Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite PowerPoint 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, za kreiranje, čitanje i uređivanje prezentacija. PowerPoint prezentacija je projekcija slajdova. Svaki slajd je platno za slike, reči i oblike koji vam omogućavaju da ispričate priču.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacije.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Nekoliko procedura iz ove teme odnose se na prikaz „Backstage“. U Office programima kao što je PowerPoint, prikaz „Backstage“ se odnosi na stranicu koja se otvara kada izaberete karticu Datoteka. Prikaz „Backstage“ sadrži skup komandi koje koristite da biste nešto uradili sa datotekom prezentacije, na primer da biste je otvorili i sačuvali, dok traka sadrži skup komandi za rad sa prezentacijom, na primer za umetanje slajdova ili dodavanje komentara.

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint

Da biste otvorili PowerPoint 2016, pritisnite taster sa Windows logotipom, otkucajte PowerPoint i pritisnite taster Enter. PowerPoint se otvara u prikazu u kom se vide nedavne prezentacije, polje za pretragu, predlošci i teme. Fokus je na predlošku Prazna prezentacija.

Otvaranje prezentacije

PowerPoint čuva listu datoteka koje ste nedavno otvarali, pa lako možete ponovo da ih pronađete.

 1. Kada otvorite PowerPoint 2016, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime prezentacije, nakon čega ćete čuti „Dugme, Alt, F, 1“.

 2. Ako je prva nedavna prezentacija ona koju želite da otvorite, pritisnite taster Enter. Ako nije, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene prezentacije, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Ako prezentacija koju tražite nije na listi nedavnih prezentacija, pritiskanjem tastera sa strelicom nadole na kraju ćete stići do hiperveze Otvaranje drugih prezentacija na kraju liste. Pritisnite Enter da biste otvorili okno Otvaranje, pomoću kog možete da potražite datoteke na računaru i mrežnim lokacijama sa kojima ste povezani, kao što je OneDrive.

Čitanje sadržaja slajda u normalnom prikazu

Glavne oblasti normalnog prikaza su okno sa sličicama, oblast za uređivanje slajda i okno Beleške. Da biste se kretali između ovih oblasti, pritiskajte F6.

Svaki slajd ima jedan ili više čuvara mesta, to jest, okvire za tekst i druge elemente sadržaja.

 1. Kada je fokus na slajdu, pritiskajte taster Tab da biste se kretali između čuvara mesta na njemu. Čitač ekrana najavljuje tip čuvara mesta dok se krećete između njih, na primer „Okvir za tekst naslova, uređivanje“.

 2. Da biste pročitali sadržaj čuvara mesta, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+M dok koristite Narator.

 3. Kada pročitate sadržaj, pritisnite taster Esc da biste vratili fokus na slajd.

Čitanje sadržaja slajda u drugim prikazima

Pored normalnog prikaza, PowerPoint ima još nekoliko drugih prikaza za rad sa slajdovima. Svaki prikaz nudi jedinstvene mogućnosti. Sledeći prikazi su naročito korisni:

 • Prikaz strukture. Pruža prikaz sadržaja slajda samo u vidu teksta. Da biste otvorili Prikaz strukture, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, P, a zatim O. Da biste se prebacivali između sličica i prikaza strukture u normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Tab.

  Napomena: Narator ponekad ne najavi Prikaz strukture nakon pritiska na Alt+W, P, pa O.

 • Sortiranje slajdova. Prikazuje sve slajdove po horizontalnom redosledu u redovima da biste lako mogli da isecate, kopirate, nalepljujete i preuređujete slajdove. Čitači ekrana identifikuju slajdove po broju i naslovu. Da biste otvorili prikaz Sortiranje slajdova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa I. Da biste se vratili u normalni prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa L.

 • Čitanje. Omogućava vam da pregledate prezentaciju na sličan način kao u prikazu Prezentacija. Da biste otvorili Prikaz za čitanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa D. Da biste se vratili u prethodni prikaz, pritisnite taster Esc.

 • Master slajda. Omogućava vam da unosite promene dizajna koje se primenjuju na sve slajdove. Da biste otvorili prikaz Master slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa M. Kartica Master slajda (Alt+M) se dodaje na traku između kartica Datoteka i Početna. Da biste zatvorili prikaz Master slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M, C.

 • Projekcija slajdova. Pruža prikaz slajdova preko celog ekrana da bi ih publika videla tokom prezentacije. Da biste pokrenuli projekciju slajdova, pritisnite taster F5. Da biste se kretali, pritisnite taster Page Down. Da biste se vratili, pritisnite taster Page Up. Da biste završili, pritisnite taster Esc.

 • Prikaz za izlagača. Radite sa prezentacijom sa beleškama govornika na jednom računaru (na primer, laptopu), dok publika gleda prezentaciju bez beležaka na drugom monitoru. Ako je vaš računar povezan sa drugim ekranom, kada pokrenete prezentaciju u prikazu Projekcija slajdova, automatski se otvara prikaz za izlagača na ekranu računara. Ako radite na jednom monitoru, da biste otvorili prikaz za izlagača, pritisnite Shift+F10, R.

  Da biste pročitali objekte na slajdu, koristite sledeće prečice:

  • Da biste otišli na pregled slajda, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+strelica nalevo ili strelica nadesno, a zatim pritisnite Caps Lock+Enter da biste premestili fokus na prozor Projekcija slajdova.

  • U prozoru Projekcija slajdova, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+strelica nadesno ili strelica nalevo da biste se kretali kroz sve objekte. Da biste pročitali objekte, pritisnite Caps Lock+M.

  • Da biste se prebacili na prozor prikaza za izlagača, pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+strelica nadesno dok ne čujete „Vratite se na prikaz za izlagača“ i pritisnite Caps Lock+Enter.

   Napomena: Ako izlažete bez prikaza za izlagača, nećete čuti „Vratite se na prikaz za izlagača”.

Više informacija potražite u članku Korišćenje tasterskih prečica za držanje prezentacije i Korišćenje čitača ekrana za prikaz prezentacije u programu PowerPoint.

Navigacija kroz slajdove

Možete da koristite okno sa sličicama da biste se brzo kretali kroz slajdove.

 1. Pritiskajte F6 dok ne čujete „Slajd“, pa njegov naslov i, na primer, „1 od 2“. To vam govori da je fokus na oknu sa sličicama.

 2. Kada je fokus na oknu sa sličicama, čitači ekrana čitaju naslove slajdova dok se krećete sa jednog slajda na drugi. Da biste prešli na prethodni ili sledeći slajd, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole.

Savet: Ponekad čitač ekrana izgubi fokus i ne pročita naslov slajda. Ako se to desi, dvaput pritisnite kombinaciju tastera Alt+Tab da biste pokušali da vratite fokus sa PowerPoint prozora na sličice.

Izbor teme i pravljenje prezentacije

Tema je unapred podešen dizajn slajda koji sadrži raspored, boje i fontove slajda. Neke teme obuhvataju i dekorativnu grafiku, na primer sliku u pozadini, horizontalnu liniju ili dekorativnu ivicu. Teme mogu da daju prezentaciji uglađeni izgled.

Napomena: Nisu sve teme dostupne osobama sa umanjenim sposobnostima.

 1. Kada pokrenete PowerPoint, on se otvara u prikazu Backstage, u kom možete da odaberete neku od ugrađenih tema i predložaka.

  Napomena: Ako vaš tim nije napravio pristupačan PowerPoint predložak teme i učinio ga dostupnim u prikazu Backstage, preporučujemo vam da odaberete podrazumevanu praznu prezentaciju.

  Koristite tastere sa strelicama za kretanje kroz teme. Čitači ekrana identifikuju teme po imenu, a ne boji ili dizajnu.

 2. Da biste izabrali željenu temu, pritisnite taster Enter. Otvara se okno za pregled i čujete: „Dugme ’Napravi <ime teme>’“. Fokus je na dugmetu Napravi.

 3. Da biste napravili prezentaciju, pritisnite taster Enter. Prezentacija se otvara u normalnom prikazu sa jednim naslovnim slajdom. Čućete: „Slajd 1, slajd“.

 4. Pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na čuvar mesta za naslov na prvom slajdu i počnite da kucate tekst za naslov.

 5. Kada završite kucanje, pritisnite taster Esc.

 6. Da biste prešli na sledeći čuvar mesta, onaj za podnaslov, pritisnite taster Tab i počnite da kucate.

Umetanje novog slajda

Kad završite sa naslovnim slajdom, spremni ste za dodavanje slajdova za ostatak prezentacije. Svaka tema ima kolekciju unapred definisanih rasporeda slajda. Na primer, može da postoji naslovni slajd, slajd na kom se nalaze okvir za naslov i okvir za sadržaj, kao i slajd na kojem je sadržaj raspoređen u dve kolone.

Savet: Da biste slajd učinili pristupačnim, važno je da svakom od njih date naslov.

Da biste dodali novi slajd na osnovu rasporeda na trenutnom, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+M.

Da biste dodali slajd koji koristi neki drugi raspored iz odabranom teme, sledite ove korake:

 1. Da biste otvorili listu rasporeda na slajdu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, pa I. Fokus se premešta na listu i čujete ime prvog rasporeda na slajdu.

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste došli do željenog rasporeda na slajdu. Čujete ime rasporeda, na primer Dve kolone ili Sadržaj sa natpisom. Da biste umetnuli novi slajd sa trenutno izabranim rasporedom, pritisnite taster Enter.

Savet: Da biste duplirali slajd i njegov sadržaj, premestite fokus na slajd ili sliku slajda u oknu sa sličicama i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+D. U Naratoru, kada je fokus na oknu sa sličicama slajdova, čujete „Slajd“, posle čega sledi njegov naslov i, na primer, „1 od 2“. Kada je fokus na slajdu, čujete broj slajda i „Slajd“.

Čuvanje prezentacije

Nije loša ideja da često čuvate ono na čemu radite. Pratite ove korake da biste imenovali i sačuvali prezentaciju prvi put:

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, pa A da biste otvorili prikaz Backstage sa fokusom na kartici Čuvanje kao. Pritisnite taster Tab da biste postavili fokus na lokaciju fascikle u kojoj je prva datoteka navedena u oknu Čuvanje kao. Čućete ime podrazumevane lokacije, na primer „OneDrive – Microsoft“.

  Da biste odabrali neku drugu lokaciju, na primer fasciklu Dokumenti na računaru, pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste se kretali kroz listu dostupnih lokacija dok ne dođete do one koju želite. Na primer, možete da prođete pored različitih veb lokacija da biste došli do stavke „Ovaj računar“.

 2. Pritisnite taster Tab da biste se premestili u oblast za imenovanje datoteke. Fokus se premešta na dugme Kretanje nagore.

  • Ako želite da nastavite da tražite fasciklu koju želite, pritisnite taster Enter.

  • U suprotnom, pritisnite taster Tab da biste čuli ime fascikle. Na primer, možda ćete čuti: „Dokumenti“.

 3. Da biste se premestili u okvir Ime datoteke, pritisnite taster Tab.

 4. Unesite ime prezentacije.

  Savet: PowerPoint podrazumevano čuva prezentaciju kao standardnu PowerPoint 2016 datoteku, sa oznakom tipa datoteke .pptx. Ako želite da sačuvate prezentaciju kao neki drugi tip datoteke, pritisnite taster Tab, pa taster sa strelicom nadole da biste pregledali opcije. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz opcije i pritisnite taster Enter da biste nešto izabrali.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Da biste u bilo kom trenutku sačuvali ono na čemu radite, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S.

Dodavanje teksta na slajd

Da biste dodali sadržaj na slajd, treba da budete u normalnom prikazu.

Dodavanje teksta u normalnom prikazu

 1. Da biste premestili fokus na slajd, pritiskajte F6 dok ne čujete broj slajda i „Slajd“.

 2. Pritisnite taster Tab da biste prešli na čuvar mesta za tekst. Na primer, za naslov slajda ćete čuti „Okvir za tekst naslova, uređivanje“.

 3. Počnite da kucate tekst koji želite da se nalazi na slajdu.

 4. Da biste premestili mesto umetanja na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

  Napomena: Ako nema više čuvara mesta za tekst, pritisak na kombinaciju tastera Ctrl+Enter umeće novi slajd sa istim rasporedom kao i na originalnom slajdu i postavlja fokus na prvi čuvar mesta na novom slajdu.

Oblikovanje teksta

Možete da koristite različite stilove fonta, na primer podebljano ili kurziv, i da pravite liste sa znakovima za nabrajanje i numerisane liste pomoću tasterskih prečica.

Promena stila fonta

 1. U čuvaru mesta za tekst izaberite tekst u koji želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

  Savet: Da biste saznali kako da izaberete tekst u programu PowerPoint pomoću tastature, pogledajte odeljak Izbor i uređivanje teksta i objekata u članku Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje prezentacije.

 2. Koristite sledeće tasterske prečice da biste promenili stil fonta:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+B da biste podebljali izabrani tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+I da biste izabrani tekst pretvorili u kurziv.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+U da biste podvukli izabrani tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica da biste uklonili sve stilove iz izabranog teksta.

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje dok kucate

 1. Na početku novog reda otkucajte * (zvezdicu) i pritisnite razmaknicu ili Tab.

 2. Otkucajte željeni tekst. Kad pritisnete taster Enter, automatski se pravi popunjeni okrugli znak za nabrajanje.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Pravljenje numerisane liste dok kucate

 1. Na početku novog reda otkucajte 1. (broj 1 praćen tačkom), a zatim pritisnite razmaknicu ili taster Tab.

 2. Otkucajte željeni tekst. Kad pritisnete taster Enter, automatski se pravi numerisani znak za nabrajanje.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Dodavanje slika

Možete da koristite grafiku i fotografije da bi prezentacije bile dinamičnije.

Napomena: U sledećim koracima se pretpostavlja da slike čuvate u fascikli Slike na računaru.

 1. Kada je fokus na slajdu, pritiskajte taster Tab da biste se kretali između čuvara mesta na njemu. Čitač ekrana najavljuje tip čuvara mesta dok se krećete, na primer „Okvir za tekst naslova, uređivanje“.

 2. Kada pronađete čuvar mesta umesto kog želite da dodate sliku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, pa P. Otvara se dijalog Umetanje slike. Dijalog podrazumevano prikazuje fasciklu Slike na računaru.

 3. Fokus je u početku u polju Ime datoteke. Unesite prvih nekoliko slova imena datoteke slike, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate pretrage.

  • Narator ne čita prvi podudarni rezultat automatski. Čućete samo: „Kraj reda“. Pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+D da biste čuli ime datoteke.

  • Ako ima još rezultata, pritisnite taster sa strelicom nadole da bi ih čitač ekrana pročitao.

  • Ako nema rezultata, čućete „Strelica nadole“ umesto „Kraj reda“.

 4. Pritisnite taster Enter da biste dodali sliku umesto izabranog čuvara mesta u prezentaciji.

Dodavanje beleški govornika

U beleške govornika možete da dodate korisne činjenice i beleške i koristite ih dok držite prezentaciju.

 1. Da biste bili sigurni da je okno Napomene otvoreno za slajd za koji želite da dodate komentare, izaberite normalni prikaz pritiskom na Alt+W, pa na L.

 2. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete: „Napomene slajda, okno“.

 3. Otkucajte napomene.

 4. Da biste vratili fokus na slajd, pritiskajte F6 dok ne čujete naslov slajda, pa „Slajd“.

  Savet: Ponekad čitač ekrana izgubi fokus i ne pročita naslov slajda. Ako se to desi, dvaput pritisnite kombinaciju tastera Alt+Tab da biste pokušali da premestite fokus sa PowerPoint prozora i nazad.

Izlaganje prezentacije

Kada prezentacija bude spremna, lako možete da je prikažete drugima.

 1. Otvorite prezentaciju u programu PowerPoint.

 2. Da biste pokrenuli projekciju slajdova, pritisnite taster F5.

 3. Da biste prešli na sledeći slajd, pritisnite razmaknicu. Da biste otišli na prethodni slajd, pritisnite taster Backspace.

 4. Da biste zatvorili projekciju slajdova, pritisnite taster Esc.

Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje tasterskih prečica za prikazivanje prezentacije.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za štampanje prezentacija u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za čitanje ili dodavanje beležaka govornika i komentara u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, za kreiranje, čitanje i uređivanje prezentacija. PowerPoint prezentacija je projekcija slajdova. Svaki slajd je platno za slike, reči i oblike koji vam omogućavaju da ispričate priču.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint za Android

Iskoristite većinu PowerPoint za Android funkcija i nosite prezentacije svuda sa sobom tako što ćete se prijaviti u PowerPoint za Android. Takođe možete da koristite aplikaciju bez prijavljivanja.

 1. Na početnom ekranu ili u meniju Aplikacije na uređaju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „PowerPoint“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se PowerPoint za Android.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign in“ (Prijavite se), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Get things done on the go“ (Obavite stvari u pokretu).

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prijavi se’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako nemate nalog, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign up for free“ (Prijavite se besplatno), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste otvorili na tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran, a zatim otkucajte adresu e-pošte ili broj telefona koji ste koristili za pravljenje naloga.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Next button“ (Dugme „Dalje“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste otvorili tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran i unesite lozinku.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign in button“ (Dugme za prijavljivanje), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvaranje prezentacije

U PowerPoint za Android brzo možete da otvorite prezentaciju na kojoj ste nedavno radili ili možete da potražite datoteku u OneDrive ili na uređaju.

 1. U početnom prikazu programa PowerPoint za Android brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Open button“ (Dugme „Otvori“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: Da biste brzo otvorili prezentaciju na kojoj ste nedavno radili, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime prezentacije, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. U meniju Otvaranje brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime prezentacije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prezentacija se otvara u prikazu Čitanje.

 4. Da biste se premestili na prikaz Uređivanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Slajd jedan, izabrano“.

 5. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 6. Dvaput dodirnite ekran. Prezentacija se otvara u prikazu Uređivanje.

Čitanje sadržaja slajda u prikazu „Uređivanje“

Možete da proverite sadržaj slajda dok radite na prezentaciji u prikazu Uređivanje.

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Broj slajda, kontrola za uređivanje slajda“. Fokus je sada na glavnoj oblasti sadržaja.

 2. Brzo prevucite nadesno i TalkBack najavljuje prvi element slajda. Ukoliko je element tekstualan, TalkBack čita njegov sadržaj.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete sve elemente na slajdu.

 4. Ako slajd ima beleške govornika, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Napomene slajda, <beleške govornika>“.

Čitanje sadržaja slajda u drugim prikazima

 • U prikazu Projekcija slajdova TalkBack najavljuje sadržaj slajda automatski kada otvorite slajd. Možete takođe da pomerite jedan prst polako u gornji deo ekrana i TalkBack najavljuje elemente slajda i njihov sadržaj.

 • U prikazu Čitanje, brzo prevucite nalevo ili nadesno. TalkBack najavljuje broj slajda, naslov i da li slajd ima beleške ili komentare.

Navigacija kroz slajdove

Proverite da su slajdovi poređani po ispravnom redosledu i da li je sav sadržaj u prezentaciji.

 • U prikazu Uređivanje, da biste prešli na sledeći slajd, brzo prevucite nagore sa dva prsta. Da biste otišli na prethodni slajd, brzo prevucite nadole pomoću dva prsta.

 • U prikazu Čitanje, da biste prešli na sledeći slajd, brzo prevucite nadesno jednim prstom. Da biste otišli na prethodni slajd, brzo prevucite nalevo jednim prstom.

Izbor teme

Da biste prezentaciju učinili zanimljivijom ili dali slajdovima objedinjeni izgled i doživljaj, odaberite i primenite temu među mnogobrojnim PowerPoint za Android dizajnima.

 1. U prikazu Uređivanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Razvij, prebaci, nije potvrđeno“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni sa karticama, <trenutna kartica> izabrana“.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Dizajn’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Meni ’Teme’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Teme“.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu temu, a zatim dodirnite dvaput ekran. Izabrani meni se primenjuje na celu prezentaciju, a fokus se vraća na karticu Dizajn.

Umetanje novog slajda

Dodate koliko god slajdova želite u prezentaciju.

 1. U prikazu Uređivanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Razvij, prebaci, nije potvrđeno“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni sa karticama, <trenutna kartica> izabrana“.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Umetanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novi slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Novi slajd je sada dodat i prikazuje se u glavnoj oblasti sadržaja.

Čuvanje prezentacije

Ako ste prijavljeni, PowerPoint za Android automatski čuva prezentaciju u OneDrive dok radite. Ako želite da sačuvate kopiju prezentacije na uređaju, to možete lako da uradite uz TalkBack.

 1. U prikazu Čitanje brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Datoteka’ je otvoren“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste otvorili na tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran, a zatim otkucajte ime pod kojim želite da sačuvate datoteku.

 4. Kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete lokaciju gde želite da sačuvate datoteku, na primer, „Ovaj uređaj, prezentacije“. Da biste izabrali lokaciju, dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno do željene fascikle, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Datoteka je sačuvana i fokus se vraća na prikaz Čitanje.

Dodavanje teksta

Koristite TalkBack za jednostavno dodavanje teksta na slajdove i prenošenje poruke.

 1. U prikazu Uređivanje, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Broj slajda, kontrola za uređivanje slajda“. Fokus je sada na glavnoj oblasti sadržaja.

 2. Brzo prevucite nadesno i TalkBack najavljuje prvi element slajda. Ukoliko je element tekstualan, čućete: „Okvir za tekst naslova“ ili „Okvir za tekst“.

 3. Na tekstualnom elementu, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „<Tip polja za tekst>, izabrano, dugme ’Iseci’“. Kontekstualni meni se otvara i fokus je na dugmetu Iseci.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Uredi tekst’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prikazuje tastaturu <jezik tastature>“.

  Savet: Da biste nalepili kopirani deo teksta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nalepi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste kucali tekst, prevucite prstom preko donjeg dela ekrana. TalkBack najavljuje znakove na tastaturi na ekranu. Kada čujete znak koji želite, podignite prst. Znak se dodaje u okvir za tekst.

  Ako je prediktivni unos teksta aktiviran, možete da izaberete predložene reči na isti način.

Oblikovanje teksta

Da biste prezentaciju učinili pristupačnijom za različite vrste publike, možete da, na primer, povećate veličinu fonta ili primenite podebljano oblikovanje da bi tekst bio čitljiviji.

 1. U prikazu Uređivanje, pređite na okvir za tekst koji želite da oblikujete kao u članku Dodavanje teksta.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Razvij, prebaci, nije potvrđeno“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni sa karticama, <trenutna kartica> izabrana“.

 3. Dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni sa karticama.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju za oblikovanje teksta, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Neke opcije imaju podmenije za oblikovanje. Da biste pristupili podmenijima, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „<Opcija oblikovanja>, meni“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno u podmeniju dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Dodavanje slika

Ponekad slika vredi više od hiljadu reči, pa zašto ne dodate sliku da biste osvežili prezentaciju. Možete da dodate sliku sa uređaja ili iz skladišta u oblaku.

 1. U prikazu Uređivanje brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Fotografije’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Nedavno’“. Otvara se meni Otvaranje iz. Fokus je na opciji Nedavno.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete lokaciju sa koje želite da dodate sliku, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Na izabranoj lokaciji, pronađite željenu sliku, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slika se dodaje na slajd.

Detaljnija uputstva o tome kako se dodaju slike potražite u članku Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint.

Dodavanje beleški govornika

Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača.

 1. U prikazu Uređivanje brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Napomene’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Okno Napomene se otvara u dnu ekrana.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kontrola napomena“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prikazuje tastaturu <jezik tastature>“.

 3. Otkucajte tekst napomene kao u članku Dodavanje teksta. Dodaju se u znakovi ili reči u okno Napomene.

 4. Kada završite kucanje, dodirnite ekran jednom.

 5. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Gotovo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća na slajd.

Izlaganje prezentacije

Kada dođe vreme da delite prezentaciju sa publikom, pokrenite projekciju slajdova.

 1. U prikazu Uređivanje otvorite prvi slajd prezentacije i brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Predstavi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Slajd jedan, izabrano“. Otvara se prikaz Projekcija slajdova sa fokusom na prvom slajdu u oknu Sličica.

 2. Da biste prikazali sledeći slajd, prevucite nadesno i dvaput dodirnite ekran. Da biste se vratili i prikazali prethodni slajd, prevucite nalevo i dvaput dodirnite ekran.

Izlazak iz prikaza „Projekcija slajdova“

Kada želite da zaustavite izlaganje, u prikazu Projekcija slajdova brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Završi projekciju’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint Mobile uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, za kreiranje, čitanje i uređivanje prezentacija. PowerPoint prezentacija je projekcija slajdova. Svaki slajd je platno za slike, reči i oblike koji vam omogućavaju da ispričate priču.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint

 1. Na početnom ekranu uređaja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „PowerPoint“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Početna stranica, okno“, iza čega sledi ime naloga i „Dugme“.

Napomena: Ako ste prezentaciju ostavili otvorenu kada ste poslednji put koristili PowerPoint, aplikacija se otvara tamo gde ste stali.

Otvaranje prezentacije

Na početnoj stranici je lista nedavno otvaranih prezentacija.

 1. Na PowerPoint početnoj stranici, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime prezentacije, a zatim lokaciju datoteke. Ako prva prezentacija na listi nije odgovarajuća, nastavite da brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete onu koju želite.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabranu prezentaciju. Čućete: „Prozor programa PowerPoint, slajd“, iza čega sledi naslov prvog slajda. Sada ste u prikazu izbora slajda.

Navigacija kroz slajdove

 1. U prikazu izbora slajda, brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste se kretali između slajdova. Narator čita naslov i broj stranice za svaki slajd.

 2. Kada pronađete slajd koji želite da otvorite, dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu za uređivanje i čujete: „Slajd, okno“.

 4. Da biste se vratili u prikaz za izbor slajdova, prevlačite nadesno dok ne čujete „Isključi, nazad, dugme“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čitanje sadržaja slajda

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da pročitate u programu PowerPoint.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Predstavi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Položeni režim“. Rotirajte uređaj 90 stepeni u smeru suprotnom od kazaljki na satu. U suprotnom, uputstva za prevlačenje data ovde funkcionišu drugačije.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Okvir za tekst naslova“ ili „Okvir za tekst“, a zatim brzo prevucite nadole sa 3 prsta da biste pročitali sadržaj.

 4. Ako postoji više okvira za tekst na slajdu, prevucite nadesno da biste prešli na sledeći, a zatim brzo prevucite nadole sa 3 prsta da biste pročitali sadržaj.

  Savet: Kada čujete „Nazad, dugme je skupljeno“ posle brzog prevlačenja nadesno, znate da slajd više nema sadržaja.

 5. Da biste otišli na sledeći slajd, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Sledeći slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Kada stignete do poslednjeg slajda, čućete: „Kraj projekcije slajdova“. Dvaput dodirnite ekran da biste napustili prikaz prezentacije.

  Savet: Da biste napustili prikaz prezentacije u bilo kom trenutku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nazad, dugme je skupljeno“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Rotirajte uređaj 90 stepeni u smeru kretanja kazaljki na satu da biste vratili uređaj u uspravni položaj. Čućete: „Uspravni režim“.

Izbor teme

 1. Prilikom prikazivanja slajda u PowerPoint, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Više opcija, dugme je skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Početak, dugme je skupljeno“.

 2. Dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dizajn, 4 od 8“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Teme’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete temu koju želite da koristite, na primer „Galerija“ ili „Nebeska“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Primena teme“.

  Napomena: Narator najavljuje da li uređaj mora da preuzme fontove koji nedostaju da bi primenio izabranu temu.

 5. Da biste zatvorili meni Dizajn, prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Nazad, dugme je skupljeno“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje novog slajda

PowerPointdodaje nove slajdove posle slajda koji ste poslednji otvorili, pa pre nego što dodate novi slajd, morate da odete na odgovarajuću lokaciju kao što je objašnjeno u članku Navigacija kroz slajdove.

 1. U prikazu za izbor slajdova, prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novi slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čuvanje prezentacije

 1. U prikazu za izbor slajdova, prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete ime prezentacije, što je podrazumevano „Prezentacija“.

 3. Ako želite da promenite ime, dvaput dodirnite ekran i koristite tastaturu na ekranu da biste uneli novo ime. Dovršite kucanje imena tako što ćete izabrati Enter na tastaturi.

 4. Da biste zatvorili meni Čuvanje, prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Nazad, dugme je skupljeno“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

PowerPoint automatski čuva sve promene prezentacije pomoću imena koje ste uneli.

Dodavanje teksta

 1. Prilikom prikazivanja slajda u PowerPoint, brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst gde želite da dodate tekst, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst.

 3. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Nazad, dugme je skupljeno“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

  Fokus ostaje na dugmetu Nazad. Ponovo dvaput dodirnite ekran da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Oblikovanje teksta

Možete da dodate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu u bilo koji okvir za tekst u prezentaciji. Liste vam pomažu da organizujete tekst.

 1. Prilikom prikazivanja slajda u PowerPoint, brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst gde želite da dodate znakove za nabrajanje ili brojeve, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 2. Da biste dodali znakove za nabrajanje ili numerisanje:

  • Da biste dodali stavku na listu sa znakovima za nabrajanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Isključeno, znakovi za nabrajanje, dugme, dvaput dodirnite da biste uključili“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali stavku na numerisanu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Isključeno, numerisanje, dugme, dvaput dodirnite da biste uključili“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali stavku liste.

 4. Da biste dodali još jednu stavku liste, prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Enter“. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli novu stavku liste i koristite tastaturu da biste je otkucali.

 5. Da biste dovršili listu, prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Nazad, dugme je skupljeno“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

  Fokus ostaje na dugmetu Nazad. Ponovo dvaput dodirnite ekran da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje slika

U prezentaciji možete da koristite bilo koju sliku koju ste sačuvali na uređaju.

 1. Prilikom prikazivanja slajda u PowerPoint, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Fotografije’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Prozor ’Fotografije’“. Fokus je na najnovijoj fotografiji i Narator najavljuje ime datoteke.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete sliku koju želite da koristite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Izabrano“, a zatim ime datoteke slike.

 3. Prevucite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete „Dugme ’Umetni traku sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Aplikacija Fotografije se zatvara i umeće se slika na slajd.

Dodavanje beleški govornika

Beleške govornika možete da koristite da biste uključili dodatne informacije ili komentare koje ne želite da uključite u prezentaciju.

 1. Prilikom prikazivanja slajda u PowerPoint, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Isključeno, napomene, dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Napomene slajda, tekst koji je moguće urediti“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali napomenu.

 4. Prevlačite prstom preko gornjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete „Dugme ’Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

 5. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili okno Napomene.

Izlaganje prezentacije

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da izložite u PowerPoint.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Predstavi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Položeni režim“. Rotirajte uređaj 90 stepeni u smeru suprotnom od kazaljki na satu. U suprotnom, uputstva za prevlačenje data ovde funkcionišu drugačije.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Slajd 1“, iza čega sledi naslov i „Kontrola projekcije slajdova“. Dodirnite ekran dvaput da biste prešli na sledeći slajd.

 4. Dvaput dodirnite ekran da biste se pomerali unapred u prezentaciji. Kada stignete do poslednjeg slajda, čućete: „Kraj projekcije slajdova“. Dvaput dodirnite ekran da biste napustili prikaz prezentacije.

 5. Vratite uređaj na uspravni položaj. Čućete: „Uspravni režim“.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint Online uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, za kreiranje, čitanje i uređivanje prezentacije. PowerPoint prezentacija je projekcija slajdova. Svaki slajd je platno za slike, reči i oblike koji vam omogućavaju da ispričate priču.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi PowerPoint Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

U ovoj temi

Otvaranje usluge PowerPoint Online

Prijavite se u PowerPoint Online i ponesite prezentacije sa sobom kuda god da idete.

 1. U pregledaču idite na sajt Office Online.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „PowerPoint, veza“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste se prijavili pomoću Microsoft naloga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Da biste se prijavili pomoću poslovnog ili školskog naloga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N.

 4. Pritisnite taster Enter. Otkucajte akreditive i pritisnite taster Enter.

 5. Otvara se PowerPoint Online. Čućete: „Microsoft PowerPoint Online“. Fokus je na kartici Datoteka, na opciji za novu praznu prezentaciju.

Otvaranje prezentacije

U PowerPoint Online brzo možete da otvorite prezentaciju na kojoj ste nedavno radili ili možete da potražite datoteku u OneDrive fasciklama.

 1. Na kartici Datoteka pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ili ime prezentacije na kojoj želite da radite ili „Otvori iz usluge OneDrive“, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ako ste izabrali Otvori iz usluge OneDrive, OneDrive se otvara. Pritiskajte taster Tab i tastere sa strelicama da biste pronašli datoteku, a zatim pritisnite taster Enter.

   Savet: Ako već radite na slajdu u prikazu Uređivanje, da biste prešli na meni Otvaranje, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete trenutnu karticu, a zatim pritisnite tastere F, pa O. Pritisnite taster Tab da biste prešli na datoteku ili lokaciju za čuvanje u meniju Otvaranje, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Datoteka se otvara u prikazu Čitanje. Da biste se prebacili na prikaz Uređivanje, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Uređivanje prezentacije“, pa pritisnite taster Enter. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Uredi u pregledaču“, a zatim pritisnite taster Enter.

Čitanje sadržaja slajda u prikazu „Uređivanje“

Možete da proverite sadržaj slajda dok radite na prezentaciji u prikazu Uređivanje.

 1. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Tabla sa slajdovima“, a zatim pritisnite taster Tab. Čitač ekrana najavljuje prvi element na slajdu i čita njegov sadržaj.

 2. Da biste prešli na sledeći element i pročitali ga, pritisnite taster Tab.

Čitanje sadržaja slajda u drugim prikazima

Čitač ekrana može da čita sadržaj slajdova u prikazu Čitanje ili Projekcija slajdova.

Čitanje sadržaja slajda u prikazu „Čitanje“

 1. Da biste pronašli prikaz Čitanje, u prikazu Uređivanje pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim pritisnite W. Čućete: „Izabrano, kartica ’Prikaz’“.

 2. Pritisnite taster D. Otvara se prikaz Čitanje.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Grupa“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+M. Čitač ekrana počinje da čita sadržaj slajda.

 4. Da biste zaustavili čitač ekrana, pritisnite Ctrl.

Čitanje sadržaja slajda u prikazu „Projekcija slajdova“

 1. Da biste pronašli prikaz Projekcija slajdova, u prikazu Uređivanje pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim pritisnite W. Čućete: „Izabrano, kartica ’Prikaz’“.

 2. Pritisnite taster B. Prvi slajd prezentacije se otvara u prikazu Projekcija slajdova.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime prezentacije, a zatim pritisnite Caps Lock+M. Čitač ekrana počinje da čita sadržaj slajda.

 4. Da biste zaustavili čitač ekrana, pritisnite Ctrl.

Čitanje sadržaja slajda u pristupačnom prikazu

 1. Da biste otišli na pristupačniji prikaz, u prikazu Čitanje ili Projekcija slajdova pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+; (tačka i zarez).

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime prezentacije, a zatim pritisnite Caps Lock+M. Čitač ekrana počinje da čita sadržaj slajda.

 3. Da biste zaustavili čitač ekrana, pritisnite Ctrl.

Navigacija kroz slajdove

Proverite da su slajdovi poređani po ispravnom redosledu i da li je sav sadržaj prisutan.

 1. U prikazu Uređivanje pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete broj i naslov trenutnog slajda. Fokus se premešta na okno sa sličicama.

 2. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali kroz okno sa sličicama. Čitač ekrana najavljuje broj i naslov slajda i da li slajd ima beleške ili komentare.

 3. Da biste prešli iz okna sa sličicama na slajd, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Tabla sa slajdovima“, a zatim pritisnite taster Tab.

 4. Da biste se kretali kroz slajd, pritiskajte taster Tab dok ne prođete kroz sve elemente na slajdu.

Izbor teme

Da biste prezentaciju učinili zanimljivijom ili dali slajdovima objedinjeni izgled i doživljaj, odaberite i primenite temu među mnogobrojnim dizajnima dostupnim u PowerPoint Online.

 1. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete trenutnu karticu, a zatim pritisnite taster G. Čućete: „Izabrano, kartica ’Dizajn’“.

 2. Pritisnite taster H. Čućete: „Office tema“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete željenu temu, a zatim pritisnite taster Enter.

Umetanje novog slajda

Dodate koliko god slajdova želite u prezentaciju.

 1. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je fokus na drugoj kartici, pritisnite taster Tab ili Shift+Tab dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Novi slajd’“, a zatim pritisnite Enter. Otvara se dijalog Novi slajd i čujete ime izabranog rasporeda slajda.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete raspored na slajdu koji želite da umetnete, a zatim pritisnite taster Enter ili Alt+Enter.

Savet: Da biste brzo dodali novi prazan slajd, na osnovu postojećeg rasporeda slajda, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete broj i naslov trenutnog slajda. Fokus se premešta na okno sa sličicama. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željeni slajd, a zatim pritisnite Ctrl+M.

Čuvanje prezentacije

PowerPoint Online automatski čuva prezentaciju u OneDrive dok radite. Ako želite da sačuvate kopiju prezentacije na uređaju, to možete lako da uradite pomoću čitača ekrana i tasterskih prečica. Možete da preuzmete prezentaciju kao PowerPoint PPTX, PDF ili ODP datoteku.

Napomena: Promene koje napravite u lokalnoj kopiji neće biti automatski sačuvane u originalnoj datoteci na OneDrive.

 1. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete trenutnu karticu, a zatim pritisnite taster F. Čućete: „Datoteka, zatvori meni, stavka menija“.

 2. Pritisnite taster L. Otvara se meni Preuzimanje kao.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju preuzimanja, a zatim pritisnite taster Enter. Čućete: „Veza ’Kliknite ovde a biste preuzeli <izabrani format za preuzimanje>’“. Da biste izabrali vezu, pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka je preuzeta na uređaj.

Dodavanje teksta

Koristite čitač ekrana i tasterske prečice za jednostavno dodavanje teksta na slajdove i prenošenje poruke.

 1. Da biste premestili fokus u oblast na slajdu koja se može uređivati, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Tabla sa slajdovima“.

 2. Da biste prešli na prvi čuvar mesta na slajdu, pritisnite taster Tab. Tip čuvara mesta se objavljuje. Ako je u pitanju čuvar mesta za tekst, pritisnite taster Enter, a zatim otkucajte sadržaj.

 3. Pritisnite taster F2 kada završite.

 4. Da biste prešli na sledeći čuvar mesta, pritisnite taster Tab. Da biste uredili čuvar mesta, pritisnite taster Enter. Da biste izašli, pritisnite taster F2. Ponovite za sve čuvara mesta na slajdu.

Oblikovanje teksta

Da biste prezentaciju učinili pristupačnijom za različite vrste publike, možete da, na primer, povećate veličinu fonta ili primenite podebljano oblikovanje da bi tekst bio čitljiviji.

 1. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je fokus na drugoj kartici, pritisnite taster Tab ili Shift+Tab dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Da biste premestili fokus u oblast na slajdu koja se može uređivati, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Tabla sa slajdovima“.

 3. Da biste prešli na prvu oblast koja se može uređivati na slajdu, pritisnite taster Tab.

 4. Da biste izabrali oblast koja se može uređivati, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste izabrali sav tekst u oblasti, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A. Da biste izabrali deo teksta u oblasti, pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete tekst, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+tasteri sa strelicama da biste izabrali deo teksta koji želite.

 6. Koristite sledeće tasterske prečice da biste primenili najčešće korišćene opcije oblikovanja na izabrani tekst:

  • Podebljano: Ctrl+B

  • Kurziv: Ctrl+I

  • Podvučeno: Ctrl+U

  • Povećavanje veličine fonta: Ctrl+]

  • Smanjenje veličine fonta: Ctrl+[

 7. Da biste pristupili dodatnim opcijama za oblikovanje, izaberite tekst, pritiskajte taster Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete opciju oblikovanja koju želite, na primer, „Dugme ’Znakovi za nabrajanje’“. Da biste izabrali opciju, pritisnite razmaknicu. Da biste razvili kombinovane okvire, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole.

Dodavanje slika

Ponekad slika vredi više od hiljadu reči, pa zašto ne dodate sliku da biste osvežili prezentaciju. U PowerPoint Online možete da dodate slike iz svog spremišta ili da koristite slike direktno sa interneta.

Savet: Da biste dodali slike na pravo mesto i prave veličine, koristite slajd napravljen na osnovu rasporeda na slajdu koji je dizajniran za rad sa slikama, kao što je Slika sa natpisom. Za više detalja pogledajte članak Umetanje slike korišćenjem čitača ekrana u programu PowerPoint Online.

Dodavanje slika sa uređaja

 1. Na slajdu na koji želite da dodate sliku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete trenutnu karticu i zatim pritisnite taster N. Čućete: „Izabrano, kartica ’Umetanje’“.

 2. Pritisnite taster P. Otvara se Windows dijalog Otvaranje, a fokus je na polju za ime datoteke.

 3. Pritiskajte taster Tab i tastere sa strelicama dok ne čujete željenu datoteku slike, a zatim pritisnite Enter.

Dodavanje slika sa interneta

 1. Na slajdu na koji želite da dodate sliku, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete trenutnu karticu i zatim pritisnite taster N. Čućete: „Izabrano, kartica ’Umetanje’“.

 2. Pritisnite taster F. Otvara se dijalog Bing Images pretraga, a fokus je na polju za pretragu.

 3. Otkucajte reči za pretragu i pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete prvi rezultat pretrage.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete sliku koju želite da dodate, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Umetni’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje beleški govornika

Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača.

 1. Na slajdu gde želite da dodate beleške govornika, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete podrazumevani jezik, na primer, „Engleski, SAD, dugme“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Isključeno, dugme ’Beleške’“, a zatim pritisnite Enter. Ako čujete „Uključeno, dugme ’Beleške’“, možete da pređete na sledeći korak.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Napomene slajda, uređivanje“.

 4. Otkucajte beleške govornika za slajd.

Izlaganje prezentacije

Kada dođe vreme da delite prezentaciju sa publikom, koristite tasterske prečice i čitač ekrana da biste pokrenuli projekciju slajdova.

 1. U prikazu Uređivanje pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim pritisnite taster W. Čućete: „Izabrano, kartica ’Prikaz’“.

 2. Pritisnite B. Počinje projekcija slajdova, počevši od prvog slajda u prezentaciji.

  Savet: Da biste pokrenuli projekciju slajdova od trenutnog slajda, pritisnite taster C.

 3. U projekciji slajdova, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime prezentacije. Fokus se premešta na projekciju slajdova.

 4. Da biste prešli na sledeći slajd, pritisnite taster N. Da biste se vratili na prethodni slajd, pritisnite taster P.

Izlazak iz prikaza „Projekcija slajdova“

Kad želite da zaustavite izlaganje, pritisnite taster Esc. Fokus se vraća na prikaz Uređivanje.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×