Planiranje lokacija i upravljanje korisnicima

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Formula za uspešnu lokacija i zadovoljni korisnika je dobro planirana i održivo pristup upravljanja lokacija i korisnika. Evo nekih ključnih zadataka i koncepata koje možete koristiti za planiranje lokacija i upravljanje korisnicima za vašu organizaciju.

Upravljanje lokacijama i kolekcijama lokacija

Kolekcija lokacije je grupa SharePoint lokacija koje imaju istog vlasnika i dele administrativne postavke, na primer dozvole. Kolekcije lokacija su hijerarhijske i uvek uključuju jednu lokaciju najvišeg nivoa i neke lokacije ispod nje.

Hijerarhijski dijagram kolekcije lokacija koji prikazuje veb lokaciju najvišeg nivoa i podlokacije.

Lokacija tima i svaka lokacija koju kreirate ispod nje dostupne su samo korisnicima koje pozivate tako što im dajete dozvolu za lokaciju. Zahvaljujući lokaciji tima, vaša organizacija, tim ili grupa mogu se međusobno povezati i sarađivati na dokumentima i drugim datotekama, postavljati objave, planirati sastanke, održavati zadatke, pratiti probleme ili stavke radnje, skladištiti informacije na listama itd. Na lokaciji tima možete kreirati i razne podlokacije od dostupnih predložaka lokacije.

U velikoj organizaciji SharePoint Online okruženje obično obuhvata više kolekcija lokacija od kojih svaka sadrži veliki broj lokacija. Zbog toga bi trebalo da upravljanje lokacijama ili kolekcijama lokacija prepustite različitim osobama u organizaciji. Model dozvola sistema SharePoint pomaže vam tako što vam omogućava da dodelite dozvole različitim ulogama, kao što su administrator kolekcije lokacija, vlasnik lokacije i druge uloge o kojima ćete kasnije saznati više.

Kao administrator kolekcije lokacija imate nivo dozvole Puna kontrola za kolekciju lokacija. To znači da možete dodavati ili brisati lokacije odnosno menjati postavke za bilo koju lokaciju u okviru kolekcije lokacija. Pored toga, možete prikazivati, dodavati ili menjati kompletan sadržaj na tim lokacijama.

Tipične odgovornosti administratora kolekcije lokacija

Ako ste administrator kolekcije lokacija za SharePoint Online lokaciju, vaše odgovornosti mogu uključivati sledeće:

 • Posredovanje u kontaktu između korisnika i Office 365 globalnog administratora ili administratora usluge SharePoint Online.

 • Odlučivanje ko može pristupiti važnom sadržaju uskladištenom na SharePoint Online lokacijama putem konfigurisanja dozvola na nivou kolekcije lokacija.

 • Donošenje odluke o tome koje funkcije ćete učiniti dostupnim osobama koje će koristiti lokacije u kolekciji lokacija.

 • Pružanje određene tehničke podrške osobama koje koriste kolekciju lokacija.

 • Biranje sekundarnog administratora kolekcije lokacija za kolekciju lokacija.

 • Kreiranje novih lokacija.

 • Prikazivanje, brisanje ili vraćanje u prethodno stanje stavki iz korpe za otpatke kolekcije lokacija.

 • Kreiranje i prilagođavanje javne veb lokacije.

 • Pomaganje u administriranju određenih funkcija, na primer:

  • Uključivanje ili isključivanje dostupnih funkcija kolekcije lokacija.

  • Kreiranje ili prilagođavanje tipova sadržaja lokacije.

  • Podešavanje regionalnih postavki.

Napomena: Možda ćete morati da radite sa SharePoint Online administratora da upravljanje kolekcijama lokacija (ako niste i ta osoba). Više informacija o SharePoint Online administrator odgovornosti, pogledajte članak Upravljanje kolekcijama lokacija i globalnim postavkama u SharePoint centru administracije.

Administrator usluge SharePoint Online može izvršavati sledeće zadatke:

 • Kreiranje i brisanje kolekcija lokacija, kao i upravljanje njima.

 • Dodela i nadgledanje skladišta kolekcije lokacija.

 • Odobravanje pristupa administratorima kolekcija lokacija.

 • Postavljanje podrazumevane SharePoint lokacije.

 • Planiranje višejezičkih lokacija.

 • Upravljanje korisničkim profilima.

 • Planiranje funkcija kao što su kontrolisani metapodaci i upravljanje njima.

 • Uključivanje ili isključivanje spoljnog deljenja.

Tipične odgovornosti vlasnika kolekcije lokacija

Ako ste vlasnik lokacije, imate nivo dozvole Puna kontrola, a vaše odgovornosti mogu uključivati sledeće:

 • Kreiranje lokacija i upravljanje njima.

 • Upravljanje funkcijama i postavkama lokacija, na primer izgledom i doživljajem.

 • Čuvanje lokacije kao predloška.

 • Upravljanje kolonama lokacije i tipovima sadržaja lokacije.

 • Brisanje lokacije.

 • Prilagođavanje regionalnih i jezičkih postavki.

 • Dodavanje aplikacija na lokacije.

Možda ćete želeti da kreirate podlokacije da biste organizovali sadržaj u zavisnosti od veličine ili organizacije i planirane količine sadržaja na lokacijama. Lokacije u okviru kolekcije lokacije su raspoređene u hijerarhiju. Kada kreirate lokacije ispod lokacije najvišeg nivoa, stvarate ovu hijerarhiju. Možete kreirati podlokacije ispod lokacije tima, a takođe možete kreirati dodatne podlokacije ispod tih lokacija.

Napomena:  Administrator usluge SharePoint Online kreira lokaciju najvišeg nivoa u kolekciji lokacija i dodeljuje drugog administratora kolekcije lokacija. Vlasnici lokacija mogu praviti podlokacije.

Dijagram hijerarhije lokacije

Postoji više načina koje možete odabrati za organizovanje podlokacija. Na primer, možete odabrati da kreirate podlokacije:

 • Po timu ili odeljenju

 • Po funkcionalnoj svrsi

 • Po kategoriji sadržaja

 • Po projektu

 • Po korisniku

 • Po nivou dozvole ili osetljivosti (npr. ako postoje informacije koje moraju biti ograničene, možda ćete želeti da ih izolujete na određenu lokaciju)

Posvetite neko vreme razmišljanju o tome koliko lokacija želite, kao i o logici po kojoj želite da ih organizujete. Možda će vam biti korisno da kreirate dijagram hijerarhije lokacije kako biste lakše organizovali planiranje. Dijagram možete brzo skicirati na listu papira ili na tabli, ali možda bi trebalo da kreirate formalniji dijagram koristeći neki od oblika hijerarhije dostupnih kao SmartArt objekata u programu Microsoft Word ili Microsoft PowerPoint. Na ovaj način dobijate dijagram koji možete sačuvati i povremeno menjati i na koji možete upućivati.

Takođe razmislite i o svrsi svake lokacije. To će vam pomoći da utvrdite koje predloške lokacije želite da koristite za kreiranje novih lokacija. SharePoint Online uključuje širok opseg predložaka lokacije koje možete izabrati prilikom kreiranja nove lokacije. Izborom predloška lokacije koji je namenjen određenoj svrsi, korisnicima možete pružiti veliku početnu prednost u radu. Na primer, ako želite da kreirate referentnu lokaciju koju članovi tima mogu koristiti da bi brzo delili ili ažurirali informacije o projektu, možda bi trebalo da počnete tako što ćete izabrati predložak Wiki lokacije budući da je ovaj predložak namenjen ovakvom tipu komunikacije.

Napomena: Vaš administrator usluge SharePoint Online upravlja lične lokacije (lične lokacije lokacije). Lične lokacije su čvorišta gde korisnici mogu mreža sa kolegama i prate informacije. Kao administrator kolekcije lokacija nije da kontrolišete lične lokacije. Umesto toga, svaki korisnik je administrator sopstvene lične lokacije. Više informacija o planiranju ličnih lokacija potražite u članku Upravljanje kolekcijama lokacija i globalnim postavkama u SharePoint centru administracije.

Lista predložaka lokacije

Sledeća lista uključuje listu podržanih predložaka lokacije i opis svake od njih. Koristite ovu listu da biste odlučili koji su tipovi lokacija najbolji za vašu organizaciju.

 • Osnovni centar za pretragu    Lokacija namenjena za pretraživanje. Lokacija sadrži stranice za rezultate pretrage i više opcija pretrage.

 • Blog lokacija na osobu ili članovi tima mogu da objavljuju ideje, zapažanja i stručna znanja koja posetiocu mogu da komentarišu.

 • Centar za poslovno obaveštavanje    Lokacija za predstavljanje sadržaja centra za poslovno obaveštavanje u usluzi SharePoint Online.

 • Društvena lokacija    Lokacija za učestvovanje u društvenim diskusijama.

 • Centar za otkrivanje lokacija za upravljanje čuvanjem, pretragom i izvozom sadržaja za pravna pitanja i istrage.

 • Centar za dokumente    Lokacija za centralno upravljanje dokumentima u preduzeću.

 • Centar za pretraživanje preduzeća lokacija za obezbeđivanje iskustva pretrage. Stranica dobrodošlice uključuje polje za pretragu sa dve kartice: jednu za opšte pretraživanje i drugu za pretraživanje informacija o osobama. Možete da dodate i prilagodite kartice da se fokusirate na druge opsege pretrage ili tipove rezultata.

 • Lokacija projekta    Lokacija za upravljanje projektom i za saradnju na njemu.

 • Centar za čuvanje zapisa    Lokacija dizajnirana za upravljanje zapisima. Menadžeri za upravljanje zapisima mogu da konfigurišu tabelu za usmeravanje tako da usmerava dolazne datoteke na određene lokacije. Ova lokacija vam dozvoljava i da odredite da li se zapisi mogu izbrisati ili izmeniti kada se dodaju u spremište.

 • Lokacija SAP toka posla    Lokacija SAP toka posla kombinuje sve korisničke poslovne zadatke. Takođe možete dodati druge veb segmente koji su povezani sa tim tokom posla.

 • Lokacija tima    Lokacija na kojoj tim može brzo da organizuje, kreira i deli informacije. Ona obezbeđuje biblioteku dokumenata i liste za upravljanje objavama, kalendarskim stavkama, zadacima i diskusijama.

 • Visio spremište procesa    Lokacija na kojoj timovi mogu brzo da prikažu, dele i uskladište Visio dijagrame procesa. Ona obezbeđuje biblioteku dokumenata sa verzijama za skladištenje dijagrama procesa i liste za upravljanje objavama, zadacima i diskusijama o pregledima.

Upravljanje

Upravljanje predstavlja skup smernica, uloga, odgovornosti i procesa koji vode, usmeravaju i kontrolišu način na koji poslovna odeljenja i tehnički timovi organizacije sarađuju u cilju postizanja poslovnih ciljeva. U vezi sa SharePoint Online kolekcijom lokacija, plan upravljanja može biti vodič za planiranje uloga, odgovornosti i smernica potrebnih za podršku kolekcije lokacija. Ovo može uključiti sledeće stavke, ali nije ograničeno na njih:

 • Arhitekturu informacija, uključujući Veb stranice, dokumente, liste i podatke

 • Održavanje aktivnosti, uključujući upravljanje korisničkim nalozima

 • Smernice za brendiranje i prilagođavanje

 • Obuka

Važno je da pripremite plan upravljanja za vašu organizaciju. Učestvovanjem u razvoju plan upravljanja, možete pomoći Identifikujte vlasništvo za preduzeća i tehničke timove definiše ko je odgovoran za koje oblasti sistema. Za više informacija o razvoju plan upravljanja, pročitajte članak najbolje prakse za kreiranje i upravljanje lokacijama tima.

Napomena:  Možda ćete morati da sarađujete sa administratorom usluge SharePoint Online kako biste upravljali korisnicima. Na primer, administrator usluge SharePoint Online upravlja korisničkim profilima.

Korisnički nalozi u sistemu Office 365

Globalni administrator dodaje nove korisnike u Office 365 koristeći Office 365 centar za administraciju, što predstavlja portal za upravljanje korisnicima i konfigurisanje usluga. Prilikom dodavanja novog korisnika globalni administrator čini sledeće:

 • Navodi da li taj korisnik može da pristupi i centru za administraciju

 • Podešava geografsku lokaciju korisnika

 • Bira tip korisničke licence

 • Kreira korisničko ime i lozinku za korisnika

Korisnici lokacije tima

Na lokaciju tima možete dodati korisnike i prilagoditi dozvole za korisnike. Nivoe dozvola i članove SharePoint grupa možete pronaći u okviru Postavke. Međutim, Office 365 sada kreira bezbednosnu grupu pod imenom Svi osim spoljnih korisnika koja sadrži sve osobe u Office 365 direktorijumu (osim osoba koje su izvan organizacije i koje su pozvane putem funkcije spoljnog deljenja). Pristup se automatski odobrava ovoj bezbednosnoj grupi kao članu u usluzi SharePoint Online. To znači da korisnici koje dodate u Office 365 direktorijum podrazumevano mogu da uređuju lokacije, liste i biblioteke.

Nivoi dozvola i članstvo u grupi

Nivoi dozvola su kolekcije SharePoint Online prava koje korisnicima omogućavaju izvršavanje skupa povezanih zadataka. Na primer, nivo dozvole „Čitanje“ uključuje dozvole „Prikaz stavki“, „Otvaranje stavki“, „Prikaz stranica“ i „Prikaz verzija“ (između ostalih) i sve one su neophodne za prikazivanje stranica, dokumenata i stavki na SharePoint lokaciji. Dozvole mogu biti uključene u više nivoa dozvola.

Ne preporučuje se da direktno dodeljujete nivoe dozvola pojedinačnim korisnicima zato što to može znatno otežati praćenje osoba koje imaju pristup lokacijama i upravljanje njima. To je ponekad neophodno, ali bi trebalo da se svede na minimum kako bi se izbegle komplikacije. Umesto toga, dodelite dozvole grupama, a zatim dodelite pojedinačne korisnike odgovarajućim grupama. Grupa je skup korisnika koji su definisani na nivou kolekcije lokacija radi lakšeg upravljanja dozvolama. Svakoj grupi se dodeljuje podrazumevani nivo dozvole. Na primer, neke od osnovnih podrazumevanih SharePoint grupa uključuju sledeće nivoe dozvola:

Grupa

Nivo dozvole

Vlasnici

Puna kontrola

Posetioci

Čitanje

Članovi

Doprinos


Sve osobe sa dozvolom „Puna kontrola“ mogu kreirati prilagođene grupe.

Napomena:  Kada dodelite nivoe dozvola SharePoint grupama na nivou kolekcije lokacija, sve lokacije i kompletan sadržaj lokacije podrazumevano nasleđuju te nivoe dozvola. Ovo podrazumevano ponašanje poznato je kao nasleđivanje dozvola. Možete navesti da li želite da postavite jedinstvene dozvole kada kreirate podlokaciju ili da prekinete nasleđivanje dozvola na lokaciji, listi, biblioteci ili stavci.

Budući da nivo dozvola korisnika određuje sadržaj u okviru lokacije koji korisnik može da vidi i kojem može da pristupi, morate pažljivo razmisliti o njegovom članstvu u grupi. Na primer, korisnik koji je odgovoran za kreiranje i prilagođavanje lokacija mora biti barem član grupe dizajnera. Sa druge strane, korisnik koji treba samo da čita i preuzima sadržaj može biti samo član grupe saradnika.

Sekundarni administratori kolekcije lokacija

Na sekundarni administrator kolekcije lokacija može da bude određen administrator kolekcije lokacija. Kao administrator kolekcije lokacija, možete da dodate drugi administrator kolekcije lokacija ili da promenite administrator kolekcije lokacija, na stranici postavke. Više informacija o ovom zadatku potražite u članku Upravljanje administratorima za kolekciju lokacija.

Kao administrator kolekcije lokacija za SharePoint Online, možda ćete morati da Upravljanje funkcijama u kolekciji lokacija i lokacija nivoe. Ove zadatke može da uključuje aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prema upravljanja plan. Više informacija potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje funkcija kolekcije lokacija. Takođe pogledajte Upravljanje korpom za otpatke SharePoint kolekcije lokacija.

Vratite se u SharePoint Online planiranje Vodič za Office 365 Enterprise i Midsize.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×