Osnovni zadaci u programu Excel

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Excel je neverovatno moćna alatka za dobijanje suštinskih informacija iz ogromne količine podataka. Ali takođe je i veoma koristan za jednostavna računanja i praćenje svih tipova informacija. Ključ za oslobađanje celokupnog potencijala programa je u koordinatnoj mreži ćelija. Ćelije mogu da sadrže brojeve, tekst ili formule. Podatke unosite u ćelije i grupišete ih u redove i kolone. To omogućava da podatke saberete, sortirate i filtrirate, stavite u tabele i kreirate grafikone sjajnog izgleda. Prođimo kroz osnovne korake kako biste mogli da počnete sa radom.

Excel dokumenta se zovu radne sveske. Svaka radna sveska ima radne listove, poznatije kao unakrsne tabele. Radnoj svesci možete da dodate koliko god želite radnih listova ili možete da kreirate nove radne sveske za odvojeno čuvanje podataka.

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Novo.

 2. U okviru Novo kliknite na Prazna radna sveska.

  Nova prazna radna sveska

 1. Kliknite na praznu ćeliju.

  Na primer, na ćeliju A1 na novom listu. Ćelije referencira njihova lokacija u redu i koloni na listu, tako da je ćelija A1 u prvom redu kolone A.

 2. U ćeliji otkucajte tekst ili broj.

 3. Pritisnite taster Enter ili Tab da biste se premestili u sledeću ćeliju.

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija kom želite da dodate ivicu.

 2. Na kartici Početak, u grupi „Font“ kliknite na strelicu pored stavke „Ivice“, a zatim izaberite željeni stil ivice.

  Slika trake u programu Excel

Više informacija potražite u članku ivica primena ili uklanjanje ćelija na radnom listu.

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija na koji želite da primenite senčenje ćelija.

 2. Na kartici Početak , u grupi Font kliknite na strelicu pored dugmeta Boja za popunjavanje Slika dugmeta , a zatim u okviru Boje teme ili Standardne bojeizaberite željenu boju.

Dodatne informacije o tome kako da primenite oblikovanje na radni list potražite u članku Oblikovanje radnog lista.

Kada unesete brojeve u radni list, možda ćete poželeti da ih saberete. To možete veoma brzo uraditi koristeći Automatski zbir.

 1. Izaberite ćeliju desno ili ispod brojeva koje želite da saberete.

 2. Kliknite na karticu Početak, a zatim u grupi Uređivanje kliknite na stavku Automatski zbir.

  Dugme „Automatski zbir“ na kartici „Početak“

  Funkcija „Automatski zbir“ sabira brojeve i prikazuje rezultat u izabranoj ćeliji.

Više informacija potražite u članku Korišćenje automatskog zbira za sabiranje brojeva

Dodavanje brojeva je samo jedna od stvari koje možete da uradite, mada Excel može da izvrši i druge matematičke operacije. Isprobajte neke jednostavne formule za sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje brojeva.

 1. Izaberite ćeliju, a zatim otkucajte znak jednakosti (=).

  To programu Excel govori da će ta ćelija sadržati formulu.

 2. Otkucajte kombinaciju brojeva i znake računske operacije, kao što su plus (+) za sabiranje, minus (-) za oduzimanje, zvezdica (*) za množenje ili kosu crtu (/) za deljenje.

  Na primer, unesite =2+4, =4-2, =2*4, or =4/2.

 3. Pritisnite taster Enter.

  To pokreće izračunavanje.

  Možete takođe da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+Enter ako želite da kursor ostane u aktivnoj ćeliji.

Više informacija potražite u članku Kreiranje jednostavne formule.

Da biste pravili razliku između različitih tipova brojeva, dodajte format, kao što je valuta, procenat ili datum.

 1. Izaberite ćelije sa brojevima koje želite da oblikujete.

 2. Kliknite na karticu Početak, a zatim kliknite na strelicu u polju Opšte.

  Okvir „Oblik broja“ na kartici „Početak“

 3. Odaberite format brojeva.

  Galerija formata brojeva

  Ako ne vidite format broja koji tražite, kliknite na dugme Više formata brojeva. Više informacija potražite u članku Dostupni formati brojeva.

Jednostavan način da iskoristite moć programa Excel je da unesete podatke u tabelu. To vam omogućava da brzo filtrirate ili sortirate podatke.

 1. Izaberite vaše podatke tako što ćete kliknuti na prvu ćeliju i prevlačiti do poslednje ćelije vaših podataka.

  Za korišćenje tastature, držite pritisnut taster Shift dok pritiskate tastere sa strelicama da biste izabrali podatke.

 2. Kliknite na dugme Brza analiza Dugme „Brza analiza“ u donjem desnom uglu izbora.

  Vidljivi podaci izabrani dugmetom „Sočivo za brzu analizu“

 3. Kliknite na stavku Tabele, pomerite kursor na dugme Tabela da biste pregledali podatke, a zatim kliknite na dugme Tabela.

  Galerija tabela za brzu analizu

 4. Kliknite na strelicu Strelica padajućeg menija „Filter“ u zaglavlju tabele u koloni.

 5. Da biste filtrirali podatke, opozovite izbor u polju za potvrdu Izaberi sve, a zatim izaberite podatke koje želite da prikažete u tabeli.

  Polje „Izaberi sve“ u galeriji sortiranja i filtriranja

 6. Za sortiranje podataka kliknite na Sortiranje od A do Ž ili Sortiranje od Ž do A.

  Komande sortiranja u galeriji sortiranja i filtriranja

 7. Kliknite na dugme U redu.

Više informacija potražite u članku Kreiranje ili brisanje Excel tabele

Brza analiza alatke (dostupno u Excel 2016 i Excel 2013 samo) neka vam ukupno brzo brojeve. Da li je zbir, prosek ili broj koji želite da Excel prikazuje rezultate računanja odmah ispod ili pored brojeva.

 1. Izaberite ćelije sa brojevima koje želite da dodate ili izbrojite.

 2. Kliknite na dugme Brza analiza Dugme „Brza analiza“ u donjem desnom uglu izbora.

 3. Kliknite na Ukupne vrednosti, pomerite kursor preko dugmadi da biste videli rezultate računanja, a zatim kliknite na dugme da biste primenili ukupne vrednosti.

  Galerija izračunavanja ukupne vrednosti za brzu analizu

Uslovnog oblikovanja ili mini-grafikona možete da označite najvažnije podatke ili prikaz trendova podataka. Koristite brzu analizu alatku (dostupno u Excel 2016 i Excel 2013 samo) za pregled uživo da ga isprobate.

 1. Izaberite podatke koje želite da detaljnije proučite.

 2. Kliknite na dugme Brza analiza slika dugmeta u donjem desnom uglu izbora.

 3. Istražite opcije na karticama Oblikovanje i Mini-grafikoni da biste videli kako deluju na podatke.

  Galerija oblikovanja za brzu analizu

  Na primer, izaberite skalu boja u galeriji Oblikovanje da biste razlikovali visoke, srednje i niske temperature..

  Podaci sa uslovnim oblikovanjem skale boja

 4. Kada vam se dopadne ono što vidite, kliknite na tu opciju.

Saznajte više o načinu analiziranja trendova u podacima koji koriste mini-grafikone.

Alatke "Brza analiza" (dostupno u Excel 2016 i Excel 2013 samo) preporučuje odgovarajućeg grafikona za vaše podatke i daje vam vizuelnu prezentaciju za samo nekoliko klikova.

 1. Izaberite ćelije sa podacima koje želite da prikažete u grafikonu.

 2. Kliknite na dugme Brza analiza slika dugmeta u donjem desnom uglu izbora.

 3. Kliknite na karticu Grafikoni, pomerajte kursor preko preporučenih grafikona da biste videli koji izgleda najpodobnije za vaše podatke, a zatim kliknite na onaj koji želite.

  Galerija grafikona za brzu analizu

  Napomena: Excel prikazuje različite grafikone u ovoj galeriji, u zavisnosti od toga šta se preporučuje za podatke.

Saznajte druge načine za kreiranje grafikona.

Da biste brzo sortirali podatke

 1. Izaberite opseg podataka, kao što je A1:L5 (više redova i kolona) ili C1:C80 (jedna kolona). Opseg može da sadrži naslove koje ste kreirali za identifikovanje kolona ili redova.

 2. Izaberite jednu ćeliju u koloni po kojoj želite da sortirate.

 3. Kliknite na dugme Komanda „A do Z“ u programu Excel koji sortira od A do Z ili od najmanjeg broja ka najvećem da biste sortirali po rastućem redosledu (od A do Z) ili od najmanjeg broja ka najvećem.

 4. Kliknite na dugme Komanda „A do Z“ u programu Excel koja sortira od A do Z ili od najvećeg broja ka najmanjem da biste izvršili po opadajućem redosledu (od Z do A ili od najvećeg broja ka najmanjem).

Da biste sortirali po određenom kriterijumu

 1. Izaberite jednu ćeliju bilo gde u opsegu koji želite da sortirate.

 2. Na kartici Podaci , u grupi Sortiranje i filtriranje , odaberite stavku Sortiraj.

 3. Pojaviće se dijalog Sortiranje.

 4. Na listi Sortiraj po izaberite prvu kolonu koju želite da sortirate.

 5. Na listi Sortiraj po izaberite stavku Vrednosti, Boja ćelije, Boja fonta ili Ikona ćelije.

 6. Na listi Redosled izaberite redosled koji želite da primenite na operaciju sortiranja – abecedni ili numerički, rastući ili opadajući (to jest, od A do Z ili od Z do A za tekst odnosno od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg za brojeve).

  Više informacija o tome kako da sortirate podatke potražite u članku Sortiranje podataka u opsegu ili tabeli.

 1. Izaberite podatke koje želite da filtrirate.

 2. Na kartici Podaci, u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Filtriraj.

  Grupa „Sortiranje i filtriranje“ na kartici „Podaci“

 3. Kliknite na strelicu Strelica padajućeg menija „Filter“ u zaglavlju kolone da biste prikazali listu u kojoj možete da birate opcije filtriranja.

 4. Da biste birali po vrednostima, na listi opozovite izbor u polju za potvrdu (Izaberi sve). To uklanja oznake potvrde iz svih polja za potvrdu. Zatim izaberite samo vrednosti koje želite da vidite i kliknite na dugme U redu da biste videli rezultate.

Više informacija o tome kako da filtrirate podatke potražite u članku filtriranje podataka u opsegu ili tabeli.

 1. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S.

  Dugme „Sačuvaj“ na priručnoj traci

  Ako ste već ranije sačuvali rad, završili ste.

 2. Ako je ovo prvi put da čuvate ovu datoteku:

  1. U okviru Sačuvaj kao izaberite gde želite da sačuvate radnu svesku i zatim pronađite fasciklu.

  2. U polje Ime datoteke unesite ime za radnu svesku.

  3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Kliknite na stavku Datoteka, a zatim kliknite na dugme Odštampaj ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Pregledajte stranice tako što ćete kliknuti na strelicu Sledeća stranica i Prethodna stranica.

  Dugmad za prikaz prethodne i sledeće stranice u oknu za pregled pre štampanja

  U prozoru za prikaz vide se crno-bele stranice ili stranice u boji, zavisno od zadatih postavki štampača.

  Ako vam se ne dopada kako će stranice da budu odšampane, možete da promenite margine stranice ili dodate prelome stranica.

 3. Kliknite na dugme Odštampaj.

 1. Na kartici datoteka odaberite Opcije, a zatim odaberite kategoriju Programski dodaci .

 2. Pri dnu dijaloga Excel opcije proverite da li je izabrana opcija Programski dodaci za Excel u okviru Upravljanje, a zatim izaberite stavku Idi.

 3. U dijalogu Programski dodaci potvrdite izbor u poljima za potvrdu programskih dodataka koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako Excel prikazuje poruku sa obaveštenjem da nije moguće pokrenuti ovaj programski dodatak i traži od vas da ga instalirate, kliknite na dugme Da kako biste instalirali programske dodatke.

Više informacija o tome kako da koristite programske dodatke potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje programskih dodataka.

Excel vam omogućava da primenite ugrađene predloške da biste primenili prilagođene predloške i da biste pretraživali između različitih predložaka na Office.com. Office.com nudi širok izbor popularnih predloške programa Excel, uključujući budžeta.

Više informacija o tome kako da pronađete i primena predložaka potražite u članku preuzimanje besplatnih, unapred izgrađenih predložaka.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×