Omogućavanje korisnicima da ocene sadržaj

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

Prikazivanje sadržaja zasnovano na ocenama može da pomogne sadržaja čitaoci lako pronađu sadržaj kvaliteta. Ako ste sadržaja menadžer ili autora, ocene mogu pomoći lako videli teme koje se smatraju najpopularnijih tako što ćete čitaoci.

U ovom članku

Pregled

Dodavanje ocena kolone na listu ili biblioteku

Dodavanje ocena kolone tipu sadržaja

Dodavanje ocena rasporeda na stranici objavljivanje stranice

Omogućite ljudima da stopa i prikaz ocene na blogu

Pregled

Kada ocene omogućene, niz zvezde je dostupno za korisnike da biste izabrali da biste primenili njihove ocena.

Ocene sadržaja

Kada korisnik izabere ocenu, to je prosleđen i sa drugim ocene u proseku. Kada se ocene se obrađuju, što obično potrebno nekoliko minuta, ažurirani ocenjivanja će biti prikazana.

Ocena

Ako je funkcija ocenjivanja omogućeno za vašu organizaciju, opcija za Postavke ocena će se pojaviti u postavkama lokacije za listu ili biblioteku. Možete da podesite ocene za liste, biblioteke i tipovima sadržaja, ako imate dozvolu za menjanje liste.

Takođe, možete učiniti ocene kontrole dostupne u rasporedu koje stranice dizajnerima da primenite na SharePoint stranica za objavljivanje, ako imate dozvolu za uređivanje tipove sadržaja i rasporeda na stranici. Raspored na stranici obezbeđuje doslednost neke elemente stranice u slično kao Veb stranice. Možete da omogućite ljudima da stopa objavljene poruke i prikaz ocene na SharePoint blog pomoću Web segmenta.

Predložak lokacije centra za dokumente je već podešen da biste koristili ocene, ako ocene su dostupne. Biblioteka dokumenata već sadrži kolonu ocene, a sadržaj je sortirani po njenom vrednošću ocene u najviši ocenili dokumente Veb segment. Poslovni Wiki predložak je takođe već podešen sa kontrolom ocene na svakoj stranici.

Vrh stranice

Dodavanje ocena kolone na listu ili biblioteku

Kada omogućite ocene za listu ili biblioteku, ocenjivanje (0-5) kolone se dodaje. U nekim tipovima lista, poput kalendara, podrazumevano ne prikazuje kolone, ali korisnicima možete da pristupite ocene putem svojstva stavke liste ili dokumenta.

 1. Ako stranica liste ili biblioteke nije već otvoren, kliknite na ime biblioteke na traci za brzo pokretanje. Ili, izaberite stavku Radnje na lokaciji, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim u odeljku odgovarajuće kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Na traci, uradite nešto od sledećeg:

  • Za listu, u okviru Alatke za listu, kliknite na listu, a zatim u grupi Postavke izaberite stavku Postavke liste .

  • Za biblioteku, u okviru Alatke za biblioteku, izaberite stavku Biblioteka, a zatim u grupi Postavke izaberite stavku Postavke biblioteke .

 3. U okviru Opšte postavke, kliknite na dugme Postavke ocena.

 4. U okviru Dozvoli stavki na ovoj listi da vas procenjuju, kliknite na dugme da.

  Napomene: 

  • Pored koloni ocena (0-5)Broj ocene kolone takođe se dodaje na listi, iako to nije podrazumevano prikazan. Možete da dodate kolonu Broj ocene podrazumevanog ili druge prikaze ili da ga koristite za sortiranje ili filtriranje.

  • Ako ste pomoću upravlja tipove sadržaja rangiranje (0-5) i broj kolona ocene se dodaju svim tipovima sadržaja trenutno u listi ili biblioteci i koloni ocenjivanja se dodaje u podrazumevani prikaz. Ako kasnije dodate druge tipove sadržaja, morate ručno da dodate ocene i broj ocena kolone da biste te tipove sadržaja ili ћeli vratiti ocene postavke stranice sa da izabrana i ponovo kliknite na dugme u redu .

Vrh stranice

Dodavanje ocena kolone tipu sadržaja

Ako na listi ili u biblioteci podržava upravlja tipove sadržaja i ocene su dostupne na vašem serveru, možete dodati ocenjivanja (0-5) i broj ocene kolona određene tipove sadržaja koristi liste ili biblioteke.

Dodavanju ocena određene tipove sadržaja u biblioteci omogućava vam da kontrolišete koje tipove stavki koje korisnici mogu stopa, na osnovu njihove tipa sadržaja. Na primer, možda ćete želeti da biste dozvolili korisnicima da stopa članke, ali ne budžet za dokumente. Da biste dodali ocene svi tipovi sadržaja koji su dodati na listu ili biblioteku, koristite proceduru za dodavanje ocenjivanja kolone na listu ili biblioteku umesto toga tako da ne morate da uredite svaki tip sadržaja.

Da biste dodali ocene tipa sadržaja u određenoj listi ili biblioteci, tip sadržaja prvo mora biti dodat na listu ili biblioteku. Ova procedura menja samo tipovi sadržaja na trenutnoj listi ili u biblioteci. Nadređeni tip sadržaja lokacije za tip sadržaja liste neće biti ažurirana sa promenama.

 1. Idite na listu ili biblioteku u kojoj želite da dodate ocene za tip sadržaja liste. Ako stranica liste ili biblioteke nije već otvoren, kliknite na ime biblioteke na traci za brzo pokretanje. Ili, izaberite stavku Radnje na lokaciji, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim u odeljku odgovarajuće kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Uradite sledeće:

 3. Ako radite na listi, izaberite karticu Lista , a zatim kliknite na dugme Postavke liste.

 4. Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 5. U okviru Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Napomena: Ako lista ili biblioteka nije podešena da dozvoljava više tipova sadržaja u postavkama napredne biblioteke, u odeljku tipovi sadržaja se ne pojavljuje na stranici "Prilagođavanje" za listu ili biblioteku.

 6. U okviru koloneizaberite stavku Dodaj iz postojeće lokacije ili liste kolona. Ako već imate omogućen ocene za listu ili biblioteku, ocene kolone će biti navedeni kao opciju za dodavanje tipa sadržaja.

 7. U odeljku Izbor kolona, u grupi Izaberite kolone iz kliknite na strelicu da biste izabrali grupu iz koje želite da dodate kolonu.

 8. U okviru dostupne kolone, kliknite na kolonu za rangiranje (0-5) , a zatim kliknite na dugme Dodaj. Takođe možete da dodate kolonu Broj ocene ako želite da druge osobe vide broj ocenama koji se primenjuju na stavki.

 9. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Možete takođe dodati ocene tipovi sadržaja lokacije, tako da ocene dostupne tipove sadržaja koristi u druge liste ili biblioteke, ako imate dozvole za uređivanje tipova sadržaja lokacije. Pronađite više informacija o upravljanju tipovi sadržaja lokacije u odeljku Takođe pogledajte .

Vrh stranice

Dodavanje ocena rasporeda na stranici objavljivanje stranice

Da biste dodali ocene kontrola rasporeda na stranici, morate da prvo dodate ocene kolonu tipu sadržaja stranice, a zatim uredite raspored na stranici u Microsoft SharePoint Designer 2010 da biste dodali polje page ocene.

Ocene na SharePoint stranici

Ova procedura odnosi se na objavljivanje stranice samo i kompatibilna sa SharePoint programu za dizajniranje, kao što je Microsoft SharePoint Designer. Morate imati dozvolu za uređivanje tipove sadržaja da biste koristili SharePoint Designer 2010 da biste prilagodili stranice.

Zatim je dostupna na stranicama na osnovu rasporeda ocene kontrola. Pomoću rasporeda na stranici osigurava da dele slične stranice neke dosledne elemente i dizajn.

Ako želite da ocene kontrola bi bio dostupan za sve tipove stranica, možete da dodate ocenjivanja kolona u nadređeni tip sadržaja stranice. Da učinite ocene kontrole samo određeni tip rasporeda, kao što su članci, dodajte kolonu u tip sadržaja za rasporeda na određenoj stranici.

 1. Na najvišem nivou kolekcije lokacija, izaberite stavku Radnje na lokaciji, a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U okviru galerijeizaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

 3. Uradite sledeće:

  • Dostupnost ocene za sve stranice tipove sadržaja, u okviru Objavljivanje tipova sadržaja, izaberite stavku stranica.

  • Dostupnosti ocene za određeni tip rasporeda na stranici, u okviru Podaci o tipovima sadržaja, izaberite stavku raspored na stranici koju želite da promenite. Na primer, da biste ocene za članke, kliknite na dugme članak.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja, kao što je stranica da biste ga otvorili.

 5. U odeljku kolone izaberite stavku Dodaj iz postojećih kolona lokacije.

 6. Izaberite kolone iz liste, kliknite na dugme ocene. Takođe možete da se krećete direktno na kolone koje želite.

 7. Izaberite ocenjivanje 0-5i kliknite na dugme Dodaj. Takođe možete da dodate kolonu Broj ocene ako želite da korisnici vide broj osoba koje ocenili stranice.

 8. U okviru da ažurirate sve tipove sadržaja nasleđuju iz ovog tipa, navedite da li želite da ažurirate sve tipove sadržaja podređene, a zatim kliknite na dugme u redu.

 9. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 10. U odeljku Galerije kliknite na vezu Master strane i rasporedi na stranicama.

 11. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke raspored na stranici koju želite da dodate ocene, kao što su Članak levo.

 12. Kliknite na strelicu pored imena raspored i kliknite na dugme Uredi u programu Microsoft SharePoint Designer.

 13. Kliknite na stranici gde želite da umetnete kontrolu ocene. Na traci, kliknite na dugme Umetni, u grupi kontrole kliknite na dugme SharePoint i zatim kliknite na dugme Prikaži okvira sa alatkama.

 14. Otvorite odeljak s Polja stranice, izaberite polje ocenjivanja (0-5) , a zatim je prevucite na mesto koje želite na stranici. Polje stranice

 15. Izvršite sve druge promene na stranicu, sačuvajte ga i prijavite. Prilikom kreiranja nove stranice na osnovu rasporeda ili da dodate ovaj raspored postojeće stranice, ocene kontrole će biti na stranici.

Vrh stranice

Omogućite ljudima da stopa i prikaz ocene na blogu

Veb segment možete dodati blog koji prikazuje prikaza u kojoj osobe mogu da ocenite vaše objavljene poruke i prikaz ocene drugih osoba.

Ocene za blog

Da biste koristili ovu proceduru, morate imati dozvole da biste izmenili lokaciji bloga i na listi poruka na blogu, kao i da kreirate javne prikaze. Ocene takođe moraju da budu dostupni na serveru. Više informacija potražite u članku osobe zaduženi za vašu lokaciju.

 1. Na lokaciji bloga, u okviru Alatke za Blog, izaberite stavku Upravljanje objavljenim porukama.

 2. U okviru Alatke za listu, kliknite na listu, a zatim u grupi Postavke izaberite stavku Postavke liste .

 3. U okviru Opšte postavke, kliknite na dugme Postavke ocena.

 4. U okviru Dozvoli stavki na ovoj listi da vas procenjuju, kliknite na dugme da, a zatim kliknite na dugme u redu.

 5. Na gornjoj sa putanjom ili leve navigacije, kliknite na dugme Objavi da biste se vratili na listu objava.

 6. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka , a zatim kliknite na dugme kreiraj prikaz.

 7. Kliknite na standardni prikaz. Ako Kreirate prikaz onemogućena, možda nemate neophodne dozvole za kreiranje lični ili javni prikaz.

 8. Kliknite na standardni prikaz.

 9. U polje Ime prikaza unesite ime za prikaz, kao što su ocene. Ostavite ovo proverite podrazumevani prikaz potvrditi izbor.

 10. U odeljku Korisnici , u okviru Vrikaži korisnika lokacije, izaberite stavku Kreiranje ličnog prikaza ili Kreiraj javni prikaz. Ako je stavka Kreiraj javni prikaz onemogućena, možda nemate neophodne dozvole za kreiranje javnog prikaza za ovu listu ili biblioteku.

 11. U odeljku kolone izaberite kolone koje želite u prikazu i opozovite izbor kolone koje ne želite. Da biste prikazali poruke na ime i ocenjivanja, na primer, izaberite naslov i ocenjivanja (0-5) kolona. Možete da dodate druge kolone koje želite, kao što su # komentara.

 12. Pored izabrane kolone, sa padajuće liste, izaberite stavku redosled kolona u prikazu.

 13. U odeljku Sortiranje izaberite Kreirano, i zatim kliknite na dugme Prikaži stavke po opadajućem redosledu. Ova postavka će se prikazati najnovije objavljene poruke prvo na listi, ali možete da prilagodite ovu postavku, kao što je sortiranje po najviše ocenjeni objavljene poruke.

 14. U okviru Tabelarnog prikaza, opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli pojedinačnu stavku poljima za potvrdu .

 15. U okviru Stavke ograničenje, otkucajte koliko objavljene poruke koje želite da prikažete. Na primer, samo možda želite da prikažete 5-10 objave ako imate nekoliko drugih stavki za prikazivanje na stranicu bloga.

 16. Ako ne želite da pregledate stranice sa starije objave iz unutar ovaj Web segmenta osobe, kliknite na dugme Ograniči ukupan broj stavki dobija. Ova postavka sprečava prikazivanje ispod ocenjeni objave pregledanja strelice.

 17. Kliknite na dugme u redu da biste kreirali prikaz, a zatim kliknite na ime bloga u navigaciji da biste se vratili na matičnu stranicu bloga.

 18. Kliknite na dugme Radnje lokacijes i izaberite stavku Uredi stranicu.

 19. Uradite sledeće:

  • Kliknite na dugme Dodaj Veb segment u zonu koju želite da je postavite.

  • Kliknite na stranici gde želite da umetnete ocene Veb segment. Na primer, možda ćete želeti da biste postavili sa desne strane vaše objavljene poruke. Na traci izaberite karticu Umetanje, a zatim kliknite na dugme Veb segment.

 20. U okviru kategorijeizaberite stavku liste i biblioteke, u okviru Veb segmenti izaberite stavku objavljene porukei zatim kliknite na dugme Dodaj. Novi Web segment se pojavljuje na stranici.

 21. Da biste se prebacili u prikaz ocene koju ste kreirali, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Uredi Veb segment. Pojavljuje se okno sa alatkama konfiguracije.

 22. U okviru Izabrani prikaz, kliknite na prikaz ocene koju ste upravo kreirali.

 23. U okviru izgled, otkucajte ime za Veb segment, kao što je stopa nedavno objavljenih poruka.

 24. Izvršite ostale izmene koje želite i kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×