Opcije za čuvanje programa Word

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Opcije je mesto gde možete da dodate i ažuriranje postavki za Word, dokumente, lične informacije i željene opcije. Čuvanje opcije omogućava da promenite, gde i kako su sačuvani dokumenti.

Da biste videli opcije za rad sa programom Word čuvanja, izaberite stavke datoteka > Opcije > Sačuvaj.

Opcije programa Word 2016 Sačuvaj

Čuvanje dokumenata

Čuvanje datoteke u ovom formatu      Ova opcija postavlja podrazumevani format datoteke koji se koristi prilikom čuvanja dokumenata. Ako se vaši dokumenti koriste u različitim verzijama programa Microsoft Office Word kao Veb stranice ili u drugim programima, možete izabrati format datoteke koji najčešće koristite. Na ovoj listi, izaberite format datoteke koji želite da koristite.

Informacije o automatskom spasavanju Sačuvaj svaki      Word automatski kreira datoteku za automatsko spasavanje u intervalu koji ste naveli u polju minuta . Interval mora biti pozitivan broj od 1 do 120. Ako vaš računar ne odaziva ili iznenada nestane struje, automatsko spasavanje datoteka je otvorena sledeći put kada pokrenete Word. Automatsko spasavanje datoteka može da sadrži nesačuvane informacije koje bi u suprotnom se izgubiti iz originalnog dokumenta.

Zadrži poslednju AutoRecovered verziju ako zatvorim bez čuvanja     Word će kreirati datoteku za automatsko spasavanje i čuvaju kada zatvorite Word. Sledeći put kada otvorite Word će prikazati spasene datoteke.

Važno: Automatsko spasavanje ne zamenjuje komandu Sačuvaj . I dalje morate da sačuvate dokument kada završite rad na njoj.

Lokacija datoteke za automatsko spasavanje     Prikazuje podrazumevana lokacija datoteke za automatsko spasavanje. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju datoteke za automatsko spasavanje.

Ne prikazuj Backstage prilikom otvaranja i čuvanja datoteka     Isključivanje prikaza Backstage gde možete da upravljate datotekama i podatke o njima.

Prikaži dodatne mesta za čuvanje, čak i ako prijavljivanje možda će biti potrebno     Podrazumevano, kada sačuvate, videćete dodatne lokacije, kao što je OneDrive ili mreže lokacija kojima možete da sačuvate datoteke.

Čuvanje na računar podrazumevano     Datoteke sačuvane su u podrazumevanu fasciklu na računaru, a ne OneDrive ili mreži lokacija.

Podrazumevana lokacija datoteke     Otkucajte putanju koju želite da Word da biste koristili kao lokaciju prvi put koju koristite komandu Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word, ili kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli fasciklu. Ako želite da otkucate putanju do lokacije na mrežnom serveru za podrazumevanu lokaciju datoteke, unesite putanju koristeći UNC sintaksu: \\servername\foldername. Morate da ponovo pokrenete Word da biste primenili novu podrazumevanu lokaciju datoteke na mrežnom serveru.

Napomena: Ova opcija kontroliše da koristite komande Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word podrazumevano ponašanje prvi vreme. Svaki put kada sačuvate dokument, ove postavke možete da zamenite tako što ćete izabrati drugu lokaciju ili format u dijalogu Otvaranje, Sačuvaj ili Sačuvaj kao .

Podrazumevana lokacija ličnih predložaka     Otkucajte putanju koju želite da Word da biste koristili kao lokaciju da biste sačuvali prilikom ažuriranja ili kreirajte predložak.

Odjavljene datoteke da biste sačuvali:     Ova opcija navodi lokaciju na kojoj želite da sačuvate odjavljene dokumente.

 • Lokaciju radne verzije na serveru na ovom računaru     Izaberite ovu opciju da sačuvate odjavljene datoteke u fascikli koja je navedena u okviru lokaciju radne verzije servera .

 • Veb server     Izaberite ovu opciju da čuvate odjavljene datoteke na Veb serveru.

Lokaciju radne verzije servera     Prikazuje podrazumevanu lokaciju radne verzije servera. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju radne verzije na serveru ili kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli lokaciju radne verzije na serveru.

Čuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta    Izaberite ime za dokument koji je već otvoren, ili izaberite stavku Svi novi dokumenti da biste tačnosti postavke, kao što je skladištenje fontove sa datotekom, primeni na sve dokumente koje ćete kreirati.

Ugrađivanje fontova u datoteku     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali fontove koji se koriste u dokument sa datotekom, ako fontova koje su dozvoljene se ne ugradi. Kada je ova opcija uključena, drugi čitaoci mogu da vide i možete da koristite fontove u dokumentu, čak i ako nemaju fontove instalirane na računaru. Uključite ovu opciju povećava veličinu datoteke. Više informacija o ugrađivanje fontova, pogledajte članak Ugrađivanje TrueType na na lokaciji Microsoft.com Veb lokacije.

 • Ugradi samo znakove upotrebljene u dokumentu (najbolje za smanjivanje veličine datoteke)     Izaberite ovu opciju da biste ugradili samo fontove koje zaista koristite u dokumentu. Ako koristite 32 ili manje znakova u fontu, Word ugrađuje samo ove znakove. Ova opcija je najkorisnija za dokumente koje će drugi korisnici da biste prikazali ili odštampali samo, jer fontovi znakova i stilove nisu dostupni za uređivanje. Ova opcija je dostupna samo kada izaberete opciju Ugradi fontove u datoteku .

 • Da ugradite zajedničke sistemske fontove     Izaberite stavku da biste ugradili fontove samo ako su najčešće nije instaliran na računarima koji koriste Windows i Word. Ova opcija je dostupna samo kada izaberete opciju Ugradi fontove u datoteku .

Da biste videli opcije za rad sa programom Word čuvanja, kliknite na karticu datoteka, kliknite na dugme Opcijei zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Opcije programa Word 2010 Sačuvaj

Čuvanje dokumenata

Čuvanje datoteke u ovom formatu      Ova opcija postavlja podrazumevani format datoteke koji se koristi prilikom čuvanja dokumenata. Ako se vaši dokumenti koriste u različitim verzijama programa Microsoft Office Word kao Veb stranice ili u drugim programima, možete izabrati format datoteke koji najčešće koristite. Na ovoj listi, izaberite format datoteke koji želite da koristite.

Informacije o automatskom spasavanju Sačuvaj svaki      Word automatski kreira datoteku za automatsko spasavanje u intervalu koji ste naveli u polju minuta . Interval mora biti pozitivan broj od 1 do 120. Ako vaš računar ne odaziva ili iznenada nestane struje, automatsko spasavanje datoteka je otvorena sledeći put kada pokrenete Word. Automatsko spasavanje datoteka može da sadrži nesačuvane informacije koje bi u suprotnom se izgubiti iz originalnog dokumenta.

Važno: Automatsko spasavanje ne zamenjuje komandu Sačuvaj . I dalje morate da sačuvate dokument kada završite rad na njoj.

Lokacija datoteke za automatsko spasavanje     Prikazuje podrazumevana lokacija datoteke za automatsko spasavanje. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju datoteke za automatsko spasavanje.

Podrazumevana lokacija datoteke     Otkucajte putanju koju želite da Word da biste koristili kao lokaciju prvi put koju koristite komandu Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word, ili kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli fasciklu. Ako želite da otkucate putanju do lokacije na mrežnom serveru za podrazumevanu lokaciju datoteke, unesite putanju koristeći UNC sintaksu: \\servername\foldername. Morate da ponovo pokrenete Word da biste primenili novu podrazumevanu lokaciju datoteke na mrežnom serveru.

Napomena: Ova opcija kontroliše da koristite komande Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word podrazumevano ponašanje prvi vreme. Svaki put kada sačuvate dokument, ove postavke možete da zamenite tako što ćete izabrati drugu lokaciju ili format u dijalogu Otvaranje, Sačuvaj ili Sačuvaj kao .

Opcije za datoteke servera za upravljanje dokumentima vanmrežnog uređivanja

Odjavljene datoteke da biste sačuvali:     Ova opcija navodi lokaciju na kojoj želite da sačuvate odjavljene dokumente.

 • Lokaciju radne verzije na serveru na ovom računaru     Izaberite ovu opciju da sačuvate odjavljene datoteke u fascikli koja je navedena u okviru lokaciju radne verzije servera .

 • Keš Office dokumenata     Izaberite ovu opciju da sačuvate odjavljene datoteke u Office keš fasciklu.

Lokaciju radne verzije servera     Prikazuje podrazumevanu lokaciju radne verzije servera. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju radne verzije na serveru ili kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli lokaciju radne verzije na serveru.

Čuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta    Izaberite ime za dokument koji je već otvoren, ili izaberite stavku Svi novi dokumenti da biste tačnosti postavke, kao što je skladištenje fontove sa datotekom, primeni na sve dokumente koje ćete kreirati.

Ugrađivanje fontova u datoteku     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali fontove koji se koriste u dokument sa datotekom, ako fontova koje su dozvoljene se ne ugradi. Kada je ova opcija uključena, drugi čitaoci mogu da vide i možete da koristite fontove u dokumentu, čak i ako nemaju fontove instalirane na računaru. Uključite ovu opciju povećava veličinu datoteke. Više informacija o ugrađivanje fontova, pogledajte članak Ugrađivanje TrueType na na lokaciji Microsoft.com Veb lokacije.

 • Ugradi samo znakove upotrebljene u dokumentu (najbolje za smanjivanje veličine datoteke)     Izaberite ovu opciju da biste ugradili samo fontove koje zaista koristite u dokumentu. Ako koristite 32 ili manje znakova u fontu, Word ugrađuje samo ove znakove. Ova opcija je najkorisnija za dokumente koje će drugi korisnici da biste prikazali ili odštampali samo, jer fontovi znakova i stilove nisu dostupni za uređivanje. Ova opcija je dostupna samo kada izaberete opciju Ugradi fontove u datoteku .

 • Da ugradite zajedničke sistemske fontove     Izaberite stavku da biste ugradili fontove samo ako su najčešće nije instaliran na računarima koji koriste Windows i Word. Ova opcija je dostupna samo kada izaberete opciju Ugradi fontove u datoteku .

Da biste videli opcije za rad sa programom Word čuvanja, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izaberite stavku Word opcijei zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Opcije čuvanja

Čuvanje datoteke u ovom formatu      Ova opcija postavlja podrazumevani format datoteke koji se koristi prilikom čuvanja dokumenata. Ako se vaši dokumenti koriste u različitim verzijama programa Microsoft Office Word kao Veb stranice ili u drugim programima, možete izabrati format datoteke koji najčešće koristite. Na ovoj listi, izaberite format datoteke koji želite da koristite.

Informacije o automatskom spasavanju Sačuvaj svaki      Word automatski kreira datoteku za automatsko spasavanje u intervalu koji ste naveli u polju minuta . Interval mora biti pozitivan broj od 1 do 120. Ako vaš računar ne odaziva ili iznenada nestane struje, automatsko spasavanje datoteka je otvorena sledeći put kada pokrenete Word. Automatsko spasavanje datoteka može da sadrži nesačuvane informacije koje bi u suprotnom se izgubiti iz originalnog dokumenta.

Važno: Automatsko spasavanje ne zamenjuje komandu Sačuvaj . I dalje morate da sačuvate dokument kada završite rad na njoj.

Lokacija datoteke za automatsko spasavanje     Prikazuje podrazumevana lokacija datoteke za automatsko spasavanje. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju datoteke za automatsko spasavanje.

Podrazumevana lokacija datoteke     Otkucajte putanju koju želite da Word da biste koristili kao lokaciju prvi put koju koristite komandu Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word, ili kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli fasciklu. Ako želite da otkucate putanju do lokacije na mrežnom serveru za podrazumevanu lokaciju datoteke, unesite putanju koristeći UNC sintaksu: \\servername\foldername. Morate da ponovo pokrenete Word da biste primenili novu podrazumevanu lokaciju datoteke na mrežnom serveru.

Napomena: Ova opcija kontroliše da koristite komande Otvori, Sačuvajili Sačuvaj kao kada pokrenete Word podrazumevano ponašanje prvi vreme. Svaki put kada sačuvate dokument, ove postavke možete da zamenite tako što ćete izabrati drugu lokaciju ili format u dijalogu Otvaranje, Sačuvaj ili Sačuvaj kao .

Odjavljene datoteke da biste sačuvali:     Ova opcija navodi lokaciju na kojoj želite da sačuvate odjavljene dokumente.

 • Lokaciju radne verzije na serveru na ovom računaru     Izaberite ovu opciju da sačuvate odjavljene datoteke u fascikli koja je navedena u polju lokaciju radne verzije servera da biste sačuvali odjavljene datoteke.

 • Veb server     Izaberite ovu opciju da čuvate odjavljene datoteke na Veb serveru.

Lokaciju radne verzije servera     Prikazuje podrazumevanu lokaciju radne verzije servera. U okviru za tekst otkucajte putanju koju želite da koristite kao lokaciju radne verzije na serveru ili kliknite na dugme Pregledaj da biste pronašli lokaciju radne verzije na serveru.

Čuvanje tačnosti prilikom deljenja ovog dokumenta    Izaberite ime za dokument koji je već otvoren, ili izaberite stavku Svi novi dokumenti da biste tačnosti postavke, kao što je skladištenje fontove sa datotekom, primeni na sve dokumente koje ćete kreirati.

Ugrađivanje fontova u datoteku     Izaberite ovu opciju da biste sačuvali fontove koji se koriste u dokument sa datotekom, ako fontova koje su dozvoljene se ne ugradi. Kada je ova opcija uključena, drugi čitaoci mogu da vide i možete da koristite fontove u dokumentu, čak i ako nemaju fontove instalirane na računaru. Uključite ovu opciju povećava veličinu datoteke. Više informacija o ugrađivanje fontova, pogledajte članak Ugrađivanje TrueType na na lokaciji Microsoft.com Veb lokacije.

 • Ugradi samo znakove upotrebljene u dokumentu (najbolje za smanjivanje veličine datoteke)     Izaberite ovu opciju da biste ugradili samo fontove koje zaista koristite u dokumentu. Ako koristite 32 ili manje znakova u fontu, Word ugrađuje samo ove znakove. Ova opcija je najkorisnija za dokumente koje će drugi korisnici da biste prikazali ili odštampali samo, jer fontovi znakova i stilove nisu dostupni za uređivanje. Ova opcija je dostupna samo kada izaberete opciju Ugradi fontove u datoteku .

 • Da ugradite zajedničke sistemske fontove     Izaberite stavku da biste ugradili fontove samo ako su najčešće nije instaliran na računarima koji koriste Windows i Word. Ova opcija je dostupna samo kada izaberete opciju Ugradi fontove u datoteku .

Slušamo!

Ažurirani maj 9 2017 zahvalnosti za povratne informacije.

Ovaj članak je korisno? Ako je tako, recite nam na dnu ove stranice. Ako nije bilo korisno, javite koji je zbunjujuće ili nedostaje. Priložite Word i koristite verzijama operativnog sistema. Koristićemo povratne informacije da još jednom proverite činjenice, dodajte informacije i ažuriranje ovog članka.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×