Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Korišćenje Word sa tastature i čitač ekrana da biste brzo uraditi sve suštinske osnovne zadatke, kao što je otvorena, kreiranje i čitanje dokumenta ili dodajte brojeve stranica. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa Word

Počnite da radite na novom Word dokumentu.

 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom, otkucajte „Word“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se Word.

Prijavite se na Microsoft nalog

Da biste došli na najbolji način iskoristili Word funkcije, prijavite se u Microsoft nalog.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Otvaranje Word. Možete doći u prikazu "Predlošci". Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Prijavljivanje da biste maksimalno iskoristili Office”, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ako već uređujete dokument, pritisnite tastere Alt + F da biste otvorili meni " datoteka ". A zatim pritisnite taster D, s U naratoru, čujete: „Nalozi prozor”. U JAWS, čujete: „Nalozi”.

 2. Otkucajte vaše e-pošte ili broj telefona, pritisnite taster Enter i zatim pritisnite taster Tab. U naratoru, čujete: „Lozinka, za uređivanje teksta”. U JAWS, čujete: „lozinku, uredite. Otkucajte tekst.“

 3. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

  Napomena: Ako koristite nalog organizacije, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

  Savet: Ako vam je ne odjavili Word poslednji put ste koristili, aplikaciju otvara bez upita možete da se prijavite.

Otvaranje nedavnog dokumenta

Sve dokumente na kojima ste nedavno radili možete da pronađete na jednom mestu.

 1. Kada otvorite Word, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ime nedavnog dokumenta.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog dokumenta, a zatim pritisnite taster Enter.

Kreirajte novi prazan dokument

 1. Otvaranje Word. Fokus je na opciji za pravljenje novog, praznog dokumenta.

 2. Da biste kreirali dokument, pritisnite taster Enter.

  Čujete podrazumevano ime dokumenta, a zatim „Uređivanje”. Fokus se premešta u oblast za uređivanje na telo dokumenta.

 3. Otkucajte tekst u dokumentu. Uputstva o tome kako se oblikuje tekst u dokumentu, potražite u članku Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word.

Čuvanje dokumenta

Da biste sačuvali promene koje ste napravili u dokumentu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S.

 1. Da biste sačuvali dokument pod drugim imenom ili na drugoj lokaciji ili u drugom formatu datoteka, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, A.

 2. Da biste izabrali lokaciju za čuvanje, pritisnite taster Tab, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene lokacije.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Ovde unesite ime datoteke“ i otkucajte željeno ime.

 4. Pritisnite taster Tab. Čućete: „Sačuvaj kao tip Word dokument zvezdica tačka docx“.

 5. Da biste promenili tip datoteke, pritisnite razmaknicu, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog tipa datoteke. Da biste ga izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Uputstva za druge čuvanja opcije, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana da biste sačuvali dokument u programu Word.

Čitanje dokumenta

Da biste koristili komande čitanja teksta, fokus mora da bude u oblasti tela dokumenta.

 • Da biste pročitali sve tekst sa lokacije kursora do kraja, pritisnite SR taster Ctrl + R.

 • Da biste pročitali trenutnog pasusa, pritisnite taster SR ključnih + Ctrl + K.

 • Da bi se čitao sledeći ili prethodni red, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore.

 • Da bi se čitala sledeća ili prethodna reč, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nadesno ili nalevo.

 • Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster Ctrl.

Kretanje po naslovima

Možete brzo da prelazite sa naslova na naslov pomoću Okna za navigaciju.

 1. Da biste uključili Okno za navigaciju, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, K. Čućete: „Pretraži dokument, uređivanje“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Izabrana je stavka kartice ’Naslovi’“.

 3. Pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste pregledali listu naslova. Narator najavljuje naslove kako se krećete.

 4. Da biste se premestili na naslov, pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na početak reda naslova u telu dokumenta.

Pretraga dokumenta

Koristite pretragu da biste brzo pronašli određenu reč ili element, kao što je grafika, u dokumentu.

Traženje reči

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F. Čujete: „Navigacija, pretraga dokumenta“.

 2. Otkucajte reči za pretragu. Lista rezultata pretrage ažurira se dok kucate.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Lista rezultata pretrage“, a zatim prvi rezultat.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste se kretali po listi. Narator objavljuje rezultate.

Traženje određenog elementa

Kako biste potražili određeni element, na primer grafiku ili komentar određene osobe.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F. Čujete: „Navigacija, pretraga dokumenta“.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps lock+taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Skupljena stavka menija ’Još opcija’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa strelicom nadole da biste razvili meni.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete naziv željenog elementa, na primer „Grafika“, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

  Ako element ima podmeni, čujete naziv elementa praćen rečima „Skupljena stavka menija“. Pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste je razvili.

 4. Fokus se premešta na dugme sledećeg rezultata. Uzastopno pritiskajte taster Enter da biste se kretali kroz rezultate.

Dodavanje brojeva stranica

 1. Pritisnite tastere Alt + N, N, U. Čujete: „Zaglavlje i podnožje stranice, vrh stranice”. Otvara se meni Broj stranice, a fokus je na prvoj opciji.

 2. Da biste pregledali meni, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene opcije, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se lista stilova broja stranice.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene opcije, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Ako ste odabrali da dodate brojeve stranica na vrh, dno ili marginu stranice, otvara se okno Zaglavlje ili Podnožje. Da biste izašli iz okna i vratili se u režim uređivanja dokumenta, pritisnite taster Esc.

Štampanje dokumenata

Ako su vam potrebne papirne kopije Word dokumenata, možete lako da ih odštampate.

 1. Da biste odštampali dokument, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P. Otvara se dijalog Štampanje. Da biste štampali pomoću podrazumevanih postavki, pritisnite taster Enter.

 2. Da biste promenili postavke štampanje, pritiskajte taster Tab da biste se kretali kroz opcije.

 3. Da biste otvorili listu opcija, pritisnite razmaknicu. Da biste se kretali po listi opcija, pritiskajte tastere sa strelicama. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste štampali pomoću novih postavki, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Odštampaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Povećavanje kontrasta promenom teme

Možda će vam Word lakše koristiti ako podesite temu koja pruža više kontrasta.

Savet: Ta promena utiče na sve Office 365 aplikacije.

 1. U prikazu Backstage otvorite Office nalog tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+F, D. Ako koristite čitač ekrana, čujete „Kartica ’Nalog’“, a fokus se premešta na polje Office tema.

 2. Da biste otvorili polje Office tema, pritisnite tastere Y, 1. Čućete ime trenutno izabrane teme.

 3. Izaberite temu i pritisnite taster Enter. Tema Tamnosiva pruža najveći kontrast.

Savet: Možda bi trebalo da odaberete i temu sa većim kontrastom u operativnom sistemu Windows ili da koristite druge postavke pristupačnosti. Dodatne informacije potražite u članku Olakšavanje korišćenja računara.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, da li sve suštinske Osnovni zadaci u Word za Android, kao što su otvori, kreiranje i čitanje dokumenta ili Dodavanje brojeva stranica.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvorite Word i prijavljivanje

Iskoristite Word za Android funkcije i vodi dokumente sa sobom gde god da se prijavite u Word. Takođe možete da otvorite Word bez prijavljivanja.

 1. Na telefonu brzo prevucite nadesno ili nalevo pomoću dva prsta da biste otišli na početni ekran na kom se nalazi aplikacija Word za Android.

 2. Brzo prevlačite nadesno pomoću jednog prsta dok TalkBack ne najavi ime aplikacije.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili aplikaciju.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign in“ (Prijavite se), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Get things done on the go“ (Obavite stvari u pokretu).

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prijavi se’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako nemate nalog, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sign up for free“ (Prijavite se besplatno), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste otvorili na tastaturu na ekranu, dodirnite dvaput ekrana, a zatim otkucajte e-adresu, broj telefona ili Skype adresu koju ste koristili da biste kreirali nalog.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Next button“ (Dugme „Dalje“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Da biste otvorili na tastaturu na ekranu, dodirnite dvaput ekrana, a zatim otkucajte lozinku.

 9. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prijavi se’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Kreirajte novi prazan dokument

 1. Otvaranje Word za Android, prevucite udesno dok ne čujete „Novo dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Novo sa izabranim predloškom „Prazan dokument“ u galeriji predložaka dokumenta.

 2. Da biste otvorili novi prazan dokument, dvaput dodirnite ekran.

 3. Novi dokument se otvara u prikazu Raspored štampanja. Fokus je na telu dokumenta i prikazana je tastatura na ekranu.

 4. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst u dokumentu. Kada završite, prevucite nadole tada sleva da biste zatvorili tastaturu.

  Uputstva o tome kako se oblikuje tekst u dokumentu, potražite u članku Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word.

Otvaranje nedavnog dokumenta

Sve dokumente na kojima ste nedavno radili možete da pronađete na jednom mestu.

 1. Kada se otvori Word za Android, navode se nedavno otvarani dokumenti.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime željenog dokumenta. Kako se krećete, VoiceOver najavljuje nedavne dokumente kao „Dokument ’<ime datoteke>’, koji se nalazi u ’<lokacija>’“.

 3. Da biste otvorili dokument, dvaput dodirnite ekran dok ste na dokumentu.

Čuvanje dokumenta

Word za Android automatski čuva dokument u usluzi OneDrive tokom rada, kako vi ne biste morali da brinete o čuvanju. Za uputstva o tome kako da biste preimenovali dokument ili čuvate kopiju dokumenta na uređaju, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana da biste sačuvali dokument u programu Word.

Čitanje dokumenta

Da biste koristili pokrete čitanja teksta u prikazu Uređivanje, fokus mora da bude u oblasti tela dokumenta.

 • Da bi se pročitao sav sadržaj sa stranice, brzo prevucite nadesno da biste prešli na prvi okvir za tekst, sliku ili vezu na stranici. TalkBack počinje da čita sadržaj.

  Da bi se pročitali sledeći okvir za tekst, slika ili veza, brzo prevucite nadesno.

 • Da biste zaustavili čitanje, dodirnite ekran pomoću jednog prsta.

Pretraga dokumenta

 1. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme "”Pronađi”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Pronađi, tri perioda, uredite”. Na ekranu na tastaturi se prikazuje na dnu ekrana.

 2. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali pretragu reč ili frazu.

 3. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Prosledi, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran. TalkBack objavljuje broj instanci koje se podudaraju i koji je jedan od onih je izabran u telu teksta.

 4. Premeštanje između rezultata pretrage, prevucite udesno sve dok ne čujete „Pronalaženje prethodnog dugmeta” ili „Pronalaženje dugme dalje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste zatvorili traci za traženje, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „zatvori pronalaženje traka, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje brojeva stranica

 1. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen, prebacivanje između više opcija”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Meniju "kartica „,” praćeno trenutno izabrane kartice, na primer, „Home, potvrđen”.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se na karticu meni.

 3. Brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Kartica "”Umetanje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Meni brojeva stranice”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete poziciju za broj stranice koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Otvara Zaglavlje & podnožje meni. Ako želite da promenite opcije brojeva stranica, prevucite udesno dok ne čujete „Meni brojeva stranice”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prevlačite nadesno dok ne čujete opciju koju želite, a potom dodirnite ekran dvaput.

 7. Da biste zatvorili Zaglavlje & podnožje meni, prevucite udesno dok ne čujete „Zatvori zaglavlje i podnožje, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća u oblast za uređivanje dokumenta.

Štampanje dokumenata

Odštampajte dokument direktno sa Android telefona na Wi-Fi štampaču. Pre nego što počnete, proverite da li su telefon i štampač povezani sa istom Wi-Fi mrežom.

 1. U prikazu UređivanjeWord dokumenta brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“ i dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako prvi put štampate Word dokument sa telefona, otvara se dijalog u kom se traži dozvola za povezivanje sa uslugom na mreži koja priprema datoteku za štampanje. Da biste nastavili, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dozvoli’“ i dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog štampača i TalkBack najavljuje: „Dijalog ’Štampanje’“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Padajuća lista, izbor štampača“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste koristili podrazumevani štampač, dvaput dodirnite ekran. Bira se štampač i fokus se premešta na dijalog za štampanje.

 5. Da biste odštampali dokument, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Odštampaj dokument“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Dokument se štampa i vraćate se na dokument.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da li sve suštinske Osnovni zadaci u Word Mobile, kao što su otvori, kreiranje i čitanje dokumenta ili Dodavanje brojeva stranica.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvorite Word i prijavljivanje

 1. Na telefonu, na listi sve aplikacije , prevucite jednim prstom na ekran nadole dok ne narator objavljuje Word.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili aplikaciju.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prijavi se’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Hajde da ste prijavljeni”.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako niste prijavljeni na bilo koju Office aplikaciju na uređaju ili želite da dodate novi nalog, prevucite udesno sve dok ne čujete tip naloga koji želite da koristite za prijavljivanje, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

  • Ako ste već prijavljeni u nekoj drugoj aplikaciji Office na uređaju i želite da koristite isti nalog, prevucite udesno dok ne čujete ime tog naloga, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nastavi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Ako ste koristili novi nalog, čujete: „Dugme Otkaži”. Ako ste koristili postojeći nalog, spremni ste da koristite Word Mobile.

 6. Brzo prevucite do čujete: „e-adresu, koji se može uređivati tekst”.

 7. Dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite na tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu e-pošte.

 8. Na slajdu jednim prstom na gornjoj polovini ekrana dok ne čujete „Dugme dalje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 9. Prevucite nadesno dok ne čujete „Lozinka”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Na ekranu se pojavi na dnu ekrana.

 10. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali lozinku.

 11. Na slajdu jednim prstom na ekranu dok ne čujete „Prijavljivanje dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Naloga koje ste dodali u ovu aplikaciju”.

 12. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme Zatvori”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvaranje nedavnog dokumenta

Sve dokumente na kojima ste nedavno radili možete da pronađete na jednom mestu.

 1. Kada se otvori Word Mobile, brzo prevucite nadesno. Kako se krećete, Narator najavljuje nedavne dokumente kao „Dokument ’<ime datoteke>’, koji se nalazi u ’<lokacija>’“.

 2. Da biste ga otvorili, dvaput dodirnite ekran dok ste na dokumentu.

Kreirajte novi prazan dokument

 1. Otvorite Word Mobile, zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otvoriće se novi prozor i fokus je na predlošku novi prazan dokument.

 3. Da biste otvorili novi prazan dokument, dvaput dodirnite ekran kada čujete: „Prazan dokument“.

 4. Novi dokument se otvara u prikazu Raspored štampanja. Fokus je na telu dokumenta i prikazana je tastatura na ekranu.

 5. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst u dokumentu.

  Uputstva o tome kako se oblikuje tekst u dokumentu, potražite u članku Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word.

Čuvanje dokumenta

Word Mobile automatski čuva dokument u usluzi OneDrive tokom rada, kako vi ne biste morali da brinete o čuvanju. Za uputstva o tome kako da biste preimenovali dokument ili čuvate kopiju dokumenta na uređaju, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana da biste sačuvali dokument u programu Word.

Čitanje dokumenta

Da biste koristili pokrete čitanja teksta u prikazu Uređivanje, fokus mora da bude u oblasti tela dokumenta.

Da biste pročitali sadržaj stranice, idite na stranicu koju želite da pročitate, a zatim postavite prst na stranicu i prevucite je nadole. Narator čita redove, slike ili veze kada stignete na njih.

Pretraga dokumenta

 1. Na slajdu jednim prstom na gornjem desnom uglu polovinu ekrana dok ne čujete „Dugme "”Pronađi”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „pronalaženje za pretragu, uređivanjem”. Na ekranu se pojavi na dnu ekrana.

 2. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali pretragu reč ili frazu.

 3. Na slajdu jednim prstom na gornji deo ekrana dok ne čujete „Pronađite dugme dalje”, a zatim dvaput dodirnite ekran dok ste prošli kroz sve odgovarajuće reči ili fraze.

 4. Da biste zatvorili pronalaženje trake, na slajdu jednim prstom na gornjem desnom uglu ekrana dok ne čujete „zatvori pronalaženje traka, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje brojeva stranica

 1. Prevucite jedan prst u donjem desnom uglu ekrana dok ne čujete „Više opcija, dugme, skupljeni”,, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Birač lista kartica”, iza kojeg sledi ime trenutne kartice.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili listu kartice.

 3. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Umetanje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Stranica broj, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete na opciju za na stranici položaj broja koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara Zaglavlje & podnožje meni.

 6. Ako želite da promenite opcije za broj stranice, prevucite jednim prstom na dnu ekrana dok ne čujete „Stranica broj, dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prevlačite nadesno dok ne čujete opciju koju želite, a potom dodirnite ekran dvaput.

 7. Da biste izašli iz menija Zaglavlje & podnožje , prevucite jednim prstom na dnu polovinu ekrana dok ne čujete „Dugme "”Zatvori grupa, zatvori zaglavlje i podnožje stranice”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Štampanje dokumenata

Odštampajte dokument direktno sa Windows telefona na Wi-Fi štampaču. Da biste proverili da li je štampač podržan, pogledajte listu u ovom članku: Podržani štampači za Windows 10 Mobile. Proverite i da li su telefon i štampač povezani sa istom Wi-Fi mrežom.

 1. U prikazu UređivanjeWord dokumenta, brzo prevlačite nagore ili nadole na ekranu pomoću jednog prsta dok ne čujete „Stavke“, a zatim brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok Narator ne najavi: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Odštampaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili dijalog Štampanje.

 3. Da biste proverili da li ste izabrali odgovarajući štampač, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Kombinovani okvir ’Štampač’“. Dvaput dodirnite ekran. Narator čita ime izabranog štampača i govori vam koliko tu ima opcija (na primer, „1 od 5“). Da biste izabrali štampač, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željenog štampača, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste odštampali dokument, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste poslali dokument štampaču.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u dokumentu u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Korišćenje Word Online sa tastature i čitač ekrana da biste brzo uraditi sve suštinske osnovne zadatke, kao što je otvorena, kreiranje i čitanje dokumenta ili dodajte brojeve stranica. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

U ovoj temi

Otvorite Word Online i prijavljivanje

Prijavite se u Word Online i ponesite dokumente sa sobom gde god da idete.

 1. U pregledaču idite na lokaciju Office.com. Otvara se stranica za prijavljivanje.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Prijavljivanje na nalog”, a zatim pritisnite taster Enter. Izaberite meni sa naloga će se otvoriti.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili postojeći nalog za prijavljivanje, pritisnite taster Tab dok ne čujete nalog koji želite, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste dodali novi nalog, pritisnite taster kartici ključne dok ne čujete „Koristi drugi nalog, dugme” i pritisnite taster Enter. Otkucajte e-adresu, broj telefona ili adresa Skype, a zatim pritisnite taster Enter. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Veza ’Word’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Otvara se Word Online. Čućete: „Microsoft Word Online“. Fokus je na kartici Datoteka sa izabranim predloškom „Novi prazan dokument“ u galeriji predložaka dokumenta.

Otvaranje nedavnog dokumenta

Sve dokumente na kojima ste nedavno radili možete da pronađete na jednom mestu.

 1. Kada otvorite Word Online, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ime nedavnog dokumenta.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog dokumenta, a zatim pritisnite taster Enter. Dokument se otvara u prikazu za Čitanje.

 3. Da biste uredili dokument, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Uredi dokument’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadole. Čućete: „Uredi u pregledaču“.

 5. Pritisnite taster Enter. Dokument se otvara u prikazu za Uređivanje.

Otvaranje dokumenta u punoj verziji programa Word

Ako imate punu verziju programa Word za računare, ona vam pruža mnogo više opcija pri radu sa datotekama. Punu verziju lako možete da otvorite iz usluge Word Online.

 1. U Word Online dokumentu pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom+O. Dokument se otvara u verziji za računare.

 2. Vratite se u Word Online, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+W da biste zatvorili karticu pregledača.

Prelazak u prikaz za uređivanje radi unošenja izmena

Ponekad Word Online otvara dokument u prikazu za čitanje. Pre nego što možete da izvršite promene u dokumentu, morate da se prebacite na prikaz za uređivanje.

 1. U prikazu za čitanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Uredi dokument, dugme skupljeni”,, a zatim pritisnite taster Enter. Čućete: „Meni“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uredi u pregledaču”, a zatim pritisnite taster Enter. Dokument se otvara u prikazu za uređivanje.

Kreirajte novi prazan dokument

 1. Otvaranje Word Online. Fokus je na predložak za novi, prazan dokument.

 2. Da biste otvorili novi prazan dokument, pritisnite taster Enter.

 3. Fokus se premešta na oblast za uređivanje u telu dokumenta, u Prikazu rasporeda za štampanje.

 4. Otkucajte tekst u dokumentu. Uputstva o tome kako se oblikuje tekst u dokumentu, potražite u članku Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word.

Čuvanje dokumenta

Word Online automatski čuva dokument u usluzi OneDrive tokom rada, kako vi ne biste morali da brinete o čuvanju. Za uputstva o tome kako da biste preimenovali dokument ili čuvate kopiju dokumenta na uređaju, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana da biste sačuvali dokument u programu Word.

Čitanje dokumenta

Da biste koristili komande čitanja teksta u prikazu Uređivanje, fokus mora da bude u oblasti tela dokumenta.

 • Da biste pročitali sve tekst sa lokacije kursora do kraja, pritisnite SR taster Ctrl + R.

 • Da biste pročitali trenutnog pasusa, pritisnite taster SR ključnih + Ctrl + K.

 • Da bi se čitao sledeći ili prethodni red, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nadole ili nagore.

 • Da bi se čitala sledeća ili prethodna reč, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nadesno ili nalevo.

 • Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster Ctrl.

Kretanje po naslovima

Možete brzo da prelazite sa naslova na naslov pomoću Okna za navigaciju.

 1. Da biste uključili Okno za navigaciju, u prikazu za Uređivanje pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim pritisnite tastere W, K. Čućete: „Potraži u dokumentu, uređivanje“.

 2. Pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste pregledali listu naslova. Narator najavljuje naslove kako se krećete.

 3. Da biste se premestili na naslov, pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na početak reda naslova u telu dokumenta.

Pretraga dokumenta

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F. Čujete: „Pretraživanje dokumenta za”. Fokus je na polju za tekst za pretragu.

 2. Otkucajte reči pretrage. Čujete prvi rezultat pretrage u svom kontekstu.

 3. Da biste prešli na sledeći rezultat pretrage, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Sledeći rezultat, dugme” i pritisnite taster Enter.

Dodavanje brojeva stranica

 1. U dokumentu pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom+N, zatim taster N, a zatim taster U. Otvara se meni Dodavanje u zaglavlje ili podnožje.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene opcije stila broja stranice, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Otvara se oblast za uređivanje zaglavlja i podnožja. Da biste izašli iz oblasti i vratili u telo dokumenta, pritisnite taster Esc.

Štampanje dokumenata

Ako su vam potrebne papirne kopije Word dokumenata, možete lako da ih odštampate.

 1. Da biste odštampali dokument, u prikazu za Uređivanje pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P. Otvara se dijalog Štampanje. Da biste štampali pomoću podrazumevanih postavki, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Odštampaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Da biste promenili postavke štampanje, pritiskajte taster Tab da biste se kretali kroz opcije.

 3. Da biste otvorili listu opcija, pritisnite razmaknicu. Da biste se kretali po listi opcija, pritiskajte tastere sa strelicama. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste štampali pomoću novih postavki, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Odštampaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×