Otvaranje i zatvaranje Outlook datoteka sa podacima (.pst)

Otvaranje i zatvaranje Outlook datoteka sa podacima (.pst)

Outlook je deo vaše svakodnevne rutinske. Koristite ga za slanje e-poruka, za podešavanje događaja iz kalendara i za kreiranje zadataka i drugih stavki. Ali da li se pitate kako i gde se sve te stavke skladište? Za Office 365, Exchange i Outlook.com naloge, sve informacije se skladište na serveru, ali se Vanmrežna kopija takođe skladišti na lokalnom računaru u Outlook datoteci sa podacima (. ost).

Za POP i IMAP naloge možete da uskladištite Outlook stavke u Outlook datoteci sa podacima (. pst). Ako želite da otvorite ili zatvorite Outlook datoteku sa podacima (. pst), to možete da uradite u nekoliko jednostavnih koraka.

Napomena: Ako vaša organizacija automatski sadrži smernice koje šalju e-poruke, vaše starije e-poruke, događaji kalendara i zadaci mogu se uskladištiti u Outlook datoteci sa podacima (. pst). Čak i ako nalog koristi vanmrežnu Outlook datoteku sa podacima (. ost) za sve dnevne informacije, možda i dalje imate datoteku arhive. pst koja sadrži starije informacije.

 1. Izaberite stavku> Otvori & Izvezi > otvorite Outlook datoteku sa podacima.

  Otvaranje Outlook datoteke sa podacima

  Napomena: U zavisnosti od toga kako je Outlook podešen, vjerovatno se fascikla u kojoj se nalazi. pst datoteka skladišti automatski otvara. Ako nije, potražite lokaciju datoteke. Ako niste sigurni gde se nalazi datoteka podataka Outlook, pogledajte članak Pronalaženje Outlook datoteka sa podacima.

 2. Izaberite Outlook datoteka sa podacima (.pst, a zatim izaberite stavku Otvori.

 3. Kada otvorite Outlook datoteku sa podacima (. pst), datoteka će se pojaviti u oknu sa fasciklama. Obično možete da ga pronađete na dnu liste fascikli. Sledeća slika je primer. Ime Outlook datoteke sa podacima (. pst) verovatno neće biti Outlook datoteka sa podacima. Obično je ime zasnovano na nalogu sa kojim je datoteka povezana. Na primer, Outlook datoteka sa podacima za nalog Cheryl.Parsons64@yahoo.com će verovatno biti nazvana Cheryl Parsons ili Cheryl.Parsons64@yahoo.com.

  Da biste otvorili Outlook datoteku sa podacima, odaberite strelicu pored nje.

Outlook datoteku sa podacima iz okna sa fasciklama možete da uklonite tako što ćete zatvoriti datoteku. To ne uklanja datoteku sa računara.

 • U oknu sa fasciklama kliknite desnim tasterom miša na ime Outlook datoteke sa podacima, a zatim odaberite stavku Zatvori "Outlook datoteku sa podacima".

Šta želite da uradite?

Ako imate Outlook datoteka sa podacima (.pst koje se ne pojavljuje u Okno za navigaciju, možete da ga dodate kako biste mogli da radite sa stavkama u datoteci sa podacima.

 1. Na kartici Datoteka izaberite Postavke naloga > Postavke naloga.

  Stavka „Postavke naloga“ u prikazu „Backstage“

 2. Na kartici datoteke sa podacima kliknite na dugme Dodaj.

 3. Kliknite na Outlook datoteka sa podacima (.pst datoteku koju želite da otvorite, a zatim kliknite na dugme u redu.

Outlook datoteka sa podacima (.pst kreirani pomoću Outlook 2010 čuvaju se na računaru u fascikli Dokumentart\outlook datoteke. Ako koristite Windows XP, ove datoteke se kreiraju u fascikli "My Documents Ts\outlook files".

Datoteke kreirane u prethodnim verzijama Outlook čuvaju se na drugoj lokaciji u skrivenoj fascikli.

 • Windows 7 i Windows Vista
  Drive: \ Users\korisnik\appdata\local\microsoft\outlook

 • Windows XP
  Drive: \ Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Savet:  Informacije o skrivenim fasciklama u operativnom sistemu Windows potražite u Windows pomoći i podršci.

Ime datoteke koje navedete za Outlook datoteka sa podacima (.pst se pojavljuje u oknu za navigaciju. Pre Outlook 2010, podrazumevano ime za prikaz za Outlook datoteka sa podacima (.pst su lične fascikle. To može biti zbunjujuжe ako radite sa više Outlook datoteka sa podacima (. pst) koja je kreirana u prethodnim verzijama Outlook. Preporučujemo da koristite opisno ime za svako Outlook datoteka sa podacima (.pst.

 1. Na kartici Datoteka izaberite Postavke naloga > Postavke naloga.

 2. Na kartici datoteke sa podacima izaberite stavku PostavkeOutlook datoteka sa podacima (.pst >.

 3. U polje ime unesite opisno ime za Outlook datoteka sa podacima (.pst.

  Dijalog „Outlook datoteka sa podacima“

  Napomena: Promena imena za prikaz ne preimenuje datoteku. Menja se samo ime u oknu za navigaciju.

Kada vam više nije potreban često pristup Outlook datoteka sa podacima (.pst, možete da zatvorite datoteku. Zatvorena datoteka se više ne pojavljuje u oknu za navigaciju, ali nije izbrisana sa računara.

 • Kliknite desnim tasterom miša na ime Outlook datoteka sa podacima (.pst koji želite da uklonite iz okna za navigaciju, a zatim kliknite na dugme Zatvori ime.

  Komanda „Zatvori Outlook datoteku sa podacima (.pst)“

Oprez: Ako komanda " Zatvori " nije dostupna, verovatno pokušavate da uklonite podrazumevanu Outlook datoteka sa podacima (.pst datoteku koja se koristi za čuvanje novih poruka. Ako uklonite tu datoteku sa podacima, neće postojati lokacija za skladištenje novih poruka.

Ako ste kreirali. pst datoteku koja se ne pojavljuje u oknu za navigaciju, dodajte. pst datoteku u Outlook kako biste mogli da radite sa stavkama u njoj.

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Otvori, a zatim izaberite stavku Outlook datoteka sa podacima.

 2. Kliknite na. pst datoteku koju želite da otvorite, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomena: Ime fascikle koja je povezana sa datotekom sa podacima pojavljuje se na listi fascikli. Da biste prikazali listu fascikli, u meniju Idi izaberite stavku Lista fascikli. Fascikla će se podrazumevano zvati lična fascikla.

Sledi lista gde se Outlook datoteke sa podacima čuvaju na računaru. Neke fascikle mogu biti skrivene. Da biste ih prikazali, uradite nešto od sledećeg:

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavku Opcije fascikle.

  Dijalog „Opcije fascikle“

 3. Kliknite na karticu Prikaz , a zatim izaberite opciju Prikaži skrivene datoteke i fascikle .

Lokacije datoteka u operativnom sistemu Windows Vista

Outlook datoteke sa podacima (. pst)    Drive: \ User\user ime \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Datoteka vanmrežnih fascikli (. ost)    Drive: \ User\user ime \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Lokacije datoteka u operativnom sistemu Windows XP

Outlook datoteke sa podacima (. pst)    disk jedinica:\Documents and Settings\korisnik\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Datoteka vanmrežnih fascikli (. ost)    disk jedinica:\Documents and Settings\korisnik\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Imajte ovo na umu:

 • Možete da sačuvate, kopirate ili premestite datoteku sa podacima (osim datoteke koja se koristi kao podrazumevana lokacija za isporuku) na drugu lokaciju na čvrstom disku ili na deljenom računaru. Imajte u vidu da morate imati dozvole čitanja/pisanja da biste otvorili datoteku ličnih fascikli (. pst) iz deljenog mrežnog udela.

 • Ako treba da pristupite datoteci sa podacima koja je uskladištena na mrežnoj deobi ili na drugom računaru, zatvorite sve programe koji možda koriste tu datoteku. Datoteci sa podacima može da pristupi samo jedan korisnik ili program.

 • Datoteka sa podacima. pst ne podržava medije koji su samo za čitanje kao što su diskovi i DVD-ovi.

Ako koristite Microsoft Exchange nalog, e-poruke, kalendar, kontakti i druge stavke se obično isporučuju i skladište u poštansko sanduče na serveru. Kada instalirate Outlook na novom računaru i konfigurišete Exchange nalog, sve stavke na serveru će vam ponovo biti dostupne. Preostale informacije u ovom članku se ne odnose na vas, osim ako niste arhivirani lokalne datoteke sa podacima ili naveli da se vaše Exchange e-poruke isporučuju u lokalnu datoteku sa podacima.

Ako koristite POP3 nalog e-pošte, koji je jedan od najčešćih tipova ličnih naloga e-pošte, e-poruke se preuzimaju sa POP3 servera e-pošte dobavljača Internet usluga (ISP) na računar i isporučuju se i skladište lokalno u ličnom Datoteka fascikli (. pst) koja se zove Outlook. pst (podrazumevano ime datoteke sa podacima). Outlook. pst se skladišti u driveu: \ Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook folder.

Napomene: Podrazumevana lokacija. pst datoteke je skrivena fascikla. Da biste koristili Windows Explorer kako biste otišli na ovu fasciklu, prvo morate da uključite prikazivanje skrivenih fascikli.

 • U programu Windows Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.

 • Na kartici Prikaz , u okviru Napredne postavke, u okviru datoteke i fascikle, u okviru skrivene datoteke i fascikleizaberite stavku Prikaži skrivene datoteke i fascikle.

 • Ako želite da vidite sve oznake tipa datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake tipa datoteke poznatih tipova datoteka u okviru datoteke i fascikle.

  Skrivene fascikle prikazuju se kao da nisu tipične fascikle.

Outlook. pst datoteku možete da premestite na bilo koju lokaciju na računaru. Na primer, neke osobe mogu da drže Outlook datotekama sa podacima na disk jedinici D ili u okviru Moji dokumenti tako da bude lakše kreiranje rezervnih kopija datoteka.

Pre nego što premestite. pst datoteku, možda ćete želeti da promenite njeno ime za prikaz iz ličnih fascikli da biste imali nešto smislenije. Promena imena pomaže vam da razlikujete razne Outlook datoteke sa podacima kada radite sa više. pst datoteka.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na stavku lične fascikle, a zatim izaberite stavku Svojstva za "lične fascikle".

  Priručni meni „Lične fascikle“

  Lične fascikle je uvek Fascikla najvišeg nivoa u oknu za navigaciju, u okviru Pošta.

  Dijalog „Svojstva ličnih fascikli“

 2. Izaberite stavku Više opcija.

 3. U okviru za tekst ime otkucajte ime koje vam predstavlja smisleno, kao što je Outlook podaci iz Greta.

  Dijalog „Lične fascikle“

 4. Dvaput kliknite na dugme U redu.

Sada možete da premestite Outlook datoteke sa podacima na drugu lokaciju na računaru.

 1. U Outlook, zabeležite lokaciju i ime datoteke.

  • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na stavke lične fascikle ili ime koje se pojavljuje u. pst datoteci, a zatim izaberite stavku Svojstva za ime fascikle.

  • Izaberite stavku Više opcija.

  • U okviru za tekst ime datoteke zabeležite kompletnu putanju i ime datoteke. pst datoteke.

 2. Napustite Outlook, a zatim premestite datoteku.

  • Koristite Windows Explorer da biste kopirali svaku. pst datoteku sa podrazumevane lokacije u driveu: \ Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook fascikla u bilo koju fasciklu na računaru.

   Napomene: Podrazumevana lokacija je skrivena fascikla. Da biste koristili Windows Explorer kako biste otišli na ovu fasciklu, prvo morate da uključite prikazivanje skrivenih fascikli.

   • U programu Windows Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.

   • Na kartici Prikaz , u okviru Napredne postavke, u okviru datoteke i fascikle, u okviru skrivene datoteke i fascikleizaberite stavku Prikaži skrivene datoteke i fascikle.

   • Ako želite da vidite sve oznake tipa datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake tipa datoteke poznatih tipova datoteka u okviru datoteke i fascikle.

    Skrivene fascikle prikazuju se kao da nisu tipične fascikle.

 3. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku korisnički nalozi, a zatim stavku Pošta.

  Napomena: Ako koristite klasični prikaz na kontrolnoj tabli, kliknite dvaput na stavku Pošta.

 4. Izaberite stavku Prikaži profile, a zatim odaberite profil koji sadrži. pst datoteku.

 5. Izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite stavku datoteke sa podacima.

 6. Izaberite datoteku sa podacima sa liste, a zatim izaberite stavku Postavke.

 7. Kada se pojavi poruka sa obaveštenjem da datoteka sa podacima ne može da se pronađe na staroj lokaciji, kliknite na dugme u redu.

 8. Pronađite novu lokaciju fascikle, izaberite datoteku sa podacima, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 9. Kliknite na dugme u redu, a zatim kliknite dvaput Zatvori .

 10. Kliknite na dugme u redu i ponovo pokrenite Outlook.

Ako radite van mreže sa Outlook ili koristite Exchange Exchange sa keširani Exchange režim, možete da promenite lokaciju lokalne vanmrežne fascikle (. ost) u drugoj fascikli ili čvrstom disku.

 1. Napustite Outlook.

 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 3. Kliknite dvaput na stavku Pošta, a zatim izaberite stavku Nalozi e-pošte.

 4. Izaberite stavku Prikaži profile, a zatim izaberite profil koji sadrži. pst datoteku.

 5. Izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite stavku datoteke sa podacima.

 6. Izaberite Exchange nalog, a zatim izaberite stavku Postavke.

 7. Na kartici Više opcija opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi keširani Exchange režim .

  Napomena: Kada vidite ovu poruku: morate ponovo da pokrenete Outlook da bi ove promene stupile na snagu, kliknite na dugme u redu.

 8. Izaberite stavku Postavkei na kartici Više opcija izaberite stavku Postavke datoteke vanmrežne fascikle.

 9. Izaberite stavku Onemogući upotrebu van mreže, a zatim u dijalogu koji se prikaže kliknite na dugme Da.

 10. Izaberite stavku Postavke datoteke vanmrežne fascikle.

 11. Kliknite na dugme Potraži, idite na lokaciju na kojoj želite da sačuvate. ost datoteku, unesite ime u polje ime datoteke , a zatim kliknite na dugme Otvori.

 12. Kliknite na dugme u redu, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi keširani Exchange režim .

 13. Kliknite na dugme U redu . Kada vidite ovu poruku: morate ponovo da pokrenete Outlook da bi ove promene stupile na snagu, kliknite na dugme u redu.

 14. Kliknite na dugme Zatvori.

  Kada sledeći put počnete Outlook, nova. ost datoteka će se sinhronizovati sa poštanskim sandučetom na serveru koji radi pod Exchange serverom.

Trenutno ne postoji način da se Outlook zaštitite lozinkom na lokaciji za pokretanje ili da zaključate Outlook ako je potrebno da brzo odete sa računara, osim ako koristite Microsoft Windows lozinku za prijavljivanje ili pomoću softvera nezavisnog proizvođača pisano posebno za zaštitu lozinkom Outlook. Međutim, možete da postavite lozinku u datoteku ličnih fascikli (. pst). Ako koristite Internet nalog e-pošte u Outlook, kao što je POP3 ili HTTP nalog, e-poruke se isporučuju u. pst datoteku sa podacima na čvrstom disku računara. Možete da koristite lozinku u. pst datoteci da biste sprečili slučajno upad drugih osoba sa kojima delite računar.

 1. U meniju Idi izaberite stavku Lista fascikli.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako imate POP3 nalog e-pošte, kliknite desnim tasterom miša na stavku lične fascikle, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva za "lične fascikle" .

   Napomena: Ako ste naveli prilagođeno ime za prikaz datoteke sa podacima, zamenite to ime za lične fascikle.

  • Ako imate IMAP ili HTTP nalog e-pošte, kao što je Microsoft Windows Live pošta, kliknite desnim tasterom miša na ime naloga, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva za ime naloga .

 3. Na kartici Opšte izaberite stavku Više opcija.

 4. Kliknite na dugme Promeni lozinku .

 5. U dijalogu Promena lozinke otkucajte novu lozinku – do 15 znakova – i potvrdite ga tako što ćete ga ponovo otkucati.

  Napomene: 

  • Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne kombinuju ove elemente. Primer snažne lozinke: Y6dh! et5 i primer slabe lozinke: House27. Lozinke treba da sadrže 8 ili više znakova. Bolja je fraza za prolaz sa 14 ili više znakova. Više informacija potražite u članku Kreiranje jačih lozinki i zaštita njih.

  • Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može preuzeti. Uskladištite lozinke tako što ćete ih zapisati na bezbednom mestu odvojeno od informacija koje one štite.

 6. Uverite se da je opozvan izbor u polju za potvrdu Sačuvaj ovu lozinku na vašoj listi lozinki . To sprečava Keširani pristup, tako da ćete morati da otkucate lozinku svaki put kada pokrećete Outlook. Ne zaboravite lozinku.

  Važno: Microsoft, dobavljač Internet usluga (ISP) ili administrator pošte nemaju pristup vašoj lozinci niti mogu da vam pomognu da spasete sadržaj. pst datoteke ako zaboravite lozinku.

 7. Kliknite na dugme u redu tri puta.

Kada kliknete na fasciklu nalog e-pošte, bićete upitani za lozinku. Kada dobijete Access, nećete morati ponovo da unosite lozinku za tu sesiju. Ako izađete iz programa Outlook i ponovo ga pokrenete, bićete upitani za lozinku kada kliknete na fasciklu nalog e-pošte.

Važno: Funkcija. pst lozinke nije namenjena za obezbeđivanje bezbednosti nad hakera. To je samo način da sprečite nenamernu nametanje od strane drugih osoba kojima verujete i da delite računar sa njima, na primer sa porodicom. Bezbedniji način za zaštitu podataka na računaru koji delite sa drugim osobama jeste da kreirate Windows korisnički nalog zaštićen lozinkom za svakog pojedinca koji koristi računar.

Podrazumevano ime za prikaz datoteke ličnih fascikli (. pst) jeste lična fascikla. To može da bude zbunjujuće ako radite sa više. pst datoteka, sve koje imaju isto ime. Najbolja praksa je Prilagođavanje imena za prikaz.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na stavku lične fascikle, a zatim izaberite stavku Svojstva za "lične fascikle".

  Dijalog „Svojstva ličnih fascikli“

 2. Izaberite stavku Više opcija.

  Dijalog „Lične fascikle“

 3. U polju ime otkucajte ime koje vam predstavlja smisleno, kao što su podaci o Greta programu Outlook.

 4. Dvaput kliknite na dugme U redu.

U oknu za navigaciju videćete gornju fasciklu sa imenom koje ste uneli. Sada možete brzo da razlikujete datoteku sa podacima od drugih osoba.

Savet: Prilagođavanje imena datoteka korisno je i ako čuvate više arhiva .pst datoteka. Na primer, ako napravite mesečnu .pst datoteku za skladištenje svih stavki poslatih tog meseca, ime za prikaz Lične fascikle možete da promenite u nešto prepoznatljivije, kao što je Arhiva poslate pošte – decembar 2007.

Čak i ako imate tendenciju da se napalite e-poštom, možda ćete želeti da obrišete neki od problema u oknu za navigaciju. Možda vam neće uvek biti potreban trenutni pristup programu arhiv. pst. Možete da uklonite Outlook datoteku sa podacima iz okna za navigaciju bez brisanja datoteke sa računara.

 • Kliknite desnim tasterom miša na datoteku ličnih fascikli koju želite da uklonite iz okna za navigaciju, a zatim kliknite na dugme Zatvori lične fascikle.

Ako opcija " Zatvori lične fascikle " nije dostupna, verovatno pokušavate da uklonite. pst datoteku koju Outlook koristi za čuvanje novih poruka. Ako uklonite tu datoteku sa podacima, nove poruke neće imati gde da odu.

Savet: Bojiš se da ne izbrišete datoteku i da izgubite podatke? Zatvaranje. pst datoteke ne briše datoteku ili sve stavke koje sadrži. Datoteka se više ne pojavljuje u oknu za navigaciju. Uvek možete da dodate bilo koju. pst datoteku na prikaz tako što ćete uraditi sledeće:

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Otvori, a zatim izaberite stavku Outlook datoteka sa podacima.

 2. Kliknite na. pst datoteku koju želite da otvorite, a zatim kliknite na dugme u redu.

Više informacija o Outlook datotekama sa podacima

Više informacija o Outlook datotekama sa podacima potražite u sledećim temama:

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×