Poboljšanje efikasnosti unosa podataka pomoću polja za pronalaženje

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kreiranje polja za pronalaženje u programu Microsoft Office Access tabela može da pomogne da poboljša efikasnost proces unosa podataka za bazu podataka. Polje za pronalaženje možete da prikažete korisnička prepoznatljivo vrednost koja je povezana sa neku drugu vrednost u izvoru podataka tabele ili vrednosti liste. Na primer, polje za pronalaženje može da prikaže ime kontakta koja je povezana sa odgovarajućim ID broja kontakta u drugu tabelu, upit ili listu.

Ovaj članak objašnjava tipova polja za pronalaženje, a zatim će vam pokazati kako i kada treba kreirati svaki tip.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Odaberite tip polja za pronalaženje

Kreiranje polja za pronalaženje

Kada se koristi više vrednosti u polja za pronalaženje

Uklanjanje svojstva za pronalaženje

Odaberite tip polja za pronalaženje

Polje za pronalaženje prikazuje listu vrednosti sa koje korisnik može da odabere. Ovo možete učiniti unos podataka brže i tačnije. Kada se podaci uneti u polje već postoji u drugoj tabeli, možete da izbegnete greške dupliranje i moguće iz onda podatke. Polja za pronalaženje može biti jednostavnu ili složenu. Polja za pronalaženje jednostavne omogućavaju vam da skladištite jednu vrednost dok polja za pronalaženje složene ili polja za pronalaženje sa više vrednosti vam omogućavaju da uskladištite više vrednosti koje su prikazane u kombinovani okvir ili okvir sa listom. Za svaku stavku u polju sa više vrednosti, vrednost za prikaz „se pronalazi” na osnovu odgovarajućih povezane vrednosti. Kada je polje za pronalaženje prikazati ili pristupa u listu sa podacima, to se zove kolone za pronalaženje. Dva tipa polja za pronalaženje koje možete kreirati su lista za pronalaženje i liste vrednosti.

Korišćenje lista za pronalaženje

Kada je polje za pronalaženje zasnovan na listi za pronalaženje, polje preuzima podatke iz postojeće tabele ili upita u bazi podataka. U ovom tipu za pronalaženje, tabele su povezane i kada vrednosti sa izvorom podataka promene, trenutni podataka dostupni su u polju za pronalaženje.

Korišćenje liste vrednosti za pronalaženje

Kada je polje za pronalaženje je na osnovu liste vrednosti za pronalaženje, polje za pronalaženje preuzima podatke iz liste vrednosti koje unosite u kada kreirate polje. Ovaj tip polja za pronalaženje je savršena kada imate ograničeni skup vrednosti koje se ne menjaju često.

Kreiranje polja za pronalaženje

Možete da kreirate polje za pronalaženje u prikazu dizajna ili lista sa podacima. Da biste promenili postojeće polje u polje za pronalaženje u prikazu dizajna i promenite podataka. Da biste dodali polje za pronalaženje, koristite postojeće tabele ili upita kao na izvor podataka za polja za pronalaženje ili kreirajte sopstvenu listu vrednosti. U sledećim odeljcima objašnjavaju oba načina kreiranja polja za pronalaženje.

Kreiranje polja za pronalaženje zasnovan na tabeli ili upitu izvoru podataka

 1. Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima i kliknite na zaglavlje kolone koju želite da kreirate polje za pronalaženje.

 2. Kliknite na tip podataka za pronalaženje i odnos .

  Prikaz polja za pronalaženje

 3. U čarobnjaku za pronalaženje izaberite želim da polje za pronalaženje da biste dobili vrednosti iz druge tabele ili upita je izabrana, a zatim kliknite na dugme dalje.

Napomena: Ako polje za pronalaženje je povezana sa SharePoint listom, sve izmene podataka se moraju izvršiti sa SharePoint listom.

 1. Da biste izabrali izvor za vrednosti polja za pronalaženje, izaberite stavku iz tabele, upitiili obe opcije.

Ako aplikacija je dizajniran za Veb, a izvorna tabela nalazi u režimu klijenta, morate da imate numeričke primarnog ključa ili Access prikazuje poruku o grešci. Ako se to desi, morate da prvo kreirate numeričke primarni ključ za tabelu u prikazu dizajna i zatim se vratite na Web režimu da biste kreirali polje za pronalaženje. Više informacija o dizajniranje tabele u Web režimu potražite u članku Pravljenje baze podataka za deljenje na Vebu.

 1. U oknu izaberite tabelu ili upit, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 2. Sa liste Dostupnih polja izaberite polje koje želite da dodate, a zatim kliknite na > dugme da biste ga dodali na listu izabrana polja. Uverite se da je izabrano polje ili polja se pojavljuju u listi izabranog polja, ponovite za dodavanje dodatnih polja dok ne dodate sve obavezna polja, a zatim kliknite na dugme dalje.

 3. Ako ste izabrali više polja, a želite da navedete opcije sortiranja za polje za pronalaženje, kliknite na strelicu nadole pored prvog polja sortiranja i zatim kliknite na ime polja po kojima želite da sortirate vrednosti.

 4. Da biste promenili redosled sortiranja, kliknite na dugme Rastući redosled , a zatim kliknite na dugme dalje.

 5. Da biste prilagodili širinu polja za pronalaženje, koristite miš za prevucite kolonu na željenu širinu po vašem izboru, a zatim kliknite na dugme dalje.

Napomena: Možete da podesite širinu kolone polja za pronalaženje, ali ako smanjite širinu tako da više ne bude vidljiva, ona neće biti prikazani.

Savet: Ostavite Skrivanje kolone ključa potvrđen izbor u polju tako da koristi kolona za pronalaženje vide samo one vrednosti koje želite da vidite u polje i ne vrednosti u polju primarnog ključa.

 1. Otkucajte ime oznake polja za pronalaženje.

 2. Da biste kreirali kolonu za pronalaženje sa više vrednosti, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli višestruke vrednosti .

Napomena: Dozvoli višestruke vrednosti mora biti izabrano da bi omogućilo skladištenje više vrednosti. Potražite u odeljku kada da dozvolite višestruke vrednosti u polja za pronalaženje.

iz čarobnjaka za pronalaženje, izbor opcije pronalaženja sa više vrednosti

 1. Kliknite na dugme Završi, kliknite na karticu datoteka, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Savet: Da biste potvrdili ili promena svojstava polja za pronalaženje, otvori tabelu u prikazu dizajna i svojstva su dostupne na kartici Pronalaženje , u okviru Svojstva polja.

Korišćenje tabele ili upita kao izvora podataka za polje za pronalaženje

vrh stranice

Kreiranje polja za pronalaženje na osnovu liste vrednosti

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite na ćeliju u koloni Tip podataka koji odgovara koloni koju želite da definišete kao polja za pronalaženje, kliknite na strelicu nadole i izaberite je tip podataka, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

Napomena: Ako Access prikaže poruku da je moguće pokrenuti čarobnjak za pronalaženje, trebalo bi da promenite tip podataka polja.

 1. U čarobnjaku za pronalaženje izaberite ja ću upisati vrednosti koje želimi kliknite na dugme dalje.

 2. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte broj kolona u listi za pronalaženje.

Napomena: Možete da podesite širinu kolone polja za pronalaženje, ali ako smanjite širinu tako da više ne bude vidljiva, ona neće biti prikazani.

 1. Otkucajte vrednosti koje želite da prikazuju na listi za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme sledeći.

Možete da uredite listu vrednosti direktno u polju izvor reda teksta iz svojstva polja za pronalaženje.

 1. Ako ste naveli više od jedne kolone u koraku 4, morate da odaberete koju kolonu koju ćete koristiti za jedinstveno da identifikuje svaku vrednost. U okviru Dostupna polja kliknite dvaput na kolonu koju želite da koristite za jedinstveno da identifikuje svake vrednosti i zatim kliknite na dugme dalje.

Napomena: Ovaj korak se ne pojavljuje ako niste naveli više od jedne kolone u koraku 4.

 1. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte ime oznake polja za pronalaženje.

 2. Ako kreirate kolone za pronalaženje sa više vrednosti, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli višestruke vrednosti .

  Napomena: Dozvoli višestruke vrednosti mora biti izabrano da bi omogućilo skladištenje više vrednosti. Potražite u odeljku kada da dozvolite višestruke vrednosti u polja za pronalaženje.

 3. Kliknite na dugme Završi i kliknite na dugme da da biste sačuvali promene.

Vrh stranice

Kada se koristi više vrednosti u polja za pronalaženje

Razmislite o tome što dozvoljava više vrednosti koje se prikazuju u polje za pronalaženje ako neki od sledećih uslova ne odnosi na način kojim se koristi bazu podataka:

 • Imate trenutnu listu vrednosti koje omogućava korisniku više opcija za unos podataka.

 • Ako bazu podataka često pristupa SharePoint lokaciji.

 • Baze podataka je povezana sa SharePoint lokacije.

Dok dozvoljava upotrebu više vrednosti u polju je koristan, on takođe možete smanjiti funkcionalnost baze podataka ako ga premestite na serveru.

Oprez: Kada kreirate više vrednosti polja za pronalaženje čija izvor podataka je postojeću tabelu, nećete moći da promenite podataka ili Veličina polja polja za pronalaženje bez prethodnog brisanja relacija.

Podešavanje ili promena svojstava polja za pronalaženje

Kada koristite čarobnjak za pronalaženje, svojstva polja za pronalaženje se automatski postavljaju. Međutim, možete da izmenite ovih svojstava da biste promenili ponašanje polja za pronalaženje.

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 • Kliknite na polje čija svojstva za pronalaženje koje želite da promenite.

 • Izaberite karticu za pronalaženje .

 • Kliknite na strelicu padajućeg menija pored svojstvo koje želite da promenite i izaberite željenu opciju.

Sledeća tabela navodi svojstva polja za pronalaženje koje možete da postavite ili promenite.

Svojstvo

Radnja

Kontrola prikaza

U zavisnosti od tipa kontrole, tip može se podesiti da nešto od sledećeg:

Samo polja za potvrdu za parametre.

 • Okvir za tekst     Prikazuje sadržaj koji je unet korisnik.

 • Okvir sa listom     Prikazuje listu vrednosti u otvorenom prozoru.

 • Kombinovani okvir     Prikazuje izabrane vrednosti kada zatvoreno i prikazuje listu vrednosti kada se otvori.

Napomena: Postavljanje Kontrola prikazasvojstvo Ili okvir za tekst ili polju za potvrdu Onemogući pronalaženja.

Tip izvora reda

Odaberite da li želite da popunite polje za pronalaženje sa vrednostima iz druge tabele ili upita ili sa liste vrednosti koje ste naveli. Takođe možete odabrati da biste popunili listu sa imenima polja u tabeli ili upitu.

Izvor reda

Navedite tabelu, upit ili listu vrednosti koja obezbeđuje vrednosti za polje za pronalaženje. Kada je Tip izvora reda svojstvo postavljeno na Tabelu/upit ili Listu polja, ovo svojstvo bi trebalo da postavite pokazivač na ime tabele, upita ili SQL izraz koji predstavlja upit. Kada je Tip izvora reda svojstvo postavljeno na Vrednost listu, ovo svojstvo treba da sadrži listu vrednosti koje su razdvojene tačkom i zarezom.

Povezana kolona

Navedite kolonu u svojstvo Izvor reda koja isporučuje vrednost uskladištenu u polje za pronalaženje. Ovu vrednost da u opsegu od 1 do broja kolona u svojstvo Izvor reda .

Broj kolona

Navedite broj kolona u izvoru reda koje mogu biti prikazane u kolonu za pronalaženje. Ovo svojstvo može biti celobrojnu vrednost od 1 do 255.

Zaglavlja kolona

Navedite da li će se prikazuju zaglavlja kolona. Vrednost može da bude bez (podrazumevano) ili "da".

Širine kolona

Unesite širinu kolone za svaku kolonu. Na primer, ako ne želite da prikažete kolonu, kao što je ID broj, možete da navedete 0 za širinu.

Redovi liste

Precizirajte broj redova koji se pojavljuju kada prikažete kolonu za pronalaženje.

Širina liste

Precizirajte širinu kontrole koja se pojavljuje kada prikažete kolonu za pronalaženje.

Ograniči na listu

Odredite da li korisnik može uneti vrednost koja se ne nalazi na listi.

Dozvoli više vrednosti

Navedite da li je polje za pronalaženje koristi polje i omogućava da bude izabrano više vrednosti. Ova postavka može da bude bez (podrazumevano) ili "da". Ako izaberete da, korisnik će moći da biste izabrali više vrednosti sa svojstvo Izvor reda za svaki zapis. Više informacija o korišćenju ovu opciju potražite u članku; Kada da dozvolite višestruke vrednosti u polja za pronalaženje.

Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima

Navedite ako mogu uređivati stavke u polje za pronalaženje liste vrednosti. Kada je podešeno na da, kliknuti desnim tasterom miša na polje za pronalaženje prikazuje opcije menija " Uredi stavke liste ". Ako je polje za pronalaženje ima više od jedne kolone, ovo svojstvo se zanemaruje.

Obrazac za uređivanje stavki u listi

Navedite postojeći obrazac koji možete da koristite za uređivanje stavki na listi u polje za pronalaženje.

Prikaži samo vrednosti za izvor reda

Prikaži samo vrednosti koje se podudaraju sa trenutnim izvorom reda kada Dozvoli više vrednosti postavljeno na da.

Vrh stranice

Uklanjanje svojstva za pronalaženje

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu sa kojom želite da radite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Izaberite polje za pronalaženje čije je svojstvo koje želite da uklonite.

 3. Izaberite karticu za pronalaženje .

 4. Kontrola prikaza padajuće liste, kliknite na Okvir za tekst, a zatim sačuvajte promene.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×