Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint sa tastaturom i čitačem ekrana za kreiranje, čitanje i uređivanje prezentacija. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Prezentacija PowerPoint je projekcija slajdova. Svaki slajd je platno za slike, reči i oblike koji vam omogućavaju da ispričate priču.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint

Da biste otvorili PowerPoint, pritisnite taster sa Windows logotipom, otkucajte PowerPointi pritisnite taster ENTER. PowerPoint se otvara u prikazu koji prikazuje nedavne prezentacije, polje za pretragu, predloške i teme. Fokus je na predlošku Prazna prezentacija.

Prijavite se na Microsoft nalog

Da biste maksimalno iskoristili funkcije PowerPoint, prijavite se na Microsoft nalog.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite PowerPoint po uputstvima u otvorenom programu PowerPoint. Možete sleteti na prikazu predlošci. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "prijavljivanje da biste najbolje izašli iz kancelarije", a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Ako već uređujete prezentaciju u normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F da biste otvorili meni datoteka . Zatim pritisnite taster D, S. U naratoru čujete: "prozor Nalozi". U vidu, čujete: "Nalozi".

 2. Otkucajte e-adresu ili broj telefona, pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite taster TAB. Čujete: "lozinka".

 3. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

  Napomena: Ako koristite nalog organizacije, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

  Savet: Ako se niste prijavili PowerPoint kada ste ga poslednji put koristili, otvoriće se aplikacija bez upita da se prijavite.

Otvaranje prezentacije

PowerPoint čuva listu datoteka koje ste nedavno otvorili, tako da ih je lako ponovo pronaći.

 1. Kada otvorite PowerPoint, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "nedavno", a zatim ime prezentacije.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu prezentaciju, a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Ako ne čujete prezentaciju na listi nedavnih prezentacija, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "još prezentacija, hiperveza" i pritisnite taster ENTER. Sada možete da potražite prezentaciju na računaru ili na mrežnim lokacijama sa kojima ste povezani, na primer OneDrive.

Čitanje sadržaja slajda u normalnom prikazu

Svaki slajd ima jedan ili više čuvara mesta, to jest, okvire za tekst i druge elemente sadržaja.

 1. Kada je fokus na slajdu, pritisnite taster TAB da biste se kretali između čuvara mesta. Vaš čitač ekrana objavljuje tip čuvara mesta dok se pomerate između njih, na primer, "okvir za tekst naslova, okvir za tekst".

 2. Da biste pročitali sadržaj čuvara mesta, pritisnite taster SR + R.

  Da biste zaustavili kontinuirano čitanje, pritisnite Ctrl.

 3. Kada pročitate sadržaj, pritisnite taster Esc da biste vratili fokus na slajd.

Čitanje sadržaja slajda u drugim prikazima

Pored normalnog prikaza, PowerPoint pruža nekoliko drugih prikaza za rad sa slajdovima.

 • Prikaz strukture. Pruža prikaz sadržaja slajda samo u vidu teksta. Da biste otvorili Prikaz strukture, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, P, a zatim O. Da biste se prebacivali između sličica i prikaza strukture u normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Tab.

  Napomena: Narator ponekad ne najavi Prikaz strukture nakon pritiska na Alt+W, P, pa O.

 • Sortiranje slajdova. Prikazuje sve slajdove po horizontalnom redosledu u redovima da biste lako mogli da isecate, kopirate, nalepljujete i preuređujete slajdove. Čitači ekrana identifikuju slajdove po broju i naslovu. Da biste otvorili prikaz Sortiranje slajdova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa I. Da biste se vratili u normalni prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa L.

 • Čitanje. Omogućava vam da pregledate prezentaciju na sličan način kao u prikazu Prezentacija. Da biste otvorili Prikaz za čitanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa D. Da biste se vratili u prethodni prikaz, pritisnite taster Esc.

 • Master slajda. Omogućava vam da unosite promene dizajna koje se primenjuju na sve slajdove. Da biste otvorili prikaz Master slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, pa M. Kartica Master slajda (Alt+M) se dodaje na traku između kartica Datoteka i Početna. Da biste zatvorili prikaz Master slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M, C.

 • Projekcija slajdova. Pruža prikaz slajdova preko celog ekrana da bi ih publika videla tokom prezentacije. Da biste pokrenuli projekciju slajdova, pritisnite taster F5. Da biste se kretali, pritisnite taster Page Down. Da biste se vratili, pritisnite taster Page Up. Da biste završili, pritisnite taster Esc.

 • Prikaz za izlagača. Radite sa prezentacijom sa beleškama govornika na jednom računaru (na primer, laptopu), dok publika gleda prezentaciju bez beležaka na drugom monitoru. Ako je vaš računar povezan sa drugim ekranom, kada pokrenete prezentaciju u prikazu Projekcija slajdova, automatski se otvara prikaz za izlagača na ekranu računara. Ako radite na jednom monitoru, da biste otvorili prikaz za izlagača, pritisnite Shift+F10, R.

  Da biste pročitali objekte na slajdu, koristite sledeće prečice:

  • Da biste otišli na pregled slajda, pritisnite taster sa strelicom nalevo ili nadesno, a zatim pritisnite taster Caps Lock + ENTER da biste premestili fokus na prozor projekcije slajdova .

  • U prozoru projekcija slajdova pritisnite taster SR + taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se kretali kroz sve objekte. Da biste pročitali objekte, pritisnite taster SR + R.

  • Da biste se vratili na Prikaz za izlagača, PRITISKAJTE taster SR + taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "povratak u prikaz za izlagača", a zatim pritisnite taster SR + ENTER.

   Napomena: Ako izlažete bez prikaza za izlagača, nećete čuti „Vratite se na prikaz za izlagača”.

Više informacija potražite u okviru Korišćenje tasterskih prečica za isporuku PowerPoint prezentacija i Korišćenje čitača ekrana za prikazivanje prezentacije pomoću programa PowerPoint.

Navigacija kroz slajdove

Možete da koristite okno sa sličicama da biste se brzo kretali kroz slajdove.

 1. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete "okno" sličica ", a zatim naslov trenutnog slajda.

 2. Kada je fokus na oknu sa sličicama, čitači ekrana čitaju naslove slajdova dok se krećete sa jednog slajda na drugi. Da biste prešli na prethodni ili sledeći slajd, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole.

Savet: Ponekad čitač ekrana izgubi fokus i ne pročita naslov slajda. Ako se to desi, dvaput pritisnite kombinaciju tastera ALT + TAB da biste pokušali da premestite fokus iz prozora PowerPoint i nazad na sličice.

Kreiranje nove prazne prezentacije

Da biste brzo započeli, kreirajte novu praznu prezentaciju. Možete da dodate unapred dizajniranu temu da biste prezentaciji napravili uglađen izgled.

Alternativno, možete da kreirate prezentaciju od predloška. Uputstva možete da koristite za Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prezentacije od predloška u programu PowerPoint.

 1. Otvorite PowerPoint. Čujete: "istaknuta, prazna prezentacija". Fokus je na opciji "prazna prezentacija". Pritisnite taster ENTER.

  Napomena: Ako već uređujete prezentaciju u normalnom prikazu i želite da započnete novu praznu prezentaciju, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F + N, L1.

 2. Pritisnite taster TAB da biste premestili fokus na čuvar mesta naslova na prvom slajdu i otkucajte naslov. Kada završite, pritisnite taster ESC. Da biste prešli na sledeći čuvar mesta, pritisnite taster TAB i počnite da kucate.

  Detaljna uputstva o dodavanju sadržaja prezentaciji potražite u okviru čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint ili Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint.

Dodavanje ili promena teme u prezentaciji

Tema je zbirka koordinisane šeme boja, pozadina, stilova fonta i mesta čuvara mesta. Koristite unapred dizajnirane teme da biste brzo promenili celokupan izgled prezentacije.

 1. U normalnom prikazu prezentacije, pritisnite kombinaciju tastera ALT + G, a zatim H. Čujete: "Ova prezentacija, Office tema".

 2. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete željenu temu, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

Umetanje novog slajda

Kad završite sa naslovnim slajdom, spremni ste za dodavanje slajdova za ostatak prezentacije. Svaka tema ima kolekciju unapred definisanih rasporeda slajda. Na primer, može da postoji naslovni slajd, slajd na kom se nalaze okvir za naslov i okvir za sadržaj, kao i slajd na kojem je sadržaj raspoređen u dve kolone.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali novi slajd na osnovu rasporeda na trenutnom, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+M.

  • Da biste dodali slajd koji koristi neki od drugih rasporeda u izabranoj temi, pritisnite kombinaciju tastera ALT + H. Fokus se premešta na listu rasporeda slajdova. Koristite tastere sa strelicama da biste došli do željenog rasporeda na slajdu. Da biste umetnuli novi slajd sa trenutno izabranim rasporedom, pritisnite taster Enter.

Savet: Da biste duplirali slajd i njegov sadržaj, premestite fokus na slajd u oknu sa sličicama i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + D.

Čuvanje prezentacije

Nije loša ideja da često čuvate ono na čemu radite. Pratite ove korake da biste imenovali i sačuvali prezentaciju prvi put:

 1. Da biste otvorili karticu Sačuvaj kao , pritisnite kombinaciju tastera ALT + F, a.

 2. Pritisnite taster Tab da biste postavili fokus na lokaciju fascikle u kojoj je prva datoteka navedena u oknu Čuvanje kao. Čućete ime podrazumevane lokacije, kao što je "OneDrive-Microsoft".

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste se kretali kroz listu dostupnih lokacija dok ne dođete do one koje želite.

 4. Pritisnite taster Tab da biste se premestili u oblast za imenovanje datoteke. Fokus se premešta na dugme Kretanje nagore.

  Ako želite da nastavite da tražite fasciklu koju želite, pritisnite taster Enter. Koristite tastere sa strelicama ili taster TAB da biste se kretali i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 5. Da biste imenovali datoteku, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Ovde unesite ime datoteke".

 6. Unesite ime prezentacije.

  Savet: PowerPoint čuva prezentaciju kao standardnu PowerPoint datoteku, sa oznakom tipa datoteke. pptx. Ako želite da sačuvate prezentaciju kao drugačiji tip datoteke, pritisnite taster TAB, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste pregledali opcije. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz opcije i pritisnite taster Enter da biste nešto izabrali.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Pošto ste nazvali datoteku i prvi put je sačuvali, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + S da biste u bilo kom trenutku sačuvali posao.

Dodavanje teksta na slajd

Možete da dodate sadržaj na slajd u normalnom prikazu.

 1. Da biste premestili fokus na slajd, pritiskajte taster F6 dok ne čujete "Slajd", a zatim broj slajda.

 2. Pritisnite taster Tab da biste prešli na čuvar mesta za tekst. Čujete, na primer, "okvir za tekst naslova, okvir za tekst" za naslov slajda.

 3. Otkucajte željeni tekst na slajdu.

 4. Da biste premestili mesto umetanja na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

  Napomena: Ako nema više čuvara mesta za tekst, pritisak na kombinaciju tastera Ctrl+Enter umeće novi slajd sa istim rasporedom kao i na originalnom slajdu i postavlja fokus na prvi čuvar mesta na novom slajdu.

Oblikovanje teksta

Možete da koristite različite stilove fonta, na primer podebljano ili kurziv, i da pravite liste sa znakovima za nabrajanje i numerisane liste pomoću tasterskih prečica.

Promena stila fonta

 1. U čuvar mesta za tekst izaberite tekst za koji želite da promenite stil fonta.

  Savet: Da biste saznali kako da izaberete tekst u PowerPoint pomoću tastature, idite na stavku izbor i uređivanje teksta i objekata u okviruKorišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacija.

 2. Koristite sledeće tasterske prečice da biste promenili stil fonta:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+B da biste podebljali izabrani tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+I da biste izabrani tekst pretvorili u kurziv.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+U da biste podvukli izabrani tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+razmaknica da biste uklonili sve stilove iz izabranog teksta.

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje dok kucate

 1. Na početku novog reda otkucajte * (zvezdicu) i pritisnite razmaknicu ili Tab.

 2. Otkucajte željeni tekst. Stavka "popunjena runda znakova za nabrajanje" automatski se kreira kada pritisnete taster ENTER.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Pravljenje numerisane liste dok kucate

 1. Na početku novog reda otkucajte 1. (broj 1 pored perioda), a zatim pritisnite razmaknicu ili taster TAB.

 2. Otkucajte željeni tekst. Automatski se kreira stavka numerisane liste kada pritisnete taster ENTER.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Dodavanje slika

Možete da koristite grafiku i fotografije da bi prezentacije bile dinamičnije.

Napomena: U sledećim koracima se pretpostavlja da slike čuvate u fascikli Slike na računaru.

 1. Kada se fokus nalazi na slajdu, pritisnite taster TAB da biste se kretali kroz čuvare mesta. Vaš čitač ekrana objavljuje tip čuvara mesta dok se premešta, na primer, "okvir za tekst naslova, okvir za tekst".

 2. Kada pronađete čuvar mesta umesto kog želite da dodate sliku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, pa P. Otvara se dijalog Umetanje slike. Dijalog podrazumevano prikazuje fasciklu Slike na računaru.

 3. Fokus je u početku u polju Ime datoteke. Počnite da kucate ime datoteke slike. Lista podudarnih datoteka se ažurira dok kucate. Da biste uneli listu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom nadole, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate pretrage. Čitač ekrana objavljuje datoteke tokom premeštanja kroz listu.

 4. Pritisnite taster Enter da biste dodali sliku umesto izabranog čuvara mesta u prezentaciji.

Dodavanje beleški govornika

U beleške govornika možete da dodate korisne činjenice i beleške i koristite ih dok držite prezentaciju.

 1. Da biste bili sigurni da je okno Napomene otvoreno za slajd za koji želite da dodate komentare, izaberite normalni prikaz pritiskom na Alt+W, pa na L.

 2. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete: „Napomene slajda, okno“.

 3. Otkucajte napomene.

 4. Da biste vratili fokus na slajd, pritiskajte taster F6 dok ne čujete "Slajd", a zatim broj slajda.

  Savet: Ponekad čitač ekrana izgubi fokus i ne pročita naslov slajda. Ako se to desi, dvaput pritisnite kombinaciju tastera ALT + TAB da biste pokušali da premestite fokus iz prozora PowerPoint i nazad.

Predstavljanje slajdova u publiku

Kada prezentacija bude spremna, lako možete da je prikažete drugima.

 1. Otvorite prezentaciju u PowerPoint.

 2. Da biste pokrenuli projekciju slajdova, pritisnite taster F5.

 3. Da biste prešli na sledeći slajd, pritisnite razmaknicu. Da biste otišli na prethodni slajd, pritisnite taster Backspace.

 4. Da biste zatvorili projekciju slajdova, pritisnite taster Esc.

Više informacija potražite u okviru Korišćenje tasterskih prečica za isporuku PowerPoint prezentacija i Korišćenje čitača ekrana za prikazivanje prezentacije pomoću programa PowerPoint.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, za kreiranje, čitanje i uređivanje prezentacija. Prezentacija PowerPoint je projekcija slajdova. Svaki slajd je platno za slike, reči i oblike koji vam omogućavaju da ispričate priču.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint i prijavljivanje

Izvršite većinu PowerPoint za Android funkcija i nastavite sa prezentacijama sa sobom tako što ćete se prijaviti na PowerPoint. Takođe možete da koristite aplikaciju bez prijavljivanja.

 1. Na početnom ekranu ili u meniju Aplikacije na uređaju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „PowerPoint“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se PowerPoint za Android.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign in“ (Prijavite se), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Get things done on the go“ (Obavite stvari u pokretu).

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prijavi se’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako nemate nalog, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign up for free“ (Prijavite se besplatno), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste otvorili tastaturu na ekranu, kliknite dvaput na ekran, a zatim otkucajte adresu e-pošte, broj telefona ili Skype adresu koju ste koristili za kreiranje naloga.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Next button“ (Dugme „Dalje“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste otvorili tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran i unesite lozinku.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign in button“ (Dugme za prijavljivanje), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvaranje prezentacije

U PowerPoint možete brzo da otvorite prezentaciju na kojoj ste nedavno radili ili možete da pretražujete OneDrive ili uređaj za datoteku.

 1. U otvaranju PowerPoint brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme ' Otvori '", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: Da biste brzo otvorili prezentaciju na kojoj ste nedavno radili, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime prezentacije, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. U meniju Otvaranje brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime prezentacije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prezentacija se otvara u prikazu Čitanje.

 4. Da biste se premestili na prikaz Uređivanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Slajd jedan, izabrano“.

 5. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 6. Dodirnite dvaput ekran. Prezentacija se otvara u prikazu Uređivanje.

Čitanje sadržaja slajda u prikazu „Uređivanje“

Možete da proverite sadržaj slajda dok radite na prezentaciji u prikazu Uređivanje.

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Broj slajda, kontrola za uređivanje slajda“. Fokus je sada na glavnoj oblasti sadržaja.

 2. Brzo prevucite nadesno i TalkBack najavljuje prvi element slajda. Ukoliko je element tekstualan, TalkBack čita njegov sadržaj.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete sve elemente na slajdu.

 4. Ako je okno sa beleškama slajdova otvoreno i ima beleške govornika, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "beleške slajda", a zatim beleške govornika.

Čitanje sadržaja slajda u drugim prikazima

 • U prikazu Projekcija slajdova TalkBack najavljuje sadržaj slajda automatski kada otvorite slajd. Možete takođe da pomerite jedan prst polako u gornji deo ekrana i TalkBack najavljuje elemente slajda i njihov sadržaj.

 • U prikazu Čitanje, brzo prevucite nalevo ili nadesno. TalkBack najavljuje broj slajda, naslov i da li slajd ima beleške ili komentare.

Navigacija kroz slajdove

Proverite da su slajdovi poređani po ispravnom redosledu i da li je sav sadržaj u prezentaciji.

 • U prikazu za Uređivanje , da biste prešli na sledeći slajd, brzo prevlačite nalevo sa dva prsta. Da biste otiљli na prethodni slajd, brzo prevlačite nadesno sa dva prsta.

 • U prikazu Čitanje, da biste prešli na sledeći slajd, brzo prevucite nadesno jednim prstom. Da biste otišli na prethodni slajd, brzo prevucite nalevo jednim prstom.

Kreiranje nove prazne prezentacije

Da biste brzo započeli, kreirajte novu praznu prezentaciju. Možete da dodate unapred dizajniranu temu da biste prezentaciji napravili uglađen izgled.

Alternativno, možete da kreirate prezentaciju od predloška. Uputstva možete da koristite za Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prezentacije od predloška u programu PowerPoint.

 1. Otvorite PowerPoint za Android. Došli ste u prikaz Nedavno u kom se prikazuju najnovije prezentacije.

  Savet: Da biste se premestili iz prikaza „Sličica“ u meni Datoteka, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ‘Datoteka’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Meni ‘Datoteka’, ‘Otvori’“.

  Savet: Da biste se premestili iz prikaza „Uređivanje“ u meni Datoteka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „‘Nije potvrđeno’, prekidač ‘Nazad’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Datoteka’, stavka ’Otvori’“.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prazna prezentacija“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni predložak, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Prezentacija se otvara u prikazu „Sličica“, a fokus je na novom slajdu.

 4. Da biste započeli uređivanje novog slajda, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Izabrano, slajd jedan“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Dugme ’Uredi’“. Dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu „Uređivanje“.

Dodavanje ili promena teme u prezentaciji

Tema je zbirka koordinisane šeme boja, pozadina, stilova fonta i mesta čuvara mesta. Koristite unapred dizajnirane teme da biste brzo promenili celokupan izgled prezentacije.

 1. U prikazu za uređivanje brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme ' još opcija '", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "meni" TAB ", a zatim je trenutno izabrana kartica.

 2. Dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni sa karticama.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Dizajn’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Meni ’Teme’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Teme“.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu temu, a zatim dodirnite dvaput ekran. Izabrani meni se primenjuje na celu prezentaciju, a fokus se vraća na karticu Dizajn.

Umetanje novog slajda

Dodate koliko god slajdova želite u prezentaciju.

 1. U prikazu za Uređivanje , brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "nije potvrđen izbor, dodatne opcije,", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni sa karticama, <trenutna kartica> izabrana“.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Umetanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novi slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Novi slajd je sada dodat i prikazuje se u glavnoj oblasti sadržaja.

Čuvanje prezentacije

Ako ste prijavljeni, PowerPoint automatski čuva prezentaciju na OneDrive dok radite. Ako želite da sačuvate kopiju prezentacije na uređaju, to možete lako da uradite uz TalkBack.

 1. U prikazu Čitanje brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Datoteka’ je otvoren“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste otvorili na tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran, a zatim otkucajte ime pod kojim želite da sačuvate datoteku.

 4. Kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete lokaciju gde želite da sačuvate datoteku, na primer, „Ovaj uređaj, prezentacije“. Da biste izabrali lokaciju, dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno do željene fascikle, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Datoteka je sačuvana i fokus se vraća na prikaz Čitanje.

Dodavanje teksta

Koristite TalkBack za jednostavno dodavanje teksta na slajdove i prenošenje poruke.

 1. U prikazu Uređivanje, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Broj slajda, kontrola za uređivanje slajda“. Fokus je sada na glavnoj oblasti sadržaja.

 2. Brzo prevucite nadesno i TalkBack najavljuje prvi element slajda. Ukoliko je element tekstualan, čućete: „Okvir za tekst naslova“ ili „Okvir za tekst“.

 3. Na tekstualnom elementu, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „<Tip polja za tekst>, izabrano, dugme ’Iseci’“. Kontekstualni meni se otvara i fokus je na dugmetu Iseci.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Uredi tekst’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prikazuje tastaturu <jezik tastature>“.

  Savet: Da biste nalepili kopirani deo teksta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nalepi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste kucali tekst, prevucite prstom preko donjeg dela ekrana. TalkBack najavljuje znakove na tastaturi na ekranu. Kada čujete znak koji želite, podignite prst. Znak se dodaje u okvir za tekst.

  Ako je prediktivni unos teksta aktiviran, možete da izaberete predložene reči na isti način.

Oblikovanje teksta

Da biste prezentaciju učinili pristupačnijom za različite vrste publike, možete da, na primer, povećate veličinu fonta ili primenite podebljano oblikovanje da bi tekst bio čitljiviji.

 1. U prikazu Uređivanje, pređite na okvir za tekst koji želite da oblikujete kao u članku Dodavanje teksta.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "nije potvrđen izbor, više opcija,", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni sa karticama, <trenutna kartica> izabrana“.

 3. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju za oblikovanje teksta, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Neke opcije imaju podmenije za oblikovanje. Da biste pristupili podmenijima, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „<Opcija oblikovanja>, meni“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno u podmeniju dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Dodavanje slika

Ponekad slika vredi više od hiljadu reči, pa zašto ne dodate sliku da biste osvežili prezentaciju. Možete da dodate sliku sa uređaja ili iz skladišta u oblaku.

 1. U prikazu Uređivanje brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Fotografije’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Nedavno’“. Otvara se meni Otvaranje iz. Fokus je na opciji Nedavno.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete lokaciju sa koje želite da dodate sliku, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Na izabranoj lokaciji, pronađite željenu sliku, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slika se dodaje na slajd.

Detaljna uputstva o dodavanju slika potražite u okviru čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint.

Dodavanje beleški govornika

Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača.

 1. U prikazu Uređivanje brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Napomene’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Okno Napomene se otvara u dnu ekrana.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "beleške slajdova", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prikazuje tastaturu <jezik tastature>“.

 3. Otkucajte tekst napomene kao u članku Dodavanje teksta. Dodaju se u znakovi ili reči u okno Napomene.

 4. Kada završite kucanje, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme gotovo", a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća na slajd.

Predstavljanje slajdova u publiku

Kada dođe vreme da delite prezentaciju sa publikom, pokrenite projekciju slajdova.

 1. U prikazu Uređivanje otvorite prvi slajd prezentacije i brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Predstavi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "izabrano, slajd 1". Otvara se prikaz Projekcija slajdova sa fokusom na prvom slajdu u oknu Sličica.

 2. Da biste prikazali sledeći slajd, brzo prevlačite nalevo sa dva prsta. Da biste se vratili i prikazali prethodni slajd, brzo prevlačite nadesno sa dva prsta.

 3. Kada želite da zaustavite izlaganje, u prikazu Projekcija slajdova brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Završi projekciju’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Za više informacija pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za prikazivanje prezentacije pomoću programa PowerPoint.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Koristite PowerPoint Mobile uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, za kreiranje, čitanje i uređivanje prezentacija. Prezentacija PowerPoint je projekcija slajdova. Svaki slajd je platno za slike, reči i oblike koji vam omogućavaju da ispričate priču.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint i prijavljivanje

 1. Na početnom ekranu uređaja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „PowerPoint“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: "Početna stranica, novo dugme".

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prijavi se’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Hajde da vas prijavite".

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako niste prijavljeni ni u jednu drugu Office aplikaciju na uređaju ili želite da dodate novi nalog, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete tip naloga koji želite da koristite za prijavljivanje, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste ga izabrali.

  • Ako ste već prijavljeni u drugu Office aplikaciju na uređaju i želite da koristite isti nalog, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime tog naloga, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nastavi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Ako ste koristili novi nalog, čujete: "dugme" Otkaži ". Ako ste koristili postojeći nalog, spremni ste da koristite PowerPoint Mobile.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "e-adresa, izmenljiv tekst".

 6. Dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali e-adresu.

 7. Prevucite jedan prst na gornju polovinu ekrana dok ne čujete "dugme ' dalje '", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Password", a zatim dvaput dodirnite ekran. Tastatura na ekranu se pojavljuje na dnu ekrana.

 9. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali lozinku.

 10. Prevucite jedan prst na ekran dok ne čujete "dugme" prijavi se ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "nalog koji ste dodali u ovu aplikaciju".

 11. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Zatvori ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Početna stranica, novo dugme".

Otvaranje prezentacije

Na početnoj stranici je lista nedavno otvaranih prezentacija.

 1. Na stranici PowerPoint, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime prezentacije, a zatim lokaciju datoteke. Ako prva prezentacija na listi nije odgovarajuća, nastavite da brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete onu koju želite.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili trenutno izabranu prezentaciju. Čućete: „Prozor programa PowerPoint, slajd“, iza čega sledi naslov prvog slajda. Sada ste u prikazu izbora slajda.

Navigacija kroz slajdove

 1. U prikazu sličice brzo prevlačite nadesno ili nalevo da biste se kretali kroz slajdove. Narator čita naslov i broj stranice za svaki slajd.

 2. Kada pronađete slajd koji želite da otvorite, dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu za uređivanje i čujete: „Slajd, okno“.

 4. Da biste se vratili na sličicu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "isključeno, nazad, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čitanje sadržaja slajda

 1. U prikazu za uređivanje brzo prevlačite nadesno dok ne čujete trenutni broj slajda i sadržaj prvog elementa na slajdu, a zatim tip elementa.

 2. Nastavite da brzo prevlačite nadesno dok se ne okrećete kroz sve elemente na slajdu.

Kreiranje nove prazne prezentacije

Da biste brzo započeli, kreirajte novu praznu prezentaciju. Možete da dodate unapred dizajniranu temu da biste prezentaciji napravili uglađen izgled.

Alternativno, možete da kreirate prezentaciju od predloška. Uputstva možete da koristite za Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prezentacije od predloška u programu PowerPoint.

 1. Otvorite PowerPoint Mobile. Došli ste u prikaz Nedavno u kom se prikazuju najnovije prezentacije.

  Savet: Da biste se premestili iz prikaza „Sličica“ u meni Datoteka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Datoteka’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Stranica ‘Backstage’“.

  Savet: Da biste se premestili iz prikaza za uređivanje u meni " datoteka ", brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "komande za brzi pristup, isključeno", "nazad", a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Stranica ‘Backstage’“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Nova prazna prezentacija“.

 3. Da biste kreirali praznu prezentaciju, dvaput dodirnite ekran.

  Prezentacija se otvara u prikazu „Sličica“, a fokus je na novom slajdu.

 4. Da biste započeli uređivanje novog slajda, dodirnite dvaput ekran. Čućete: „Kontekstualni meni“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu „Uređivanje“.

Dodavanje ili promena teme u prezentaciji

Tema je zbirka koordinisane šeme boja, pozadina, stilova fonta i mesta čuvara mesta. Koristite unapred dizajnirane teme da biste brzo promenili celokupan izgled prezentacije.

 1. Dok uređujete slajd, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" više opcija ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete "Lista birač tabulatora", a zatim trenutno izabrana kartica, na primer, "početak, dugme" srušeno ".

 2. Da biste otvorili meni kartice, dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Dizajn", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Teme’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete temu koju želite da koristite, na primer „Galerija“ ili „Nebeska“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Primena teme“.

  Napomena: Narator najavljuje da li uređaj mora da preuzme fontove koji nedostaju da bi primenio izabranu temu.

 6. Da biste zatvorili meni Dizajn , prevucite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete "više opcija, Prošireno", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje novog slajda

PowerPoint dodaje sve nove slajdove posle poslednjeg otvaranja, tako da pre dodavanja novog slajda, treba da se krećete na pravu lokaciju kao što je objašnjeno u kretanju kroz slajdove.

 1. U prikazu sličice brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme ' novi slajd '", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čuvanje kopije prezentacije

 1. U prikazu sličice brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "komande za brzi pristup, traka sa alatkama, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Čuvanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj kopiju ove datoteke, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu fasciklu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Da biste promenili ime datoteke, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "ime datoteke, uređivati tekst", a zatim dvaput dodirnite ekran. Tastatura na ekranu se pojavljuje na dnu ekrana.

 8. Koristite tastaturu na ekranu da biste izbrisali staro ime, a zatim otkucajte novo ime datoteke.

 9. Da biste sačuvali kopiju datoteke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Sačuvaj kopiju, kliknite na traku ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " Sačuvaj " se zatvara i fokus se vraća na prikaz selekcije slajdova.

PowerPoint automatski čuva sve promene u prezentaciji koristeći ime koje ste uneli.

Dodavanje teksta

 1. Dok uređujete slajd u PowerPoint, brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate tekst, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst.

 3. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Nazad, dugme je skupljeno“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

  Fokus ostaje na dugmetu Nazad. Ponovo dvaput dodirnite ekran da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje liste u okvir za tekst

Možete da dodate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu u bilo koji okvir za tekst u prezentaciji. Liste vam pomažu da organizujete tekst.

 1. Dok uređujete slajd u PowerPoint, brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate znakove za nabrajanje ili brojeve, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 2. Da biste dodali znakove za nabrajanje ili numerisanje:

  • Da biste dodali stavku sa liste sa znakovima za nabrajanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "isključeno, znakovi za nabrajanje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali stavku numerisane liste, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "isključeno, numerisanje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali stavku liste.

 4. Da biste dodali još jednu stavku liste, prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Enter“. Dodirnite dvaput ekran da biste umetnuli novu stavku liste i koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali.

 5. Da biste dovršili listu, prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Nazad, dugme je skupljeno“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu na ekranu.

  Fokus ostaje na dugmetu Nazad. Ponovo dvaput dodirnite ekran da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje slika

U prezentaciji možete da koristite bilo koju sliku koju ste sačuvali na uređaju.

 1. Dok uređujete slajd u PowerPoint, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Fotografije ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prozor ’Fotografije’“. Fokus je na najnovijoj fotografiji i Narator najavljuje ime datoteke.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete sliku koju želite da koristite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Izabrano“, a zatim ime datoteke slike.

 3. Prevucite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete „Dugme ’Umetni traku sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Aplikacija Fotografije se zatvara i umeće se slika na slajd.

Dodavanje beleški govornika

Beleške govornika možete da koristite da biste uključili dodatne informacije ili komentare koje ne želite da uključite u prezentaciju.

 1. Dok uređujete slajd u PowerPoint, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "isključeno, beleške, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "beleške slajdova", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali napomenu.

 4. Prevlačite prstom preko gornjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete „Dugme ’Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

 5. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili okno Napomene.

Predstavljanje slajdova u publiku

 1. Otvorite prvi slajd u prezentaciji koju želite da date u PowerPoint.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" predstavi ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "položeni režim". Rotirajte uređaj 90 stepeni u smeru u pravcu kazaljke na satu, u suprotnom će uputstva za prevlačenje ovde data drugačije.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme ' sledeći slajd '", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste prešli na sledeći slajd.

 4. Dvaput dodirnite ekran da biste se pomerali unapred u prezentaciji. Kada stignete do poslednjeg slajda, čućete: „Kraj projekcije slajdova“. Dvaput dodirnite ekran da biste napustili prikaz prezentacije.

 5. Vratite uređaj na uspravni položaj.

Za više informacija pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za prikazivanje prezentacije pomoću programa PowerPoint.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Koristite PowerPoint za veb sa tastaturom i čitačem ekrana da biste kreirali, иitali i uredili prezentaciju. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Prezentacija PowerPoint je projekcija slajdova. Svaki slajd je platno za slike, reči i oblike koji vam omogućavaju da ispričate priču.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint za veb.

U ovoj temi

OtvaranjePowerPoint za veb

Prijavite se u PowerPoint za veb i ponesite prezentacije sa sobom kuda god da idete.

 1. U pregledaču idite na Office.com. Otvoriće se stranica za prijavljivanje.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "prijavljivanje na nalog", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se meni " izdvajanje naloga ".

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili postojeći nalog za prijavljivanje, pritiskajte taster TAB dok ne čujete željeni nalog, a zatim pritisnite taster ENTER. Koristite akreditive povezane sa nalogom da biste se prijavili.

  • Da biste dodali novi nalog, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "koristite drugi nalog, dugme", a zatim pritisnite taster ENTER. Otkucajte e-adresu, broj telefona ili Skype adresu, a zatim pritisnite taster ENTER. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "PowerPoint, Poveži", a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Otvara se PowerPoint za veb. Čujete "Microsoft PowerPoint za veb " ili "Dobro došli u PowerPoint". Fokus se nalazi na novoj opciji "prazna prezentacija".

Otvaranje prezentacije

U PowerPoint za veb brzo možete da otvorite prezentaciju na kojoj ste nedavno radili ili možete da potražite datoteku u OneDrive fasciklama.

 1. Otvorite PowerPoint za veb i prijavite se.

 2. Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete ime nedavne prezentacije na kojoj želite da radite ili drugu lokaciju datoteke, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Ako ste izabrali drugu lokaciju datoteke, pritisnite taster TAB i tastere sa strelicama da biste pronašli datoteku, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Savet: Ako već radite na slajdu i želite da otvorite drugu prezentaciju, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + F, a zatim O. pritisnite taster TAB da biste se premestili na datoteku ili sačuvali lokaciju u meniju Open , a zatim pritisnite taster ENTER.

Otvaranje prezentacije u punoj verziji programa PowerPoint

Ako imate kompletnu verziju PowerPoint radne površine, daje vam više opcija prilikom rada sa datotekama. Možete lako da otvorite kompletnu verziju iz PowerPoint za veb.

 1. U prikazu Uređivanje pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + O. Prezentacija se otvara u verziji za računare.

 2. Pređite na PowerPoint za veb, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + W da biste zatvorili karticu pregledač.

Čitanje sadržaja slajda u prikazu „Uređivanje“

Možete da proverite sadržaj slajda dok radite na prezentaciji u prikazu Uređivanje.

 1. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "tabla sa slajdovima", a zatim pritisnite taster TAB. Čitač ekrana najavljuje prvi element na slajdu i čita njegov sadržaj.

 2. Da biste prešli na sledeći element i pročitali ga, pritisnite taster TAB.

Čitanje sadržaja slajda u prikazu „Projekcija slajdova“

 1. U prikazu za Uređivanje pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + W, a zatim B. Prvi slajd u prezentaciji se otvara u prikazu projekcije slajdova .

 2. Čitač ekrana automatski započinje čitanje sadržaja slajda. Da biste zaustavili čitač ekrana, pritisnite Ctrl.

Navigacija kroz slajdove

Proverite da su slajdovi poređani po ispravnom redosledu i da li je sav sadržaj prisutan.

 1. U prikazu za Uređivanje pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete broj trenutnog slajda. Fokus se premešta na okno sa sličicama.

 2. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali kroz okno sa sličicama. Čitač ekrana najavljuje broj i naslov slajda i da li slajd ima beleške ili komentare.

 3. Da biste se premeštali sa sličice na slajd, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "tabla sa slajdovima", a zatim pritisnite taster TAB.

 4. Da biste se kretali kroz slajd, pritiskajte taster TAB dok ne završite sve elemente na slajdu.

Kreiranje nove prazne prezentacije

Da biste brzo započeli, kreirajte novu praznu prezentaciju. Možete da dodate unapred dizajniranu temu da biste prezentaciji napravili uglađen izgled.

Alternativno, možete da kreirate prezentaciju od predloška. Uputstva možete da koristite za Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prezentacije od predloška u programu PowerPoint.

 1. Otvorite PowerPoint za veb. Dolazite na stranicu koja prikazuje nedavne prezentacije, polje za pretragu, predloške i teme. Fokus je na predlošku „Prazna prezentacija“.

  Savet: Ako već uređujete prezentaciju, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + F, N da biste otvorili novi meni.

 2. Da biste kreirali praznu prezentaciju, pritisnite taster ENTER.

 3. Otvara se prezentacija, a fokus je na prvom slajdu. Da biste prešli na okvir za tekst sa naslovom, pritisnite taster Tab.

Dodavanje ili promena teme u prezentaciji

Tema je zbirka koordinisane šeme boja, pozadina, stilova fonta i mesta čuvara mesta. Koristite unapred dizajnirane teme da biste brzo promenili celokupan izgled prezentacije.

 1. U prikazu Uređivanje pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + G, a zatim H. Čujete: "Office tema".

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete željenu temu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Umetanje novog slajda

Dodate koliko god slajdova želite u prezentaciju.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + H, a onda ću. Čujete: "dijalog, novi slajd".

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete raspored na slajdu koji želite da umetnete, a zatim pritisnite taster ENTER ili kombinaciju tastera ALT + ENTER.

Savet: Da biste brzo dodali novi prazan slajd na osnovu rasporeda na prethodnom slajdu u prezentaciji, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete broj trenutnog slajda. Fokus se premešta na okno sa sličicama. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željeni slajd, a zatim pritisnite Ctrl+M.

Čuvanje lokalne kopije prezentacije

PowerPoint za veb automatski čuva prezentaciju u OneDrive dok radite. Ako želite da sačuvate kopiju prezentacije na uređaju, to možete lako da uradite pomoću čitača ekrana i tasterskih prečica. Možete da preuzmete prezentaciju kao PowerPoint PPTX, PDF ili ODP datoteku.

Napomena: Promene koje napravite u lokalnoj kopiji neće biti automatski sačuvane u originalnoj datoteci na OneDrive.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + F, a zatim W, C. Čujete: "dijalog, MicrosoftPowerPoint za veb ". Fokus na dugmetu " Preuzmi ".

 2. Da biste preuzeli prezentaciju, pritisnite taster ENTER. Čujete: "novo obaveštenje".

 3. Da biste prešli na obaveštenje, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + N. Čujete: "dugme" Otvori ". Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka se preuzima u fasciklu za Preuzimanje na uređaju.

Dodavanje teksta

Koristite čitač ekrana i tasterske prečice za jednostavno dodavanje teksta na slajdove i prenošenje poruke.

 1. Da biste premestili fokus u oblast na slajdu koja se može uređivati, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Tabla sa slajdovima“.

 2. Da biste prešli na prvi čuvar mesta na slajdu, pritisnite taster Tab. Tip čuvara mesta se objavljuje. Ako je u pitanju čuvar mesta za tekst, pritisnite taster Enter, a zatim otkucajte sadržaj.

 3. Pritisnite taster F2 kada završite.

 4. Da biste prešli na sledeći čuvar mesta, pritisnite taster TAB. Da biste uredili čuvar mesta, pritisnite taster Enter. Da biste izašli, pritisnite taster F2. Ponovite za sve čuvara mesta na slajdu.

Oblikovanje teksta

Da biste prezentaciju učinili pristupačnijom za različite vrste publike, možete da, na primer, povećate veličinu fonta ili primenite podebljano oblikovanje da bi tekst bio čitljiviji.

 1. Da biste premestili fokus u oblast na slajdu koja se može uređivati, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Tabla sa slajdovima“.

 2. Da biste se premestili na prvu oblast koja se može uređivati na slajdu, pritisnite taster TAB.

 3. Da biste izabrali oblast koja se može uređivati, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste izabrali sav tekst u oblasti, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A. Da biste izabrali deo teksta u oblasti, pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete tekst, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+tasteri sa strelicama da biste izabrali deo teksta koji želite.

 5. Koristite sledeće tasterske prečice da biste primenili najčešće korišćene opcije oblikovanja na izabrani tekst:

  • Podebljano: Ctrl+B

  • Kurziv: Ctrl+I

  • Podvučeno: Ctrl+U

  • Povećavanje veličine fonta: Ctlr +] (desna zagrada)

  • Smanji veličinu fonta: CTRL + [(leva zagrada)

 6. Da biste pristupili opcijama oblikovanja, sa izabranim tekstom, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + H, a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete željenu opciju oblikovanja, na primer, "dugme" znakovi za nabrajanje ". Da biste izabrali opciju, pritisnite razmaknicu. Da biste razvili kombinovane okvire, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole.

Dodavanje slika

Ponekad slika vredi više od hiljadu reči, pa zašto ne dodate sliku da biste osvežili prezentaciju. U PowerPoint za veb možete da dodate slike iz svog spremišta ili da koristite slike direktno sa interneta.

Savet: Da biste dodali slike na pravo mesto i prave veličine, koristite slajd napravljen na osnovu rasporeda na slajdu koji je dizajniran za rad sa slikama, kao što je Slika sa natpisom. Više detalja potražite u okviru pomoću čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint.

Dodavanje slika sa uređaja

 1. Na slajdu na koji želite da dodate sliku, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + N, a zatim P. Otvara se dijalog Windows Open , fokus se nalazi u polju ime datoteke.

 2. Pritiskajte taster TAB i tastere sa strelicama dok ne čujete željenu datoteku slike, a zatim pritisnite taster ENTER.

Dodavanje slika sa interneta

 1. Na slajdu na koji želite da dodate sliku, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + N, zatim F, F. Otvara se dijalog Bing slike , fokus se nalazi na polju za pretragu.

 2. Otkucajte reči za pretragu i pritisnite taster Enter.

 3. Pritisnite taster SR + taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete sliku koju želite da umetnete, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali sliku. Čućete: „Potvrđeno.“

 4. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme ' Umetni '", a zatim pritisnite taster SR + ENTER.

Dodavanje beleški govornika

Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača.

 1. Na slajdu gde želite da dodate beleške govornika, Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "PowerPoint za veb, beleške slajdova."

  Ako ne čujete "PowerPoint za veb, beleške slajdova", pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + W, zatim PN da biste otvorili okno sa beleškama slajdova.

 2. Fokus se premešta u okno "beleške slajda". Otkucajte beleške govornika za slajd.

Predstavljanje slajdova u publiku

Kada dođe vreme da delite prezentaciju sa publikom, koristite tasterske prečice i čitač ekrana da biste pokrenuli projekciju slajdova.

 1. U prikazu za Uređivanje pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + W, a zatim B. Projekcija slajdova počinje od prvog slajda u prezentaciji.

  Savet: Da biste pokrenuli projekciju slajdova od trenutnog slajda, pritisnite taster C.

 2. U projekciji slajdova pritiskajte taster TAB dok ne čujete ime prezentacije. Fokus se premešta na projekciju slajdova.

 3. Da biste prešli na sledeći slajd, pritisnite taster N. Da biste se vratili na prethodni slajd, pritisnite taster P.

 4. Kad želite da zaustavite izlaganje, pritisnite taster Esc. Fokus se vraća na prikaz Uređivanje.

Za više informacija pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za prikazivanje prezentacije pomoću programa PowerPoint.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×