Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Korišćenje kalendara u Outlook na tastaturi i ekrana čitač veze od suštinskog značaja Osnovni zadaci. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Možete da otvorite i uredite događaja iz kalendara, pridruživanje sastancima na mreži i još mnogo toga.

Napomene: 

U ovoj temi

Podešavanje prikaza kalendara

Kalendar možete podesiti tako da pokazuje izabrani broj dana, radnu sedmicu, celu sedmicu ili mesec – šta god je vaš omiljeni način rada.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste otvorili kalendar. Čujete ime trenutnog prikaza, na primer, „Prikaz radne sedmice“.

 2. Da biste izabrali prikaz kalendara koristite sledeće tasterske prečice:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa brojem da biste prikazali broj dana od 1 do 10, počevši od danas. Na primer, pritisnite kombinaciju tastera Alt+0 za prikaz 10 dana.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+2 da biste prikazali prikaz radne sedmice.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+3 da biste prikazali prikaz cele sedmice.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+4 da biste prikazali prikaz meseca.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste otvorili kalendar. Čujete ime trenutnog prikaza, na primer, „Prikaz radne sedmice“, iza kojeg sledi broj događaja u prikazu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + tačka (.) da biste pregledali događaje u trenutnom prikazu. Za svaki događaj, čujete njegovo ime, vreme i organizator. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + zarez (,) da biste se premestili na prethodni događaj.

 3. Da biste se kretali kroz kalendar koristite sledeće tasterske prečice:

  • Pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se pomerili na sledeći ili prethodni dan.

  • Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste se pomerili na sledeću ili prethodnu nedelju.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+Page down ili Page up da biste se pomerili na sledeći ili prethodni mesec.

 4. Ako želite da uredite trenutno izabrani događaj, pritisnite taster Enter, a zatim koristite sledeće tasterske prečice da biste promenili detalje o njemu:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+U da biste premestili fokus na polje Tema, a zatim koristite tastaturu da biste uredili tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+I da biste premestili fokus na polje Lokacija, a zatim koristite tastaturu da biste uredili tekst.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+T da biste premestili fokus na red Vreme početka. Da biste promenili datum početka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Da biste promenili vreme, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Vreme početka“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+D da biste premestili fokus na red Vreme završetka. Da biste promenili datum završetka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Da biste promenili vreme, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Vreme završetka“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

 5. Da biste uredili opis događaja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Poruka, uređivanje“, a zatim koristite tastaturu da biste uredili tekst. U funkciji JAWS, čujete: „Beleške, uređivanje“.

 6. Da biste sačuvali promene, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, A, a zatim taster V. Prozor događaja se zatvara, a fokus se vraća na kalendar.

Pridruživanje sastanku u programu Skype za posao iz Outlook kalendara

Napomena: Da biste se pridružili Skype za posao sastanku kao što je opisano ispod, uverite se da ste instalirali Skype za posao na računaru i prijavljeni ste pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 1. U Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + 2 da biste otvorili prikaz kalendara.

 2. Čitač ekrana najavljuje prikaz koji se otvara, kao što je prikaz Radna sedmica ili Mesec, kao i broj stavki u tom prikazu. Fokus je na današnjem datumu.

  Napomena: Ne možete da odete na današnje događaje kalendara u prikazu Mesec, tako da ako se nalazite u prikazu Mesec, prvo pređite u drugi prikaz. Na primer, da biste prešli u prikaz Radna sedmica, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+2.

 3. Da biste otišli na predstojeće događaje kalendara za današnji dan, pritisnite taster Tab. Da biste prešli na prethodne stavke, pritisnite Shift+Tab.

 4. Kada čujete sastanak kojem želite da se pridružite, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+O. Otvara se stavka kalendara.

 5. Da biste se pridružili sastanku, pritisnite Alt+H, Y. Otvara se prozor Skype za posao sastanka. Da biste se pridružili uz puni doživljaj zvuka i video zapisa, pritisnite taster Enter.

  Saveti: 

  • Da biste privremeno isključili ili ponovo uključili mikrofon, pritisnite taster sa Windows logotipom+F4.

  • Da biste prekinuli vezu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Enter.

Štampanje događaja

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste otvorili kalendar. Čujete ime trenutnog prikaza, na primer, „Prikaz radne sedmice“, iza kojeg sledi broj događaja u prikazu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + tačka (.) da biste pregledali događaje u trenutnom prikazu. Za svaki događaj, čujete njegovo ime, vreme i organizator. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + zarez (,) da biste se premestili na prethodni događaj.

 3. Da biste se kretali kroz kalendar koristite sledeće tasterske prečice:

  • Pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se pomerili na sledeći ili prethodni dan.

  • Pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste se pomerili na sledeću ili prethodnu nedelju.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Alt+Page down ili Page up da biste se pomerili na sledeći ili prethodni mesec.

 4. Da biste otvorili trenutno izabrani događaj, pritisnite taster Enter.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim pritisnite taster P. Otvara se meni Štampanje.

 6. Da biste izabrali štampač koji želite da koristite, pritisnite taster I zatim pronađite štampač sa nagore i nadole tastere sa strelicama i pritisnite taster Enter.

 7. Da biste odštampali događaj, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim pritisnite taster P.

 8. Ako štampate u datoteku, na primer, da biste konvertovali događaj u PDF format, otkucajte ime datoteke, a zatim pritisnite taster Enter kako biste kreirali datoteku.

  Meni Štampanje se zatvara i fokus se vraća na prozor događaja.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz kalendar u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Koristite kalendar u programu Office za Android sa funkcijom TalkBack, ugrađenim Android čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Možete da pravite nove događaje u kalendaru, da čitate i odgovarate na pozive za sastanak, da se pridružujete sastancima na mreži i još toga.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Podešavanje prikaza kalendara

Možete da birate između tri opcije za prikazivanje kalendara: Prikaz Dnevni red, Dan ili Trodnevno. Podrazumevana opcija je Dnevni red.

 1. Prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Prebacite se iz <current view>” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otvara se lista opcija prikaza. Prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete opciju koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste bili u toku sa vašim gustim rasporedom, možete brzo da čitate i uređujete detalje događaja.

Napomena: Možete da uređujete samo događaje koje ste vi napravili. Na primer, ne možete da uređujete pozive za sastanak koje ste primili od nekog drugog.

 1. U bilo kom prikazu, prevlačite jedan prst preko ekrana dok ne čujete naslov događaja koji želite da otvorite i dodirnite dvaput ekran. Događaj se otvara u novom prozoru koji prikazuje detalje o događaju.

 2. Da biste čuli naslov događaja, dan, datum, vreme, lokaciju, i druge informacije, prevucite nadesno ili nalevo ili slajda jedan prst u prozoru Detalji događaja.

 3. Da biste uredili događaja, u slučaju prozor "Detalji", prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete „Uređivanje”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prozor Uredi događaj koji ima otvorenu tastaturu na ekranu.

  Prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete detalje događaja koji želite da uredite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Izvršite željene promene. Kada završite, prevucite nadesno ili nalevo do te čuli „Sačuvaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste zatvorili prozor detalja događaja, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete „Dugme "”nazad”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Pridruživanje sastanku u programu Skype za posao iz Outlook kalendara

Napomena: Da biste se pridružili Skype za posao sastanku kao što je opisano ispod, uverite se da ste instalirali Skype za posao za Android aplikaciju na telefonu, aplikacija je pokrenuta i prijavljeni ste u Skype za posao za Android pomoću poslovnog ili školskog naloga. Da biste se pridružili sastanku bez poslovnog ili školskog naloga, pogledajte članak Pridruživanje sastanku kao gost.

 1. Idite na Outlook kalendar. Fokus je na današnjem danu i današnji događaji se nalaze na sredini ekrana. Ako ima više događaja, možete da ih pregledate tako što ćete brzo prevući nagore i nadole pomoću dva prsta. Da biste otišli na događaj, postavite prst na ekran i prevucite ga dok ne čujete događaj koji želite, pa dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz detalja sastanka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Pridruživanje, dugme”. Dvaput dodirnite ekran.

 3. Otvara se Skype za posao aplikacija, TalkBack najavljuje: „Skype za posao” i povezani ste sa sastankom.

  Savet: Da biste se kretali između dugmadi u prozoru sastanka, brzo prevucite nadesno ili nalevo. Da biste pritisnuli to dugme, dvaput dodirnite ekran.

Pridruživanje sastanku kao gost

Možete da se pridružite Skype za posao sastanku kao gost, što znači da se ne prijavljujete u Skype za posao sa akreditivima poslovnog ili školskog naloga, ali i dalje treba da imate Skype za posao aplikaciju na telefonu.

 1. Idite na Outlook kalendar. Fokus je na današnjem danu, a trenutni ili sledeći događaj se nalazi u sredini ekrana. Da biste otišli na događaj, postavite prst na ekran i prevucite ga dok ne čujete sastanak. Ako imate veliki broj sastanaka, prevucite nagore sa dva prsta da biste se pomerili nadole na listi za sastanak. Kada ste u sastanku kojem želite da se pridružite, dvaput dodirnite ekran da biste otvorili prikaz sa detaljima sastanka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Pridruživanje, dugme”. Dvaput dodirnite ekran.

 3. Aplikacija Skype za posao se otvara. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Pridruži se sastanku, dugme“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali ime onako kako želite da se pojavi na sastanku. Kada završite, prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nastavi, dugme“, a zatim dvaput dodirnite ekran. TalkBack najavljuje „Skype za posao” i povezani ste sa sastankom.

  Savet: Da biste se kretali između dugmadi u prozoru Skype za posao sastanka, brzo prevucite nadesno ili nalevo. Da biste pritisnuli to dugme, dvaput dodirnite ekran.

Odgovaranje na podsetnike događaja

Ako imate obaveštenja uključeno za Outlook kalendar događaje, a ako TalkBack uključena, čujete kako događaj podsetnike u unapred definisane vreme pre događaja.

 1. Da biste otvorili događaj podsetnik, prevucite nadole sa vrha ekrana pomoću dva prsta da biste otvorili obaveštenje senku.

 2. Prevucite desni TAB dok ne čujete detalje o događaju.

 3. Da biste otvorili događaj, dvaput dodirnite ekran.

  Da biste odbacili podsetnik bez radnji, postavite dva prsta na ekranu naporedno i prevucite nadesno po horizontali.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Korišćenje kalendara u Outlook Web App sa tastature i čitača ekrana veze bitne osnovne zadatke. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Možete da otvorite i uredite događaja iz kalendara, pridruživanje sastancima na mreži i još mnogo toga.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook Web App pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Outlook Web App.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na vebu). Neki ljudi već koriste novi Outlook, a za druge klasična verzija će biti podrazumevano iskustvo dok ne dovršimo ažuriranje. Dodatne informacije potražite ovde: Pronalaženje pomoći za Outlook na vebu. Budući da se uputstva u ovoj temi odnose na novo iskustvo, preporučujemo da se prebacite sa klasičnog iskustva na novi Outlook. Da biste se prebacili na novi Outlook, pritiskajte Ctrl + F6 dok ne čujete „Komanda, isprobajte novi Outlook“, a zatim pritisnite Enter. Ako čujete „Traka sa alatkama sa komandama“ umesto „Komanda, isprobajte novi Outlook“, već koristite novi Outlook.

U ovoj temi

Podešavanje prikaza kalendara

Kalendar možete podesiti tako da pokazuje izabrani dan, radnu sedmicu, celu sedmicu ili mesec – šta god je vaš omiljeni način rada.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar. Narator objavljuje: „Učitano <broj događaja> događaja u jednom izabranom kalendaru“.

 2. Da biste izabrali prikaz kalendara koristite sledeće tasterske prečice:

  • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+1 da biste prikazali prikaz dana.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+2 da biste prikazali prikaz radne sedmice.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+3 da biste prikazali prikaz cele sedmice.

  • Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Alt+4 da biste prikazali prikaz meseca.

Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja u kalendaru

Da biste bili u toku sa vašim gustim rasporedom, možete brzo da čitate i uređujete detalje događaja.

Napomena: Možete da uređujete samo događaje koje ste vi napravili. Na primer, ne možete da uređujete pozive za sastanak koje ste primili od nekog drugog.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar. Čujete: „Učitano <broj događaja> događaja u jednom izabranom kalendaru“.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Prelazak opcija prikaza kalendara”, a zatim pritisnite taster Enter. Uradite nešto od sledećeg da biste se premestili u kalendaru:

  • Da biste se premestili na sledeći dan, sedmicu ili mesec, pritisnite taster sa strelicom nadesno sve dok ne čujete „Prelazak na sledeći”, praćeno jedinica vremena, i pritisnite taster Enter.

  • Da biste prešli na prethodni dan, sedmicu ili mesec, pritisnite taster sa strelicom nadesno sve dok ne čujete „Idi na prethodni”, praćen jedinica vremena, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. U bilo kom prikazu, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste potražili događaje za prikazani vremenski period. Kako se pomerate, Narator najavljuje događaje kao „Događaj od <datum>, <vreme>, <naslov događaja>, <lokacija događaja>, <organizator>“.

 4. Da biste događaj detaljnije pregledali ili otvorili za uređivanje, pritisnite taster Enter. Otvara se prozor Detalji. Čujete: „Dodaj naslov događaja“.

 5. Da biste potražili detalje o događaju i njegove opcije, pritisnite taster Tab. Narator objavljuje detalje i opcije kako se pomerate.

 6. Kada završite, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako uređujete sastanak, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ako uređujete zakazanu obavezu, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

   Ako niste ništa promenili u događaju, pritisnite taster Esc da biste zatvorili prozor Detalji.

 7. Događaj je promenjen, a fokus se premešta na Kalendar.

Pridruživanje sastanku na mreži iz programa Outlook kalendara

Lako da se pridružite Skype za posao ili Microsoft Teams sastanke na mreži.

Pridruživanje sastanku u programu Skype za posao

 1. U programu Outlook na vebu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete događaj koji želite da se pridružite, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili događaj.

 3. Pritisnite taster Tab dok ne čujete na vezu da biste se pridružili sastanku, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Pridruživanje zvuku sastanka.

 4. Da biste se pridružili uz puni doživljaj zvuka i video zapisa, pritisnite taster Enter. Zatvara se dijalog Pridruživanje zvuku sastanka i povezujete se sa sastankom.

  Savet: Da biste privremeno isključili ili ponovo uključili mikrofon dok ste u sastanku, pritisnite taster sa Windows logotipom+F4. Da biste prekinuli vezu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Enter.

Pridruživanje sastanku Microsoft Teams

 1. U programu Outlook na vebu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete događaj koji želite da se pridružite, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili događaj.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Pridruživanje sastanku timovima”, a zatim pritisnite taster Enter. Karticu pridruživanje razgovora se otvara u pregledaču.

 4. Koje će možda biti zatraženo da biste potvrdili da želite da se prebacite aplikacije od Kalendar. Ako je tako, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Da dugme”, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Da biste koristili Microsoft Teams na vebu, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Pridruživanje na vebu umesto toga”, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Unesite svoje akreditive kada budete upitani, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Izaberite postavke zvuka i video zapisa”.

 7. Da biste promenili postavke, pritisnite taster Tab dok ne čujete postavku koju želite da promenite, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga promenili. Da biste se pridružili sastanku, pritisnite Shift + Tab dok ne čujete „Pridruži se sastanku dugme”, a zatim pritisnite taster Enter.

 8. Da biste promenili postavke sastanka ili da biste prekinuli vezu, pritisnite taster Tab dok ne čujete opciju koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Podešavanje opcija za kalendar

U postavkama kalendara možete da promenite izgled kalendara ili da odaberete da primate obaveštenja. Takođe možete da promenite poruke u slučaju odsustva iz kancelarije, kao i način na koji želite da ih pošaljete.

 1. U Outlook, da biste otvorili okno " Postavke ", pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Dugme postavke”, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Da biste se kretali između dostupnih postavki u oknu, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Narator najavljuje postavke kako se pomerate kroz okno.

 3. Da biste izabrali postavku ili otvorili dodatne opcije iz postavke, pritisnite taster Enter. Da biste se premeštali između postavki, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

 4. Kada završite, pritisnite taster Esc da biste izašli iz okna Postavke.

Štampanje kalendara

Odštampajte izabrani dan, sedmicu ili mesec kalendara u programu Outlook.

 1. U programu Outlook, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar.

 2. Izaberite prikaz kalendara koji želite da odštampate.

 3. U glavnom prozoru Kalendar , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Prelazak opcija prikaza kalendara”, a zatim pritisnite taster Enter. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Odštampaj” i pritisnite taster RAZMAKNICA. Otvoriće se pregled pre štampanja.

 4. Da biste otvorili dijalog "Štampanje", pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Odštampaj”, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog sa fokusom na kombinovanom okviru Štampač.

 5. Da biste odabrali štampač, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete štampač. Pritisnite taster RAZMAKNICA, a zatim pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete ime štampača koji želite da koristite. Da biste izabrali, pritisnite razmaknicu.

 6. Pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste pregledali druge opcije. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Štampanje’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Kalendar je odštampan.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu i na lokaciji Outlook.com

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×