Otvaranje praznog lista sa podacima

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak objašnjava kako da otvorite novi, prazan list sa podacima u Microsoft Office Access 2007. U članku i objašnjava kako da koristite dizajn u toku pregleda, novu funkciju koja vam omogućava da dizajnirate velike delove lista sa podacima vizuelno umesto da koristite dizajnera tabele.

U ovom članku

O otvaranju praznih listova sa podacima

Kreiranje praznog lista sa podacima u novu bazu podataka

Dodavanje praznog lista sa podacima u postojeću bazu podataka

Dodavanje predloška lista sa podacima u postojeću bazu podataka

Podešavanje tipova podataka prilog "ili" OLE objekat

Dodavanje polja za pronalaženje u list sa podacima

Se odnose na novi list sa podacima sa ostatkom baze podataka

Promenite tip podataka polja

Upravljanje poljima u listu sa podacima

Kako Access dodeljuje tipove podataka dok unosite informacije ručno

Kako Access dodeljuje tipove podataka kada nalepite informacije

O otvaranju praznih listova sa podacima

List sa podacima je vizuelno predstavljanje podataka koji se nalaze u tabeli ili u rezultatima upita. Listove sa podacima podseća Microsoft Office Excel 2007 radnim listovima, ali imaju druge funkcije u nekim slučajevima. Na primer, obično možete da dodate samo jedan zapis u svako polje u listu sa podacima i morate da unesete određeni tip podataka u dato polje, kao što su datumi i vremena ili da/ne vrednosti. Polje možete takođe da nametne ograničenja veličine ili dužine podataka, Office Excel 2007 ne radi podrazumevano. Na primer, možete uneti najviše 256 znakova u nekim poljima za tekst.

Nove funkcije lista sa podacima

Office Access 2007 pojednostavljuje proces kreiranja tabele. Sada možete da otvaranje praznog lista sa podacima (tabelu) i da izvršite većinu zadataka dizajna koje ste prethodno mogli da uradite pomoću dizajnera tabele. Na primer, kada kreirate novi list sa podacima, možete da postavite tip podataka za većinu polja u novu tabelu tako što ćete uneti podatke ručno ili lepljenjem podataka u polja. Na primer, ako unesete datum u prazno polje, Access će postaviti podatke datum/vreme otkucajte za to polje. Ako unesete tekst kao što su ime, Access primenjuje tip podataka "tekst" u polje i tako dalje.

Takođe možete da postavite ili promenite imena polja bez potrebe da koristite dizajnera tabele, a nova polja možete dodati tako što ćete uneti tekst u praznu kolonu na desnu ili levu stranu koordinatne mreže, u zavisnosti od postavki jezika. Pored toga, možete da koristite komande za oblikovanje kao što je podebljano i kurziv da biste dodali polja, zadatak koji ste prethodno dizajnera tabele formata prikaza.

Napomena: Na kraju, čak i ako Access čini brže i lakše da biste kreirali tabelu, tabela bi trebalo da i dalje usklađena sa pravilima dizajniranja baze podataka.

Više informacija o pravilima potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

Proces otvaranje praznog lista sa podacima

Kada otvorite prazan list sa podacima, možete da dodate novu, praznu tabelu u bazu podataka. Ne možete da otvorite prazan list sa podacima bez kreiranja nove tabele. Kada Access učita novi list sa podacima, sledite ove opšte korake:

 • Možete uneti ime za svako polje, ili možete da prihvatite podrazumevana imena koje obezbeđuje Access.

 • Možete da unesete podatke u polja ručno ili možete da nalepite podatke. Više ne morate da postavite tip podataka za svako polje, jer dok kucate, Access određuje tip podataka na osnovu vrste podataka koje ste uneli. Na primer, ako unesete ime u prvo polje u novu tabelu, Access će postaviti to polje tip podataka "tekst". Ako unesete datum u sledeće polje, Access će postaviti podatke datum/vreme tipa i tako dalje. Više informacija o tipovima podataka koje Access postavlja dok unosite podatke potražite u članku Kako Access dodeljuje tipove podataka dok ručno unosite informacije i Kako Access dodeljuje tipove podataka kada nalepite informacije, u nastavku ovog članka.

  Napomena: Neki tipovi podataka ne možete da podesite za polje tako što ćete nalepljivanjem podataka. Na primer, ne možete da postavite tipove podataka prilog "ili" OLE objekat tako što ćete nalepiti datoteku u prazno polje. Takođe, možete da kreirate polje za pronalaženje tako što ćete nalepiti listu podataka u polje. Više informacija o korišćenju ovih tipova podataka potražite u odeljcima postavite tipove podataka prilog "ili" OLE objekat i Dodavanje polja za pronalaženje u list sa podacima, u nastavku ovog članka.

 • Ako kasnije treba da promenite tip podataka za polje, možete da koristite alatke koje obezbeđuje Access.

Kako pravila dizajniranja utiču na listove sa podacima

Otvaranje i počnite da biste popunili listu sa podacima, u vidu da relacione baze podataka primenjuje skup pravila dizajniranja i mora da prati tih pravila kao što kreirate listovima sa podacima. Pravila bazama podataka omogućavaju da ispravno funkcionisati i one pomažu da biste se uverili da možete da preuzmete ispravnih podataka iz baze podataka. Diskusije pravila dizajniranja je izvan opsega ovog članka. .

Ako niste upoznati sa pravilima dizajniranja baze podataka, potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

Kako Access dodaje primarni ključ u nove listove sa podacima

Podrazumevano, Access kreira polje primarnog ključa sa imenom „ID” za sve nove listove sa podacima i postavlja je tip podataka za polje "Automatsko numerisanje". Takođe Access podrazumevano sakriva polje iz prikaza lista sa podacima, ali možete da prikažete polje "ID" u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša bilo koje zaglavlje kolone, izabrati stavku Otkrij kolone, a zatim upotrebiti dijalogu Otkrij kolone da biste prikazali skrivene polja. Ova slika prikazuje dijalog " Otkrij kolone " za novu tabelu:

Dijalog „Otkrivanje kolona”

Možete da vidite ID polje i sva druga skrivena polja tako što ćete otvoriti tabelu u prikazu dizajna – a takođe kada prikazujete listu polja tabele u oknu Lista polja . Više informacija o korišćenju okna zadatka potražite u odeljku Povezivanje na novi list sa podacima sa ostatkom baze podataka, u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Kreiranje praznog lista sa podacima u novu bazu podataka

Kada treba da kreirate jednostavne baze podataka, kao što su liste kontakata, možete da kreirate novu bazu podataka sa praznog lista sa podacima. Office Access 2007 čini proces brže i lakše od prethodnih verzija zato što ne morate da koristite prikaz dizajna da biste kreirali novu tabelu. Imajte na umu da možete da koristite prikaz lista sa podacima da biste izvršili sve zadatke dizajna tabele osim za kreiranja polja za pronalaženje. Više informacija o dodavanju polja za pronalaženje u tabelu potražite u odeljku Dodavanje polja za pronalaženje u list sa podacima, u nastavku ovog članka.

Pravljenje nove tabele u novoj bazi podataka

 1. Pokrenite Access i na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Access , u okviru Novu praznu bazu podataka, kliknite na dugme Prazna baza podataka.

 2. U okviru Prazna baza podataka, u polju Ime datoteke unesite ime za novu bazu podataka. Da biste promenili lokaciju nove baze podataka, kliknite na ikonu fascikle. Kada završite, kliknite na dugme Kreiraj.

  Access će kreirati novu bazu podataka i otvara tabelu koja se zove Tabela1 u prikazu lista sa podacima, kao što je prikazano:

  Nova, prazna tabela u novoj bazi podataka

 3. U listu sa podacima, kliknite dvaput na zaglavlje prve kolone (obojene ćelija koji se čita Dodavanje novog polja) i unesite ime za to polje.

 4. Kliknite na zaglavlje sledeće kolone ili koristite tastere sa strelicama da biste postavili fokus na sledeće zaglavlje, a zatim unesite ime za to polje. Ponovite ovaj proces dok ne završite imenovanju polja tabele.

 5. U prvu praznu ćeliju ispod imena polja unesite odgovarajuće podatke.

  Access koristi podatke koje ste uneli da postavite tip podataka za polje. Na primer, ako ste uneli datum, Access postavlja polja Datum/vreme tip.

  Važno: Imajte na umu da polja bi trebalo da sadrži samo jedan tip podataka. Na primer, polje za datum treba da sadrži imena kupaca, a polje sa cenom ne treba da sadrži brojeve telefona.

  Više informacija o tipovima podataka koje Access postavlja dok unosite podatke potražite u članku Kako Access dodeljuje tipove podataka dok ručno unosite informacije i Kako Access dodeljuje tipove podataka kada nalepite informacije, u nastavku ovog članka.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Tasterska prečica  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

  Pojaviće se dijalog Čuvanje kao.

 7. U polje Ime tabele unesite ime za novu tabelu i kliknite na dugme u redu.

  Napomene: 

  • Kada Access kreira tabelu, dodaje polje primarnog ključa sa imenom IDi postavlja tip podataka za polje "Automatsko numerisanje". Access takođe sakriva polje podrazumevano. Da biste videli polje, kliknite desnim tasterom miša bilo koje zaglavlje kolone, izaberite stavku Otkrij kolonei zatim koristite dijalog Otkrij kolone da biste prikazali kolonu.

   – ili –

   Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta za tabelu i izaberite stavku Prikaz dizajna.

  • Možete da promenite ili uklonite primarni ključ samo otvaranjem tabele u prikazu dizajna. Informacije o tome potražite u članku Dodavanje, postavljanje, menjanje ili uklanjanje primarnog ključa.

  • Ako ste novi u programu Access i niste upoznati sa dizajna baze podataka i zašto morate primarnih ključeva, potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

Vrh stranice

Dodavanje praznog lista sa podacima u postojeću bazu podataka

Kada dodate novi list sa podacima (tabelu) u postojeću bazu podataka, ta nova tabela zasebno dok je ne povežete sa postojećim tabelama. Na primer, recimo da treba da pratite porudžbine postavio vladine agencije. Da biste to uradili, dodajete u tabeli pod imenom Government kontakte sa bazom podataka prodaje. Da biste iskoristili prednosti power koji mogu da pruže relacione baze podataka – da biste tražili porudžbina po određeni kontakt, na primer – morate da kreirate relaciju između nove tabele i tabele (ili tabela) koje sadrže podatke o porudžbinama.

Više informacija o baze podataka dizajn i relacijama između tabela potražite u člancima Osnove dizajniranja baze podataka i Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

Imajte u vidu da morate dodati polja priloga ili OLE objekat u novu tabelu ručno tako što ćete koristiti liste Tip podataka (na kartici sa podacima , u grupi tip podataka i oblikovanje ) ili pomoću dizajnera tabele. Korake u odeljku Podešavanje tipova podataka prilog "ili" OLE objekat, u nastavku ovog članka objašnjavaju kako da dodate te tipova polja.

Dodavanje lista sa podacima u bazu podataka

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da promenite.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika trake programa Access

  Access dodaje novu, praznu tabelu i otvara je u prikazu lista sa podacima.

  Novi list sa podacima dodat u postojeću bazu podataka

 3. U listu sa podacima, kliknite dvaput na zaglavlje prve kolone (obojene ćelija koji se čita Dodavanje novog polja) i unesite ime za to polje.

 4. Kliknite na sledeće polje ili koristite tastere sa strelicama za postavljanje fokusa na sledeće polje i unesite ime za to polje. Ponovite ovaj proces dok ne završite imenovanju polja tabele.

 5. U prvu praznu ćeliju ispod imena polja unesite odgovarajuće podatke.

  Access koristi podatke koje ste uneli da postavite tip podataka za polje. Na primer, ako ste uneli datum, Access postavlja polja Datum/vreme tip.

  Više informacija o tipovima podataka koje Access postavlja dok unosite podatke potražite u članku Kako Access dodeljuje tipove podataka dok ručno unosite informacije, u nastavku ovog članka.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Tasterska prečica  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

  Pojaviće se dijalog Čuvanje kao.

 7. U polje Ime tabele unesite ime za novu tabelu i kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Dodavanje predloška lista sa podacima u postojeću bazu podataka

Pored prazne tabele, Office Access 2007 obezbeđuje i skup predložaka tabela. Predlošci tabela odgovaraju predlošcima baza podataka tog Office Access 2007 pruža. Na primer, možete da dodate tabelu dizajnirani da prihvata resursa, kontakta ili problem podatke. Predlošci tabela omogućavaju kreiranje malih baza podataka za manje vremena zato što nemate za imenovanje polja i postavite tipove podataka.

Imajte u vidu da možete dodati predloška tabele samo postojeću bazu podataka.

Dodavanje predloška tabele u bazu podataka

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da promenite.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Predlošci tabela, a zatim sa liste izaberite jedan od dostupnih predložaka.

  Slika trake programa Access

  Access otvara novu tabelu u prikazu lista sa podacima. Svako polje nove tabele sadrži ime i tip podataka, a možete da unesete podatke bez dodatnog rada.

 3. Unesite podatke.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Tasterska prečica  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

  Pojaviće se dijalog Čuvanje kao.

 5. U polje Ime tabele unesite ime za novu tabelu i kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Podešavanje tipova podataka prilog "ili" OLE objekat

Kada koristite prikaz lista sa podacima da biste kreirali novu tabelu, možete da postavite većinu tipova podataka tako što ćete uneti podatke u prvom redu polja. Međutim, ne možete da koristite taj metod da biste podesili prilog "i" OLE objekat tipovi podataka; morate ručno da postavite tipovi podataka tako što ćete koristiti liste Postavite tip podataka na kartici sa podacima ili pomoću dizajnera tabele. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da koristite oba metoda da biste podesili tipove podataka.

Koristite listu postavite tip podataka

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu koju želite da promenite.

  Ovo otvara tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Izaberite stavku novo polje.

  Podrazumevano, nova polja se nalaze na desnu ili levu stranu lista sa podacima (u zavisnosti od operativnog sistema Windows regionalne i jezičke postavke), a u zaglavlju piše Dodate novo polje.

  Novo polje u listu sa podacima

  Napomena: Morate da izaberete novo polje. Ne možete da promenite tip podataka postojećeg polja priloga ili OLE objekat tipovima.

 3. Ako želite da dodate polja OLE objekta, kliknite dvaput na red zaglavlja i unesite ime za to polje. U suprotnom, pređite na sledeći korak zato što kada dodate polja priloga, Access red zaglavlja menja u ikonu spajalice.

 4. Kliknite na prvi red prazan podataka ispod zaglavlja.

 5. Na kartici lista sa podacima , u grupi tip podataka i oblikovanje , kliknite na strelicu nadole pored stavke Tip podataka (lista na vrhu grupe) i izaberite stavku OLE objekat ili prilog.

  Lista tipova podataka

  Ako izaberete tip podataka "prilog", Access će postaviti red zaglavlja da biste prikazali ikonu spajalice kao što je prikazano: Novo polje tabele sa tipom podataka „Prilog”

 6. Sačuvajte promene.

 7. Da biste dodali deo podataka u novo polje, kliknite dvaput na prvi prazan red i koristite dijalog Prilozi da biste pronašli podatke.

  Više informacija o prilaganju datoteka u bazu podataka potražite u članku Prilaganje datoteka i grafike zapisima u bazi podataka.

Korišćenje prikaza dizajna tabele

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U koloni Ime polja izaberite prazan red i unesite ime za novo polje.

  Napomena: Morate da izaberete novo polje. Ne možete da promenite tip podataka postojećeg polja priloga ili OLE objekat tipovima.

 3. U koloni Tip podataka , kliknite na strelicu nadole pored imena novog polja i sa liste izaberite stavku OLE objekat ili prilog .

 4. Sačuvajte promene.

Više informacija o prilaganju datoteka zapisima u listu sa podacima, potražite u članku Prilaganje datoteka i grafike zapisima u bazi podataka.

Vrh stranice

Dodavanje polja za pronalaženje u list sa podacima

Polje za pronalaženje je drugu funkciju koju morate ručno postavljanje za novi list sa podacima. Polje za pronalaženje prikazuje skup vrednosti u vidu liste. Kao pravilo, svaki put kada izaberete stavke iz padajuće liste u Access bazi podataka, koristite listu za pronalaženje. Možete da kreirate dva tipa liste za pronalaženje.

 • Liste zasnovane na tabeli    Korišćenje upita za preuzimanje vrednosti iz druge tabele. Upit se nalazi u tabeli koja se zasniva na novi list sa podacima. Kreirate listu na osnovu tabele kada treba da koristite vrednosti koje se nalaze na drugom mestu u bazi podataka. Na primer, pretpostavimo da održavate bazu podataka sa problemima podrške. Informacija o problemu se nalazi u jednoj tabeli, ali na listi ljudi koji se bave problemi se nalazi u drugoj tabeli i podaci u toj tabeli promene često. Korišćenje liste zasnovane na tabeli vas lišava potrebe za ručno unošenje lista imena i obezbeđuje vam najnovije podatke. Možete da koristite podatke u tabeli da biste popunili listu zasnovanu na tabeli ili drugi upit vratio podatke možete da koristite za popunjavanje liste zasnovane na tabeli.

 • Liste zasnovane na vrednosti    su relativno kratke liste stavki koje možete da koristite samo na jednom mestu u bazi podataka. Na primer, pretpostavimo da Access koristite za skladištenje i upravljanje informacijama o kompanije. Možete da kreirate polje za pronalaženje koja se zove uslov (ili slično) i dozvoli korisnicima da odaberu vrednost sa liste kao što je dobro, dobro, siromašni i tako dalje. Kreiranje liste sa vrednostima tako što ćete uneti listu stavki direktno u tabeli koja se zasniva na novi list sa podacima.

Kada dodajete lista za pronalaženje na osnovu tabele na novi list sa podacima, Access će kreirati relaciju između tabela u kojoj se zasniva na novi list sa podacima i tabele iz koje polje za pronalaženje preuzima podatke. Rezultujuće polje za pronalaženje takođe postaje sporedni ključ – kolona čije vrednosti odgovaraju vrednostima primarnog ključa u drugoj tabeli. Ako ste novi u programu Access i potrebno više informacija o relacijama, primarni ključevi i sporednim ključevima, potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

Na kraju, možete da dodate listu vrednosti ili tabelu za pronalaženje pomoću čarobnjaka ili ručnim kreiranjem dizajner tabele. Čarobnjak obezbeđuje najjednostavniji i najbrži način za kreiranje polja za pronalaženje, pa koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da koristite metod.

Dodavanje polja za pronalaženje u prikazu lista sa podacima

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu koju želite da promenite.

  Access otvara tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Na kartici lista sa podacima , u grupi polja i kolone , kliknite na dugme Kolone za pronalaženje.

  Pokreće se čarobnjak za pronalaženje.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kreiranje liste zasnovane na tabeli   

   1. Izaberite opciju Želim da kolona za pronalaženje da biste potražili vrednosti u tabeli ili upitu , a zatim kliknite na dugme dalje.

   2. U okviru Prikaz, izaberite neku od opcija sa liste rezultata izaberite tabelu ili upit i zatim kliknite na dugme dalje.

    Na primer, ako želite da koristite vrednosti iz tabele u polja za pronalaženje, izaberite stavku tabele. Ako želite da koristite upit, kliknite na upite. Da biste videli listu svih tabela i upita u bazi podataka, izaberite stavku oba.

   3. Premeštanje na polja koja želite da se pojave u listi za pronalaženje u oknu Dostupna polja u okno Izabrana polja , a zatim kliknite na dugme dalje.

   4. Opcionalno, odaberite jednu ili više izbora za sortiranje polja koja ste izabrali u prethodnom koraku, a zatim kliknite na dugme dalje.

   5. Opcionalno, podesite širinu svake kolone u listi za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme dalje.

   6. Opcionalno, u okviru kolone za pronalaženje koje oznaku želite, unesite ime u okvir za tekst.

   7. Opcionalno, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli višestruke vrednosti .

    Izbor ove opcije vam omogućava da izaberete i uskladištite više od jedne stavke sa liste.

   8. Kliknite na dugme Završi. Ako vas Access upita da sačuvate tabelu, kliknite na dugme da.

    Access dodaje upit za pronalaženje u novu tabelu. Podrazumevano, upit preuzima polja koje ste naveli, kao i vrednosti primarnog ključa za izvornu tabelu. Access postavlja izaberite tip podataka za polje za pronalaženje da se podudaraju sa tipom podataka za polje primarnog ključa u izvornoj tabeli. Na primer, ako polje primarnog ključa u izvornoj tabeli koristi tip podataka "Automatsko numerisanje", Access će postaviti tip podataka za polja za pronalaženje tip podataka "broj".

   9. Vratite se u prikaz lista sa podacima, idite do polja za pronalaženje i izaberite stavku sa liste.

  • Kreiranje liste zasnovane na vrednosti   

   1. Izaberite stavku ja ću upisati vrednosti koje želim, a zatim kliknite na dugme dalje.

   2. Unesite broj kolona koje želite da se pojave na listi, idite do prve prazne ćelije i unesite vrednost u polju broj kolona .

    Kada unesete prve vrednosti, druga prazna ćelija se pojavljuje ispod trenutne ćelije.

   3. Kada završite sa unošenjem prve vrednosti, koristite taster strelica nadole ili TAB da biste premestili fokus na sledeću ćeliju, a zatim unesite drugu vrednost.

   4. Ponovite korake 2 i 3 dok ne završite sa kreiranjem na listi, a zatim kliknite na dugme dalje.

   5. Opcionalno, unesite ime za novo polje, a zatim kliknite na dugme Završi.

Dodavanje polja za pronalaženje u prikazu dizajna

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koja predstavlja na novi list sa podacima i u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

 2. Izaberite polje koje želite da konvertujete.

  – ili –

  Izaberite prazan red i unesite ime za novo polje u koloni Ime polja .

 3. U koloni Tip podataka , kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

  Pojavljuje se čarobnjak za pronalaženje.

 4. Pratite korake u prethodnom odeljku za korišćenje čarobnjaka.

Kada kreirate polje za pronalaženje, možete da koristite novu funkciju koja se zove listu sa više vrednosti. Više informacija o listama sa više vrednosti i tehnologija iza njih (funkcija polja sa više vrednosti) potražite u člancima Dodavanje ili menjanje polja za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti, Vodič za polja sa više vrednosti, a koristite listu koje skladišti više vrednosti.

Vrh stranice

Se odnose na novi list sa podacima sa ostatkom baze podataka

Podrazumevano informacije u novi list sa podacima ostaje izolovan od drugih informacija u bazi podataka dok je kreirate najmanje jednu relaciju između tabele koja se zasniva list sa podacima i ostalim tabelama u bazi podataka. Office Access 2007 pojednostavljuje proces kreiranja relacije, jer sada možete da prevučete i otpustite polja iz okna zadatka za otvaranje list sa podacima.

Možete da kreirate dva tipa relacija pomoću nove tehnike.

 • Dodajte polje sporednog ključa tabele koja se zasniva na novi list sa podacima. Ovo stavlja na novi list sa podacima na mnogim relacije "jedan-prema-više".

 • Delite vrednosti primarnog ključa iz novog lista sa podacima sa drugom tabelom. Ovo stavlja na novi list sa podacima na strani „jedan” relacije "jedan-prema-više".

Kada kreirate bilo koji tip veze, možete da koristite čarobnjak za pronalaženje za kreiranje polja za pronalaženje na osnovu tabele. Sledeći koraci objašnjavaju kako da kreirate oba tipa relacije.

Važne    Morate da budete upoznati sa dizajna baze podataka da biste uspešno kreirali relacije između tabela.

Više informacija o dizajniranju baze podataka i relacijama potražite u člancima Osnove dizajniranja baze podataka, Dodavanje, postavljanje, menjanje ili uklanjanje primarnog ključa, Vodič za relacije između tabela i Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

Dodavanje polja sporednog ključa u novi list sa podacima

 1. Ako već nije, otvorite novi list sa podacima u prikazu lista sa podacima. Da biste to uradili, u oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu.

 2. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

  U oknu zadatka " Lista polja " se pojavljuje i liste sa drugim tabelama u bazi podataka.

 3. Razvijte stavku za tabelu koju želite da koristite.

 4. Prevucite polje primarnog ključa sa Liste polja za otvaranje lista sa podacima i otpustite polje između dva postojeća polja u listu sa podacima. Kursor miša za i-zrak kada izaberete važeću pada tačku.

  Prevlačenje polja iz okna „Lista polja“ i otpuštanje polja između dve kolone

  Kada završite sa otpuštanjem novog polja, pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

 5. Pređite na sledeći skup koraka da biste dovršili proces.

Koristite čarobnjak za pronalaženje da biste kreirali relacije

 1. Premeštanje na polja koja želite da se pojave u listi za pronalaženje u oknu Dostupna polja u okno Izabrana polja , a zatim kliknite na dugme dalje.

 2. Opcionalno, odaberite jednu ili više izbora za sortiranje polja koja ste izabrali u prethodnom koraku, a zatim kliknite na dugme dalje.

 3. Opcionalno, podesite širinu svake kolone u listi za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme dalje.

 4. Opcionalno, u okviru kolone za pronalaženje koje oznaku želite, unesite ime u okvir za tekst.

 5. Opcionalno, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli višestruke vrednosti .

  Izbor ove opcije vam omogućava da izaberete i uskladištite više od jedne stavke sa liste.

 6. Kliknite na dugme Završi. Ako vas Access upita da sačuvate tabelu, kliknite na dugme da.

  Access dodaje upit za pronalaženje u novu tabelu. Podrazumevano, upit preuzima polja koje ste naveli, kao i vrednosti primarnog ključa za izvornu tabelu. Access postavlja izaberite tip podataka za polje za pronalaženje da se podudaraju sa tipom podataka za polje primarnog ključa u izvornoj tabeli. Na primer, ako polje primarnog ključa u izvornoj tabeli koristi tip podataka "Automatsko numerisanje", Access će postaviti tip podataka za polja za pronalaženje tip podataka "broj".

Dodajte primarni ključ iz novog lista sa podacima u drugoj tabeli

 1. Ako imate novi list sa podacima otvorite, zatvorite je.

 2. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu u koju želite da dodate novi sporedni ključ.

 3. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

  U oknu zadatka " Lista polja " se pojavljuje i liste sa drugim tabelama u bazi podataka, uključujući na novi list sa podacima.

 4. U oknu zadatka kliknite na znak plus pored stavke za novi list sa podacima, prevucite polje primarnog ključa (podrazumevano ime za polje je ID) iz okna zadatka u otvoreni list sa podacima i otpustite ga na odgovarajuću lokaciju.

  Podrazumevano, morate da otpustite novo polje između dva postojeća polja u listu sa podacima. Kursor miša za i-zrak kada izaberete važeću pada tačku.

  Prevlačenje polja iz okna „Lista polja“ i otpuštanje polja između dve kolone

  Kada završite sa otpuštanjem novog polja, pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

 5. Pratite Prethodni skup koraka da biste dovršili čarobnjak za pronalaženje.

Vrh stranice

Promenite tip podataka polja

Kada kreirate tabelu u prikazu lista sa podacima, možda će vam da ste uneli podatke koje se pojavilo u programu Access izabrati pogrešan tip podataka. Na primer, ako unesete samo prvih pet cifara sad Poštanski broj stila, Access će primeniti tip podataka "broj" na polje i time vas sprečava da unesete poštanske brojeve iz drugih delova na svetu. Da biste ispravili ovaj tip problema, možete da promenite tip podataka za polje.

Access pruža dva načina da biste promenili tip podataka. Možete da koristite komande na kartici sa podacima ili možete da koristite dizajnera tabele. Sledeći koraci objašnjavaju kako da koristite obe tehnike.

Važne    Promene tipova podataka mogu da dovedu do Access da biste izbrisali postojeće podatke. Na primer, ako promenite tekstualno polje u tip podataka "broj", a polje sadrži slova i brojeve, Access briše postojeće podatke, zato što on ne može da izvrši izračunavanja na tekstualnih znakova.

Koristite komande na traci da biste promenili tip podataka

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu koju želite da promenite.

  Ovo otvara tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Izaberite polje koje želite da promenite.

 3. Na kartici lista sa podacima , u grupi tip podataka i oblikovanje , izaberite opciju sa liste " Tip podataka " koja se nalazi na vrhu grupe.

  Traka je deo korisničkog interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 4. Ako Access zatraži da potvrdite promenu, kliknite na dugme da samo ako ste sigurni da želite da nastavite.

 5. Sačuvajte promene.

Koristite dizajnera tabele da biste promenili tip podataka

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Kliknite na kolonu Tip podataka i izaberite novi tip podataka.

 3. Ako Access zatraži da potvrdite promenu, kliknite na dugme da samo ako ste sigurni da želite da nastavite.

 4. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Upravljanje poljima u listu sa podacima

Broj zadataka upravljanja tabele možete da izvršite tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na zaglavlje reda i izabrati komandu iz dobijene priručnog menija. Na primer, možete da umetnete polje na određenoj lokaciji, brisanje ili preimenovanje polja, prikazivanje ili skrivanje kolone, i pokrenuli čarobnjak za pronalaženje i konvertovanje kolone u polje za pronalaženje.

Koristite komande u priručnom meniju

 • Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje kolone i izaberite komandu iz priručnog menija.

  Ova slika prikazuje u priručnom meniju:

  Priručni meni za polje tabele

Vrh stranice

Kako Access dodeljuje tipove podataka dok unosite informacije ručno

Kada kreirate prazan list sa podacima, Access dodeljuje tip podataka za svako polje kada prvi put unesete podatke u tom polju. Sledeća tabela navodi različite tipove podataka koje možete da unesete i tip podataka koje Access primenjuje na svakog od njih.

Napomena: Ne možete da postavite tipove podataka prilog "ili" OLE objekat tako što ćete uneti podatke u prazno polje. Informacije o tome kako da podesite tipovi podataka potražite u članku Podešavanje tipova podataka prilog "ili" OLE objekat ranije u ovom dokumentu.

Ako otkucate:

Office Access 2007kreira napolja sa tipom podataka:

Jovan

Tekst

Blok teksta ili tekst i brojeve duže od 256 znakova.

Memorandum.

Napomena: Ne možete da koristite dizajn na Potraži da biste omogućili oblikovanje obogaćenog teksta. Za informacije o omogućavanje oblikovanje obogaćenog teksta, potražite u članku Unošenje ili uređivanje podataka u kontroli ili polju koji podržavaju obogaćeni tekst.

http://www.contoso.com

Access prepoznaje sledeće Internet protokole: http, ftp, gopher, wais, datoteke, https, mhtml, mailto, msn, vesti, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Napomena: Za pristup prepoznaje protokol i postavite tip podataka hiperveze, morate da pratite protokol znak koji nije razmak.

Hiperveza

50000

Broj, dugački ceo broj

50.000

Broj, dugački ceo broj

50.000,99

Broj, dupla preciznost

50000,389

Broj, dupla preciznost

31/12/2006

Formati datuma i vremena navedena u Windows regionalne i jezičke postavke kontrolišete kako Access oblikuje datum/vreme.

Prikaz načina da biste podesili ili promenili ove postavke

U Windows Vista   

 1. Kliknite na dugme Start dugme Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Ako koristite podrazumevani prikaz na kontrolnoj tabli, kliknite dvaput na sat, jezik i Region.

  – ili –

  Ako koristite klasični prikaz, kliknite dvaput na stavku

  Regionalne i jezičke opcije.

  Pojavljuje se dijalog regionalne i jezičke opcije .

 3. U okviru standardi i formati, kliknite na dugme Prilagodi.

  Pojavljuje se dijalog Prilagođavanje regionalne opcije .

 4. Izaberite karticu koja sadrži postavke koje želite da izmenite i unesite promene. Na primer, da biste promenili deo ili ceo format broja, izaberite karticu " broj " i promenite postavku koju želite. Pomoć za neku od opcija, kliknite na dugme pomoć (?), a zatim izaberite željenu opciju.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP (klasični prikaz)   

 1. Na Windows traci zadataka, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Na kontrolnoj tabli kliknite dvaput na stavku regionalne i jezičke opcije.

  Pojavljuje se dijalog regionalne i jezičke opcije .

 3. U okviru standardi i formati, kliknite na dugme Prilagodi.

  Pojavljuje se dijalog Prilagođavanje regionalne opcije .

 4. Izaberite karticu koja sadrži postavke koje želite da izmenite i unesite promene. Na primer, da biste promenili deo ili ceo format broja, izaberite karticu " broj " i promenite postavku koju želite. Pomoć za neku od opcija, kliknite na dugme pomoć (?), a zatim izaberite željenu opciju.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP (prikaz kategorije)

 1. Na Windows traci zadataka, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  Pojaviće se Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavku datum, vreme, jezičke i regionalne opcije.

  Pojavljuje se dijalog datum, vreme, jezičke i regionalne opcije .

 3. Kliknite na dugme Promeni format brojeva, datuma i vremena.

  Pojavljuje se dijalog regionalne i jezičke opcije .

 4. U okviru standardi i formati, kliknite na dugme Prilagodi.

  Pojavljuje se dijalog Prilagođavanje regionalne opcije .

 5. Izaberite karticu koja sadrži postavke koje želite da izmenite i unesite promene. Na primer, da biste promenili deo ili ceo format broja, izaberite karticu brojeva i promenite postavku koju želite. Pomoć za neku od opcija, kliknite na dugme pomoć (?), a zatim izaberite željenu opciju.

Datum/vreme

31. decembar 2006.

Napomena: Access ne prepoznaje imena dana (ponedeljak, utorak i tako dalje) kao važeći unos pri izboru podatke datum/vreme tip. Morate uneti ime meseca.

Datum/vreme

10:50:23

Datum/vreme

10:50

Datum/vreme

17:50

Datum/vreme

12,50 USD

Access prepoznaje simbol valute koja je navedena u Windows regionalne i jezičke postavke.

Prikaz načina da biste podesili ili promenili ove postavke

U Windows Vista   

 1. Kliknite na dugme Start dugme Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Ako koristite podrazumevani prikaz na kontrolnoj tabli, kliknite dvaput na sat, jezik i Region.

  – ili –

  Ako koristite klasični prikaz, kliknite dvaput na stavku

  Regionalne i jezičke opcije.

  Pojavljuje se dijalog regionalne i jezičke opcije .

 3. Na kartici oblikovanja , u okviru trenutni formati, kliknite na dugme Prilagodi ovaj format.

  Pojavljuje se dijalog Prilagođavanje regionalne opcije .

 4. Izaberite karticu " valuta " i na listi simbol valute , izaberite simbol koji želite da koristite. Pomoć za neku od opcija, kliknite na dugme pomoć (?), a zatim izaberite željenu opciju.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP (klasični prikaz)   

 1. Na Windows traci zadataka, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  Pojaviće se Kontrolna tabla.

 2. Na kontrolnoj tabli kliknite dvaput na stavku regionalne i jezičke opcije.

  Pojavljuje se dijalog regionalne i jezičke opcije .

 3. U okviru standardi i formati, kliknite na dugme Prilagodi.

  Pojavljuje se dijalog Prilagođavanje regionalne opcije .

 4. Izaberite karticu " valuta " i na listi simbol valute , izaberite simbol koji želite da koristite. Pomoć za neku od opcija, kliknite na dugme pomoć (?), a zatim izaberite željenu opciju.

U operativnom sistemu Microsoft Windows XP (prikaz kategorije)   

 1. Na Windows traci zadataka, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  Pojaviće se Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavku datum, vreme, jezičke i regionalne opcije.

  Pojavljuje se dijalog datum, vreme, jezičke i regionalne opcije .

 3. Kliknite na dugme Promeni format brojeva, datuma i vremena.

  Pojavljuje se dijalog regionalne i jezičke opcije .

 4. U okviru standardi i formati, kliknite na dugme Prilagodi.

  Pojavljuje se dijalog Prilagođavanje regionalne opcije .

 5. Izaberite karticu " valuta " i na listi simbol valute , izaberite simbol koji želite da koristite. Pomoć za neku od opcija, kliknite na dugme pomoć (?), a zatim izaberite željenu opciju.

Valuta

21,75

Broj, dupla preciznost

123,00%

Broj, dupla preciznost

3,46E + 03

Broj, dupla preciznost

Vrh stranice

Kako Access dodeljuje tipove podataka kada nalepite informacije

Kada nalepite podatke u novi radni list, možete da nalepite kombinovane ili nedosledne tipove podataka u jednom ili više polja. Na primer, recimo da nalepite nekoliko kolona podataka o kontaktima i da podaci sadrže poštanske brojeve iz širom sveta – kombinaciju zapisa i brojeva.

Kada nalepite podatke, Access će obraditi svaki zapis (svaki red u koloni) i to određuje tip podataka za svaki zapis. Access zatim pokušava da biste odabrali tip podataka koja čuva sve vaše informacije bez gubljenja ili skraćivanja zapisa. Kao deo koji, Access ponekad primenjuje opšte podatke tip polja.

Ova lista sadrži neke primere kako Access bira tipove podataka.

 • Kada Access pronađe kombinovane tipove podataka, obično postavlja polje tip podataka "tekst" zato što tekstualna polja obezbeđuju najveću fleksibilnost.

 • Kada Access pronađe brojeve kombinovane sa simbolom valute, Access postavlja tip podataka "broj" i pruge se simbol valute. Radite tako pruža sortiranja i filtriranja mogućnostima i veći broj agregatnih funkcija. Ako želite simbola valute, možete da primenite format valute u polje broja ili da konvertujete polje u tip podataka valute.

 • Ako nalepite podatke sa kombinacijom simbola valute, Access primenjuje tip podataka "tekst" u polje i Očuvaj simbole.

 • Ako nalepite datume i vremena sa više formata prikaza (kao što su 14/12/2005 i 14.12.2005), Access primenjuje datum/vreme podataka tipa i opšti format datuma.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×