Planiranje lokacija i upravljanje korisnicima

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako ste zaduženi za upravljanje svim lokacijama tima vaše organizacije za Office 365 Small Business pretplatu, ovaj članak će vas provesti kroz neke od ključnih zadataka i koncepata koji su uključeni u upravljanje kolekcijom lokacija i njenim korisnicima.

U ovom članku

Šta je to kolekcija lokacija?

Administriranje kolekcije lokacija

Planiranje lokacija u kolekciji lokacija

Upravljanje korisnicima

Planiranje korišćenja funkcija kolekcije lokacija

Planiranje omogućavanja više jezika na lokacijama

Šta je to kolekcija lokacija?

Podrazumevane SharePoint Online lokacije u sistemu Office 365 for Small Business deo su jedne kolekcije lokacija. Kolekcija lokacija je grupa SharePoint lokacija koje imaju istog vlasnika i dele administrativne postavke, na primer dozvole. Kolekcije lokacija su hijerarhijske i uvek uključuju lokaciju najvišeg nivoa i sve lokacije ispod nje.

Hijerarhijski dijagram kolekcije lokacija koji prikazuje veb lokaciju najvišeg nivoa i podlokacije.

SharePoint Online kolekcija lokacija ima tri lokacije na početku: lokaciju tima, lične lokacije i javnu veb lokaciju. Dodatne podlokacije možete kreirati ispod lokacije tima. Pojedinačni korisnici takođe mogu i da kreiraju podlokacije u okviru svojih ličnih lokacija.

Napomena: Dodatne kolekcije lokacija nije moguće kreirati u sistemu SharePoint Online za Office 365 for Small Business.

Lokacija tima    Lokacije tima i lokacije koje kreirate u okviru, biće dostupne korisnicima koje pozovete tako što ćete ih dati dozvole na lokaciji ili spoljnim korisnicima izričito delite lokaciju sa tako što ćete koristiti funkciju spoljnog deljenja. Podrazumevano svima u direktorijumu Office 365 će biti dodati kao članovi kolekciji lokacija interne i posetioci javne lokacije u kolekciju lokacija. Sa lokacije tima, vaše organizacije, tima ili grupe može da se međusobno povežu i saradnja na dokumentima i druge datoteke, objavljuju obaveštenja, planiranje sastanaka, održavanje zadatke, praćenje problema ili stavke Radnje, skladištenje informacija na listama i tako dalje. Možete da kreirate razne podlokacija iz dostupnih predložaka lokacije na lokaciji tima.

Javna veb lokacija    Veb lokacija dostupna javnosti je lokacija koja služi kao prisustvo organizacije na vebu. Javna veb lokacija ima sve što vam je potrebno da počnete sa dizajniranjem lokacije – biblioteke za skladištenje sadržaja lokacije kao što su logotipi, grafika ili dokumenti i, što je najvažnije, upravljač dizajnom za prilagođavanje sadržaja i stila lokacije.

Lične lokacije (Veb lokacije mog portala) lične lokacije pružaju korisnici u vašoj organizaciji sa bogatim skupom funkcija društvenog umrežavanja. Ove funkcije spadaju:

 • Feed za vesti:    stranica gde korisnici lokacije mogu da imaju interakciju

 • OneDrive for Business:    mesto gde korisnici mogu da skladište, dele i sinhronizuju lične poslovne dokumente, fotografije ili druge medijske datoteke

 • Lokacije:    personalizovana stranica gde korisnici mogu da čuvaju prečice ka korisnim veb lokacijama

 • Profil:    stranica gde korisnici mogu da se predstave drugima i organizaciji.

Vrh stranice

Administriranje kolekcije lokacija

Kao administrator kolekcije lokacija imate nivo dozvole Puna kontrola za kolekciju lokacija. To znači da imate pristup sadržaju na svim podlokacijama na lokaciji tima i da možete koristiti upravljač dizajnom za dizajniranje javne veb lokacije. Možete upravljati korisničkim dozvolama za lokaciju tima i javnu veb lokaciju i vršiti administrativne zadatke relevantne za lokacije. Pored ovih zadataka, može vam biti zatraženo da izvršite veliki broj drugih zadataka koji spadaju u ulogu administratora kolekcije lokacija.

Tipične odgovornosti administratora kolekcije lokacija

Ako ste administrator kolekcije lokacija za SharePoint Online lokaciju, vaše odgovornosti mogu uključivati sledeće:

 • Tačka kontakta između korisnika i globalnog administratora za Office 365 (ako niste i ta osoba).

 • Dodeljivanje dozvola za pristup lokaciji tima.

 • Dodeljivanje korisničkih dozvola za dizajniranje javne veb lokacije.

 • Odlučivanje ko može pristupiti važnom sadržaju uskladištenom na SharePoint Online lokacijama putem konfigurisanja dozvola na nivou kolekcije lokacija.

 • Donošenje odluke o tome koje funkcije ćete učiniti dostupnim osobama koje će koristiti lokacije u kolekciji lokacija.

 • Pružanje određene tehničke podrške osobama koje koriste kolekciju lokacija.

 • Biranje pomoćnog administratora kolekcije lokacija za kolekciju lokacija.

 • Pomaganje u administriranju određenih funkcija, na primer:

  • Uključivanje ili isključivanje dostupnih funkcija kolekcije lokacija.

  • Kreiranje ili prilagođavanje tipova sadržaja lokacije.

  • Podešavanje regionalnih postavki.

Vrh stranice

Planiranje lokacija u kolekciji lokacija

Iako je lako da kreirate dodatne lokacije za vaš tim, je dobra ideja da planiranje lokacija želite zato što ona može pomoći da zadržite na SharePoint Online lokacijama kojima se može upravljati tokom vremena. Trebalo bi da razmotrite da li želite da omogućite da korisnici u vašoj kompaniji kreiranje sopstvene nove lokacije tima za upravljanje projektima. Ako želite više centralizovane kontrolu nad kako se kreiraju lokacije, možete da isključite ovu opciju (uvek ga možete uključiti ponovo kasnije ako se predomislite). Više informacija potražite u članku Upravljanje kreiranja lokacije u sistemu SharePoint Online.

Sledeća lista predstavlja listu predložaka lokacija koji su dostupni u usluzi SharePoint Online za Office 365 for Small Business, kao i opis svakog predloška. Koristite ovu listu da biste odlučili koji su tipovi lokacija najbolji za vašu organizaciju.

 • Blog    Lokacija na kojoj pojedinci ili članovi tima mogu da objavljuju ideje, zapažanja i stručna znanja koja posetiocu mogu da komentarišu.

 • Društvena lokacija    Lokacija za učestvovanje u društvenim diskusijama.

 • Lokacija projekta    Lokacija za upravljanje projektom i za saradnju na njemu.

 • Lokacija tima    Lokacija na kojoj tim može brzo da organizuje, kreira i deli informacije. Ona obezbeđuje biblioteku dokumenata i liste za upravljanje objavama, stavkama kalendara, zadacima i diskusijama.

Upravljanje

Upravljanje predstavlja skup smernica, uloga, odgovornosti i procesa koji vode, usmeravaju i kontrolišu način na koji timovi organizacije sarađuju u cilju postizanja poslovnih ciljeva. U vezi sa SharePoint Online kolekcijom lokacija, plan upravljanja može biti vodič za planiranje uloga, odgovornosti i smernica potrebnih za podršku kolekcije lokacija. To može uključiti sledeće stavke, ali i neke druge koje nisu navedene:

 • Arhitekturu informacija, uključujući Veb stranice, dokumente, liste i podatke

 • Održavanje aktivnosti, uključujući upravljanje korisničkim nalozima

 • Smernice za brendiranje i prilagođavanje

 • Obuka

Važno je da pripremite plan upravljanja za vašu organizaciju. Učestvovanjem u razvoju plan upravljanja, možete pomoći Identifikujte vlasništvo za preduzeća i tehničke timove definiše ko je odgovoran za koje oblasti sistema. Za više informacija o razvoju plan upravljanja, pročitajte članak najbolje prakse za kreiranje i upravljanje lokacijama tima.

Vrh stranice

Upravljanje korisnicima

Korisničke naloge kreirane u sistemu Office 365 Globalni administrator. Kao administrator kolekcije lokacija, možete dodeliti dozvole za ove korisnike pomoću postavki Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. lokacije tima.

Korisnički nalozi u sistemu Office 365

Globalni administrator dodaje nove korisnike u Office 365 for Small Business koristeći Office 365 centar za administraciju, što predstavlja portal za upravljanje korisnicima i konfigurisanje usluga. Prilikom dodavanja novog korisnika globalni administrator čini sledeće:

 • Navodi da li taj korisnik može da pristupi i centru za administraciju

 • Podešava geografsku lokaciju korisnika

 • Bira tip korisničke licence

 • Kreira korisničko ime i lozinku za korisnika

Korisnici lokacije tima

Kada novi korisnik dodat u Office 365 za mala preduzeća direktorijuma korisnika, tom korisniku automatski se dodaju SharePoint grupi koja se zove člana (osobama koje možete da uređujete sadržaj i stranica) na interna lokacija i posetilac (osobama koje možete da prikažete i pročitajte) na javnosti.kao MK lokacije. Ako vam je potrebna nekim korisnicima da pristupaju više od posetioca ili člana, možete da prilagodite dozvole za te korisnike tako što ćete ih dodati druge SharePoint grupama, kao što su vlasnici (osobe će puna kontrola na lokaciju). Nivoi dozvola i članstvo u SharePoint grupi su navedene u okviru postavke u Korisnici i dozvole. Više informacija o nivoima dozvola i članstvo u grupi, pogledajte odeljak " Nivoi dozvola i članstvo u grupi " u ovom članku.

Nivoi dozvola i članstvo u grupi

Nivoi dozvola su kolekcije dozvola (ili SharePoint prava) koje omogućavaju korisnicima da izvrše skup povezanih zadataka. Na primer, nivo dozvole Čitanje uključuje dozvole „Prikaz stavki“, „Otvaranje stavki“, „Prikaz stranica“ i „Prikaz verzija“ (između ostalih) i sve one su neophodne za prikazivanje dokumenata, stavki i stranica na SharePoint lokaciji. Dozvole mogu biti uključene u više nivoa dozvola.

Ne preporučuje se da direktno dodeljujete dozvole pojedinačnim korisnicima zato što to može znatno otežati praćenje osoba koje imaju pristup lokacijama i upravljanje njima. Umesto toga, dodelite dozvole SharePoint grupama, a zatim dodelite pojedinačne korisnike odgovarajućim grupama. Možete i da iskoristite SharePoint grupe koje su podrazumevano kreirane za vas.

SharePoint grupa je skup korisnika koji je definisan na nivou kolekcije lokacija radi lakšeg upravljanja dozvolama. Svakoj grupi se dodeljuje podrazumevani nivo dozvola.

Napomena:  Kada dodelite nivoe dozvola SharePoint grupama na nivou kolekcije lokacija, sve lokacije i sadržaj lokacije podrazumevano nasleđuju te nivoe dozvola. To podrazumevano ponašanje naziva se nasleđivanje dozvola. Možete i da navedete da li da se prekine nasleđivanje dozvola ili da dodelite jedinstvene dozvole. To je veoma korisno ako imate datoteke koje bi samo određeni korisnici trebalo da vide. Kada prekinete nasleđivanje dozvola, možete da uklonite sve ostale SharePoint grupe i omogućite pristup samo određenim SharePoint grupama ili korisnicima.

S obzirom na to da dozvole korisnika utvrđuju čemu korisnik može da pristupi i šta da vidi u okviru lokacije, morate pažljivo razmisliti o njegovom članstvu u SharePoint grupi. Na primer, korisnik koji je odgovoran za kreiranje i prilagođavanje lokacija mora biti barem član grupe dizajnera. Sa druge strane, korisnik koji treba samo da čita sadržaj i možda da dodaje komentare na blog može da bude samo u grupi članova.

Podrazumevane uloge

Ovo su podrazumevane uloge na lokaciji SharePoint Online sa opisom aktivnosti koje korisnik sa određenom ulogom može izvršavati na lokaciji.

 • Administratori kolekcije lokacija    Administratori kolekcije lokacija imaju nivo dozvole Puna kontrola . Imaju pristup sadržaju na sve podlokacije ispod lokacije tima, i koristite dizajner lokacija da biste dizajnirali Veb lokacije na Veb lokaciji. Oni Dodavanje korisnika u izaberite lokaciju tima i Veb lokacije i izvršavanje administrativnih i nadgledanja zadatke važne lokacijama.

 • Vlasnici lokacija    Podrazumevano, članovi grupe " vlasnici " imaju nivo dozvole " Puna kontrola " na lokaciji su kreirani na lokaciji tima. Mogu da biste dodali korisnike i izvršavate administrativne zadatke važne za svoje lokacije. Dizajner lokacija mogu da koriste za dizajniranje Veb lokacije.

  Savet: Dobra je ideja dodati kontakt informacije na matičnu stranicu lokacije. Ovo može pomoći korisnicima da pronađu vlasnika kada im je potrebna administrativna pomoć.

  Napomena: Korisnik koji kreira lokaciju u okviru lokacije najvišeg nivoa na lokaciji tima automatski postaje vlasnik te lokacije.

 • Dizajner    Članovi grupe Dizajn podrazumevano imaju nivo dozvole Dizajn. Oni mogu kreirati liste i biblioteke dokumenata, uređivati stranice i primenjivati teme, ivice i opise stilova na lokaciji tima. Takođe mogu koristiti dizajner lokacija za dizajniranje veb lokacije.

 • Uređivanje    Po podrazumevanim postavkama, u grupi " članovi " nemaju Uređivanje nivoa dozvole. Na lokaciji tima urednika možete prikazati i dodavanje, ažuriranje i brisanje, i odobravaju i Prilagođavanje liste i biblioteke. Ne mogu da koriste dizajner lokacija da biste dizajnirali Veb lokacije.

 • Saradnik    Nijedna grupa podrazumevano nema nivo dozvola Doprinošenje. Saradnici na lokaciji tima mogu samo dodavati, uređivati i brisati stavke na postojećim listama i u bibliotekama dokumenata, kao i raditi sa veb segmentima. Saradnici ne mogu da koriste dizajner lokacija za dizajniranje veb lokacije.

 • Posetilac    Članovi grupe Posetioci podrazumevano imaju nivo dozvole Čitanje. Posetioci na lokaciji tima mogu samo prikazivati stranice, stavke liste i dokumente. Posetioci ne mogu da koriste dizajner lokacija za dizajniranje veb lokacije.

Administratorske uloge

Kada prvi put kreirate SharePoint Online lokaciju, podrazumevano se kreiraju sledeće administratorske uloge:

 • Globalni administrator    Administrator najvišeg nivoa u sistemu Office 365. Kada se prijavite da kupite Office 365, postajete globalni administrator. Globalni administratori imaju pristup svim funkcijama u O365 centru za administraciju (kao što su dodavanje korisnika u direktorijum, dodavanje domena i upravljanje postavkama usluge) i samo oni mogu da dodele druge administratorske uloge. U preduzeću može da postoji više globalnih administratora, ali prvi globalni administrator podrazumevano postaje podrazumevani administrator kolekcije lokacija u sistemu SharePoint Online.

 • Administratori kolekcije lokacija    Administratori kolekcije lokacija imaju potpunu kontrolu nad SharePoint Online kolekcijom lokacija. Oni imaju pristup sadržaju na svim podlokacijama u okviru lokacije tima i koriste dizajner lokacija za dizajniranje veb lokacije na veb lokaciji. Mogu dodavati korisnike lokaciji tima i javnoj veb lokaciji i izvršavati administratorske zadatke i zadatke nadzora relevantne za lokacije. Administrator kolekcije lokacija može dodati drugog administratora kolekcije lokacija ili promeniti administratora kolekcije lokacija pomoću stranice „Postavke lokacije“.

Više informacija o upravljanju korisnicima i dozvolama potražite u članku Planiranje strategije dozvola, Razumevanje nivoa dozvola u sistemu SharePoint, i Kreiranje SharePoint grupa i upravljanje

Vrh stranice

Planiranje korišćenja funkcija kolekcije lokacija

Kao administrator kolekcije lokacija za SharePoint Online, će upravljati funkcije kolekcije lokacija. Ove zadatke može da uključuje aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prema upravljanja plan. Više informacija potražite u članku Omogućavanje ili onemogućavanje funkcija kolekcije lokacija. Takođe pogledajte Upravljanje korpom za otpatke SharePoint kolekcije lokacija.

Vrh stranice

Planiranje omogućavanja više jezika na lokacijama

Kao administrator kolekcije lokacija, možete omogućiti funkciju korisničkog interfejsa na više jezika (MUI) da biste omogućili korisnicima da prikažu lokacije na jezicima različitim od podrazumevanog jezika koji je podešen za vašu kolekciju lokacija.

Kada je MUI omogućen, korisnici mogu prikazati sledeće elemente na drugom jeziku:

 • Naslov i opis lokacije

 • SharePoint podrazumevani meniji i radnje

 • Podrazumevane kolone

 • Podrazumevane kolone (lista ili lokacija)

 • Veze na traci za navigaciju

Više informacija o više jezika korisničkog interfejsa (MUI) potražite u članku Uvod u višejezičke funkcije.

Vrh stranice

Vratite na SharePoint Online Vodič za planiranje za Office 365 za preduzeća

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×