Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u usluzi OneDrive

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u usluzi OneDrive

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite tastaturu i čitač ekrana sa OneDrive za Windows 10 da skladištite, tražite i delite datoteke na uređajima. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

OneDrive je ugrađena Windows 10 i automatski se pojavljuje u istraživaču datoteka i kao lokacija za čuvanje datoteka. Datoteke koje čuvate na OneDrive dostupne su na mreži na OneDrive.com, kao i van mreže na računaru, tako da možete da ih koristite u bilo kom trenutku – čak i kada niste povezani sa Internetom. Kada se ponovo povežete, OneDrive sinhronizuje datoteke na mreži sa datotekama na računaru.

Napomene: 

U ovoj temi

Pokretanje usluge OneDrive

Pomoću Windows 10 možete da otvorite OneDrive pomoću aplikacije Cortana ili istraživač datoteka. OneDrive se otvara kao fascikla u istraživaču datoteka.

Otvaranje usluge OneDrive pomoću aplikacije Cortana

 1. Da biste izabrali Cortana traku za pretragu, pritisnite taster sa Windows logotipom. Čujete: "polje za pretragu".

 2. U polju Pretraga otkucajte OneDrive.

 3. Kada čujete "OneDrive App za stone računare", pritisnite taster ENTER. OneDrive se otvara uz fokus na prikazu " stavke ". Da biste prešli na fasciklu ili datoteku koju želite, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole.

Otvaranje OneDrive iz istraživača datoteka

 1. Da biste otvorili istraživač datoteka, pritisnite taster sa Windows logotipom+E. Istraživač datoteka se otvara uz fokus u prikazu " stavke ".

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F6 da biste prešli na okno za navigaciju. Čujete: "prikaz stabla". Koristite tastere sa strelicama dok ne čujete „OneDrive“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste se vratili na prikaz stavke, pritisnite taster TAB.

 4. Da biste se premestili na fasciklu ili datoteku koju želite, koristite tastere sa strelicama.

Otvaranje stavke

U istraživaču datoteka premestite se na stavku koju želite da otvorite, pritisnite razmaknicu da biste je izabrali, a zatim pritisnite taster ENTER.

Otpremanje stavke u OneDrive

Otpremanje stavke iz istraživača datoteka

 1. Da biste otvorili istraživač datoteka, pritisnite taster sa Windows logotipom+E.

 2. Potražite i izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da otpremite u OneDrive i pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10. Otvara se Kontekstualni meni i čujete: "Kontekstualni meni".

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: "premesti u OneDrive ", a zatim pritisnite taster ENTER. Datoteka se premešta u OneDrive fasciklu u programu Windows Explorer i biće otpremljena na OneDrive online.

Čuvanje datoteke direktno u usluzi OneDrive

Kada radite na datoteci u Office aplikaciji, možete da je sačuvate direktno na OneDrive, tako da ne morate zasebno da je otpremite.

 1. Otvorite datoteku koju želite da otpremite.

 2. Da biste izabrali komandu Sačuvaj kao , pritisnite kombinaciju tastera ALT + F, a. Čujete: "Sačuvaj kao".

 3. Da biste izabrali OneDrive, pritisnite taster TAB, a zatim pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "OneDrive ". Pritisnite taster ENTER. Čujete: "odaberite fasciklu".

  Savet: Ako želite da sačuvate datoteku na određenoj lokaciji u okviru OneDrive fascikle, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "stavke". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste pregledali fascikle i datoteke u OneDrive. Pritisnite taster ENTER da biste izabrali željenu fasciklu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "Odaberi fasciklu".

 4. Da biste otvorili dijalog Sačuvaj kao , pritisnite taster ENTER. Dijalog se otvara sa fokusom na tekstualno polje imena datoteke .

 5. Otkucajte ime za datoteku.

 6. Da biste sačuvali datoteku, pritisnite taster TAB da biste prešli na dugme Sačuvaj , a zatim pritisnite taster ENTER.

Preuzimanje stavke iz usluge OneDrive

Podrazumevano, sve stavke u OneDrive fasciklama su dostupne na mreži i van mreže na računaru, ali možete i da preuzmete stavku zasebno.

 1. U istraživaču datoteka idite do stavke koju želite da preuzmete u OneDrive. Kada ste na stavci, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + C.

 2. Pređite na fasciklu u kojoj želite da sačuvate stavku na računaru i pritisnite kombinaciju tastera CTRL + V da biste je nalepili.

Deljenje stavke iz usluge OneDrive

Odaberite neki od sledećih slučajeva za više informacija:

Deljenje veze samo za prikaz za stavku

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10. Otvara se Kontekstualni meni i čujete: "Kontekstualni meni, otvorite".

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Deli OneDrive vezu“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se ekranska napomena i čućete „Veza je spremna za lepljenje” ili zvuk koji označava iskačući prozor saveta za alatku. Povezivanje sa datotekom se dodaje u ostavu.

 3. Da biste nalepili stavku u dokument ili poruku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + V.

Svako kome pošaljete ovu vezu moći će da otvori i prikaže datoteku.

Prilagođavanje povezivanja deljenja

Možete da kreirate povezanost deljenja koja omogućava korisnicima da uređuju datoteku. Možete i da pošaljete e-poruku vezi sa određenim osobama.

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10. Otvara se Kontekstualni meni i čujete: "Kontekstualni meni, otvorite".

 2. Pritisnite taster M. Čujete: "više opcija deljenja OneDrive."

 3. Pritisnite taster ENTER. Otvoriće seOneDrive na vebu uz fokus u prozoru za Deljenje . Čujete "deljenje" i ime datoteke. Možda ćete prvo morati da se prijavite na OneDrive nalogu.

 4. Korisnici sa vezom podrazumevano mogu da prikažu samo datoteku. Da biste omogućili korisnicima da uređuju datoteku, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Nepotvrđen, omogući Uređivanje" i pritisnite razmaknicu da biste popunili polje za potvrdu.

  Napomena: Ako ne čujete opciju Omogući uređivanje, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "svako sa ovom vezom može da prikaže ovu stavku", a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kopiju veze sa datotekom kopirali u ostavu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "nabavi veze", a zatim pritisnite taster ENTER. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj i pritisnite taster Enter.

  • Da biste poslali poziv e-poštom koja sadrži veze ka određenim osobama:

   1. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "e-pošta", a zatim pritisnite taster ENTER.

   2. Otkucajte e-adresu ili ime kontakta.

    Savet: Da biste dodali drugu osobu, pritisnite taster TAB da biste se pomerili iz polja "tekst", a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB da biste se vratili nazad.

   3. Pritisnite taster TAB da biste prešli na polje Dodaj poruku i, ako želite, otkucajte poruku.

   4. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Deli i pritisnite taster Enter.

Svako kome pošaljete ovu stavku moći će da otvori i pročita datoteku. Možete i da uredite datoteku ako ste to dozvolili.

Upravljanje dozvolama

Ako ste datoteku ili fasciklu delili sa određenim osobama, možete da promenite da li je dozvoljeno da uređuju datoteku ili fasciklu ili da prestanu da je dele sa njima.

 1. Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10. Otvara se Kontekstualni meni i čujete: "Kontekstualni meni, otvorite".

 2. Pritisnite taster M. Čujete: "više opcija deljenja OneDrive."

 3. Pritisnite taster ENTER. Otvoriće seOneDrive na vebu uz fokus u prozoru za Deljenje . Čujete "deljenje" i ime datoteke. Možda ćete prvo morati da se prijavite na OneDrive nalogu.

 4. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "još", a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Upravljanje dozvolama", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvoriće se dijalog Upravljanje pristupom . Lista deli veze koje ste kreirali za stavku i sa svim osobama sa kojima ste delili stavku.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prestali da delite stavku pomoću veze za deljenje, pritiskajte taster TAB dok ne čujete vezu deljenja koju želite da uklonite. Ponovo pritisnite taster TAB. Čujete: "Ukloni povezivanje". Pritisnite taster ENTER. Da biste potvrdili uklanjanje veze, u dijalogu Uklanjanje veze pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Ukloni povezivanje", a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Da biste izmenili dozvole za određenu osobu sa kojom ste delili stavku, pređite na listu osoba. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "spisak deljenih korisnika". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se premestili na osobu čije dozvole želite da promenite, pritisnite taster TAB, a zatim pritisnite taster ENTER. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali stavku "Omogući uređivanje," "promenite samo prikaz" i "Zaustavi deljenje", a zatim pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u usluzi OneDrive

Tasterske prečice u aplikaciji OneDrive za Windows 10

Koristite tastaturu i čitač ekrana sa OneDrive u Veb pregledaču za skladištenje, pretraživanje i deljenje datoteka na svim uređajima. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Datoteke koje čuvate na OneDrive dostupne su na mreži na adresi OneDrive.com.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Pošto OneDrive pokrenut u Veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Takođe, uobičajene prečice kao što je F1 (pomoć) i CTRL + O (otvoreno) važe za Veb pregledač – ne OneDrive.

U ovoj temi

Pokretanje usluge OneDrive

 1. Otvorite veb pregledač i idite na https://OneDrive.com.

 2. Ako već niste prijavljeni na Microsoft 365 nalog (bez obzira da li ste preko organizacije ili Microsoft nalog ), pritiskajte taster TAB dok ne čujete "prijavljivanje", a zatim pritisnite taster ENTER. Prijavite se na nalog organizacije ili Microsoft nalog.

Otpremanje datoteke

Kada želite da sačuvate datoteku sa računara za OneDrive, izaberite lokaciju u OneDrive, a zatim je otpremite.

 1. Kada OneDrive otvorite u Veb pregledaču, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "komplementarni."

 2. Da biste prešli na meni sa strane, pritisnite taster TAB. Pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne čujete "datoteke", a zatim pritisnite taster ENTER. Uverite se da nije izabrana ništa na listi fascikli i datoteka.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "komplementarni". Pritisnite taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete "otpremanje", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete: "datoteke".

 4. Da biste otpremili datoteku, pritisnite taster ENTER. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Otvori dijalog". Da biste pristupili prikazu stabla sistema datoteka, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "prikaz stabla".

 5. Da biste izabrali fasciklu u kojoj je datoteka uskladištena na računaru, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole, a zatim pritisnite taster ENTER.

 6. Pritisnite taster TAB jednom da biste se premestili na listu fascikli i datoteka, a zatim koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se premestili na datoteku koju želite da otpremite.

  Savet: Da biste izabrali više susednih datoteka, pritisnite i držite taster SHIFT kada izaberete prvu datoteku, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne izaberete poslednju datoteku. Izabrane su sve datoteke između prve i poslednje datoteke.

 7. Pritisnite taster ENTER. Izabrana datoteka ili datoteke otpremi se na lokaciju koju ste izabrali u OneDrive i čujete "otpremljene", broj stavki koje ste otpremili i lokaciju za otpremanje.

Preuzimanje datoteke

Kada želite da kopirate datoteku sa OneDrive na uređaj, izaberite je u OneDrive i preuzmite je.

 1. Kada OneDrive otvorite u Veb pregledaču, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "komplementarni."

 2. Da biste prešli na meni sa strane, pritisnite taster TAB. Pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne čujete "datoteke", a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete ime prve fascikle ili datoteke.

 4. Koristite tastere sa strelicama nadole ili nagore da biste se premestili na datoteku koju želite da preuzmete. Ako treba da se krećete u fasciklu, premestite se na nju, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Kada ste prešli na datoteku koju želite da preuzmete, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dvaput da biste prešli na traku sa menijima. Čujete: "komplementarni". Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Preuzmi", a zatim pritisnite taster ENTER.

 6. Ako čujete obaveštenje sa pitanjem da li želite da preuzmete datoteku, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N i kliknite na uputstva da biste sačuvali datoteku. Kada završite, čujete: "preuzimanje je dovršeno". Iz ovog obaveštenja možete da se krećete do dugmeta da biste otvorili preuzetu datoteku, otvorili fasciklu ili prikazali preuzete datoteke. Da biste zatvorili obaveštenje, ponovo pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, pritisnite taster TAB da biste prešli na dugme Zatvori , a zatim pritisnite taster ENTER.

Pretraga datoteke ili fascikle

 1. U OneDrive, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "polje za pretragu".

 2. Otkucajte celo ili ime datoteke ili fascikle koje tražite. Otvara se lista koja sadrži datoteke ili fascikle koje zadovoljavaju vaše kriterijume.

 3. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pregledali listu rezultata pretrage.

 4. Da biste otvorili fasciklu ili datoteku na listi rezultata pretrage, pritisnite taster ENTER. Ako ste otvorili datoteku, datoteka se otvara na novoj kartici u Veb pregledaču. Ako se otvori obaveštenje, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, a zatim, da biste otvorili fasciklu ili datoteku, kliknite na uputstva.

Deljenje datoteke ili fascikle

 1. Kada OneDrive otvorite u Veb pregledaču, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "komplementarni."

 2. Da biste prešli na meni sa strane, pritisnite taster TAB. Pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne čujete "datoteke", a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete ime prve fascikle ili datoteke.

 4. Koristite tastere sa strelicama nadole ili nagore da biste se premestili na datoteku koju želite da delite. Ako treba da se krećete u fasciklu, premestite se na nju, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Kada ste prešli na datoteku koju želite da delite, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dvaput da biste se premestili na traku sa menijima. Čujete: "komplementarni". Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "deljenje", a zatim pritisnite taster ENTER.

 6. Korisnici sa vezom podrazumevano mogu da prikažu samo datoteku. Da biste omogućili korisnicima da uređuju datoteku, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Nepotvrđen, omogući Uređivanje" i pritisnite razmaknicu da biste popunili polje za potvrdu.

  Napomena: Ako ne čujete opciju Omogući uređivanje, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "svako sa ovom vezom može da prikaže ovu stavku", a zatim pritisnite taster ENTER.

 7. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kopiju veze sa datotekom kopirali u ostavu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "nabavi veze", a zatim pritisnite taster ENTER. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj i pritisnite taster Enter.

  • Da biste poslali poziv e-poštom koja sadrži veze ka određenim osobama:

   1. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "e-pošta", a zatim pritisnite taster ENTER.

   2. Otkucajte e-adresu ili ime kontakta.

    Savet: Da biste dodali drugu osobu, pritisnite taster TAB da biste se pomerili iz polja "tekst", a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB da biste se vratili nazad.

   3. Pritisnite taster TAB da biste prešli na polje Dodaj poruku i, ako želite, otkucajte poruku.

   4. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Deli i pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice u usluzi OneDrive for Business na vebu

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u usluzi OneDrive

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×