OneNote beležnice čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

OneNote beležnice čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ova tema pruža postupna uputstva o tome kako da napravite OneNote beležnice koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

OneNote beležnicau sa stranicom Contoso projekta koja prikazuje listu zaduženja i trakasti grafikon sa pregledom mesečnih troškova.

Slepe ili slabovide osobe mogu lakše da razumeju beleške ako OneNote beležnice napravite vodeći računa o pristupačnosti.

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za kreiranje OneNote beležnice koje su dostupne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst sa svim slikama i ugrađenim datotekama.

Alternativni tekst koji opisuje slike i druge objekte važan je za osobe koje ne mogu da vide ekran. Čitači ekrana čitaju alternativni tekst naglas, tako da su to jedine informacije koje će neki ljudi imati o slikama i objektima. Uverite se da alternativni tekst ima smisla.

Izbegavajte korišćenje slika kao jedini metod prenosa teksta jer je kretanje po dugom alternativnom tekstu nezgodno uz čitač ekrana.

Dodajte alternativni tekst koji opisuje sliku ili objekat osobama koje ne mogu da ih vide. Budite kratki, ali uključite opis onoga što je važno u vezi sa slikom.

Ako treba da koristite sliku koja sadrži kratak tekst, ponovite taj tekst u tekstu tela.

Pri umetanju otiska datoteke, obavezno zadržite originalnu datoteku na stranici kao alternativni izvor informacija.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Da biste pronašli alternativni tekst koji nedostaje, koristite kontrolor pristupačnosti.

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dajte grupi odeljaka, odeljcima i stranicama jedinstvena imena i uklonite prazne stavke.

Beležnice sa opisno imenovanim sadržajem olakšavaju pronalaženje određenih informacija u beleškama. Ovo takođe pomaže ljudima koji koriste čitače ekrana da znaju šta sadrži odeljak, grupa odeljaka ili stranica, bez njihovog otvaranja.

Preimenovanje odeljaka

Brisanje odeljaka

Preimenovanje grupa odeljaka

Brisanje grupa odeljaka

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Sastavite tekst koji ponavlja značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Da biste to izbegli, koristite i druge načine prenosa informacija, na primer putem oblika ili oznake. Na primer, razmotrite korišćenje zelenog znaka potvrde da biste označili uspeh, a crvenog znaka X da biste označili neuspeh, umesto zelenog i crvenog senčenja.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u beležnicama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju slabovidim osobama da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Način na koji osobe koje imaju disleksiju opažaju tekst otežava im da razlikuju slova i reči. Na primer, mogu da opaze red teksta koji se sažima sa redom ispod ili susedna slova koja izgledaju kao da su objedinjena.

Više praznih redova ili uzastopnih razmaka može da uspori kretanje pomoću tastature i oteža korišćenje čitača ekrana.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer, da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Napravite dovoljno razmaka između redova i pasusa, ali izbegavajte više od dva razmaka između reči i dva prazna reda između pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To pomaže da se izbegnu nejednaki razmaci između reči, koji mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača ekrana prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove i može da najavi naslov slušaocu. Softver čitača ekrana ljudima omogućava da se kreću po naslovu. Da biste olakšali čitačima ekrana da čitaju beleške, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu OneNote.

Pored toga, osobe sa poteškoćama u čitanju kao što je disleksija oslanjaju se na naslove kako bi struktuirale informacije i podelile informacije na delove manjih veličina koje je lakše obraditi.

Kako biste olakšali kretanje, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“.

Koristite naslove da biste organizovali informacije u beleškama u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Da biste pronašli naslove koji nisu poređani logičnim redosledom, koristite kontrolor pristupačnosti.

Čuvajte informacije u jednom okviru za beleške.

U programu OneNote možete da dodate beleške bilo gde na stranici tako što ćete kliknuti i dodati sadržaj. Ovim se kreira novi okvir za beleške.

Čuvanje svih beležaka na stranici u jednom okviru pomaže korisnicima čitača ekrana da čitaju na jednom mestu bez potrebe odlaska na više lokacija na stranici.

Pokušajte da sve informacije na stranici premestite u jedan okvir za beleške. Ako okvir za beleške postane prevelik, možete ga podeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači ekrana se odnose prema okvirima za beleške kao prema „blokovima sadržaja“.)

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite zaglavlje kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega. Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Dodavanje zaglavlja tabele

Da biste se uverili da tabele ne sadrže ugnežđene tabele, koristite kontrolor pristupačnosti.

Neka audio ili video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha.

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Gde je to moguće, uverite se da su audio i video datoteke dostupne pre nego što ih umetnete u OneNote.

Druga mogućnost je da umetnete dodatnu datoteku u beležnicu da biste obezbedili podršku titlova, natpisa ili video opis.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su fotografije, clip art i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju opis slike.

Savet: Popunite polja Naslov i Opis zato što različiti čitači ekrana čitaju ove informacije na različite načine. Neka tekst bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku u beležnici i izaberite stavku Alternativni tekst….

 2. Otkucajte naslov i opis za sliku.

  U zavisnosti od verzije programa OneNote, polje Opis možda već sadrži mašinski generisani alternativni tekst. Ako želite da koristite ovaj tekst, zatvorite dijalog Alternativni tekst.

  Snimak dijaloga „alternativni tekst“ u programu OneNote sa primerom teksta u poljima „Naslov“ i „Opis“.

 3. Kada budete spremni, kliknite na dugme U redu.

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte alternativni tekst u ugrađene datoteke, kao što su materijali, opisa posla ili predlošci izveštaja tako da čitači ekrana mogu da čitaju opis datoteke.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ugrađenu datoteku i izaberite stavku Alternativni tekst... .

 2. Otkucajte naslov i opis za ugrađenu datoteku.

  Dodavanje alternativnog teksta u dijalog otiska datoteke

  U zavisnosti od verzije programa OneNote, polje Opis možda već sadrži mašinski generisani alternativni tekst. Ako želite da koristite ovaj tekst, zatvorite dijalog Alternativni tekst.

 3. Kada budete spremni, kliknite na dugme U redu.

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dodajte smislenu hipervezu tekstu kako biste obavestili korisnike ka čemu veza vodi.

 1. Izaberite deo teksta kojem želite da dodate hipervezu, a zatim kliknite na njega desnim tasterom miša.

 2. Izaberite stavku Veza....

 3. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Savet: Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Dodajte URL hiperveze u polje Adresa.

  Možete kopirati i nalepite adresu, koristite dugmad Pregledanje veba ili potražite datoteku ili izaberite lokaciju u OneNote da biste pronašli odredišne stranice, datoteke ili OneNote stavke.

  Snimak ekrana dijaloga „Veza“ u programu OneNote. Sadrži dva polja za popunjavanje: „Tekst za prikazivanje“ i „Adresa“.
 5. Kliknite na dugme U redu.

Preimenovanje odeljaka

Opisni i ispravno naslovljeni odeljci pomažu korisnicima da pronađu pravi odeljak.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na ime odeljka koje želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster Enter.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija sa izabranom opcijom „Preimenuj“.

Brisanje odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene odeljke koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na odeljak koji želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija za uklanjanje odeljka
 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da.

Preimenovanje grupa odeljaka

Opisne i ispravno naslovljene grupe odeljaka pomažu korisnicima da pronađu pravu grupu odeljaka.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na ime grupe odeljaka koje želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj.

  Preimenovanje grupe odeljaka u dijalogu programa OneNote za Windows
 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster Enter.

Brisanje grupa odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene grupe odeljaka koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na grupu odeljaka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši.

  Brisanje grupe odeljaka u dijalogu programa OneNote za Windows
 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Opisne i ispravno naslovljene stranice pomažu korisnicima da pronađu pravu stranicu.

 1. Na listi stranica kliknite desnim tasterom miša na stranicu koju želite da imenujete ili preimenujete i izaberite stavku Preimenuj.

  Preimenovanje stranice u dijalogu programa OneNote za Windows
 2. Otkucajte ime za stranicu.

Brisanje stranice

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na listi stranica kliknite desnim tasterom miša na stranicu koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši.

  Brisanje stranice u dijalogu programa OneNote za Windows

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, izaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova ili kurziva.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak možete da izaberete, na primer, veću veličinu fonta i sans-serif tip fonta. Možete koristiti i druge opcije oblikovanja, kao što su podebljani font radi naglašavanja.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Da biste obezbedili da se tekst ispravno prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite postavku Automatska za boje fontova.

 1. Izaberite tekst.

 2. U meniju Početak kliknite na strelicu nadole pored dugmeta „Boja fonta“, a zatim izaberite stavku Automatsko.

  Snimak ekrana opcije boje fonta u meniju „Početak“.

Primena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova da biste napravili prikaz strukture stranica beležnice za čitače ekrana. Čitači ekrana ne tumače deo teksta sa velikim i podebljanim fontom kao naslov ako se ne primene ugrađeni stilovi.

 1. Izaberite tekst za naslov.

 2. U meniju Početak izaberite stil naslova, kao što je Naslov 2.

  Snimak ekrana izbora stila naslova iz menija „Početak“.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite tekst po znakovima za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme „Znakovi za nabrajanje“.

 3. Da biste promenili stil znaka za nabrajanje, kliknite na strelicu nadole pored dugmeta „Znakovi za nabrajanje“.

  Snimak ekrana izbora stavke liste sa znakovima za nabrajanje u meniju „Početak“.
 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Savet: Koristite tačku ili zarez na kraju svake stavke sa liste da bi čitači ekrana napravili pauzu.

Korišćenje uređenih lista

Kada je to moguće, koristite numerisane liste zato što se one lakše prate od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme „Numerisanje“.

 3. Da biste promenili stil numerisanja, kliknite na strelicu nadole pored dugmeta „Numerisanje“.

  Snimak ekrana opcije numerisane liste u meniju „Početak“.
 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa da biste poboljšali čitljivost.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme „Poravnavanje pasusa“.

 3. Izaberite stavku Opcije razmaka između pasusa… i otkucajte razmak koji želite da koristite.

  Napomena: Vrednosti razmaka između pasusa u programu OneNote prate drugačiju logiku od vrednosti u programu Word, na primer. U programu OneNote morate da unesete ukupan broj (u tačkama) za trenutnu veličinu fonta i nameravani prored. Na primer, da biste napravili dvostruki prored za Calibri font veličine 11, unesite broj 27 u polje Prored barem.

 4. Snimak ekrana opcije „Prored između pasusa “ u meniju „Početak“.

Dodavanje zaglavlja tabele

Dodajte zaglavlja u tabelu da bi čitači ekrana lakše pratili kolone i redove.

Sve tabele koje su kreirane u programu OneNote automatski imaju red zaglavlja. Možete da uklonite/dodate svojstvo reda zaglavlja pomoću OneNote aplikacije za Windows računare. Ako koristite beležnicu čije je svojstvo reda zaglavlja onemogućeno, možete da koristite aplikaciju za Windows računare da biste rešili ovaj problem.

 1. U tabeli postavite kursor negde u prvom redu.

 2. Na kartici Alatke za tabele izaberite stavku Umetni iznad.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na umetnut red u tabeli i izaberite stavku Tabela. Proverite da li je izabrana stavka Red zaglavlja.

 4. Vratite se u tabelu i otkucajte naslove kolona.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Učinite Word dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Outlook e-poštu čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Napomena: Ova tema pretpostavlja da koristite Android telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za pravljenje beležnica u programu OneNote za Android koje su pristupačne svim ljudima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst sa svim slikama i ugrađenim datotekama.

Alternativni tekst koji opisuje slike i druge objekte važan je za osobe koje ne mogu da vide ekran. Čitači ekrana čitaju alternativni tekst naglas, tako da su to jedine informacije koje će neki ljudi imati o slikama i objektima. Uverite se da alternativni tekst ima smisla.

Izbegavajte korišćenje slika kao jedini metod prenosa teksta jer je kretanje po dugom alternativnom tekstu nezgodno uz čitač ekrana.

Dodajte alternativni tekst koji opisuje sliku ili objekat osobama koje ne mogu da ih vide. Budite kratki, ali uključite opis onoga što je važno u vezi sa slikom.

Ako treba da koristite sliku koja sadrži kratak tekst, ponovite taj tekst u tekstu tela.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Možete dodati alternativne tekstove u ugrađene datoteke u verziji za računare, Windows 10 aplikaciji ili Online verziji programa OneNote. Za uputstva o tome kako da dodate alternativni tekst u ugrađene datoteke u programu OneNote za Windows, Mac, Windows 10 aplikaciju ili verziju Online, pogledajte odgovarajuće odeljke u ovom članku.

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dajte grupama odeljaka, odeljcima i stranicama jedinstvena imena i uklonite prazne stavke.

Beležnice sa opisno imenovanim sadržajem olakšavaju pronalaženje određenih informacija u beleškama. Ovo takođe pomaže ljudima koji koriste čitače ekrana da znaju šta sadrži odeljak, grupa odeljaka ili stranica, bez njihovog otvaranja.

Preimenovanje odeljaka

Brisanje odeljaka

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Možete da preimenujete i izbrišete grupe odeljaka u verzijama OneNote za računare i Windows 10 aplikacijama. Za uputstva o tome kako da preimenujete ili izbrišete odeljak grupe u OneNote za aplikaciju za Windows, Mac ili Windows 10, potražite u odgovarajućim odeljcima u ovom članku.

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Sastavite tekst koji ponavlja značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Da biste to izbegli, koristite i druge načine prenosa informacija, na primer putem oblika ili oznake. Na primer, razmotrite korišćenje zelenog znaka potvrde da biste označili uspeh, a crvenog znaka X da biste označili neuspeh, umesto zelenog i crvenog senčenja.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u beležnicama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju slabovidim osobama da naprave razliku između teksta i oblika.

Možete da promenite boje teksta u verziji za računare, Windows 10 aplikaciji i verziji Online programa OneNote. Izmenjene boje će biti vidljive kada se beležnica otvori u verziji Android. Za uputstva o tome kako da koristite pristupačne boje teksta u programu OneNote za Windows, Mac, Windows 10 aplikaciju ili verziju Online, pogledajte odgovarajuće odeljke u ovom članku.

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Način na koji osobe koje imaju disleksiju opažaju tekst otežava im da razlikuju slova i reči. Na primer, mogu da opaze red teksta koji se sažima sa redom ispod ili susedna slova koja izgledaju kao da su objedinjena.

Više praznih redova ili uzastopnih razmaka može da uspori kretanje pomoću tastature i oteža korišćenje čitača ekrana.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer, da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Napravite dovoljno razmaka između redova i pasusa, ali izbegavajte više od dva razmaka između reči i dva prazna reda između pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To pomaže da se izbegnu nejednaki razmaci između reči, koji mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Možete da promenite tip i veličinu fonta u verziji za računare, Windows 10 aplikaciji i verziji Online programa OneNote. Za uputstva o tome kako da promenite tip i veličinu fonta u programu OneNote za Windows, Mac, Windows 10 aplikaciju ili verziju Online, pogledajte odgovarajuće odeljke u ovom članku.

Čuvajte informacije u jednom okviru za beleške.

U programu OneNote možete da dodate beleške bilo gde na stranici tako što ćete kliknuti i dodati sadržaj. Ovim se kreira novi okvir za beleške.

Čuvanje svih beležaka na stranici u jednom okviru pomaže korisnicima čitača ekrana da čitaju na jednom mestu bez potrebe odlaska na više lokacija na stranici.

Pokušajte da sve informacije na stranici premestite u jedan okvir za beleške. Ako okvir za beleške postane prevelik, možete ga podeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači ekrana se odnose prema okvirima za beleške kao prema „blokovima sadržaja“.)

Koristite jednostavnu strukturu tabele.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Sve tabele koje su kreirane u programu OneNote za Android podrazumevano su kreirane sa redom zaglavlja. Da biste dodali zaglavlje tabele koje je uklonjeno, morate da koristite aplikaciju za Windows računare da biste dodali zaglavlje tabele.

Da biste se uverili da tabele ne sadrže ugnežđene tabele, vizuelno ih pregledajte u programu OneNote za Android ili koristite kontrolor pristupačnosti u verziji za računare, Windows 10 aplikaciji ili verziji Online programa OneNote.

Neka audio ili video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha.

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Gde je to moguće, uverite se da su audio i video datoteke dostupne pre nego što ih umetnete u OneNote.

Druga mogućnost je da umetnete dodatnu datoteku u beležnicu da biste obezbedili podršku titlova, natpisa ili video opis.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su fotografije, clip art i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju opis slike.

 1. Dodirnite i držite sliku u beležnici.

 2. U kontekstualnom meniju, dodirnite dugme „Više opcija“ Dugme „Više opcija“ u kontekstualnom meniju u programu OneNote za Android , a zatim izaberite stavku ALTERNATIVNI TEKST.

 3. Otkucajte naslov i opis za sliku. Neka budu kratki, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, dodirnite stavku GOTOVO.

  Savet: Popunite polja Naslov i Opis zato što različiti čitači ekrana čitaju ove informacije na različite načine.

  Dodavanje alternativnog teksta na slike u programu OneNote za Android

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote za Android beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dodajte hipervezu delu opisnog teksta kako biste obavestili korisnike ka čemu veza vodi.

 1. Izaberite deo teksta kojem želite da dodate hipervezu.

 2. Na traci sa menijima brzo prevucite nalevo, a zatim dodirnite dugme „Umetni hipervezu“ Dugme „Dodaj hipervezu“ u programu OneNote za Android .

 3. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Savet: Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Otkucajte URL hiperveze u polju Adresa.

  Napomena: Adresu možete i da kopirate i nalepite.

 5. Dodirnite stavku GOTOVO.

  Dijalog „Dodavanje hiperveze“ u programu OneNote za Android

Preimenovanje odeljaka

Opisni i ispravno naslovljeni odeljci pomažu korisnicima da pronađu pravi odeljak.

 1. Na listi ODELJCI dodirnite i držite odeljak koji želite da preimenujete.

 2. U kontekstualnom meniju dodirnite stavku Preimenuj odeljak.

  Preimenovanje odeljka u programu OneNote za Android
 3. Otkucajte novo ime i dodirnite stavku PREIMENUJ.

Brisanje odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene odeljke koje ne sadrže informacije.

 1. Na listi ODELJCI dodirnite i držite odeljak koji želite da uklonite.

 2. U kontekstualnom meniju dodirnite stavku Izbriši odeljak.

  Brisanje odeljka u programu OneNote za Android
 3. U dijalogu za potvrdu dodirnite dugme IZBRIŠI.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Opisne i ispravno naslovljene stranice pomažu korisnicima da pronađu prave stranice.

 1. Na listi stranica dodirnite stranicu koju želite da imenujete ili preimenujete.

 2. Otkucajte novo ime za stranicu u redu za naslov stranice iznad vremena i datuma.

  Preimenovanje stranice u programu OneNote za Android

Brisanje stranice

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na listi stranica dodirnite i držite stranicu koju želite da uklonite.

 2. U kontekstualnom meniju izaberite stavku Izbriši stranicu.

  Brisanje stranice u dugačkom kontekstualnom meniju u programu OneNote za Android
 3. U dijalogu za potvrdu izaberite stavku IZBRIŠI.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, možete npr. da koristite podebljani font, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova i kurziva.

 1. Da biste primenili oblikovanje teksta, izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. Na traci sa menijima možete da izaberete, na primer podebljan font ili podvlačenje radi naglašavanja. Dodirnite opciju koju želite.

  Dugmad za oblikovanje teksta na traci sa alatkama u programu OneNote za Android

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite neprekidni tekst pomoću znakova za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. Na traci sa menijima dodirnite dugme „Znakovi za nabrajanje“ Dugme „Lista sa znakovima za nabrajanje“ u programu OneNote za Android .

 3. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Savet: Koristite tačku ili zarez na kraju svake stavke sa liste da bi čitači ekrana napravili pauzu.

Korišćenje uređenih lista

Koristite numerisanu listu za niz zato što se ona lakše prati od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. Na traci sa menijima dodirnite dugme „Numerisanje“ Dugme „Dodaj numerisanu listu“ u programu OneNote za Android .

 3. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Korišćenje odgovarajućih poravnavanja teksta

Poravnajte pasuse sa leve strane kako biste izbegli nejednake razmake između reči.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da izmenite.

 2. Na traci sa menijima dodirnite dugme „Smanji uvlačenje“ Dugme „Poravnaj levo“ u programu OneNote za Android .

Takođe pogledajte

Učinite Word dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Outlook e-poštu čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za pravljenje beležnica u programu OneNote za Windows 10 koje su pristupačne svim ljudima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst sa svim slikama i ugrađenim datotekama.

Alternativni tekst koji opisuje slike i druge objekte važan je za osobe koje ne mogu da vide ekran. Čitači ekrana čitaju alternativni tekst naglas, tako da su to jedine informacije koje će neki ljudi imati o slikama i objektima. Uverite se da alternativni tekst ima smisla.

Izbegavajte korišćenje slika kao jedini metod prenosa teksta jer je kretanje po dugom alternativnom tekstu nezgodno uz čitač ekrana.

Dodajte alternativni tekst koji opisuje sliku ili objekat osobama koje ne mogu da ih vide. Budite kratki, ali uključite opis onoga što je važno u vezi sa slikom.

Ako treba da koristite sliku koja sadrži kratak tekst, ponovite taj tekst u tekstu tela.

Pri umetanju otiska datoteke, obavezno zadržite originalnu datoteku na stranici kao alternativni izvor informacija.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Da biste pronašli alternativni tekst koji nedostaje, koristite kontrolor pristupačnosti.

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dajte grupama odeljaka, odeljcima i stranicama jedinstvena imena i uklonite prazne stavke.

Beležnice sa opisno imenovanim sadržajem olakšavaju pronalaženje određenih informacija u beleškama. Ovo takođe pomaže ljudima koji koriste čitače ekrana da znaju šta sadrži odeljak, grupa odeljaka ili stranica, bez njihovog otvaranja.

Preimenovanje odeljaka

Brisanje odeljaka

Preimenovanje grupa odeljaka

Brisanje grupa odeljaka

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Sastavite tekst koji ponavlja značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Da biste to izbegli, koristite i druge načine prenosa informacija, na primer putem oblika ili oznake. Na primer, razmotrite korišćenje zelenog znaka potvrde da biste označili uspeh, a crvenog znaka X da biste označili neuspeh, umesto zelenog i crvenog senčenja.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u beležnicama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju slabovidim osobama da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Način na koji osobe koje imaju disleksiju opažaju tekst otežava im da razlikuju slova i reči. Na primer, mogu da opaze red teksta koji se sažima sa redom ispod ili susedna slova koja izgledaju kao da su objedinjena.

Više praznih redova ili uzastopnih razmaka može da uspori kretanje pomoću tastature i oteža korišćenje čitača ekrana.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer, da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Napravite dovoljno razmaka između redova i pasusa, ali izbegavajte više od dva razmaka između reči i dva prazna reda između pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To pomaže da se izbegnu nejednaki razmaci između reči, koji mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Korišćenje odgovarajućih poravnavanja teksta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača ekrana prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove i može da najavi naslov slušaocu. Softver čitača ekrana ljudima omogućava da se kreću po naslovu. Da biste olakšali čitačima ekrana da čitaju beleške, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu OneNote.

Pored toga, osobe sa poteškoćama u čitanju kao što je disleksija oslanjaju se na naslove kako bi struktuirale informacije i podelile informacije na delove manjih veličina koje je lakše obraditi.

Kako biste olakšali kretanje, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“.

Koristite naslove da biste organizovali informacije u beleškama u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Čuvajte informacije u jednom okviru za beleške.

U programu OneNote možete da dodate beleške bilo gde na stranici tako što ćete kliknuti i dodati sadržaj. Ovim se kreira novi okvir za beleške.

Čuvanje svih beležaka na stranici u jednom okviru pomaže korisnicima čitača ekrana da čitaju na jednom mestu bez potrebe odlaska na više lokacija na stranici.

Pokušajte da sve informacije na stranici premestite u jedan okvir za beleške. Ako okvir za beleške postane prevelik, možete ga podeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači ekrana se odnose prema okvirima za beleške kao prema „blokovima sadržaja“.)

Koristite jednostavnu strukturu tabele.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Sve tabele koje su kreirane u programu OneNote za Windows 10 podrazumevano su kreirane sa redom zaglavlja. Da biste dodali zaglavlje tabele koje je uklonjeno, morate da koristite aplikaciju za Windows računare da biste dodali zaglavlje tabele.

Neka audio ili video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha.

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Gde je to moguće, uverite se da su audio i video datoteke dostupne pre nego što ih umetnete u OneNote.

Druga mogućnost je da umetnete dodatnu datoteku u beležnicu da biste obezbedili podršku titlova, natpisa ili video opis.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su fotografije, clip art i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju opis slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku u beležnici i izaberite stavke Slika > Alternativni tekst.

 2. Otkucajte naslov i opis u poljima. Neka bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, izaberite stavku Gotovo.

  Savet: Popunite polja Naslov i Opis zato što različiti čitači ekrana čitaju ove informacije na različite načine.

  Dijalog „alternativni tekst“ za dodavanje alternativnog teksta u programu OneNote za Windows 10.

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte alternativni tekst u ugrađene datoteke, kao što su materijali, opisa posla ili predlošci izveštaja tako da čitači ekrana mogu da čitaju opis datoteke.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku na stranici.

 2. Izaberite Datoteka > Alternativni tekst.

 3. Otkucajte naslov i opis za datoteku.

  Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke u aplikaciji OneNote za Windows 10
 4. Kliknite na dugme Gotovo.

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dodajte hipervezu delu opisnog teksta kako biste obavestili korisnike ka čemu veza vodi.

 1. Izaberite deo teksta kojem želite da dodate hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Veza.

 3. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Savet: Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Otkucajte URL hiperveze u polju Adresa.

  Savet: Adresu možete i da kopirate i nalepite.

 5. Izaberite stavku Umetanje.

  Snimak ekrana dijaloga za dodavanje veze hiperteksta u programu OneNote za Windows 10.

Preimenovanje odeljaka

Opisni i ispravno naslovljeni odeljci pomažu korisnicima da pronađu pravi odeljak.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj odeljak.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija za preimenovanje kartice odeljka u programu OneNote za Windows 10.

 2. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter.

Brisanje odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene odeljke koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši odeljak.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija za brisanje kartice odeljka u programu OneNote za Windows 10.

 2. U dijalogu za potvrdu izaberite stavku Izbriši odeljak.

Preimenovanje grupa odeljaka

Opisne i ispravno naslovljene grupe odeljaka pomažu korisnicima da pronađu pravu grupu odeljaka.

 1. Na listi odeljaka kliknite desnim tasterom miša na grupu odeljaka koju želite da preimenujete i izaberite stavku Preimenuj grupu odeljaka.

  Preimenovanje grupa odeljaka u aplikaciji OneNote za Windows 10
 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster Enter.

Brisanje grupa odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene grupe odeljaka koje ne sadrže informacije.

 1. Na listi odeljaka kliknite desnim tasterom miša na grupu odeljaka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši grupu odeljaka.

  Brisanje grupa odeljaka u aplikaciji OneNote za Windows 10
 2. U dijalogu za potvrdu izaberite stavku Izbriši.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Opisne i ispravno naslovljene stranice pomažu korisnicima da pronađu pravu stranicu.

 1. Na listi stranica kliknite desnim tasterom miša na stranicu koju želite da imenujete ili preimenujete.

 2. Izaberite stavku Preimenuj stranicu.

  Preimenovanje stranica u aplikaciji OneNote za Windows 10
 3. Otkucajte ime za stranicu.

Brisanje stranice

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na listi stranica kliknite desnim tasterom miša na stranicu koju želite da uklonite.

 2. Izaberite stavku Izbriši stranicu.

  Uklanjanje stranice u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, izaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova ili kurziva.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak možete da izaberete, na primer, veću veličinu fonta i sans-serif tip fonta. Možete koristiti i druge opcije oblikovanja, kao što su podebljani font radi naglašavanja.

  Dugmad za oblikovanje teksta u meniju „Početak“ na traci u programu OneNote za Windows 10.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Da biste obezbedili da se tekst ispravno prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite postavku Automatska za boje fontova.

 1. Izaberite tekst.

 2. Na kartici Početak kliknite na strelicu nadole pored dugmeta „Boja fonta“ Dugme „Font“ u aplikaciji OneNote za Windows 10 .

 3. Izaberite stavku Automatsko.

  Meni „Boja teksta“ u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korišćenje odgovarajućih poravnavanja teksta

Poravnajte pasuse sa leve strane kako biste izbegli nejednake razmake između reči.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme „Oblikovanje pasusa“ Dugme „Oblikuj pasus“ u aplikaciji OneNote za Windows 10 .

 3. Izaberite stavku „Poravnaj levo“ Dugme „Poravnaj levo“ u aplikaciji OneNote za Windows 10 .

  Levo poravnavanje pasusa u aplikaciji OneNote za Windows 10

Primena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova da biste napravili prikaz strukture stranica beležnice za čitače ekrana. Čitači ekrana ne tumače deo teksta sa velikim i podebljanim fontom kao naslov ako se ne primene ugrađeni stilovi.

 1. Izaberite tekst za naslov.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme „Stilovi“ Dugme „Oblikuj pasus“ u aplikaciji OneNote za Windows 10 .

  Meni „Stilovi“ u aplikaciji OneNote za Windows 10
 3. Izaberite stil naslova, na primer, Naslov 2.

  Lista naslova u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite neprekidni tekst pomoću znakova za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme „Lista sa znakovima za nabrajanje“.

  Dugme „Lista sa znakovima za nabrajanje“ izabrano u meniju „Početak“ u programu OneNote za Windows 10.

 3. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Savet: Koristite tačku ili zarez na kraju svake stavke sa liste da bi čitači ekrana napravili pauzu.

Korišćenje uređenih lista

Koristite numerisanu listu za niz zato što se ona lakše prati od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme „Numerisanje“ i izaberite stil.

  Dugmad „Lista sa znakovima za nabrajanje“ u meniju „Početak“ na traci u programu OneNote za Windows 10.

 3. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Takođe pogledajte

Učinite Word dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Outlook e-poštu čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za pravljenje OneNote Online beležnica koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst sa svim slikama i ugrađenim datotekama.

Alternativni tekst koji opisuje slike i druge objekte važan je za osobe koje ne mogu da vide ekran. Čitači ekrana čitaju alternativni tekst naglas, tako da su to jedine informacije koje će neki ljudi imati o slikama i objektima. Uverite se da alternativni tekst ima smisla.

Izbegavajte korišćenje slika kao jedini metod prenosa teksta jer je kretanje po dugom alternativnom tekstu nezgodno uz čitač ekrana.

Dodajte alternativni tekst koji opisuje sliku ili objekat osobama koje ne mogu da ih vide. Budite kratki, ali uključite opis onoga što je važno u vezi sa slikom.

Ako treba da koristite sliku koja sadrži kratak tekst, ponovite taj tekst u tekstu tela.

Pri umetanju otiska datoteke, obavezno zadržite originalnu datoteku na stranici kao alternativni izvor informacija.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dajte grupi odeljaka, odeljcima i stranicama jedinstvena imena i uklonite prazne stavke.

Beležnice sa opisno imenovanim sadržajem olakšavaju pronalaženje određenih informacija u beleškama. Ovo takođe pomaže ljudima koji koriste čitače ekrana da znaju šta sadrži odeljak, grupa odeljaka ili stranica, bez njihovog otvaranja.

Preimenovanje odeljaka

Brisanje odeljaka

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Možete da preimenujete ili izbrišete grupe odeljaka u verzijama OneNote za računare ili Windows 10 aplikacijama. Za uputstva o tome kako da preimenujete ili izbrišete grupe odeljaka u verziji za Windows računare ili Windows 10 aplikaciji, pogledajte odgovarajuće odeljke u ovoj temi.

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Sastavite tekst koji ponavlja značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Da biste to izbegli, koristite i druge načine prenosa informacija, na primer putem oblika ili oznake. Na primer, razmotrite korišćenje zelenog znaka potvrde da biste označili uspeh, a crvenog znaka X da biste označili neuspeh, umesto zelenog i crvenog senčenja.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u beležnicama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju slabovidim osobama da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Način na koji osobe koje imaju disleksiju opažaju tekst otežava im da razlikuju slova i reči. Na primer, mogu da opaze red teksta koji se sažima sa redom ispod ili susedna slova koja izgledaju kao da su objedinjena.

Više praznih redova ili uzastopnih razmaka može da uspori kretanje pomoću tastature i oteža korišćenje čitača ekrana.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer, da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Napravite dovoljno razmaka između redova i pasusa, ali izbegavajte više od dva razmaka između reči i dva prazna reda između pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To pomaže da se izbegnu nejednaki razmaci između reči, koji mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača ekrana prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove i može da najavi naslov slušaocu. Softver čitača ekrana ljudima omogućava da se kreću po naslovu. Da biste olakšali čitačima ekrana da čitaju beleške, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu OneNote Online.

Pored toga, osobe sa poteškoćama u čitanju kao što je disleksija oslanjaju se na naslove kako bi struktuirale informacije i podelile informacije na delove manjih veličina koje je lakše obraditi.

Kako biste olakšali kretanje, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“.

Koristite naslove da biste organizovali informacije u beleškama u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Čuvajte informacije u jednom okviru za beleške.

U programu OneNote možete da dodate beleške bilo gde na stranici tako što ćete kliknuti i dodati sadržaj. Ovim se kreira novi okvir za beleške.

Čuvanje svih beležaka na stranici u jednom okviru pomaže korisnicima čitača ekrana da čitaju na jednom mestu bez potrebe odlaska na više lokacija na stranici.

Pokušajte da sve informacije na stranici premestite u jedan okvir za beleške. Ako okvir za beleške postane prevelik, možete ga podeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači ekrana se odnose prema okvirima za beleške kao prema „blokovima sadržaja“.)

Koristite jednostavnu strukturu tabele.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Sve tabele koje su kreirane u programu OneNote Online podrazumevano su kreirane sa redom zaglavlja. Da biste dodali zaglavlje tabele koje je uklonjeno, morate da koristite aplikaciju za Windows računare da biste dodali zaglavlje tabele.

Neka audio ili video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha.

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Gde je to moguće, uverite se da su audio i video datoteke dostupne pre nego što ih umetnete u OneNote.

Druga mogućnost je da umetnete dodatnu datoteku u beležnicu da biste obezbedili podršku titlova, natpisa ili video opis.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su fotografije, clip art i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju opis slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku u beležnici i izaberite stavku Uređivanje alternativnog teksta….

 2. Otkucajte opis u polju. Neka bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, kliknite na dugme U redu.

  Dijalog „Alternativni tekst“ za OneNote Online.

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte alternativni tekst u ugrađene datoteke, kao što su materijali, opisa posla ili predlošci izveštaja tako da čitači ekrana mogu da čitaju opis datoteke.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku u beležnici i izaberite stavku Uredi alternativni tekst….

 2. Otkucajte opis datoteke.

  Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke u aplikaciji OneNote Online
 3. Kliknite na dugme U redu kada završite.

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote Online beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dodajte smislenu hipervezu tekstu kako biste obavestili korisnike ka čemu veza vodi.

 1. Izaberite deo teksta kojem želite da dodate hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Veza na traci.

 3. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Prikaži tekst. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Savet: Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Dodajte URL hiperveze u polje Adresa.

  Dijalog „Hiperveza“ za OneNote Online.

 5. Kliknite na dugme Umetni.

Preimenovanje odeljaka

Opisni i ispravno naslovljeni odeljci pomažu korisnicima da pronađu pravi odeljak.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj....

 2. Otkucajte novo ime.

  Opcije preimenovanja odeljka u usluzi OneNote Online

Brisanje odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene odeljke koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši....

  Opcije meni „Brisanje odeljka“ u usluzi OneNote Online.

 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Opisne i ispravno naslovljene stranice pomažu korisnicima da pronađu pravu stranicu.

 1. U beležnici izaberite stranicu koju želite da imenujete ili preimenujete.

 2. Otkucajte ime u red za naslov stranice iznad vremena i datuma.

  Preimenovanje stranice u aplikaciji OneNote Online

Brisanje stranice

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu stranice koju želite da uklonite.

 2. Izaberite stavku Izbriši.

  Brisanje stranice u aplikaciji OneNote Online

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, izaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova ili kurziva.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak možete da izaberete, na primer, veću veličinu fonta i sans-serif tip fonta. Možete koristiti i druge opcije oblikovanja, kao što su podebljani font radi naglašavanja.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Da biste obezbedili da se tekst ispravno prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite postavku Automatska za boje fontova.

 1. Izaberite tekst.

 2. U meniju Početak kliknite na strelicu nadole pored dugmeta „Boja fonta“, a zatim izaberite stavku Automatsko.

  Opcije menija „Boje fontova“ u usluzi OneNote Online.

Primena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova da biste napravili prikaz strukture stranica beležnice za čitače ekrana. Čitači ekrana ne tumače deo teksta sa velikim i podebljanim fontom kao naslov ako se ne primene ugrađeni stilovi.

 1. Izaberite tekst za naslov.

 2. U meniju Početak izaberite stil naslova, kao što je Naslov 2.

  Opcije stilova naslova u usluzi OneNote Online.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite tekst po znakovima za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme „Znakovi za nabrajanje“.

 3. Da biste promenili stil znaka za nabrajanje, kliknite na strelicu nadole pored dugmeta „Znakovi za nabrajanje“.

  Meni sa znakovima za nabrajanje u usluzi OneNote Online.

 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Savet: Koristite tačku ili zarez na kraju svake stavke sa liste da bi čitači ekrana napravili pauzu.

Korišćenje uređenih lista

Kada je to moguće, koristite numerisane liste zato što se one lakše prate od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u beležnici ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme „Numerisanje“.

 3. Da biste promenili stil numerisanja, kliknite na strelicu nadole pored dugmeta „Numerisanje“.

  Opcije menija „Nuemrisana lista“ u usluzi OneNote Online.

 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa da biste poboljšali čitljivost.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme „Poravnavanje pasusa“.

 3. Izaberite željenu opciju.

  Opcije menija „Poravnavanjed pasusa“ u usluzi OneNote Online.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Koristite kontrolor pristupačnosti za pronalaženje problema sa pristupačnošću

Učinite Word dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Outlook e-poštu čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×