Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint sa tastature i čitač ekrana da biste kreirali, čitanje, i uredite prezentacije. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

PowerPoint prezentacija je projekciju slajdova. Svaki slajd je podlogu za slike, reči, i oblike koji vam pomažu da sastavljanje priče.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint

Da biste otvorili PowerPoint, pritisnite taster sa Windows logotipom otkucajte PowerPointi pritisnite taster Enter. PowerPoint se otvara u prikazu koji prikazuje nedavne prezentacije, polja za pretragu, predloške i teme. Fokus je na predlošku Prazne prezentacije .

Prijavite se na Microsoft nalog

Da biste došli na najbolji način iskoristili PowerPoint funkcije, prijavite se u Microsoft nalog.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite PowerPoint uputstvima u Programu PowerPoint otvorite. Možete doći u prikazu "Predlošci". Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Prijavljivanje da biste maksimalno iskoristili Office”, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ako već uređujete prezentaciju u normalnom prikazu, pritisnite tastere Alt + F da biste otvorili meni " datoteka ". A zatim pritisnite taster D, s U naratoru, čujete: „Nalozi prozor”. U JAWS, čujete: „Nalozi”.

 2. Otkucajte u vaše e-pošte ili broj telefona, pritisnite taster Enter i zatim pritisnite taster Tab. Čujete: „Lozinka”.

 3. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

  Napomena: Ako koristite nalog organizacije, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

  Savet: Ako vam je ne odjavili PowerPoint poslednji put ste koristili, aplikaciju otvara bez upita možete da se prijavite.

Otvaranje prezentacije

PowerPoint čuva listu datoteka koje ste nedavno otvarali, tako da se lako ponovo da ih pronađete.

 1. Posle otvaranja PowerPoint, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Nedavno” praćeno imenom u prezentaciji.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete prezentaciju koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ako ne čujete prezentacije na listi nedavno prezentacija, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Više prezentacija, hiperveze”, i pritisnite taster Enter. Možete odmah da potražite prezentaciju na računaru ili na mrežnim lokacijama ste povezani, kao što je OneDrive.

Čitanje sadržaja slajda u normalnom prikazu

Svaki slajd ima jedan ili više čuvara mesta, to jest, okvire za tekst i druge elemente sadržaja.

 1. Kada je fokus na slajdu, pritisnite taster Tab da biste se kretali između njegove čuvara mesta. Čitača ekrana objavljuje tip čuvara mesta dok se između njih, na primer, „okvir za tekst naslova, okvir za tekst”

 2. Da biste pročitali sadržaj čuvara mesta, pritisnite SR ključnih + R.

  Da biste zaustavili kontinuirano čitanje, pritisnite Ctrl.

 3. Kada pročitate sadržaj, pritisnite taster Esc da biste vratili fokus na slajd.

Čitanje sadržaja slajda u drugim prikazima

Pored normalan prikaz, PowerPoint pruža nekoliko druge prikaze za rad sa slajdovima.

 • Prikaz strukture. Pruža prikaz sadržaja slajda samo u vidu teksta. Da biste otvorili Prikaz strukture, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, P, a zatim O. Da biste se prebacivali između sličica i prikaza strukture u normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Tab.

  Napomena: Narator ponekad ne najavi Prikaz strukture nakon pritiska na Alt+W, P, pa O.

 • Sortiranje slajdova. Prikazuje sve slajdove po horizontalnom redosledu u redovima da biste lako mogli da isecate, kopirate, nalepljujete i preuređujete slajdove. Čitači ekrana identifikuju slajdove po broju i naslovu. Da biste otvorili prikaz Sortiranje slajdova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa I. Da biste se vratili u normalni prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa L.

 • Čitanje. Omogućava vam da pregledate prezentaciju na sličan način kao u prikazu Prezentacija. Da biste otvorili Prikaz za čitanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa D. Da biste se vratili u prethodni prikaz, pritisnite taster Esc.

 • Master slajda. Omogućava vam da unosite promene dizajna koje se primenjuju na sve slajdove. Da biste otvorili prikaz Master slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa M. Kartica Master slajda (Alt+M) se dodaje na traku između kartica Datoteka i Početna. Da biste zatvorili prikaz Master slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M, C.

 • Projekcija slajdova. Pruža prikaz slajdova preko celog ekrana da bi ih publika videla tokom prezentacije. Da biste pokrenuli projekciju slajdova, pritisnite taster F5. Da biste se kretali, pritisnite taster Page Down. Da biste se vratili, pritisnite taster Page Up. Da biste završili, pritisnite taster Esc.

 • Prikaz za izlagača. Radite sa prezentacijom sa beleškama govornika na jednom računaru (na primer, laptopu), dok publika gleda prezentaciju bez beležaka na drugom monitoru. Ako je vaš računar povezan sa drugim ekranom, kada pokrenete prezentaciju u prikazu Projekcija slajdova, automatski se otvara prikaz za izlagača na ekranu računara. Ako radite na jednom monitoru, da biste otvorili prikaz za izlagača, pritisnite Shift+F10, R.

  Da biste pročitali objekte na slajdu, koristite sledeće prečice:

  • Da biste otišli pregled slajda, pritisnite SR ključnih + levi ili desni taster sa strelicom i pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + Enter da biste premestili fokus na prozor projekcije slajdova .

  • U prozoru za projekciju slajdova , pritisnite taster SR taster nadesno ili nalevo taster sa strelicom da biste se kretali kroz sve objekte. Da biste pročitali objekte, pritisnite SR ključnih + R.

  • Da biste vratili Prikaz za izlagača prozora, pritiskajte SR ključnih + taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Vratili u prikaz za izlagača”, a zatim pritisnite taster SR taster Enter.

   Napomena: Ako izlažete bez prikaza za izlagača, nećete čuti „Vratite se na prikaz za izlagača”.

Za više informacija, idite na Korišćenje tasterskih prečica za izlaganje PowerPoint prezentacije i koristite čitač ekrana da biste prikazali prezentaciju u programu PowerPoint.

Navigacija kroz slajdove

Možete da koristite okno sa sličicama da biste se brzo kretali kroz slajdove.

 1. Pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Okno sa sličicama”, praćeno naslov trenutni slajd.

 2. Kada je fokus na oknu sa sličicama, čitači ekrana čitaju naslove slajdova dok se krećete sa jednog slajda na drugi. Da biste prešli na prethodni ili sledeći slajd, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole.

Savet: Ponekad čitača ekrana gubi fokus i ne čita naslov slajda. Ako se to desi, pritisnite tastere Alt + Tab dvaput da probate da biste premestili fokus sa PowerPoint prozora i nazad na sličicama.

Kreirajte novu praznu prezentaciju

Da biste brzo započeli, kreirajte novu praznu prezentaciju. Možete da dodate unapred dizajnirane teme kasnije da biste prezentaciji dali poznati doterani izgled.

Alternativno, možete da kreirate prezentaciju na osnovu predloška. Za uputstva, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prezentacije iz predloška u programu PowerPoint.

 1. Otvaranje PowerPoint. Čujete: „Istaknute, praznu prezentaciju”. Fokus je na opciju praznu prezentaciju. Pritisnite taster Enter.

  Napomena: Ako već uređujete prezentaciju u normalnom prikazu i želite da započnete novu praznu prezentaciju, pritisnite tastere Alt + F + N, L1.

 2. Pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na prvom slajdu čuvar mesta za naslov i otkucajte naslov. Kada završite, pritisnite taster Esc. Da biste prešli na sledeći čuvar mesta, pritisnite taster Tab i počnite da kucate.

  Detaljnija uputstva o tome kako da dodate sadržaj u prezentaciju, idite na koristite čitač ekrana da biste dodali i oblikovali tekst u programu PowerPoint ili koristite čitač ekrana za umetanje i uređivanje slike i tabele u programu PowerPoint.

Dodavanje ili promena teme u prezentaciji

Tema je skup šeme koordinisano boja, stilove fonta i pozadine položaj čuvara mesta. Korišćenje unapred dizajnirane tema da biste brzo promenili celokupnog izgleda prezentacije.

 1. U normalnom prikazu prezentacije, pritisnite tastere Alt + G, a zatim h Čujete: „Ova prezentacija, Office tema”.

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete temu koju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

Umetanje novog slajda

Kad završite sa naslovnim slajdom, spremni ste za dodavanje slajdova za ostatak prezentacije. Svaka tema ima kolekciju unapred definisanih rasporeda slajda. Na primer, može da postoji naslovni slajd, slajd na kom se nalaze okvir za naslov i okvir za sadržaj, kao i slajd na kojem je sadržaj raspoređen u dve kolone.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali novi slajd na osnovu rasporeda na trenutnom, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+M.

  • Da biste dodali slajd koji koristi jedan od drugih rasporeda u odabranom teme, pritisnite taster Alt + H, da. Fokus se premešta na listu rasporeda na slajdu. Koristite tastere sa strelicama da biste potražili raspored na slajdu koji želite. Da biste umetnuli novi slajd sa trenutno izabrani raspored, pritisnite taster Enter.

Savet: Da biste duplirali slajda i njen sadržaj, premestite fokus na slajd u oknu sa sličicama i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + D.

Čuvanje prezentacije

Nije loša ideja da često čuvate ono na čemu radite. Pratite ove korake da biste imenovali i sačuvali prezentaciju prvi put:

 1. Da biste otvorili karticu " Sačuvaj kao ", pritisnite tastere Alt + F, A.

 2. Pritiskajte taster Tab da biste postavili fokus na prvu lokaciju fascikle datoteke navedene u oknu Sačuvaj kao . Čućete ime podrazumevanu lokaciju, kao što su „OneDrive – Microsoft”.

 3. Pritisnite taster strelica nadole da biste premestili kroz listu dostupnih lokacija dok ne dođete do onaj koji želite.

 4. Pritisnite taster Tab da biste se premestili u oblast za imenovanje datoteke. Fokus se premešta na dugme Kretanje nagore.

  Ako želite da nastavite da biste potražili fasciklu koju želite, pritisnite taster Enter. Koristite tastere sa strelicama ili taster Tab da biste pronašli i pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

 5. Da biste Dajte ime datoteci, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Enter ime datoteke ovde”.

 6. Unesite ime prezentacije.

  Savet: PowerPoint podrazumevano čuva prezentaciju kao standardne PowerPoint datoteke sa oznaku tipa datoteke .pptx datoteku. Ako želite da sačuvate prezentaciju kao različit tip datoteke, pritisnite taster Tab i zatim pritisnite taster strelica nadole da biste pregledali opcije. Koristite se nadole i nagore tastere sa strelicama da biste pronašli željene opcije i pritisnite taster Enter da biste napravili izbor.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Kada ste pod imenom datoteke i sačuvali datoteku po prvi put, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + S da biste sačuvali u bilo kom trenutku.

Dodavanje teksta na slajd

Možete da dodate sadržaj na slajd u normalnom prikazu.

 1. Da biste premestili fokus na slajdu, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Slajd”, a zatim broj slajda.

 2. Pritisnite taster Tab da biste otišli čuvar mesta za tekst. Čujete, na primer, „Naslov okvir za tekst, okvira za tekst”, na slajdu naslov.

 3. Otkucajte željeni tekst na slajdu.

 4. Da biste premestili mesto umetanja na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

  Napomena: Ako nema više čuvara mesta za tekst, pritisak na kombinaciju tastera Ctrl+Enter umeće novi slajd sa istim rasporedom kao i na originalnom slajdu i postavlja fokus na prvi čuvar mesta na novom slajdu.

Oblikovanje teksta

Možete da koristite različite stilove fonta, na primer podebljano ili kurziv, i da pravite liste sa znakovima za nabrajanje i numerisane liste pomoću tasterskih prečica.

Promena stila fonta

 1. U čuvar mesta za tekst, izaberite tekst za koji želite da promenite stil fonta.

  Savet: Da biste saznali kako da biste izabrali tekst u PowerPoint koristeći tastaturu, idite na izbor i uređivanje teksta i objekata u Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacije.

 2. Koristite sledeće tasterske prečice da biste promenili stil fonta:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+B da biste podebljali izabrani tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+I da biste izabrani tekst pretvorili u kurziv.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+U da biste podvukli izabrani tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica da biste uklonili sve stilove iz izabranog teksta.

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje dok kucate

 1. Na početku novog reda otkucajte * (zvezdicu) i pritisnite razmaknicu ili Tab.

 2. Otkucajte željeni tekst. Popunjeni round znak za nabrajanje stavke liste se automatski kreira kada pritisnete taster Enter.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Pravljenje numerisane liste dok kucate

 1. Na početku novog reda, otkucajte 1. (broj 1 praćeno perioda), a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA ili taster Tab.

 2. Otkucajte tekst koji želite. Stavke numerisane liste se automatski kreira kada pritisnete taster Enter.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Dodavanje slika

Možete da koristite grafiku i fotografije da bi prezentacije bile dinamičnije.

Napomena: U sledećim koracima se pretpostavlja da slike čuvate u fascikli Slike na računaru.

 1. Kada je fokus na slajdu, pritisnite taster Tab da biste se kretali kroz njegove čuvare mesta. Čitača ekrana objavljuje tip čuvara mesta dok se, na primer, „Naslov za tekst, okvira za tekst”.

 2. Kada pronađete čuvar mesta umesto kog želite da dodate sliku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, pa P. Otvara se dijalog Umetanje slike. Dijalog podrazumevano prikazuje fasciklu Slike na računaru.

 3. Fokus je prvobitno u polje ime datoteke . Počnite da kucate ime datoteke slike. Lista datoteka koje se podudaraju se ažurira dok kucate. Da biste uneli na listi, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + strelica nadole, strelica nadole i zatim pritisnite taster strelica nadole da biste pregledali rezultate pretrage. Čitača ekrana objavljuje datoteke dok se krećete kroz listu.

 4. Pritisnite taster Enter da biste dodali sliku umesto izabranog čuvara mesta u prezentaciji.

Dodavanje beleški govornika

U beleške govornika možete da dodate korisne činjenice i beleške i koristite ih dok držite prezentaciju.

 1. Da biste bili sigurni da je okno Napomene otvoreno za slajd za koji želite da dodate komentare, izaberite normalni prikaz pritiskom na Alt+W, pa na L.

 2. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete: „Napomene slajda, okno“.

 3. Otkucajte napomene.

 4. Da biste se vratili u fokus na slajd, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Slajd” praćeno broj slajda.

  Savet: Ponekad čitača ekrana gubi fokus i ne čita naslov slajda. Ako se to desi, pritisnite tastere Alt + Tab dvaput da biste pokušali da premestite fokus iz prozora PowerPoint i nazad.

Predstavljanje slajdova publici

Kada prezentacija bude spremna, lako možete da je prikažete drugima.

 1. Otvorite prezentaciju u PowerPoint.

 2. Da biste pokrenuli projekciju slajdova, pritisnite taster F5.

 3. Da biste prešli na sledeći slajd, pritisnite razmaknicu. Da biste otišli na prethodni slajd, pritisnite taster Backspace.

 4. Da biste zatvorili projekciju slajdova, pritisnite taster Esc.

Za više informacija pogledajte Korišćenje tasterskih prečica za izlaganje PowerPoint prezentacije i koristite čitač ekrana da biste prikazali prezentaciju u programu PowerPoint.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint za Android sa TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, za kreiranje, čitanje i uređivanje prezentacije. PowerPoint prezentacija je projekciju slajdova. Svaki slajd je podlogu za slike, reči, i oblike koji vam pomažu da sastavljanje priče.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint i prijavljivanje

Iskoristite PowerPoint za Android funkcije i nosite prezentacija sa vama gde god da se prijavite u PowerPoint. Takođe možete da koristite aplikaciju bez prijavljivanja.

 1. Na početnom ekranu ili u meniju Aplikacije na uređaju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „PowerPoint“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se PowerPoint za Android.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign in“ (Prijavite se), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Get things done on the go“ (Obavite stvari u pokretu).

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prijavi se’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako nemate nalog, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign up for free“ (Prijavite se besplatno), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste otvorili na tastaturi na ekranu, dvaput karticu na ekran, a zatim otkucajte e-adresu, broj telefona ili Skype adresu koju ste koristili da biste kreirali nalog.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Next button“ (Dugme „Dalje“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste otvorili tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran i unesite lozinku.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign in button“ (Dugme za prijavljivanje), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvaranje prezentacije

U PowerPoint, brzo možete da otvorite prezentaciju koja kojima ste nedavno radili ili možete da pregledate u OneDrive ili uređaj za datoteku.

 1. U prikazu otvaranje PowerPointprevucite udesno sve dok ne čujete „Dugmeta otvori”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: Da biste brzo otvorili prezentaciju na kojoj ste nedavno radili, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime prezentacije, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. U meniju Otvaranje brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime prezentacije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prezentacija se otvara u prikazu Čitanje.

 4. Da biste se premestili na prikaz Uređivanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Slajd jedan, izabrano“.

 5. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 6. Dvaput dodirnite ekran. Prezentacija se otvara u prikazu Uređivanje.

Čitanje sadržaja slajda u prikazu „Uređivanje“

Možete da proverite sadržaj slajda dok radite na prezentaciji u prikazu Uređivanje.

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Broj slajda, kontrola za uređivanje slajda“. Fokus je sada na glavnoj oblasti sadržaja.

 2. Brzo prevucite nadesno i TalkBack najavljuje prvi element slajda. Ukoliko je element tekstualan, TalkBack čita njegov sadržaj.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete sve elemente na slajdu.

 4. Ako okno za napomene slajda je otvorena i ima beleške govornika, brzo prevucite do čujete: „Slajd beleške”, a zatim beleške govornika.

Čitanje sadržaja slajda u drugim prikazima

 • U prikazu Projekcija slajdova TalkBack najavljuje sadržaj slajda automatski kada otvorite slajd. Možete takođe da pomerite jedan prst polako u gornji deo ekrana i TalkBack najavljuje elemente slajda i njihov sadržaj.

 • U prikazu Čitanje, brzo prevucite nalevo ili nadesno. TalkBack najavljuje broj slajda, naslov i da li slajd ima beleške ili komentare.

Navigacija kroz slajdove

Proverite da su slajdovi poređani po ispravnom redosledu i da li je sav sadržaj u prezentaciji.

 • U prikazu " Uređivanje ", da biste se premestili na sledeći slajd, prevucite ulevo pomoću dva prsta. Da biste otišli na prethodni slajd, brzo prevucite sa dva prsta.

 • U prikazu Čitanje, da biste prešli na sledeći slajd, brzo prevucite nadesno jednim prstom. Da biste otišli na prethodni slajd, brzo prevucite nalevo jednim prstom.

Kreirajte novu praznu prezentaciju

Da biste brzo započeli, kreirajte novu praznu prezentaciju. Možete da dodate unapred dizajnirane teme kasnije da biste prezentaciji dali poznati doterani izgled.

Alternativno, možete da kreirate prezentaciju na osnovu predloška. Za uputstva, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prezentacije iz predloška u programu PowerPoint.

 1. Otvaranje PowerPoint za Android. Možete doći u prikazu " nedavno " koji prikazuje najnovijih prezentacija.

  Savet: Da biste se premestili iz prikaza „Sličica“ u meni Datoteka, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ‘Datoteka’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Meni ‘Datoteka’, ‘Otvori’“.

  Savet: Da biste se premestili iz prikaza „Uređivanje“ u meni Datoteka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „‘Nije potvrđeno’, prekidač ‘Nazad’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Datoteka’, stavka ’Otvori’“.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prazna prezentacija“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni predložak, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Prezentacija se otvara u prikazu „Sličica“, a fokus je na novom slajdu.

 4. Da biste započeli uređivanje novog slajda, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Izabrano, slajd jedan“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Dugme ’Uredi’“. Dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu „Uređivanje“.

Dodavanje ili promena teme u prezentaciji

Tema je skup šeme koordinisano boja, stilove fonta i pozadine položaj čuvara mesta. Korišćenje unapred dizajnirane tema da biste brzo promenili celokupnog izgleda prezentacije.

 1. U prikazu za uređivanje, prevucite ulevo dok ne čujete „Dugme još opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Meniju "kartica"”, praćeno trenutno izabrane kartice.

 2. Dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni sa karticama.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Dizajn’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Meni ’Teme’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Teme“.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu temu, a zatim dodirnite dvaput ekran. Izabrani meni se primenjuje na celu prezentaciju, a fokus se vraća na karticu Dizajn.

Umetanje novog slajda

Dodate koliko god slajdova želite u prezentaciju.

 1. U prikazu za Uređivanje , prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen, prebacite više opcija” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „meniju "kartica", <current tab> izabrana”.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Umetanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novi slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Novi slajd je sada dodat i prikazuje se u glavnoj oblasti sadržaja.

Čuvanje prezentacije

Ako ste prijavljeni, PowerPoint automatski čuva prezentacije da biste OneDrive dok radite. Ako želite da sačuvate kopiju prezentacije na uređaju, nije lako sa TalkBack.

 1. U prikazu Čitanje brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Datoteka’ je otvoren“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste otvorili na tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran, a zatim otkucajte ime pod kojim želite da sačuvate datoteku.

 4. Kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete lokaciju gde želite da sačuvate datoteku, na primer, „Ovaj uređaj, prezentacije“. Da biste izabrali lokaciju, dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno do željene fascikle, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Datoteka je sačuvana i fokus se vraća na prikaz Čitanje.

Dodavanje teksta

Koristite TalkBack za jednostavno dodavanje teksta na slajdove i prenošenje poruke.

 1. U prikazu Uređivanje, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Broj slajda, kontrola za uređivanje slajda“. Fokus je sada na glavnoj oblasti sadržaja.

 2. Brzo prevucite nadesno i TalkBack najavljuje prvi element slajda. Ukoliko je element tekstualan, čućete: „Okvir za tekst naslova“ ili „Okvir za tekst“.

 3. Na tekstualnom elementu, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „<Tip polja za tekst>, izabrano, dugme ’Iseci’“. Kontekstualni meni se otvara i fokus je na dugmetu Iseci.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Uredi tekst’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prikazuje tastaturu <jezik tastature>“.

  Savet: Da biste nalepili kopirani deo teksta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nalepi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste kucali tekst, prevucite prstom preko donjeg dela ekrana. TalkBack najavljuje znakove na tastaturi na ekranu. Kada čujete znak koji želite, podignite prst. Znak se dodaje u okvir za tekst.

  Ako je prediktivni unos teksta aktiviran, možete da izaberete predložene reči na isti način.

Oblikovanje teksta

Da biste prezentaciju učinili pristupačnijom za različite vrste publike, možete da, na primer, povećate veličinu fonta ili primenite podebljano oblikovanje da bi tekst bio čitljiviji.

 1. U prikazu Uređivanje, pređite na okvir za tekst koji želite da oblikujete kao u članku Dodavanje teksta.

 2. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „meniju "kartica", <current tab> izabrana”.

 3. Dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni sa karticama.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju za oblikovanje teksta, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Neke opcije imaju podmenije za oblikovanje. Da biste pristupili podmenijima, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „<Opcija oblikovanja>, meni“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno u podmeniju dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Dodavanje slika

Ponekad slika vredi više od hiljadu reči, pa zašto ne dodate sliku da biste osvežili prezentaciju. Možete da dodate sliku sa uređaja ili iz skladišta u oblaku.

 1. U prikazu Uređivanje brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Fotografije’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Nedavno’“. Otvara se meni Otvaranje iz. Fokus je na opciji Nedavno.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete lokaciju sa koje želite da dodate sliku, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Na izabranoj lokaciji, pronađite željenu sliku, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slika se dodaje na slajd.

Detaljnija uputstva o tome kako da dodate slike, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slike i tabele u programu PowerPoint.

Dodavanje beleški govornika

Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača.

 1. U prikazu Uređivanje brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Napomene’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Okno Napomene se otvara u dnu ekrana.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Slajd beleške”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Koji prikazuje <keyboard language> tastatura”.

 3. Otkucajte tekst napomene kao u članku Dodavanje teksta. Dodaju se u znakovi ili reči u okno Napomene.

 4. Kada ste gotovo kucate, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran. U centru pažnje daje na slajd.

Predstavljanje slajdova publici

Kada dođe vreme da delite prezentaciju sa publikom, pokrenite projekciju slajdova.

 1. U prikazu za Uređivanje , sa prvom slajdu prezentacija otvorena, brzo prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete „Dugme predstavljanja”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Izabrana, prvi slajd”. Prikaz projekcije slajdova se otvara sa fokusom na prvom slajdu u oknu sa sličicama .

 2. Da biste prikazali na sledeći slajd, prevucite ulevo pomoću dva prsta. Da biste se vratili i prikazivanje na prethodni slajd, brzo prevucite sa dva prsta.

 3. Kada želite da zaustavite izlaganje, u prikazu Projekcija slajdova brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Završi projekciju’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Za više informacija pogledajte Korišćenje čitača ekrana da biste prikazali prezentaciju u programu PowerPoint.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, za kreiranje, čitanje, i uredite prezentacije. PowerPoint prezentacija je projekciju slajdova. Svaki slajd je podlogu za slike, reči, i oblike koji vam pomažu da sastavljanje priče.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint i prijavljivanje

 1. Na početnom ekranu uređaja prevucite udesno sve dok ne čujete „PowerPoint”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Početna stranica, dugme "”novo”.

 2. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Prijavljivanje dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Hajde da ste prijavljeni”.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako niste prijavljeni na bilo koju Office aplikaciju na uređaju ili želite da dodate novi nalog, prevucite udesno sve dok ne čujete tip naloga koji želite da koristite za prijavljivanje, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

  • Ako ste već prijavljeni u nekoj drugoj aplikaciji Office na uređaju i želite da koristite isti nalog, prevucite udesno dok ne čujete ime tog naloga, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Nastavite dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Ako ste koristili novi nalog, čujete: „Dugme Otkaži”. Ako ste koristili postojeći nalog, spremni ste da koristite PowerPoint Mobile.

 5. Brzo prevucite do čujete: „e-adresu, koji se može uređivati tekst”.

 6. Dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite na tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu e-pošte.

 7. Na slajdu jednim prstom na gornjoj polovini ekrana dok ne čujete „Dugme dalje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Prevucite nadesno dok ne čujete „Lozinka”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Na ekranu se pojavi na dnu ekrana.

 9. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali lozinku.

 10. Na slajdu jednim prstom na ekranu dok ne čujete „Prijavljivanje dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Naloga koje ste dodali u ovu aplikaciju”.

 11. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme Zatvori”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Početna stranica, dugme "”novo”.

Otvaranje prezentacije

Na početnoj stranici je lista nedavno otvaranih prezentacija.

 1. Na PowerPoint Početna stranica, prevucite udesno dok ne čujete ime prezentacije, praćeno lokaciju datoteke. Ako prve prezentacije na listi nije odgovarajući, nastavite da brzo prevući nadesno dok ne nađete onu koju želite.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabranu prezentaciju. Čućete: „Prozor programa PowerPoint, slajd“, iza čega sledi naslov prvog slajda. Sada ste u prikazu izbora slajda.

Navigacija kroz slajdove

 1. U prikazu sličica, prevucite nadesno ili nalevo da biste se kretali između slajdova. Narator čita na naslov i broj stranice za svaki slajd.

 2. Kada pronađete slajd koji želite da otvorite, dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu za uređivanje i čujete: „Slajd, okno“.

 4. Da biste se vratili na prikaz sličica, prevucite udesno sve dok ne čujete „isključeno "," nazad ", dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čitanje sadržaja slajda

 1. U prikazu za uređivanje, prevucite udesno sve dok ne čujete trenutni broj slajda i sadržaja prvi element na slajdu, a zatim tip elementa.

 2. Nastavite da brzo prevući do koje ste Kruzio kroz sve elemente na slajdu.

Kreirajte novu praznu prezentaciju

Da biste brzo započeli, kreirajte novu praznu prezentaciju. Možete da dodate unapred dizajnirane teme kasnije da biste prezentaciji dali poznati doterani izgled.

Alternativno, možete da kreirate prezentaciju na osnovu predloška. Za uputstva, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prezentacije iz predloška u programu PowerPoint.

 1. Otvorite PowerPoint Mobile. Došli ste u prikaz Nedavno u kom se prikazuju najnovije prezentacije.

  Savet: Da biste se premestili iz prikaza „Sličica“ u meni Datoteka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Datoteka’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Stranica ‘Backstage’“.

  Savet: Da biste premestili sa u prikazu za uređivanje meni " datoteka ", brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „brzi pristup komandama, se, dugme "nazad"”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Prevucite nadesno dok ne čujete „Datoteku dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Backstage stranica”.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Nova prazna prezentacija“.

 3. Da biste kreirali praznu prezentaciju, dvaput dodirnite ekran.

  Prezentacija se otvara u prikazu „Sličica“, a fokus je na novom slajdu.

 4. Da biste započeli uređivanje novog slajda, dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Kontekstualni meni“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu „Uređivanje“.

Dodavanje ili promena teme u prezentaciji

Tema je skup šeme koordinisano boja, stilove fonta i pozadine položaj čuvara mesta. Korišćenje unapred dizajnirane tema da biste brzo promenili celokupnog izgleda prezentacije.

 1. Dok uređujete slajda, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Više opcija, dugme skupljeni”,, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete „Kartica lista birač”, iza kojeg sledi trenutno izabrane kartice, na primer, „Home, dugme skupiti”.

 2. Da biste otvorili meni "kartice", dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dizajn”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Teme’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete temu koju želite da koristite, na primer „Galerija“ ili „Nebeska“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Primena teme“.

  Napomena: Narator najavljuje da li uređaj mora da preuzme fontove koji nedostaju da bi primenio izabranu temu.

 6. Da biste zatvorili meni " Dizajn ", prevucite prstom oko na donjoj ivici ekrana dok ne čujete „Više opcija, dugme razvijenu”,, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje novog slajda

PowerPoint dodaje sve nove slajdove posle slajda koji ste poslednji put otvorili, tako da pre dodavanja novog slajda, potrebno je da pomerite se do prave lokacije kao što je objašnjeno da se krećete kroz slajdove.

 1. U prikazu sličica, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "novi slajd"”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Sačuvajte kopiju prezentacije

 1. U prikazu sličica, prevucite udesno sve dok ne čujete „brz pristup komandama trake sa alatkama, dugme datoteka”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Sačuvaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni " Sačuvaj ".

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Sačuvaj kopiju ove datoteke, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete fasciklu u koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Da biste promenili ime datoteke, prevucite ulevo dok ne čujete „Datoteku imena, koji se može uređivati tekst”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Na ekranu se pojavi na dnu ekrana.

 8. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste izbrisali starim imenom, a zatim otkucajte novo ime datoteke.

 9. Da biste sačuvali kopiju datoteke, prevucite udesno dok ne čujete „Sačuvaj kopiju, dugme na traci aplikacije”, a zatim dvaput dodirnite ekran. U meniju Sačuvaj zatvara i fokus vraća u prikaz slajda izbora.

PowerPoint automatski čuva sve promene u prezentaciju sa imenom koje ste uneli.

Dodavanje teksta

 1. Dok uređujete slajda u PowerPoint, prevucite udesno dok ne pronađete tekst polje kojem želite da dodate tekst, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst.

 3. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Nazad, dugme je skupljeno“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

  Fokus ostaje na dugmetu Nazad. Ponovo dvaput dodirnite ekran da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje liste u okvir za tekst

Možete da dodate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu u bilo koji okvir za tekst u prezentaciji. Liste vam pomažu da organizujete tekst.

 1. Dok uređujete slajda u PowerPoint, prevucite udesno dok ne pronađete tekst polje kojem želite da dodate znakove za nabrajanje ili brojeve, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 2. Da biste dodali znakove za nabrajanje ili numerisanje:

  • Da biste dodali stavke liste sa znakovima za nabrajanje, prevucite udesno sve dok ne čujete „isključena, znakove za nabrajanje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali stavke numerisane liste, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Isključeno, numerisanje”,, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali stavku liste.

 4. Da biste dodali još jednu stavku liste, prevucite prstom oko u donjem desnom uglu ekrana dok se ne čujete: „Enter”. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli novu stavku liste i koristite na tastaturu na ekranu da biste otkucali.

 5. Da biste završili listu, prevucite prstom oko na donjoj ivici ekrana dok se ne čujete: „, dugme skupiti”. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili na tastaturi na ekranu.

  Fokus ostaje na dugmetu Nazad. Ponovo dvaput dodirnite ekran da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje slika

U prezentaciji možete da koristite bilo koju sliku koju ste sačuvali na uređaju.

 1. Dok uređujete slajda u PowerPoint, prevucite nadesno dok ne čujete „fotografije dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Fotografija prozor”. Fokusa na poslednje fotografije i narator objavljuje ime datoteke.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete sliku koju želite da koristite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Izabrano“, a zatim ime datoteke slike.

 3. Prevucite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete „Dugme ’Umetni traku sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Aplikacija Fotografije se zatvara i umeće se slika na slajd.

Dodavanje beleški govornika

Beleške govornika možete da koristite da biste uključili dodatne informacije ili komentare koje ne želite da uključite u prezentaciju.

 1. Dok uređujete slajda u PowerPoint, prevucite udesno dok ne čujete „, beleške, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Slajd beleške”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali napomenu.

 4. Prevlačite prstom preko gornjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete „Dugme ’Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

 5. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili okno Napomene.

Predstavljanje slajdova publici

 1. Otvorite na prvi slajd koji želite da date u PowerPointprezentacije.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Predstavi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Položeni režim“. Rotirajte uređaj 90 stepeni u smeru suprotnom od kazaljki na satu. U suprotnom, uputstva za prevlačenje data ovde funkcionišu drugačije.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme dalje slajdova”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste prešli na sledeći slajd.

 4. Dvaput dodirnite ekran da biste se pomerali unapred u prezentaciji. Kada stignete do poslednjeg slajda, čućete: „Kraj projekcije slajdova“. Dvaput dodirnite ekran da biste napustili prikaz prezentacije.

 5. Isključite uređaj uspravni položaj.

Za više informacija pogledajte Korišćenje čitača ekrana da biste prikazali prezentaciju u programu PowerPoint.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint Online sa tastature i čitač ekrana da biste kreirali, čitanje, i uređivanje prezentacije. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

PowerPoint prezentacija je projekciju slajdova. Svaki slajd je podlogu za slike, reči, i oblike koji vam pomažu da sastavljanje priče.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

U ovoj temi

Otvaranje usluge PowerPoint Online

Prijavite se u PowerPoint Online i ponesite prezentacije sa sobom kuda god da idete.

 1. U pregledaču idite na lokaciju Office.com. Otvara se stranica za prijavljivanje.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Prijavljivanje na nalog”, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara meni Odaberite nalog .

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili postojeći nalog za prijavljivanje, pritisnite taster Tab dok ne čujete nalog koji želite, a zatim pritisnite taster Enter. Koristite akreditive za povezani nalog za prijavljivanje.

  • Da biste dodali novi nalog, pritisnite taster kartici ključne dok ne čujete „Koristi drugi nalog, dugme” i pritisnite taster Enter. Otkucajte e-adresu, broj telefona ili adresa Skype, a zatim pritisnite taster Enter. Otkucajte lozinku, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „PowerPoint, vezu” i pritisnite taster Enter.

 5. Otvara se PowerPoint Online . Čujete „Microsoft PowerPoint na mreži” ili „Dobro došli u program PowerPoint”. Fokus je na opciju za novu praznu prezentaciju.

Otvaranje prezentacije

U PowerPoint Online brzo možete da otvorite prezentaciju na kojoj ste nedavno radili ili možete da potražite datoteku u OneDrive fasciklama.

 1. Otvorite PowerPoint Online i prijavite se.

 2. Pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete ili ime nedavne prezentaciju koju želite da radite ili drugu lokaciju datoteke, a zatim pritisnite taster Enter.

  Ako ste izabrali drugu lokaciju datoteke, pritisnite taster Tab i tastera sa strelicama da biste pronašli datoteku i pritisnite taster Enter.

  Savet: Ako već radite na slajdu i želite da otvorite drugu prezentaciju, pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + F, a zatim O. pritisnite taster Tab da biste premestili datoteku ili lokaciju za čuvanje u meniju " Otvaranje ", a zatim pritisnite taster Enter.

Otvaranje prezentacije u punu verziju programa PowerPoint

Ako imate punu verziju programa PowerPoint, to vam pruža mnogo više opcija kada radite sa datotekama. Lako da biste otvorili punu verziju iz PowerPoint Onlineje.

 1. U prikazu za Uređivanje , pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + O. Prezentacija se otvara u verziji za računare.

 2. Povratak na PowerPoint Online, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + W da biste zatvorili karticu pregledača.

Čitanje sadržaja slajda u prikazu „Uređivanje“

Možete da proverite sadržaj slajda dok radite na prezentaciji u prikazu Uređivanje.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Tabla sa slajdovima”, a zatim pritisnite taster Tab. Čitač ekrana objavljuje prvi element na slajdu i čita njen sadržaj.

 2. Da biste prešli na sledeći element i pročitaju, pritisnite taster Tab.

Čitanje sadržaja slajda u prikazu „Projekcija slajdova“

 1. U prikazu za Uređivanje , pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster W, a zatim B. Na prvi slajd prezentacije se otvara u prikazu projekcije slajdova .

 2. Čitača ekrana se automatski pokreće da pročitate sadržaj slajda. Da biste zaustavili čitač ekrana, držite pritisnut taster Ctrl.

Navigacija kroz slajdove

Proverite da su slajdovi poređani po ispravnom redosledu i da li je sav sadržaj prisutan.

 1. U prikazu za Uređivanje , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete broj trenutni slajd. Fokus je na oknu sa sličicama .

 2. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali kroz okno sa sličicama. Čitač ekrana najavljuje broj i naslov slajda i da li slajd ima beleške ili komentare.

 3. Da biste premestili iz okna sa sličicama slajda, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Tabla sa slajdovima”, a zatim pritisnite taster Tab.

 4. Da biste se kretali kroz slajdu, pritisnite taster Tab dok ste otišli do svih elemenata na slajdu.

Kreirajte novu praznu prezentaciju

Da biste brzo započeli, kreirajte novu praznu prezentaciju. Možete da dodate unapred dizajnirane teme kasnije da biste prezentaciji dali poznati doterani izgled.

Alternativno, možete da kreirate prezentaciju na osnovu predloška. Za uputstva, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prezentacije iz predloška u programu PowerPoint.

 1. Otvaranje PowerPoint Online. Na stranici koja prikazuje nedavne prezentacije, polja za pretragu, predloške i teme odredišne lokacije. Fokus je na novi predložak prazne prezentacije.

  Savet: Ako već uređujete prezentaciju, pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + F, N da biste otvorili meni " novo ".

 2. Da biste kreirali praznu prezentaciju, pritisnite taster Enter.

 3. Otvara se prezentacija, a fokus je na prvom slajdu. Da biste prešli na okvir za tekst sa naslovom, pritisnite taster Tab.

Dodavanje ili promena teme u prezentaciji

Tema je skup šeme koordinisano boja, stilove fonta i pozadine položaj čuvara mesta. Korišćenje unapred dizajnirane tema da biste brzo promenili celokupnog izgleda prezentacije.

 1. U prikazu za Uređivanje , pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + G, a zatim h Čujete: „Office tema”.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete temu koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Umetanje novog slajda

Dodate koliko god slajdova želite u prezentaciju.

 1. Pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + H, a zatim. Čujete: „U dijalogu, novi slajd”.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete raspored na slajdu koji želite da umetnete, a zatim pritisnite taster Enter ili Alt + Enter.

Savet: Da biste brzo dodali novi prazan slajd na osnovu rasporeda na prethodni slajd u prezentaciji, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete broj trenutni slajd. Fokus je na oknu sa sličicama . Pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete na slajd koji želite, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + M.

Čuvanje lokalne kopije prezentacije

PowerPoint Online automatski čuva prezentaciju u OneDrive dok radite. Ako želite da sačuvate kopiju prezentacije na uređaju, to možete lako da uradite pomoću čitača ekrana i tasterskih prečica. Možete da preuzmete prezentaciju kao PowerPoint PPTX, PDF ili ODP datoteku.

Napomena: Promene koje napravite u lokalnoj kopiji neće biti automatski sačuvane u originalnoj datoteci na OneDrive.

 1. Pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + F, zatim taster W, C. Čujete: „Dijaloga, Microsoft PowerPoint Online”. Fokus na na dugme Preuzmi .

 2. Da biste preuzeli prezentaciju, pritisnite taster Enter. Čujete: „Novo obaveštenje”.

 3. Da biste premestili na obaveštenje, pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + N. Čujete: „Dugmeta otvori”. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Sačuvaj”, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka je preuzeta u fasciklu " preuzimanja " na uređaju.

Dodavanje teksta

Koristite čitač ekrana i tasterske prečice za jednostavno dodavanje teksta na slajdove i prenošenje poruke.

 1. Da biste premestili fokus u oblast na slajdu koja se može uređivati, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Tabla sa slajdovima“.

 2. Da biste premestili na prvu čuvar mesta na slajdu, pritisnite taster Tab. Tip čuvara mesta je objavila. Ako je čuvar mesta za tekst, pritisnite taster Enter, a zatim otkucajte sadržaj.

 3. Pritisnite taster F2 kada završite.

 4. Da biste prešli na sledeći čuvar mesta, pritisnite taster Tab. Da biste uredili čuvar mesta, pritisnite taster Enter. Da biste napustili, pritisnite taster F2. Ponovite za sve čuvare mesta na slajdu.

Oblikovanje teksta

Da biste prezentaciju učinili pristupačnijom za različite vrste publike, možete da, na primer, povećate veličinu fonta ili primenite podebljano oblikovanje da bi tekst bio čitljiviji.

 1. Da biste premestili fokus u oblast na slajdu koja se može uređivati, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Tabla sa slajdovima“.

 2. Da biste premestili i prve oblasti koja se može uređivati na slajdu, pritisnite taster Tab.

 3. Da biste izabrali oblast koja se može uređivati, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste izabrali sav tekst u oblasti, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A. Da biste izabrali deo teksta u oblasti, pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete tekst, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+tasteri sa strelicama da biste izabrali deo teksta koji želite.

 5. Koristite sledeće tasterske prečice da biste primenili najčešće korišćene opcije oblikovanja na izabrani tekst:

  • Podebljano: Ctrl+B

  • Kurziv: Ctrl+I

  • Podvučeno: Ctrl+U

  • Povećavanje veličine fonta: Ctlr +] (desna zagrada)

  • Smanjivanje veličine fonta: kombinaciju tastera Ctrl + [(leva zagrada)

 6. Da biste pristupili više opcija za oblikovanje, kada je izabran tekst, pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + H, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete oblikovanje opciju želite, na primer, „Dugme znakovi za nabrajanje”. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster RAZMAKNICA. Da biste razvili kombinovanim okvirima, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole.

Dodavanje slika

Ponekad slika vredi više od hiljadu reči, pa zašto ne dodate sliku da biste osvežili prezentaciju. U PowerPoint Online možete da dodate slike iz svog spremišta ili da koristite slike direktno sa interneta.

Savet: Da biste dodali slike u postavite i tačnu veličinu, koristiti slajda na osnovu rasporeda na slajdu dizajnirani za slike, kao što su slike sa natpisima. Za više detalja, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slike i tabele u programu PowerPoint.

Dodavanje slika sa uređaja

 1. Na slajd na kojem želite da dodate sliku, pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotip taster N, a zatim P. Otvara se dijalog za Windows Otvorite , fokus u polje ime datoteke.

 2. Pritiskajte taster Tab i tastere sa strelicama dok ne čujete datoteku slike koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje slika sa interneta

 1. Na slajd na kojem želite da dodate sliku, pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotip taster N, zatim F, F. Otvara se dijalog Pretraga Bing Images , fokus na polje za pretragu.

 2. Otkucajte reči za pretragu i pritisnite taster Enter.

 3. Pritisnite SR ključnih + levi ili desni taster sa strelicom dok ne čujete sliku koju želite da umetnete, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali sliku. Čujete: „Izabrana”.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Umetanje dugmeta”, a zatim pritisnite SR taster Enter.

Dodavanje beleški govornika

Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača.

 1. Na slajdu gde želite da dodate beleške govornika, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete: „PowerPoint Online, slajd beleške”.

  Ako ne čujete „PowerPoint Online, beleške slajdova”, pritisnite taster Alt + Windows logotip taster W, a zatim BD da biste prikazali okno za napomene slajda.

 2. Fokus se premešta okno za napomene slajda. Unesite beleške govornika za slajd.

Predstavljanje slajdova publici

Kada dođe vreme da delite prezentaciju sa publikom, koristite tasterske prečice i čitač ekrana da biste pokrenuli projekciju slajdova.

 1. U prikazu za Uređivanje , pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster W, a zatim B. Projekcija slajdova pokrenuće se sa prvog slajda u prezentaciji.

  Savet: Da biste pokrenuli projekciju slajdova od trenutnog slajda, pritisnite taster C.

 2. U okviru projekcije slajdova, pritisnite taster Tab dok ne čujete ime prezentacije. Fokus se premešta u projekciju slajdova.

 3. Da biste prešli na sledeći slajd, pritisnite taster N. Da biste se vratili na prethodni slajd, pritisnite taster P.

 4. Kad želite da zaustavite izlaganje, pritisnite taster Esc. Fokus se vraća na prikaz Uređivanje.

Za više informacija pogledajte Korišćenje čitača ekrana da biste prikazali prezentaciju u programu PowerPoint.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×