Poboljšanje pristupačnosti sastanaka u usluzi Skype za posao

Samim tim što koristite <token>Skype_for_Business</token> i vodite se najboljim praksama, sastanke možete da učinite pristupačnijim za osobe sa umanjenim sposobnostima.Ova tema pokriva detaljna uputstva kako da učinite sastanke pristupačnijim za osobe sa umanjenim sposobnostima.

Uostalom, zašto se održavaju sastanci ako ne da bi se uključili svi?

Neka svaki sastanak bude Skype sastanak

<token>Skype_for_Business</token> vam omogućava da uključite sve u sastanak, čak i kada su svi u istoj sobi.

 • Osobe sa oštećenim vidom mogu da dobiju deljeni sadržaj na svojim uređajima. To im omogućava da koriste omiljene asistivne tehnologije, kao što su čitač ekrana ili lupa.

 • Možete da snimite sastanak tako da učesnici mogu kasnije da ga pregledaju.

 • Osobe sa oštećenim sluhom mogu da dobiju usluge transkripcije u realnom vremenu, pomoću sistema CART (pristup prevodu komunikacije u realnom vremenu). CART je dostupan za mnoge jezike širom sveta.

U ovoj temi

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_QuickStart">Brzo pokrenite sastanak u usluzi Skype za posao</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Video">Uključite video da biste povećali razumevanje</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_CART">Pozovite CART tumača za osobe koje ne čuju</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_IM">Dodajte trenutne poruke da biste naglasili govornu komunikaciju</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Share">Delite sadržaj da bi ste omogućili asistivne tehnologije</link>

Brzi start Skype za posao sastanka

Nemojte gubiti dragoceno vreme sastanka samo da biste započeli sastanak na mreži.

 • Ako zakazujete sastanak, neka to bude <token>Skype</token> sastanak. Na taj način učesnici mogu da se pridruže putem veze ili podsetnika u programu <token>Outlook_generic</token>, ili mogu da se pridruže direktno putem <token>Skype_for_Business</token>.

 • Za ad hoc sastanke ili sastanke koji nisu planirani da budu na mreži:

  • Izaberite <ui>Sastani se odmah</ui> iz ikone kalendara u glavnom prozoru usluge <token>Skype_for_Business</token>.

  • Izaberite ikonu <ui>Pozovi još osoba</ui> u prozoru <ui>Razgovor</ui> i pozovite osobe koje želite.

Savet: Ako su osobe na sastanku u <token>Exchange</token> listi distribucije ili grupi za distribuciju, dodajte grupu <ui>Kontaktima</ui>. Zatim, samo izaberite ime grupe, otvorite kontekstualni meni (desnim klikom ili tasterima Shift+F10) i izaberite <ui>Započni video poziv</ui>.

Uključite video da biste povećali razumevanje

Ljudi najbolje rade kada imaju ulazne informacije iz više čulnih izvora. Predavači i zabavljači stalno koriste ovu činjenicu, zato biraju video zapis kao medijum. Istu stvar možete i vi da uradite sa telefonskim pozivom ili sastankom.

 • Video omogućava učesnicima sa oštećenim sluhom da koriste prevodioca za znakovni jezik.

 • Video poboljšava pun spektar razumevanja govora. Ovo je posebno korisno osobama koje slabije čuju i oslanjaju je na čitanje sa usana.

Savet: Tokom video sastanka proverite ekran pregleda video zapisa da biste bili sigurni da vas učesnici mogu jasno videti. Na primer, mesto gde sedite u odnosu na kameru može da bude bitno.

Pozovite CART transkripciju za osobe koje ne čuju

Pozovite CART (Pristup komunikaciji putem prevođenja u realnom vremenu) tumača na sastanak ili telefonski poziv u usluzi Skype za posao da biste dobili natpise u realnom vremenu. Na kraju sastanka zatražite transkript kako biste ga podelili sa učesnicima.

 • CART usluge su dostupne širom sveta na mnogim jezicima. CART omogućava gluvim osobama i osobama koje slabije čuju da u potpunosti učestvuju u sastanku ili telefonskom pozivu.

Saveti: 

 • Dodavanje konferencijskog telefona kao učesnika korišćenjem ikone <ui>Pozovi još osoba</ui>. Samo unesite broj telefona. Telefon može biti konferencijski telefon omogućen za medije u prostoriji ili pametni telefon.

 • Zamolite učesnike da izgovore svoja imena kada se uključuju. To pomaže gluvim osobama i osobama koje slabije čuju da prate sastanak.

 • Vodite računa da u jednom trenutku govori samo jedna osoba.

Dodajte trenutne poruke da biste naglasili govornu komunikaciju

Trenutne poruke (IM) vam omogućavaju da ponudite informacije sa sastanka u alternativnim oblicima.

 • Upišite alternativni tekst za sadržaj ekrana u trenutne poruke.

 • Zamolite prevodioce da dodatne informacije postave u trenutne poruke kako bi osobe sa oštećenim sluhom mogle da ih pročitaju.

 • Nalepite detaljne informacije, kao što su URL adrese dokumenata i veb stranica, u tekst. Detalji se neće izgubiti, a učesnici mogu da otvore povezani sadržaj direktno na svojim računarima. Ako je potrebno, mogu da koriste lupe ili čitače ekrana da bi se poboljšalo razumevanje.

 • Objavite važne stavke vezane za izjave, odluke i radnje u trenutnim porukama.

 • Osobe sa otežanim govorom i one koje različitom brzinom obrađuju zvučne informacije mogu da kucaju pitanja ili odgovore u trenutnim porukama.

Napomena: Možete da se pridržavate istih praksi pristupačnosti kada koristite IM u <token>Skype_for_Business_Online</token> u <token>Outlook_on_the_web</token>.

Delite sadržaj da bi ste omogućili asistivne tehnologije

Uz <token>Skype_for_Business</token> svako može da ima lični prikaz sadržaja sastanka.

 • Deljenje radne površine

  Možete da delite radnu površinu na sastanku umesto samo da projektujete sadržaj na ekran. To omogućava učesnicima da koriste lupu za sadržaj.

 • Deljenje programa ili aplikacije

  Da biste prikazali jednu aplikaciju, bolje je da delite prozor aplikacije nego celu radnu površinu. Na taj način je deljeni sadržaj veći kada ga učesnici gledaju.

 • Koristite <token>Skype_for_Business</token> belu tablu

  Koristite <token>Skype_for_Business</token> belu tablu umesto fizičke bele table tako da svako može da vidi njen sadržaj na svom računaru ili uređaju. Osobe sa umanjenim motornim sposobnostima ili umanjenom pokretljivošću mogu elektronski da dodaju sadržaj na <token>Skype</token> belu tablu, a osobe sa slabim vidom mogu da koriste lupu.

Savet: Umesto deljenja sadržaja, možete da otpremite <token>PowerPoint_generic</token> prezentacije i druge datoteke na sastanak i da ih zatim predstavite u usluzi <token>Skype_for_Business</token>. Na ovaj način svi imaju sadržaj na svojim računarima, na kojima mogu da koriste željene asistivne tehnologije, kao što je čitač ekrana ili omiljena lupa.

Neka svaki sastanak bude Skype sastanak

<token>SkypeforBusiness_Android</token> vam omogućava da uključite sve u sastanak, čak i kada su svi u istoj sobi.

 • Osobe sa oštećenim vidom mogu da dobiju deljeni sadržaj na svojim uređajima. To im omogućava da koriste omiljene asistivne tehnologije, kao što su čitač ekrana ili lupa.

 • Osobe sa oštećenim sluhom mogu da dobiju usluge transkripcije u realnom vremenu, pomoću sistema CART (pristup prevodu komunikacije u realnom vremenu). CART je dostupan za mnoge jezike širom sveta.

U ovoj temi

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_QuickStart_Android">Brzo pokrenite sastanak u usluzi Skype za posao</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Video_Android">Uključite video da biste povećali razumevanje</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_CART_Android">Pozovite CART tumača za osobe koje ne čuju</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_IM_Android">Dodajte trenutne poruke da biste naglasili govornu komunikaciju</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Share_Android">Delite sadržaj da bi ste omogućili asistivne tehnologije</link>

Brzi start Skype za posao sastanka

Nemojte gubiti dragoceno vreme sastanka samo da biste započeli sastanak na mreži.

 • Ako zakazujete sastanak, neka to bude <token>Skype</token> sastanak. Na taj način učesnici mogu da se pridruže direktno putem <token>SkypeforBusiness_Android</token>.

 • Za ad hoc sastanke ili sastanke koji nisu planirani:

  • Dodirnite kontakt iz prikaza <ui>Kontakti</ui> i započnite sastanak.

  • Da biste dodali više osoba na sastanak, dodirnite ikonu <ui>Dodaj</ui> u ekranu za sastanak i pozovite osobe koje želite.

Savet: Ako su osobe na sastanku u <token>Exchange</token> listi distribucije ili grupi za distribuciju, dodajte grupu <ui>Kontaktima</ui>. Zatim, dodirnite ime grupe da biste otvorili kontekstualni meni i započnite sastanak.

Uključite video da biste povećali razumevanje

Ljudi najbolje rade kada imaju ulazne informacije iz više čulnih izvora. Predavači i zabavljači stalno koriste ovu činjenicu, zato biraju video zapis kao medijum. Istu stvar možete i vi da uradite sa telefonskim pozivom ili sastankom.

 • Video omogućava učesnicima sa oštećenim sluhom da koriste prevodioca za znakovni jezik.

 • Video poboljšava pun spektar razumevanja govora. Ovo je posebno korisno osobama koje slabije čuju i oslanjaju je na čitanje sa usana.

Savet: Tokom video sastanka proverite ekran pregleda video zapisa da biste bili sigurni da vas učesnici mogu jasno videti. Na primer, mesto gde sedite u odnosu na kameru može da bude bitno.

Pozovite CART transkripciju za osobe koje ne čuju

Pozovite CART (Pristup komunikaciji putem prevođenja u realnom vremenu) tumača na sastanak ili telefonski poziv u usluzi <token>SkypeforBusiness_Android</token> da biste dobili natpise u realnom vremenu. Na kraju sastanka zatražite transkript kako biste ga podelili sa učesnicima.

 • CART usluge su dostupne širom sveta na mnogim jezicima. CART omogućava gluvim osobama i osobama koje slabije čuju da u potpunosti učestvuju u sastanku ili telefonskom pozivu.

Saveti: 

 • Dodajte konferencijski telefon kao učesnika tako što ćete dodirnuti ikonu <ui>Dodaj</ui>. Samo unesite broj telefona. Telefon može biti konferencijski telefon omogućen za medije u prostoriji ili pametni telefon.

 • Zamolite učesnike da izgovore svoja imena kada se uključuju. To pomaže gluvim osobama i osobama koje slabije čuju da prate sastanak.

 • Vodite računa da u jednom trenutku govori samo jedna osoba.

Dodajte trenutne poruke da biste naglasili govornu komunikaciju

Trenutne poruke (IM) vam omogućavaju da ponudite informacije sa sastanka u alternativnim oblicima.

 • Upišite alternativni tekst za sadržaj ekrana u trenutne poruke.

 • Zamolite prevodioce da dodatne informacije postave u trenutne poruke kako bi osobe sa oštećenim sluhom mogle da ih pročitaju.

 • Nalepite detaljne informacije, kao što su URL adrese dokumenata i veb stranica, u tekst. Detalji se neće izgubiti, a učesnici mogu da otvore povezani sadržaj direktno na svojim računarima. Ako je potrebno, mogu da koriste lupe ili čitače ekrana da bi se poboljšalo razumevanje.

 • Objavite važne stavke vezane za izjave, odluke i radnje u trenutnim porukama.

 • Osobe sa otežanim govorom i one koje različitom brzinom obrađuju zvučne informacije mogu da kucaju pitanja ili odgovore u trenutnim porukama.

Delite sadržaj da bi ste omogućili asistivne tehnologije

Uz <token>SkypeforBusiness_Android</token> svako može da ima lični prikaz sadržaja sastanka.

 • Podelite ekran

  Podelite ekran na sastanku umesto samo da projektujete sadržaj na ekran. To omogućava učesnicima da koriste lupu za sadržaj.

 • Delite sadržaj iz aplikacije

  Podelite <token>PowerPoint_generic</token> prezentacije i druge datoteke na sastanku, pa ih predstavite iz <token>SkypeforBusiness_Android</token>. Na ovaj način svi imaju sadržaj na svojim uređajima, na kojima mogu da koriste željene asistivne tehnologije, kao što je čitač ekrana ili omiljena lupa.

Takođe pogledajte

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×