Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite OneNote digitalnu beležnicu pomoću tastature i čitača ekrana da biste izvodili osnovnu belešku prilikom preuzimanja zadataka, kao što je otvaranje beležnice, dodavanje stranica i odeljaka i kucanje teksta. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Takođe ćete saznati kako da dodate oblikovanje tekstu, proverite pravopis ili odštampate stranice.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Da biste otvorili OneNote, pritisnite taster sa Windows logotipom+Shift+N.

Prijavljivanje u OneNote

Kada otvorite OneNote, možda ćete morati da se prijavite.

 1. Da biste otišli na meni Datoteka pritisnite kombinaciju tastera Alt+F. U Naratoru čujete: „Meni ’Datoteka’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Prikaz ’Backstage’. Kartica ’Informacije o datoteci’“.

 2. Da biste išli na stavku Nalozi , pritisnite taster Y, 2. Čujete: "kartica" nalog ".

 3. Da biste se prijavili na nalog, pritisnite taster S. U naratoru čujete: "prozor" Nalozi ". Otkucajte e-adresu ili broj telefona. " U vidu, čujete se: "nalog. Prijavite se u Office. "

 4. Otkucajte e-adresu ili broj telefona i pritisnite taster ENTER. U naratoru čujete: "prijavite se u PIN kôd. Lozinka, uređivanje teksta ". U ИELJUSTIMA čujete: "lozinka, Uredi. Otkucajte tekst.“

 5. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

Otvaranje beležnice programu OneNote

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali između beležnica. Da biste izabrali beležnicu, pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste kreirali novu beležnicu, u navigaciji Beležnica, više puta pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "dugme" Dodaj beležnicu ".

Pravljenje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+T.

 2. Odeljak je napravljen. Kursor je postavljen na karticu odeljka i možete da otkucate ime odeljka.

 3. Kad završite, pritisnite taster Enter.

  Odeljak se imenuje, a kursor se postavlja u polje za naslov stranice.

Dodavanje stranice

 1. Ako imate više od jednog odeljka u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju po odeljcima. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali po odeljcima. „Narator“ objavljuje imena odeljaka kako se krećete. Pritisnite taster Enter da biste otišli na odeljak.

 2. Za dodavanje stranice na kraju odeljka, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N.

 3. Pravi se nova stranica, kursor se postavlja u polje za naslov stranice i možete da otkucate naslov.

Dodavanje teksta

U beležnici, dodajte ili otvorite odeljak ili stranicu i počnite da kucate.

Savet: Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju po beležnicama. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otvorili navigaciju po odeljcima. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju po stranicama. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje između stavki i pritisnite taster Enter da biste izabrali.

Uređivanje teksta

Oblikovani tekst sadrži više informacija i često je lakši za čitanje od čistog teksta. Sledeći zadaci objašnjavaju kako možete da koristite osnovne opcije oblikovanja teksta u OneNote, kako da ispravite pogrešno napisane reči u tekstu i koje tasterske komande da koristite za neke osnovne zadatke uređivanja teksta.

Oblikovanje teksta

 1. U programu OneNote izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. Pritisnite Alt+H da biste otvorili meni Početak.

 3. Izaberite opciju oblikovanja, kao što je:

  • F, F za font

  • F, S za veličinu fonta

  • P za oblikovanje pasusa, kao što su opcije poravnavanja teksta i proreda

  • 1 za podebljano

  Da biste pregledali opcije, koristite taster TAB ili tastere sa strelicama. Da izaberete opciju, pritisnite Enter.

Opoziv ili ponavljanje radnje

Da biste opozvali radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z.

Da biste ponovili radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Y.

Kopiranje i lepljenje sadržaja

 1. U programu OneNote izaberite deo sadržaja koji želite da kopirate.

 2. Da biste kopirali, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Da biste nalepili kopirani sadržaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

Ispravljanje pravopisnih grešaka

 1. U OneNote, pritisnite taster F7 ili kombinaciju tastera ALT + R da biste otvorili okno za proveru . Sa naratorom čujete rečenicu koja sadrži prvu pravopisnu grešku. Uz AJKULU, čujete i pravopis za pogrešno napisanu reč.

  Napomena: Ako ne čujete reиenicu pomoću pravopisne greške, pritisnite taster sa strelicom nadole. Čujete: "Pročitajte originalnu rečenicu". Pritisnite taster ENTER.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste pregledali predloge pravopisa. Vaš čitač ekrana objavljuje predloge tokom premeštanja.

 3. Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter. Pogrešno napisana reč se ispravlja, a vi prelazite na sledeću pogrešno napisanu reč, ukoliko postoji.

 4. Kada je Kontrola pravopisa dostigla kraj stranice, čujete: "Kontrola pravopisa je dovršena". Pritisnite taster Enter da biste izabrali. Zatvara se okno za proveru .

Štampanje stranice

 1. Na stranici koju želite da odštampate, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Otvara se dijalog Štampanje i Narator najavljuje trenutnu opciju štampača. Da biste promenili štampač, koristite tastere sa strelicama.

  Savet: Da biste promenili postavke štampanja, na primer dvostrano štampanje ili raspored ili položaj štampanja, pritisnite tastere Alt+R da biste otvorili dijalog Željene opcije štampanja.

 3. Da biste pokrenuli štampanje, u dijalogu Štampanje pritisnite tastere Alt+P.

  Ako ste izabrali štampač, stranica se štampa.

  Ako ste izabrali štampanje u datoteku, otvara se dijalog Sačuvaj rezultat štampanja kao. Kursor se postavlja u polje Ime datoteke.

  • Otkucajte ime datoteke za rezultat štampanja.

  • Da biste promenili gde će se sačuvati rezultat štampanja, koristite Shift+Tab i Tab za kretanje unazad i unapred u dijalogu.

   Da biste otvorili fasciklu ili da biste izabrali lokaciju ili dugme u dijalogu, pritisnite taster Enter.

  • Kada budete spremni, pritisnite tastere Alt+S da biste sačuvali. Stranica se štampa u datoteku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu OneNote

Možete da koristite OneNote digitalnu beležnicu uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste izvršili osnovne zadatke vezane za beleške, kao što je otvaranje beležnice, dodavanje stranica i odeljaka i kucanje teksta.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Uverite se da ste uključili TalkBack pre nego što pokrenete OneNote za Android.

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Napomena: Potreban vam je Microsoft nalog odnosno poslovni ili školski nalog da biste se prijavili u OneNote.

 1. Na telefonu brzo prevucite nadesno ili nalevo pomoću dva prsta da biste otišli na početni ekran na kom se nalazi aplikacija OneNote za Android.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „OneNote“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Unesite adresu e-pošte, telefon ili Skype ime, polje za uređivanje“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili aplikaciju.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu e-pošte naloga koji želite da koristite.

 4. Idite na dugme „Dalje“ u donjem desnom uglu tastature na ekranu i dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Povezivanje“.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Polje za uređivanje ‘Lozinka’” ili „Lozinka, unesite lozinku”, u zavisnosti od tipa vašeg naloga, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali lozinku.

 7. Idite na dugme „Idi“ u donjem desnom uglu tastature na ekranu i dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako čujete „Da li želite da dozvolite programu OneNote da pristupi vašim kontaktima”, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Dozvoli’”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako čujete „OneNote bedž”, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Kasnije’”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Kada čujete „Dugme ‘Navigacija nagore’”, znaćete da je prijavljivanje uspelo i OneNote će otvoriti listu vaših beležaka. Dvaput dodirnite ekran da biste premestili fokus na glavni prikaz aplikacije OneNote za Android.

Otvaranje beležnice

Da biste otvorili nedavno korišćenu stranicu ili odeljak beležnice, u glavnom prikazu brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Izbor nedavnih beležaka, sa liste” i dvaput dodirnite ekran. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni deo, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga otvorili.

Da biste otvorili određenu beležnicu, u glavnom prikazu brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Naslov beležnice”, brzo prevlačite nalevo dok ne pronađete pravu beležnicu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Pravljenje odeljka

Organizujte beležnice tako što ćete ih podeliti u odeljke.

 1. Kada otvorite beležnicu, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Dugme ‘Novi odeljak’”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Kreiraj novi odeljak, ime odeljka, polje za uređivanje”.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali ime za odeljak.

 3. Idite na dugme „Gotovo“ u donjem desnom uglu tastature na ekranu i dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Kreiraj’“ i dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Odeljak je kreiran, OneNote“.

  Novi odeljak se dodaje kao poslednji odeljak beležnice. On ima jednu stranicu bez naslova.

 5. Da biste se vratili u glavni prikaz, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Navigacija nagore’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Add text to a page

 1. Kada otvorite beležnicu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime odeljka u kom želite da pišete i dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete stranicu na koju želite da dodate tekst, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim još jednom brzo prevucite nadesno i dvaput dodirnite ekran.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste napisali tekst na stranici.

 5. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 6. Da biste se vratili u prikaz odeljka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Navigacija nagore’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste se vratili u prikaz beležnice, ponovo dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje stranice

Dodajte više stranica u odeljak umesto što ćete prvu stranicu učiniti veoma dugačkom.

 1. Kada otvorite beležnicu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime odeljka u kom želite da dodate stranicu i dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Nova stranica sa tekstom’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Nova stranica je dodata”.

 3. Fokus je na stranici koju ste upravo dodali. Koristite tastaturu na ekranu da biste napisali tekst na stranici.

 4. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 5. Da biste se vratili u prikaz odeljka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Navigacija nagore’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste se vratili u prikaz beležnice, ponovo dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu OneNote

Koristite OneNote digitalnu beležnicu pomoću tastature i čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka prilikom preuzimanja beležaka, kao što je otvaranje beležnice, dodavanje stranica i odeljaka i kucanje teksta. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Takođe ćete naučiti kako da dodate oblikovanje tekstu ili štampajte stranice.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

 1. Proverite da li ste prijavljeni na Microsoft nalog na uređaju.

 2. Da biste otvorili OneNote za Windows 10, pritisnite taster sa Windows logotipom, otkucajte OneNotei pritisnite taster ENTER.

Otvaranje beležnice

 1. U OneNote, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + G da biste otvorili navigaciju beležnice.

 2. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali između beležnica. Da biste izabrali beležnicu, pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste kreirali novu beležnicu, u navigaciji beležnice Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "Dodaj beležnicu".

Pravljenje odeljka

 1. Otvorite beležnicu u kojoj želite da kreirate novi odeljak.

 2. Da biste kreirali novi odeljak, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + T.

  Odeljak je napravljen. Fokus se postavlja na polje ime novog odeljka. Čujete: "okvir za tekst" name ".

 3. Otkucajte ime odeljka, a zatim pritisnite taster ENTER. Odeljak se zove i fokus se nalazi na novom odeljku.

Dodavanje stranice

 1. Ako imate više od jednog odeljka u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju po odeljcima. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime odeljka koji želite.

 2. Za dodavanje stranice na kraju odeljka, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. Kreira se nova stranica bez naslova. Fokus se premešta na polje za naslov stranice.

 3. Otkucajte naslov stranice, a zatim pritisnite taster ENTER. Stranica se zove i fokus se premešta na oblast sadržaj stranice.

Dodavanje teksta

 1. U odeljku pritisnite kombinaciju tastera CTRL + ALT + G da biste otvorili navigaciju stranice.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu stranicu, a zatim pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na polje za naslov stranice.

 3. Da biste premestili fokus na oblast sadržaja, jednom pritisnite taster TAB. Čućete: „Blokiranje sadržaja“.

 4. Da biste dodali tekst, počnite da kucate.

Uređivanje teksta

Oblikovani tekst sadrži više informacija i često je lakši za čitanje od čistog teksta. Sledeći zadaci objašnjavaju kako možete da koristite osnovne opcije oblikovanja teksta u OneNote za Windows 10 i koje tasterske komande da koristite za neke osnovne zadatke uređivanja teksta.

Oblikovanje teksta

 1. Pritisnite i držite pritisnut taster SHIFT i koristite tastere sa strelicama da biste izabrali deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. Pritisnite Alt+H da biste otvorili meni Početak.

 3. Da biste izabrali opciju oblikovanja, pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali opcije. Da biste razvili opciju ili da biste izabrali, pritisnite razmaknicu. Takođe možete da koristite sledeće tasterske prečice da biste brzo primenili oblikovanje na tekst:

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + leva uglasta zagrada (>) da biste povećali veličinu.

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + desni uglasta zagrada (<) da biste smanjili veličinu.

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + B da biste primenili podebljani tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + I da biste primenili kurziv.

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + vas za primenu podvučenog teksta.

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + H da biste označili tekst zutom.

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + znak jednakosti (=) da biste primenili eksponentni tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + L da biste poravnali tekst ili kombinaciju tastera CTRL + R da biste desni poravnali tekst.

Savet: Da biste obrisali sve oblikovanje u izabranom delu teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+N.

Opozivanje radnje

Da biste opozvali radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z.

Kopiranje i lepljenje sadržaja

 1. U programu OneNote izaberite deo sadržaja koji želite da kopirate.

 2. Da biste kopirali, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Da biste nalepili kopirani sadržaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

Ispravljanje pravopisnih grešaka

Napomena: Funkcija korekcije pravopisa radi sa naratorom, ali ne funkcioniše sa AJKULAMA.

 1. U OneNote, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Trenutna stranica".

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste prešli na početak sadržaja za koji želite da potvrdite pravopisne greške.

 3. Pritisnite taster SR + L da biste pročitali tekst jednu reč odjednom. Kada čujete pogrešno otkucanu reč, čujete "pogrešno napisano", a zatim reč.

 4. Da biste omogućili prikaz pravopisnih predloga za pogrešno otkucanu reč, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10. Čujete "Provera", a zatim prvi predlog.

 5. Da biste pregledali predloge, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole, a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali željeni.

  Savet: Da biste dodali reč u rečnik, izaberite stavku "Dodaj u rečnik". Da se pravopis ne promeni nepromenjeno, izaberite stavku "Zanemari".

 6. Da biste prešli na sledeću grešku pravopisa, ako ima, pritisnite taster SR + L dok ne čujete "pogrešno napisano".

Štampanje stranice

Stranicu možete odštampati na papiru ili na datoteku. Opcije koje su dostupne u dijalogu Štampanje zavise od izabranog izlaza štampanja.

 1. Na stranici koju želite da odštampate, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Otvara se dijalog Štampanje i najavljuje se trenutna opcija štampača. Da biste promenili štampač ili izlazni izlaz, koristite taster sa strelicom nagore ili nadole.

 3. Da biste promenili položaj štampanja, uspravnu ili položeni, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "položaj", a zatim koristite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste izabrali željeni položaj.

 4. Da biste započeli štampanje, u dijalogu Štampanje pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "dugme" Odštampaj ". Zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Ako ste izabrali štampač, stranica se štampa.

  Ako ste izabrali štampanje u datoteku, otvara se dijalog Sačuvaj rezultat štampanja kao. Kursor se postavlja u polje Ime datoteke.

  1. Otkucajte ime datoteke za rezultat štampanja.

  2. Da biste promenili gde će se pronaći izlaz štampanja, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB ili taster TAB da biste se pomerili unazad ili unapred u dijalogu. Da biste otvorili fasciklu ili da biste izabrali lokaciju ili dugme u dijalogu, pritisnite taster Enter.

  3. Kada budete spremni, pritisnite tastere Alt+S da biste sačuvali. Stranica se štampa u datoteku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu OneNote

Koristite OneNote za veb u Veb pregledaču pomoću tastature i čitača ekrana da biste kreirali, otvorili, uredili i oblikovali OneNote beležnice koje ste kreirali na serveru u oblaku sa bilo kojim uređajem. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Ako organizacija ili škola imajuMicrosoft 365 plan ili SharePoint sajt, počnite da koristite OneNote za veb tako što ćete kreirati ili deliti beležnice u bibliotekama na vašoj sajtu.

OneNote za veb je naročito dizajnirana za osobe koje koriste čitače ekrana. Uz novi izgled i doživljaj, možete se lakše i efikasnije kretati kroz beležnice, odeljke i stranice.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite OneNote za veb, preporučujemo da Microsoft Edge koristite kao Veb pregledač. Pošto OneNote za veb pokrenut u Veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Takođe, uobičajene prečice kao što je F1 (pomoć) i CTRL + O (otvoreno) važe za Veb pregledač – ne OneNote za veb.

 • Kao prečicu do komandi, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Q da biste preskočili do pretrage Pokaži mi, a zatim otkucajte željenu komandu (dostupno samo u prikazu Uređivanje). Da biste se kretali na listi rezultata pretrage, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole, a da biste izabrali komandu, pritisnite taster ENTER.

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Istražite i doživite OneNote za veb da uzmete beleške sa sobom gde god da idete i da evidentirate te brilijantne nove ideje čim ih imate.

 1. U pregledaču idite na OneNote.com.

 2. Na stranici za prijavljivanje pritiskajte taster TAB dok ne čujete "prijavljivanje" i pritisnite taster ENTER. Prijavite se pomoću poslovnih ili školskih akreditiva ili koristite Microsoft nalog.

 3. Da biste se prijavili pomoću Microsoft naloga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Da biste se prijavili pomoću poslovnog ili školskog naloga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N.

Otvaranje beležnice

Brzo možete da otvorite nedavno korišćene beležnice da biste nastavili rad tamo gde ste stali. Takođe možete da istražite i otvorite privatne i deljene beležnice.

Kada se prijavite u OneNote za veb, aplikacija se otvara u prikazu beležnice i prikazuje listu nedavnih Beležnica.

 1. Da biste otvorili beležnicu, pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete ime beležnice koju želite da otvorite. Zatim pritisnite taster Enter.

  Savet: Ako već radite na beležnici u prikazu za Uređivanje i želite da otvorite drugu beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "koristite ovu tablu da biste izabrali beležnice, odeljke i stranice", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete ime beležnice. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu beležnicu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Savet: Ako je dostupno, da biste kreirali novu beležnicu u prikazu " beležnice ", pritiskajte taster TAB dok ne čujete "moje beležnice", a zatim pritisnite taster ENTER. U beležnicamapritiskajte taster TAB dok ne čujete: "novo, Poveži". Zatim pritisnite taster Enter.

Napomena: Ako koristite poslovni ili školski nalog, koraci se mogu neznatno razlikovati.

Otvaranje beležnice u punoj verziji programa OneNote

Kompletna verzija OneNote za računare pruža vam više opcija prilikom rada sa datotekama. Možete lako da otvorite kompletnu verziju iz OneNote za veb.

 1. U OneNote za veb otvorite beležnicu koju želite da koristite u punoj verziji radne površine OneNote.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "Stavka kartice" početak ", a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete" Otvori u programu OneNote, "i pritisnite razmaknicu.

 3. Da li ste želeli da zamenite aplikacije? otvoriće se dijalog obaveštenje. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo dok ne čujete "da", a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Ako se otvori dijalog Bezbednosno obaveštenje Microsoft OneNote , pritisnite taster Y. Otvara se dijalog Prijavljivanje .

 5. Otkucajte e-adresu ili broj telefona i pritisnite taster ENTER. Čujete: "prijavite se u PIN kôd. Lozinka, uređivanje teksta ".

 6. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

  Napomena: Ako koristite nalog organizacije koji nije Microsoft nalog, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

  Beležnicu se otvara u OneNote.

Pravljenje odeljka

Da biste organizovali sadržaj ili napravili novi blok beležaka u beležnici, možete da napravite novi odeljak.

 1. U beležnici, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + N, S. Čujete: "ime odeljka".

 2. Otkucajte ime za novi odeljak, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Odeljak se zove i fokus se premešta na naslov nove stranice. Čujete: "naslov stranice, oblast za uređivanje, naslov".

Dodavanje stranice

Da biste beležili nove ideje ili beleške, možete da dodate stranicu za njih.

 1. Da biste otišli do odeljka u koji želite da dodate novu stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "koristite ovu tablu da biste izabrali beležnice, odeljke i stranice".

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Lista odeljaka", a zatim ime odeljka. Da biste izabrali odeljak, koristite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime odeljka u koji želite da dodate novu stranicu. Zatim pritisnite taster Enter.

 3. U izabranom odeljku pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom + N, N. Kreira se nova stranica bez naslova i fokus se premešta na polje za naslov stranice.

 4. Otkucajte naslov za novu stranicu.

Dodavanje teksta

Prilikom istraživanja stranica, Narator najavljuje naslov kao „naslov stranice“, a sadržaj ispod kao „blok sadržaja“.

 1. Da biste otišli na stranicu na kojoj želite da dodate tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "koristite ovu tablu da biste izabrali beležnice, odeljke i stranice".

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Lista stranica", a zatim ime stranice. Da biste izabrali stranicu, koristite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime željene stranice, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Fokus se premešta na polje "naslov stranice" i čujete: "naslov stranice, oblast za uređivanje, naslov". Da biste se premestili u blok sadržaja i dodali tekst, pritisnite taster TAB i počnite da kucate beleške.

Uređivanje i oblikovanje teksta

Da biste olakšali čitanje teksta, pomoću tastature možete da koristite opcije osnovnog oblikovanja teksta u OneNote za veb.

 1. Da biste izabrali tekst koji želite da oblikujete, pritisnite i držite pritisnut taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama da biste premestili kursor.

 2. Da biste brzo primenili opciju oblikovanja, koristite tasterske prečice ispod:

  • Da biste primenili oblikovanje podebljavanjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+B.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+I.

  • Da biste primenili oblikovanje podvlačenjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+U.

  • Da biste kreirali listu sa znakovima za nabrajanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+tačka.

  • Da biste kreirali numerisanu listu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+kosa crta ili Ctrl+Shift+O.

  • Da biste poravnali tekst levo, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L.

  • Da biste poravnali tekst desno, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+R.

  • Da biste povećali uvlačenje teksta, pritisnite tastere Alt+Shift+strelica nadesno.

  • Da biste smanjili uvlačenje teksta, pritisnite tastere Alt+Shift+strelica nalevo.

 3. Da biste potražili više opcija za oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Stavka kartice ’Početak’“. Zatim pritisnite taster Enter. Otvara se kartica Početak.

  Da biste pregledali opcije na kartici, pritisnite taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB. Vaš čitač ekrana objavljuje opcije koje se pomeraju. Da biste razvili opcije sa potmenijima, pritisnite taster ENTER. Da biste se kretali u potmenijima opcije, pritisnite taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB.

  Na kartici Početak možete da, na primer, promenite tip fonta, boju fonta ili dodate unapred oblikovane stilove u tekst.

Opoziv ili ponavljanje radnje

Lako možete da opozovete ili ponovite radnju pomoću tastature. Na primer, ako ste upravo oblikovali tekst i predomislili se, pritisnite Ctrl+Z da biste opozvali oblikovanje. Da biste ponovili radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Y.

Kopiranje i lepljenje sadržaja

Ako treba da premestite deo teksta na drugu lokaciju, možete da kopirate tekst i nalepite ga bilo gde.

 1. Na OneNote stranici izaberite deo sadržaja koje želite da kopirate u skladu sa uputstvima iz članka Uređivanje i oblikovanje teksta.

 2. Da biste kopirali selekciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Da biste nalepili kopirani sadržaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

Provera pravopisa

Možete brzo da uočite i ispravite pravopisne greške i uverite se da su stranice spremne za deljenje sa drugima.

 1. Na OneNote stranici pritisnite tastere Alt+F7. Pogrešno napisana reč je istaknuta u tekstu. Fokus se premešta na kontekstualni meni sa predlozima za ispravljanje pravopisa.

 2. Pritisnite taster TAB da biste se kretali kroz predloge. Kada čujete predlog koji želite da koristite, pritisnite taster Enter.

  Ako ne želite da promenite trenutni pravopis, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Zanemari jednom", a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Da biste prešli na sledeću pogrešno napisanu reč, pritisnite tastere Alt+F7.

Štampanje stranice

Ako želite papirnu verziju stranice, možete da je odštampate. Takođe možete da odštampate stranicu u datoteku i uskladištite datoteku na uređaju.

 1. Na stranici koju želite da odštampate, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Otvara se dijalog Štampanje i najavljuje se trenutna opcija štampača. Da biste promenili štampač, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole.

 3. Da biste promenili položaj stranice u uspravni ili položeni, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "" položaj, uspravni, kombinovani okvir ", a zatim pritisnite taster ENTER.

  Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu opciju.

 4. Da biste započeli štampanje, u dijalogu Štampanje pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "dugme" Odštampaj ". Zatim pritisnite taster Enter.

  Ako ste izabrali štampač, stranica se štampa.

  Ako ste izabrali štampanje u datoteku, otvara se dijalog Sačuvaj rezultat štampanja kao. Kursor se postavlja u polje Ime datoteke. Otkucajte ime datoteke za rezultat štampanja. Da biste promenili gde će se pronaći izlaz za štampanje, pritisnite taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB da biste se kretali unapred ili unazad u dijalogu. Da biste otvorili fasciklu ili da biste izabrali lokaciju ili dugme u dijalogu, pritisnite taster Enter. Kada budete spremni, pritisnite tastere Alt+S da biste sačuvali. Stranica se štampa u datoteku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu OneNote

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×