Opcije za čuvanje programa Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Opcije su gde možete da dodate i ažurirate postavke za Word, dokumente, lične informacije i željene opcije. Opcije čuvanja omogućava vam da promenite šta, gde i kako se čuvaju dokumenti.

Da biste videli opcije čuvanja za rad u programu Word, izaberite stavke datoteke _Gve Opcije _ gt_ Save.

Word 2016 opcije čuvanja

Čuvanje dokumenata

Čuvanje datoteka u ovom formatu      Ova opcija podešava podrazumevani format datoteke koji se koristi prilikom čuvanja dokumenata. Ako se vaši dokumenti koriste u drugim verzijama programa Microsoft Office Word, kao što su Veb stranice ili u drugim programima, možete da izaberete format datoteke koji najčešće koristite. Sa ove liste izaberite format datoteke koji želite da koristite.

Čuvanje informacija o automatskom spasavanju svakih      Word automatski kreira datoteku za automatsko spasavanje na intervalu koji ste naveli u polju " minuti ". Interval mora da bude pozitivan broj sa 1 na 120. Ako računar prestane da se odaziva ili neočekivano izgubite napajanje, datoteka automatskog spasavanja se otvara kada sledeći put pokrenete Word. Datoteka automatskog spasavanja može da sadrži nesačuvane informacije koje bi se u suprotnom izgubile iz originalnog dokumenta.

Zadrži najnoviju verziju sistema automatski ako zatvorim bez čuvanja     Word će kreirati datoteku za automatsko spasavanje i sačuvati je kada zatvorite Word. Prikazaće spasenu datoteku sledeći put kada otvorite Word.

Važno: Automatsko spasavanje ne zamenjuje komandu " Sačuvaj ". Još uvek morate da sačuvate dokument kada završite sa radom na njemu.

Lokacija datoteke automatskog spasavanja     Prikazuje podrazumevanu lokaciju datoteke za automatsko spasavanje. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju datoteke za automatsko spasavanje.

Ne prikazuj backstage kada otvarate ili čuvate datoteke     Isključuje prikaz za bekstage gde možete da upravljate datotekama i podacima o njima.

Prikazivanje dodatnih mesta za čuvanje, čak i ako se zahteva prijavljivanje     Kada čuvate, podrazumevano ćete videti dodatne lokacije, na primer OneDrive ili mrežne lokacije gde možete da sačuvate datoteke.

Podrazumevano čuvanje na računaru     Datoteke se čuvaju u podrazumevanoj fascikli na računaru, a ne na OneDrive ili mrežnoj lokaciji.

Podrazumevana lokacija datoteke     Otkucajte putanju koju želite da Word koristi kao lokaciju kada prvi put koristite komandu Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli fasciklu. Ako želite da otkucate putanju do lokacije mrežnog servera za podrazumevanu lokaciju datoteke, unesite putanju pomoću UNC sintakse: \\ime servera \folderime. Morate ponovo da pokrenete Word da bi se nova podrazumevana lokacija datoteke prijavila na mrežni server.

Napomena: Ova opcija kontroliše podrazumevano ponašanje kada prvi put koristite komande Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word. Svaki put kada sačuvate dokument, možete da zamenite ove postavke izborom druge lokacije ili formata u dijalogu Otvaranje, Čuvanje ili Čuvanje .

Podrazumevana lokacija ličnih predložaka     Otkucajte putanju koju želite da Word koristi kao lokaciju za čuvanje kada ažurirate ili kreirate predložak.

Čuvanje odjavljene datoteke u:     Ova opcija određuje lokaciju na kojoj želite da sačuvate odjavljene dokumente.

 • Lokacija za privremeni rad na serveru na ovom računaru     Kliknite na ovu opciju da biste sačuvali odjavljene datoteke u fascikli koja je navedena u polju lokacija za privremeni rad na serveru.

 • Veb server     Kliknite na ovo da biste sačuvali odjavljene datoteke na Veb serveru.

Lokacija za privremeni rad na serveru     Prikazuje podrazumevanu lokaciju za privremeni server. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju za privremeni rad na serveru ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli lokaciju za privremeni rad na serveru.

Očuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta    Izaberite ime dokumenta koji je već otvoren ili izaberite stavku svi novi dokumenti da biste napravili postavke tačnost, kao što je skladištenje fontova sa datotekom, primenjuju se na sve dokumente koje ćete kreirati.

Ugrađivanje fontova u datoteku     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sačuvali fontove koji se koriste u dokumentu sa datotekom, ako su fontovi dozvoljeni. Kada je ova opcija uključena, drugi čitaoci mogu da vide i koriste fontove u dokumentu, čak i ako nisu instalirani fontovi na svom računaru. Uključivanje ove opcije povećava veličinu datoteke. Više informacija o ugrađivanjem fontova potražite u članku Ugrađivanje TrueType TrueType na veb lokaciji Microsoft.com.

 • Ugradite samo znakove koji se koriste u dokumentu (najbolje za smanjenje veličine datoteke)     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste ugradili samo fontove koje zapravo koristite u dokumentu. Ako koristite 32 ili manji broj znakova fonta, Word ugrađuje samo te znakove. Ova opcija je najkorisnija za dokumente koje drugi korisnici planiraju da vide ili štampaju samo zato što znakovi fonta i stilovi nisu dostupni za uređivanje. Ova opcija je dostupna samo kada u opciji datoteka izaberete ugrađivanje fontova .

 • Ne ugrađuju uobičajene sistemske fontove     Izaberite da biste ugrađuju fontove samo ako nisu najčešće instalirani na računarima koji rade pod sistemom _ z0z_ i Word. Ova opcija je dostupna samo kada u opciji datoteka izaberete ugrađivanje fontova .

Da biste videli opcije čuvanja za rad sa programom Word, izaberite stavku datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Word 2010 opcije čuvanja

Čuvanje dokumenata

Čuvanje datoteka u ovom formatu      Ova opcija podešava podrazumevani format datoteke koji se koristi prilikom čuvanja dokumenata. Ako se vaši dokumenti koriste u drugim verzijama programa Microsoft Office Word, kao što su Veb stranice ili u drugim programima, možete da izaberete format datoteke koji najčešće koristite. Sa ove liste izaberite format datoteke koji želite da koristite.

Čuvanje informacija o automatskom spasavanju svakih      Word automatski kreira datoteku za automatsko spasavanje na intervalu koji ste naveli u polju " minuti ". Interval mora da bude pozitivan broj sa 1 na 120. Ako računar prestane da se odaziva ili neočekivano izgubite napajanje, datoteka automatskog spasavanja se otvara kada sledeći put pokrenete Word. Datoteka automatskog spasavanja može da sadrži nesačuvane informacije koje bi se u suprotnom izgubile iz originalnog dokumenta.

Važno: Automatsko spasavanje ne zamenjuje komandu " Sačuvaj ". Još uvek morate da sačuvate dokument kada završite sa radom na njemu.

Lokacija datoteke automatskog spasavanja     Prikazuje podrazumevanu lokaciju datoteke za automatsko spasavanje. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju datoteke za automatsko spasavanje.

Podrazumevana lokacija datoteke     Otkucajte putanju koju želite da Word koristi kao lokaciju kada prvi put koristite komandu Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli fasciklu. Ako želite da otkucate putanju do lokacije mrežnog servera za podrazumevanu lokaciju datoteke, unesite putanju pomoću UNC sintakse: \\ime servera \folderime. Morate ponovo da pokrenete Word da bi se nova podrazumevana lokacija datoteke prijavila na mrežni server.

Napomena: Ova opcija kontroliše podrazumevano ponašanje kada prvi put koristite komande Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word. Svaki put kada sačuvate dokument, možete da zamenite ove postavke izborom druge lokacije ili formata u dijalogu Otvaranje, Čuvanje ili Čuvanje .

Opcije za rad van mreže za datoteke servera za upravljanje dokumentima

Čuvanje odjavljene datoteke u:     Ova opcija određuje lokaciju na kojoj želite da sačuvate odjavljene dokumente.

 • Lokacija za privremeni rad na serveru na ovom računaru     Kliknite na ovu opciju da biste sačuvali odjavljene datoteke u fascikli koja je navedena u polju lokacija za privremeni rad na serveru.

 • Keš za Office dokument     Kliknite na ovo da biste sačuvali odjavljene datoteke u fascikli Office keš.

Lokacija za privremeni rad na serveru     Prikazuje podrazumevanu lokaciju za privremeni server. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju za privremeni rad na serveru ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli lokaciju za privremeni rad na serveru.

Očuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta    Izaberite ime dokumenta koji je već otvoren ili izaberite stavku svi novi dokumenti da biste napravili postavke tačnost, kao što je skladištenje fontova sa datotekom, primenjuju se na sve dokumente koje ćete kreirati.

Ugrađivanje fontova u datoteku     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sačuvali fontove koji se koriste u dokumentu sa datotekom, ako su fontovi dozvoljeni. Kada je ova opcija uključena, drugi čitaoci mogu da vide i koriste fontove u dokumentu, čak i ako nisu instalirani fontovi na svom računaru. Uključivanje ove opcije povećava veličinu datoteke. Više informacija o ugrađivanjem fontova potražite u članku Ugrađivanje TrueType TrueType na veb lokaciji Microsoft.com.

 • Ugradite samo znakove koji se koriste u dokumentu (najbolje za smanjenje veličine datoteke)     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste ugradili samo fontove koje zapravo koristite u dokumentu. Ako koristite 32 ili manji broj znakova fonta, Word ugrađuje samo te znakove. Ova opcija je najkorisnija za dokumente koje drugi korisnici planiraju da vide ili štampaju samo zato što znakovi fonta i stilovi nisu dostupni za uređivanje. Ova opcija je dostupna samo kada u opciji datoteka izaberete ugrađivanje fontova .

 • Ne ugrađuju uobičajene sistemske fontove     Izaberite da biste ugrađuju fontove samo ako nisu najčešće instalirani na računarima koji rade pod sistemom _ z0z_ i Word. Ova opcija je dostupna samo kada u opciji datoteka izaberete ugrađivanje fontova .

Da biste videli opcije čuvanja za rad u programu Word, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izaberite stavku Opcije programa Word, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Opcije čuvanja

Čuvanje datoteka u ovom formatu      Ova opcija podešava podrazumevani format datoteke koji se koristi prilikom čuvanja dokumenata. Ako se vaši dokumenti koriste u drugim verzijama programa Microsoft Office Word, kao što su Veb stranice ili u drugim programima, možete da izaberete format datoteke koji najčešće koristite. Sa ove liste izaberite format datoteke koji želite da koristite.

Čuvanje informacija o automatskom spasavanju svakih      Word automatski kreira datoteku za automatsko spasavanje na intervalu koji ste naveli u polju " minuti ". Interval mora da bude pozitivan broj sa 1 na 120. Ako računar prestane da se odaziva ili neočekivano izgubite napajanje, datoteka automatskog spasavanja se otvara kada sledeći put pokrenete Word. Datoteka automatskog spasavanja može da sadrži nesačuvane informacije koje bi se u suprotnom izgubile iz originalnog dokumenta.

Važno: Automatsko spasavanje ne zamenjuje komandu " Sačuvaj ". Još uvek morate da sačuvate dokument kada završite sa radom na njemu.

Lokacija datoteke automatskog spasavanja     Prikazuje podrazumevanu lokaciju datoteke za automatsko spasavanje. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju datoteke za automatsko spasavanje.

Podrazumevana lokacija datoteke     Otkucajte putanju koju želite da Word koristi kao lokaciju kada prvi put koristite komandu Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli fasciklu. Ako želite da otkucate putanju do lokacije mrežnog servera za podrazumevanu lokaciju datoteke, unesite putanju pomoću UNC sintakse: \\ime servera \folderime. Morate ponovo da pokrenete Word da bi se nova podrazumevana lokacija datoteke prijavila na mrežni server.

Napomena: Ova opcija kontroliše podrazumevano ponašanje kada prvi put koristite komande Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word. Svaki put kada sačuvate dokument, možete da zamenite ove postavke izborom druge lokacije ili formata u dijalogu Otvaranje, Čuvanje ili Čuvanje .

Čuvanje odjavljene datoteke u:     Ova opcija određuje lokaciju na kojoj želite da sačuvate odjavljene dokumente.

 • Lokacija za privremeni rad na serveru na ovom računaru     Kliknite na ovo da biste sačuvali odjavljene datoteke u fascikli koja je navedena u polju za lokaciju za rad na serveru da biste sačuvali odjavljene datoteke.

 • Veb server     Kliknite na ovo da biste sačuvali odjavljene datoteke na Veb serveru.

Lokacija za privremeni rad na serveru     Prikazuje podrazumevanu lokaciju za privremeni server. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju za privremeni rad na serveru ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli lokaciju za privremeni rad na serveru.

Očuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta    Izaberite ime dokumenta koji je već otvoren ili izaberite stavku svi novi dokumenti da biste napravili postavke tačnost, kao što je skladištenje fontova sa datotekom, primenjuju se na sve dokumente koje ćete kreirati.

Ugrađivanje fontova u datoteku     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sačuvali fontove koji se koriste u dokumentu sa datotekom, ako su fontovi dozvoljeni. Kada je ova opcija uključena, drugi čitaoci mogu da vide i koriste fontove u dokumentu, čak i ako nisu instalirani fontovi na svom računaru. Uključivanje ove opcije povećava veličinu datoteke. Više informacija o ugrađivanjem fontova potražite u članku Ugrađivanje TrueType TrueType na veb lokaciji Microsoft.com.

 • Ugradite samo znakove koji se koriste u dokumentu (najbolje za smanjenje veličine datoteke)     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste ugradili samo fontove koje zapravo koristite u dokumentu. Ako koristite 32 ili manji broj znakova fonta, Word ugrađuje samo te znakove. Ova opcija je najkorisnija za dokumente koje drugi korisnici planiraju da vide ili štampaju samo zato što znakovi fonta i stilovi nisu dostupni za uređivanje. Ova opcija je dostupna samo kada u opciji datoteka izaberete ugrađivanje fontova .

 • Ne ugrađuju uobičajene sistemske fontove     Izaberite da biste ugrađuju fontove samo ako nisu najčešće instalirani na računarima koji rade pod sistemom _ z0z_ i Word. Ova opcija je dostupna samo kada u opciji datoteka izaberete ugrađivanje fontova .

Slušamo!

Ažurirano 2017 9.

Da li je ovaj članak bio koristan? Ako jeste, javite nam na dnu ove stranice. Ako nije bio koristan, recite nam šta je bilo zbunjujuće ili šta je nedostajalo. Dodajte verziju sistema _ z0z_ i verzije operativnog sistema koje koristite. Iskoristićemo vaše povratne informacije da bismo dodatno proverili podatke, dodali informacije i ažurirali ovaj članak.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×