Osnove makroa u programu Access 2007

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome šta su makroi i kako oni mogu da doprinesu uštedi vašeg vremena automatizovanjem zadataka koje često izvršavate. U njemu su istražene osnove kreiranja i upotrebe makroa, kao i poboljšanja makroa u programu Microsoft Office Access 2007.

Ovaj članak sadrži:

Šta je to makro?

Razumevanje makroa

Nove funkcije makroa u Office Access 2007

Kreiranje makroa

Pokretanje makroa

Šta je makro?

Makro je alatku koja vam omogućava da automatizujete zadatke i dodavanje funkcionalnost obrazaca, izveštaja i kontrola. Na primer, ako dodate komandno dugme u obrazac, povezati na dugme OnClick događaj za makro i makro će sadržati komande koje želite da dugme izvršava svaki put kada se klikne na nju.

U programu Access, korisno je da razmislite o makroima kao pojednostavljeni programskom jeziku koji pišete tako što ćete napraviti listu radnji da biste izvršili. Kada kreirate makro, sa padajuće liste izaberite svaku radnju, a zatim popunite potrebne informacije za svaku radnju. Makroi omogućavaju vam da biste dodali funkcionalnost obrazaca, izveštaja i kontrola bez pisanja koda u modulu Visual Basic for Applications (VBA) modula. Makroi obezbeđuju podskup komandi koje su dostupne u VBA MODULU, a većina osoba lakše da izrade makro nego da napišu VBA kôd.

Na primer, pretpostavimo da želite da pokrenete izveštaj direktno iz jedne od obrasci za unos podataka. Možete dodati dugmeta u obrazac i zatim kreirati makro koji pokreće izveštaj. Makro može biti samostalnog makroa (odvojena objekta u bazi podataka), koja zatim povezana sa OnClick događaj dugmeta ili makro možete ugraditi direktno u OnClick događaj samog dugmeta – nova funkcija u Office Access 2007. U svakom slučaju, kada kliknete na dugme makro izvršava i pokreće izveštaj.

Makro možete kreirati pomoću okna „Izrada makroa“ koji je prikazan na sledećoj slici.

Izrada makroa

Da biste prikazali okno „Izrada makroa“, postupite na sledeći način:

 • Na kartici Kreiranje , u grupi, kliknite na dugme makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod modul ili na dugme " Modul klase ", a zatim kliknite na dugme makro. Slika dugmeta

  Savet: Izrada makroa je redizajnirana u programu Access 2010 da biste dodatno olakšava kreiranje, menjanje i delite pristup makroe.

Vrh stranice

Razumevanje makroa

Termin makro se obično se koristi za upućivanje na samostalnog makroa objekata (to jest, objekata koje vidite u okviru makroe u oknu za navigaciju), ali u stvari jedan objekat makroa može da sadrži više makroa. U tom slučaju, on se naziva grupe makroa. Makro grupa se prikazuje u oknu za navigaciju kao jedan objekat makroa, ali grupe makroa zapravo sadrži više od jedne makro. Naravno, moguće je kreirati svaki makro u posebnom objektu, ali često ima smisla za grupisanje više povezanih makroa u jedan objekat makroa. Imena u kolonu Ime makroa identifikuje svaki makro.

Makro se sastoji od pojedinačnih radnji. Većina radnji zahteva jedan ili više argumenata. Osim toga, svakom makrou iz grupe makroa možete dodeliti ime, a možete da dodate i uslove kako biste kontrolisali izvršavanje radnji. U sledećim odeljcima, svaka od ovih funkcija je detaljnije razmotrena.

Imena makroa

Ako objekat makroa sadrži samo jedan makro, imena makroa nisu neophodna. Možete da upućujete na makro tako što ćete ime objekta makroa. Međutim, u slučaju grupe makroa, morate da dodelite jedinstveno ime za svaki makro. Ako kolona Ime makroa nije vidljivo u alatku "Izrada makroa", kliknite na Imena makroa Slika dugmeta u grupi Prikaži/Sakrij na kartici " Dizajn ". Više informacija o pokretanju makroa u grupama makroa se pojavljuje u nastavku ovog članka.

Argumenti

Argument predstavlja vrednost koja radnju snabdeva informacijama, kao što je informacija o tome koju nisku je potrebno prikazati u okviru za poruku, nad kojom kontrolom radnja treba da izvrši operaciju itd. Neki argumenti su neophodni, a neki su opcionalni. Argumente možete videti u odeljku Argumenti za radnju na dnu okna „Izrada makroa“.

Unos argumenata radnje

Nova funkcija Office Access 2007 Izrada makroa je koloni argumente koji vam omogućava da vidite (ali ne uređujete) argumente radnje u istom redu kao radnju. Ovo olakšava malo čitanje makroa jer vam više nije potrebna da biste izabrali radnju kako biste prikazali argumenata. Da biste prikazali argumente kolonu, kliknite na dugme argumente Slika dugmeta u grupi Prikaži/Sakrij na kartici " Dizajn ".

Uslovi

Uslov precizira određene kriterijume koji moraju da budu zadovoljeni pre izvršavanja radnje. Možete da koristite bilo koji izraz čija je vrednost „Tačno/netačno“ ili „Da/Ne“. Radnja neće biti izvršena ako je vrednost izraza „Netačno“, „Ne“ ili 0 (nula). Ako izraz ima bilo koju drugu vrednost, radnja će biti izvršena.

Možete da podesite da jedan uslov kontroliše više radnji tako što ćete uneti tri tačke (…) u kolonu Uslov za svaku sledeću radnju na koju želite da primenite uslov. Ako je vrednost izraza „Netačno“, „Ne“, ili 0 (nula), nijedna od radnji neće biti izvršena. Ako uslov ima bilo koju drugu vrednost, sve radnje će biti izvršene.

Da biste prikazali kolonu uslova u alatku Izrada makroa, na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme uslova Slika dugmeta .

Koristite ovaj izraz za izvršavanje radnje

U sledećem slučaju

[Grad]="Pariz"

„Pariz“ predstavlja vrednost „Grad“ u polju obrasca iz kog je pokrenut makro.

DCount("[ID porudžbine]"; "Porudžbine")>35

Postoji više od 35 stavki u polju „ID porudžbine“ u tabeli „Porudžbine“.

DCount("*", "Detalji porudžbine"; "[ID porudžbine]=Forms![Porudžbine]![ID porudžbine]")>3

U tabeli „Detalji porudžbine“ postoji više od 3 stavke za koje se polje „ID porudžbine“ u tabeli podudara sa poljem „ID porudžbine“ u obrascu „Porudžbine“

[Datum otpreme] Between #2-Feb-2006# And #2-Mar-2006#

Vrednost polja „Datum otpreme“ u obrascu iz kog je pokrenut makro nije datum raniji od 2. februara 2006. i nije kasniji od 2. marta 2006.

Forms![Proizvodi]![JedinicaNaLageru]<5

Vrednost polja „JediniceNaLageru“ u obrascu „Proizvodi“ je manja od 5.

IsNull([Ime])

Vrednost "ime" u obrascu iz kog je pokrenut makro je bez vrednosti (ima bez vrednosti). Ovaj izraz je ekvivalentan izrazu [ime] Is Null.

[Zemlja/region]="SAD" And Forms![Zbir prodaje]![Zbir porudžbina]>100

Vrednost polja „Zemlja/region“ u obrascu iz kog je pokrenut makro je „SAD“, a vrednost polja „Zbir porudžbina“ u obrascu „Zbir prodaje“ je veća od 100

[Zemlja/region] In ("Francuska"; "Italija"; "Španija") And Len([PoštanskiBroj])<>5

Vrednost polja „Zemlja/region“ u obrascu iz kog je pokrenut makro je „Francuska“, „Italija“ ili „Španija“, a poštanski broj nema dužinu od 5 znakova

MsgBox("Želite li da potvrdite promene?",1)=1

U dijalogu u kome funkcija MsgBox prikazuje pitanje „Želite li da potvrdite promene?" kliknite na dugme U redu. Ako u dijalogu kliknete na dugme Otkaži, Access će zanemariti radnju

[TempVars]![MsgBoxResult]=2

Privremena promenljiva koja se koristi za skladištenje rezultata okvira za poruku se poredi sa 2 (vbCancel=2)

Savet: Unesite „Netačno" kao uslov da bi Access privremeno preskočio neku radnju. Privremeno preskakanje radnje može biti korisno kada rešavate probleme sa makroom.

Radnje makroa

Radnje predstavljaju osnovne sastavne blokove makroa. Access obezbeđuje veliki broj radnji koje možete izabrati, a koje omogućavaju mnoštvo komandi. Na primer, neke radnje koje se često koriste mogu da otvore izveštaj, pronađu zapis, prikažu okvir za poruku, odnosno primene filter na obrazac ili izveštaj.

Vrh stranice

Nove funkcije makroa u programu Office Access 2007

U prethodnim verzijama programa Access mnoge funkcije koje se često koriste nisu mogle biti izvršene bez pisanja VBA kôda. U programu Office Access 2007 dodate su nove funkcije i radnje makroa koje doprinose eliminisanju potrebe za kodom. To olakšava obezbeđivanje bolje funkcionalnosti baze podataka i čini je bezbednijom.

 • Ugrađeni makroi    Sada imate mogućnost da makroe ugradite u svaki događaj koji je dostupan u obrascu, izveštaju ili kontroli. Ugrađeni makro nije vidljiv u oknu za navigaciju; on postaje deo obrasca, izveštaja ili kontrole u kojoj je kreiran. Ako kreirate kopiju obrasca, izveštaja ili kontrole koja sadrži ugrađene makroe, makroi će biti prisutni i u kopiji.

 • Povećana bezbednost    kada na dugme Prikaži sve radnje Slika dugmeta neće biti istaknuta u alatku "Izrada makroa", u samo radnje i makroa RunCommand argumenti koji su dostupni za upotrebu su one koje ne zahtevaju status pouzdanosti da biste pokrenuli. Makro izgrađene pomoću ove radnje će pokrenuti čak i kad je baza podataka u onemogućenom režimu (kada VBA je sprečava pokretanje). Baze podataka koje sadrže radnje makroa koje nisu na listi pouzdanih – ili bazama podataka koje imaju VBA kôd – treba da budu izričito dodeljen status pouzdanosti.

 • Greška rukovanje i otklanjanje grešaka   Office Access 2007 obezbeđuje nove radnje makroa, uključujući OnError (slično izjavu „Na grešku” u VBA) i ClearMacroError, koje vam omogućavaju da izvršavali određene radnje kada se pojave greške dok je pokrenuta makro. Pored toga, nove radnje makroa SingleStep vam omogućava da unesete režima u bilo kom trenutku u makro, tako da možete posmatrati kako makro izvršava jednu radnju odjednom. 

 • Privremene promenljive    Tri nove radnje makroa (SetTempVarRemoveTempVari RemoveAllTempVars) omogućavaju vam da kreirate i koristite privremene promenljive u makroima. Možete koristiti u uslovnim izrazima za kontrolisanje pokretanja makroa ili za prenos podataka da biste i iz izveštaja ili obrasce ili za bilo koju drugu svrhu koji zahteva mesto za privremeno skladištenje vrednosti. Ove privremene promenljive su takođe dostupne u VBA KODU, tako da ih možete koristiti za prenos podataka i iz VBA module.

Vrh stranice


Kreiranje makroa

Makro ili grupa makroa se u programu Office Access 2007 mogu nalaziti u objektu makroa (ponekad nazvanom samostalni makro), a makro može da bude ugrađen i u bilo koje svojstvo događaja u obrascu, izveštaju ili kontroli. Ugrađeni makroi postaju deo objekta ili kontrole u koje su ugrađeni. Samostalne makroe možete da vidite u oknu za navigaciju pod stavkom Makroi, dok ugrađeni makroi nisu vidljivi.

Funkcije Izrada makroa

Kreiranje samostalnog makroa

Kreiranje grupe makroa

Kreiranje ugrađenog makroa

Primer: Ugrađivanje makroa u događaj na nema podataka u izveštaju

Uređivanje makroa

Saznajte više o radnji makroa

Funkcije okna „Izrada makroa“

Okno „Izrada makroa“ koristite za kreiranje i izmenu makroa. Da biste otvorili okno „Izrada makroa“, postupite na sledeći način:

 • Na kartici Kreiranje , u grupi, kliknite na dugme makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod modul ili na dugme " Modul klase ", a zatim kliknite na dugme makro. Slika dugmeta

  Access će prikazati okno „Izrada makroa“.

Okno „Izrada makroa“ koristite za izgrađivanje liste radnji koje želite da budu izvršene nakon pokretanja makroa. Kada prvi put otvorite okno „Izrada makroa“, biće prikazane kolone Radnja, Argumenti i Komentar.

Ako je potrebno, u odeljku Argumenti za radnju unesite i uredite argumente za svaku radnju makroa. Biće prikazan okvir sa opisom koje daje kratak opis svake radnje ili argumenta. Izaberite radnju ili argument za radnju da biste u okviru pročitali njen opis.

U sledećoj tabeli prikazane su komande koje su dostupne u oknu „Izrada makroa“ na kartici Dizajn.

Grupa

Komanda

Opis

Alatke   

Pokreni   

Izvršava radnje navedene u makrou

Korak po korak   

Omogućava režim rada u koracima. Kada pokrenete makro u ovom režimu, svaka radnja se izvršava pojedinačno. Nakon dovršavanja svake radnje, biće prikazan dijalog Makro u jednom koraku. Kliknite na dugme Korak u dijalogu da biste prešli na sledeću radnju. Kliknite na dugme Zaustavi sve makroe da biste zaustavili ovaj i sve druge aktivne makroe. Kliknite na dugme Nastavi da biste izašli iz ovog režima i ostale radnje izvršili bez zaustavljanja

Izrada   

Kada unesete argument za radnju koji sadrži izraz, ovo dugme će biti omogućeno. Kliknite na dugme Izrada da biste otvorili dijalog Izrada izraza koji možete da koristite da biste kreirali izraz.

Redovi   

Umetanje redova   

Iznad izabranih redova umeće jedan ili više praznih redova za radnju.

Izbriši redove   

Briše izabrane redove za radnju

Prikaži/Sakrij   

Prikaži sve radnje   

Prikazuje više ili manje radnji makroa na padajućoj listi Radnja.

 • Kliknite na dugme Prikaži sve radnje da biste prikazali dužu listu radnji makroa. Kada duža lista radnji makroa postane dostupna, dugme Prikaži sve radnje izgleda kao da je izabrano. Ako iz ove duže liste izaberete radnju makroa, možda će biti potrebno da pre pokretanja radnje bazi podataka dodelite izričiti status pouzdanosti.

 • Uverite se da dugme Prikaži sve radnje nije izabrano da biste se sa duže liste radnji makroa prebacili na kraću listu koja prikazuje samo one radnje makroa koje mogu da se koriste u bazi podataka koja nije pouzdana.

  Savet: Ako je izabrano dugme Prikaži sve radnje, kliknite na dugme Prikaži sve radnje da biste opozvali izbor.

  Kada dugme Prikaži sve radnje nije izabrano, dostupna je kraća lista pouzdanih radnji makroa.

Imena makroa   

Prikazuje ili sakriva kolonu Ime makroa . Imena makroa su potrebna u grupama makroa da bi se pojedinačni makroi međusobno razlikovali, ali u suprotnom su imena makroa opcionalna. Više informacija potražite u odeljku Kreiranje grupe makroa, u nastavku ovog članka.

Uslova   

Prikazuje ili skriva kolonu Uslov. Ovu kolonu koristite za unos izraza koji kontrolišu vreme izvršavanja radnje.

Argumenti   

Prikazuje ili skriva kolonu Argumenti. Ova kolona prikazuje argumente za svaku radnju makroa i olakšava čitanje makroa. Ako kolona Argumenti nije prikazana, moraćete da kliknete na svaku radnju i pročitate argumente u odeljku Argumenti za radnju. U kolonu Argumenti ne možete da unesete argumente.

Vrh odeljka

Kreiranje samostalnog makroa

 • Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo, izaberite stavku Makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod dugmeta Modul ili Modul klase i izaberite Makro.

 • Prikazaće se okno „Izrada makroa“.

 • Dodavanje radnje u makro:

  1. U oknu „Izrada makroa“ kliknite u prvu praznu ćeliju u koloni Radnja.

  2. Upišite radnju koju želite da koristite ili kliknite na strelicu da biste prikazali lista radnje, a zatim izaberite radnju koju želite da koristite.

  3. U okviru Argumenata radnje, navedite argumente za radnju, potrebi. Da biste videli kratak opis svakog argumenta, kliknite u polje argumenta, a zatim pročitajte opis sa desne strane argumenata.
   Saveti

   • Za argumente radnje čije su postavke ime objekta baze podataka, argument možete da podesite prevlačenjem objekta iz okna za navigaciju u polje argumenta Ime objekta na radnju.

   • Radnju možete da kreirate i prevlačenjem objekta baze podataka iz okna za navigaciju u prazan red u oknu „Izrada makroa“. Ako u okno „Izrada makroa“ prevučete tabelu, upit, obrazac, izveštaj ili modul, Access će dodati radnju koja otvara tabelu, upit, obrazac ili izveštaj. Ukoliko u okno „Izrada makroa“ prevučete makro, Access će dodati radnju koja pokreće makro.

  4. Upišite komentar za radnju ako želite.

 • Prebacite se u drugi red radnje, a zatim ponovite korak 2 kako biste makrou dodali više radnji. Access radnje izvršava po onom redosledu po kom ste ih naveli.

Vrh odeljka

Kreiranje grupe makroa

Ako želite da grupišete nekoliko povezanih makroa u jedan objekat makroa, možete da kreirate grupu makroa.

 • Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo, izaberite stavku Makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod dugmeta Modul ili Modul klase i izaberite Makro.

 • Prikazaće se okno „Izrada makroa“.

 • Na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na Imena makroa Slika dugmeta ako već nije izabrana. Kolonu Ime makroa se prikazuje u alatku "Izrada makroa".

  Napomena: Imena makroa su neophodna za identifikaciju pojedinačnih makroa u grupama makroa. Ime makroa se pojavljuje u istom redu, kao i prva radnja makroa. Kolona sa imenima makroa ostaje prazna za sledeće radnje makroa. Makro se završava na mestu sledećeg unosa u koloni sa imenima makroa.

 • U kolonu Ime makroa upišite ime prvog makroa u grupi makroa.

 • Dodajte radnje koje želite da prvi makro izvrši:

  1. U koloni Radnja kliknite na strelicu da biste prikazali listu radnji.

  2. Izaberite radnju koju želite da dodate.

  3. U okviru Argumenata radnje, navedite argumente za radnju, potrebi. Da biste videli kratak opis svakog argumenta, kliknite u polje argumenta, a zatim pročitajte opis sa desne strane argumenata.
   Saveti

   • Za argumente radnje čije su postavke ime objekta baze podataka, argument možete da podesite prevlačenjem objekta iz okna za navigaciju u polje sa argumentom radnje Ime objekta.

   • Radnju možete da kreirate i prevlačenjem objekta baze podataka iz okna za navigaciju u prazan red u oknu „Izrada makroa“. Ako u okno „Izrada makroa“ prevučete tabelu, upit, obrazac, izveštaj ili modul, Access će dodati radnju koja otvara tabelu, upit, obrazac ili izveštaj. Ukoliko u okno „Izrada makroa“ prevučete makro, Access će dodati radnju koja pokreće makro.

  4. Upišite komentar za radnju ako želite.

 • Premestite se u kolonu Ime makroa u sledećem praznom redu, a zatim upišite ime sledećeg makroa u grupi makroa.

 • Dodajte radnje koje želite da izvrši makro.

 • Ponovite korake 5 i 6 za svaki makro u grupi.

Napomena: 

 • Ako pokrenete makro grupa tako što ćete kliknuti dvaput na nju u oknu za navigaciju ili tako što ćete kliknuti na dugme Pokreni Slika dugmeta u grupi Alatke na kartici Dizajn , Access pokreće prvi makro, zaustavlja kada dođe do imena drugog makroa.

 • Kada sačuvate grupu makroa, ime koje navedete predstavlja ime cele grupe makroa. Ovo se ime prikazuje pod stavkom Makroi u oknu za navigaciju. Upotrebite sledeću sintaksu da biste izvršili upućivanje na pojedinačni makro iz grupe makroa:

  macrogroupname.macroname

  Na primer, "dugmad.Proizvodi" se odnosi na proizvode makro u grupi makroa dugmadi. Na listi makroa, kao što su liste argumenata ime makroa za RunMacro radnju, Access prikazuje proizvode makro kao dugmad.proizvodi.

Vrh odeljka

Kreiranje ugrađenog makroa

Ugrađeni makroi se razlikuju od samostalnih makroa po tome što su uskladišteni u svojstvima događaja obrazaca, izveštaja ili kontrola. Oni nisu prikazani kao objekti pod stavkom Makroi u oknu za navigaciju. To može olakšati održavanje baze podataka, jer ne morate da pratite posebne objekte makroa koji sadrže makroe za obrasce ili izveštaje. Koristite sledeću proceduru da biste kreirali ugrađeni makro.

 1. Otvorite obrazac ili izveštaj koji će sadržati makro u prikazu dizajna ili prikazu rasporeda. Da biste otvorili obrazac ili izveštaj, kliknite desnim tasterom miša u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta ili Prikaz rasporeda Slika dugmeta .

 2. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. Izaberite kontrolu ili odeljak koja sadrži svojstvo događaja u koje želite da ugradite makro.

  Sa padajuće liste na vrhu lista sa svojstvima izaberite stavku Izveštaj da biste izabrali ceo obrazac ili izveštaj.

 4. U listu sa svojstvima izaberite karticu Događaj.

 5. Izaberite svojstvo događaja u kojoj želite da ugradite makro, a zatim kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ pored polja.

 6. U dijalogu Odabiranje izrade izaberite stavku Izrada makroa, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. U oknu „Izrada makroa“ kliknite na prvi red u koloni Radnja.

 8. Sa padajuće liste Radnja izaberite željenu radnju.

 9. Popunite potrebne argumente u odeljku Argumenti za radnju, a zatim se premestite na sledeći red radnje.

 10. Ponavljajte korake 8 i 9 dok ne završite makro.

 11. Kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Zatvori Slika dugmeta .

Makro će se pokrenuti svaki put kada se aktivira događaj.

Napomena: Pristup vam omogućava da napravite grupe makroa u vidu ugrađenog makroa. Međutim, samo prvi makro u grupi se pokreće kada se aktivira događaj. Sledeći makroi se zanemaruju, osim ako su pozvani iz unutar ugrađenog makroa (na primer, tako što ćete radnja OnError ).

Vrh odeljka

Primer: Ugrađivanje makroa u događaj izveštaja „Pri nedostatku podataka“

Kada pokrećete izveštaj, a njegov izvor podataka ne sadrži zapise, izveštaj će prikazati praznu stranicu – stranicu koja nema podataka. Možda biste želeli da se umesto toga pojavi okvir za poruku, a da se izveštaj uopšte ne prikazuje. Korišćenje ugrađenog makroa je idealno rešenje za ovu situaciju.

 1. Otvorite izveštaj u prikazu dizajna ili rasporeda.

 2. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. U listu sa svojstvima izaberite karticu Događaj.

 4. Izaberite stavku Pri nedostatku podataka.

 5. Kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ .

 6. U dijalogu Odabiranje izrade izaberite stavku Izrada makroa, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. Unesite radnje i argumente iz sledeće tabele.

Radnja

Argumenti

MsgBox

Zapisi nisu pronađeni, Da, Informacije, Nema podataka

CancelEvent

[nema argumenata]

 1. Obratite pažnju da prethodna tabela prikazuje argumente kao što su prikazani u koloni Argumenti. Oni su u stvari uneti u odeljku Argumenti za radnju, kao što je detaljno prikazano u sledećoj tabeli.

Argument za radnju

Vrednost

Poruka

Zapisi nisu pronađeni

Zvučni signal

Da

Tip

Informacije

Naslov

Nema podataka

 1. Kliknite na dugme Zatvori.

  Okno „Izrada makroa“ se zatvara i događaj Pri nedostatku podataka prikazuje [Ugrađeni makro].

 2. Sačuvajte i zatvorite izveštaj.

Kada sledeći put pokrenete izveštaj i zapisi ne budu pronađeni, prikazaće se okvir za poruke. Kada u okviru za poruke kliknete na dugme U redu, izveštaj će biti otkazan bez prikazivanja prazne stranice.

Vrh odeljka

Uređivanje makroa

 • Da biste umetnuli red za radnju     Kliknite na makro red iznad koje želite da umetnete novu radnju, a zatim na kartici Dizajn , u grupi redova , kliknite na dugme Umetni redove Slika dugmeta .

 • Da biste izbrisali red za radnju     Izaberite red radnje koju želite da izbrišete, a zatim na kartici Dizajn , u grupi redova , kliknite na dugme Izbriši redove Slika dugmeta .

 • Premeštanje reda radnje    Izaberite radnju klikom na birač reda levo od imena radnje. Prevucite birač reda da biste radnju premestili na drugo mesto.

Vrh stranice

Saznajte više o radnjama makroa

Više o radnji ili argumentu možete da saznate dok radite u oknu „Izrada makroa“ tako što ćete kliknuti na njih, a zatim pročitati opis u polju u donjem desnom uglu prozora okna „Izrada makroa“. Svakoj radnji makroa je osim toga pridružen članak pomoći. Izaberite radnju sa liste radnji, a zatim pritisnite taster F1 da biste saznali više o njoj.

Vrh stranice

Pokretanje makroa

Samostalni makroi mogu se pokrenuti na nekoj od sledećih načina: direktno (na primer, iz okna za navigaciju), u grupi makroa, iz drugog makroa, iz VBA modula ili kao odgovor na događaj koji se pojavljuje na obrascu, izveštaju ili kontroli. Makro ugrađen u obrascu, izveštaju ili kontrole mogu se pokrenuti tako što ćete kliknuti Pokretanje Slika dugmeta na kartici " Dizajn ", dok je makro u prikazu dizajna; u suprotnom, makro će se pokrenuti samo kad god njegove povezane događaja.

Direktno pokretanje makroa

Da biste direktno pokrenuli makro, postupite na neki od sledećih načina:

 • Pređite na makro u oknu za navigaciju, a zatim dvaput kliknite na ime makroa.

 • Na kartici Alatke baze podataka , u grupi, kliknite na dugme Pokreni makro Slika dugmeta , kliknite na makro na listi Ime makroa i zatim kliknite na dugme u redu.

 • Ako je makro otvoren u prikazu dizajna, kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta na kartici Dizajn , u grupi Alatke . Da biste otvorili makro u prikazu dizajna, kliknite desnim tasterom miša u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta .

Pokretanje makroa koji se nalazi u grupi makroa

Da biste pokrenuli makro koji se nalazi u grupi makroa, postupite na neki od sledećih načina:

 • Na kartici Alatke baze podataka , u grupi, kliknite na dugme Pokreni makro Slika dugmeta , a zatim kliknite na makro na listi Ime makroa .

  Access sadrži stavku za svaki makro u svakoj grupi makroa, u formatu macrogroupname.macroname.

 • Kliknite na dugme U redu.

 • Navedite makro neku postavku svojstvo za događaj u obrascu ili izveštaju ili kao argument "ime makroa" RunMacro radnje. Odnosi se na makro tako što ćete koristiti ovu sintaksu:

  imegrupemakroa.imemakroa

  Na primer, sledeća postavka svojstva događaja pokreće makro nazvan „Kategorije“ u grupi makroa pod imenom „Dugmad komandne table za obrasce“:

  Dugmad komandne table za obrasce.Kategorije

 • Pokrenite makro koji se nalazi u grupi makroa iz VBA postupka metodom RunMacro objekta DoCmd i tako što ćete koristiti na ranije prikazane sintakse za upućivanje na makro.

Pokretanje makroa iz drugog makroa ili iz VBA procedure

Dodajte radnju RunMacro makro ili proceduru.

 • Da biste dodali radnju RunMacro makro, kliknite na dugme RunMacro na listi radnji u praznom redu radnje, a zatim postavite argument Ime makroa na ime makroa koji želite da pokrenete.

 • Da biste dodali radnju RunMacro VBA postupka, dodajte metod RunMacro objekta DoCmd proceduru, a zatim navedite ime makroa koji želite da pokrenete. Na primer, sledeća instanca metod RunMacro pokreće makro pod imenom moj makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Pokretanje makroa kao odgovor na događaj u obrascu, izveštaju ili kontroli

Iako sada makroe možete direktno da ugradite u svojstva događaja obrazaca, izveštaja i kontrola, i dalje možete kreirati samostalne makroe, a zatim ih povezati sa događajima, kao što su makroi korišćeni u prethodnim verzijama programa Access.

 1. Kada izradite samostalni makro, otvorite obrazac ili izveštaj u prikazu dizajna ili rasporeda.

 2. Otvorite list sa svojstvima za obrazac ili izveštaj, odnosno za odeljak ili kontrolu u obrascu ili izveštaju.

 3. Izaberite karticu Događaj.

 4. Kliknite na događaj svojstvo za događaj koji želite da pokrenete makro. Na primer, da biste pokrenuli makro na događaj promene , kliknite Na promena svojstvo.

 5. Izaberite ime samostalnog makroa sa padajuće liste.

 6. Sačuvajte obrazac ili izveštaj.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×