Otvaranje ili uređivanje datoteke u SharePoint biblioteci

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Metod koji odaberete za otvaranje ili uređivanje datoteke u biblioteci na Microsoft Windows SharePoint Services lokaciji zavisi od toga šta želite da uradite sa datotekom i na koji način je biblioteka podešena. Na primer, možda ćete želeti samo da otvorite datoteku i da je čitate ili ćete želeti da je menjate.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Otvorite datoteku iz SharePoint lokacije

Odjavljivanje datoteke iz programa sistema Office

Uređivanje datoteke otvaranjem sa SharePoint lokacije

Uređivanje datoteke otvaranjem iz programa sistema Office

Pregled

Ako otvorite datoteku dok pregledate biblioteku na SharePoint lokaciji, program sistema Microsoft Office 2007 kome datoteka pripada prikazuje poruku sa pitanjem da li želite da otvorite datoteku samo za čitanje ili za uređivanje.

Dodatno, programi Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office Excel 2007 obezbeđuju režim za čitanje kada se datoteke otvore sa Windows SharePoint Services 3.0 lokacije. Režim za čitanje olakšava pregledanje datoteka i smanjuje pretrpanost koje nastaje usled komandi koje nisu potrebne za čitanje. Programi takođe prikazuju komandu za uređivanje na traci sa porukama na koju možete da kliknete ako odlučite da želite da menjate datoteku.

Kada kliknete na datoteku na Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 lokaciji, datoteka se otvara samo za čitanje. Ako želite da otvorite datoteku za uređivanje, možete da upotrebite komandu za uređivanje na padajućem meniju datoteke. Ako ne znate koju Windows SharePoint Services verziju koristite, možete da upotrebite komandu za uređivanje da biste otvorili datoteku za uređivanje u bilo kojoj verziji.

Kada otvorite datoteku iz SharePoint biblioteke pomoću programa sistema Office 2007 izdanje, datoteka se otvara za uređivanje. Nakon što otvorite datoteku na Web serveru, u fascikli Moja mrežna mesta se kreira prečica ka Web serveru. Možete da upotrebite ovu prečicu da biste datoteke sa Web servera kasnije otvorili na prigodniji način.

Odjavljivanje datoteka za rad na njima

Ako više osoba radi na istim datotekama, možda ćete želeti da odjavite datoteke pre rada na njima. Kada odjavite datoteku, vi ste jedina osoba koja može da je menja dok je datoteka odjavljena na vaše ime. Na ovaj način se smanjuje mogućnost zabune ili neusaglašenost u uređivanju. Datoteka mora biti prijavljena pre nego što druge osobe mogu da vide promene.

Biblioteka može biti postavljena tako da zahteva odjavljivanje. Kada biblioteka zahteva odjavljivanje, morate da odjavite datoteke pre uređivanja. Nove datoteke moraju biti prijavljene pre nego što ih druge osobe mogu videti.

Ako ne odjavite datoteku, a druga osoba je promeni dok radite na njoj, možda će biti zatraženo da otklonite neusaglašenost u uređivanju. Ako primite ovu poruku, možete da odlučite koju verziju datoteke želite da zadržite ili možete da objedinite oba skupa promena.

Rad sa datotekama na vašem čvrstom disku

Kada odjavite datoteku iz programa sistema Office 2007 izdanje, a datoteka se nalazi u biblioteci na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji, možete da radite sa datotekom na vašem čvrstom disku u programu sistema Office. U većini slučajeva, ovo je brže od rada sa datotekom na serveru. Datoteka se čuva u fascikli „Radne verzije“ na vašem čvrstom disku; možete da promenite ovu lokaciju uređujući opcije za čuvanje u programu sistema Microsoft Office.

Ako ste povezali vašu Windows SharePoint Services 3.0 biblioteku sa programom Microsoft Office Outlook 2007, takođe možete da radite sa datotekama na čvrstom disku. Više informacija o upotrebi SharePoint biblioteka sa programom Office Outlook 2007 potražite u pomoći za Outlook.

Kada odjavite datoteku u fascikli „Radne verzije na serveru“ ili povežete biblioteku sa programom Office Outlook 2007, možete da radite sa datotekom čak iako niste povezani, kao u slučaju kada ste van kancelarije. Kada se ponovo povežete, možete da ažurirate promene na serveru. Ako radite na datoteci otvaranjem u programu Outlook, biće zatraženo da ažurirate server kada se ponovo povežete i otvorite datoteku. Ako ste odjavili datoteku, morate da je prijavite da biste omogućili drugim osobama da vide vaše promene.

Vrh stranice

Otvaranje datoteke sa SharePoint lokacije

Napomena: Iako je moguće da je vaša lokacija drugačije prilagođena, u većini slučajeva vam ovo uputstvo može pomoći da utvrdite koja verzija sistema Windows SharePoint Services je aktivna na lokaciji: na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji, u gornjem desnom uglu pojavljuje se meni sa vašim korisničkim imenom ili nalogom. Na Windows SharePoint Services 2.0 lokaciji, navigaciona traka u gornjem levom uglu sadrži veze Početak, Dokumenti i liste i Pomoć.

 1. Na SharePoint lokaciji otvorite biblioteku u kojoj se nalazi vaša datoteka.

  Šta da radite ako ne možete da pronađete u biblioteci

  1. Postupite na sledeći način ako se ime vaše biblioteke ne pojavi:

   • Na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji kliknite na vezu Prikaži sav sadržaj lokacije.

   • Na Windows SharePoint Services 2.0 lokaciji kliknite na vezu Dokumenti i liste.

  2. Izaberite ime vaše liste.

 2. Izaberite datoteku koju želite da otvorite.

 3. Postupite na neki od sledećih načina:

  1. Na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji, u zavisnosti od programa koji koristite, može se javiti poruka sa pitanjem na koji način želite da otvorite datoteku. Kliknite na dugme Samo za čitanje.

  2. Na Windows SharePoint Services 2.0 lokaciji, može se javiti poruka sa pitanjem da li je datoteka bezbedna za otvaranje. Kliknite na dugme U redu ako ste uvereni da je otvaranje bezbedno.

   Napomene: 

   • U većini slučajeva, ako je datoteka otvorena samo za čitanje, opcija Samo za čitanje prikazuje se pod navodnicima ili u zagradi u naslovnoj traci programa.

   • U programima Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007, traka sa porukama sa dugmetom za uređivanje obično se pojavljuje iznad datoteke. Ako odlučite da umesto čitanja želite da uređujete datoteku, možete da kliknete na dugme Uredi dokument, Uredi radnu svesku ili Uredi prezentaciju da biste počeli sa uređivanjem datoteke.

   • Ako odlučite da umesto čitanja uređujete datoteku, a ne vidite traku sa porukama na gornjem delu datoteke, zatvorite datoteku i ponovo je otvorite za uređivanje.

Vrh stranice

Odjavljivanje datoteke iz programa sistema Office

Upotrebite sledeću proceduru da biste odjavili datoteku dok je otvorena u programu sistema Office. Datoteku možete takođe da odjavite iz biblioteke na SharePoint lokaciji.

Postupite na sledeći način u ovim programima sistema Office 2007 izdanje:

Word, Excel ili PowerPoint

 • Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na serveru, a zatim izaberite stavku Odjavljivanje.

Visio

 • U meniju Datoteka izaberite stavku Odjavi.

Drugi programi sistema Office

Možete da odjavite druge tipove datoteka pomoću komandi u biblioteci na SharePoint lokaciji. Više informacija potražite u pomoći na SharePoint lokaciji.

Savet: Ako vaša biblioteka zahteva odjavljivanje, komanda Odjavi pojavljuje se u traci sa porukama kada otvorite datoteku u nekom od sledećih programa sistema Microsoft Office 2007: Word, Excel ili PowerPoint.

Vrh stranice

Uređivanje datoteke otvaranjem sa SharePoint lokacije

Da biste otvorili datoteku sistema Office 2007 izdanje sa Windows SharePoint Services 3.0 lokacije, samo kliknite na datoteku. U zavisnosti od programa, može se prikazati dijalog koji vam pruža mogućnost otvaranja ili uređivanja datoteke. Da biste uređivali datoteku na lokaciji koja počiva na prethodnoj verziji platforme Windows SharePoint Services, da biste uređivali Web stranicu ili ako ne znate koja verzija je pokrenuta na SharePoint lokaciji, možete da upotrebite komandu za uređivanje koja se pojavljuje u padajućoj listi za datoteku.

Napomena: Iako je moguće da je vaša lokacija drugačije prilagođena, u većini slučajeva vam ovo uputstvo može pomoći da utvrdite koja verzija sistema Windows SharePoint Services je aktivna na lokaciji: na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji, u gornjem desnom uglu pojavljuje se meni sa vašim korisničkim imenom ili nalogom. Na Windows SharePoint Services 2.0 lokaciji, navigaciona traka u gornjem levom uglu sadrži veze Početak, Dokumenti i liste i Pomoć.

 1. Na SharePoint lokaciji otvorite biblioteku u kojoj se nalazi vaša datoteka.

  Šta da radite ako ne možete da pronađete u biblioteci

 1. Postupite na sledeći način ako se ime vaše biblioteke ne pojavi:

  • Na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji kliknite na vezu Prikaži sav sadržaj lokacije.

  • Na Windows SharePoint Services 2.0 lokaciji kliknite na vezu Dokumenti i liste.

 2. Izaberite ime vaše liste.

 1. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako znate da se datoteka nalazi na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji, izaberite datoteku, a zatim izaberite opciju Uredi.

  • Ako koristite prethodnu verziju ili ne znate koju verziju koristite, postavite pokazivač na datoteku koju želite da uredite, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Uredi u programu ime. Na primer, da biste uređivali Word dokument, kliknite na dugme Uredi u programu Microsoft Office Word.

 2. Ako se pojavi poruka sa pitanjem da li je datoteka bezbedna za otvaranje, kliknite na dugme U redu ako ste uvereni da je otvaranje datoteke bezbedno.

  Napomene: 

  • Ako je u vašoj biblioteci potrebno odjavljivanje, komanda za uređivanje glasi Odjavi i uredi umesto samo Uredi.

  • Ako je datoteka odjavljena, morate da je prijavite pre nego što druge osobe budu mogle da vide vaše promene.

  • Nakon što sačuvate datoteku, druge osobe mogu da vide promene koje ste napravili nakon što osveže svoje pregledače, osim ako je potrebno odobrenje za biblioteku, ako je datoteka u radnoj verziji u biblioteci koja prati glavnu i sporedne verzije ili ako je datoteka i dalje odjavljena.

Vrh stranice

Uređivanje datoteke otvaranjem iz programa sistema Office

 1. Postupite na sledeći način u ovim programima sistema Microsoft Office 2007:

  Word, Excel ili PowerPoint

  • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

   Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio ili Outlook

  • U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.

 2. U oknu Pogledaj u: izaberite stavku Moja mrežna mesta.

 3. Kliknite na ime SharePoint lokacije na kojoj se vaša datoteka nalazi, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Savet: Alternativno, možete dvaput da kliknete na ime lokacije da biste je otvorili. U sledećim koracima možete i dvaput da kliknete da biste otvorili neku biblioteku ili datoteku.

  Napomena: Upišite URL adresu za server u polje Ime datoteke ako ne vidite svoj server u oknu Moja mrežna mesta.

 4. Kliknite na ime biblioteke koja sadrži datoteku, kao što je Deljeni dokumenti, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 5. Kliknite na ime datoteke koju želite da otvorite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Savet: Ako ne želite da menjate datoteku, možete da je otvorite samo za čitanje. Kliknite na strelicu na dugmetu Otvori, a zatim izaberite stavku Samo za čitanje.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×