Osnove makroa u programu Access 2007

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak objašnjava šta su makroi i kako mogu da sačuvaju i koje vreme tako što ćete automatizovanje zadataka koje često izvršavate. To istražuje osnove kreiranja i upotrebe makroa i takođe dodiruje na poboljšanja makroa u Microsoft Office Access 2007.

U ovom članku

Šta je to makro?

Razumevanje makroa

Nove funkcije makroa u Office Access 2007

Kreiranje makroa

Pokretanje makroa

Šta je to makro?

Makro je alatku koja vam omogućava da automatizujete zadatke i dodavanje funkcionalnost obrazaca, izveštaja i kontrola. Na primer, ako dodate komandno dugme u obrazac, povezati na dugme OnClick događaj za makro i makro će sadržati komande koje želite da dugme izvršava svaki put kada se klikne na nju.

U programu Access, korisno je da razmislite o makroima kao pojednostavljeni programskom jeziku koji pišete tako što ćete napraviti listu radnji da biste izvršili. Kada kreirate makro, sa padajuće liste izaberite svaku radnju, a zatim popunite potrebne informacije za svaku radnju. Makroi omogućavaju vam da biste dodali funkcionalnost obrazaca, izveštaja i kontrola bez pisanja koda u modulu Visual Basic for Applications (VBA) modula. Makroi obezbeđuju podskup komandi koje su dostupne u VBA MODULU, a većina osoba lakše da izrade makro nego da napišu VBA kôd.

Na primer, pretpostavimo da želite da pokrenete izveštaj direktno iz jedne od obrasci za unos podataka. Možete dodati dugmeta u obrazac i zatim kreirati makro koji pokreće izveštaj. Makro može biti samostalnog makroa (odvojena objekta u bazi podataka), koja zatim povezana sa OnClick događaj dugmeta ili makro možete ugraditi direktno u OnClick događaj samog dugmeta – nova funkcija u Office Access 2007. U svakom slučaju, kada kliknete na dugme makro izvršava i pokreće izveštaj.

Možete da kreirate makro tako što ćete koristiti alatku „Izrada makroa“ koja je prikazana na sledećoj slici.

Izrada makroa

Da biste prikazali dijalog "Izrada makroa":

 • Na kartici Kreiranje , u grupi, kliknite na dugme makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod modul ili na dugme " Modul klase ", a zatim kliknite na dugme makro. Slika dugmeta

  Savet: Izrada makroa je redizajnirana u programu Access 2010 da biste dodatno olakšava kreiranje, menjanje i delite pristup makroe.

Vrh stranice

Razumevanje makroa

Termin makro se obično se koristi za upućivanje na samostalnog makroa objekata (to jest, objekata koje vidite u okviru makroe u oknu za navigaciju), ali u stvari jedan objekat makroa može da sadrži više makroa. U tom slučaju, on se naziva grupe makroa. Makro grupa se prikazuje u oknu za navigaciju kao jedan objekat makroa, ali grupe makroa zapravo sadrži više od jedne makro. Naravno, moguće je kreirati svaki makro u posebnom objektu, ali često ima smisla za grupisanje više povezanih makroa u jedan objekat makroa. Imena u kolonu Ime makroa identifikuje svaki makro.

Makro se sastoji od pojedinačnih radnji. Većina radnji zahteva jedan ili više argumenata. Pored toga, možete da dodelite imena za svaki makro u grupi makroa, a možete da dodate uslova da biste kontrolisali kako izvršavanje radnji. Sledeći odeljci govore o svakoj od ovih funkcija detaljnije.

Imena makroa

Ako objekat makroa sadrži samo jedan makro, imena makroa nisu neophodna. Možete da upućujete na makro tako što ćete ime objekta makroa. Međutim, u slučaju grupe makroa, morate da dodelite jedinstveno ime za svaki makro. Ako kolona Ime makroa nije vidljivo u alatku "Izrada makroa", kliknite na Imena makroa Slika dugmeta u grupi Prikaži/sakrij na kartici " Dizajn ". Više informacija o pokretanju makroa u grupama makroa se pojavljuje u nastavku ovog članka.

Argumenti

Argument je vrednost koja pruža informacije koje će radnju, kao što su koju nisku da biste prikazali u okvir za poruke koje kontrolišu funkcionisanja, i tako dalje. Neki argumenti su neophodni, a neki su opcionalni. Argumenti vidljivu u oknu Argumenata radnje na dnu Izrada makroa.

Unos argumenata radnje

Nova funkcija Office Access 2007 Izrada makroa je koloni argumente koji vam omogućava da vidite (ali ne uređujete) argumente radnje u istom redu kao radnju. Ovo olakšava malo čitanje makroa jer vam više nije potrebna da biste izabrali radnju kako biste prikazali argumenata. Da biste prikazali argumente kolonu, kliknite na dugme argumente Slika dugmeta u grupi Prikaži/sakrij na kartici " Dizajn ".

Uslovi

Uslov navodi određene kriterijume koji moraju biti ispunjeni pre nego što će izvršiti neku radnju. Možete da koristite bilo koju izraz koji daje tačno/netačno "ili” da/ne. Radnja će biti izvršena ako izraz ima vrednost False, ne, ili 0 (nula). Ako je izraz bilo koju drugu vrednost, radnje će pokrenuti.

Možete da imate jedan uslov kontroliše više radnji tako što ćete otkucati tri tačke (...) u koloni uslov za svaku sledeću radnju koju želite da primenite uslov. Ako izraz ima vrednost False, ne, ili 0 (nula), nijedna od radnji se izvršavaju. Ako je uslov ima bilo koju drugu vrednost, sve radnje se izvršavaju.

Da biste prikazali kolonu uslova u alatku Izrada makroa, na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme uslova Slika dugmeta .

Koristite ovaj izraz da biste izvršili radnju

Ako:

[Grad]="Pariz"

„Pariz“ je vrednost stavke „Grad“ u polju u obrascu iz kog je pokrenut makro.

DCount („[ID porudžbine”], "”porudžbine) > 35

Postoji više od 35 unosa u polju „IDPorudžbine“ u tabeli „Porudžbine“.

DCount ("*", „Detalji”porudžbine, "[ID porudžbine] = Forms! [ Detalji porudžbine]! [ID porudžbine]”) > 3

Postoji više od 3 stavke u tabeli "Detalji porudžbine" za koje polje "ID porudžbine" u tabeli podudara polje "ID porudžbine" obrazac "porudžbine".

[DatumIsporuke] Between #2 februar 2006 # i #2-Mar-2006 #

Vrednost u polju "DatumIsporuke" u obrascu iz kog je pokrenut makro je ne starije od 2 februar 2006 i ne kasnije od 2-Mar-2006.

Forms! [Proizvodi]. [JedinicaNaLageru] < 5

Vrednost polja „JediniceUSkladištu“ u obrascu „Proizvodi“ manja je od 5.

IsNull([Ime])

Vrednost "ime" u obrascu iz kog je pokrenut makro je bez vrednosti (ima bez vrednosti). Ovaj izraz je ekvivalentan izrazu [ime] Is Null.

[Zemlja/Region] = „Sad” And Forms! [Ukupna prodaja]! [Zbir porudžbina] > 100

Vrednost u polju” zemlja/region "u obrascu iz kog je pokrenut makro je UK i vrednost Zbir porudžbina polja u obrascu SalesTotals veća od 100.

[Zemlja/region] In („Francuska”, „Italija”, „Španija”) i Len([PostalCode]) <> 5

Vrednost u polju” zemlja/region "u obrascu iz kog je pokrenut makro je Francuska, Italija ili Španija, a Poštanski broj je 5 znakova.

MsgBox("Potvrdite promene?",1)=1

Kliknete na dugme u redu u okviru za dijalog u kojem funkcija MsgBox prikazuje „Potvrdi changes?”. Ako kliknete na dugme Otkaži u dijalogu, Access zanemaruje radnju.

[TempVars]! [MsgBoxResult] = 2

Privremena promenljiva koja se koristi za skladištenje rezultat okvir za poruku u poređenju sa 2 (vbCancel = 2).

Savet: Da bi Access privremeno preskočite radnju, unesite vrednost False kao uslova. Privremeno preskakanje radnje može da bude korisno kada rešavate makroa.

Radnje makroa

Radnje se osnovnih sastavnih blokova makroe. Access pruža veliki broj radnje koje možete izabrati, što omogućava širok spektar komande. Na primer, neke od više najčešće radnje da otvorite izveštaj, pronađite zapis, prikazali okvir za poruku ili primenite filter u obrazac ili izveštaj.

Vrh stranice

Nove funkcije makroa u Office Access 2007

U starijim verzijama programa Access mnoge funkcije koje se često koriste nije moguće izvršiti bez pisanja VBA kôd. U Office Access 2007, nove funkcije i radnje makroa su dodati otkloniti potrebe za kôd. Ovo vam olakšava da biste dodali funkcionalnost u bazu podataka i pomaže da povećate bezbednost.

 • Ugrađeni makroi    Sada imate mogućnost da makroe ugradite u svaki događaj koji je dostupan po obrascu, izveštaju ili kontroli. Ugrađeni makro nije vidljiv u oknu za navigaciju; To postaje deo obrasca, izveštaja ili kontrola u kom je kreiran. Ako kreirate kopiju obrasca, izveštaja ili kontrole koja sadrži ugrađene makroe, makroi će biti prisutni i u kopiji.

 • Povećana bezbednost    kada na dugme Prikaži sve radnje Slika dugmeta neće biti istaknuta u alatku "Izrada makroa", u samo radnje i makroa RunCommand argumenti koji su dostupni za upotrebu su one koje ne zahtevaju status pouzdanosti da biste pokrenuli. Makro izgrađene pomoću ove radnje će pokrenuti čak i kad je baza podataka u onemogućenom režimu (kada VBA je sprečava pokretanje). Baze podataka koje sadrže radnje makroa koje nisu na listi pouzdanih – ili bazama podataka koje imaju VBA kôd – treba da budu izričito dodeljen status pouzdanosti.

 • Greška rukovanje i otklanjanje grešaka   Office Access 2007 obezbeđuje nove radnje makroa, uključujući OnError (slično izjavu „Na grešku” u VBA) i ClearMacroError, koje vam omogućavaju da izvršavali određene radnje kada se pojave greške dok je pokrenuta makro. Pored toga, nove radnje makroa SingleStep vam omogućava da unesete režima u bilo kom trenutku u makro, tako da možete posmatrati kako makro izvršava jednu radnju odjednom. 

 • Privremene promenljive    Tri nove radnje makroa (SetTempVarRemoveTempVari RemoveAllTempVars) omogućavaju vam da kreirate i koristite privremene promenljive u makroima. Možete koristiti u uslovnim izrazima za kontrolisanje pokretanja makroa ili za prenos podataka da biste i iz izveštaja ili obrasce ili za bilo koju drugu svrhu koji zahteva mesto za privremeno skladištenje vrednosti. Ove privremene promenljive su takođe dostupne u VBA KODU, tako da ih možete koristiti za prenos podataka i iz VBA module.

Vrh stranice


Kreiranje makroa

U Office Access 2007, makroa ili makro grupe se mogu nalaziti u objektu makroa (ponekad se naziva i samostalnog makroa) ili makro može da bude ugrađen u bilo koje svojstvo događaja u obrascu, izveštaju ili kontroli. Ugrađeni makroi postaju deo objekta ili kontrole u kojoj su ugrađeni. Samostalni makroi su vidljive u oknu za navigaciju, u okviru makroe; Ugrađeni makroi nisu.

Funkcije Izrada makroa

Kreiranje samostalnog makroa

Kreiranje grupe makroa

Kreiranje ugrađenog makroa

Primer: Ugrađivanje makroa u događaj na nema podataka u izveštaju

Uređivanje makroa

Saznajte više o radnji makroa

Funkcije Izrada makroa

Koristite alatku "Izrada makroa" za kreiranje i izmenu makroa. Da biste otvorili alatku "Izrada makroa":

 • Na kartici Kreiranje , u grupi, kliknite na dugme makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod modul ili na dugme " Modul klase ", a zatim kliknite na dugme makro. Slika dugmeta

  Access prikazuje alatku "Izrada makroa".

Koristite alatku "Izrada makroa" da biste napravili listu radnji koje želite da izvršite prilikom pokretanja makroa. Kada prvi put otvorite alatku "Izrada makroa", koloni Radnja kolonu Argumenti i koloni komentar se prikazuju.

U okviru Argumenata radnje, unesite i uredite argumente za svaku radnju makroa potrebi. Prikazuje se okvir sa opisom koji vam pruža kratak opis svake radnje ili argumenta. Kliknite na dugme radnja ili argument radnje da biste pročitali njen opis u polje.

Sledeća tabela prikazuje komande koje su dostupne na kartici " Dizajn " Izrada makroa.

Grupa

Komanda

Opis

Alatke   

Pokretanje   

Izvršava radnje navedene u makrou.

Korak po korak   

Omogućava režim rada u koracima. Kada pokrenete makro u ovom režimu, svaka radnja se izvršenih jedan po jedan. Kada se dovrši svaku radnju, prikazuje se dijalog Makro u jednom koraku . Kliknite na dugme korak u dijalogu da biste prešli na sledeću radnju. Kliknite na dugme Zaustavi sve makroe da biste zaustavili ovaj i sve druge aktivne makroe. Kliknite na dugme Nastavi da biste izašli iz režima i da biste izvršili ostale radnje bez prekida.

Izrada   

Kada unesete argument radnje koje mogu da sadrže izraz, ovo dugme je omogućena. Kliknite na dugme Alatke "Izrada" da biste otvorili dijalog "Izrada izraza" , koju možete koristiti da biste kreirali izraz.

Redovi   

Umetanje redova   

Umeće jedan ili više praznih redova radnje iznad izabranih redova.

Izbriši redove   

Briše izabranu radnju redova.

Prikaži/sakrij   

Prikaži sve radnje   

Prikazuje više ili manje radnji makroa u radnju padajuće liste.

 • Da biste prikazali dužu listu radnji makroa, kliknite na dugme Prikaži sve radnje. Kada dužu listu radnji makroa postane dostupna, dugme Prikaži sve radnje izabrana. Ako izaberete radnju makroa iz ove duže liste radnji makroa, možda ćete morati da dodelite status eksplicitno pouzdanosti baze podataka pre nego što pokrenete radnju.

 • Da biste se prebacili iz dužu listu radnji makroa kraću listu koja prikazuje samo one radnje makroa koje se mogu koristiti u bazu podataka koja nije pouzdana, uverite se da dugme Prikaži sve radnje nije potvrđen.

  Savet: Ako je izabrano dugme Prikaži sve radnje , kliknite na dugme Prikaži sve radnje da biste opozvali izbor.

  Kada na dugme Prikaži sve radnje nije izabrano, dostupna je kraća lista pouzdanih radnji makroa.

Imena makroa   

Prikazuje ili sakriva kolonu Ime makroa . Imena makroa su potrebna u grupama makroa da bi se pojedinačni makroi međusobno razlikovali, ali u suprotnom su imena makroa opcionalna. Više informacija potražite u odeljku Kreiranje grupe makroa, u nastavku ovog članka.

Uslovi   

Prikazuje ili sakriva kolonu uslov . Koristite ovu kolonu da biste uneli izraza koji kontrolišu kada se izvršava radnju.

Argumenti   

Prikazuje ili sakriva kolonu argumente . Ova kolona prikazuje argumente za svaku radnju makroa i olakšava čitanje makroa. Ako Argumenti nije prikazan, morate da kliknete na svaku radnju i pročitate argumente u okviru Argumenata radnje. U koloni argumente ne možete da unesete argumente.

Vrh odeljka

Kreiranje samostalnog makroa

 • Na kartici <ui>Kreiranje</ui>, u grupi <ui>Ostalo</ui>, izaberite stavku <ui>Makro</ui>. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod dugmeta <ui>Modul</ui> ili <ui>Modul klase</ui> i izaberite <ui>Makro</ui>.

 • Prikazuje se dijalog "Izrada makroa".

 • Dodajte radnje makroa:

  1. U oknu "Izrada makroa" kliknite na prvu praznu ćeliju u koloni Radnja .

  2. Upišite radnju koju želite da koristite ili kliknite na strelicu da biste prikazali lista radnje, a zatim izaberite radnje koje želite da koristite.

  3. U okviru Argumenata radnje, navedite argumente za radnju, potrebi. Da biste videli kratak opis svakog argumenta, kliknite u polje argumenta, a zatim pročitajte opis sa desne strane argumenata.
   Saveti

   • Za argumente radnje čije su postavke ime objekta baze podataka, argument možete da podesite prevlačenjem objekta iz okna za navigaciju u polje argumenta Ime objekta na radnju.

   • Radnje možete da kreirate i prevlačenjem objekta baze podataka iz okna za navigaciju u prazan red u alatku "Izrada makroa". Ako prevučete tabelu, upit, obrazac, izveštaj ili modul u izradu makroa, Access će dodati radnju koja otvara tabelu, upit, obrazac ili izveštaj. Ako u alatku "Izrada makroa" prevučete makro, Access će dodati radnju koja pokreće makro.

  4. Opcionalno, upišite komentar za radnju.

 • Da biste dodali još radnji makroa, premeštanje na drugu red radnje, a zatim ponovite korak 2. Access će izvršiti radnje u redosledu u kom ste ih naveli.

Vrh odeljka

Kreiranje grupe makroa

Ako želite da grupišete nekoliko povezanih makroa u jedan objekat makroa, možete da kreirate grupu makroa.

 • Na kartici <ui>Kreiranje</ui>, u grupi <ui>Ostalo</ui>, izaberite stavku <ui>Makro</ui>. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod dugmeta <ui>Modul</ui> ili <ui>Modul klase</ui> i izaberite <ui>Makro</ui>.

 • Prikazuje se dijalog "Izrada makroa".

 • Na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/sakrij kliknite na Imena makroa Slika dugmeta ako već nije izabrana. Kolonu Ime makroa se prikazuje u alatku "Izrada makroa".

  Napomena: U grupama makroa imena makroa su neophodna za identifikovanje pojedinačni makroi. Ime makroa se pojavljuje u istom redu kao prvi radnju makroa. Kolona sa imenom makroa je prazna za sledeće radnje u makro. Makro se završava na mestu sledećeg unosa u koloni ime makroa.

 • U koloni Ime makroa , otkucajte ime za prvi makro u grupi makroa.

 • Dodajte radnje koje želite da izvrši prvi makro:

  1. U koloni Radnja kliknite na strelicu da biste prikazali listu radnji.

  2. Izaberite radnju koju želite da dodate.

  3. U okviru Argumenata radnje, navedite argumente za radnju, potrebi. Da biste videli kratak opis svakog argumenta, kliknite u polje argumenta, a zatim pročitajte opis sa desne strane argumenata.
   Saveti

   • Za argumente radnje čije su postavke ime objekta baze podataka, argument možete da podesite prevlačenjem objekta iz okna za navigaciju u polje argumenta Ime objekta na radnju.

   • Radnje možete da kreirate i prevlačenjem objekta baze podataka iz okna za navigaciju u prazan red u alatku "Izrada makroa". Ako prevučete tabelu, upit, obrazac, izveštaj ili modul u izradu makroa, Access će dodati radnju koja otvara tabelu, upit, obrazac ili izveštaj. Ako u alatku "Izrada makroa" prevučete makro, Access će dodati radnju koja pokreće makro.

  4. Opcionalno, upišite komentar za radnju.

 • Premeštanje u koloni Ime makroa u sledeći prazan red, a zatim otkucajte ime za sledećeg makroa u grupi makroa.

 • Dodajte radnje koje želite da izvrši makro.

 • Ponovite korake 5 i 6 za svaki makro u grupi.

Napomena: 

 • Ako pokrenete makro grupa tako što ćete kliknuti dvaput na nju u oknu za navigaciju ili tako što ćete kliknuti na dugme Pokreni Slika dugmeta u grupi Alatke na kartici Dizajn , Access pokreće prvi makro, zaustavlja kada dođe do imena drugog makroa.

 • Kada sačuvate grupu makroa, ime koje ste naveli je ime cele grupe makroa. Ovo ime se prikazuje u okviru makroe u oknu za navigaciju. Upućivanje na pojedinačni makro iz grupe makroa, koristite ovu sintaksu:

  macrogroupname.macroname

  Na primer, "dugmad.proizvodi" se odnosi na proizvode makro u grupi makroa dugmadi. Na listi makroa, kao što su liste argumenata ime makroa za RunMacro radnju, Access prikazuje proizvode makro kao dugmad.proizvodi.

Vrh odeljka

Kreiranje ugrađenog makroa

Ugrađeni makroi se razlikuju od samostalnog makroa u tome što su uskladišteni u slučaju svojstava obrazaca, izveštaja ili kontrola. Ne prikazuju se kao objekata u okviru makroe u oknu za navigaciju. To može olakšati bazu podataka upravljanje, zato što ne morate da pratite posebne objekte makroa koji sadrže makroe za obrazac ili izveštaj. Koristite sledeću proceduru da biste kreirali ugrađeni makro.

 1. Otvorite obrazac ili izveštaj koji će sadržati makro u prikazu dizajna ili prikazu rasporeda. Da biste otvorili obrazac ili izveštaj, kliknite desnim tasterom miša u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta ili Prikaz rasporeda Slika dugmeta .

 2. Ako list sa svojstvima nije već prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. Kliknite na kontrolu ili odeljak koji sadrži svojstvo događaja u kojoj želite da ugradite makro.

  Da biste izabrali ceo obrazac ili izveštaj, na padajućoj listi na vrhu lista sa svojstvima kliknite na izveštaj .

 4. U listu sa svojstvima izaberite karticu događaj .

 5. Izaberite svojstvo događaja u kojoj želite da ugradite makro, a zatim kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ pored polja.

 6. U dijalogu Odaberite stavku izrada izaberite stavku Izrada makroa, a zatim kliknite na dugme u redu.

 7. Kliknite na prvi red u koloni Radnja u alatku "Izrada makroa".

 8. U radnju padajuće liste, izaberite željenu radnju.

 9. Unesite sve potrebne argumente u oknu Argumenata radnje , a zatim pređite na sledeći red radnje.

 10. Ponovite korake od 8 i 9 dok makro ne dovrši.

 11. Kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Zatvori Slika dugmeta .

Makro će se pokrenuti svaki put kada se aktiviranja događaja.

Napomena: Pristup vam omogućava da napravite grupe makroa u vidu ugrađenog makroa. Međutim, samo prvi makro u grupi se pokreće kada se aktivira događaj. Sledeći makroi se zanemaruju, osim ako su pozvani iz unutar ugrađenog makroa (na primer, tako što ćete radnja OnError ).

Vrh odeljka

Primer: Ugrađivanje makroa u događaj na nema podataka u izveštaju

Kada pokrenete izveštaja i izvora podataka ne sadrži nijedan zapis, izveštaj prikazuje prazna stranica – to jest, stranica koja ne sadrži podatke. Možda ćete hteti da imate okvir za poruku umesto toga, a koji izveštaj nije moguće prikazati sve. Koristite ugrađeni makro je savršena rešenje za ovaj problem.

 1. Otvorite izveštaj u prikazu dizajna ili prikazu rasporeda.

 2. Ako list sa svojstvima nije već prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. Izaberite karticu Događaj na listu sa svojstvima.

 4. Kliknite na bez podataka.

 5. Kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ .

 6. U dijalogu Odaberite stavku izrada izaberite stavku Izrada makroa, a zatim kliknite na dugme u redu.

 7. Unesite radnje i argumente iz sledeće tabele.

Radnja

Argumenti

MsgBox

Zapisi nisu pronađeni., informacije, nema podataka

CancelEvent

Nema argumente

 1. Imajte na umu da prethodna tabela prikazuje argumente onako kako su prikazane u koloni argumente . Oni su zapravo uneti u okviru Argumenata radnje, kao što je objašnjeno u sledećoj tabeli.

Argument radnje

Vrednost

Poruka

Zapisi nisu pronađeni.

Zvučni signal

Da

Tip

Informacije

Naslov

Nema podataka

 1. Kliknite na dugme Zatvori.

  Izrada makroa zatvara i događaj Na bez podataka prikazuju [Ugrađeni makro].

 2. Sačuvajte i zatvorite izveštaj.

Sledeći put kada pokrenete izveštaj i zapisi nalaze, prikazuje se okvir poruke. Kada kliknete na dugme u redu u okviru poruke, izveštaj otkazuje bez prikazivanja prazne stranice.

Vrh odeljka

Uređivanje makroa

 • Da biste umetnuli red za radnju     Kliknite na makro red iznad koje želite da umetnete novu radnju, a zatim na kartici Dizajn , u grupi redova , kliknite na dugme Umetni redove Slika dugmeta .

 • Da biste izbrisali red za radnju     Izaberite red radnje koju želite da izbrišete, a zatim na kartici Dizajn , u grupi redova , kliknite na dugme Izbriši redove Slika dugmeta .

 • Da biste premestili reda radnje    Izaberite radnju tako što ćete kliknuti na birač reda levo od imena radnje. Prevucite birač reda da biste premestili radnju na novu poziciju.

Vrh stranice

Saznajte više o radnji makroa

Dok radite u alatku "Izrada makroa", možete da saznate više o radnji ili argumentu tako što ćete kliknuti na nju, a zatim pročitati opis u polju u donjem desnom uglu prozora "Izrada makroa". Takođe, svaku radnju makroa ima pridružen članak pomoći. Da biste saznali više o radnju, kliknite na radnju sa liste radnja, a zatim pritisnite taster F1.

Vrh stranice

Pokretanje makroa

Samostalni makroi mogu se pokrenuti na nekoj od sledećih načina: direktno (na primer, iz okna za navigaciju), u grupi makroa, iz drugog makroa, iz VBA modula ili kao odgovor na događaj koji se pojavljuje na obrascu, izveštaju ili kontroli. Makro ugrađen u obrascu, izveštaju ili kontrole mogu se pokrenuti tako što ćete kliknuti pokretanje Slika dugmeta na kartici " Dizajn ", dok je makro u prikazu dizajna; u suprotnom, makro će se pokrenuti samo kad god njegove povezane događaja.

Direktno pokretanje makroa

Da biste pokrenuli makro direktno, uradite nešto od sledećeg:

 • Pređite na makro u oknu za navigaciju, a zatim kliknite dvaput na ime makroa.

 • Na kartici Alatke baze podataka , u grupi, kliknite na dugme Pokreni makro Slika dugmeta , kliknite na makro na listi Ime makroa i zatim kliknite na dugme u redu.

 • Ako je makro otvoren u prikazu dizajna, kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta na kartici Dizajn , u grupi Alatke . Da biste otvorili makro u prikazu dizajna, kliknite desnim tasterom miša u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta .

Pokretanje makroa koji se nalazi u grupi makroa

Da biste pokrenuli makro koji se nalazi u grupi makroa, postupite na neki od sledećih načina:

 • Na kartici Alatke baze podataka , u grupi, kliknite na dugme Pokreni makro Slika dugmeta , a zatim kliknite na makro na listi Ime makroa .

  Access sadrži stavku za svaki makro u svakoj grupi makroa, u formatu macrogroupname.macroname.

 • Kliknite na dugme U redu.

 • Navedite makro neku postavku svojstvo za događaj u obrascu ili izveštaju ili kao argument "ime makroa" RunMacro radnje. Odnosi se na makro tako što ćete koristiti ovu sintaksu:

  macrogroupname.macroname

  Na primer, sledeća postavka svojstva događaja pokreće makro nazvan "kategorije" u grupi makroa pod imenom dugmad komandne table obrasca:

  Obrazac komandne

 • Pokrenite makro koji se nalazi u grupi makroa iz VBA postupka metodom RunMacro objekta DoCmd i tako što ćete koristiti na ranije prikazane sintakse za upućivanje na makro.

Pokretanje makroa iz drugog makroa ili VBA postupka

Dodajte radnju RunMacro makro ili proceduru.

 • Da biste dodali radnju RunMacro makro, kliknite na dugme RunMacro na listi radnji u praznom redu radnje, a zatim postavite argument Ime makroa na ime makroa koji želite da pokrenete.

 • Da biste dodali radnju RunMacro VBA postupka, dodajte metod RunMacro objekta DoCmd proceduru, a zatim navedite ime makroa koji želite da pokrenete. Na primer, sledeća instanca metod RunMacro pokreće makro pod imenom moj makro:

DoCmd.RunMacro "My Macro"

Pokretanje makroa kao odgovor na događaj na obrascu, izveštaju ili kontroli

Iako sada možete da ugradite makroe direktno u svojstva događaja obrazaca, izveštaja i kontrole, možete takođe da Kreiranje samostalnog makroa i zatim ih povezati sa događajima, što je kako se koriste makroe u starijim verzijama programa Access.

 1. Nakon što kreirate samostalni makro, otvorite obrazac ili izveštaj u prikazu dizajna ili prikazu rasporeda.

 2. Otvorite listu sa svojstvima za obrazac ili izveštaj ili za odeljak ili kontrolu u obrascu ili izveštaju.

 3. Izaberite karticu događaj .

 4. Kliknite na događaj svojstvo za događaj koji želite da pokrenete makro. Na primer, da biste pokrenuli makro na događaj promene , kliknite Na promena svojstvo.

 5. Na padajućoj listi, kliknite na ime samostalnog makroa.

 6. Sačuvajte obrazac ili izveštaj.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×