Planiranje sadržaja za SharePoint lokacije

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada sadržaj na lokaciji logično organizovane lako pronaći, to je lakše da biste održali i upravljanje i korisnicima lokacije da li produktivniji. Kao administrator kolekcije lokacija ili vlasnik lokacije, možda ćete želeti da planirate strategiju vaše lokacije pre nego što kreirate lokaciju. U ovom članku ćemo istraživanje:

Koje vrste lokacija su vam potrebne?

U zavisnosti od veličine ili vaše organizacije i obim sadržaja koji planirate da imate na lokaciji, možda ćete želeti da kreirate podlokacije u okviru vaše glavna lokacija za organizovanje sadržaja. Više informacija o tome kako da kreirate lokacije potražite u članku Kreiranje lokacije.

Dijagram hijerarhije lokacije

Postoji mnogo mogućih načina možete odabrati da organizujete podlokacija. Neki primeri su:

 • Po timu ili odeljenju

 • Po kategoriji sadržaja

 • Po projektu

 • Po korisniku

 • Po nivou dozvole ili osetljivosti (na primer, ako postoje informacije koje moraju biti ograničene, možda ćete želeti da ih izolujete na određenu lokaciju)

Pre nego što počnete sa kreiranjem lokacija, razmislite o tome koliko lokacija želite i o logici po kojoj želite da ih organizujete. Možda će vam biti korisno da kreirate dijagram hijerarhije lokacije kako biste organizovali planiranje. Možete brzo skicirati dijagram na listu papira ili na tabli, ali možete i da kreirate formalniji dijagram koristeći neki od oblika hijerarhije dostupnih kao SmartArt u programu Microsoft Word ili programu Microsoft PowerPoint. Na ovaj način ćete dobiti dijagram koji možete sačuvati i na koji možete upućivati, kao i povremeno izmeniti.

Takođe razmislite i o svrsi ili funkciji svake lokacije. To će vam pomoći da utvrdite koje predloške lokacije želite da koristite za kreiranje novih lokacija. Sistem SharePoint Online uključuje razne predloške lokacije koje možete izabrati kada kreirate novu lokaciju. Izborom predloška lokacije koji je namenjen određenoj svrsi, možete dati korisnicima veliku prednost u njihovom poslu. Na primer, ako želite da kreirate lokaciju koju će članovi tima koristiti da povremeno dele zanimljive vesti ili ideje, možete započeti izborom predloška lokacije bloga zato što je ovaj predložak namenjen ovom tipu komunikacije.

Neki primeri Predlošci lokacije uključeni u SharePoint su:

 • Lokacija tima

 • Blog

 • Lokacija projekta

 • Lokacija zajednice

Dodatne informacije o predlošcima lokacije potražite u članku Korišćenje predložaka da biste kreirali različite vrste SharePoint lokacija.

Koji tip sadržaja ćete imati na lokacijama?

Pošto ste razmislili o broju i tipu lokacija koje želite, isplanirajte sadržaj koji će biti uskladišten na ovim lokacijama. Cilj za ovo planiranje sadržaja je utvrditi:

 • Koje vrste liste, biblioteke ili stranice koje želite da kreirate na lokaciji za organizaciju sadržaja    Biblioteka se može koristiti za skladištenje dokumenata i drugih datoteka, a liste su korisne za praćenje zadataka ili problema. Stranice su pojedinačne stavke u okviru lokacije gde možete da prikažete sadržaj aplikacije, veze i još mnogo toga.

 • Koje vrste aplikacije koje želite da uključite    SharePoint Online obuhvata ugrađene aplikacije kao što su biblioteke dokumenata i liste, ali takođe možete da kreirate sopstveni aplikacije ili kupovina aplikacija iz nezavisnim u SharePoint prodavnici.

 • Da li želite da kreirate tipove sadržaja    Tipovi sadržaja pomoći da prilagodite način rukovanja i praćenje određene vrste sadržaja.

Organizacija može želeti da sprovede ovaj tip planiranja na centralizovan način (posebno za tipove sadržaja), ali ovo je takođe vrsta planiranja koju bi trebalo podsticati pojedinačne vlasnike lokacije da izvršavaju kada prilagođavaju lokacije za koje su odgovorni.

Koje tipove aplikacija želite da dodate?

Pored razmišljanja o tipovima sadržaja, možete razmisliti i o drugim vrstama informacija koje će biti uskladištene na lokacijama, odnosno o vrstama zadataka za čije će upravljanje osobe u vašoj organizaciji želeti da koriste lokacije. Ovo će vam pomoći da planirate različite vrste aplikacija koje ćete možda želeti da dodate na lokacije da biste započeli rad. Na primer, ako znate da vam je potrebno mesto za skladištenje dokumenata, verovatno ćete poželeti da dodate biblioteku dokumenata. Ako znate da želite da pratite važne datume, verovatno ćete želeti kalendar.

Ne morate da dodate sve aplikacije koje bi vam odmah mogle zatrebati. Vlasnici lokacija mogu dodati i ukloniti nove aplikacije tokom vremena, kako se menjaju potrebe u poslovanju. Međutim, rano planiranje o tome kako želite da prilagodite sadržaj na lokacijama može osigurati to da lokacije odmah budu korisne korisnicima.

SharePoint Online uključuje ugrađene aplikacije koje su dostupne za čitav opseg poslovnih namena, od skladištenja dokumenata i upravljanja njima preko upravljanja projektima i njihovog praćenja do komunikacije. Lokaciji možete dodati više instanci ovih tipova aplikacija. Takođe možete kupiti i dodati na svoju lokaciju aplikacije nezavisnih proizvođača iz SharePoint prodavnice.

Više informacija potražite u članku Dodavanje aplikacije na lokaciju i Kupovina aplikacija iz SharePoint prodavnice.

Da li je potrebno da definišete tipove sadržaja?

Tipovi sadržaja omogućavaju korisnicima lokacije da brzo kreiraju specijalizovane vrste sadržaja korišćenjem komande Nova stavka ili Novi dokument na listi ili u biblioteci. Tipovi sadržaja su korisni zato što obezbeđuju vlasnicima lokacije ujednačenost sadržaja širom lokacija. Tipovi sadržaja takođe omogućavaju pojedinačnoj listi ili biblioteci da sadrži više tipova stavki ili tipova dokumenata. Vlasnici lokacija mogu unapred konfigurisati određene detalje o sadržaju kada podese tipove sadržaja za lokaciju, listu ili biblioteku.

Vlasnici lokacija mogu definisati tipove sadržaja za stavke liste, dokumente ili fascikle.

Možda će vam biti korisno da definišete tipove sadržaja za neki sadržaj ako sadržaj ispunjava neki od sledećih kriterijuma:

Ako je ovo tačno:

Tipovi sadržaja vam mogu biti korisni na sledeće načine:

Imate određene tipove dokumenata koji imaju standardizovani format ili svrhu i želite da budu ujednačeni u celoj organizaciji.

Konfigurišite tipove sadržaja lokacije za ove tipove dokumenata na nivou lokacije tima tako da su dostupni za korišćenje na svim podlokacijama lokacije tima. Na ovaj način, svi korisnici u organizaciji će kreirati ova dokumenta na ujednačene načine.

Imate određene predloške koje osobe moraju koristiti za određene vrste dokumenata.

Dodajte ove predloške dokumenata odgovarajućim tipovima sadržaja tako da će svi novi dokumenti kreirani iz tipa sadržaja koristiti predložak.

Postoji standardni skup informacija koje želite da pratite za određene tipove dokumenata ili stavki.

Dodajte kolone tipu sadržaja da biste pratili ove informacije. Ako su neke od tih informacija posebno važne, možete da odredite te kolone po potrebi. Takođe možete obezbediti podrazumevane vrednosti za određene kolone kada konfigurišete tip sadržaja.

Postoji definisani poslovni proces za način na koji se određeni tipovi dokumenata uvek upravljaju ili pregledaju.

Razmislite o konfigurisanju tokova posla za određene tipove sadržaja. Tokove posla možete koristiti za upravljanje poslovnih procesa kao što je pregled dokumenta ili odobravanje.

Pošto identifikujete sadržaj za koji možda želite da definišete tipove sadržaja, trebalo bi da razmislite o tome gde želite da definišete tipove sadržaja. Ako definišete tipove sadržaja lokacije na nivou lokacije tima, oni će biti široko dostupni za ponovnu upotrebu na listama i u bibliotekama u okviru svih podlokacija lokacije tima. Vlasnici pojedinačnih lokacija takođe mogu da definišu tipove sadržaja lokacije za svoje lokacije, iako će ovi tipovi sadržaja biti dostupni za korišćenje na listama i u bibliotekama samo na toj lokaciji i lokacijama u okviru nje.

Možda će vam biti korisno da kreirate unakrsnu tabelu ili tabelu koja beleži informacije koje želite da uključite kada definišete tipove sadržaja. Na primer, možete početi sa kreiranjem nečeg osnovnog kao što je dolenavedena tabela, a zatim je prilagoditi da biste uključili bilo koje dodatne informacije koji bi vam mogle biti korisne za praćenje, na primer lokacije ili timovi koji će koristiti tipove sadržaja:

Novi tip sadržaja

Nadređeni tip sadržaja

Kolone

Predložak dokumenta

Tokovi posla

Navedite ime tipa sadržaja koji želite da kreirate.

Navedite nadređeni tip sadržaja sa kojeg će biti kreiran.

Navedite novu ili postojeću kolonu koju želite da dodate u tip sadržaja.

Navedite da li će postojati predložak dokumenta povezan sa tipom sadržaja.

Navedite da li će postojati tokovi posla povezani sa tipom sadržaja.

Više informacija o radu sa tipovima sadržaja potražite u članku Kreiranje i prilagođavanje tipa sadržaja.

Kako će korisnici pronaći sadržaj i pristupiti mu?

Razmislite kako će korisnici lokacije pronaći i koristiti sadržaj na SharePoint Online lokacijama. Ova vrsta planiranja će vam pomoći da donosite odluke o načinu konfigurisanja navigacije i pretrage lokacije tima i njenih podlokacija.

Koje lokacije želite da uključite u globalnu navigaciju?

Da biste planirali navigaciju, može vam biti korisno da kreirate dijagram lokacija u hijerarhiji lokacija. Ako ste već kreirali dijagram tokom planiranja lokacija, onda možete započeti sa tim dijagramom i izmeniti ga. Uključite sve podlokacije lokacije tima. Takođe možete želeti da uključite sve važne liste ili biblioteke koje postoje na lokaciji tima i njenim podlokacijama. Ovo će vam pomoći da odmah identifikujete važna odredišta koje korisnici lokacija mogu želeti da pronađu ako kreću od matične stranice lokacije tima.

Gornja navigaciona traka na lokaciji omogućava takozvanu globalnu navigaciju.

Na vrhu veze sa jednim izabrana.

Svaka lokacija podrazumevano koristi sopstvenu gornju navigacionu traku, ali možete odlučiti da dozvolite lokacijama da nasleđuju gornju navigacionu traku od nadređene lokacije tako da je iskustvo navigacije ujednačeno na svim lokacijama. Možete konfigurisati koje će se lokacije pojaviti na gornjoj navigacionoj traci. Takođe možete uključiti veze ka drugim URL adresama koje želite, u slučaju da želite da integrišete veze ka eksternim resursima u navigaciji lokacije. Više informacija o prilagođavanju gornje navigacione trake potražite u članku Prilagođavanje navigacije na lokaciji tima.

Ako imate više podlokacija za lokaciju tima, možda nećete želeti da izložite sve na gornjoj traci sa vezama zato što bi to moglo biti naporno za korisnike lokacije. Isto tako ne želite da učinite važne lokacije ili sadržaj takvima da se ne mogu otkriti. Koristite dijagram hijerahije lokacije da biste identifikovali ključne lokacije koje želite da izložite u globalnoj navigaciji.

Kako će osobe vršiti navigaciju u okviru lokacija?

Pored gornje navigacione trake, lokacije mogu prikazivati element navigacije na levoj strani stranice koji se zove „traka za brzo pokretanje“.

Traka za brzo pokretanje obično prikazuje veze koje su specifične za trenutnu lokaciju i ono se može koristiti za markiranje sadržaja koji je najvažniji. Kada kreirate novu listu ili biblioteku, automatski se pojavljuje nova veza u okviru odeljka Nedavno na traci za brzo pokretanje. U odeljku Nedavno pojavljuje se samo pet najnovijih veza.

Veza „Nedavno“ na traci za brzo pokretanje prikazuje nedavno kreirane stranice, liste i biblioteke

Možete da prilagodite traku za brzo pokretanje za dodavanje ili uklanjanje veza na listama i bibliotekama na lokaciji. Takođe možete veze grupe u okviru prilagođene naslove. Ako odaberete da sve podlokacije koje nasleđuju Globalna navigacija, onda će biti važne za vlasnike lokacija za Prilagođavanje navigacije na traci za brzo pokretanje, jer će biti primarni način korisnici će pronalaženje sadržaja na lokaciji kada posete ga. Ako odlučite da ne podlokacije nasleđuju Globalna navigacija sa lokacije tima, zatim korisnici će moći da koristite na gornjoj traci sa vezama i traci za brzo pokretanje na podlokacije da biste pronašli sadržaj unutar nje. Više informacija o uređivanju veze na traci za brzo pokretanje, pogledajte članak Prilagođavanje navigacije na lokaciji tima.

Vrh stranice

Na šta bi trebalo obratiti pažnju prilikom planiranja pretrage?

Vaši korisnici će verovatno više želeti da koriste SharePoint Online kada budu mogli lako da pronađu potrebne informacije. Korišćenjem funkcija sadržaja kao što su tipovi sadržaja ili dodavanjem kolona metapodataka na liste i u biblioteke možete učiniti sadržaj lakšim za otkrivanje kroz pretragu.

Administratori kolekcije lokacija i administratori lokacija mogu da izvrše razne konfiguracije radi prilagođavanja iskustva pretrage za korisnike.

Da biste to uradili, sledite ove korake:

Pogledajte ovu temu:

Prilagodite stil i postavke koje utiču na rezultate pretrage. Možete prilagoditi centar za pretraživanje i veb segmente koji se koriste na stranicama centra za pretraživanje.

Upravljanje centrom za pretraživanje u sistemu SharePoint Online

Kreirajte pravila za upite da biste poboljšali način na koji pretraga odgovara na namere korisnika.

Upravljanje pravilima za upite

Prilagodite izvore rezultata koji se koriste u pretragama.

Upravljanje izvorima rezultata

Prikažite, kreirajte ili promenite kontrolisana svojstva ili mapirajte popisana svojstva sa kontrolisanim svojstvima.

Upravljanje šemom pretrage u usluzi SharePoint Online

Da biste izvozili i uvozili prilagođene postavke za konfigurisanje pretrage između lokacija. Postavke koje izvozite i uvozite uključuju sva prilagođena pravila za upit, izvore rezultata, tipove rezultata, modele rangiranja i postavke pretrage lokacije.

Izvoz i uvoz prilagođenih postavki za konfigurisanje pretrage

Način na koji sadržaj postaje dostupan u pretrazi

Usluga pretrage zakazanog popisivanja sadržaja SharePoint Online svakih 5 minuta. Pošto je stavka dodata na SharePoint Online lokaciji, neće biti određeno vreme pre nego što je indeksirana i u rezultatima pretrage. Ovaj vremenski period razlikuje se na osnovu trenutne aktivnosti korisnika. Zadatke kao što su lokacija migracije, Nadogradnja i održavanja povećati opterećenje na kanal indeksiranja. Nove sadržaja stavke obično prikazivati u rezultatima pretrage za sat vremena.

Šta bi korisnici trebalo da urade sa sadržajem?

Postavljanjem osnovnih pitanja o tome šta korisnici lokacije treba da rade sa sadržajem možete odrediti način na koji ćete možda morati da konfigurišete određene lokacije, liste ili biblioteke, kao i koje određene funkcije korisnici lokacije možda moraju da koriste.

Pitanja za istraživanje:

Razmatranja za konfiguraciju sadržaja:

Da li morate da pratite verzije određenih vrsta dokumenata ili stavke liste?

 • Razmislite o omogućavanju kreiranja verzija na ovim listama ili bibliotekama.

 • Razmislite o zahtevanju da dokumenti ili stavke budu proverene pre izmene

Da li će korisnicima lokacije biti potrebna mogućnost da istovremeno rade ili sarađuju na određenim vrstama dokumenata?

 • Razmislite o omogućavanju koautorstva za određene biblioteke kako biste olakšali saradnju.

Da li bi određene vrste sadržaja trebalo da budu odobrene pre nego što budu široko pristupačne?

 • Razmislite o omogućavanju odobravanja sadržaja za biblioteke ili korišćenju tokova posla za upravljanje odobravanjem.

Da li su izvesne vrste dokumenata subjekti određenih poslovnih procesa ili humanih tokova posla?

 • Razmislite o kreiranju ili konfigurisanju tokova posla za tipove sadržaja koji se primenjuju na ove dokumente ili za biblioteke u kojima će se ovi dokumenti nalaziti.

Da li ćete koristiti liste za pokretanje ili upravljanje procesima?

 • Razmislite o kreiranju ili konfigurisanju tokova posla zasnovanih na listi za procese kao što je praćenje problema i upravljanje njime.

Da li će postojati osetljiv sadržaj na lokacijama kojima treba ograničiti opšti pristup?

 • Razmislite o kreiranju određenih lokacija ili biblioteka koje su konfigurisane sa jedinstvenim dozvolama za skladištenje osetljivog sadržaja.

 • Razmislite o dozvoli na nivou stavke ako postoji minimalna potreba za ograničavanje pristupa sadržaju.

 • Razmislite o korišćenju ciljanja korisnika za prikazivanje različitog sadržaja različitim korisnicima.

 • Razmislite da li određene liste ili biblioteke moraju biti isključene iz indeksa za pretraživanje.

Da li će korisnici morati da primaju ispravke o promenama sadržaja?

 • Razmislite o omogućavanju RSS za ključne liste i biblioteke.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×