Osnovni zadaci pomoću čitača ekrana uz Sway

Osnovni zadaci pomoću čitača ekrana uz Sway

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Koristite Sway sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, za kreiranje interaktivnih izveštaja, prezentacije, lične priče i još mnogo toga.

Sway strukture sadržaja kao pojedinačne kartice. Svaka kartica predstavlja elementa u dokumentu, na primer, za naslov, sliku ili video zapis. Kada kreirate novu Sway, ima naslov kartice. Samo dodajte tekst, slike, video zapise ili ugrađeni stavki. Sway radi ostalo, uverite se da ste završili sadržaj izgleda divan na bilo kom uređaju.

Nalog organizacije (kao što je Microsoft nalog ili nalog u školskom ili da radite) treba da koristite Sway.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Narator, isključite skeniranje režim.

U ovoj temi

Pokretanje Sway Universal aplikacija uz Windows 10

 1. Otvorite meni Start i otkucajte „Sway“.

 2. Pritisnite taster Enter. Čućete „Napuštanje menija. Sway.“ Fokus je na dugmetu aplikacije Sway Napravi novo.

Umetanje kartice

 1. Pritisnite taster Caps lock i držite ga. Pritisnite taster strelica dok ne čujete, „Umetanje sadržaja, dugme”.

 2. Pritisnite taster RAZMAKNICA. Čućete „izabrana. Prikaži predložena kartica tipovi kartica stavke”.

 3. Pritisnite i držite taster Caps lock. Pritisnite taster strelica i ćete prošli kroz sve kartice. Čućete „izabrana. Prikaz teksta | Mediji | Grupa kartica tipovi stavku kartice. Dva | Tri | Četiri četiri”.

 4. Pritisnite razmaknicu (ili Enter) da biste se prebacili na drugu karticu ako je potrebno. Čućete zvona.

 5. Da biste saznali šta se nalazi u okviru svake kartice, prvo je izaberite, a zatim pritisnite taster CAPS i zadržite ga. Pritisnite taster sa strelicom dok ne čujete „Dugme ‘Umetanje kartice <tip>’. “ (Na primer, „Dugme ‘Umetanje kartice Naslov 1’. “)

 6. Pritisnite razmaknicu (ili Enter) da biste umetnuli karticu ispod prethodne kartice. Kartica će biti dodata.

Sačuvajte Sway

Sway automatski čuva sadržaj dok radite.

Podelite Sway

Možete da delite Sway platno pomoću menija „Opcije“ ili tako što ćete kopirati URL iz pregledača i poslati ga nekome.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + Shift + S. Čujete „Deli” praćeno ni „deljenje ovo, Uključi/isključi. dugme Sway pritisne”. ili „na. Deljenje. Dugme”„Deli ovaj Sway ”.

 2. Ako dugme Deli nije označeno, pritisnite razmaknicu.

 3. Možete da odaberete „Deljenje sa svetom” tako što ćete ga objaviti na docs.com ili možete „deliti sa drugom” putem Facebook, Twitter ili kôd za ugradnju. Pritisnite taster Tab da biste sami odaberete, a zatim pritisnite taster Enter.

Pronađite nešto u usluzi Sway

 1. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Dugme ’Otvori pretragu’. Za aktiviranje pritisnite razmaknicu.“

 2. Pritisnite razmaknicu, a zatim otkucajte termin za pretragu.

 3. Pritisnite taster Enter. Čućete „Pretraživanje tačka, tačka, tačka“ iza kojeg sledi broj pronađenih instanci termina pretrage. Fokus je na prvoj instanci.

 4. Pritisnite taster Enter da biste se premestili na sledeću instancu.

Pročitajte Sway

Ako želite lako da čitate Sway platno pomoću čitača ekrana, prebacite se na prikaz pristupačnosti.

 1. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Meni dugmeta ’Birač Office aplikacija’“. Fokus se premešta na traku sa alatkama.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Meni dugmeta ’Više opcija’.“

 3. Pritisnite taster Enter. Čućete „Veza ’Više Sway opcija’.“ U naratoru ćete čuti „Dugme ’Više opcija’.“

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Prikazuje ovo Sway platno u dizajnu visokog kontrasta sa kompletnom funkcijom tastature i pristupom čitača ekrana dugmetu za sav sadržaj.“ Pritisnite taster Enter.

 5. Pomerajte se kroz Sway tako što ćete pritisnuti Caps lock + taster strelica nalevo ili strelica nadesno.

Takođe pogledajte

Funkcije pristupačnosti u aplikaciji Sway

Sway dizajna čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Koristite Sway sa tastature i čitač ekrana, kao što su JAWS ili Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, za kreiranje interaktivnih izveštaja, prezentacije, lične priče i još mnogo toga.

Sway strukture sadržaja kao pojedinačne kartice. Svaka kartica predstavlja elementa u dokumentu, na primer, za naslov, sliku ili video zapis. Kada kreirate novu Sway, ima naslov kartice. Samo dodajte tekst, slike, video zapise ili ugrađeni stavki. Sway radi ostalo, uverite se da vaš Sway izgleda dobro na bilo kom uređaju.

Nalog organizacije (kao što je Microsoft nalog ili nalog u školskom ili da radite) treba da koristite Sway.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Sway, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao Veb pregledača. Zato što Sway se izvršava u pregledaču, tasterske prečice koje se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, kombinacija tastera Ctrl + F6 koje ćete koristiti umesto tastera F6 za skakuжu komande. Takođe, uobičajene prečice kao što su F1 (pomoć) i primenite je na Veb pregledač – Swaykombinaciju tastera Ctrl + O (Otvori).

 • Kada koristite Narator, isključite skeniranje režim.

 • Kada koristite JAWS, proverite da li virtuelne kursor je isključena. JAWS bi trebalo da se automatski isključuju virtuelne kursora. Ako je virtuelne kursor na, pritisnite taster Insert + Z da biste ga isključili.

U ovoj temi

Pokretanje programa Sway

 1. Otvorite veb pregledač.

 2. Idite na sway.office.com. Čujete: „Microsoft Sway. Kreirajte vizuelno su biltene, prezentacije i dokumentaciju za minuta. Prvi koraci”. Fokus je na dugme " Prvi koraci ". Pritisnite taster Enter.

 3. Ako niste prijavljeni u Microsoft nalog, otvara se dijalog " Prijavljivanje ". Prijavite se u vaše organizacije ili školskog naloga.

  Sway se otvara sa fokusom na dugme Kreiraj novi .

Umetanje kartice

 1. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete sadržaja koji želite da umetnete novu karticu posle.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Umetanje sadržaja”, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „izabrana. Prikaži predložena kartica tipovi kartica stavke. Jedna od četiri”.

 3. Koristite tastere STRELICA NALEVO ili nadesno da biste se kretali kroz kartice tipove kartice. Da biste izabrali karticu, pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere STRELICA NALEVO ili nadesno da biste pregledali tipovi kartica unutar kartici.

 5. Kada čujete željeni tip kartice, pritisnite taster Enter da biste umetnuli kartice. Kartice se dodaje na Sway.

Sačuvajte Sway

Sway automatski čuva sadržaj dok radite.

Podelite Sway

Možete da delite Sway generisanje veze i slanjem ga u kontakte.

 1. Da biste otvorili meni " Deljenje ", pritisnite tastere Alt + Shift + S.

 2. Koristite opcije u meniju " Deljenje ", Definišite koji želite da delite Sway sa i da li su mogli da ga uređujete.

 3. Da biste kopirali na vezu za vaše Sway, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Kopiraj vezu”, a zatim pritisnite taster Enter. Nalepite vezu u poruku i poslali ga u kontakte.

Korišćenje pretrage u Sway

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete „Sway”, a zatim ponovo pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6. Čujete: „Sway”.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Otvori pretraga” i pritisnite taster Enter.

 3. Otkucajte reči za pretragu i pritisnite taster Enter. Narator objavljuje broj rezultata pretrage. Fokus je na prvu instancu.

 4. Pritisnite taster Enter da biste se premestili na sledeću instancu.

Pročitajte Sway

Da biste pročitali Sway pomoću čitača ekrana, prebacivanje na Prikaz pristupačnosti.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete:Sway”. Fokus je na traci sa alatkama.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Više opcija”, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Prikaz pristupačnosti”, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Narator, pomerajte se kroz Sway tako što ćete pritisnuti taster Caps lock + taster sa strelicom nadesno ili nalevo.

  • Pomoću JAWS, omogućite virtuelne kursor tako što ćete pritisnuti taster Insert + z pomeranje kroz Sway pomoću nagore i nadole tastere sa strelicama.

Takođe pogledajte

Funkcije pristupačnosti u aplikaciji Sway

Sway dizajna čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×