Plaćanje pretplate na Office 365 za preduzeća

Kada podesite pretplatu na Office 365 za preduzeća, možete da izaberete da plaćate pomoću kreditne kartice ili računa u banci odnosno putem fakture pomoću čeka ili elektronskog transfera sredstava (EFT). Način plaćanja koji odaberete nastavljamo da koristimo za buduće obračunske periode osim ako ga ne promenite.

Napomena: Plaćanje putem računa u banci nije dostupno u nekim zemljama ili regionima.

Plaćanje putem kreditne kartice ili računa u banci

Kada plaćate putem kreditne kartice ili računa u banci, automatski vam se naplaćuje naknada za pretplatu na Office 365 jedan dan posle datuma fakture, do kraja termina pretplate. Možete da ažurirate informacije o kreditnoj kartici ili računu u banci kad god je to potrebno. Možete i da odaberete da dobijate kopiju izvoda o naplati putem e-pošte.

Šta ako mi je kreditna kartica odbijena, a plaćanje kasni?

Ako plaćate kreditnom karticom, a vaša kartica je odbijena, primićete e-poruku koja vas obaveštava da nismo mogli da obradimo plaćanje. To može da se desi iz nekoliko razloga, uključujući istek kreditne kartice. Svakih nekoliko dana nastavljamo da pokušavamo da ponovo izvršimo transakciju. Ako ti pokušaji ne uspeju, nastavljate da primate upozorenja o tim neuspesima putem e-pošte. Funkciju Plati odmah možete da koristite bilo kada da biste promenili informacije o kreditnoj kartici i odmah ponovo prosledili plaćanje.

Napomena: Ako se prebacite na drugu kreditnu karticu da biste platili neizmireno dugovanje za pretplatu, sva buduća automatska plaćanja za tu pretplatu naplaćuju se sa te kartice.

Kada se prijavite u Office 365 administrativni centar, možete da vidite sledeće upozorenje na matičnoj stranici:

Vidžet „Naplata“ na matičnoj stranici centra administracije koji prikazuje prošlo poravnanje duga.

Da biste platili neizmireno dugovanje

 1. Na portalu „Centar administracije“ idite na stranicu Pretplate ili odaberite stavke Naplata > Pretplate.

  Ako koristite Office 365 Germany, idite na stranicu Pretplate.

 2. Odaberite pretplatu koju želite da promenite. U odeljku Moj račun odaberite stavku Plati odmah.

  Odeljak „Moj račun“ kartice pretplate koji prikazuje poravnanje duga.
 3. Ako ste vlasnik kreditne kartice, možete da promenite datum isteka kartice, odaberete drugu karticu ili dodate novu karticu.

  Napomena: Kada koristite funkciju Plati odmah, naplaćuje vam se celo neizmireno dugovanje na nalogu, koje može biti veće od iznosa duga prikazanog na drugom mestu.

  Okno „Detalji o plaćanju“ koje ukazuje na to da je kreditna kartica istekla.
 4. Ako niste vlasnik kreditne kartice, možete da izaberete drugu karticu ili dodate novu karticu.

 5. Kada ažurirate informacije o kreditnoj kartici ili promenite kreditnu karticu koja se koristi za plaćanje pretplate, odaberite stavku Prosledi. Videćete poruku o potvrdi u kojoj piše „Način plaćanja je ažuriran i plaćeni su svi neizmireni troškovi. Hvala.“

Plaćanje fakturom (ček ili elektronski prenos sredstava)

Ako pretplata na Office 365 košta više od određenog iznosa novca (taj iznos zavisi od lokacije usluge), imate opciju da platite putem fakture pomoću čeka ili elektronskog prenosa sredstava. Za plaćanje većih iznosa putem fakture može biti potrebna provera kredita. Ako je neophodna provera kredita, dobijate obaveštenje kada kupite pretplatu. A ako ste saglasni da vas kontaktiramo, primate e-poruku koja obuhvata više informacija o prijavljivanju za odobravanje kredita. Provere kredita se obično dovršavaju za dva radna dana.

Ako pretplatu plaćate putem fakture, dobijate e-poruku koja vas obaveštava o tome da je izvod o naplati spreman za pregled. Ta e-poruka ne sadrži kopiju izvoda o naplati. Međutim, možete da odaberete i da dobijate kopiju izvoda o naplati putem e-pošte. Izvod o naplati sadrži detalje o opcijama za plaćanje. Ako unesete broj porudžbenice (PO) prilikom kupovine pretplate, on se pojavljuje na izvodu o naplati. Informacije o pristupanju izvodima o naplati potražite u članku Prikaz računa ili fakture za Office 365 za preduzeća.

Napomena: Obaveštenja o naplati vaše organizacije podrazumevano se šalju na Office 365 adresu e-pošte i na alternativnu adresu e-pošte svakog globalnog administratora i administratora naplate u vašoj organizaciji. Da biste promenili alternativnu adresu e-pošte, pogledajte članak Promena adresa fakturisanja za Office 365 za preduzeća.

Mogu li da platim račun na mreži?

Nažalost, ako je vaša pretplata podešena na plaćanje putem fakture, ne možemo da prihvatimo direktne uplate na mreži. Međutim, možete da promenite način plaćanja tako da plaćate putem kreditne kartice ili računa u banci, a iznos duga se automatski naplaćuje sa kartice ili računa posle svakog perioda pružanja usluge. Ako koristite Azure, pročitajte članak Kako se menja kreditna kartica koja se koristi za plaćanje pretplate na Azure.

Napomena: Ako se prebacujete na automatsko plaćanje kreditnom karticom, obavezno prvo platite sva neizmirena dugovanja. Na izvodu o naplati potražite opcije plaćanja i uputstva. Dodatne informacije potražite u članku Razumevanje fakture za Office 365 za preduzeća.

Gde da pošaljem uplatu putem čeka ili elektronskog prenosa sredstava?

Napomena: Plaćanje čekom dostupno je samo u nekoliko zemalja. Možete da pratite uputstva za plaćanje za svoju zemlju koja su navedena u nastavku ili da proverite fakturu.

Ako niste sigurni koliko dugujete, možete da proverite račun i istoriju naplate na mreži. Ako koristite Azure, pročitajte članak Kako se preuzimaju faktura za naplatu i podaci o korišćenju za dan koji se odnose na Azure.

Izaberite zemlju ili region adrese fakturisanja u dolenavedenom padajućem meniju.

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u AUD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Sidnej

SWIFT kôd:

CITIAU2X

BSB kôd:

242000

Broj računa:

205565043

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

SORT kôd:

185008

IBAN

GB31CITI18500812207591

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT KÔD:

CITISGSG

Broj računa:

0-817543-138

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

Swift kôd:

CITIGB2L

SORT kôd:

185008

IBAN:

GB31CITI18500812207591

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Pratite uputstvo za plaćanje na fakturi i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT kôd:

CITISGSG

Broj računa

0-817543-138,

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

Swift kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD. Da bi uplata bila obrađena, neophodno je da se na izveštaju o doznaci navedu ime preduzeća i brojevi faktura.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u valuti DKK i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB19CITI18500812207613

Broj računa:

12207613

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT kôd:

CITISGSG

Broj računa:

0-817543-138

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALE CORP

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT kôd:

CITISGSG

Broj računa:

0-817543-138

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Pratite uputstva za plaćanje na fakturi i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

HSBC, Hongkong

Kôd banke:

004

Kôd poslovnice:

848

SWIFT kôd:

HSBCHKHH

Broj računa:

848342259001

Ime računa:

Microsoft Payments Pte Ltd-Payco Invoice

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

12207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Pratite uputstva za plaćanje na fakturi i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Platite isključivo u IDR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Indonezija

Poslovnica:

Džakarta

SWIFT kôd:

CITIIDJX

Broj računa:

104468055

Ime računa:

PT Microsoft Indonesia

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Pratite uputstvo za plaćanje na fakturi i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN broj:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u KRW i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank

Poslovnica:

89-29 Shinmunro-2ka Chongro-gu Seoul, Korea 110-062

SWIFT kôd:

CITIKRSX

Broj računa:

5001296088

Ime računa:

MICROSOFT KOREA

Platite isključivo u ZAR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank

Poslovnica:

Johanesburg

SWIFT kôd:

CITIZAJ

Broj računa:

0201419034

Ime računa:

Microsoft Payments

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u CAD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Ček

Primalac: Microsoft

Poštanska adresa: Bank of America, Lockbox 91043, PO Box 4090, STN A, Toronto ON M5W 0E9, Kanada

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

SWIFT kôd:

BOFACATT

Broj računa:

45571239

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u CNY i navedite ime preduzeća i brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank

Poslovnica:

SAO Hongkong

SWIFT kôd:

CITIHKHX

CNAP kôd:

989584000600

Broj računa:

1199527009

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Napomena: Platite putem RMB RTGS kanala u Hongkongu.

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT/BIC kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

12510049,

Broj računa:

GB95CITI18500812510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u kolumbijskim pezosima. Da bi uplata bila obrađena, neophodno je da se na izveštaju o doznaci navedu ime preduzeća i brojevi faktura.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Bogota;

Kôd banke:

09

SWIFT kôd:

CITICOBB

NIT:

800.198.591-3

Broj računa:

0060534055

Ime računa:

Branch of Microsoft Colombia Inc.

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u CHF i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB44CITI18500812207648

Broj računa:

12207648

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT kôd:

CITISGSG

Broj računa:

0-817543-138

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u MYR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT kôd:

CITISGSG

Broj računa:

0-817543-138

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u meksičkim pezosima. Da bi uplata bila obrađena, neophodno je da se prilikom uplate navedu ime preduzeća i brojevi faktura.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank/Banamex

Poslovnica:

Act. Roberto Medellin 800, P.B. Sur,Col. Santa Fe, Mexico City C.P. 01210, Mexico

SWIFT kôd:

BNMXMM

CLABE

002180002337160225

Broj računa:

0233716022

Ime računa:

Microsoft Payments Inc.

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT kôd:

CITISGSG

Broj računa:

0-817543-138

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u NOK i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB94CITI18500812207621

Broj računa:

12207621

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u NZD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank

Kôd banke:

31

Kôd poslovnice:

2840

SWIFT kôd:

CITINZ2X

Sufiks (trocifreni):

004

Sufiks (dvocifreni):

04

Broj računa:

0026181

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u RUB i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

ZAO KB Citibank u Moskvi

SWIFT kôd:

CITIRUMX

BIK:

044525202

INN:

7731420476

KPP:

773101001

Broj računa:

40702810000702700004

Korespondentski račun:

30101810300000000202 u OPERU Moskovsky GTU Bank of Russia

Ime računa:

Microsoft Payments Russia LLC

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT kôd:

CITISGSG

Broj računa:

0-817543-138

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Ček

Primalac:

Microsoft

Poštanska adresa:

Standardna pošta: PO Box 842103, Dallas, TX 75284-2103
Brza pošta: Lockbox 842103, 1950 N. Stemmons Frwy, Ste. 5010, Dallas, TX 75207-2103

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

ABA/identifikacioni broj banke:

111 000 012

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u EUR i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB31CITI18500812207591

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207591

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT kôd:

CITISGSG

Broj računa:

0-817543-138

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u CHF i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB44CITI18500812207648

Broj računa:

12207648

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u SEK i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd/BIC:

CITIGB2L

IBAN:

GB22CITI18500812207656

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207656

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT KÔD:

CITISGSG

Broj računa:

0-817543-138

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u novim tajvanskim dolarima i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka korisnika:

CITIBANK TAIWAN LIMITED

Kôd banke i kôd poslovnice:

0210018

SWIFT kôd:

CITITWTX

Broj računa:

5038946139

Ime računa:

MICROSOFT TAIWAN CORPORATION

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u valuti TRY i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank A.S., Istanbul

SWIFT kôd:

CITITRIX

IBAN:

TR420009200000000092407039

Broj računa:

92407039

Ime računa:

Microsoft Payments

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u valuti GBP i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB41CITI18500812207605

SORT kôd:

185008

Broj računa:

12207605

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Bank of America

Poslovnica:

Dalas

SWIFT kôd:

BOFAUS3N

Broj računa:

4426587954

Ime računa:

Microsoft

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci fakture.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, Singapur

SWIFT KÔD:

CITISGSG

Broj računa:

0-817543-138

Ime računa:

MICROSOFT REGIONAL SALES CORP

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Platite isključivo u USD i navedite brojeve faktura na doznaci uplate.

Elektronski prenos sredstava

Banka:

Citibank, London

SWIFT kôd:

CITIGB2L

IBAN:

GB95CITI18500812510049

Broj računa:

12510049

Ime računa:

MICROSOFT

Dobijanje kopije izvoda o naplati putem e-pošte

Možete da odaberete da dobijete kopiju izvoda o naplati u prilogu e-poruke. Ako to uradite, imajte na umu sledeće:

 • E-poruka će biti poslata i na primarnu i na sekundarnu adresu e-pošte svake osobe koja je navedena kao primalac obaveštenja.

 • Primićete dve zasebne e-poruke: jednu koja sadrži obaveštenje da je račun spreman i uputstva za prijavljivanje na Office 365 portal za administraciju kako biste ga pregledali i drugu koja sadrži izvod o naplati u prilogu.

Da biste dobili izvod o naplati putem e-pošte

 1. U centru administracije, idite na stranicu Obaveštenja o naplati ili odaberite stavke Naplata > Obaveštenja o naplati.

  Ako koristite Office 365 za korisnike u Nemačkoj, idite na stranicu Obaveštenja o plaćanju.

 2. U odeljku Želite li da dobijete izvod o naplati u prilogu e-poruke? prebacite preklopnik na Uključeno.

  U bilo kom trenutku možete da prekinete prijem e-poruka sa izvodom o naplati tako što ćete preklopno dugme prebaciti na Isključeno.

Treba da promenite način plaćanja?

Način plaćanja možete da promenite ako se promene prvobitni razlozi za izbor fakture, kreditne kartice ili računa u banci, na primer, ako pretplatu prilagodite tako da iznos uplate bude niži, pa više ne ispunjavate uslove za plaćanja putem fakture. Dodatne informacije potražite u članku Promena načina plaćanja za Office 365.

I dalje vam je potrebna pomoć? Obratite se podršci.

Dobijanje pomoći sa foruma Office 365 zajednice Administratori: Prijavite se i kreirajte zahtev za uslugu Administratori: Pozovite podršku

Takođe pogledajte

Dodavanje, ažuriranje ili uklanjanje kreditne kartice ili računa u banci u usluzi Office 365 za preduzeća

Razumevanje fakture za Office 365 za preduzeća

Naplata u usluzi Office 365 za preduzeća – pomoć za administratore

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×