Osnovni zadaci pri korišćenju čitača ekrana uz OneDrive for Business

Osnovni zadaci pri korišćenju čitača ekrana uz OneDrive for Business

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite tastaturu i čitač ekrana za skladištenje i deljenje datoteka u fascikli OneDrive for Business na računaru. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i uputstva. Kad god ste na mreži, datoteke uskladištene u OneDrive for Business automatski se sinhronizuju sa ovom fasciklom.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje usluge OneDrive for Business

Aplikacija OneDrive je ugrađena u Windows 10, a fascikla OneDrive se automatski pojavljuje u istraživaču datoteka.

Da biste se povezali sa OneDrive for Business fasciklom pomoću istraživača datoteka, prvo morate da sinhronizujete OneDrive sa računarom. OneDrive for Business ime fascikle uključuje 365 ime organizacije, kao što je OneDrive-Kongu ili OneDrive@Contoso.com.

Više informacija potražite u okviru pomoću čitača ekrana za sinhronizaciju usluge OneDrive for Business.

Otvaranje usluge OneDrive pomoću aplikacije Cortana

 1. Da biste išli na aplikaciju Cortana, pritisnite taster sa Windows logotipom. Čujete: "polje za pretragu".

 2. Otkucajte OneDrive. Čujete: "OneDrive, aplikacija za stone računare". Pritisnite taster ENTER.

Otvaranje OneDrive iz istraživača datoteka

 1. Da biste otvorili istraživač datoteka, pritisnite taster sa Windows logotipom+E. Istraživač datoteka se otvara sa fokusom na prikazu Stavke.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F6 da biste prešli na okno za navigaciju. Čujete: "prikaz stabla".

 3. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete "OneDrive ", a zatim pritisnite taster ENTER.

Prijavljivanje u OneDrive for Business

Kada prvi put otvorite OneDrive, od vas se traži da se prijavite, izaberite lokaciju OneDrive fascikle na računaru i odaberite datoteke i fascikle koje želite da sinhronizujete.

 1. Otvorite OneDrive koristite aplikaciju Cortana Search ili istraživač datoteka kao što je objašnjeno iznad.

 2. Čujete: "Microsoft OneDrive. Unesite svoju e-adresu. " Fokus se nalazi u polju e-adresa. Otkucajte svoju organizacionu adresu i pritisnite taster ENTER.

 3. Ako imate i lične i poslovne naloge za OneDrive, možda ćete čuti: "Ova e-adresa se koristi i za OneDrive i za OneDrive for Business. U koju želite prvo da se prijavite? " Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "posao ili škola," i pritisnite razmaknicu.

 4. Otvara se dijalog za prijavljivanje u organizaciji. Fokus se nalazi u polju lozinka. Otkucajte lozinku. Kada završite, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "prijavljivanje" i pritisnite razmaknicu.

 5. Otvara se dijalog " OneDrive folder ". Fascikla OneDrive se podrazumevano nalazi u okviru C:\Users.... Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili trenutnu lokaciju i nastavili, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dalje" i pritisnite razmaknicu.

  • da biste promenili lokaciju fascikle, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "promeni lokaciju", a zatim pritisnite taster ENTER.

 6. Otvara se Sinhronizacija OneDrive datoteka sa ovim računarom . Sve datoteke i fascikle u OneDrive for Business su podrazumevano izabrane za sinhronizaciju. Ako ne želite da ih sve sinhronizujete, možete da izaberete datoteke i fascikle u ovom dijalogu.

  Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sinhronizovali sve OneDrive for Business datoteke i fascikle na računaru, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dalje" i pritisnite taster ENTER.

  • Da biste izabrali određene OneDrive for Business datoteke i fascikle da biste sinhronizovali računar, Definišite datoteke i fascikle u ovom dijalogu. Da biste se kretali između oblasti u dijalogu, pritisnite taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB. Kada čujete prvu stavku u OneDrive for Business, na primer "datoteke koje nisu u fascikli", Dostigli ste listu fascikli i datoteka u OneDrive for Business. Da biste se kretali po listi, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste potvrdili ili opozvali izbor stavke ili izbor u polju za potvrdu, pritisnite razmaknicu. Kada se izbori završe, pritisnite taster TAB da biste prešli na dugme dalje i pritisnite razmaknicu.

  Sada ste povezani sa OneDrive for Business i otvara se dijalog " Dobrodošli u OneDrive ".

 7. Da biste sinhronizovali i otvorili OneDrive for Business, prvo idite do dijaloga dobrodošlice. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: "dalje". Pritisnite taster ENTER triput da biste se kretali kroz stranice. Zatim jednom pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB. Čujete: "otvorite moju OneDrive fasciklu". Pritisnite taster ENTER. (Izabrane) OneDrive for Business fasciklama i datotekama se sinhronizuju, a OneDrive se otvara u istraživaču datoteka.

Otvaranje stavke u usluzi OneDrive for Business

U istraživaču datoteka potražite stavku koju želite da otvorite, pritisnite razmaknicu da biste je izabrali i pritisnite taster ENTER da biste ga otvorili.

Savet: Da biste odabrali aplikaciju koju želite da koristite za otvaranje stavke, kada je na stavci, pritisnite kombinaciju tastera ALT + H, P + E. Da biste se kretali kroz listu opcija, pritisnite taster sa strelicom nadole. Kada se prizemljis na željenu aplikaciju, pritisnite taster ENTER.

Otpremite stavku u OneDrive for Business

Možete da otpremite datoteku ili fasciklu u OneDrive for Business tako što ćete je kopirati ili je pomeriti u fasciklu OneDrive u istraživaču datoteka ili tako što ćete datoteku sačuvati direktno na OneDrive for Business pomoću važeće Office aplikacije.

Otpremanje stavke pomoću istraživača datoteka

 1. Da biste otvorili istraživač datoteka, pritisnite taster sa Windows logotipom+E.

 2. Idite na fasciklu ili datoteku koju želite da kopirate ili premestite u OneDrive for Business.

 3. Da biste kopirali datoteku ili fasciklu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + C. Da biste isekli datoteku ili fasciklu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + X.

 4. Koristite taster TAB i tastere sa strelicama da biste otišli na željenu lokaciju i pritisnite taster ENTER.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + V da biste nalepili kopiranu ili isecenu stavku. Stavka se otpremi na OneDrive for Business.

Čuvanje datoteke direktno u usluzi OneDrive for Business

Kada radite na datoteci u Office aplikaciji, možete da je sačuvate direktno na OneDrive for Business, tako da ne morate zasebno da je otpremite.

 1. Ako je datoteka otvorena u važećem Office aplikaciji, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F, A. Čujete: "Sačuvaj kao".

 2. Da biste izabrali OneDrive for Business, pritisnite taster S. Čujete: "izabrano, OneDrive", a zatim ime organizacije.

 3. Jednom pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čujete: "odaberite fasciklu". Da biste se premestili u polje ime datoteke, pritisnite taster sa strelicom nadole. Ako je potrebno, otkucajte ili promenite ime datoteke. Da biste sačuvali, izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste sačuvali datoteku u glavnoj OneDrive for Business fascikli, pritisnite taster TAB da biste prešli na dugme Sačuvaj , a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Da biste sačuvali datoteku u određenoj potfascikli u OneDrive for Business, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Sortiraj po imenu", pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na fasciklu gde želite da sačuvate datoteku, a zatim pritisnite taster ENTER. Kada čujete ime prve datoteke u fascikli (ili, ako u fascikli nema datoteka, čujete "nismo pronašli ništa za prikazivanje"), pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme ' Sačuvaj '", a zatim pritisnite taster ENTER.

Preuzimanje stavke iz usluge OneDrive for Business

Sve fascikle i datoteke u fascikli OneDrive for Business podrazumevano su dostupne na mreži i van mreže na računaru, ali takođe možete da preuzmete stavku zasebno.

 1. U istraživaču datoteka idite na stavku koju želite da preuzmete iz OneDrive for Business. Kada ste na stavci, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + C.

 2. Pređite na fasciklu u kojoj želite da sačuvate stavku na računaru i pritisnite kombinaciju tastera CTRL + V da biste je nalepili.

Deljenje stavke iz usluge OneDrive for Business

Možete deliti stavku direktno iz OneDrive for Business. Osobe sa kojima delite dobiće poziv e-poštom da biste prikazali i uredili deljeni sadržaj u OneDrive for Business.

 1. U istraživaču datoteka idite u fasciklu " OneDrive for Business ". Izaberite fasciklu ili datoteku koju želite da delite i pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10.

 2. Otvara se Kontekstualni meni i čujete: "Kontekstualni meni". Pritisnite taster S, a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete: "Prikaz pregledača." Sa AJKULAMA, čujete "share", a zatim ime datoteke i "Prikaz pregledača". Otvoriće se dijalog Slanje povezivanja .

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "osobe sa kojima treba deliti". Pritisnite taster ENTER. Otkucajte e-adresu osobe sa kojom želite da delite i pritisnite taster ENTER. Da biste pozvali drugu osobu, otkucajte njihovu e-adresu i pritisnite taster ENTER.

 4. Ako želite da otkucate belešku koja se šalje uz poziv, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Dodaj poruku". Sa AJKULAMA, čujete se: "Uredi".

 5. Pritisnite taster TAB da biste prešli na dugme Pošalji i pritisnite taster ENTER da biste poslali povezivanje.

Zaustavljanje deljenja stavke

 1. U istraživaču datoteka idite u fasciklu " OneDrive for Business ". Izaberite stavku koju želite da prestanete da delite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + S, SS. Otvoriće se dijalog sa fokusom na opciju Deljenje zaustavljanja . Da biste prestali da delite sa svima, pritisnite taster ENTER.

Pauziranje sinhronizacije usluge OneDrive for Business

Ako želite da privremeno zaustavite sinhronizaciju OneDrive for Business sa računarom, možete samo da pauzirate sinhronizaciju i on će se nastaviti posle izabranog vremenskog perioda.

 1. Na radnoj površini računara pređite na ikonu OneDrive for Business na traci zadataka. Ikona se nalazi u blizini donjeg desnog ugla na traci na dnu ekrana računara. Da biste otišli na traku zadataka, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "znak obaveštenja", a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "OneDrive", a zatim ime organizacije i trenutni status sinhronizacije.

  Savet: Ako ne možete da pronađete ikonu OneDrive for Business na traci sa zadacima, možda je skrivena u meniju obaveštenja. Da biste otvorili meni, pritisnite taster ENTER kada čujete dugme obaveštenja na ševron i koristite tastere sa strelicama da biste se kretali po stavkama u meniju.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni OneDrive for Business. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "još, dugme" i pritisnite taster ENTER.

 3. Pritisnite taster TAB da biste se pomerali na listi opcija. Kada čujete "Pauziraj sinhronizaciju", pritisnite taster ENTER.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste čuli opcije. Kada dođete na željenu opciju, pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sinhronizovanje usluge OneDrive for Business

Tasterske prečice za OneDrive for Business u operativnom sistemu Windows

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete kroz OneDrive for Business pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Prična leđa, ugrađeni Android čitač ekrana, na telefonu da biste uskladištili i delili datoteke u OneDrive for Business.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Prvi put otvorite OneDrive i dodajte OneDrive for Business nalog

Ako nije već instaliran na telefonu, preuzmite Microsoft OneDrive aplikaciju iz prodavnice Play. Aplikaciju OneDrive možete da koristite za prijavljivanje i pristup sadržaju u OneDrive for Business.

 1. Idite na početni ekran gde je OneDrive aplikacija. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "OneDrive", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Čujete "OneDrive" i otvori se ekran dobrodošlice. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "prijavljivanje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Ako nabavite Premium dijalog, brzo prevlačite nadesno. Čujete: "kretanje nagore, dugme". Dvaput dodirnite ekran. Ako čujete: "da li je dovoljno OneDrive Basic?" Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Ostanite na osnovnom dugmetu", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Na sledećem ekranu dobrodošlice možete da izaberete da biste pokrenuli otpremanje fotoaparata. Brzo prevlačite nadesno , a zatim dvaput dodirnite ekran.

  OneDrive se otvara u prikazu " datoteke ".

 5. Da biste otvorili OneDrive for Business, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "prekidač za podešavanje naloga", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "Dodaj nalog, dugme" i dvaput dodirnite ekran.

 7. Otvoriće se dijalog za prijavljivanje. Fokus se nalazi u polju e-adresa. Dvaput dodirnite ekran da biste prikazali tastaturu na ekranu i otkucajte svoju organizacionu adresu. Kada završite, brzo prevlačite nadesno do dugmeta Next , a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Otvoriće se stranica za prijavljivanje vaše organizacije. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "lozinka, Uredi", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otkucajte lozinku preko tastature na ekranu. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "prijavljivanje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 9. Brzo prevlačite nadesno do dugmeta "prekidač za nalog ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 10. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete OneDrive for Business nalog koji želite da koristite i dvaput dodirnite ekran.

  OneDrive for Business se otvara u prikazu " datoteke ".

Čuvanje datoteke u usluzi OneDrive for Business

Ako imate lokalne uskladištene Office datoteke na telefonu ili ako kreirate nove datoteke na telefonu, sačuvajte ih na OneDrive for Business za čuvanje i lak pristup sa bilo kog uređaja.

 1. Uverite se da ste prijavljeni na OneDrive for Business nalog u OneDrive aplikaciji. Zatim otvorite datoteku u Office aplikaciji sa kojom ste kreirali datoteku, na primer Word, Excel ili PowerPoint.

  Savet: Ako ste nedavno radili na datoteci, pronaći ćete je u nedavnom prikazu.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "datoteke, dugme", "datoteka, dugme" ili "meni", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Sačuvaj kao ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog Čuvanje kao.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete OneDrive for Business, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste se kretali u okviru OneDrive for Business, brzo prevlačite nalevo. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili fascikle. Kada ste na željenoj lokaciji, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme ' Sačuvaj '", a zatim dvaput dodirnite ekran. Datoteka je sada sačuvana na lokaciji koju ste izabrali u OneDrive for Business.

Preuzimanje datoteke iz usluge OneDrive for Business

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive na telefonu i potražite datoteku koju želite da preuzmete sa OneDrive for Business na telefon. Kada čujete ime datoteke, brzo prevlačite nadesno. Čujete: "komande datoteka, dugme". Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim dvaput dodirnite ekran. Podrazumevana lokacija za čuvanje je fascikla za Preuzimanje . Da biste prihvatili, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga sačuvali.

  Ako želite da sačuvate na drugoj lokaciji, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "Idi nagore, dugme" i dvaput dodirnite ekran. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete lokaciju na kojoj želite da sačuvate, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili fasciklu. Da biste sačuvali, brzo prevucite nadesno do dugmeta Sačuvaj , a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Datoteka se preuzima na uređaj.

Deljenje datoteke iz usluge OneDrive for Business

 1. Pronađite datoteku koju želite da delite na OneDrive for Business na telefonu. Kada čujete ime datoteke, brzo prevlačite nadesno. Čujete: "komande datoteka, dugme". Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "share", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se lista opcija. Da biste čuli opcije, brzo prevlačite nadesno. Da biste izabrali opciju, dvaput dodirnite ekran.

  Predstojeći dijalog zavisi od izabranog metoda deljenja. Da biste se kretali, brzo prevlačite nadesno ili nalevo. Da biste izabrali nešto, dvaput dodirnite ekran.

Zaustavljanje deljenja datoteka

 1. Pronađite datoteku koju želite da prestanete da delite u OneDrive for Business. Kada čujete ime datoteke, brzo prevlačite nadesno. Čujete: "komande datoteka, dugme".

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Detalji, dugme" i dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "podeljeno sa". Dostigli ste listu osoba sa kojima se datoteka trenutno deli. Brzo prevlačite nadesno da biste se kretali kroz listu.

 4. Kada čujete osobu sa kojom želite da prestanete da delite, dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "Zaustavi deljenje", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 5. Brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete „OK, button“ (Dugme „U redu“) i dvaput dodirnite ekran. Prestali ste da delite datoteku sa izabranom osobom.

Odjavljivanje iz usluge OneDrive for Business

 1. U aplikaciji OneDrive na telefonu brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "ja, Pivot", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako imate više naloga u OneDrive, odjavljivanje se odnosi na nalog sa kojim ste trenutno prijavljeni. Da biste promenili nalog koji koristite, u OneDrive brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne dođete do dugmeta "promeni nalog " u gornjem levom uglu ekrana, a zatim dvaput dodirnite ekran. Sadržaj menija koji se otvara. Brzo prevlačite nadesno da biste se kretali po meniju, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izabrali.

 2. Otvoriće se meni meni . Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "odjavljivanje", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog Odjavljivanje . Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" u redu ", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste dovršili odjavljivanje. Odjavljene ste iz OneDrive for Business i vratite se na prikaz datoteke .

Takođe pogledajte

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete kroz OneDrive for Business pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, na telefonu da biste uskladištili i delili sadržaj u OneDrive for Business.

Napomene: 

U ovoj temi

Prvi put otvorite OneDrive i dodajte OneDrive for Business nalog

Aplikacija OneDrive na telefonu podrazumevano je povezana sa ličnim Microsoft nalogom koji ste koristili za podešavanje telefona. Da biste pristupili OneDrive for Business sadržaju, dodajte svoj nalog organizacije u OneDrive aplikaciju.

 1. Na početnom ekranu telefona, brzo prevucite nalevo sa dva prsta da biste otišli na listu aplikacija. Brzo prevlačite nalevo da biste koristili pretragu ili prevlačite nadesno dok ne čujete "OneDrive", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otvoriće se aplikacija koja prikazuje sadržaj OneDrive u prikazu sve datoteke . Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "meni", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Otvara se meni i čujete: "meni" nalozi i postavke ". Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "postavke naloga. Dodajte ili uklonite naloge, "a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Čujete nalog koji se trenutno koristi. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Dodaj nalog", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Hajde da vas prijavite".

 5. Otvara se lista dostupnih naloga. Da biste se kretali kroz listu, brzo prevlačite nadesno.

  Ako ste već dodali vaš nalog organizacije na ovaj telefon, možete da ga izaberete sa liste. Da biste izabrali, dvaput dodirnite ekran kada čujete nalog. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Nastavi", a zatim dvaput dodirnite ekran. OneDrive for Business se otvara u prikazu sve datoteke .

  Ako još niste prijavljeni sa svojim organizacionim nalogom, nastavite sa sledećim koracima:

  1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "poslovni ili školski nalog. Dodeljen od organizacije ". Dvaput dodirnite ekran.

  2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Nastavi", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "prijavite se na nalog".

  3. Otkucajte svoju e-adresu organizacije pomoću tastature na ekranu. Kada završite, brzo prevlačite nadesno da biste prešli na taster ENTER u donjem desnom uglu tastature, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  4. Čujete: "prijavite se na nalog. Unesite lozinku. " Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali lozinku. Kada završite, brzo prevlačite nadesno da biste prešli na taster ENTER u donjem desnom uglu tastature, a zatim dvaput dodirnite ekran.

   Čujete "Dodavanje naloga", a OneDrive for Business se otvara u prikazu sve datoteke .

Otpremanje datoteke u OneDrive for Business

Ako imate lokalne uskladištene Office datoteke na Windows Phone uređaju, možete da ih otpremite u OneDrive for Business za čuvanje i jednostavan pristup sa bilo kog uređaja. Možete i da čuvate datoteke koje kreirate na telefonu direktno na OneDrive for Business.

Otpremanje datoteke uskladištene na telefonu

Možete da premestite lokalnu uskladištenu Office datoteku na OneDrive for Business za jednostavan pristup sa bilo kog uređaja.

 1. Uverite se da koristite svoj OneDrive for Business nalog u aplikaciji OneDrive. Zatim otvorite aplikaciju " Istraživač datoteka " sa liste aplikacija ili na početnom ekranu telefona na telefonu ako je zakačena.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "ovaj uređaj", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: Ako ste nedavno radili na datoteci, pronaći ćete i na nedavnoj kartici.

 3. Da biste se kretali po fasciklama i datotekama, brzo prevlačite nadesno ili nalevo. Da biste otvorili neku fasciklu, dvaput dodirnite ekran. Kada čujete stavku koju želite da otpremite, dvaput dodirnite ekran sa dva prsta. Otvara se kontekstualni meni.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "deljenje". Dvaput dodirnite ekran.

 5. Otvara se stranica " Deljenje ". Da biste izabrali OneDrive for Business kao lokaciju za čuvanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "OneDrive", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. OneDrive se otvara. Fokus je na prvoj stavci sadržaja. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme Dodaj, aplikacija za aplikacije", a zatim dvaput dodirnite ekran. Datoteka se otpremi na OneDrive for Business.

Čuvanje datoteke direktno u usluzi OneDrive for Business

Pre nego što se sačuvate u OneDrive for Business, proverite da li ste prijavljeni na OneDrive for Business na telefonu.

 1. Kada završite sa uređivanjem Word, Excel ili PowerPoint datoteke koju želite da sačuvate u OneDrive for Business, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "komande za brzi pristup, datoteka", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Otvara se prikaz " Sačuvaj ". Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj kopiju ove datoteke" ili "Izvezi ovu datoteku" u zavisnosti od toga šta želite da uradite. Zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otvara se prikaz aplikacije . Brzo prevlačite nadesno za OneDrive i dodirnite dvaput ekran.

 5. U prikazu sve datoteke otvara se aplikacija OneDrive. Idite na lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dalje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste sačuvali datoteku sa istim imenom datoteke i tipom datoteke, samo dvaput dodirnite ekran i datoteka se čuva. Da biste promenili ime datoteke ili tip, pređite na sledeći stepenik.

 7. Da biste promenili ime datoteke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "ime datoteke", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otkucajte novo ime pomoću tastature na ekranu.

  Da biste promenili tip datoteke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "tip datoteke", a zatim trenutni tip datoteke i "kombinovani okvir" i dodirnite dvaput ekran. Ako postoje i druge opcije, prevucite nadesno da biste prešli na listu. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 8. Kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "Sačuvaj kopiju" ili "izvoz", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Datoteka se čuva na OneDrive for Business.

Preuzimanje datoteke iz usluge OneDrive for Business

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive na telefonu i potražite datoteku koju želite da preuzmete sa OneDrive for Business na telefon. Kada čujete ime datoteke, dvaput dodirnite ekran sa dva prsta. Otvara se kontekstualni meni.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Preuzmi", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Otvoriće se istraživač datoteka. Da biste kretali kroz fascikle, brzo prevlačite nadesno ili nalevo. Da biste otvorili neku fasciklu, dvaput dodirnite ekran. Kada se nalazite na lokaciji na kojoj želite da sačuvate, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "gotovo", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Datoteka se čuva na izabranoj lokaciji na telefonu.

Deljenje datoteke iz usluge OneDrive for Business

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive na telefonu i potražite datoteku koju želite da delite iz OneDrive for Business. Kada čujete ime datoteke, dvaput dodirnite ekran sa dva prsta. Otvara se kontekstualni meni.

 2. Čujete: "meni, iskačući prozor, deljenje". Dvaput dodirnite ekran. Otvara se lista opcija. Da biste čuli opcije, brzo prevlačite nadesno. Da biste izabrali opciju, dvaput dodirnite ekran.

  Predstojeći dijalog zavisi od izabranog metoda deljenja. Da biste se kretali, brzo prevlačite nadesno ili nalevo. Da biste izabrali nešto, dvaput dodirnite ekran.

Zaustavljanje deljenja datoteka

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive na telefonu i potražite datoteku koju želite da prestanete da delite u OneDrive for Business. Kada čujete ime datoteke, dvaput dodirnite ekran sa dva prsta. Otvara se kontekstualni meni.

 2. Čujete: "meni, iskačući prozor, deljenje". Dvaput dodirnite ekran. Otvara se lista opcija. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Prikaži ljude sa kojima se deli", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Čujete ime prve osobe sa kojom se deli datoteka i trenutnog nivoa dozvole. Ako postoji više osoba, možete da se krećete nadole na listi tako što ćete brzo prevući nadesno. Kada čujete ime i nivo dozvole osobe sa kojom želite da prestanete da delite, dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "neizabrana, ukloni dozvolu" i dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Brzo prevlačite nadesno do dugmeta u redu , a zatim dvaput dodirnite ekran. Dozvole se ažuriraju i prestali ste da delite datoteku sa izabranom osobom.

Odjavljivanje iz usluge OneDrive for Business

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive na telefonu. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "meni", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Meni se otvara i čućete "meni" nalog i postavke "pored naloga sa kojim ste prijavljeni. Ako ste prijavljeni sa više naloga, čujete broj naloga. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "postavke naloga. Dodajte ili uklonite naloge, "a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Fokus je na nalogu sa kojim ste prijavljeni. Ako ste prijavljeni pomoću nekoliko naloga, fokus se nalazi na prvom nalogu.

  Da biste se odjavili iz prvog naloga, brzo prevlačite nadesno. Čujete: "odjavite se". Dvaput dodirnite ekran.

  Da biste se odjavili sa drugog naloga, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime naloga, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevucite nadesno. Čujete: "odjavite se". Dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Saznajte kako da se krećete kroz OneDrive for Business pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite tastaturu i čitač ekrana za skladištenje i deljenje datoteka u OneDrive for Business. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i uputstva.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite OneDrive for Business u Veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od upotrebe na radnoj površini. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Takođe, uobičajene prečice kao što je F1 (pomoć) i CTRL + O (otvoreno) primenjuju se na Veb pregledač – ne OneDrive for Business.

U ovoj temi

Otvaranje usluge OneDrive for Business

 1. U pregledaču idite na stranicu Office Login i prijavite se pomoću akreditiva.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "aplikacije, idite u OneDrive for Business" i pritisnite taster ENTER. OneDrive for Business se otvara na novoj kartici pregledača.

Otvaranje stavke u usluzi OneDrive for Business

 1. U OneDrive for Business, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Lista fascikli i datoteka". Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste prešli na stavku koju želite da otvorite.

 2. Kada čujete ime stavke, pritisnite taster ENTER da biste ga otvorili.

Otpremite stavku u OneDrive for Business

Otpremite datoteku ili fasciklu sa računara na OneDrive for Business.

 1. U OneDrive for Business, idite na lokaciju na koju želite da otpremite stavku.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "komande". Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "otpremanje", a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Otvara se meni i čujete "meni" ili "Otpremi". Pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste se kretali kroz stavke. Kada čujete tip stavke koji želite da otpremite, pritisnite taster ENTER.

 4. Otvara se prozor "Istraživač datoteka". Fokus je na polju Ime datoteke. Pređite na datoteku koju želite da otpremite pomoću tabulatora i tastera sa strelicama ili otkucajte ime datoteke u polje (ako se datoteka nalazi u fascikli koja je trenutno otvorena). Pritisnite taster ENTER da biste otpremili. Prozor "Istraživač datoteka" se zatvara i datoteka se otpremi u OneDrive for Business.

Preuzimanje stavke iz usluge OneDrive for Business

Preuzmite datoteku ili fasciklu sa OneDrive for Business na računar.

 1. U OneDrive for Business idite na stavku koju želite da preuzmete i pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku ako već nije izabrana.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "komande". Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Preuzmi" i pritisnite taster ENTER.

 3. Čujete tekst obaveštenja koji vas obaveštava da biste izabrali šta da radite sa stavkom koju preuzimate. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Sačuvaj" i pritisnite taster ENTER.

 4. Stavka je preuzeta na računar. Da biste otvorili stavku ili njenu lokaciju fascikle, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete željenu opciju i pritisnite taster ENTER.

Deljenje stavke iz usluge OneDrive for Business

Možete da delite datoteke i fascikle uskladištene u OneDrive for Business sa drugima u organizaciji, na primer, šaljanjem veze ka stavci direktno iz OneDrive for Business. Karika se šalje e-poštom.

 1. U OneDrive for Business idite na stavku koju želite da delite i pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku, ako već nije izabrana.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "komande". Ako je prva komanda Deljeno, pritisnite taster ENTER. Ako je prva komanda nešto drugo, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "deljenje" i pritisnite taster ENTER.

 3. Otvoriće se dijalog Slanje povezivanja . Fokus se nalazi u polju e-adresa. Otkucajte e-adresu osobe sa kojom želite da delite i pritisnite taster ENTER. Ako želite da pozovete druge osobe, otkucajte drugu e-adresu i pritisnite taster ENTER.

 4. Da biste dodali poruku koja se šalje sa vezom, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Dodaj poruku, opcionalno" i pritisnite taster ENTER. Otkucajte poruku. Kada završite, pritisnite taster TAB da biste prešli na dugme Pošalji . Pritisnite taster ENTER da biste ga poslali.

Zaustavljanje deljenja stavke

 1. U OneDrive for Business idite na stavku koju želite da prestanete da delite i pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku, ako već nije izabrana.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "dugme, deljenje kolone, deljenje, deljenje, deljenje kolone," i pritisnite taster ENTER.

 3. Otvara se okno sa informacijama o detaljima . Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dozvole za prikaz" i pritisnite taster ENTER.

 4. Otvoriće se dijalog Upravljanje pristupom . Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "deljenje", a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Dugme " Zaustavi"? otvoriće se dijalog. Pritisnite taster Tab. Čujete: "Zaustavite deljenje". Pritisnite taster ENTER da biste izabrali i zaustavili deljenje. Da biste zatvorili dijalog Upravljanje pristupom , pritisnite taster ESC.

Odjavljivanje iz usluge OneDrive for Business

Kada se odjavite iz OneDrive for Business, niste prijavljeni Office 365 naloga.

 1. U OneDrive for Business, pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "korisničke postavke". Pritisnite taster ENTER.

 2. Otvara se okno moja naloga . Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "odjavljivanje" i pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Saznajte kako da se krećete kroz OneDrive for Business pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×