Otvaranje u programu Explorer ili prikaz pomoću istraživača datoteka u sistemu SharePoint

Upravljanje datotekama i fasciklama često može biti lakše kada radite izvan SharePoint, pomoću programa "otvaranje sa programom", ali umesto da koristite komandu "Otvori pomoću programa Explorer", bolja opcija je Sinhronizacija SharePoint datoteka ili Premeštanje ili kopiranje datoteka u sistemu SharePoint. Ako je otvoreno pomoću programa Explorer (Istraživač datoteka), možete da kopirate i premestite više datoteka i fascikli u fasciklu, kao što to radite na radnoj površini.

Napomena: SharePoint Otvori pomoću programa Explorer koristi ActiveX tehnologiju, tako da je podržana samo u programu Internet Explorer. Otvori pomoću programa Explorer ne radi u operativnom sistemu Windows sa Microsoft Edge, Google Chrome ili Mozilla FireFox ili na Mac platformi.

ActiveX kontrola je potrebna samo kada radite sa datotekama u Windows istraživaču datoteka. Kada završite sa istraživačem datoteka, možete da koristite bilo koji podržani pregledač sa SharePoint.

 • Ne koristite pregledač koji podržava ActiveX kontrole.    Otvori pomoću programa Explorer radi samo u programu Internet Explorer 10 ili 11. Za Windows 10, Edge je podrazumevani, ali je instaliran Internet Explorer 11. Otvori pomoću programa Explorer ne radi sa Edge, Chrome ili FireFox. Možete da koristite Internet Explorer da biste izvršili transfere datoteka, a zatim da se vratite na željeni pregledač (ako ne i IE).

 • Internet Explorer ima ActiveX kontrole ili dodatke koji su blokirani.    U programu Internet Explorer 11, pritisnite taster ALT + Tna tastaturi. U meniju Alatke ako postoji ček pored ActiveX filtriranja, pritisnite taster X da biste ga isključili. Možete i da kliknete na dugme Alatke, kliknite na dugme bezbednost, a zatim na dugme ActiveX filtriranje.

 • Koristite 64-bitnu verziju programa Internet Explorer.    ActiveX kontrole su 32-bitna tehnologija. Ne pokreću se u 64-bitnom verziji programa Internet Explorer. U programu Internet Explorer 11 postoji samo jedan pregledač i automatski se prebacuje na 32-bitno za ActiveX kontrole. Međutim, ako koristite 64-bitni Internet Explorer 10, prebacite se na 32-bitnu verziju. Da biste provjerili verziju, pritisnite ALT + H, a zatim pritisnite taster A za osnovni podaci o programu Internet Explorer.

 • SharePoint programski dodaci nisu instalirani.    U programu Internet Explorer izaberite stavku Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima. Trebalo bi da imate instalirane i omogućene ove dodatke:

  Ime

  Publisher

  Status

  SharePoint Izvoz pokretanja baze podataka

  Microsoft Corporation

  Omogućeno

  SharePoint Klasa OpenDocuments

  Microsoft Corporation

  Omogućeno

  SharePoint Stciinsk rukovalac

  Microsoft Corporation

  Omogućeno

 • Windows Webklijent nije pokrenut    Windows Webklijent pruža podršku za Windows i razgovor ActiveX kontrole u SharePoint bibliotekama. Podrazumevano se pokreće u operativnom sistemu Windows. Ako nije pokrenut, možda ćete imati problema prilikom korišćenja programa Explorer. Veb klijent je deo programa Internet Explorer. Da biste provjerili Veb klijenta, slijedite ove korake.

  1. Pritisnite taster Windows taster + R, otkucajte uslugu. msc, a zatim pritisnite taster Enter.

  2. U dijalogu usluge Pronađite WebClient. Ako ne možete da je pronađete, kliknite na dugme ime da biste sortirali listu po abecednom redu.

  3. Proverite u okviru status da biste se uverili da je pokrenut. Ako nije, kliknite desnim tasterom miša na WebClienti izaberite stavku Započni.

  Dijalog "Windows Services" sa istaknutim Veb klijentom

Napomena: Istorija verzija se ne kopira kada koristite sinhronizaciju ili otvorite pomoću programa Explorer. Kopiraju se samo najnovije ili objavljene verzije dokumenata. Više informacija potražite u članku Zašto se ne sinhronizuju ili ne otvaraju pomoću pregledača "kopiranje" ili "Premeštanje verzija"?

Istraživač datoteka je sistem Windows upravljanja datotekama koji koristite na radnoj površini. Možete da otvorite SharePoint biblioteke u istraživaču datoteka i premestite ili kopirate datoteke i fascikle iz fascikli za računare u SharePoint. Takođe možete da otvorite više SharePoint biblioteka u istraživaču datoteka i da kopirate ili premestite između fascikli između njih.

Napomena: Ako ste omogućili odjavljivanje po potrebi , možda ćete morati da ga privremeno onemogućite da biste preuzeli više datoteka. Više informacija potražite u članku Podešavanje biblioteke za zahtevanje odjavljivanja datoteka.

 1. U SharePoint Otvorite biblioteku dokumenata sa datotekom ili fasciklama koje želite da premestite ili kopirate.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U SharePoint Online izaberite meni Prikaz , a zatim izaberite stavku prikaz u istraživaču datoteka.

   Meni "Svi dokumenti" sa istaknutim u istraživaču datoteka
  • U SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 ili SharePoint Server 2010 izaberite karticu biblioteka, a zatim kliknite na dugme Otvori pomoću programa Explorer.

   SharePoint 2016 se otvara pomoću programa Explorer u IE11
  • U SharePoint Server 2007 izaberite stavke radnje Slika menija , a zatim kliknite na dugme Otvori u programu Windows Explorer.

   Opcija "Otvori u programu Windows Explorer" u okviru stavke Radnje

  Napomena: Prikažite u istraživaču datoteka, otvorite pomoću programa Exploreri otvorite u programu Windows Explorer samo radi sa programom Internet Explorer 10 ili 11.

 3. Pored otvaranja u istraživaču datoteka, SharePoint Online takođe može da otvori biblioteku na drugoj kartici u klasičnom SharePoint režimu. Ovaj prozor biblioteke možete ignorisati ili zatvoriti.

  Možete da otvorite iskačuće dugme ako želite da sinhronizujete biblioteku. To je na vama. Kada otvorite biblioteku u istraživaču datoteka, fascikla na radnoj površini je privremena. Ako koristite sinhronizaciju, imaćete fasciklu trajnost koja će biti sinhronizovana sa bibliotekom dokumenata. Više informacija potražite u članku Sinhronizovanje SharePoint datoteka pomoću OneDrive aplikacije za sinhronizaciju.

 4. Ako dobijete bezbednosni dijalog Internet Explorer , kliknite na dugme Omogući. Možete i da kliknete na dugme " Ne pokazuj mi upozorenje za ovaj program ponovo ".

 5. Otvorite fasciklu odredišnog dokumenta i ponovite 2.

 6. Sada kada su otvorene obe biblioteke dokumenata u istraživaču datoteka – izvor i odredište – možete da kopirate ili premestite datoteke i fascikle između njih.

  Rasporedite dva prozora da biste mogli da ih kopirate ili premestite između njih. Možete da prikazujete i na ekranu ove korake:

  • Kliknite na izvor i pritisnite taster Windows taster Dugme „Start“ operativnog sistema Windows 10 + Strelica nalevo. Prozor bi trebalo da bude na levoj strani ekrana.

  • Ponovite ovo sa odredišnim prozorom, ali pritisnite Windows taster Dugme „Start“ operativnog sistema Windows 10 + Strelica nadesno da biste ga usidrite na desnoj strani ekrana. Oba prozora bi sada trebalo da budu vidljiva.

   Postavljanje Explorerovih fascikli pored

  Možete i da promenite veličinu prozora i da ih preklapate.

  Preklopne fascikle u operativnom sistemu Windows
 7. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kopirali, izaberite fascikle i datoteke u izvoru, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Kopirajili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + C da biste kopirali.

   Kliknite desnim tasterom miša, izaberite stavku Kopiraj
  • Da biste se premestili, izaberite fascikle i datoteke u izvoru, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Iseciili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + X da biste isekli.

   Kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku iseci da biste premestili datoteku

   Ako premeštate datoteke, možete da izaberete i prevučete datoteke iz jednog istraživača prozora u drugi, a ne da koristite isecanje i lepljenje.

  Napomena: Ako biblioteka koristi kreiranje verzija, možete da dobijete samo objavljene ili najnovije dokumente. Ne možete da premeštate ili kopirate prethodne verzije. Više informacija potražite u članku Zašto se ne sinhronizuju ili ne otvaraju pomoću pregledača "kopiranje" ili "Premeštanje verzija"?

 8. U odredišnoj fascikli kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Nalepiili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + V.

  Kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Nalepi

  Napomena: Ako ne vidite stavku Nalepi, vratite se u izvornu fasciklu, markirajte željene datoteke i fascikle, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Iseci ili Kopiraj.

  Kopiranje datoteka između dva Windows istraživača datoteka
 9. Kada kopirate ili premestite sve željene datoteke, zatvorite oba Windows istraživača datoteka. Sve promene datoteke ili fascikle koje ste izvršili automatski se otpremaju na SharePoint.

 10. Vratite se u odredišnu biblioteku u SharePoint. Ako se nove datoteke, fascikle ili promene još nisu pojavile, osvežite stranicu.

  Prazna biblioteka

  Pre kopiranja datoteka

  Biblioteka sa datotekama kopiranim iz istraživača datoteka

  Nakon kopiranja datoteka

Pored toga što koristite opciju otvori pomoću programa Explorer, možete da sinhronizujete i biblioteku sa računarom. Kada sinhronizujete, dobijete konstantnu kopiju SharePoint biblioteke na radnoj površini. Možete da sačuvate datoteke direktno u sinhronizovanoj fascikli i one se automatski otpremaju u SharePoint biblioteci sa kojom se sinhronizuje.

Možete da sinhronizujete ili izvorne i odredišne biblioteke i da radite između njih. Više informacija potražite u članku Sinhronizovanje SharePoint datoteka pomoću OneDrive aplikacije za sinhronizaciju.

Da biste saznali kako da otpremite datoteke, pogledajte članak otpremanje fascikle ili datoteka u biblioteku dokumenata. Vrh stranice

Kreiranje verzija je deo biblioteke SharePoint. Verzije i praćenje se skladište u samoj SharePoint podataka, a ne u datotekama. Umesto da zamenite stariju datoteku kada prijavite novu verziju, SharePoint skladišti starije datoteke, kao i novije i razlikuje se od njih sa brojevima verzija. Datoteke su i dalje odvojene i praćene su u biblioteci, ali su verzije u biblioteci SharePoint.

Dijagram skladišta za kreiranje verzija

Sinhronizujte se i otvorite pomoću programa Explorer radi sa datotekama koje sadrže samo metapodatke koji su potrebni za tu jednu datoteku, kao što je datum ili autor. Kada kopirate pomoću programa Explorer, on može da kopira ili premešta samo datoteke i informacije o njima. Dodatne informacije i druge datoteke u SharePoint nisu uključene.

Ako koristite SharePoint Online, komanda " Premesti u " premešta istorija kreiranja verzija dok radi u biblioteci. Pređite na zadržavanje kreiranja verzija zato što postoji samo jedna kopija datoteke i strukture. Kada SharePoint Online premešta datoteku između fascikli ili biblioteka sa premeštanja nanjih, on uključuje informacije o verzijama i praćenju.

Međutim, SharePoint OnlineKopiraj u komandu kopira samo najnoviju datoteku. To sprečava podelu istorije između dve lokacije. Možete da ažurirate bilo koju datoteku, ali se promene samo reflektuju na tu datoteku.

Ako kopirate datoteke da biste zadržali rezervnu kopiju i želeli da sačuvate kreiranje verzija, razmotrite upotrebu rezervnog kopiranja na SharePoint serveru umesto da ručno kopirate. Ako se nešto desi trenutnim datotekama, rezervna kopija SharePoint može da se preuzme.

Sinhronizujte se i otvorite pomoću programa Explorer , povezujete SharePoint biblioteku sa fasciklom na računaru, ali postoji razlika. Otvori pomoću programa Explorer koristi privremenu fasciklu koja se otvara u istraživaču datoteka. Ta fascikla traje samo dok je ne zatvorite i sadržaj se čuva u SharePoint. Korišćenje funkcije " Otvori pomoću programa Explorer " dobar je metod kada samo želite da uradite jednu kopiju datoteke ili fascikle i nije vam potrebna lokalna fascikla.

Sinhronizacija koristi OneDrive aplikacija za sinhronizaciju za kreiranje trajne fascikle koju možete da koristite na dnevnoj bazi. Sav sadržaj koji stavljate, uređujete ili uklonite iz biblioteke ili iz fascikle za računare automatski se sinhronizuje sa drugom lokacijom. Na primer, kada sinhronizujete biblioteku, možete da ih sačuvate direktno iz programa Word ili Excel u lokalnoj fascikli i sve se automatski otpremi u SharePoint biblioteku. Ako radite van mreže, sinhronizacija ažurira biblioteku SharePoint čim se ponovo povežete sa mrežom.

Više informacija o sinhronizaciji potražite u članku Sinhronizovanje SharePoint datoteka pomoću nove OneDrive aplikacije za sinhronizaciju.

Dodatne informacije

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×