Deljenje i zajednički rad

Zaključavanje i otključavanje određenih oblasti zaštićenog radnog lista

Otključavanje određenih oblasti zaštićenog radnog lista

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Podrazumevano, zaštita radnog lista zaključava sve ćelije tako da nijedna od njih nije moguće uređivati. Da biste omogućili neke ćelije za uređivanje, dok ostavite druge ćelije zaključano, je moguće da biste otključali sve ćelije. Možete da zaključate samo određenih ćelija i opsega pre nego što zaštitite radni list i, opcionalno, omogućite određenim korisnicima da uređuju samo u određene opsega u zaštićenom radnom listu.

Sledite ove korake:

 1. Ako je radni list zaštićen, uradite ovo:

  1. Na kartici " Redigovanje " kliknite na dugme Ukloni zaštitu lista (u grupi promene ).

   Ukloni zaštitu lista

   Kliknite na dugme Zaštita lista u Ukloni zaštitu lista kada je radni list zaštićen.

  2. Ako vam bude zatraženo, unesite lozinku za uklanjanje zaštite radnog lista.

 2. Izaberite čitav radni list tako što ćete kliknuti na dugme Izaberi sve.

  Select All button

 3. Na kartici Početak kliknite na pokretanje iskačućeg Oblik fonta ćelije . Takođe možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + Shift + F ili Ctrl + 1.

  Pokretanje dijaloga „Oblikovanje ćelija“

 4. U iskačućem meniju Oblikovanje ćelija , na kartici Zaštita opozovite izbor u polju zaključano , a zatim kliknite na dugme u redu.

  Ovo će otključati sve ćelije na radnom listu kada zaštitite radni list. Sada možete izabrati koje tačno ćelije želite da zaključate.

 5. U radnom listu izaberite samo ćelije koje želite da zaključate.

 6. Vratite Oblikovanje ćelija iskačući prozor ponovo (Ctrl + Shift + F).

 7. Ovog puta, na kartici Zaštita potvrdite izbor u polju zaključano , a zatim kliknite na dugme u redu.

 8. Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Zaštita lista.

  Zaštita lista

 9. Na listi Dozvoli svim korisnicima ovog radnog lista izaberite elemente koje želite da korisnici mogu da biste promenili.

  Više informacija o elementima radnog lista

  Opozovi ovo polje za potvrdu

  Radnja

  Biranje zaključanih ćelija

  Premeštanje pokazivača na ćelije za koje je potvrđen izbor u polju za potvrdu Zaključano na kartici Zaštita u dijalogu Oblikovanje ćelija. Korisnicima je podrazumevano dozvoljeno da biraju zaključane ćelije.

  Biranje otključanih ćelija

  Premeštanje pokazivača na ćelije za koje je opozvan izbor u polju za potvrdu Zaključano na kartici Zaštita u dijalogu Oblikovanje ćelija. Korisnicima je podrazumevano dozvoljeno da biraju otključane ćelije i mogu pritisnuti taster TAB da bi se premeštali sa jedne na drugu otključanu ćeliju na zaštićenom radnom listu.

  Oblikuj ćelije

  Promena neke od opcija u dijalozima Oblikovanje ćelija ili Uslovno oblikovanje. Ako primenite uslovno oblikovanje pre nego što zaštitite radni list, oblikovanje nastavlja da se menja kada korisnik unese vrednost koja ispunjava drugačiji uslov.

  Oblikovanje kolona

  Korišćenje bilo koje komande za oblikovanje kolona, uključujući promene širine kolona ili skrivanje kolona (kartica Početak, grupa Ćelije, dugme Oblikuj).

  Oblikovanje redova

  Korišćenje bilo koje komande za oblikovanje redova, uključujući promene visine redova ili skrivanje redova (kartica Početak, grupa Ćelije, dugme Oblikuj).

  Umetni kolone

  Umetanje kolona.

  Umetni redove

  Umetanje redova.

  Umetanje hiperveza

  Umetanje novih hiperveza, čak i u otključane ćelije.

  Izbriši kolone

  Brisanje kolona.

  Ukoliko je polje za potvrdu Brisanje kolona zaštićeno, a polje Umetanje kolona nije, korisnik može da umetne kolone koje ne može da izbriše.

  Izbriši redove

  Brisanje redova.

  Ukoliko je polje za potvrdu Brisanje redova zaštićeno, a polje Umetanje redova nije, korisnik može da umetne redove koje ne može da izbriše.

  Sortiraj

  Korišćenje bilo koje komande za sortiranje podataka (kartica Podaci, grupa Sortiranje i filtriranje).

  Bez obzira na ovu postavku, korisnici ne mogu da sortiraju opsege koji sadrže zaključane ćelije na zaštićenom radnom listu.

  Korišćenje automatskog filtera

  Korišćenje padajućih strelica da bi se promenio filter za opsege kada je primenjeno automatsko filtriranje.

  Korisnici ne mogu da primene automatsko filtriranje na zaštićenom radnom listu ili da ga uklone sa njega, bez obzira na ovu postavku.

  Korišćenje izveštaja izvedene tabele

  Oblikovanje, promena rasporeda, osvežavanje ili neki drugi oblik izmene izveštaja izvedene tabele ili kreiranje novih izveštaja.

  Uređivanje objekata

  Izvršavanje neke od sledećih radnji:

  • Promena grafičkih objekata, uključujući mape, ugrađene grafikone, oblike, okvire za tekst i kontrole, koje niste otključali pre nego što ste zaštitili radni list. Na primer, ako radni list ima dugme koje pokreće makro, možete kliknuti na dugme da biste pokrenuli makro, ali ne možete da izbrišete dugme.

  • Bilo kakve promene ugrađenog grafikona, na primer oblikovanje. Grafikon nastavlja da se ažurira kada promenite njegove izvorne podatke.

  • Dodavanje ili uređivanje komentara.

  Uređivanje scenarija

  Prikazivanje scenarija koju su skriveni, promene scenarija čije ste promene sprečili i brisanje tih scenarija. Korisnici mogu promeniti vrednosti u promenljivim ćelijama ukoliko one nisu zaštićene i da dodaju nove scenarije.

  Elementi lista sa grafikonom

  Polje za potvrdu

  Radnja

  Sadržaj

  Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili korisnike da menjaju delove grafikona, kao što su grupe podataka, ose i legende. Grafikon će nastaviti da odražava promene koje su unete u njegove izvorne podatke.

  Objekti

  Promena grafičkih objekata  – uključujući oblike, okvire za tekst i kontrole – osim ako objekte ne otključate pre nego što zaštitite list sa grafikonom.

 10. U polju Lozinka za uklanjanje zaštite lista otkucajte lozinku za list, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo otkucajte lozinku da biste je potvrdili.

  • Lozinka je opcionalna. Ukoliko je ne postavite, bilo koji korisnik će moći da ukloni zaštitu lista i izmeni zaštićene elemente.

  • Savetujemo vam da odaberete lozinku koja se lako pamti zato što nećete moći da pristupite zaštićenim elementima u listu ako je izgubite.

Da biste određenim korisnicima dali dozvolu da uređuju opsege u zaštićenom radnom listu, vaš računar mora da ima operativni sistem Microsoft Windows XP ili kasniji, i vaš računar mora biti u domenu. Umesto korišćenja dozvola koje zahtevaju domen, možete takođe i da navedete lozinku za opseg.

 1. Izaberite radni list koji želite da zaštitite.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene kliknite na dugme Dopuštanje korisnicima da uređuju opsege.

  Dozvoli korisnicima da uređuju promene

  Ova komanda je dostupna samo kada radni list nije zaštićen.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali novi opseg koji se može uređivati, kliknite na dugme Novo.

  • Da biste izmenili postojeći opseg koji se može uređivati, izaberite ga u okviru Opsezi koji će se otključavati lozinkom, kada je list zaštićeni onda izaberite stavku Izmeni.

  • Da biste izbrisali opseg koji se može uređivati, izaberite ga u okviru Opsezi koji će se otključavati lozinkom, kada je list zaštićeni onda izaberite stavku Izbriši.

 4. U polju Naslov otkucajte ime opsega koji želite da otključate.

 5. U okviru Odnosi se na sledeće ćelije ukucajte znak jednakosti (=), a zatim otkucajte referencu opsega kojeg želite da otključate.

  Možete i da kliknete na dugme Skupi dijalog, izaberete opseg u radnom listu, i zatim ponovo kliknete na dugme Skupi dijalog da biste se vratili na dijalog.

 6. Za pristup lozinkom u okviru Lozinka opsega otkucajte lozinku koja omogućava pristup opsegu.

  Navođenje lozinke je opcionalno kada planirate da koristite dozvole pristupa. Korišćenje lozinke vam omogućava da vidite korisničke akreditive svih ovlašćenih osoba koje uređuju opseg.

 7. Za dozvole pristupa kliknite na dugme Dozvole, i izaberite stavku Dodavanje.

 8. U okviru Unesite imena objekata za izbor (primeri) otkucajte imena korisnika za koje želite da mogu da urede opsege.

  Da biste videli kako se imena korisnika trebaju unositi, kliknite na dugme primeri. Da biste potvrdili da su imena tačna, kliknite na dugme Proveri imena.

 9. Kliknite na dugme U redu.

 10. Da biste naveli tip dozvole za korisnike koje ste izabrali, u okviru Dozvole potvrdite ili opozovite izbore u poljima za potvrdu Dozvoli i Zabrani, a zatim kliknite na dugme Primeni.

 11. Kliknite dvaput na dugme U redu.

  Ako vam bude zatražena lozinka otkucajte lozinku koju ste naveli.

 12. U dijalogu Dopuštanje korisnicima da uređuju opsege kliknite na dugme Zaštita lista.

 13. Sa liste Dozvoli svim korisnicima ovog radnog lista izaberite elemente koje korisnici mogu da menjaju.

  Više informacija o elementima radnog lista

  Opozovi ovo polje za potvrdu

  Radnja

  Biranje zaključanih ćelija

  Premeštanje pokazivača na ćelije za koje je potvrđen izbor u polju za potvrdu Zaključano na kartici Zaštita u dijalogu Oblikovanje ćelija. Korisnicima je podrazumevano dozvoljeno da biraju zaključane ćelije.

  Biranje otključanih ćelija

  Premeštanje pokazivača na ćelije za koje je opozvan izbor u polju za potvrdu Zaključano na kartici Zaštita u dijalogu Oblikovanje ćelija. Korisnicima je podrazumevano dozvoljeno da biraju otključane ćelije i mogu pritisnuti taster TAB da bi se premeštali sa jedne na drugu otključanu ćeliju na zaštićenom radnom listu.

  Oblikuj ćelije

  Promena neke od opcija u dijalozima Oblikovanje ćelija ili Uslovno oblikovanje. Ako primenite uslovno oblikovanje pre nego što zaštitite radni list, oblikovanje nastavlja da se menja kada korisnik unese vrednost koja ispunjava drugačiji uslov.

  Oblikovanje kolona

  Korišćenje bilo koje komande za oblikovanje kolona, uključujući promene širine kolona ili skrivanje kolona (kartica Početak, grupa Ćelije, dugme Oblikuj).

  Oblikovanje redova

  Korišćenje bilo koje komande za oblikovanje redova, uključujući promene visine redova ili skrivanje redova (kartica Početak, grupa Ćelije, dugme Oblikuj).

  Umetni kolone

  Umetanje kolona.

  Umetni redove

  Umetanje redova.

  Umetanje hiperveza

  Umetanje novih hiperveza, čak i u otključane ćelije.

  Izbriši kolone

  Brisanje kolona.

  Ukoliko je polje za potvrdu Brisanje kolona zaštićeno, a polje Umetanje kolona nije, korisnik može da umetne kolone koje ne može da izbriše.

  Izbriši redove

  Brisanje redova.

  Ukoliko je polje za potvrdu Brisanje redova zaštićeno, a polje Umetanje redova nije, korisnik može da umetne redove koje ne može da izbriše.

  Sortiraj

  Korišćenje bilo koje komande za sortiranje podataka (kartica Podaci, grupa Sortiranje i filtriranje).

  Bez obzira na ovu postavku, korisnici ne mogu da sortiraju opsege koji sadrže zaključane ćelije na zaštićenom radnom listu.

  Korišćenje automatskog filtera

  Korišćenje padajućih strelica da bi se promenio filter za opsege kada je primenjeno automatsko filtriranje.

  Korisnici ne mogu da primene automatsko filtriranje na zaštićenom radnom listu ili da ga uklone sa njega, bez obzira na ovu postavku.

  Korišćenje izveštaja izvedene tabele

  Oblikovanje, promena rasporeda, osvežavanje ili neki drugi oblik izmene izveštaja izvedene tabele ili kreiranje novih izveštaja.

  Uređivanje objekata

  Izvršavanje neke od sledećih radnji:

  • Promena grafičkih objekata, uključujući mape, ugrađene grafikone, oblike, okvire za tekst i kontrole, koje niste otključali pre nego što ste zaštitili radni list. Na primer, ako radni list ima dugme koje pokreće makro, možete kliknuti na dugme da biste pokrenuli makro, ali ne možete da izbrišete dugme.

  • Bilo kakve promene ugrađenog grafikona, na primer oblikovanje. Grafikon nastavlja da se ažurira kada promenite njegove izvorne podatke.

  • Dodavanje ili uređivanje komentara.

  Uređivanje scenarija

  Prikazivanje scenarija koju su skriveni, promene scenarija čije ste promene sprečili i brisanje tih scenarija. Korisnici mogu promeniti vrednosti u promenljivim ćelijama ukoliko one nisu zaštićene i da dodaju nove scenarije.

  Elementi lista sa grafikonom

  Polje za potvrdu

  Radnja

  Sadržaj

  Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili korisnike da menjaju delove grafikona, kao što su grupe podataka, ose i legende. Grafikon će nastaviti da odražava promene koje su unete u njegove izvorne podatke.

  Objekti

  Promena grafičkih objekata  – uključujući oblike, okvire za tekst i kontrole – osim ako objekte ne otključate pre nego što zaštitite list sa grafikonom.

 14. U polju Lozinka za uklanjanje zaštite lista otkucajte lozinku, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo otkucajte lozinku da biste je potvrdili.

 • Lozinka je opcionalna. Ukoliko je ne postavite, bilo koji korisnik će moći da ukloni zaštitu radnog lista i da izmeni zaštićene elemente.

 • Uverite se da odaberete lozinku koja se lako pamti. Ako izgubite lozinku, nećete moći da pristupite zaštićenim elementima na radnom listu.

 • Ako ćelija spada u više opsega, korisnici koji su ovlašćeni za uređivanje bilo kojeg od tih opsega mogu da urede tu ćeliju.

 • Ako korisnik pokušava da istovremeno Uređivanje više ćelija i je ovlašćeni za uređivanje nekih, ali ne za sve one ćelije, korisnik će tražiti da biste uredili jednu po jednu ćeliju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×