Osnovni podaci o alatki „Datoteke“ sistema SharePoint

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

Alatka „Datoteke“ sistema SharePoint organizacijama koje sadržaj datoteka skladište u SharePoint bibliotekama dokumenata obezbeđuje sledeće prednosti:

 • Pristup sadržaju datoteke za izabrane osobe izvan preduzeća. Alatka „Datoteke“ sistema SharePoint obezbeđuje praktičnu i efikasnu saradnju sa osobama koje se ne nalaze unutar korporativnog zaštitnog zida. Pored toga, alatka „Datoteke“ sistema SharePoint pruža centralno radno okruženje geografski udaljenim timovima.

 • Vanmrežni pristup sadržaju datoteke. Alatka „Datoteke“ sistema SharePoint mobilnim radnicima ili osobama sa ograničenim pristupom Internetu pruža okruženje u kojem mogu pristupiti sadržaju datoteke, prikazati ga ili ažurirati dok su van mreže.

 • Korisnici alatke „Datoteke“ sistema SharePoint mogu uživati u bogatim funkcijama aplikacije, kao i u funkcijama ostalih alatki radnog prostora.

Imajte u vidu sledeće dodatne detalje i preporuke u vezi sa korišćenjem alatke „Datoteke“ sistema SharePoint za interakciju sa datotekama uskladištenim u SharePoint biblioteci dokumenata:

 • Alatka „Datoteke“ sistema SharePoint može izvršiti mapiranje samo u biblioteke dokumenata iz okruženja Windows SharePoint Services 3.0 ili novija verzija. Prikazuje se greška ako pokušate da izvršite mapiranje u biblioteku dokumenata iz starije verzije okruženja Windows SharePoint Services.

 • Preporučuje se da omogućite kreiranje verzija na SharePoint lokacijama sa kojih datoteke preuzimate u alatku „Datoteke“ sistema SharePoint. Kreiranje verzija pomaže u smanjenju rizika od gubljenja podataka do kojeg povremeno može doći zbog grešaka ili neusaglašenosti pri sinhronizaciji.

 • SharePoint biblioteke dokumenata sadrže metapodatke koji nisu podržani ili se ne održavaju u alatki „Datoteke“ sistema SharePoint.

 • Alatka „Datoteke“ sistema SharePoint ne prepoznaje prikaze iz SharePoint biblioteke dokumenata. Zbog toga alatka „Datoteke“ sistema SharePoint može sadržati veći broj dokumenata od onog koji se prikazuje u biblioteci dokumenata u kojoj se određene datoteke filtriraju po prikazima.

Način sinhronizacije u alatki „Datoteke“ sistema SharePoint

Podaci u alatki „Datoteke“ sistema SharePoint sinhronizuju se na sledeće načine:

 • Podaci članova radnog prostora sinhronizuju se na isti način kao u alatki „Datoteke“ programa Groove: članovi radnog prostora na mreži šalju i primaju ispravke kada one budu sačuvane u radnom prostoru.

 • Ispravke se šalju na SharePoint lokaciju ili primaju sa nje automatski u skladu sa rasporedom ili ručno kada član radnog prostora koji ima kontrolu sinhronizacije pokrene sinhronizaciju.

Osnovni podaci o zadacima sinhronizatora u alatki „Datoteke“ sistema SharePoint

Radni prostor koji sadrži alatku „Datoteke“ sistema SharePoint mora uključivati najmanje jednog člana koji ima sve sledeće akreditive:

 • Pristup željenoj biblioteci dokumenata na izabranoj SharePoint lokaciji.

 • Potrebne SharePoint dozvole za slanje i primanje ispravki na SharePoint lokaciji.

  Minimalne dozvole za sinhronizatora u okviru standardnih SharePoint dozvola su „Vlasnik“ sa omogućenom opcijom „Doprinošenje“. Na SharePoint lokacijama koje imaju prilagođene postavke sinhronizator mora imati omogućene dozvole za dodavanje, uređivanje i brisanje stavki.

 • Potrebne dozvole za sinhronizovanje sa SharePoint lokacijom. Svi članovi izuzev gostiju podrazumevano imaju dozvolu za sinhronizaciju sa SharePoint bibliotekom dokumenata ili za zahtevanje kontrole sinhronizacije za alatku od trenutnog sinhronizatora.

  Napomena: Iako član radnog prostora sa ulogom „Učesnik“ obično može biti sinhronizator, ova uloga najčešće ne uključuje dozvolu za brisanje datoteka. Zbog toga sinhonizatoru sa ulogom „Učesnik“ mogu biti prikazana upozorenja o sinhronizaciji u vezi sa neuspelim brisanjem datoteka kada pokrene sinhronizaciju.

Član koji ima potrebne dozvole na SharePoint lokaciji i u alatki „Datoteke“ sistema SharePoint može preuzeti odgovornost „sinhronizatora“: to jest, osobe koja povremeno pokreće sinhronizaciju alatke „Datoteke“ sistema SharePoint i SharePoint lokacije odnosno osobe koja je za alatku „Datoteke“ sistema SharePoint omogućila automatsku planiranu sinhronizaciju. Da bi sinhronizator izvršio sinhronizaciju, mora biti na mreži i imati pristup SharePoint lokaciji.

Samo jedan član radnog prostora može biti sinhronizator za alatku „Datoteke“ sistema SharePoint. Ostali članovi koji imaju potrebnu dozvolu mogu zahtevati preuzimanje zadatka sinhronizatora. Član koji je trenutno sinhronizator može se saglasiti da prepusti ovu ulogu ili može odbiti zahtev i zadržati odgovornost. Sinhronizator ne može pokrenuti prosleđivanje zadatka sinhronizatora drugom članu, već drugi član mora zahtevati odgovornost zadatka.

Ako trenutni sinhronizator izgubi dozvolu za posedovanje ovog zadatka (na primer, ako uloga sinhronizatora u radnom prostoru postane niža ili ako sinhronizator više nije član radnog prostora), kontrola sinhronizacije se automatski prosleđuje drugom kvalifikovanom članu radnog prostora. Ukoliko trenutno ne postoje članovi radnog prostora koji imaju potrebne dozvole, alatka „Datoteke“ sistema SharePoint više ne može da se sinhronizuje sa SharePoint lokacijom i postaje standardna funkcionalnost alatke „Datoteke“.

Ime trenutnog sinhronizatora prikazano je na statusnoj traci iznad kartice alatke:

Ime trenutnog sinhronizatora

Statusna traka obaveštava sinhronizatora ukoliko postoje nesinhronizovane promene u alatki. Kada sinhronizator izaberete stavku Sinhronizuj odmah..., prikazuje se prozor „Pregled sinhronizacije“ sa svim ispravkama koje su na čekanju, kao i sa neusaglašenostima datoteka. Sinhronizator može izvršiti korake za rešavanje neusaglašenosti pre nego što nastavi sa sinhronizacijom.

Trenutni sinhronizator bi zahtev za prosleđivanje zadatka sinhronizatora trebalo da odobri samo drugom članu koji ima pristup SharePoint lokaciji i potrebne dozvole na SharePoint lokaciji.

U nekim okolnostima zadatak sinhronizatora bi trebalo proslediti drugom članu. Na primer, ako sinhronizator neće moći da pokrene sinhronizaciju tokom dužeg vremenskog perioda (možda zbog odmora), trebalo bi da od drugog člana radnog prostora koji ima potrebne akreditive zatraži da pošalje zahtev da postane sinhronizator. Druga mogućnost je da sinhronizator omogući automatsku sinhronizaciju u skladu sa rasporedom. Međutim, ova strategija može biti rizična zato što pretpostavlja da računar sinhronizatora sve vreme treba da bude pokrenut i na mreži.

Svi članovi radnog prostora na statusnoj traci vide ime trenutnog sinhronizatora i mogu postaviti pokazivač na prateću ikonu veze ka fascikli da bi prikazali okvir poruke koji sadrži URL adresu SharePoint lokacije. Članovi radnog prostora koji imaju potrebne akreditive mogu kliknuti na ikonu veze ka fascikli da bi otvorili Veb pregledač i posetili SharePoint lokaciju ili u meniju Uređivanje izabrati stavku Idi na SharePoint lokaciju.

Pored toga, statusna traka svim članovima prijavljuje datum i vreme poslednje sinhronizacije. Svi članovi mogu kliknuti na ikonu kalendara da bi pregledali informacije o rasporedu sinhronizacije.

Sinhronizator izborom opcija sa statusne trake može pokrenuti nekoliko aktivnosti, uključujući sinhronizaciju, promenu opcija sinhronizacije i rešavanje grešaka pri sinhronizaciji.

Opcije za pokretanje sinhronizacije

Sinhronizator ima dve opcije za pokretanje sinhronizacije:

 • Ručna sinhronizacija. Ukoliko je izabrana ova opcija, alatka „Datoteke“ sistema SharePoint i SharePoint lokacija sinhronizuju se samo kada sinhronizator odabere da pokrene sinhronizaciju.

 • Planirana sinhronizacija. Ako je izabrana ova opcija, sinhronizator postavlja određeni vremenski interval za automatsku sinhronizaciju.

  Napomena: U zavisnosti od faktora, kao što je opterećenje trenutnog mrežnog saobraćaja, server ponekad može odložiti planiranu sinhronizaciju do sledeće planirane sinhronizacije.

Osnovni podaci o izvršavanju zadataka kontrole izvora sistema SharePoint

Samo sinhronizator može izvršiti sledeće zadatke kontrole izvora sistema SharePoint u okviru datoteka u alatki „Datoteke“ sistema SharePoint:

 • Odjavljivanje datoteke. Odjavljivanjem datoteke ta datoteka se zaključava na SharePoint lokaciji i tako se korisnici sa direktnim pristupom datoteci na SharePoint lokaciji sprečavaju da je ažuriraju dok se ona istovremeno ažurira u programu SharePoint Workspace.

  Napomena: Odjavljivanjem datoteke dobavlja se najnovija verzija datoteke iz SharePoint biblioteke dokumenata, osim ako trenutna verzija datoteke u alatki „Datoteke“ sistema SharePoint ima nesinhronizovane promene. Drugim rečima, ako datoteku uredite u programu SharePoint Workspace, a zatim je odjavite, uređenu verziju datoteke nećete zameniti originalnom kopijom iz SharePoint biblioteke.

 • Prijavljivanje datoteka. Prijavljivanjem datoteke iz alatke „Datoteke“ sistema SharePoint ažurira se datoteka na SharePoint lokaciji i uklanja se zaključavanje odjavljivanja.

 • Otkazivanje odjavljivanja. Otkazivanjem odjavljivanja jednostavno se uklanja zaključavanje datoteke na SharePoint lokaciji i ona postaje dostupna za uređivanje.

Osnovni podaci o dupliranju ili arhiviranju radnih prostora koji sadrže alatku „Datoteke“ sistema SharePoint

Radne prostore koji sadrže alatku „Datoteke“ sistema SharePoint možete duplirati ili sačuvati kao datoteke arhive ili predloška. Međutim, imajte u vidu da alatka „Datoteke“ sistema SharePoint u dupliranom radnom prostoru ili u novim radnim prostorima koje kreirate na osnovu datoteka arhive ili predloška neće zadržati vezu sa SharePoint bibliotekom dokumenata i njene funkcije će biti smanjene na nivo standardne alatke „Datoteke“.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×