Osnovni zadaci u programu Outlook

Outlook organizuje e-poruke, kalendare, kontakte, zadatke i liste zaduženja, na jednom mestu. Ta organizacija počinje sa nalogom e-pošte. Odande možete da počnete da radite sa e-porukama, pretvarate ih u zadatke ili zakazane obaveze i skladištite informacije o osobama sa kojima komunicirate u kontaktima tako da nikada ne morate da zapamtiš e-adresu ili broj telefona. Hajde da proљetamo kroz neke osnovne zadatke.

Prvi koraci

Prva radnja je da podesite nalog Outlook. Posle toga ćete biti spremni da počnete da primate i šaljete e-poštu, koristite kalendar, kreirate kontakte i radite sa Outlook zadacima.  

Instalacija je automatska ako ste koristili stariju verziju Outlook na istom računaru. Ako to niste uradili, instalacioni program automatskog naloga počeće kada prvi put započnete Outlook i prošetite kroz proces.

Od vas se traži ime, e-adresa i lozinka. To je obično dovoljno, ali ako automatsko podešavanje ne uspe, Outlook traži još nekoliko informacija kao što je ime servera pošte. Ako nemate tu informaciju, vaš dobavljač e-pošte vam može pružiti detalje.

Dugme „Dodaj nalog“ u prikazu „Backstage“

Napomena: Ako želite da dodate još jedan nalog e-pošte kasnije, kada ste spremni da odaberete datoteku > Dodajte nalog da biste pokrenuli podešavanje automatskog naloga.

Traka za brzi pristup

Traka sa brzim pristupom je važan deo Outlook iskustva. I to je jednostavan način za prelazak na gornju Outlook funkcije – pošta, kalendar, osobe i zadatke. Traka je pored standardnih tabulatora i traka koje vam pružaju asortiman alatki i opcija koje vam pomažu da koristite Outlook i upravljate njima.

Obično se nalazi na dnu prozora Outlook, traka za brzi pristup prikazuje – u zavisnosti od izabranih postavki – imena dugmeta (leva slika) ili ikone (desna slika) povezane sa imenima funkcija.

Traka sa brzim pristupom za Outlook koja prikazuje po imenima, e-pošti, kalendaru, osobama i zadacima i još više (tri tačke ili tri tačke)

Outlook traka sa brzim pristupom koja prikazuje poštu, kalendar, osobe, zadatke i ikone sa više opcija

Promena onoga što se pojavljuje na traci za brzi pristup

Možete da kontrolišete koja se dugmad (ili ikone) pojavljuju na traci za brzi pristup, čak i sa kojim redosledom se pojavljuju.

 1. Odaberite > opcijama navigacije.

  Izbor više (tri tačke) na traci za brzo pristup za prikaz opcija navigacije

 2. U dijalogu Opcije navigacije uradite sledeće:

  Dijalog "Opcije navigacije trake za traku"

  • Da biste promenili broj dugmadi ili ikona koje se pojavljuju na traci, povećajte ili smanjite podrazumevanu postavku od 4 za Maksimalan broj vidljivih stavki.

  • Da biste prikazali ikone umesto imena, potvrdite izbor u polju za potvrdu kompaktna navigacija .

  • Da biste prerasporedili način na koji su dugmad ili ikone navedene, izaberite stavku u polju prikaz u ovoj porudžbini , a zatim odaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

 3. Odaberite stavku U redu.

  Savet: Ako vam se promene ne dopadaju ili samo želite da počnete ispoиetka, odaberite stavku Poništi.

Pošta

E-pošta vas povezuje sa osobama unutar i izvan vaše organizacije. Možete da dodate elektronski potpis i priloge e-porukama.

Kreiranje nove e-poruke

 1. Iz bilo koje fascikle pošte (kao što je prijemno poštansko sanduče) odaberite stavku Nova e-poruka.

  Nova e-pošta

  Tasterska prečica:    Da biste napravili e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+M.

 2. Kada sastavite e-poruku, odaberite stavku Pošalji.

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje e-poruke.

Dodavanje potpisa za e-poštu u poruke

Kreirajte personalizovane potpise koji se pojavljuje na dnu vaše poruke. Potpisi uključuju tekst, slike, elektronska vizitkarta, logotip ili čak i sliku rukom napisanog potpisa.

Kreiranje potpisa

 1. U novoj poruci odaberite stavke Potpis >Potpisi.

  Potpis

 2. Na kartici Potpis e-pošte odaberite stavku Novo.

 3. Otkucajte ime, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. U okviru Odaberite podrazumevani potpis uradite sledeće:

  • Na listi nalog e-pošte odaberite nalog e-pošte za povezivanje sa potpisom.

  • Sa liste Nove poruke odaberite potpis za koji želite da se automatski dodaje u sve nove e-poruke. Ako ne želite da automatski potpisujete e-poruke, možete da zanemarite ovu opciju jer je podrazumevana vrednost (nijedan).

  • Sa liste Odgovori/prosleđivanja odaberite potpis koji želite da automatski dodajete (automatsko potpisivanje) prilikom odgovaranja na poruke ili njihovog prosleđivanja. U suprotnom, prihvatite podrazumevanu opciju (nijedan).

 5. U okviru Uredi potpisotkucajte potpis, a zatim kliknite na dugme u redu.

Dodavanje potpisa

 • U novoj poruci odaberite stavku Potpis, a zatim odaberite željeni potpis.

  Potpis

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje i dodavanje potpisa za e-poruku.

Prosleđivanje e-poruke ili odgovaranje na nju

 1. Na traci ili u oknu za čitanje, odaberite stavku Odgovori, Odgovori svimaili Prosledi

  Odgovori

 2. U polju Za, Cc ili Bcc uredite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali primaoca, kliknite na odgovarajuće polje i unesite ime primaoca.

  • Da biste uklonili primaoca, kliknite na odgovarajuće polje, odaberite ime primaoca, a zatim pritisnite taster Delete.

Dodatne informacije potražite u članku Odgovaranje na e-poruku ili njeno prosleđivanje.

Dodavanje priloga u e-poruku

Da biste delili datoteku možete da je priložite u poruci. Možete i da priložite druge Outlook stavke, kao što su poruke, kontakti ili zadaci.

 1. Kreirajte novu poruku ili Odaberite postojeću poruku i odaberite stavku Odgovori, Odgovori svimaili Prosledi.

 2. U prozoru poruke odaberite stavke Poruka > Priloži datoteku.

  Priloži datoteku

Dodatne informacije potražite u članku Prilaganje datoteke, poruke, kontakta ili zadatka e-poruci.

Otvaranje ili čuvanje priloga e-poruke

Prilog možete otvoriti iz okna za čitanje ili iz otvorene poruke. Posle otvaranja i prikazivanja priloga, možete da ga sačuvate. Ako poruka ima više priloga, možete da ih sačuvate kao grupu ili jedan po jedan.

Otvaranje priloga

U zavisnosti od verzije Outlook koju koristite, možda je dostupno više opcija za otvaranje priloga.

 • Kliknite dvaput na prilog.

Dodatne informacije potražite u članku Otvaranje priloga.

Čuvanje priloga

 1. Odaberite prilog u oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci.

 2. Na kartici Prilozi, u grupi Radnje odaberite stavku Sačuvaj kao. Možete i da kliknete desnim tasterom miša na prilog, a zatim odaberete stavku Sačuvaj kao.

  „Sačuvaj kao“ prilozi

Dodatne informacije potražite u članku Čuvanje priloga.

Instaliranje programa Outlook za iOS ili Android

Ako koristite Outlook za iOS ili Outlook za Android, radne verzije će se automatski sinhronizovati sa mobilnim uređajem. Odande možete da završite poruke koje ste započeli na računaru, da jednostavno dodate priloge iz fotografija ili fotoaparata ili da koristite Office Lens da biste snimali beleške sa bele table na sastanku.

Zakazane obaveze i sastanci su nusproizvod ličnog i poslovnog života i kalendar je savršeno vozilo za upravljanje oba. Pomoću Outlook možete da postavljate i podsetnike zakazanih događaja.

Kreiranje zakazane obaveze kalendara

U programu Outlook zakazane obaveze nisu isto što i sastanci. Zakazane obaveze predstavljaju aktivnosti koje se planiraju u kalendaru, a ne uključuju pozivanje drugih osoba ili rezervisanje resursa, kao što su soba za konferencije ili oprema.

Izaberite stavku „Kalendar“

 • U fascikli Kalendar, odaberite stavku Nova zakazana obaveza. Isto tako, možete kliknuti desnim tasterom miša na vremenski blok u koordinatnoj mreži kalendara i odabrati stavku Nova zakazana obaveza.

  Nova zakazana obaveza kalendara

  Tasterska prečica:    Da biste napravili zakazanu obavezu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+A.

Dodatne informacije potražite u članku Planiranje zakazane obaveze.

Planiranje sastanka

Na Outlook, sastanak uključuje druge osobe i može da obuhvati resurse kao što su sobe za konferencije. Odgovore na poziv za sastanak dobićete u prijemnom poštanskom sandučetu.

 • U fascikli Kalendar odaberite stavku Novi sastanak.

  Novi sastanak kalendara

Tasterska prečica:    Da biste kreirali novi poziv za sastanak iz bilo koje fascikle u programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Q.

Dodatne informacije potražite u članku Planiranje sastanka sa drugim osobama.

Postavljanje podsetnika

Podsetnici iskaču u prozoru za obaveštenja da ne biste propustili važan rok. Podsetnike možete podesiti ili ukloniti u programu Outlook za skoro sve, uključujući e-poruke, zakazane obaveze i kontakte.

Za zakazane obaveze ili sastanke

 • Otvorite stavku Zakazana obaveza ili Sastanak, a zatim iz okvira sa listom Podsetnik odaberite koliko pre zakazane obaveze ili sastanka želite da se podsetnik pojavi. Da biste isključili podsetnik, odaberite stavku Nijedno.

Za e-poruke, kontakte i zadatke

 • Izaberite stavke Praćenje> Dodaj podsetnik.

Savet: Pomoću podsetnika e-poruke možete brzo da označite zastavicom kao stavke obaveza. Ovi podsetnik prikazuju da se poruka pojavljuje na listi zaduženja i u fascikli zadaci, ali ne dodaje automatski podsetnik. Kliknite desnim tasterom miša na zastavicu na listi poruka da biste dodali podsetnik. Odnosno, ako je poruka otvorena, odaberite stavke Praćenje > Dodaj podsetnik.

Praćenje

Osobe

Osobe su ime komarnje za te osobe – i preduzeća – koje formiraju vaše poslovne i lične kontakte. Koje dodate kao kontakt je potpuno diskreciono i jedina ograničenja koja mogu da se primene u odnosu na to ko može ili ne može da doda su ograničenja koja vi ili vaše preduzeće nametate. Vaše preduzeće, na primer, može imati pravila o korespondenciji sa određenim spoljnim e-adresama.

Pravljenje kontakta

Kontakt može da bude jednostavan kao ime i e-adresa ili možete da dodate, na primer, detalje kao što su ulica, više telefonskih brojeva, slika i rođendana. Vaši kontakti u okviru opcije "osobe" pronaći ćete u traci sa prečicama u donjem levom uglu prozora Outlook.

Osobe

 • U okviru Osobe odaberite stavku Novi kontakt.

  Novi kontakt

  Tasterska prečica:    Da biste kreirali kontakt iz bilo koje fascikle u programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+C.

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje ili dodavanje kontakta.

Nabavite listu kontakata u Outlook adresaru

Čuvanje kopije kontakata u adresaru je dobra praksa. U Outlook 2013 ili Outlook 2016 za Windows možete da preuzmete datoteku vrednosti razdvojene zarezima (. csv) na uređaj i da je otvorite u Excel.

 1. Otvorite Outlook, odaberite stavku Outlook& izvoz > Uvoz/izvoz.

  Odaberite stavku „Otvaranje i izvoz“, a zatim odaberite stavku „Uvoz/izvoz“.

 2. U čarobnjaku za uvoz i izvoz odaberite stavku Izvezi u datoteku > sledeće.

 3. Odaberite stavku vrednosti razdvojene zarezima , a zatim na stranici izvoz na datoteku odaberite stavku Kontakti kao fasciklu za izvoz iz naloga.

  Pomerite se nagore, a zatim odaberite fasciklu sa kontaktima koju želite da izvezete.

  Važno: Pre nego što nastavite, uverite se da je fascikla sa kontaktima koju odaberete priložena nalogu e-pošte. To je naročito važno ako koristite ove korake sa računara druge osobe.

 4. Odaberite stavku > Pregledaj, a zatim idite na lokaciju na kojoj želite da uskladištite datoteku zasebne vrednosti (. csv).

 5. Otkucajte ime datoteke, a zatim kliknite na dugme u redu > sledeće.

  Čuvanje adresara kao. csv datoteke

 6. Odaberite stavku Završi da biste pokrenuli proces izvoza.

  Napomena: Outlook ne pokazuje poruku kada se završi proces izvoza.

Otvaranje datoteke kontakta. csv

Datoteka vrednosti razdvojene zarezima (. csv) izvezeni kontakti obično se otvara u Excel.

 1. Pronađite lokaciju na kojoj ste sačuvali. csv datoteku i otvorite je.

 2. Potvrdite da su vaši kontakti navedeni u datoteci.

  Primer datoteke Outlook. csv koja je otvorena u programu Excel

  Napomena: Možda postoje prazne ćelije. To je normalno.

 3. Zatvorite datoteku bez pravljenja promena da biste izbegli potencijalne probleme prilikom uvoza datoteke na drugom uređaju koji ima istu verziju Outlook ili druge usluge e-pošte.

Zadaci

Pravljenje zadatka

Mnoge osobe imaju spiskove lista – na papiru, unakrsnoj tabeli ili sa kombinacijom papirnih i elektronskih metoda. U programu Outlook različite liste možete kombinovati u jednu, primati podsetnike i pratiti tok zadataka.

 1. Otvorite Outlook i na kartici Početak , u grupi Nova izaberite stavku nove stavke.

 2. Odaberite zadatak, popunite obrazac zadatka po potrebi, a zatim odaberite stavku Sačuvaj & zatvori.

Tasterska prečica:    Da biste napravili novi zadatak, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+K.

Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje zadataka i stavki obaveza.

Dodeljivanje zadatka

 1. Odaberite Ikona "Zadaci" na traci za brzu Access Outlook na traci za brzu pristup ili zadatke na traka za navigaciju.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Odaberite Ikona "novi zadatak" na traci ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + K da biste kreirali zadatak.

   ili

  • Otvaranje postojećeg zadatka.

 3. Odaberite stavku Dodeli zadatak.

  Komanda „Dodeli zadatak“ na traci

 4. U obrascu zadatka uradite sledeće:

  • U polje Za upišite ime ili e-adresu.

  • Dodajte temu, odaberite Početni datum i Krajnji roki postavite status i prioritet po potrebi.

   Svojstva „Datum početka“ i „Krajnji rok“ za dodeljeni zadatak

  • Prihvatite ili opozovite izbor u podrazumevanom izabranom izboru dva polja za potvrdu: zadržite ažuriranu kopiju ovog zadatka na listi zadataka i Pošaljite mi izveštaj o statusu kada se dovrši ovaj zadatak.

  • Ako je potrebno, otkucajte poruku u bloku sadržaja ispod polja za potvrdu.

 5. Ako želite da se zadatak ponavlja, odaberite stavku Ponavljanje na traci, izaberite željene opcije u dijalogu Ponavljanje zadatka , a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomena: Ako dodelite zadatak koji se ponavlja, na vašoj listi zadataka ostaće kopija zadatka ali se ona neće ažurirati. Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Pošalji mi izveštaj o statusu kada je ovaj zadatak dovršen , dobićete izveštaje o statusu za svako dovršeno pojavljivanje zadatka.

 6. Odaberite stavku Pošalji.

Savet: Outlook može da prati napredak posla dodeljenog jednoj osobi. Ako želite da više osoba radi na zadatku, podelite zadatak na manje delove ili svaki zadatak dodelite pojedinačno. Na primer, da biste pratili izveštaj koji će napisati tri pisca, kreirajte tri odvojena zadatka i dodelite svaki pojedinačni zadatak odgovarajućem piscu.

Prihvatanje ili odbijanje dodeljenog zadatka

Kada je zadatak kreiran i dodeljen vama, on se pojavljuje u prijemnom poštanskom sandučetu.

Komande „Prihvatam“ ili „Odbijam“ zahteva za zadatak prikazane u oknu za čitanje

 • U oknu za čitanje odaberite stavku prihvati ili Odbij.

  ili

  Otvorite zadatak, odaberite stavku prihvati ili Odbijte na traci, a bez obzira na opciju koju ste odabrali, izaberite stavku Uredi odgovor pre nego što pošaljete ili odmah odgovori, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomena: Prihvaćeni zadaci se pojavljuju na Outlook listi zadataka.

Ako otvorite zadatak, možete da odgovorite, odgovorite svima, ili da prosledite osobi koja je dodelila zadatak vama i drugima po potrebi. Komentar možete da dodate i u blok poruka.

Prikaz zadatka

 1. Otvorite Outlook i na traci za brzu pristup odaberite stavku Ikona "Zadaci" na traci za brzu Access Outlook .

 2. Na listi zaduženja ili listi Zadaci kliknite dvaput na stavku da biste prikazali ceo obrazac.

Možete da promenite način na koji radite zadatke u bilo kom trenutku.

 • Na kartici Početak , u grupi trenutni prikaz odaberite drugačiji prikaz.

  Trenutne opcije prikaza za zadatke .

Štampanje zadatka

Možete da odaberete kako možete da prikažete zadatke, a zatim, na osnovu onoga što odaberete da štampate, u kom formatu – stilu tabele ili stilu memoranduma – se štampa zadatak. Ako izaberete jedan zadatak koji će biti odštampan, na primer, onda je dostupna samo stil memoranduma. Ali ako odaberete listu kao što je lista zaduženja, nudi se i format štampanja stila tabele.

 1. Odaberite Ikona "Zadaci" na traci za brzu Access Outlook na traci za brzu pristup.

  Outlook traka sa brzim pristupom

 2. Odaberite pojedinačni zadatak u jednoj od vaših fascikli –zaduženja ili liste zadataka – ili odaberite fasciklu.

 3. Odaberite stavku > Odštampaj i izaberite format (ako je dostupan) u okviru postavke.

Štampanje e-poruke, kontakta ili stavke kalendara

U programu Outlook možete štampati stavke kao što su e-poruke, kontakti ili kalendarske stavke odnosno veće prikaze, poput kalendara, adresara ili lista sadržaja za fascikle „Pošta“.

 1. Odaberite stavku ili fasciklu u programu Outlook koju želite da odštampate.

 2. Odaberite stavke Datoteka > Štampanje.

Štampanje

Dodatne informacije potražite u članku Štampanje stavki u programu Outlook.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×