Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite e-poštu u programu Outlook sa funkcijom Narator, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Možete da pravite i šaljete nove e-poruke, da čitate primljene e-poruke i odgovarate na njih, pretražujete, filtrirate i štampate e-poruke, radite sa prilozima i još mnogo toga.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Čitanje i odgovaranje na e-poštu ili njeno prosleđivanje

Koristite čitač ekrana i tasterske prečice da biste čitali i odgovarali na e-poštu. Čujete zvuk kada stigne nova e-pošta.

Otvaranje i čitanje e-pošte

 1. U Prijemnom poštanskom sandučetu, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete prvu poruku na listi poruka. Čitač ekrana najavljuje pošiljaoca, temu, datum i vreme primanja poruke i obaveštava da li je e-poruka nepročitana.

  • Da biste pregledali listu poruka, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole.

  • Da biste otvorili e-poruku, pritisnite taster Enter.

  • Da biste pročitali e-poštu od vrha do dna, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + M.

  • Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster Ctrl.

  • Da biste prešli na sledeću e-poruku, pritisnite Alt+5.

  • Da biste prešli na prethodnu e-poruku, pritisnite Alt+4.

 2. Kada završite sa čitanjem e-pošte pritisnite taster Esc da biste se vratili u Prijemno poštansko sanduče.

Odgovaranje na e-poštu

 1. U e-poruci ili na e-poruci u Prijemnom poštanskom sandučetu, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odgovorili na prvobitnom pošiljaocu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + R. Čujete: „Ponovo”, a zatim po temi poruke.

  • Ako poruka ima više primalaca i želite svima da odgovorite, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+R.

 2. Otvara se nova e-poruka sa istom temom i podešena da odgovori ili samo pošiljaocu ili svim uključenim u originalnu e-poruku. Fokus je na telu poruke. Otkucajte poruku.

 3. Kada završite sa sastavljanjem poruke, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste poslali e-poruku.

Prosleđivanje e-pošte

 1. U e-poruci ili na e-poruku u prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F. Čujete: „Fw”, a zatim po temi poruke.

 2. Fokus je na polju Za. Otkucajte imena primalaca.

 3. Ako želite da uključite poruku, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Fw”, iza kojeg sledi temi poruke i „Poruke za uređivanje”,, a zatim otkucajte poruku.

 4. Kada završite sa sastavljanjem poruke, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste poslali e-poruku.

da pravite i šaljete e-poruke

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N. Čujete: „Bez naslova, poruke”, iza kojeg sledi format poruke i „Prozoru na uređivanje”.

 2. Fokus je na polju Za. Otkucajte imena primalaca.

 3. Da biste poslali kopiju, pritisnite taster Tab. Čujete: „Cc, uređivanje“. Otkucajte imena kontakata koji dobijaju kopiju.

 4. Da biste poslali skrivenu kopiju, pritisnite taster Tab. Čujete: „Bcc, uređivanje“. Otkucajte imena kontakata koji dobijaju kopiju.

  Ako ne čujete „Bcc, uređivanje“, polje Bcc je skriveno. Da biste ga otkrili, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, B.

 5. Da biste dodali temu e-poruke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Tema, uređivanje“, a zatim otkucajte poruku.

 6. Da biste dodali poruku, pritisnite taster Tab dok ne čujete tema e-pošte, praćeno „Poruke, uređujete”,, a zatim otkucajte poruku.

 7. Kada završite sa sastavljanjem poruke, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste poslali e-poruku.

Rad sa fokusiranim prijemnim sandučetom

Fokusirajte se na e-poruke koje su vam najvažnije. Prema podrazumevanim postavkama, Outlook kreira prijemno poštansko sanduče Fokusirano i prijemno poštansko sanduče Ostalo. Najvažnije e-poruke se sortiraju u prijemno poštansko sanduče Fokusirano, dok su ostale i dalje pristupačne, ali vam ne smetaju, u prijemnom poštanskom sandučetu Ostalo.

Prebacujte se između prikaza prijemnog sandučeta „Fokusirano“ i „Ostalo“

Prema podrazumevanim postavkama, Outlook otvara Fokusirano prijemno sanduče.

 1. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Tabela, prikaz tabele“, a zatim broj redova u prijemnom poštanskom sandučetu.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Ostalo’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste se vratili na Fokusirano prijemno sanduče, pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Tabela, prikaz tabele“, a zatim pritiskajte tastere Shift + Tab dok ne čujete „Dugme ’Fokusirano’“. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

Premeštanje e-poruke iz prijemnog poštanskog sandučeta „Ostalo“ u Fokusirano prijemno sanduče

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu Ostalo idite na e-poruku koju želite da premestite u Fokusirano prijemno sanduče.

 2. Da biste premestili e-poruku, pritisnite Shift + F10, V.

Sakrivanje Fokusiranog prijemnog sandučeta

Možete sakriti Fokusirano prijemno sanduče i raditi sa jednom listom poruka:

 1. Da biste proverili da li je Fokusirano prijemno sanduče prikazano ili već skriveno, pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Tabela, prikaz tabele“, a zatim broj redova u prijemnom poštanskom sandučetu. Uradite nešto od sledećeg:

  • Pritisnite taster Tab jednom ako je okno Čitanje isključeno. Ako čujete „Dugme ’Fokusirano’“, prikazuje se Fokusirano prijemno sanduče.

  • Pritisnite taster Shift+Tab dvaput ako je okno Čitanje uključeno. Ako čujete „Dugme ’Ostalo’“, prikazuje se Fokusirano prijemno sanduče.

 2. Da biste sakrili Fokusirano prijemno sanduče, pritisnite tastere Alt + V, W.

Korišćenje pretrage i filtriranja za pronalaženje e-poruke

Ne gubite vreme u prekopavanju lista ili arhiva u potrazi za tom bitnom e-porukom. Koristite pretragu i filter kako biste brzo pronašli ono što tražite.

Pretraživanje za e-porukom

 1. U Prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E. Fokus se premešta na tekstualno polje Pretraga. Čujete: „Upit pretrage, uređivanje, pretraga trenutnog poštanskog sandučeta“.

 2. Da biste promenili fasciklu koju želite da pretražite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Trenutno poštansko sanduče“, a zatim pritisnite razmaknicu. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Otkucajte reči pretrage.

 4. Da biste pregledali predloge, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali predlog, pritisnite taster Enter. Rezultati pretrage se prikazuju u listi poruka.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete prvu poruku. Da biste pregledali listu, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste otvorili e-poruku, pritisnite taster Enter.

 6. Da biste obrisali listu rezultata pretrage, pritisnite taster Esc.

  Da biste se vratili u Prijemno poštansko sanduče iz otvorene e-poruke i da biste obrisali rezultate pretrage, pritisnite dvaput taster Esc.

Korišćenje filtera za pronalaženje e-poruke

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, L. Fokus se pomera na prvu stavku na listi opcija filtera.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Tabelarni prikaz je završio sa učitavanjem“.

 3. Da biste se premestili na listu e-pošte koja odgovara filteru, pritiskajte taster Tab dok ne čujete prvu poruku. Da biste pregledali listu, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste otvorili e-poruku, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste obrisali listu rezultata i filter, pritisnite taster Esc.

  Da biste se vratili u Prijemno poštansko sanduče iz otvorene e-poruke i da biste obrisali rezultate pretrage, pritisnite dvaput taster Esc.

Otvaranje ili dodavanje priloga

Možete da otvorite i dodate priloge u vašu e-poštu u programu Outlook.

Otvaranje priloga

Kada primite e-poruku, čitač ekrana najavljuje ako e-poruka ima priloge i broj priloženih datoteka.

 1. Otvorite e-poruku sa prilogom. Fokus je na telu poruke.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete detalje priloga, uključujući ime datoteke i tip.

 3. Da biste otvorili prilog, pritisnite taster Enter. Datoteka se otvara u kompatibilnoj aplikaciji.

Dodavanje priloga

Možete da pošaljete datoteke kao što su biografije, bilteni ili slike kao kopije ili kao OneDrive datoteke.

 1. U e-poruci, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, A, F. Otvara se kontekstualni meni.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste priložili nedavno korišćenu datoteku, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete datoteku, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste priložili datoteku sa veb lokacije, pritisnite taster W. Čujete prvu lokaciju na mreži, na primer, „OneDrive“. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Umetni datoteku. Pritiskajte taster Tab i tastere sa strelicama dok ne čujete željenu datoteku, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

  • Da biste priložili datoteku iz lokalnog skladišta, na primer, sa čvrstog diska, pritisnite taster B. Otvara se dijalog Umetni datoteku. Pritiskajte taster Tab i tastere sa strelicama dok ne čujete željenu datoteku, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

Štampanje e-pošte

E-poruku možete da odštampate na papir ili u datoteku.

 1. U e-poruci ili na e-poruci u Prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P. Otvara se dijalog Štampanje.

 2. Da biste odštampali pomoću podrazumevanih postavki, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, P, P.

Uključivanje ili isključivanje vizuelnih ili zvučnih obaveštenja

Zvukovi ili vizuelni efekti mogu da vas obaveštavaju kada stigne nova e-poruka. Možete da isključite obaveštenja, ako morate da radite bez prekidanja.

 1. U Prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, T. Otvara se prozor Opcije programa Outlook, fokus je na kartici Opšte.

 2. Pritisnite taster M. Otvara se kartica Pošta.

 3. Pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster P. Čujete ili: „Potvrđeno“ ili „Opozvano“ iza kojeg sledi „Reprodukuj zvuk, polje za potvrdu“. Da biste potvrdili ili opozvali izbor ove opcije, pritisnite razmaknicu.

 4. Da biste prošli kroz ostale opcije obaveštenja, pritisnite taster Tab. Da biste potvrdili ili opozvali izbor opcije, pritisnite razmaknicu. Kada čujete „Pregledaj, dugme“, nema više opcija obaveštenja za izbor.

 5. Da biste potvrdili izbor i napustili prozor Opcije programa Outlook, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Osnovni zadaci korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz poštu u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Koristite e-poštu u programu Office za Android sa funkcijom TalkBack, ugrađenim Android čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Možete da pravite i šaljete nove e-poruke, da čitate primljene e-poruke i odgovarate na njih, pretražujete i filtrirate e-poruke i da radite sa porukama i prilozima , radite sa porukama i prilozima Fokusiranog prijemnog sandučeta i još mnogo toga.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Čitanje i odgovaranje na e-poštu ili njeno prosleđivanje

Čitanje e-pošte

Prema podrazumevanim postavkama, najnovija e-pošta navedena je prva.

 1. Na listi poruka brzo prevlačite nalevo ili nadesno ili prevucite prstom nadole da biste slušali TalkBack kako čita e-poruku. Čujete informacije o svakoj e-poruci, uključujući:

  • Ime pošiljaoca

  • Datum ili vreme prijema poruke

  • Temu

  • Prvih nekoliko redova sadržaja e-poruke

 2. Da biste otvorili e-poruku, dodirnite dvaput ekran. TalkBack automatski počinje da čita poruku od početka.

  Isto tako, da biste slušali kako TalkBack čita e-poruku od vrha ka dnu, brzo prevucite nadole i nadesno. Otvara se Globalni kontekstualni meni. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Čitaj od vrha“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Da biste ovlaš pregledali poruke, prevucite prstom nadole od vrha ekrana.

  Da biste se pomerali nadole kroz poruku, brzo prevucite nagore pomoću dva prsta. Da biste se pomerali nagore, brzo prevucite nadole pomoću dva prsta.

 3. Kada završite sa čitanjem poruke, da biste se vratili u prijemno poštansko sanduče, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Navigacija nagore’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Odgovaranje na e-poštu

 1. Kada je e-poruka otvorena, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odgovorili samo originalnom pošiljaocu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odgovori’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  • Ako poruka ima više primalaca i želite da odgovorite svima, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odgovori svima’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Otvara se nova e-poruka sa istom temom i podešena je da odgovori pošiljaocu ili svim uključenim u originalnu e-poruku. Fokus je na telu poruke, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana. Otkucajte poruku.

 3. Kada završite sa sastavljanjem poruke, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Poslato, Outlook, tastatura skrivena“.

Prosleđivanje e-pošte

Pomoću funkcije TalkBack možete lako da prosledite e-poruku.

 1. Kada je e-poruka otvorena, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prosledi’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se nova e-poruka sa istom temom. Fokus je na polju Za, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 2. Otkucajte ime svakog primaoca.

 3. Da biste otkucali poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Telo poruke“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otkucajte poruku.

 4. Kada završite sa sastavljanjem poruke, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Rad sa fokusiranim porukama

Fokusirajte se na e-poruke koje su vam najvažnije. Prema podrazumevanim postavkama, Outlook kreira prijemno poštansko sanduče Fokusirano i prijemno poštansko sanduče Ostalo. Najvažnije e-poruke su u prijemnom poštanskom sandučetu Fokusirano, dok su ostale i dalje pristupačne, ali vam ne smetaju, u prijemnom poštanskom sandučetu Ostalo.

Prema podrazumevanim postavkama, Outlook otvara prijemno poštansko sanduče Fokusirano. Da biste se prebacili na prijemno poštansko sanduče Ostalo:

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Prebacivanje na drugu poštu, prekidač“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Da biste se vratili na prijemno poštansko sanduče Fokusirano, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Prebaci se na fokusiranu poštu, dugme“ i dodirnite dvaput ekran.

Da biste premestili e-poruku iz prijemnog poštanskog sandučeta Ostalo u prijemno poštansko sanduče Fokusirano:

 1. Idite na poruku koju želite da premestite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Izabrana”, praćeno detalje poruke.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Premestiti u fokusirano prijemno poštansko sanduče, dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Čujete upozorenje. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Da biste onemogućili prijemno poštansko sanduče Fokusirano i da biste radili sa jednom listom poruka:

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Postavke“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Fokusirano prijemno poštansko sanduče, uključeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Outlook sada prikazuje jednu prijemno poštansko sanduče.

da pravite i šaljete e-poruke

 1. U listi poruka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sastavljanje’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor Nova poruka, sa fokusom na polju Za i tastaturom na ekranu na donjoj polovini ekrana.

 2. Otkucajte imena ili adrese e-pošte primalaca. Spisak odgovarajućih kontakata ažurira se kako kucate.

  Napomena: U zavisnosti od uređaja, možda ćete morati da brzo prevučete nadesno dok ne čujete „Pretraži imenik“, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste potražili kontakt.

 3. Da biste izabrali kontakt, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeno ime, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Da biste poslali kopiju poruke drugim primaocima, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Polje Cc“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Dodajte primaoce kao što je opisano u prethodnom koraku.

 5. Da biste poslali skrivenu kopiju drugim primaocima, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Polje Bcc“, dodirnite dvaput ekran i dodajte primaoce.

 6. Da biste dodali temu e-poruke, brzo prevucite nadesno. Čujete: „Tema, okvir za uređivanje“. Dodirnite dvaput ekran i otkucajte temu.

 7. Da biste otkucali poruku, prevucite brzo nadesno. Čujete: „Telo poruke“. Dodirnite dvaput ekran i otkucajte poruku.

 8. Kada završite sa sastavljanjem poruke, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Korišćenje pretrage i filtriranja za pronalaženje e-poruke

Ne gubite vreme u prekopavanju lista ili arhiva u potrazi za tom bitnom e-porukom. Koristite pretragu i filter kako biste brzo pronašli ono što tražite.

Pretraživanje za e-porukom

 1. U listi poruka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Pretraga“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Fokus se pomera na tekstualno polje Pretraži poštu, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana. Počnite da kucate reči za pretragu. Lista rezultata pretrage se ažurira dok kucate.

 3. Da biste pregledali rezultate pretrage, brzo prevucite nadesno. TalkBack čita detalje i poruku dok se krećete kroz listu.

 4. Kada čujete e-poruku koju želite da otvorite, dodirnite dvaput ekran.

 5. Da biste napustili Pretragu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Skupljeno dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Korišćenje filtera za pronalaženje e-poruke

 1. U listi poruka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Filteri’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju za filtriranje, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste pregledali e-poštu koja odgovara filteru, brzo prevucite nadesno. TalkBack čita detalje poruke dok se krećete kroz listu.

 4. Kada čujete e-poruku koju želite da otvorite, dodirnite dvaput ekran.

 5. Da biste uklonili opciju filtriranja i videli sve e-poruke u listi poruka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši filter poruka’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Otvaranje ili dodavanje priloga

Možete da otvorite i dodate priloge u vašu e-poruku u programu Office za Android.

Otvaranje priloga

TalkBack najavljuje ako primljena e-poruka ima priloge.

 1. Otvorite e-poruku sa jednim ili više priloga.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete tip datoteke, ime i veličinu, a zatim dodirnite dvaput ekran. Ako čujete „Otvori pomoću sledećih aplikacija“, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste je izabrali.

 3. Da biste otvorili prilog u izabranoj aplikaciji, dodirnite dvaput ekran.

Dodavanje priloga

Kao priloge možete da pošaljete datoteke kao što su biografije, fotografije ili pozive za sastanak.

Prilaganje datoteke

 1. Kada pišete poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Priloži datoteke“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Odaberi iz datoteka“.

 2. Da biste dodali datoteku iz programa Outlook, dodirnite dvaput ekran. Da biste dodali datoteku sa uređaja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Odaberi iz datoteka uređaja“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Potražite željenu datoteku, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste je priložili.

Prilaganje fotografije

 1. Kada pišete poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Priloži datoteke“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Da biste snimili fotografiju za prilaganje pomoću kamere uređaja:

 1. Brzo prevucite nadesno. Čujete: „Slikaj fotografiju, dugme“.

 2. Dodirnite dvaput ekran. Kamera se aktivira.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Zatvarač’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Fotografija je snimljena.

 4. Ako čujete „Dugme ’Zatvarač’ je sada omogućeno, gotovo“, dodirnite dvaput ekran da priložite sliku.

  Ako ne čujete„Dugme ’Zatvarač’ je sada omogućeno, gotovo“, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „U redu, dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran da priložite sliku.

Da biste priložili sliku iz Fotografija:

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Odaberi iz fotografija“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Potražite željenu sliku, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  U zavisnosti od uređaja, možda ćete prvo morati da potražite lokaciju na kojoj je fotografija sačuvana.

Prilaganje poziva za sastanak

 1. Kada pišete poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Priloži sastanak“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Čujete: „Pošalji dostupnost“. Da biste poslali prvi dostupan vremenski interval za sastanak, dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste napravili novi poziv, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Napravi poziv“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se Outlook Kalendar. Uputstva o tome kako da kreirate pozive za sastanke potražite u članku Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka.

 4. Kada završite planiranje sastanka, u prozoru događaja u Kalendaru brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Koristite Outlook pošta sa funkcijom Narator, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Možete da pravite i šaljete nove e-poruke, da čitate primljene e-poruke, raspoređujete ih i odgovarate na njih, pretražujete i filtrirate e-poruke, radite sa prilozima i još mnogo toga.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Čitanje i odgovaranje na e-poštu ili njeno prosleđivanje

Čitanje e-pošte

Prema podrazumevanim postavkama, najnovija e-pošta navedena je prva.

 1. Na listi poruka brzo prevucite nalevo ili nadesno ili prevucite prstom nadole da biste slušali Narator kako čita e-poruku. Čujete informacije o svakoj e-poruci, uključujući:

  • Ime pošiljaoca

  • Datum ili vreme prijema poruke

  • Temu

  • Prve redove sadržaja e-poruke

 2. Da biste otvorili e-poruku, dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Okno za čitanje, poruka“.

  Da biste čuli Narator kako čita poruku od vrha ka dnu, brzo prevucite nagore sa tri prsta.

  Da biste se pomerali nadole kroz poruku, brzo prevucite nagore pomoću dva prsta. Da biste se pomerali nagore, brzo prevucite nadole pomoću dva prsta.

  Da biste brzo prešli na sledeću e-poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste brzo prešli na prethodnu e-poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Starija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Kada završite sa čitanjem poruke, da biste se vratili u prijemno poštansko sanduče, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nazad’, skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Odgovaranje na e-poštu

 1. Kada je e-poruka otvorena, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Odgovori, dugme, sklopljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Odgovori, meni“.

 2. Da biste odgovorili samo originalnom pošiljaocu, brzo prevucite nadesno. Čujete: „Dugme ’Odgovori’“. Dodirnite dvaput ekran. Ako poruka ima više primalaca i želite da odgovorite svima, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odgovori svima’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Otvara se nova e-poruka sa istom temom i podešena je da odgovori pošiljaocu ili svim uključenim u originalnu e-poruku. Čujete: „Prozor Outlook pošte“ Fokus je na telu poruke, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 4. Otkucajte poruku.

 5. Kada završite sa sastavljanjem poruke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Prosleđivanje e-pošte

 1. Kada je e-poruka otvorena, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Odgovori, dugme, sklopljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Meni ’Odgovori’“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prosledi’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Otvara se nova e-poruka sa istom temom. Fokus je na tekstualnom polju Za, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 4. Otkucajte ime svakog primaoca.

 5. Da biste otkucali poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Poruka, izmenljiv tekst“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otkucajte poruku.

 6. Kada završite sa sastavljanjem poruke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Raspoređivanje poruka

Prema podrazumevanim postavkama, Outlook pošta grupiše poruke po razgovoru. Ako biste radije da je e-pošta navedena jedna po jedna u hronološkom redosledu, možete lako da promenite način na koji su poruke raspoređene.

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’, skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Više opcija, meni“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Postavke’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Postavke, dugme ’Upravljanje nalozima’“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Čitanje’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor Čitanje.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Uključeno, Prikaži poruke raspoređene po razgovoru, preklopnik“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 5. Da biste napustili prozor Čitanje, prevlačite jednim prstom na dnu ekrana dok ne čujete „Traka za navigaciju, dugme ’Nazad’ skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Postavke, dugme ’Čitanje’“.

 6. Da biste napustili prozor Postavke i vratili se u prijemno poštansko sanduče, prevlačite jednim prstom na dnu ekrana dok ne čujete „Traka za navigaciju, dugme ’Nazad’ skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

da pravite i šaljete e-poruke

Neka vam čitač ekrana pomogne da napravite novu poruku i da je pošaljete drugima.

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Komandna paleta, dugme ’Novo’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se novi prozor sa praznom e-porukom, sa fokusom na polju Za i tastaturom na ekranu na donjoj polovini ekrana.

 2. Otkucajte imena ili adrese e-pošte primalaca. Spisak odgovarajućih kontakata ažurira se kako kucate. Da biste izabrali kontakt, prevucite prstom nadole dok ne čujete „Lista predloga>“ iza čega sledi ime željenog kontakta, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste dodali temu e-poruke, brzo prevucite nadesno. Čujete: „Tema, izmenljiv tekst“. Dodirnite dvaput ekran i otkucajte temu.

 4. Da biste otkucali poruku, prevucite brzo nadesno. Čujete: „Poruka, izmenljiv tekst“. Dodirnite dvaput ekran i otkucajte poruku.

 5. Ako želite da pošaljete kopiju ili skrivenu kopiju poruke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’, skupljeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prikaži Cc i Bcc’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Adresiranje, Cc uređivanje“. Dodajte primaoce kopije.

  Da biste poslali skrivenu kopiju, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Bcc izmenljiv tekst“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Dodajte primaoce.

 6. Kada završite sa sastavljanjem poruke, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Korišćenje pretrage i filtriranja za pronalaženje e-poruke

Ne gubite vreme u prekopavanju lista ili arhiva u potrazi za tom bitnom e-porukom. Koristite pretragu i filter kako biste brzo pronašli ono što tražite.

Pretraživanje za e-porukom

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pretraga’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Pretraga, uređivanje“.

 2. Fokus se pomera na tekstualno polje pretrage, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana. Počnite da kucate reči za pretragu. Lista rezultata pretrage se ažurira dok kucate.

 3. Da biste pregledali rezultate pretrage, prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete da Narator čita detalje poruka dok se krećete kroz listu.

 4. Kada čujete željenu e-poruku, dodirnite dvaput ekran da biste je otvorili.

 5. Da biste napustili Pretragu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Zatvori pretragu’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Korišćenje filtera za pronalaženje e-poruke

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Filter, svi, sklopljeno dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju za filtriranje, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste pregledali e-poštu koja odgovara filteru, brzo prevucite nadesno. Narator čita detalje poruke dok se krećete kroz listu.

 4. Kada čujete e-poruku koju želite da otvorite, dodirnite dvaput ekran.

 5. Da biste uklonili opciju filtriranja i videli sve e-poruke u listi poruka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Filter, <trenutni filter>, sklopljeno dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Svi, neizabrani“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Otvaranje ili dodavanje priloga

Možete da otvorite i dodate priloge u vaše e-poruke pomoću funkcije Narator.

Otvaranje priloga

Narator najavljuje ako primljena e-poruka ima priloge.

 1. Otvorite e-poruku sa jednim ili više priloga.

 2. Prevucite ulevo dok ne čujete praćeno „Zaglavlja poruke, preuzimanje”, ime datoteke i veličine i „Prilog”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Kada se preuzimanje dovrši, čujete: „Otvori”, iza kojeg sledi ime datoteke i veličina i: „Prilog”. Da biste otvorili prilog, dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje priloga

Kao priloge možete da pošaljete datoteke kao što su biografije, fotografije ili pozive za sastanak.

Prilaganje datoteke

 1. Kada pišete poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Priloži’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Odaberi aplikaciju“.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste priložili nedavno korišćenu datoteku, dodirnite dvaput ekran.

  • Da biste dodali datoteku sa uređaja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Ovaj uređaj“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Potražite željenu datoteku, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste je izabrali. Da biste priložili datoteku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Gotovo, dugme ’Traka aplikacija’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Prilaganje fotografije

 1. Kada pišete poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Priloži’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Odaberi aplikaciju“.

Da biste snimili fotografiju pomoću kamere uređaja:

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Kamera“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Kamera se aktivira.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Snimi fotografiju, dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Gotovo, dugme ’Traka aplikacija’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Da biste priložili sliku iz Fotografija:

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Fotografije“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Potražite željenu sliku, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste je izabrali.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Gotovo, dugme ’Traka aplikacija’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Uključivanje ili isključivanje vizuelnih ili zvučnih obaveštenja

Možete da brzo uključite ili isključite obaveštenja.

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Iskačući prozor ’Više opcija’, prilagođeno“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Postavke’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Postavke, dugme ’Upravljanje nalozima’“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Postavke, Dugme ’Obaveštenja’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor Obaveštenja.

 4. Da biste uključili ili isključili sva obaveštenja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Prikaži obaveštenja u centru za obaveštenja“ i dodirnite dvaput da biste uključili ili isključili tu postavku.

 5. Da biste uključili ili isključili zasebne tipove obaveštenja, uključite sva obaveštenja prema uputstvima u prethodnom koraku, a zatim prevlačite brzo nadesno dok ne čujete opciju koju želite da izaberete ili opozovete i dodirnite dvaput ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Koristite Outlook Web App uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste radili sa aplikacijom Pošta. Možete da pravite nove e-poruke, čitate primljene e-poruke i odgovarate na njih, pretražujete, filtrirate i štampate e-poruke i da radite sa prilozima.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook Web App pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Outlook Web App.

U ovoj temi

Čitanje i odgovaranje na e-poštu ili njeno prosleđivanje

Koristite čitač ekrana i tasterske prečice da biste čitali i odgovarali na e-poštu. Čujete zvuk kada stigne nova e-pošta.

Čitanje e-pošte

Idite na e-poruku na listi poruka u Pošti i slušajte kako čitač ekrana čita e-poruku i detalje o njoj.

 1. U glavnom prikazu pošte , pritisnite taster Tab dok ne čujete prvi Nova pošta na listi poruka. Narator objavljuje: „Nepročitano”, iza kojeg sledi detalji e-pošte i poruku, a zatim: „Koje nisu odabrane”.

 2. Da biste otvorili e-poruku, pritisnite taster Caps lock + Enter.

  Savet: Pritisnite kombinaciju tastera Shift+Enter na pošti u listi poruka da biste otvorili e-poruku u zasebnom prozoru.

 3. Da biste se pomerali u listi poruka, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili strelicom nadole.

 4. Da biste pročitali kroz sve e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + M.

 5. Da biste čuli detalje za svako polje u e-poruku, pritisnite taster Caps lock + strelica nalevo ili nadesno.

Odgovaranje na e-poštu

Korišćenje čitača ekrana da biste odmah odgovorili na e-poruke u programu Outlook Web App.

 1. Na listi poruka ili u otvorenoj e-poruci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+R na e-poruci na koju želite da odgovorite. Ako želite da odgovorite svim pošiljaocima, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+R. Čujete: „Telo poruke, uređivanje“.

 2. Otkucajte odgovor.

 3. Da biste poslali e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter. Čujete: „Poruka poslata“.

Prosleđivanje e-pošte

Možete lako da prosledite e-poštu pomoću tasterskih prečica i čitača ekrana.

 1. Na listi poruka ili u otvorenoj e-poruci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+F na e-poruci koju želite da prosledite. Čujete: „Za, uređivanje“. Fokus je na polju Za e-poruke.

 2. Otkucajte adresu e-pošte primaoca. Da biste dodali primaoca iz kontakata, otkucajte ime primaoca, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+K.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Telo poruke“, a zatim otkucajte poruku.

 4. Da biste poslali e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

Sastavljanje i slanje e-poruke

Neka vam čitač ekrana pomogne da napravite novu poruku i da je pošaljete drugima.

 1. U glavnom prikazu Pošte, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. Čujete: „Za, uređivanje“. Fokus je na polju Za nove e-poruke.

 2. Otkucajte adresu e-pošte primaoca. Da biste dodali primaoca iz kontakata, otkucajte ime primaoca i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+K.

 3. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Cc, uređivanje“. Fokus se premešta na polje Cc. Ako je potrebno, otkucajte adresu e-pošte primaoca kopije. Da biste dodali primaoca iz kontakata, otkucajte ime primaoca, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+K.

 4. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Dodaj temu, uređivanje“. Otkucajte temu e-poruke.

 5. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Telo poruke, uređivanje“.

 6. Otkucajte poruku.

  Savet: Da biste se premestili na opcije za oblikovanje poruke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Opozvano polje za potvrdu ’Font’“. Da biste se premestili na meni opcija oblikovanja, pritiskajte tastere sa strelicama nalevo ili nadesno. Da biste izabrali ili da biste razvili podmenije, pritisnite razmaknicu.

 7. Da biste poslali e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

Korišćenje pretrage i filtriranja za pronalaženje e-poruke

Ne gubite vreme u prekopavanju lista ili arhiva u potrazi za tom bitnom e-porukom. Koristite pretragu i filter kako biste brzo pronašli ono što tražite.

Pretraživanje za e-porukom

Koristite pretragu da biste za tren oka pronašli određene e-poruke.

 1. U glavnom prikazu Pošte pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Pretraga pošte i osoba“. Isto tako možete da pritisnete kombinaciju tastera Alt+Q (Outlook) ili taster sa kosom crtom (/) (Outlook.com).

 2. Otkucajte reči za pretragu i pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na listu rezultata pretrage. Čujete broj pronađenih stavki.

  Savet: Možete da pretražujete po temi, pošiljaocu ili datumu e-poruke.

 3. Da biste se kretali kroz rezultate pretrage, pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole. Čujete rezultate dok se krećete kroz listu.

 4. Da biste suzili rezultate pretrage, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Pretraga, okno ’Sužavanje pretrage i navigacija’“. Možete da promenite sledeće detalje pretrage:

  • Fasciklu iz koje se prikazuju rezultati

  • Pošiljaoca čije poruke se prikazuju u rezultatima

  • Da li se prikazuju samo e-poruke sa prilozima

  • Datum stavki u rezultatima

  Da biste se kretali kroz detalje u oknu, pritiskajte taster Tab. Da biste se kretali kroz opcije za detalje pretrage, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole. Da biste izabrali, pritisnite razmaknicu.

 5. Da biste se vratili na glavni prikaz Pošte, pritisnite taster Esc.

  Savet: Takođe možete da koristite pretragu programa Microsoft Edge da biste pronašli određeni tekst u otvorenoj e-poruci. U bilo kom prikazu u Pošti, pritisnite taster F3 ili kombinaciju tastera Ctrl+F. Čujete: „Unesite tekst za pretragu, uređivanje“.

Filtriranje e-pošte

Da biste pobrojali e-poruke na korisniji način, možete da ih filtrirate ili sortirate, na primer po datumu, pominjanjima ili pošiljaocu.

 1. U listi poruka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Filter’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čujete: „Kontekstualni meni“

 2. Da biste se kretali kroz meni, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete opciju koju želite da izaberete. Da biste razvili opcije menija, pritisnite razmaknicu. Da biste izabrali opciju, pritisnite razmaknicu.

 3. Da biste uklonili filter, pritisnite taster Tab dok ne čujete trenutni filter, praćeno „Dugme skupljeni, onemogućen”, i pritisnite taster RAZMAKNICA.

Otvaranje ili dodavanje priloga

Možete da otvorite i dodate priloge u vašu e-poruku u programu Outlook Web App.

Otvaranje priloga

Kada čitač ekrana čita e-poruku u listi poruka i u oknu za čitanje, čujete obaveštenje ako e-poruka sadrži priloge.

 1. U oknu za čitanje, na e-poruci, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime priloga i njegovu veličinu.

 2. Pritisnite jednom taster Tab. Čujete: „Više radnji, skupljeno dugme“.

 3. Da biste razvili dugme, pritisnite razmaknicu. Čujete: „Kontekstualni meni“

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadole. Čujete: „Prikaz, stavka menija“. Pritisnite taster Enter. Prilog se otvara.

Dodavanje priloga

Možete da pošaljete datoteke kao što su biografije, bilteni ili slike slatkih maca kao kopije ili kao OneDrive datoteke.

Dodavanje datoteke iz usluge OneDrive

 1. Kada sastavljate novu poruku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Umetni’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čujete: „Dijalog, odaberite datoteku“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dodaj datoteku, grupa“. Fokus je na vašoj OneDrive fascikli.

 3. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete OneDrive opcija za lokaciju koju želite da biste izabrali, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete „Lista datoteka”, a broj stavki.

 4. Na listi datoteka, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime datoteke koju želite da priložite. Datoteka je automatski izabrana.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Dalje’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Da biste priložili datoteku kao kopiju ili kao datoteku sačuvanu u fascikli Prilozi e-pošte u usluzi OneDrive, pritiskajte taster Tab dok ne čujete opciju koju želite da izaberete, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje lokalne datoteke sa računara

 1. Kada sastavljate novu poruku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Umetni’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čujete: „Dijalog, odaberite datoteku“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Grupa“. Fokus je na vašoj OneDrive fascikli.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Izaberite datoteke sa računara’“, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Dijalog ’Otvori’“. Otvara se dijalog sistema Windows Otvori datoteku.

 4. Pređite na datoteku koju želite da priložite.

 5. Dok je fajl izabran, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O.

Štampanje e-pošte

E-poruku možete da odštampate na papir ili u datoteku.

 1. U oknu za čitanje, na e-poruci, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Odgovori svima’“.

 2. Pritisnite jednom taster Tab. Čujete: „Više radnji, skupljeno dugme“.

 3. Da biste razvili dugme, pritisnite razmaknicu. Čujete: „Kontekstualni meni“

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Štampanje, stavka menija“, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Prozor ’Štampanje’, štampač“. Otvara se dijalog za štampanje.

 5. U dijalogu izaberite opcije štampanja. Da biste se kretali između opcija, pritiskajte taster Tab. Da biste razvili opcije menija, pritisnite razmaknicu. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter.

 6. Da biste odštampali, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Odštampaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Zahtevanje pristupačnih e-poruka

U Outlook Web App, možete da saznate da vam više odgovara pristupačnih e-poruke kontaktima.

Svaki put kada pošiljaoca pomoću Outlook Web App doda kao primalac za e-poruke, pošiljalac prima obaveštenje koje vam više odgovara pristupačnog sadržaja i vezu da kontrolor pristupačnosti. Ako kontrolor pristupačnosti problema u e-poštu, problema koje će biti naveden, zajedno sa uputstva o tome kako da biste ih rešili.

 1. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Upotrebite taster sa strelicom nadole da biste koristili okno ’Postavke’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole.

 2. U oknu Postavke pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Veza ’Pošta’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Opšte“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Postavke pristupačnosti“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Opozvan je izbor u polju za potvrdu ’Zatražite od korisnika da šalje pristupačan sadržaj’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Napomena: Da biste isključili ovu funkciju, idite na postavke pristupačnosti kao što je opisano iznad. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju za potvrdu ’Zatražite od korisnika da šalje pristupačan sadržaj’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×