer, kada je problem počeo da se javlja; da korisnik radi od kuće i do sporog prebacivanja dolazi samo kada je na matičnoj mreži; da korisnik na lokalnom klijentu mora da pokrene nekoliko drugih aplikacija koje intenzivno opterećuju RAM memoriju ili da korisnik radi u starijem operativnom sistemu ili nije pokrenuo nedavne ispravke.

Kada korisnici prijave problem sa performansama, treba prikupiti veliku količinu informacija. Prikupljanje ovih informacija je deo procesa koji se zove određivanje opsega ili ispitivanje problema. Sledi lista osnovnog određivanja opsega koju možete da koristite za prikupljanje informacija o problemu sa performansama. Ova lista nije sveobuhvatna, ali je mesto na kom možete da započnete svoju:

 • Kog datuma je došlo do problema i u koje doba dana ili noći?

 • Koju vrstu klijentskog računara ste koristili i na koji način se on povezuje sa poslovnom mrežom (VPN, žično, bežično)?

 • Da li ste radili sa udaljene tačke ili ste bili u kancelariji?

 • Da li ste pokušali da izvršite iste radnje na drugom računaru i videli isto ponašanje?

 • Prođite kroz korake koji vam prave problem kako biste mogli da zapišete koje radnje koje preduzimate.

 • Koliko su spore performanse u sekundama ili minutima?

 • U kom delu sveta se nalazite?

Neka od ovih pitanja očiglednija od drugih. Skoro svima je jasno da su alatki za rešavanje problema neophodni precizni koraci kako bi reprodukovala problem. U ostalom, kako drugačije možete da zapazite šta nije u redu i da testirate da li je problem rešen? Manje očigledne su stvari poput „Kog datuma i u koje vreme ste videli problem?“ i „U kom delu sveta se nalazite?“, informacije koje mogu da se koriste zajedno. U zavisnosti od toga kada je korisnik radio, nekoliko sati vremenske razlike može da znači da je održavanje već toku na delovima mreže preduzeća. Ako, na primer, preduzeće ima hibridnu primenu, kao što je hibridna SharePoint pretraga koja može da izvrši upit pretrage indeksa u instancama sistema SharePoint Online i lokalnog sistema SharePoint Server 2013, ispravke mogu biti u toku na lokalnoj farmi. Ako je celo preduzeće u oblaku, održavanje sistema može da uključuje dodavanje ili uklanjanje mrežnog hardvera, objavljivanje ispravki na nivou celog preduzeća ili promene DNS-a ili druge osnovne infrastrukture.

Kada rešavate problem sa performansama, to je pomalo nalik na mesto zločina, treba da budete precizni i pronicljivi da biste izvukli zaključke iz dokaza. Da biste to uradili, morate dobiti dobru izjavu o problemu tako što ćete prikupiti dokaze. To treba da uključuje kontekst računara, kontekst korisnika, kada je problem počeo da se javlja i tačne korake koji su izazvali problem sa performansama. Ova izjava o problemu bi trebalo da bude i ostane prva stranica u beleškama. Prolaženjem kroz izjavu o problemu ponovo pošto poradite na rešenju, vršite korake za testiranje i dokazivanje da li su preduzete radnje rešile problem. Ovo je važno kako biste znali kada je vaš posao ovde završen.

Znate li kako su performanse izgledale kad su bile dobre?

Niko neće znati ako ne budete imali sreće. Niko nije imao brojke. To znači da niko ne može da odgovori na jednostavno pitanje „Koliko je otprilike sekundi bilo potrebno za otvaranje prijemnog poštanskog sandučeta u usluzi Office 365?“ ili „Koliko je dugo trajalo kada su izvršni direktori imali Lync Online sastanak?“, što je uobičajena situacija za mnoga preduzeća.

Ono što ovde nedostaje su osnovni podaci o performansama.

Osnovni podaci vam pružaju kontekst za performanse. Osnovne podatke bi trebalo da pratite povremeno ili često, u zavisnosti od potreba preduzeća. Ako ste u većem preduzeću, operativni tim je možda već izmerio osnovne podatke za lokalno okruženje. Na primer, ako zakrpite sve Exchange servere prvog ponedeljka u mesecu, a sve SharePoint servere trećeg ponedeljka, operativni tim verovatno ima listu zadataka i situacija koje pokreće posle krpljenja kako di dokazao da su najvažnije funkcije operativne. Na primer, otvaranje prijemnog poštanskog sandučeta, klik na dugme „Slanje/primanje“ i provera da li se fascikle ažuriraju ili u sistemu SharePoint, pregledanje matične stranice lokacije, odlazak na stranicu za pretraživanje preduzeća i izvršavanje pretrage koje vraća rezultate.

Ako su vam aplikacije u usluzi Office 365, neki od najvažnijih osnovnih podataka koje možete da ispitate mere vreme (u milisekundama) od klijentskog računara unutar vaše mreže, do izlazne tačke ili tačke u kojoj napuštate mrežu i izlazite u Office 365. Evo nekih korisnih osnovnih podataka koje možete da istražite i zapišete:

 • Identifikujte uređaje između klijentskog računara i izlazne tačke na primer, proxy servera.

  • Trebalo bi da poznajete svoje uređaje kako biste imali kontekst (IP adrese, tip uređaja itd.) za probleme sa performansama koji se jave.

  • Proxy serveri su uobičajene izlazne tačke, tako da možete da proverite veb pregledač da biste videli koji proxy server je podešen za korišćenje, ako postoji.

  • Postoje alatke nezavisnih proizvođača koje mogu da otkriju i mapiraju mrežu, ali najbezbedniji način da upoznate uređaje je da pitate člana tima za mrežu.

 • Identifikujte dobavljača internet usluga (ISP), zapišite njegove kontakt informacije i pitajte koliko kola i koliki propusni opseg imate.

 • Unutar preduzeća identifikujte resurse za uređaje između klijenta i izlazne tačke ili identifikujte kontakte za hitne slučajeve sa kojima možete da pričate o problemima sa umrežavanjem.

Evo nekih osnovnih podataka koje jednostavno testiranje pomoću alatki može da vam izračuna:

 • Vreme od klijentskog računara do izlazne tačke u milisekundama

 • Vreme od izlazne tačke do usluge Office 365 u milisekundama

 • Lokacija na svetu servera koji rešava URL adrese za Office 365 prilikom pregledanja

 • Brzina razrešavanja DNS-a ISP-a u milisekundama, nedoslednosti u prispeću paketa (mrežne smetnje), vremena otpremanja i preuzimanja u milisekundama

Ako ne znate kako da izvršite ove korake, u ovom članku ćemo to detaljnije opisati.

Šta su to osnovni podaci?

Uticaj ćete primetiti kada postane loš, ali ako ne znate podatke o istoriji performansi, nećete moći da imate kontekst za to koliko su se pogoršale i kada. Tako da bez osnovnih podataka nemate ključni trag za rešavanje slagalice: sliku na kutiji slagalice. Prilikom rešavanja problema sa performansama neophodna vam je tačka za poređenje. Nije teško dobiti jednostavne osnovne podatke o performansama. Operativni tim može da dobije zadatak da to izvršava po rasporedu. Na primer, recimo da veza izgleda ovako:

Slika osnovne mreže koja prikazuje klijenta, proxy server i oblak u usluzi Office 365.

To znači da ste od operativnog tima za mrežu saznali da se iz preduzeća dolazi do interneta putem proxy servera i da proxy rukuje svim zahtevima koje klijentski računar šalje u oblak. U ovom slučaju, trebalo bi da nacrtate pojednostavljenu verziju veze koja navodi sve uključene uređaje. Sada, umetnite alatke koje možete da koristite da biste testirali performanse između klijenta, izlazne tačke (gde napuštate mrežu zbog interneta) i usluge Office 365 u oblaku.

Osnovna mreža sa klijentom, proxy serverom i oblakom, i predlozima alatki PSPing, TraceTCP i praćenjima mreže.

Opcije su navedene kao Jednostavne i Napredne zbog nivoa stručnosti koji vam je potreban da biste pronašli podatke o performansama. Praćenje mreže će dugo potrajati, u poređenju sa pokretanjem alatki komandne linije kao što su PsPing i TraceTCP. Ove dve alatke komandne linije su odabrane zato što ne koriste ICMP pakete, koje će blokirati Office 365 i zato što oni daju vreme u milisekundama koje je potrebno da napustite klijentski računar ili proxy server (ako imate pristup) i stignete u Office 365. Svako pojedinačno prebacivanje sa jednog računara na drugi daće istu vrednost i to je sjajno za osnovne podatke! Jednako je važno i što vam ove alatke komandne linije omogućavaju da dodate broj porta komandi. To je korisno jer Office 365 komunicira putem porta 443, što je port koji koriste Secure Sockets Layer i Transport Layer Security (SSL i TLS). Međutim, druge alatke nezavisnih proizvođača mogu da budu bolja rešenja za situaciju. Microsoft ne podržava sve te alatke, pa ako iz nekog razloga PsPing i TraceTCP ne budu funkcionisali, prebacite se na praćenje mreže pomoću alatke kao što je Netmon.

Osnovne podatke možete izmeriti pre radnog vremena, ponovo tokom velikog opterećenja, a zatim ponovo posle radnog vremena. To znači da na kraju možete da imate strukturu fascikli koja izgleda slično kao ova:

Slika koja daje predlog kako da organizujete podatke o performansama u fascikle.

Trebalo bi da izaberete i konvenciju imenovanja datoteka. Evo nekih primera:

 • Feb_09_2015_9amPST_PerfBaseline_Netmon_ClientToEgress_Normal

 • Jan_10_2015_3pmCST_PerfBaseline_PsPing_ClientToO365_bypassProxy_SLOW

 • Feb_08_2015_2pmEST_PerfBaseline_BADPerf

 • Feb_08_2015_8-30amEST_PerfBaseline_GoodPerf

Postoji mnogo različitih načina da to uradite, ali dobro je da počnete korišćenjem oblika <dateTime><what's happening in the test>. Ako budete marljivi u vezi sa ovim, to će vam mnogo pomoći kasnije kada pokušavate da rešite probleme. Kasnije ćete moći da kažete „Izvršio sam dva praćenja 8. februara. Jedno je pokazalo dobre, a drugo loše performanse pa možemo da ih uporedimo“. Ovo je izuzetno korisno za rešavanje problema.

Potrebno je da imate organizovani način za praćenje istorijskih osnovnih podataka. U ovom primeru, jednostavni metodi dali su tri izlaza komandne linije i rezultati su prikupljeni kao snimci ekrana, ali umesto toga mreža može da zabeleži datoteke. Koristite metod koji vam najviše odgovara. Skladištite istorijske osnovne podatke i pogledajte ih kada primetite promene u ponašanju usluga na mreži.

Zašto da prikupljate podatke o performansama tokom pilot korišćenja?

Ne postoji bolje vreme da počnete da pravite osnovne podatke nego tokom pilot korišćenja usluge Office 365. Office može da ima hiljade korisnika, stotine hiljada ili pet, ali čak i uz mali broj korisnika možete da izvršite testove kako biste izmerili variranja performansi. U slučaju velikog preduzeća reprezentativni uzorak nekoliko stotina korisnika pilot usluge Office 365 može da se projektuje spolja za nekoliko hiljada kako biste znali gde problemi mogu da se pojave pre nego što do njih dođe.

U slučaju malog preduzeća gde prihvatanje znači da svi korisnici idu u uslugu u isto vreme i nema pilota, zadržite mere performansi tako da imate podatke koje ćete pokazati svakome ko treba da reši problem sa lošim performansama tokom operacije. Na primer, ako primetite da iznenada možete da šetate po zgradi za vreme koje je potrebno da se otpremi grafika srednje veličine što se ranije mnogo brže odvijalo.

Kako prikupljati osnovne podatke

Za sve planove za rešavanje problema treba da identifikujete minimalno ove stvari:

 • Klijentski računar koji koristite (tip računara ili uređaja, IP adresa i radnje koje su izazvale problem)

 • Gde se klijentski računar nalazi u svetu (na primer, da li je ovaj korisnik VPN vezom povezan na mrežu, radi daljinski ili je na intranetu preduzeća)

 • Izlazna tačka koju koristi klijentski računar sa vaše mreže (tačka na kojoj saobraćaj napušta preduzeće za ISP ili internet)

Raspored mreže možete saznati od administratora mreže. Ako ste u maloj mreži, pogledajte uređaje koji vas povezuju sa internetom i pozovite ISP-a ako imate pitanja o rasporedu. Napravite grafiku konačnog rasporeda za referencu.

Ovaj odeljak je razdeljen u jednostavne alatke komandne linije i metode i naprednije opcije alatki. Prvo ćemo pokriti jednostavne metode. Ali ako u ovom trenutku imate problem sa performansama, treba da pređete na naprednije metode i isprobate uzorak plana radnje za rešavanje problema sa performansama.

Jednostavne metode

Cilj ovih jednostavnih metoda je da naučite kako da izmerite, razumete i ispravno uskladištite jednostavne osnovne podatke o performansama tokom vremena kako biste bili informisani o performansama usluge Office 365. Evo veoma jednostavnog dijagrama za jednostavne metode, kao što ste već videli:

Osnovna mreža sa klijentom, proxy serverom i oblakom, i predlozima alatki PSPing, TraceTCP i praćenjima mreže.

Napomene: 

 • TraceTCP je uključen na ovom snimku ekrana zato što je to korisna alatka za prikazivanje koliko je vremena u milisekundama potrebno za obradu zahteva i koliko mrežnih prebacivanja ili veza od jednog računara do sledećeg je potrebno da bi zahtev stigao na odredište. TraceTCP možete dati i imena servera koji se koriste tokom prebacivanja, što može biti korisno Microsoft Office 365 alatki za rešavanje problema u podršci.

 • Komande TraceTCP mogu biti veoma jednostavne, kao što su:

 • tracetcp.exe outlook.office365.com:443

 • Ne zaboravite da uključite broj porta u komandu!

 • TraceTCP je besplatan za preuzimanje, ali se oslanja na Wincap. Wincap je alatka koju koristi i instalira i Netmon. Netmon koristimo i u odeljku naprednih metoda.

Ako imate više kancelarija, moraćete da čuvate skup podataka iz klijenta na svakoj od tih lokacija. Ovaj test meri kašnjenje koje je u ovom slučaju numerička vrednost koja opisuje količinu vremena između klijenta koji šalje zahtev usluzi Office 365 i usluge Office 365 koja odgovara na zahtev. Testiranje kreće unutar domena na klijentskom računaru i treba da izmeri povratni odziv iz okvira mreže, van kroz izlaznu tačku, na internet do usluge Office 365 i nazad.

Postoji nekoliko načina za rukovanje izlaznom tačkom, u ovom slučaju, proxy serverom. Možete da pratite od 1 do 2 i zatim od 2 do 3, a zatim da saberete brojeve u milisekundama da biste dobili konačni zbir do ruba mreže. Odnosno možete da konfigurišete vezu tako da zaobiđe proxy server za Office 365 adrese. U većim mrežama sa zaštitnim zidom, obrnutim proxy serverom ili nekom kombinacijom oba, možda ćete morati da napravite izuzetke na proxy serveru koji će omogućiti prolaz saobraćaja za mnogo URL adresa. Listu krajnjih tačaka koje koristi Office 365, potražite u članku Office 365 URL adrese i opsezi IP adresa. Ako imate proxy za potvrdu identiteta, počnite tako što ćete testirati izuzetke za sledeće:

 • Portovi 80 i 443

 • TCP i HTTPs

 • Veze koje su odlazne za bilo koju od ovih URL adresa:

 • *.microsoftonline.com

 • *.microsoftonline-p.com

 • *.sharepoint.com

 • *.outlook.com

 • *.lync.com

 • osub.microsoft.com

Svi korisnici treba da imaju pristup ovim adresama bez ikakvih proxy smetnji ili potvrde identiteta. Na manjoj mreži bi trebalo da ih dodate na listu proxy premošćavanja u veb pregledaču.

Da biste ih dodali na listu proxy premošćavanja u programu Internet Explorer, izaberite stavke Alatke > Internet Opcije > Veze > Postavke LAN-a > Napredno. Na kartici „napredno“ ćete pronaći i proxy server i port proxy servera. Možda ćete morati da potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi proxy server za LAN da biste pristupili dugmetu Napredno. Trebalo bi da proverite da li je potvrđen izbor u polju Zaobilaženje proxy servera za lokalne adrese. Kada kliknete na dugme Napredno, videćete okvir za tekst gde možete da unesete izuzetke. Razdvojite gorenavedene džoker URL adrese tačkom i zarezom, na primer:

*.microsoftonline.com; *.sharepoint.com

Kada zaobiđete proxy, trebalo bi da možete da koristite ping ili PsPing direktno na Office 365 URL adresi. Sledeći korak je testiranje pinga outlook.office365.com. Odnosno ako koristite PsPing ili drugu alatku koja će vam omogućiti da pružite broj porta komandi, izvršite PsPing za portal.microsoftonline.com:443 da biste videli prosečno vreme povratnog odziva u milisekundama.

Vreme povratnog odziva ili RTT, predstavlja brojnu vrednost koja meri koliko vremena je potrebno za slanje HTTP zahteva serveru kao što je outlook.office365.com i dobijanje odgovora koji potvrđuje da server zna da ste to uradili. Ponekad ćete videti to kao skraćenicu RTT. To bi trebalo da traje relativno kratko.

Da biste izvršili ovaj test, morate da koristite PSPing ili drugu alatku koja ne koristi ICMP pakete koje Office 365 blokira.

Kako se koristiti PsPing za dobijanje ukupnog vremena povratnog odziva u milisekundama direktno sa Office 365 URL adrese

 1. Pokrenite komandnu liniju sa punim privilegijama tako što ćete pratiti ove korake:

  1. Kliknite na dugme Start.

  2. U polju Započni pretragu otkucajte cmd, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ENTER.

  3. Ako se pojavi dijalog Kontrola korisničkog naloga, potvrdite da je radnja koju prikazuje ono što želite, a zatim kliknite na dugme Nastavi.

 2. Pomerite se do fascikle u kojoj je instalirana alatka (u ovom slučaju PsPing) i testirajte ove Office 365 URL adrese:

  • psping portal.office.com:443

  • psping microsoft-my.sharepoint.com:443

  • psping outlook.office365.com:443

  • psping www.yammer.com:443

   PSPing komanda ide u microsoft-my.sharepoint.com port 443.

Obavezno uključite broj porta 443. Zapamtite da Office 365 funkcioniše na šifrovanom kanalu. Ako izvršite PsPing bez broja porta, zahtev neće uspeti. Kada izvršite proveru odziva kratke liste, potražite prosečno vreme u milisekundama (ms). To je ono što želite da snimite!

Slika koja prikazuje ilustraciju klijenta za zastupanje PSPing sa vremenom povratnog odziva od 2,8 milisekundi.

Ako niste upoznati sa zaobilaženjem proxy servera i radije biste da preduzimate stvari korak po korak, prvo morate da saznate ime proxy servera. U programu Internet Explorer, izaberite stavke Alatke > Internet opcije > Veze > Postavke LAN-a > Napredno. Na kartici Napredno videćete naveden proxy server. Izvršite proveru odziva proxy servera na komandnoj liniji tako što ćete izvršiti ovaj zadatak:

Da biste izvršili proveru odziva proxy servera i dobili vrednost povratnog odziva u milisekundama od 1. do 2. faze.

 1. Pokrenite komandnu liniju sa punim privilegijama tako što ćete pratiti ove korake:

  1. Kliknite na dugme Start.

  2. U polju Započni pretragu otkucajte cmd, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ENTER.

  3. Ako se pojavi dijalog Kontrola korisničkog naloga, potvrdite da je radnja koju prikazuje ono što želite, a zatim kliknite na dugme Nastavi.

 2. Otkucajte ping < ime proxy servera koji koristi pregledač ili IP adresa proxy servera> i pritisnite taster ENTER. Ako imate instaliran PsPing ili neku drugu alatku, možete odabrati da umesto toga koristite tu alatku.

  Komanda može da izgleda kao bilo koji od ovih primera:

  • ping našproxy.našdomen.industrija.preduzeće.com

  • ping 155.55.121.55

  • ping našproxy

  • psping našproxy.našdomen.industrija.preduzeće.com:80

  • psping 155.55.121.55:80

  • psping našproxy:80

 3. Kada praćenje prestane da šalje test pakete, dobićete kratak rezime koji navodi prosek u milisekundama, a to je vrednost koju tražite. Napravite snimak ekrana odziva i sačuvajte ga koristeći konvenciju imenovanja. U ovom trenutku može vam pomoći i da popunite vrednost u dijagramu.

Možda ste izmerili praćenje i u ranim jutarnjim časovima i klijent može brzo da stigne do proxy servera (ili bilo kog izlaznog servera koji izlazi na internet). U ovom slučaju, brojevi možda izgledaju ovako:

Grafika koja prikazuje vreme povratnog odziva od klijenta do proxy servera od 2,8 milisekundi.

Ako je klijentski računar jedan od nekoliko izabranih sa pristupom proxy (ili izlaznom) serveru, sledeći deo testa možete da pokrenete daljinskim povezivanjem sa tim računarom, a odatle možete da pokrenete komandnu liniju za PsPing do Office 365 URL adrese. Ako nemate pristup tom računaru, možete da se obratite resursima mreže za pomoć u vezi sa sledećim delom i da na taj način dobijete precizne brojke. Ako to nije moguće, izvršite PsPing u odnosu na Office 365 URL adresu o kojoj se radi i uporedite ga sa PsPing ili Ping vremenom u odnosu na proxy server.

Na primer, ako imate 51,84 milisekundi od klijenta do Office 365 URL adrese, a imate 2,8 milisekundi od klijenta do proxy servera (ili izlazne tačke), onda imate 49,04 milisekundi od izlazne tačke do usluge Office 365. Slično tome, ako imate PsPing od 12,25 milisekundi od klijenta do proxy servera na vrhuncu dana i 62,01 milisekund od klijenta do Office 365 URL adrese, onda je prosečna vrednost za izlazni proxy do Office 365 URL adrese 49,76 milisekundi.

Dodatna slika koja prikazuje ping u milisekundama iz klijenta do proxy servera pored klijenta u usluzi Office 365 tako da je moguće oduzeti vrednosti.

U slučaju rešavanja problema možete da pronađete nešto interesantno samo iz čuvanja ovih osnovnih podataka. Na primer, ako saznate da obično imate kašnjenje od oko 40 do 59 milisekundi od proxy servera ili izlazne tačke do Office 365 URL adrese i imate kašnjenje od oko 3 do 7 milisekundi od klijenta do proxy servera ili izlazne tačke (u zavisnosti od količine mrežnog saobraćaja koji vidite tokom tog doba dana) onda ćete pouzdano znati da ima problema ako poslednja tri puta osnovni podaci pokazuju kašnjenje od 45 milisekundi od klijenta do proxy servera ili izlazne tačke.

Napredne metode

Ako zaista želite da znate šta se dešava sa internet zahtevima u usluzi Office 365, morate da se upoznate sa praćenjima mreže. Nije važno koje alatke radije koristite za ova praćenja – HTTPWatch, Netmon, Message Analyzer, Wireshark, Fiddler, alatku kontrolne table projektanta ili bilo koju drugu – sve dok mogu da beleže i filtriraju mrežni saobraćaj. U ovom odeljku ćete videti da je korisno da pokrenete više ovih alatki kako biste dobili kompletniju sliku problema. Prilikom testiranja neke od ovih alatki se i same ponašaju kao proxy serveri. Alatke korišćene u pratećem članku Plan rešavanja problema sa performansama za Office 365 obuhvataNetmon 3.4, HTTPWatch ili WireShark.

Merenje osnovnih podataka o performansama je jednostavan deo ovog metoda i mnogi koraci su isti kao kad rešavate problem sa performansama. Napredniji metodi za pravljenje osnovnih podataka za performanse zahtevaju da izmerite i uskladištite praćenja mreže. Većina primera u ovom članku koristi SharePoint Online, ali bi trebalo da razvijete listu uobičajenih radnji u Office 365 uslugama na koje ste pretplaćeni da biste izvršili testiranje i snimili. Evo primera osnovnih podataka:

 • Lista osnovnih podataka za SPO – 1. korak: Pregledajte matičnu stranicu SPO veb lokacije i izvršite praćenje mreže. Sačuvajte praćenje.

 • Lista osnovnih podataka za SPO – 2. korak: Potražite termin (kao što je ime preduzeća) putem Enterprise pretrage i izvršite praćenje mreže. Sačuvajte praćenje.

 • Lista osnovnih podataka za SPO – 3. korak: Otpremite veliku datoteku u SharePoint Online biblioteku dokumenata i izvršite praćenje mreže. Sačuvajte praćenje.

 • Lista osnovnih podataka za SPO – 4. korak: Pregledajte matičnu stranicu OneDrive veb lokacije i izvršite praćenje mreže. Sačuvajte praćenje.

Ova lista bi trebalo da uključuje najvažnije uobičajene radnje koje korisnici preduzimaju u odnosu na SharePoint Online. Obratite pažnju na to da poslednji korak za praćenje odlaska u OneDrive for Business ugrađuje poređenje između učitavanja matične stranice SharePoint Online (koju često prilagođavaju preduzeća) i matične stranice usluge OneDrive Business, koja se retko prilagođava. Ovo je najosnovniji test kada je u pitanju SharePoint Online lokacija koja se sporo učitava. Možete da napravite zapis ove razlike u testiranju.

Ako ste usred problema sa performansama, veliki broj koraka je isti kao kada merite osnovne podatke. Praćenja mreže postaju važna pa ćemo sledeće pokriti kako da izvršite važna praćenja.

Da biste se odmah pozabavili problemom sa performansama, treba da izvršite praćenje u trenutku dok imate problem sa performansama. Morate da imate dostupne odgovarajuće alatke da biste prikupili evidencije i treba vam plan radnje, to jest, lista radnji za rešavanje problema da biste prikupili najbolje moguće informacije. Prva stvar koju treba da uradite je da zapišete datum i vreme testa tako da datoteke mogu da se sačuvaju u fascikli koja odražava vreme. Zatim suzite na same korake problema. Ovo su tačni koraci koje ćete koristiti za testiranje. Ne zaboravite osnove: ako je problem samo sa programom Outlook, obavezno zapišite da do problematičnog ponašanja dolazi samo u jednoj usluzi Office 365. Sužavanje opsega ovog problema će vam pomoći da se fokusirate na nešto što možete da rešite.

Takođe pogledajte

Upravljanje Office 365 krajnjim tačkama

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×