Outlook e-poštu čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Outlook e-poštu čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ova tema pruža postupna uputstva o tome kako da sastavite e-poruke koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Slika e-poruke o okupljanju tima za istraživanje van kancelarije 9. juna. E-poruka obuhvata letak događaja, koji sadrži fotografiju i adresu mesta konferencije.

Slepe ili slabovide osobe mogu lakše da razumeju e-poruke ako ih napravite vodeći računa o pristupačnosti.

Windows: Najbolje prakse za pravljenje pristupačne Outlook e-pošte

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za pravljenje Outlook e-pošte koja je dostupna osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente.

Vizuelni sadržaj obuhvata slike, SmartArt grafiku, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, zapise perom i video zapise.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u usluzi Office 365

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u sistemu Office 2016

Dodajte smisleni tekst hiperveze i ekranske napomene.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Savet: Možete da dodate i ekranske napomene koje se pojavljuju kada držite kursor iznad teksta ili slika koje obuhvataju hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u e-poruci trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa umanjenim sposobnostima.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje fonta

Koristite veći font (11 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Prilagođavanje razmaka između rečenica i pasusa

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste očuvali redosled kartica i olakšali čitačima ekrana da čitaju e-poruku, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu Outlook.

Na primer, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“. A informacije u e-poruci organizujte u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Korišćenje stilova liste sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u usluzi Office 365

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima u Outlook e-poruci u usluzi Office 365:

Napomena:  Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su slike, snimci ekrana, ikone, video zapisi i 3D modeli kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku korisnicima koji ne mogu da je vide.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Izaberite stavku Uređivanje alternativnog teksta. Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane tela dokumenta.

  Kontekstualni meni na izabranoj slici
 3. Otkucajte 1-2 rečenice za opis slike i njenog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Okno „Alternativni tekst“

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili SmartArt grafici

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik ili SmartArt grafiku.

  Savet: Morate da kliknete desnim tasterom miša negde unutar okvira koji okružuje ceo oblik ili SmartArt grafiku, a ne unutar nekog od njihovih delova.

 2. Izaberite stavku Uređivanje alternativnog teksta. Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane tela dokumenta.

  Kontekstualni meni za oblik
 3. Otkucajte 1-2 rečenice za opis oblika ili SmartArt grafike i njihovog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Okno „Alternativni tekst“ za oblik

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon.

  Savet: Morate da kliknete desnim tasterom miša negde unutar okvira koji okružuje ceo grafikon, a ne unutar nekog od njegovih delova.

 2. Izaberite stavku Uređivanje alternativnog teksta. Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane tela dokumenta.

  Kontekstualni meni za grafikon
 3. Otkucajte 1-2 rečenice za opis grafikona i njegovog konteksta nekome ko ne može da ga vidi.

  Okno „Alternativni tekst“ za grafikon

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u sistemu Office 2016

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima u Outlook e-poruci:

Napomena: Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom popularnih čitača ekrana uključujući Narator. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta slikama

i snimcima ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku korisnicima koji ne mogu da je vide.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje slike > Raspored i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje slike“ koji opisuje izabranu sliku

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na SmartArt grafiku.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje objekta > Opcije oblika > Raspored i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje oblika“ koji opisuje izabranu SmartArt grafiku

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodajte tekst oblicima, uključujući oblike u okviru SmartArt grafike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje oblika > Raspored i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje oblika“ koji opisuje izabrani oblik

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje polja grafikona > Opcije grafikona > Raspored i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje polja grafikona“ koji opisuje izabrani grafikon

Pravljenje hiperveza, teksta i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze, tekst i tabele u Outlook e-poruci tako da budu pristupačni.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu, a zatim kliknite na njega desnim tasterom miša.

 2. Izaberite stavku Veza. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze.

 3. Ako je neophodno, promenite tekst hiperveze. U polju Adresa otkucajte URL adresu odredišta.

 4. Kliknite na dugme Ekranska napomena i u polju Tekst ekranske napomene otkucajte ekransku napomenu.

Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimak ekrana dijaloga „Umetanje hiperveze“

Korišćenje pristupačnog formata fonta

 1. Izaberite tekst.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi Font, koja pruža opcije za tip, veličinu, stil i boju fonta, izaberite opcije oblikovanja.

Snimak ekrana automatskog postavljanja boje za fontove

Korišćenje pristupačne boje fonta

Da biste obezbedili da se tekst prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite postavku „Automatsko“ za boje fontova.

 1. Izaberite tekst.

 2. Izaberite stavke Poruka > Boja fonta.

 3. Izaberite stavku Automatsko.

Snimak ekrana automatskog postavljanja boje za fontove

Korišćenje stilova liste sa znakovima za nabrajanje

Napravite liste sa znakovima za nabrajanje pomoću dugmeta „Znakovi za nabrajanje“.

 1. Postavite kursor bilo gde u e-poruci.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi Pasus kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje.

 4. Otkucajte svaku stavku znaka za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje.

Snimak ekrana opcija stila znaka za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Napravite sekvencijalne korake pomoću dugmeta „Numerisanje“.

 1. Postavite kursor bilo gde u e-poruci.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi Pasus kliknite na dugme Numerisanje.

 4. Otkucajte sekvencijalne korake.

Snimak ekrana opcija stila numerisanja

Prilagođavanje razmaka između rečenica i pasusa

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa.

 1. Izaberite tekst.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje teksta.

 3. U grupi Pasus, u donjem desnom uglu grupe izaberite stavku Pokretanje dijaloga.
  Otvara se dijalog Pasus koji prikazuje karticu Uvlačenja i razmaci.

 4. U okviru stavke Razmak izaberite željene opcije razmaka.

Snimak ekrana dijaloga „Pasus“

Korišćenje zaglavlja tabele

Navedite red zaglavlja u tabeli.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Alatke za tabelu – Dizajn, u grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja.

 3. Otkucajte naslove kolona.

Snimak ekrana polja za potvrdu „Red zaglavlja“

Zahtevanje pristupačne e-pošte

Obavestite pošiljaoca da želite da primate pristupačan sadržaj.

 • Da biste otišli na svoj nalog na vebu, u programu Outlook, izaberite stavke Datoteka > Informacije, a zatim u okviru Postavke naloga kliknite na vezu u okviru stavke Pristupite ovom nalogu na vebu.

 • U usluzi Outlook na vebu idite na stavku Postavke pristupačnosti, izaberite stavke Ikona „Postavke“ > Pošta > Opšte > Postavke pristupačnosti.

 • Da biste zatražili pristupačan sadržaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zamolite pošiljaoce da šalju pristupačan sadržaj.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Aplikacija za Android: Najbolje prakse za pravljenje pristupačne Outlook e-pošte

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za pravljenje Office za Android e-pošte koja je dostupna osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodavanje teksta hiperveze

Dodajte smisleni tekst hiperveze kako biste pomogli korisnicima čitača ekrana da lako skeniraju e-poruku kako bi pronašli veze.

 1. U e-poruci koju sastavljate, izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu. Otvara se kontekstualni meni.

 2. Dodirnite dugme DODAJ VEZU.

 3. Ako je neophodno, promenite tekst hiperveze u polju Tekst za prikazivanje.

 4. U polju Veza otkucajte URL adresu odredišta.

 5. Da biste umetnuli hipervezu, dodirnite dugme SAČUVAJ.

Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Slika menija „Dodavanje veze“.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Windows 10 aplikacija: Najbolje prakse za pravljenje pristupačne Outlook e-pošte

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za pravljenje Outlook e-pošte koja je dostupna osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz slike i tabele.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u e-poruci trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa umanjenim sposobnostima.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje fonta

Koristite veći font (11 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Prilagođavanje razmaka između rečenica i pasusa

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste očuvali redosled kartica i olakšali čitačima ekrana da čitaju e-poruku, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu Outlook.

Na primer, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“. A informacije u e-poruci organizujte u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Korišćenje ugrađenih naslova i stilova

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima i tabelama u Outlook e-poruci.

Napomena: Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom čitača ekrana uključujući Narator. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su slike i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku čitaocima koji ne mogu da je vide.

 1. Izaberite sliku u e-poruci koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Slika, a zatim ga dodirnite.

 4. Pomerite se nadole do dugmeta Alternativni tekst, a zatim ga dodirnite.

 5. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

 6. Da biste dodali tekst i izašli iz dijaloga, dodirnite dugme Gotovo.

Dodajte alternativni tekst slici.

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Dodavanje alternativnog teksta tabelama pomaže čitaocima koji ne mogu da vide da saznaju o čemu se radi u tabeli.

 1. Izaberite tabelu u e-poruci koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Tabela, a zatim ga dodirnite.

 4. Pomerite se nadole do dugmeta Alternativni tekst, a zatim ga dodirnite.

 5. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

 6. Da biste dodali tekst i izašli iz dijaloga, dodirnite dugme Gotovo.

Dodajte alternativni tekst za tabelu.

Pravljenje hiperveza, teksta i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze, tekst i tabele u Outlook e-poruci tako da budu pristupačni.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodajte smisleni tekst hiperveze kako biste pomogli korisnicima čitača ekrana da lako skeniraju e-poruku kako bi pronašli veze.

 1. U e-poruci koju sastavljate, izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Umetni, a zatim ga dodirnite.

 4. Pomerite se nadole do dugmeta Veza, a zatim ga dodirnite.

 5. Ako je neophodno, promenite tekst hiperveze u polju Tekst za prikazivanje.

 6. U tekstualnom polju Adresa otkucajte URL adresu odredišta.

 7. Da biste umetnuli hipervezu, dodirnite stavku Umetni.

Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Dodajte tekst hiperveze.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Koristite poznati tip fonta i dovoljno velik font kako biste pomogli osobama koje imaju disleksiju ili slabovidim osobama da lakše pročitaju e-poruku.

 1. Izaberite tekst u e-poruci koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje izaberite željeni tip, veličinu i oblikovanje fonta.

Izmenite postavke fonta.

Korišćenje pristupačne boje fonta

Da biste obezbedili da se tekst prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite postavku Automatsko za boje fontova.

 1. Izaberite tekst u e-poruci koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje pomerite se nadole do dugmeta Boja fonta, a zatim dodirnite dugme > da biste otvorili podmeni.

 5. U meniju Boja fonta pomerite se nadole do stavke Automatsko, a zatim je dodirnite.

Izmenite postavke boje fonta na automatsku boju.

Korišćenje ugrađenih naslova i stilova

Unapred dizajnirani naslovi i stilovi olakšavaju čitačima ekrana da čitaju e-poruku.

 1. Postavite kursor bilo gde u okviru e-poruke koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje pomerite se nadole do dugmeta Stilovi, a zatim ga dodirnite.

 5. U meniju Stilovi pomerite se nadole do stavke Naslov 1 ili Naslov 2, a zatim je izaberite.

Koristite stilove i naslove.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Napravite liste sa znakovima za nabrajanje kako biste tekstu dodali strukturu.

 1. Postavite kursor bilo gde u okviru e-poruke koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje pomerite se nadole do dugmeta Znakovi za nabrajanje, a zatim ga dodirnite.

 5. U meniju Znakovi za nabrajanje izaberite željeni tip znaka za nabrajanje.

 6. Otkucajte tekst za stavku liste sa znakovima za nabrajanje. Da biste dodali novi red sa znakovima za nabrajanje, dodirnite taster Enter na tastaturi na ekranu. Da biste završili listu, pritisnite dvaput taster Enter.

Dodajte listu sa znakovima za nabrajanje.

Korišćenje uređenih lista

Napravite uređene liste kako biste organizovali tekst u sekvencijalne korake.

 1. Postavite kursor bilo gde u okviru e-poruke koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje pomerite se nadole do dugmeta Numerisanje, a zatim ga dodirnite.

 5. U meniju Numerisanje izaberite željeni tip uređene liste.

 6. Otkucajte tekst za numerisanu stavku. Da biste dodali novi numerisani red, dodirnite taster Enter na tastaturi na ekranu. Da biste završili listu, pritisnite dvaput taster Enter.

Dodajte numerisanu listu.

Prilagođavanje razmaka između rečenica i pasusa

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa.

 1. Izaberite tekst u e-poruci koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje pomerite se nadole do dugmeta Prored i razmak između pasusa, a zatim ga dodirnite.

 5. U meniju Prored i razmak između pasusa izaberite željene opcije proreda i razmaka između pasusa.

Izmenite postavke razmaka.

Korišćenje zaglavlja tabele

Navedite red zaglavlja u tabeli.

 1. U e-poruci koju sastavljate, postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Tabela, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Tabela pomerite se nadole do dugmeta Opcije stilova, a zatim ga dodirnite.

 5. U meniju Opcije stilova izaberite opciju Red zaglavlja.

 6. Otkucajte naslove kolona.

Dodajte red naslova u tabelu.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Veb: Najbolje prakse za pravljenje pristupačne Outlook e-pošte

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za pravljenje Outlook e-pošte koja je dostupna osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Korišćenje pristupačne boje fonta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u e-poruci trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa umanjenim sposobnostima.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Koristite veći font (11 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste očuvali redosled kartica i olakšali čitačima ekrana da čitaju e-poruku, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu Outlook.

Na primer, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“. A informacije u e-poruci organizujte u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Koristite jednostavnu strukturu tabele.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Umetanje jednostavne tabele

Proverite da li u e-poruci postoje problemi sa pristupačnošću.

Kada sastavljate e-poruku za kontakt koji zahteva pristupačan sadržaj, primate ovaj podsetnik o tome i vezu ka Kontroloru pristupačnosti. Brzo možete da proverite da li u e-poruci ima mogućih problema sa pristupačnošću, da ih rešite i obezbedite da kontakt može lako da čita e-poruku pomoću čitača ekrana.

Provera da li u e-poruci postoje problemi sa pristupačnošću

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su slike i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku korisnicima koji ne mogu da je vide.

Napomena: Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom čitača ekrana uključujući Narator.

 1. Dok sastavljate e-poruku, kliknite desnim tasterom miša na sliku. Otvara se kontekstualni meni.

 2. U meniju izaberite stavku Umetanje alternativnog teksta.

 3. Otkucajte opis (i naslov).

Dodajte alternativni tekst slikama u usluzi Outlook na vebu.

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze, tekst i tabele u Outlook e-poruci tako da budu pristupačni.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Umesto prikazivanja URL adrese kao teksta veze, otkucajte smisleni tekst hiperveze.

 1. Dok sastavljate e-poruku, otkucajte tekst veze u telu poruke.

 2. Izaberite tekst veze, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+K. Otvara se dijalog Umetanje veze.

 3. U polju URL otkucajte URL adresu odredišta.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Koristite poznati tip fonta i dovoljno velik font kako biste pomogli osobama koje imaju disleksiju ili slabovidim osobama da lakše pročitaju e-poruku.

 1. Izaberite tekst.

 2. Da biste promenili tip fonta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+F.

 3. U meniju Font izaberite željeni tip fonta.

  Promenite tip fonta u usluzi Outlook na vebu.

 4. Da biste promenili veličinu fonta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+S.

 5. U meniju Veličina fonta izaberite željenu veličinu.

  Promenite veličinu fonta u usluzi Outlook na vebu.

Korišćenje pristupačne boje fonta

Da biste obezbedili da se tekst prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite crnu boju kao boju fonta.

 1. Izaberite tekst.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+C.

 3. U meniju Boja fonta izaberite željenu boju.

Prilagodite boju fonta u usluzi Outlook na vebu.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Napravite liste sa znakovima za nabrajanje kako biste tekstu dodali strukturu.

 1. Postavite kursor bilo gde u e-poruci.

 2. Na traci sa alatkama kliknite na ikonu Znakovi za nabrajanje.

  Dodajte listu sa znakovima za nabrajanje u usluzi Outlook na vebu.

 3. Otkucajte svaku stavku znaka za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje.

Korišćenje uređenih lista

Napravite uređene liste kako biste organizovali tekst u sekvencijalne korake.

 1. Postavite kursor bilo gde u e-poruci.

 2. Na traci sa alatkama kliknite na ikonu Numerisanje.

  Dodajte numerisanu listu u usluzi Outlook na vebu.

 3. Otkucajte svaku numerisanu stavku na listi.

Umetanje jednostavne tabele

Ako dodate tabele unutar tabela ili ostavite prazne ćelije, e-poruke mogu da postanu teške za čitanje pomoću čitača ekrana. Razmotrite korišćenje jednostavnih tabela koje olakšavaju čitačima ekrana da identifikuju tabele, redove i kolone.

 1. Postavite kursor bilo gde u e-poruci.

 2. Na traci sa alatkama kliknite na ikonu Umetni tabelu.

 3. Na koordinatnoj mreži Umetanje tabele markirajte oblast redova i kolona koje će se dodati, a zatim kliknite unutar oblasti da biste je izabrali i dodali.

Dodajte jednostavnu tabelu u usluzi Outlook na vebu.

Provera da li u e-poruci postoje problemi sa pristupačnošću

U usluzi Outlook Web App korisnici mogu da zatraže pristupačan sadržaj. Kad god dodate takvog korisnika kao primaoca e-poruke, primate obaveštenje da on želi pristupačan sadržaj i vezu ka kontroloru pristupačnosti. Ako kontrolor pronađe probleme sa pristupačnošću u e-poruci, oni se navode zajedno sa uputstvima o tome kako da ih rešite.

 1. Kada sastavite e-poruku, izaberite vezu Proveri da li postoje problemi sa pristupačnošću iznad polja sa telom poruke.

  Možda ćete morati da kliknete na ikonu Još radnji da biste mogli da pristupite vezi Proveri da li postoje problemi sa pristupačnošću.

 2. Otvara se Kontrolor pristupačnosti i navodi probleme sa pristupačnošću (ako oni postoje).

 3. Pročitajte listu, pregledajte sadržaj e-poruke, a zatim kliknite na dugme Proveri ponovo u Kontroloru pristupačnosti.

 4. Ponavljajte korake dok se ne pronađe nijedan problem, a zatim pošaljite e-poruku.

Proverite da li u e-poruci postoje problemi sa pristupačnošću u usluzi Outlook na vebu.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×