Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite OneNote digitalna Beležnica sa tastature i čitač ekrana da biste izvršili osnovne zadatke, kao što su otvaranje beležnice, Dodavanje stranice i odeljke i kucate tekst beleške. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Takođe ćete naučiti kako da dodate oblikovanje na tekst, proverite pravopis ili odštampate stranice.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Da biste otvorili OneNote, pritisnite taster sa Windows logotipom+Shift+N.

Prijavljivanje u OneNote

Kada otvorite OneNote, možda ćete morati da se prijavite.

 1. Da biste otišli na meni Datoteka pritisnite kombinaciju tastera Alt+F. U Naratoru čujete: „Meni ’Datoteka’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Prikaz ’Backstage’. Kartica ’Informacije o datoteci’“.

 2. Da biste otišli Nalozi meni, pritisnite taster Y2. Čujete: „Karticu nalog”.

 3. Da biste se prijavili u nalog, pritisnite taster S. U Naratoru, čujete: „Prozor ’Nalozi’. Otkucajte svoju adresu e-pošte ili broj telefona.“ U čitaču ekrana JAWS čujete: „Nalog. Prijavljivanje u Office“.

 4. Otkucajte adresu e-pošte ili broj telefona, a zatim pritisnite taster Enter. U Naratoru čujete: „PIN za prijavu. Lozinka, uređivanje teksta.“ U čitaču ekrana JAWS čujete: „Lozinka, uređivanje. Otkucajte tekst.“

 5. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

Otvaranje beležnice programu OneNote

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali između beležnica. Da biste izabrali beležnicu, pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste kreirali novu beležnicu u beležnicu za navigaciju, pritiskajte tastere Shift + Tab dok ne čujete: „Dugme Dodaj beležnice”.

Pravljenje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+T.

 2. Odeljak je napravljen. Kursor je postavljen na karticu odeljka i možete da otkucate ime odeljka.

 3. Kad završite, pritisnite taster Enter.

  Odeljak se imenuje, a kursor se postavlja u polje za naslov stranice.

Dodavanje stranice

 1. Ako imate više od jednog odeljka u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju po odeljcima. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali po odeljcima. „Narator“ objavljuje imena odeljaka kako se krećete. Pritisnite taster Enter da biste otišli na odeljak.

 2. Za dodavanje stranice na kraju odeljka, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N.

 3. Pravi se nova stranica, kursor se postavlja u polje za naslov stranice i možete da otkucate naslov.

Dodavanje teksta

U beležnici, dodajte ili otvorite odeljak ili stranicu i počnite da kucate.

Savet: Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju po beležnicama. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otvorili navigaciju po odeljcima. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju po stranicama. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje između stavki i pritisnite taster Enter da biste izabrali.

Uređivanje teksta

Oblikovani tekst sadrži više informacija i često je lakši za čitanje od čistog teksta. Sledeći zadaci objašnjavaju kako možete da koristite osnovne opcije oblikovanja teksta u OneNote, kako da ispravite pogrešno napisane reči u tekstu i koje tasterske komande da koristite za neke osnovne zadatke uređivanja teksta.

Oblikovanje teksta

 1. U programu OneNote izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. Pritisnite Alt+H da biste otvorili meni Početak.

 3. Izaberite opciju oblikovanja, kao što je:

  • F, F za font

  • F, S za veličinu fonta

  • P za oblikovanje pasusa, kao što su opcije poravnavanja teksta i proreda

  • 1 za podebljano

  Da biste pregledali opcije, koristite taster Tab ili tastere sa strelicama. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter.

Opoziv ili ponavljanje radnje

Da biste opozvali radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z.

Da biste ponovili radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Y.

Kopiranje i lepljenje sadržaja

 1. U programu OneNote izaberite deo sadržaja koji želite da kopirate.

 2. Da biste kopirali, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Da biste nalepili kopirani sadržaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

Ispravljanje pravopisnih grešaka

 1. U OneNote, pritisnite tastere Alt + R, S da biste otvorili okno Pravopis .

 2. U oknu Pravopis , pritiskajte tastere Shift + Tab dok ne čujete pravopisa predlog.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste pregledali predlozi za pravopis. Čitača ekrana objavljuje predloge kako da premestite.

 4. Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter. Pogrešno napisana reč se ispravlja, a vi prelazite na sledeću pogrešno napisanu reč, ukoliko postoji.

 5. Kada se provera pravopisa dovrši, čujete: „Dugme u redu”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali.

Štampanje stranice

 1. Na stranici koju želite da odštampate, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Otvara se dijalog Štampanje i Narator najavljuje trenutnu opciju štampača. Da biste promenili štampač, koristite tastere sa strelicama.

  Savet: Da biste promenili postavke štampanja, na primer dvostrano štampanje ili raspored ili položaj štampanja, pritisnite tastere Alt+R da biste otvorili dijalog Željene opcije štampanja.

 3. Da biste pokrenuli štampanje, u dijalogu Štampanje pritisnite tastere Alt+P.

  Ako ste izabrali štampač, stranica se štampa.

  Ako ste izabrali štampanje u datoteku, otvara se dijalog Sačuvaj rezultat štampanja kao. Kursor se postavlja u polje Ime datoteke.

  • Otkucajte ime datoteke za rezultat štampanja.

  • Da biste promenili gde će se sačuvati rezultat štampanja, koristite Shift+Tab i Tab za kretanje unazad i unapred u dijalogu.

   Da biste otvorili fasciklu ili da biste izabrali lokaciju ili dugme u dijalogu, pritisnite taster Enter.

  • Kada budete spremni, pritisnite tastere Alt+S da biste sačuvali. Stranica se štampa u datoteku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Možete da koristite OneNote digitalnu beležnicu uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste izvršili osnovne zadatke vezane za beleške, kao što je otvaranje beležnice, dodavanje stranica i odeljaka i kucanje teksta.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Uverite se da ste uključili TalkBack pre nego što pokrenete OneNote za Android.

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Napomena: Potreban vam je Microsoft nalog odnosno poslovni ili školski nalog da biste se prijavili u OneNote.

 1. Na telefonu brzo prevucite nadesno ili nalevo pomoću dva prsta da biste otišli na početni ekran na kom se nalazi aplikacija OneNote za Android.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „OneNote“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Unesite adresu e-pošte, telefon ili Skype ime, polje za uređivanje“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili aplikaciju.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu e-pošte naloga koji želite da koristite.

 4. Idite na dugme „Dalje“ u donjem desnom uglu tastature na ekranu i dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Povezivanje“.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Polje za uređivanje ‘Lozinka’” ili „Lozinka, unesite lozinku”, u zavisnosti od tipa vašeg naloga, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali lozinku.

 7. Idite na dugme „Idi“ u donjem desnom uglu tastature na ekranu i dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako čujete „Da li želite da dozvolite programu OneNote da pristupi vašim kontaktima”, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Dozvoli’”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako čujete „OneNote bedž”, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Kasnije’”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Kada čujete „Dugme ‘Navigacija nagore’”, znaćete da je prijavljivanje uspelo i OneNote će otvoriti listu vaših beležaka. Dvaput dodirnite ekran da biste premestili fokus na glavni prikaz aplikacije OneNote za Android.

Otvaranje beležnice

Da biste otvorili nedavno korišćenu stranicu ili odeljak beležnice, u glavnom prikazu brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Izbor nedavnih beležaka, sa liste” i dvaput dodirnite ekran. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni deo, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga otvorili.

Da biste otvorili određenu beležnicu, u glavnom prikazu brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Naslov beležnice”, brzo prevlačite nalevo dok ne pronađete pravu beležnicu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Pravljenje odeljka

Organizujte beležnice tako što ćete ih podeliti u odeljke.

 1. Kada otvorite beležnicu, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Dugme ‘Novi odeljak’”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Kreiraj novi odeljak, ime odeljka, polje za uređivanje”.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali ime za odeljak.

 3. Idite na dugme „Gotovo“ u donjem desnom uglu tastature na ekranu i dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Kreiraj’“ i dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Odeljak je kreiran, OneNote“.

  Novi odeljak se dodaje kao poslednji odeljak beležnice. On ima jednu stranicu bez naslova.

 5. Da biste se vratili u glavni prikaz, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Navigacija nagore’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Add text to a page

 1. Kada otvorite beležnicu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime odeljka u kom želite da pišete i dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete stranicu na koju želite da dodate tekst, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim još jednom brzo prevucite nadesno i dvaput dodirnite ekran.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste napisali tekst na stranici.

 5. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 6. Da biste se vratili u prikaz odeljka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Navigacija nagore’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste se vratili u prikaz beležnice, ponovo dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje stranice

Dodajte više stranica u odeljak umesto što ćete prvu stranicu učiniti veoma dugačkom.

 1. Kada otvorite beležnicu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime odeljka u kom želite da dodate stranicu i dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Nova stranica sa tekstom’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Nova stranica je dodata”.

 3. Fokus je na stranici koju ste upravo dodali. Koristite tastaturu na ekranu da biste napisali tekst na stranici.

 4. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 5. Da biste se vratili u prikaz odeljka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Navigacija nagore’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste se vratili u prikaz beležnice, ponovo dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote digitalna Beležnica sa tastature i čitač ekrana da biste izvršili osnovne zadatke, kao što su otvaranje beležnice, Dodavanje stranice i odeljke i kucate tekst beleške. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Takođe ćete da naučite kako da dodate oblikovanje na tekst ili odštampate stranice.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

 1. Proverite da li ste prijavljeni na Microsoft nalog na uređaju.

 2. Da biste otvorili OneNote za Windows 10, pritisnite taster sa Windows logotipom i otkucajte onenote. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: „OneNote. Pouzdana Microsoft Store aplikacija“. Zatim pritisnite taster Enter.

Otvaranje beležnice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali između beležnica. Da biste izabrali beležnicu, pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste kreirali novu beležnicu, u oknu za navigaciju beležnice, pritiskajte tastere Shift+Tab dok ne čujete: „Dugme ’Nova beležnica’“.

Kreiranje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju po beležnicama, a zatim pritisnite Ctrl+T.

 2. U odeljku se kreira. Kursor se postavlja na polje za ime novog odeljka. Čujete: „Odeljak za tekst ime”.

 3. Otkucajte ime odeljka.

 4. Kad završite, pritisnite taster Enter. Odeljak se imenuje, a kursor se postavlja u navigaciju po stranicama.

Dodavanje stranice

 1. Ako imate više od jednog odeljka u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + G da biste otišli na odeljak navigaciju. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka. Zatim koristite nagore ili strelica nadole da biste premestili između odeljaka. Odeljak imena se najavljuju dok se krećete.

 2. Za dodavanje stranice na kraju odeljka, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. Kreira se nova stranica bez naslova.

 3. Prelazak na polje naslov stranice i otkucajte naslov stranice, dvaput pritisnite taster Enter. Čujete: „Stranicu naslov”.

Dodavanje teksta

U beležnici, dodajte ili otvorite odeljak ili stranicu i počnite da kucate.

Napomena: Na stranicama, naslov je identifikovan kao „naslov stranice“, a beleške ispod su identifikovane kao „blok sadržaja“.

Savet: Da biste otvorili beležnicu za navigaciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + G. Da biste otvorili odeljka za navigaciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + G. Da biste otvorili stranicu za navigaciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Alt + g koristi nagore ili strelica nadole da biste se prebacivali između stavki, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali. Takođe možete da koristite F6 za pomeranje između oblasti u prozoru OneNote .

Uređivanje teksta

Oblikovani tekst sadrži više informacija i često je lakši za čitanje od čistog teksta. Sledeći zadaci objašnjavaju kako možete da koristite osnovne opcije oblikovanja teksta u OneNote za Windows 10 i koje tasterske komande da koristite za neke osnovne zadatke uređivanja teksta.

Oblikovanje teksta

 1. U programu OneNote izaberite deo teksta koji želite da oblikujete. Izaberite tekst tako što ćete zadržati pritisnut taster Shift i pomerati kursor pomoću tastera sa strelicama.

 2. Pritisnite Alt+H da biste otvorili meni Početak.

 3. Da biste izabrali opciju oblikovanja, pritisnite taster strelica nadole, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali opcije. Da biste razvili opciju ili da biste izabrali, pritisnite taster RAZMAKNICA. Takođe možete da koristite tasterske prečice da biste brzo primenili oblikovanje na tekst:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + leva uglasta zagrada (>) da biste povećali veličinu.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Desna uglasta zagrada (<) da biste smanjili veličinu.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + B da primenite podebljani tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + I da biste primenili tekst napisan kurzivom.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + možete da primenite podvučeni tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + H da biste istakli tekst u žuta.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + znak jednakosti (=) da biste primenili oblikovanje eksponentnog teksta.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + L da levo poravnavanje ili Ctrl + R da biste desno poravnavanje teksta.

Savet: Da biste obrisali sve oblikovanje u izabranom delu teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+N.

Opozivanje radnje

Da biste opozvali radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z.

Kopiranje i lepljenje sadržaja

 1. U programu OneNote izaberite deo sadržaja koji želite da kopirate.

 2. Da biste kopirali, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Da biste nalepili kopirani sadržaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

Štampanje stranice

 1. Na stranici koju želite da odštampate, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Otvara se dijalog " Štampanje " i opciju trenutni štampač je je. Da biste promenili štampač, koristite nagore ili strelica nadole.

 3. Da biste promenili položaj štampanja, uspravno ili položeno, pritisnite taster Tab i koristite nagore ili strelica nadole.

 4. Da biste započeli štampanje, u dijalogu " Štampanje ", pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Odštampaj”. Pritisnite taster RAZMAKNICA.

 5. Ako ste izabrali štampač, stranica se štampa.

  Ako ste izabrali štampanje u datoteku, otvara se dijalog Sačuvaj rezultat štampanja kao. Kursor se postavlja u polje Ime datoteke.

  • Otkucajte ime datoteke za rezultat štampanja.

  • Da biste promenili gde će se sačuvati rezultat štampanja, koristite Shift+Tab i Tab za kretanje unazad i unapred u dijalogu. Da biste otvorili fasciklu ili da biste izabrali lokaciju ili dugme u dijalogu, pritisnite taster Enter.

  • Kada budete spremni, pritisnite tastere Alt+S da biste sačuvali. Stranica se štampa u datoteku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote Online u Veb pregledaču pomoću tastature i čitač ekrana za kreiranje, otvaranje, uređivanje i oblikovanje OneNote beležnice koje ste kreirali na oblaku serveru sa bilo kog uređaja. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Ako vaša organizacija ili u školi ima Office 365 plan ili SharePoint lokacije, počnite da koristite OneNote Online po kreiranju ili deljenje beležnice u bibliotekama na lokaciji.

OneNote Online posebno je dizajniran za osobe koje koriste čitače ekrana. Uz novi izgled i doživljaj, možete se lakše i efikasnije kretati kroz beležnice, odeljke i stranice.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se OneNote Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za OneNote Online.

 • Kao prečica za komande, pritisnite tastere Alt + Q da biste prešli na polju obavesti Me za pretragu, a zatim otkucajte željenu komandu (dostupno samo u prikazu za Uređivanje ). Da biste otišli na listi rezultata pretrage, pritisnite nagore ili strelica nadole i izaberite komandu, pritisnite taster Enter.

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Istražite i isprobajte OneNote Online da biste nosili beleške sa sobom kuda god da idete i beležili sjajne nove ideje čim vam padnu na pamet.

 1. U pregledaču posetite lokaciju onenote.com.

 2. Na stranici za prijavljivanje, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Prijavljivanje” i pritisnite taster Enter. Prijavite se pomoću akreditiva za poslovni ili školski ili koristite svoj Microsoft nalog.

 3. Da biste se prijavili pomoću Microsoft naloga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Da biste se prijavili pomoću poslovnog ili školskog naloga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N.

Otvaranje beležnice

Brzo možete da otvorite nedavno korišćene beležnice da biste nastavili rad tamo gde ste stali. Takođe možete da istražite i otvorite privatne i deljene beležnice.

Kada se prijavite u OneNote Online, aplikacija se otvara u prikazu Beležnice i prikazuje listu nedavnih beležnica.

 1. Da biste otvorili beležnicu, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete ime beležnice koju želite da otvorite. Pritisnite taster Enter.

  Savet: Ako već radite za beležnicu u prikazu za Uređivanje i želite da otvorite drugu beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Koristite ovu tablu da biste izabrali Beležnica, odeljaka i stranica”, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete ime beležnice. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete beležnicu koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Savet: Ako je dostupna, da biste kreirali novu beležnicu u prikaz beležnice , pritisnite taster Tab dok ne čujete „Moje beležnice” i pritisnite taster Enter. U Moja Beležnica, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Nova veza”. Pritisnite taster Enter.

Napomena: Ako koristite poslovni ili školski nalog, možda malo drugačije korake.

Otvaranje beležnice u punu verziju programa OneNote

Punu verziju programa OneNote vam pruža mnoge dodatne opcije kada radite sa datotekama. Lako da biste otvorili punu verziju iz OneNote Onlineje.

 1. U OneNote Online, otvorite beležnicu koju želite da koristite u punu verziju programa OneNote.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Stavku kartice početak”, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete „otvori u programu OneNote, dugme” i pritisnite taster RAZMAKNICA.

 3. Na li ste mislili da biste se prebacili aplikacije? otvara se dijalog obaveštenja. Pritisnite taster strelica nalevo dok ne čujete „Da”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

 4. Ako se otvori dijalog " Upozorenje o bezbednosti za Microsoft OneNote ", pritisnite taster Y. Otvara se dijalog " Prijavljivanje ".

 5. Otkucajte u vaše e-pošte ili broj telefona, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „prijavite PIN-a. Lozinka, za uređivanje teksta”.

 6. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

  Napomena: Ako koristite nalog organizacije koji nije Microsoft nalog, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

  Beležnice se otvara u OneNote.

Pravljenje odeljka

Da biste organizovali sadržaj ili napravili novi blok beležaka u beležnici, možete da napravite novi odeljak.

 1. U beležnici, pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, s Čujete: „Ime odeljka”.

 2. Otkucajte ime za novi odeljak, a zatim pritisnite taster Enter.

  U odeljku se zove i fokus se premešta u novi naslov stranice. Čujete: „Stranicu naslova, oblast za uređivanje, naslov”.

Dodavanje stranice

Da biste beležili nove ideje ili beleške, možete da dodate stranicu za njih.

 1. Da biste otišli na odeljak gde želite da dodate novu stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete: „Korišćenje ovog table da biste izabrali Beležnica, odeljaka i stranica”.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Odeljak lista” iza kojeg sledi ime odeljka. Da biste izabrali odeljka, koristite nagore ili strelica nadole dok ne čujete ime odeljka u koji želite da dodate novu stranicu. Pritisnite taster Enter.

 3. U izabranom odeljku, pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, N. Kreira novu stranicu bez naslova i fokus se premešta polje naslov stranice.

 4. Otkucajte naslov za novu stranicu.

Dodavanje teksta

Prilikom istraživanja stranica, Narator najavljuje naslov kao „naslov stranice“, a sadržaj ispod kao „blok sadržaja“.

 1. Da biste otišli na stranicu kojoj želite da dodate tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete: „Korišćenje ovog table da biste izabrali Beležnica, odeljaka i stranica”.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Lista stranica” iza kojeg sledi ime stranice. Da biste izabrali stranice, koristite nagore ili strelica nadole dok ne čujete ime stranice koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Fokus se premešta polje naslov stranice i čujete: „Stranicu naslova, oblast za uređivanje, naslov”. Da biste premestili blok sadržaja i Dodavanje teksta, pritisnite taster Tab i počnite da kucate beleške.

Uređivanje i oblikovanje teksta

Da biste olakšali čitanje teksta, možete da koristite osnovne opcije oblikovanja teksta u OneNote Online pomoću tastature.

 1. Da biste izabrali tekst koji želite da oblikujete, pritisnite i držite pritisnut taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama da biste premestili kursor.

 2. Da biste brzo primenili opciju oblikovanja, koristite tasterske prečice ispod:

  • Da biste primenili oblikovanje podebljavanjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+B.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+I.

  • Da biste primenili oblikovanje podvlačenjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+U.

  • Da biste kreirali listu sa znakovima za nabrajanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+tačka.

  • Da biste kreirali numerisanu listu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+kosa crta ili Ctrl+Shift+O.

  • Da biste poravnali tekst levo, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L.

  • Da biste poravnali tekst desno, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+R.

  • Da biste povećali uvlačenje teksta, pritisnite tastere Alt+Shift+strelica nadesno.

  • Da biste smanjili uvlačenje teksta, pritisnite tastere Alt+Shift+strelica nalevo.

 3. Da biste potražili više opcija za oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Stavka kartice ’Početak’“. Zatim pritisnite taster Enter. Otvara se kartica Početak.

  Da biste pregledali opcije na kartici, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab. Čitača ekrana objavljuje opcija dok se krećete. Da biste razvili opcije sa podmenije, pritisnite taster Enter. Da biste premestili opciju podmenije, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab.

  Na kartici Početak možete da, na primer, promenite tip fonta, boju fonta ili dodate unapred oblikovane stilove u tekst.

Opoziv ili ponavljanje radnje

Lako možete da opozovete ili ponovite radnju pomoću tastature. Na primer, ako ste upravo oblikovali tekst i predomislili se, pritisnite Ctrl+Z da biste opozvali oblikovanje. Da biste ponovili radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Y.

Kopiranje i lepljenje sadržaja

Ako treba da premestite deo teksta na drugu lokaciju, možete da kopirate tekst i nalepite ga bilo gde.

 1. Na OneNote stranici izaberite deo sadržaja koje želite da kopirate u skladu sa uputstvima iz članka Uređivanje i oblikovanje teksta.

 2. Da biste kopirali selekciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Da biste nalepili kopirani sadržaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

Provera pravopisa

Možete brzo da uočite i ispravite pravopisne greške i uverite se da su stranice spremne za deljenje sa drugima.

 1. Na OneNote stranici pritisnite tastere Alt+F7. Pogrešno napisana reč je istaknuta u tekstu. Fokus se premešta na kontekstualni meni sa predlozima za ispravljanje pravopisa.

 2. Pritisnite taster Tab da biste se kretali kroz predloge. Kada čujete predlog koju želite da koristite, pritisnite taster Enter.

  Ako ne želite da promenite trenutni pravopis, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Zanemari jednom”, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste prešli na sledeću pogrešno napisanu reč, pritisnite tastere Alt+F7.

Štampanje stranice

Ako želite papirnu verziju stranice, možete da je odštampate. Takođe možete da odštampate stranicu u datoteku i uskladištite datoteku na uređaju.

 1. Na stranici koju želite da odštampate, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Otvara se dijalog " Štampanje " i opciju trenutni štampač je je. Da biste promenili štampač, pritisnite nagore ili strelica nadole.

 3. Da biste promenili položaj stranice uspravno ili položeno, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Položaj, uspravno, kombinovani okvir”, a zatim pritisnite taster Enter.

  Pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete opciju koju želite da izaberete.

 4. Da biste započeli štampanje, u dijalogu " Štampanje ", pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Odštampaj”. Pritisnite taster Enter.

  Ako ste izabrali štampač, stranica se štampa.

  Ako ste izabrali štampanje u datoteku, otvara se dijalog " Sačuvaj rezultat štampanja kao ". Kursor se postavlja u polje ime datoteke . Otkucajte ime datoteke za rezultat štampanja. Da biste promenili gde će se sačuvati rezultat štampanja, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab i Tab da biste se pomerali napred ili nazad u dijalogu. Da biste otvorili fasciklu ili kliknite na lokaciju ili na dugme u dijalogu, pritisnite taster Enter. Kad budete spremni, pritisnite tastere Alt + S da biste sačuvali. Štampanje u datoteku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×