Office 365 opsezi URL i IP adresa

Rezime:    Office 365 zahteva vezu sa internetom. Dolenavedene krajnje tačke treba da budu dostupne klijentima koji koriste Office 365 planove, uključujući oblak zajednice državnih institucija (GCC).

Napomena: Microsoft razvija veb-uslugu zasnovanu na stilu REST za IP adrese i FQDN stavke na ovoj stranici. Ova nova usluga će vam pomoći da konfigurišete i ažurirate uređaje perimetarske mreže kao što su zaštitni zidovi i proxy serveri. Možete da preuzmete listu krajnjih tačaka, trenutnu verziju liste ili određene promene. Usluga će vremenom zameniti XML dokument, RSS feed, IP adrese i FQDN stavke na ovoj stranici. Da biste isprobali ovu novu uslugu, idite na stranicu Veb usluga.

Office 365 Širom sveta (+GCC) | Office 365 kojim upravlja 21 Vianet | Office 365 Germany | Office 365 U.S. Government DoD | Office 365 U.S. Government GCC High |

Poslednji put ažurirano: 2.7.2018. – RSS Pretplata na evidenciju promena

Preuzimanje: sva potrebna i opcionalna odredišta u jednoj XML oblikovanoj listi.

Koristite: naše proxy PAC datoteke

Počnite sa upravljanjem Office 365 krajnjim tačkama da biste razumeli naše preporuke. Osim hitnih promena, krajnje tačke se ažuriraju na kraju svakog meseca.

Pročitajte uvod u svaku uslugu za više informacija. Džoker znakovi predstavljaju sve nivoe ispod osnovnog domena i koristimo tekst Ne postoji kada informacije nisu dostupne. Odredišta su navedena sa tekstom Samo FQDN/domen, Samo CIDR prefiksi, odnosno sa parom FQDN-ova koji predstavljaju određene CIDR prefikse uz informacije o portu. Koristite naše PAC datoteke za primenu dolenavedenih principa.

 • Zaobiđite proxy za sve uparene FQDN/CIDR i odredišta Samo CIDR prefiks, na primer, redovi 2 i 3 na portalu i deljenim stavkama.

 • Zaobiđite proxy ili uklonite usluge ispitivanja, potvrde identiteta, pronalaženja reputacije za sve FQDN-ove koji su označeni kao obavezni bez CIDR prefiksa, na primer, red 5 na portalu i deljenim stavkama.

 • Za sve preostale opcionalne FQDN-ove, džoker znakove, DNS, CDN, CRL ili druga neobjavljena odredišta koja zahtevaju Office 365 usluge, uverite se da klijenti mogu da im pristupe preko interneta.

Dostupno preko interneta i ExpressRoute kola: deljene usluge | potvrda identiteta | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | Microsoft Teams | SharePoint Online i OneDrive | OneNote | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Dostupno samo preko internet kola: Office 365 Video i Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office klijenti | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

Office 365 portal i deljene stavke

Funkcionisanje svake Office 365 usluge zavisi od potrebnih krajnjih tačaka na Office 365 portalu i deljenim stavkama i od odeljaka za Office 365 potvrdu identiteta i identitet. Da biste koristili Office 365 usluge, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u dolenavedenoj tabeli.

Portal i deljeni FQDN-ovi

Deljene Office 365 usluge se zahtevaju iz pregledača, klijenata i servera i one zahtevaju potvrdu identiteta korisnika. Odredišta sa oznakom da u koloni ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice se reklamiraju putem usluge ExpressRoute i interneta.

Red

Namena

Odredište

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

CIDR adresa

Port

1

Obavezno: Izlazne internet tačke i DNS razrešavanje što je moguće bliže korisniku. Uverite se da su javni resursi kao što su liste opozvanih certifikata pristupačne.

Pogledajte poznate CRL-ove vrhovnog certifikata u dolenavedenoj tabeli. i Office 365 lance certifikata za više informacija.

ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

2

Obavezno: Office 365 portal

*.office365.com

ne2

portal i deljeni IP opsezi

TCP 443

3

Obavezno: Office 365 portal i deljena infrastruktura (uključujući Cloud App Security)

*.portal.cloudappsecurity.com
*.us.portal.cloudappsecurity.com
*.eu.portal.cloudappsecurity.com
*.eu2.portal.cloudappsecurity.com
*.us2.portal.cloudappsecurity.com
*.us3.portal.cloudappsecurity.com
account.office.net
admin.microsoft.com
home.office.com
portal.office.com
www.office.com

da

portal i deljeni IP opsezi i Exchange Online IP opsezi.

TCP 443

4

Obavezno: Office 365 Aria usluga (koristi se uz Skype za posao Online, Microsoft Teams, StaffHub, aplikaciju Outlook i druge usluge).

*.aria.microsoft.com
browser.pipe.aria.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com

da

IP opsezi usluge Skype za posao.

TCP 443

5

Obavezno: Office 365 portal (uključujući deljenu telemetriju)

portal.microsoftonline.com
nexus.officeapps.live.com
nexusrules.officeapps.live.com

da

portal i deljeni IP opsezi – IP adrese samo na internetu.

TCP 443

6

Obavezno: deljena infrastruktura, pomoć i CDN-ovi

amp.azure.net
*.o365weve.com
auth.gfx.ms
appsforoffice.microsoft.com
assets.onestore.ms
az826701.vo.msecnd.net
c.microsoft.com
c1.microsoft.com
client.hip.live.com
contentstorage.osi.office.net
dgps.support.microsoft.com

docs.microsoft.com
groupsapi-prod.outlookgroups.ms
groupsapi2-prod.outlookgroups.ms
groupsapi3-prod.outlookgroups.ms
groupsapi4-prod.outlookgroups.ms
msdn.microsoft.com
platform.linkedin.com
products.office.com
prod.msocdn.com
r1.res.office365.com
r4.res.office365.com
res.delve.office.com
shellprod.msocdn.com
support.content.office.net
support.microsoft.com
support.office.com
technet.microsoft.com
templates.office.com
video.osi.office.net
videocontent.osi.office.net
videoplayercdn.osi.office.net

ne

Nije primenljivo

TCP 443

7

Obavezno: Centar za bezbednost i usaglašenost, uključujući API-je nadzora i Napredno e-otkrivanje

*.manage.office.com
*.protection.office.com
protection.office.com

da

portal i deljeni IP opsezi

TCP 443

8

Opcionalno: Uvoz PST i izvoz e-otkrivanja centra za bezbednost i usaglašenost

*.blob.core.windows.net

ne

Nije primenljivo

TCP 443

9

Opcionalno: Integracija nezavisnih proizvođača sa sistemom Office (uključujući CDN-ove)

*.helpshift.com
*.localytics.com
analytics.localytics.com
api.localytics.com
connect.facebook.net
firstpartyapps.oaspapps.com
outlook.uservoice.com
prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net
rink.hockeyapp.net
sdk.hockeyapp.net
telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com
web.localytics.com
webanalytics.localytics.com
wus-firstpartyapps.oaspapps.com

ne

Nije primenljivo

TCP 443

10

Opcionalno: Neke funkcije usluge Office 365 zahtevaju krajnje tačke u tim domenima. (uključujući CDN-ove)

Napomena: Mnogi određeni FQDN-ovi u okviru ovih džokera objavljeni su nedavno jer radimo na tome da uklonimo ili bolje objasnimo uputstva u vezi sa tim džokerima.

*.microsoft.com
*.msocdn.com
*.office.com
*.office.net
*.onmicrosoft.com

ne2

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

11

Opcionalno: Microsoft Azure RemoteApp

liverdcxstorage.blob.core.windowsazure.com
telemetry.remoteapp.windowsazure.com
vortex.data.microsoft.com
www.remoteapp.windowsazure.com

ne

Nije primenljivo

TCP 443

12

Opcionalno:

*.blob.core.windows.net
*.hockeyapp.net
*.sharepointonline.com
*.staffhub.office.com
api.office.com
enterpriseregistration.windows.net
dc.applicationinsights.microsoft.com
dc.services.visualstudio.com
forms.microsoft.com
forms.office.com
graph.windows.net
manage.office.com
mem.gfx.ms
office365servicehealthcommunications.cloudapp.net
securescore.office.com
signup.microsoft.com
staffhub.ms
staffhubweb.azureedge.net
staffhub.office.com
staffhub.uservoice.com
weu-000.forms.osi.office.net
wus-000.forms.osi.office.net
neu-000.forms.osi.office.net
eus2-000.forms.osi.office.net
ea-000.forms.osi.office.net
watson.telemetry.microsoft.com
wu.client.hip.live.com

ne

Nije primenljivo

TCP 443

13

Opcionalno: Usluga uvoza za PST i unošenje datoteka

dodatne zahteve potražite u članku Usluga uvoza.

14

Opcionalno: Remote Connectivity Analyzer – Pokrenite testove povezivanja.

testconnectivity.microsoft.com

ne

13.67.59.89/32
40.69.150.142/32
40.85.91.8/32
104.211.54.99/32
104.211.54.134/32

TCP 80 i 443

15

Opcionalno: Remote Connectivity Analyzer – Izvršavanje testova koje je izabrao klijent.

izvor mrežnog zahteva: testconnectivity.microsoft.com

lokalni sistemi za e-poštu i saradnju.

ne

klijentski IP opsezi

80, 443, 25, POP3 na (110, 995 ili prilagođeno), IMAP4 na (143, 993 ili prilagođeno)

16

Opcionalno: Microsoft pomoćnik za podršku i oporavak za Office 365 – proverite valjanost akreditiva korisnika za jedinstveno prijavljivanje. Izvor:

 • o365diagnosticsbasic-eus.cloudapp.net (104.211.54.99)

 • o365diagnosticworker-eus.cloudapp.net (104.211.54.134)

lokalni STS

ne

klijentski IP opsezi

može da konfiguriše klijent. Obično TCP 443

17

Office 365 portal i deljena infrastruktura (uključujući Delve)

agent.office.net
apc.delve.office.com
aus.delve.office.com
can.delve.office.com
delve.office.com
eur.delve.office.com
gbr.delve.office.com
ind.delve.office.com
jpn.delve.office.com
kor.delve.office.com
lam.delve.office.com
nam.delve.office.com
suite.office.net
webshell.suite.office.com

da

Office Online IP opsezi

TCP 443

1Imajte na umu da nalozi na računaru neće raditi sa proxy serverima koji zahtevaju izlaznu potvrdu identiteta.

2 Postoje određeni podređeni FQDN-ovi u okviru ovog domena, koji su dostupni u usluzi ExpressRoute. Saznajte više u odeljku Izbor aplikacija i funkcija koje se usmeravaju putem usluge ExpressRoute.

Napomena: Domeni i čvorovi koje džokeri kao što su *.office365.com i *.portal.cloudappsecurity.com predstavljaju su lista domena aplikacija, funkcionalnih i regionalnih domena i čvorova korišćenih za Office 365 paket. Neki se dinamički dodeljuju, a svi ovi poddomeni i čvorovi su podložni promeni kad god se usluga poboljša. Drugi džokeri kao što su *.office.com, *.office.net, *.onmicrosoft.com, *.microsoft.com i *.msocdn.com se koriste za hvatanje dugačke liste deljenih Microsoft usluga na koje se Office 365 povremeno oslanja i mogu se tretirati kao opšti internet saobraćaj u kom nije definisan neki određeni FQDN. Džokeri korišćeni u usluzi Naprednog e-otkrivanja kao što su equivioprod*.cloudapp.net i zoom-cs-prod*.cloudapp.net predstavljaju dugačku listu FQDN-ova kao što je equivioprod-4.cloudapp.net.

Office 365 portal i deljene IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

Office 365 portal i deljene IPv4 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

Office 365 portal i deljene IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.71.151.88/32
13.76.138.63/32
13.78.120.69/32
13.78.120.70/32
13.78.120.99/32
13.78.120.159/32
13.80.22.71/32
13.80.125.22/32
13.84.178.101/32
13.84.218.185/32
13.84.219.100/32
13.84.222.249/32
13.87.36.128/32
13.88.17.54/32
13.91.91.243/32
13.92.181.66/32
13.92.236.241/32
13.93.164.45/32
13.95.29.177/32
13.95.30.46/32
13.107.6.156/31
13.107.7.190/31
13.107.9.156/31
23.96.241.70/32
23.96.251.50/32
23.96.253.65/32
23.97.78.94/32
23.102.232.134/32
40.69.185.117/32
40.76.54.117/32
40.81.156.153/32
40.81.156.154/32
40.81.156.155/32
40.81.156.156/32
40.83.120.174/32
40.83.127.89/32
40.83.185.155/32
40.84.2.83/32
40.84.4.93/32
40.84.4.119/32
40.84.145.72/32
40.90.218.196/32
40.90.218.197/32
40.90.218.198/32
40.90.218.203/32
40.112.144.173/32
40.112.145.113/32
40.113.91.234/32
40.117.229.133/32
40.117.229.194/32
40.124.8.53/32
51.142.213.184/32
52.163.93.38/32
52.164.121.65/32
52.164.124.124/32
52.164.127.6/32
52.168.128.89/32
52.168.177.42/32
52.174.56.180/32
52.178.144.25/32
52.178.146.67/32
52.178.147.210/32
52.183.75.62/32
52.184.165.82/32
52.187.78.144/32
52.225.223.43/32
52.233.242.192/32
65.52.220.46/32
65.55.239.168/32
94.245.117.53/32
104.40.178.127/32
104.40.179.160/32
104.40.211.46/32
104.42.225.143/32
104.42.230.91/32
104.43.21.58/32
104.214.107.57/32
104.214.144.62/32
104.214.146.199/32
104.215.28.42/32
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.227.192/26
168.61.149.234/32
168.62.104.83/32
168.62.106.224/32
168.63.92.133/32
207.46.73.250/32
207.46.140.244/32
207.46.141.38/32
207.46.216.54/32
13.64.196.27/32
13.64.198.19/32
13.64.198.97/32
13.64.199.41/32
13.67.59.89/32
13.76.218.117/32
13.76.219.191/32
13.76.219.210/32
13.91.61.249/32
13.91.98.185/32
13.93.216.68/32
13.93.233.42/32
23.97.61.137/32
23.97.150.21/32
23.97.209.97/32
23.99.109.44/32
23.99.109.64/32
23.99.116.116/32
23.99.121.207/32
23.100.86.91/32
23.101.14.229/32
23.101.30.126/32
23.102.4.253/32
40.69.150.142/32
40.76.1.176/32
40.76.8.142/32
40.76.12.4/32
40.76.12.162/32
40.85.91.8/32
40.113.8.255/32
40.113.10.78/32
40.113.11.93/32
40.113.14.159/32
40.117.144.240/32
40.117.151.29/32
40.118.211.172/32
40.121.144.182/32
40.122.168.103/32
65.52.148.27/32
65.52.160.218/32
65.52.184.75/32
65.52.196.64/32
70.37.97.234/32
94.245.108.85/32
104.41.207.73/32
104.42.231.28/32
104.43.140.223/32
104.45.11.195/32
104.46.38.64/32
104.46.50.125/32
104.209.35.177/32
104.211.54.99/32
104.211.54.134/32
104.215.146.200/32
104.215.198.144/32
111.221.111.196/32
157.55.177.39/32
157.55.184.223/32
168.61.146.25/32
168.61.149.17/32
168.61.170.80/32
168.61.172.71/32
168.62.43.8/32
168.63.18.79/32
168.63.29.74/32
168.63.100.61/32
191.237.218.239/32
207.46.134.255/32
207.46.153.155/32
2603:1020:0:7::4e1/128
2603:1020:200::682f:a1d8/128
2603:1020:201:a::2b1/128
2603:1020:201::3c4/128
2603:1020:201::5f2/128
2603:1020:300::33/128
2603:1020:400::26/128
2603:1030:603::3c9/128
2603:1030:603::6a/128
2603:1030:603::72/128
2603:1030:a02::118/128
2603:1030:a02::367/128
2603:1040:200::111/128
2603:1040:200::325/128
2603:1040:400::2f4/128
2603:1040:400::5d/128
2603:1040:400::5e/128
2603:1040:400::7b/128
2603:1040:401::57/128
2603:1040:401::c/128
2603:1040:601::1e7/128
2603:1040:601::2f/128
2603:1040:601::36c/128
2603:1040:601::4e/128
2801:80:1d0:1c00::/64
2a01:111:2003::/48
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:202c::/48
2a01:111:202e::/48
2a01:111:202e::190/128
2a01:111:202e::191/128
2a01:111:202e::156/128
2a01:111:202d::/48
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:f100:1002::4134:c0cb/128
2a01:111:f100:1002::4134:c440/128
2a01:111:f100:1002::4134:d93c/128
2a01:111:f100:1002::4134:d9ee/128
2a01:111:f100:1003::4134:36d5/128
2a01:111:f100:1004::4134:f0c8/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c33/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d11/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d43/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d98/128
2a01:111:f100:2002::8975:2db9/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cbc/128
2a01:111:f100:3002::8987:320c/128
2a01:111:f100:3002::8987:342a/128
2a01:111:f100:3002::8987:3552/128
2a01:111:f100:3002::8987:358e/128
2a01:111:f100:4001::4625:609b/128
2a01:111:f100:4001::4625:61ea/128
2a01:111:f100:4001::4625:a065/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a248/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b4/128
2a01:111:f100:4002::9d37:c021/128
2a01:111:f100:4002::9d37:c08f/128
2a01:111:f100:6000::4134:a2af/128
2a01:111:f100:6000::4134:b0ba/128
2a01:111:f100:6000::4134:b84b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:50bb/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:682b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:699d/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b20/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b76/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cac/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6fc4/128
2a01:111:f100:8000::4134:902e/128
2a01:111:f100:8000::4134:941b/128
2a01:111:f100:8001::d5c7:8077/128
2a01:111:f100:9001::1761:91cb/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:581c/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:6c55/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6095/128
2a01:111:f100:a001::a83f:5c85/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8aa2/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c89/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cb8/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8deb/128
2a01:111:f102:8001::1761:4237/128
2a01:111:f102:8001::1761:4daf/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8a/128
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:1000::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1801::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2a01:111:f406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2a01:111:f406:c00::/64

Krajnje tačke navedene u ovom odeljku potrebne su ako koristite Azure Rights Management. Zahtevi potiču iz pregledača, klijenata i servera i zahtevaju potvrdu identiteta korisnika. Pored gorenavedenih FQDN-ova, CDN-ova i telemetrije za ceo programski paket, moraćete da dodate i ove krajnje tačke. Azure RMS zahteva port 443 za celokupnu komunikaciju, ne oslanja se na CDN-ove, nema nijednu objavljenu IP adresu i nije dostupan putem usluge ExpressRoute za Office 365.

Dodatne mrežne zahteve potražite u odeljku Zahtevi infrastrukture zaštitnih zidova i mrežne infrastrukture za Azure Information Protection.

Red

Namena

Odredište

1

Obavezno: usluge za ceo programski paket

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Azure Rights Management (RMS)

*.aadrm.com
*.azurerms.com
ecn.dev.virtualearth.net

3

Opcionalno: Azure Rights Management (RMS)

*.cloudapp.net1

4

Opcionalno: Rights Management konektor

Izvor zahteva na mreži: Lokalni server

1Samo za klijente koji koriste Azure Rights Management Office 2010.

Napomena: Domeni i čvorovi koje džokeri kao što su *.aadrm.com & *.azurerms.com predstavljaju su lista domena aplikacija, funkcionalnih i regionalnih domena i čvorova korišćenih za funkcionalnost upravljanja pravima. Neki se dinamički dodeljuju, a svi ovi poddomeni i čvorovi su podložni promeni kad god se usluga poboljša.

Pogledajte naš članak o Office 365 lancu certifikata za detaljniji prikaz lanaca certifikata uključujući p7b koji se može preuzeti.

Office 365 Liste opozvanih certifikata (osnovne URL adrese)

*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Internet i ER pristupačne: deljene usluge | potvrda identiteta | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | Microsoft Teams | SharePoint Online i OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internet pristupačne: Office 365 Video i Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office klijenti | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Nazad na vrh>

Office 365 potvrda identiteta i identitet

Svaka Office 365 usluga zavisi od obaveznih krajnjih tačaka na Office 365 portalu i deljenim stavkama i odeljaka Office 365 potvrde identiteta i identiteta da bi funkcionisala. Da biste koristili Office 365 usluge, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u dolenavedenoj tabeli. Ako organizacija koristi Azure AD Connect AAD Connect, AD FS ili Multi-Factor Authentication, pronaći ćete povezane krajnje tačke u nastavku. Radi pogodnosti, sve IP adrese unete direktno u kolonu „IP adresa odredišta“ navedene su i u tabelama sa IP adresama i XML datoteci.

FQDN-ovi za potvrdu identiteta i identitet

Ako sa primenom koristite Active Directory usluge za ujedinjavanje (AD FS), možete da koristite i AD FS smernice za klijentski pristup sa sistemom Windows Server 2012 R2 ili smernice za klijentski pristup sa uslugom AD FS 2.0 da biste dodatno ograničili i kontrolisali pristup usluzi Office 365. Odredišta sa oznakom da u koloni ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice se reklamiraju putem usluge ExpressRoute i interneta.

FQDN secure.aadcdn.microsoftonline-p.com treba da bude u zoni pouzdanih sajtova pregledača IE vašeg klijenta da bi funkcionisao.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

CIDR adresa

Port

1

Liste opozvanih certifikata: Liste opozvanih certifikata

pogledajte dobro poznate CRL-ove vrhovnog certifikata.

2

Obavezno: potvrda identiteta i identitet

klijent ili server / prijavljeni korisnik

api.login.microsoftonline.com
api.passwordreset.microsoftonline.com
autologon.microsoftazuread-sso.com
becws.microsoftonline.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
companymanager.microsoftonline.com
device.login.microsoftonline.com
hip.microsoftonline-p.net
hipservice.microsoftonline.com
login.microsoft.com
login.microsoftonline.com
logincert.microsoftonline.com
loginex.microsoftonline.com
login-us.microsoftonline.com
login.microsoftonline-p.com
login.windows.net
nexus.microsoftonline-p.com
passwordreset.microsoftonline.com
provisioningapi.microsoftonline.com
stamp2.login.microsoftonline.com
*.msappproxy.net

da

Potvrda identiteta i Identity IP opsezi

TCP 80 i 443

3

Obavezno: potvrda identiteta i identitet

klijent ili server / prijavljeni korisnik

ccs.login.microsoftonline.com
ccs-sdf.login.microsoftonline.com

da

Exchange Online IP opsezi

TCP 80 i 443

4

Obavezno: potvrda identiteta i identitet

klijent ili server / prijavljeni korisnik

accounts.accesscontrol.windows.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

ne

Nije primenljivo

TCP 443

5

Opcionalno: Zastareli/privremeni FQDN-ovi (uključujući CDN-ove)

klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.msecnd.net
*.microsoftonline.com
*.microsoftonline-p.com
*.microsoftonline-p.net
*.windows.net

ne

Nije primenljivo

TCP 443

6

Obavezno: Višestruka potvrda identiteta (MFA)

klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.phonefactor.net
account.activedirectory.windowsazure.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

ne

70.37.154.128/25

TCP 443

7

Opcionalno: Azure AD Connect i DirSync

Azure AD Connect server | Nalog za uslugu

adminwebservice.microsoftonline.com
login.windows.net
provisioningapi.microsoftonline.com

da

Potvrda identiteta i Identity IP opsezi

TCP 443

8

Opcionalno: Azure AD Connect i DirSync

Azure AD Connect server | Nalog za uslugu

*.microsoftonline.com
mscrl.microsoft.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

9

Opcionalno: Azure AD Connect (sa SSO opcijom) – WinRM i udaljeni powershell

klijent ili server / prijavljeni korisnik

klijentsko STS okruženje (AD FS Server i AD FS Proxy) | Portovi TCP 80 i 443

ne

klijentsko okruženje

TCP 80 i 443

10

Opcionalno: STS kao što su AD FS Proxy serveri (samo za spoljne klijente)

klijent ili server / ne postoji

klijentski STS (kao što je AD FS Proxy) | Portovi TCP 443 ili TCP 49443 sa klijentskim TLS-om

ne

klijentsko okruženje

TCP 443 ili TCP 49443 sa klijentskim TLS-om

11

Opcionalno: AD FS Proxy serveri (samo za spoljne klijente)

klijentski AD FS Proxy (WAP) | Ne postoji

klijentski AD FS Server (FS) | Port TCP 443

ne

klijentsko okruženje

TCP 443

12

Opcionalno: Azure AD Connect Health (uključujući CDN-ove)

*.servicebus.windows.net koristi TCP 5671 (Ako je 5671 blokiran, agent koristi 443, ali se preporučuje upotreba 5671.)

Azure AD Connect Health server | Nalog za uslugu

*.adhybridhealth.azure.com
*.blob.core.windows.net
*.table.core.windows.net
*.queue.core.windows.net
*.servicebus.windows.net
management.azure.com
policykeyservice.dc.ad.msft.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

ne

Nije primenljivo

TCP 443

13

Opcionalno: Azure AD Connect Health

Azure AD Connect Health server | Nalog za uslugu

login.microsoftonline.com
login.windows.net

da

Potvrda identiteta i Identity IP opsezi

TCP 443

14

Obavezno: potvrda identiteta i identitet za Graph

klijent ili server/prijavljeni korisnik

graph.microsoft.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

Napomena: Pod-FQDN login.windows.net je objavljen preko Expressroute i uključena u office 365 BGP zajednice. Imajte na umu i da nalozi na računaru neće raditi sa proxy serverima koji zahtevaju izlaznu potvrdu identiteta.

Office 365 IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute za potvrdu identiteta i identitet

Office 365 IPv6 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute za potvrdu identiteta i identitet

13.67.50.224/29
13.71.201.64/26
13.106.4.128/25
13.75.48.16/29
13.75.80.16/29
13.106.56.0/25
20.190.128.0/18
23.100.16.168/29
23.100.32.136/29
23.100.64.24/29
23.100.72.32/29
23.100.80.64/29
23.100.88.32/29
23.100.101.112/28
23.100.104.16/28
23.100.112.64/29
23.100.120.64/29
23.101.5.104/29
23.101.144.136/29
23.101.165.168/29
23.101.181.128/29
23.101.210.24/29
23.101.222.240/28
23.101.224.16/29
23.101.226.16/28
40.112.64.16/28
40.113.192.16/29
40.114.120.16/29
40.115.152.16/28
40.127.67.24/29
40.126.0.0/18
52.172.144.16/28
65.52.1.16/29
65.52.193.136/29
65.54.170.128/25
70.37.154.128/25
104.40.240.48/28
104.41.13.120/29
104.41.216.16/28
104.42.72.16/29
104.43.208.16/29
104.43.240.16/29
104.44.218.128/25
104.44.254.128/25
104.44.255.0/25
104.45.0.16/28
104.45.208.104/29
104.46.112.8/29
104.46.224.64/28
104.209.144.16/29
104.210.48.8/29
104.210.83.160/29
104.210.208.16/29
104.211.16.16/29
104.211.48.16/29
104.211.88.16/28
104.211.216.32/27
104.215.96.24/29
104.215.144.64/29
104.215.184.16/29
132.245.165.0/25
134.170.67.0/25
134.170.116.0/25
134.170.165.0/25
134.170.172.128/25
157.55.45.128/25
157.55.59.128/25
157.55.130.0/25
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.227.192/26
157.56.53.128/25
157.56.55.0/25
157.56.58.0/25
157.56.151.0/25
191.232.2.128/25
191.237.248.32/29
191.237.252.192/28

2603:1020:201::4a0/128
2603:1020:201::4a1/128
2603:1020:201::4a2/128
2603:1020:201::4a3/128
2603:1020:201::4a4/128
2603:1020:201::4a5/128
2603:1020:201::4a6/128
2603:1020:201::4a7/128
2603:1020:201::4aa/128
2603:1020:201::581/128
2603:1020:201::583/128
2603:1020:201::584/128
2603:1020:201::586/128
2603:1020:201::588/128
2603:1020:201::589/128
2603:1020:201::58a/128
2603:1020:201::58b/128
2603:1020:201::58c/128
2603:1020:201:2::/64
2603:1020:201:3::/64
2603:1030:7::2c/128
2603:1030:7::2d/128
2603:1030:7::2f/128
2603:1030:7::30/128
2603:1030:7::34/128
2603:1030:7::3f/128
2603:1030:7::40/128
2603:1030:7::41/128
2a01:111:2005:6::/64
2a01:111:f100:1002::4134:d89f/128
2a01:111:f100:1002::4134:d944/128
2a01:111:f100:1002::4134:d95f/128
2a01:111:f100:1002::4134:da55/128
2a01:111:f100:1002::4134:da5c/128
2a01:111:f100:1002::4134:da81/128
2a01:111:f100:1002::4134:dab5/128
2a01:111:f100:1002::4134:daee/128
2a01:111:f100:1002::4134:db2a/128
2a01:111:f100:1002::4134:db60/128
2a01:111:f100:1002::4134:db89/128
2a01:111:f100:1002::4134:dbe7/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2d/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc43/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc6e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dd7a/128
2a01:111:f100:1002::4134:ddcb/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3b/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3f/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c6d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cdd/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cea/128
2a01:111:f100:2002::8975:2ced/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d08/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d19/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d25/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d4d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d6a/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d97/128
2a01:111:f100:2002::8975:2daa/128
2a01:111:f100:2002::8975:2dc7/128
2a01:111:f100:3002::8987:30a0/128
2a01:111:f100:3002::8987:3103/128
2a01:111:f100:3002::8987:3278/128
2a01:111:f100:3002::8987:328f/128
2a01:111:f100:3002::8987:3299/128
2a01:111:f100:3002::8987:3344/128
2a01:111:f100:3002::8987:3396/128
2a01:111:f100:3002::8987:3398/128
2a01:111:f100:3002::8987:33b3/128
2a01:111:f100:3002::8987:33ec/128
2a01:111:f100:3002::8987:34eb/128
2a01:111:f100:3002::8987:34f8/128
2a01:111:f100:3002::8987:353b/128
2a01:111:f100:3002::8987:35b5/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b6/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ba/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4c7/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4cf/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a56f/128
2a01:111:f100:4001::4625:a589/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a44/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b96/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bb6/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6c82/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d1c/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d23/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d50/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a92/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8ab0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b12/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b15/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b3c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b47/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b6c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8beb/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c55/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6d/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6f/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cc0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cdc/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d83/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d96/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8daa/128
2a01:111:f102:8001::1761:4929/128
2a01:111:f102:8001::1761:4948/128
2a01:111:f102:8001::1761:4b83/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f0d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f32/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f64/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4fc0/128
2a01:111:f400::/48
2001:df0:d9:200::/64
2603:1047:100::/64
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:2::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2a01:111:f406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2a01:111:f406:c00::/64

Internet i ER pristupačne: deljene usluge | potvrda identiteta | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | Microsoft Teams | SharePoint Online i OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internet pristupačne: Office 365 Video i Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office klijenti | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Nazad na vrh>

Office Online

Office Online FQDN-ovi

Funkcionisanje svake Office 365 usluge zavisi od potrebnih krajnjih tačaka na Office 365 portalu i deljenim stavkama i od odeljaka za Office 365 potvrdu identiteta i identitet. Da biste koristili Office Online, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u dolenavedenoj tabeli. Odredišta sa oznakom da u koloni ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice se reklamiraju putem usluge ExpressRoute i interneta.

Office Online je dostupan samo u pregledaču i zahteva potvrdu identiteta korisnika putem bilo kog proxy servera. Office Online zahteva samo TCP Port 443. Pored gorenavedenih FQDN-ova, CDN-ova i telemetrije za ceo programski paket, moraćete da dodate i ove krajnje tačke.

Red

Namena

Odredište

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

CIDR adresa

1

Obavezno: usluge za ceo programski paket

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Office Online

*broadcast.officeapps.live.com
*excel.officeapps.live.com
*powerpoint.officeapps.live.com
*view.officeapps.live.com
*visio.officeapps.live.com
*word-edit.officeapps.live.com
*word-view.officeapps.live.com
office.live.com

Takođe pogledajte 8. red tabele da biste videli OneNote FQDN-ove

da

Office Online IP opsezi.

3

Obavezno: Mreža za isporuku sadržaja za Office Web Apps

*.cdn.office.net
contentstorage.osi.office.net

ne

Ne postoji

Napomena: Domeni i čvorovi koji predstavljaju džokere kao što su *visio.officeapps.live.com su lista sa više od 20 regionalnih čvorova. Slično tome, džoker u stavci *.cdn.office.net predstavlja kolekciju domena aplikacija, funkcionalnih i regionalnih domena i čvorova koje koristi samo Office Online. Svi ovi poddomeni i čvorovi su podložni promeni kad god se usluga poboljša.

Office Web Apps IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

Office Web Apps IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.107.6.171/32
13.107.140.6/32
52.108.0.0/14
52.238.106.116/32
52.247.150.191/32
2603:1010:2::cb/128
2603:1010:200::c7/128
2603:1020:200::682f:a0fd/128
2603:1020:201:9::c6/128
2603:1020:600::a1/128
2603:1020:700::a2/128
2603:1020:800:2::6/128
2603:1020:900::8/128
2603:1030:7::749/128
2603:1030:800:5::bfee:ad3c/128
2603:1030:f00::17/128
2603:1030:1000::21a/128
2603:1040:200::4f3/128
2603:1040:401::762/128
2603:1040:601::60f/128
2603:1040:a01::1e/128
2603:1040:c01::28/128
2603:1040:e00:1::2f/128
2603:1040:f00::1f/128
2603:1050:1::cd/128
2620:1ec:90c::6/128
2620:1ec:a92::171/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d79/128
2a01:111:f100:2002::8975:2da8/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cd5/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:88cf/128

Internet i ER pristupačne: deljene usluge | potvrda identiteta | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | Microsoft Teams | SharePoint Online i OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internet pristupačne: Office 365 Video i Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office klijenti | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Nazad na vrh>

Exchange Online

Exchange Online FQDN-ovi

Funkcionisanje svake Office 365 usluge zavisi od potrebnih krajnjih tačaka na Office 365 portalu i deljenim stavkama i od odeljaka za Office 365 potvrdu identiteta i identitet. Da biste koristili Exchange Online, uključujući preuzimanje pošte, aplikaciju OWA, objedinjenu razmenu poruka i tako dalje, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku. Ako organizacija koristi Exchange hibrid ili migrira e-poštu u Office 365, pronaći ćete povezane krajnje tačke u nastavku.

Odredišta sa oznakom da u koloni ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice se reklamiraju putem usluge ExpressRoute i interneta uz izuzetak odredišta *.outlook.com, postoje određeni pod-FQDN-ovi u okviru ovog domena, na primer, CNAME xsi.outlook.com koji upućuje na CDN, koji nemaju objavljene IP adrese i nisu dostupni putem usluge ExpressRoute, postoje drugi poddomeni koji su dostupni u usluzi ExpressRoute, saznajte više u odeljku Donošenje odluke o aplikacijama i funkcijama koje će se usmeravati putem usluge ExpressRoute.

Napomena: Za korisnike koji koriste Exchange Hybrid čarobnjak za konfigurisanje, redovi 7-10 su opcionalni.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

CIDR adresa

Port

1

Obavezno: usluge za ceo programski paket

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: EOP usluge

pročitajte članak Exchange Online Protection (EOP)

3

Obavezno: klijentski SMTP relej

klijentski računar | prijavljeni korisnik

smtp.office365.com

da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 587

4

Obavezno: Exchange Online (uključujući aplikaciju OWA, Outlook, EWS, MRS migracije i tako dalje).

klijent ili lokalni Exchange server | prijavljen na nalog korisnika ili računara

*.outlook.com
*.outlook.office.com
outlook.office365.com
autodiscover-<tenant>.outlook.com

da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 80 i 443

5

Obavezno: Exchange Online CDN-ovi (uključujući OWA, Outlook i tako dalje).

klijent ili server | prijavljeni korisnik

xsi.outlook.com
r1.res.office365.com
r3.res.office365.com
r4.res.office365.com

ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

6

Opcionalno: Exchange Online objedinjena razmena poruka/SBC integracija.

lokalni kontroler granica sesije

*.um.outlook.com

ne

65.55.94.0/25  
207.46.198.0/25 
213.199.177.0/26  
157.55.9.128/25 
111.221.66.0/25 
207.46.58.128/25

Napomena: Ove IP adrese su obezbeđene u informativne svrhe i nisu uključene u XML.

Bilo koji TCP/UDP

(Dvosmerni za ulaz, pozive, MWI)

7

Opcionalno: Exchange hibrid funkcije istovremenog postojanja kao što je deljenje statusa zauzetosti.

Exchange Online IP opsezi | Ne postoji

lokalni Exchange za klijente

da

IP adresa klijenta

TCP 443

8

Opcionalno: Proxy potvrda identiteta Exchange hibrida

Exchange Online IP opsezi | Ne postoji

lokalni STS klijenta

da

IP adresa klijenta

TCP 443 (+ TCP 49443 za potvrdu identiteta zasnovanu na certifikatu)

9

Opcionalno: Koristi se za konfigurisanje Exchange hibrida pomoću Exchange čarobnjaka za konfiguraciju hibridne primene.

Napomena: Ove krajnje tačke su potrebne samo za konfigurisanje Exchange hibrida. Redovi od 8. do 10. opisuju tekući saobraćaj.

postojeća Exchange usluga | Ne postoji

*.store.core.windows.net
asl.configure.office.com
mshrcstorageprod.blob.core.windows.net
tds.configure.office.com

Pogledajte http://Aka.ms/hybridwizard. Za rano usvajanje (TAP) pogledajte http://aka.ms/tapHCW.

ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

10

Opcionalno: Koristi se za konfigurisanje Exchange hibrida pomoću Exchange čarobnjaka za konfiguraciju hibridne primene.

Napomena: Ove krajnje tačke su potrebne samo za konfigurisanje Exchange hibrida. Redovi od 8. do 10. opisuju tekući saobraćaj.

postojeća Exchange usluga | Ne postoji

domains.live.com1

ne

40.118.209.192/32
168.62.190.41/32

Napomena: Ove IP adrese su obezbeđene u informativne svrhe i nisu uključene u XML.

TCP 80 i 443

11

Opcionalno: Exchange Online IMAP4 migracija

IMAP4 usluga | Nije primenljivo

*.outlook.office.com
outlook.office365.com

da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 143/993

12

Opcionalno: Exchange Online POP3 migracija

POP3 usluga | Nije primenljivo

*.outlook.office.com
outlook.office365.com

da

Exchange Online IP opsezi.

TCP 995

1 Potrebno samo za Exchange 2010 SP3 čarobnjak za konfiguraciju hibridne primene.

Napomena: Domeni i čvorovi koje džokeri kao što su *.outlook.office.com i *.um.outlook.com predstavljaju su lista domena aplikacija, funkcionalnih i regionalnih domena i čvorova korišćenih za Exchange Online funkcionalnost. Neki se dinamički dodeljuju, a svi ovi poddomeni i čvorovi su podložni promeni kad god se usluga poboljša. Domeni i čvorovi koje džoker *.outlook.com predstavlja obuhvataju poddomene i čvorove za Exchange Online funkcionalnost, CDN-ove nezavisnih proizvođača za Exchange Online kao što je xsi.outlook.com i poddomene koje koriste drugi delovi usluge o365.

Exchange Online IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

Exchange Online IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.107.6.152/31
13.107.9.152/31
13.107.18.10/31
13.107.19.10/31
13.107.128.0/22
23.103.160.0/20
23.103.224.0/19
40.96.0.0/13
40.104.0.0/15
52.96.0.0/14
111.221.112.0/21
131.253.33.215/32
132.245.0.0/16
134.170.68.0/23
150.171.32.0/22
157.56.232.0/21
157.56.240.0/20
191.232.96.0/19
191.234.6.152/32
191.234.140.0/22
204.79.197.215/32
206.191.224.0/19
2603:1006::/40
2603:1016::/40
2603:1020:0800::/40
2603:1026::/40
2603:1026:0200::/39
2603:1026:0400::/39
2603:1026:0600::/40
2603:1026:0800::/40
2603:1036::/39
2603:1036:0200::/40
2603:1036:0400::/40
2603:1036:0600::/40
2603:1036:0800::/38
2603:1036:0c00::/40
2603:1046::/37
2603:1046:0900::/40
2603:1056::/40
2603:1056:0400::/40
2603:1056:0600::/40
2603:1096::/38
2603:1096:0400::/40
2603:1096:0600::/40
2603:1096:0c00::/40
2603:1096:a00::/39
2603:10a6:0200::/40
2603:10a6:0400::/40
2603:10a6:0600::/40
2603:10a6:0800::/40
2603:10d6:0200::/40
2620:1ec:4::152/128
2620:1ec:4::153/128
2620:1ec:8f0::/46
2620:1ec:900::/46
2620:1ec:a92::152/128
2620:1ec:a92::153/128
2620:1ec:c::10/128
2620:1ec:c::11/128
2620:1ec:d::10/128
2620:1ec:d::11/128
2a01:111:f400::/48

Exchange Online Protection FQDN-ovi

Da biste koristili Exchange Online Protection kao samostalnu uslugu ili kao SMTP mašinu uz Exchange Online, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku. Imajte na umu da EOP SMTP IP adrese nisu navedene direktno na ovoj stranici, već ka njima postoje veze u 2., 3. i 4. redu. Pored gorenavedenih FQDN-ova, CDN-ova i telemetrije za ceo programski paket, moraćete da dodate i ove krajnje tačke. Sve Exchange Online Protection krajnje tačke su dostupne putem usluge ExpressRoute i ne oslanjaju se na CDN.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CIDR adresa

Port

1

Obavezno: usluge za ceo programski paket.

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: EOP

klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.protection.outlook.com

pročitajte članak Exchange Online Protection IP adrese

TCP 443

3

Obavezno: slanje SMTP e-pošte

postojeće okruženje e-pošte | Ne postoji

<customer domain-key>.mail.protection.outlook.com

pročitajte članak Exchange Online Protection IP adrese

TCP 25

4

Obavezno: prijem SMTP e-pošte

Pročitajte članak Exchange Online Protection IP adrese | Ne postoji

klijentsko okruženje e-pošte

klijentsko okruženje e-pošte

TCP 25

Napomena: Domeni i čvorovi koje džokeri kao što je *.protection.outlook.com predstavljaju su lista domena aplikacija, funkcionalnih i regionalnih domena i čvorova korišćenih za isporuku pošte, bezbednost i funkcionalnost usaglašenosti. Neki se dinamički dodeljuju, a svi ovi poddomeni i čvorovi su podložni promeni kad god se usluga poboljša.

Internet i ER pristupačne: deljene usluge | potvrda identiteta | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | Microsoft Teams | SharePoint Online i OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internet pristupačne: Office 365 Video i Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office klijenti | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Nazad na vrh>

Skype za posao Online

Skype za posao Online FQDN-ovi

Da biste koristili Skype za posao Online, proverite da li se može pristupiti krajnjim tačkama za FQDN i IP adrese u dolenavedenim tabelama za Skype za posao Online. Te tabele se redovno ažuriraju jer Microsoft radi na tome da izgradi mrežu kako bi povećao pouzdanost i performanse. Obavezno se pretplatite na promene u ovoj dokumentaciji kako biste obezbedili da se one unesu u mrežnu konfiguraciju.

Krajnje tačke IP adrese koje su navedene za Skype za Business online IP adrese uključuje IP-ove obavezne za Skype za posao online i Teams. Ako vaše preduzeće takođe želi da koristi Microsoft Teams, nema dodatnog posla sve dok su IP adrese u ovom odeljku na beloj listi. FQDN krajnje tačke navedene u Skype za posao online FQDN-ovima pokrivaju samo FQDN-ove koji su neophodni za Skype za posao online. Ako vaše preduzeće želi da koristi Microsoft Teams, morate da dodate FQDN-ove za Microsoft Teams navedene u odeljku Microsoft Teams. Odredišta sa oznakom da u koloni ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice se reklamiraju putem usluge ExpressRoute i interneta.

Da biste koristili Skype za posao Online, prvo morate da omogućite krajnje tačke za potvrdu identiteta, kao i Office 365 portal i deljenu uslugu. Takođe morate da se uverite je moguće pristupiti krajnjim tačkama iz tabela koje navode FQDN i IP adresu za Skype za posao Online. Da biste videli IP adrese, razvijte odeljak sa IP adresama ispod tabele koja opisuje protok saobraćaja. Imajte na umu da džoker znakovi predstavljaju sve moguće poddomene u okviru osnovnog domena.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

CIDR adresa

Port

1

Obavezno: usluge za ceo programski paket.

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge, potvrdu identiteta i Office Online

2

Obavezno: Klijent usluge Skype za posao - signali

klijentski računar | prijavljeni korisnik

*.teams.microsoft.com
teams.microsoft.com
*.skype.com
*.lync.com

da

IP opsezi usluge Skype za posao.

TCP 80 i 443

3

Obavezno: Klijent usluge Skype za posao - medijske usluge

klijentski računar | prijavljeni korisnik

Mediji bez izričitog FQDN mapiranja koriste ove IP adresa.

da

13.107.64.0/18
52.112.0.0/14

TCP 443, UDP 3478-3481

4

Opcionalno: Skype za posao - hibridni medijum

klijentski računar | prijavljeni korisnik

Mediji bez izričitog FQDN mapiranja koriste ove IP adresa.

da

13.107.64.0/18
52.112.0.0/14

TCP i UDP 50,000-59,999

5

Obavezno: Skype za posao CDN-ovi

klijentski računar | prijavljeni korisnik

*.azureedge.net
*.sfbassets.com
*.urlp.sfbassets.com
skypemaprdsitus.trafficmanager.net

ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

6

Obavezno: Brzi saveti klijenta usluge Skype za posao

klijentski računar | prijavljeni korisnik

quicktips.skypeforbusiness.com

ne

Nije primenljivo.

TCP 443

7

Opcionalno: Spoljni pristup pomoću programa Skype i mogućnosti povezivanja sa dobavljačima usluga razmene trenutnih poruka: Preuzimanje slike kontakta

klijentski računar | prijavljeni korisnik

*.users.storage.live.com

ne

Informacije o IP opsegu SkypeGraph.skype.com

TCP 443

7

Opcionalno: Odnosi se samo na one koji primenjuju sisteme soba za konferencije

uređaji sobe za konferencije/prijavljeni korisnici

*.adl.windows.com

ne

Nije primenljivo

TCP 80, 443

Da biste koristili emitovanja Skype sastanka, sledeće krajnje tačke moraju biti dostupne klijentskim računarima.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

CIDR adresa

Port

1

Obavezno: Krajnje tačke programa Skype za posao.

pogledajte Skype za posao na mreži i uverite se da su sve stavke sa oznakom „obavezno“ dostupne.

2

Obavezno: Emitovanje Skype sastanka izlagač i učesnik

klijentski računar/prijavljeni korisnik

*.broadcast.skype.com
broadcast.skype.com

da

IP opsezi usluge Skype za posao.

TCP 443

3

Obavezno: Emitovanje Skype sastanka izlagač i učesnik

klijentski računar/prijavljeni korisnik

aka.ms
amp.azure.net

ne

Nije primenljivo

TCP 443

4

Obavezno: Emitovanje Skype sastanka izlagač i učesnik (uključujući CDN-ove)

klijentski računar/prijavljeni korisnik

*.keydelivery.mediaservices.windows.net
*.msecnd.net
*.streaming.mediaservices.windows.net
ajax.aspnetcdn.com
mlccdn.blob.core.windows.net

ne

Nije primenljivo

TCP 443

Napomene: 

 • Domeni i čvorovi koje džokeri kao što su *.lync.com, *.config.skype.com, *.broadcast.skype.com, *.skypeforbusiness.com, *.sfbassets.com i *.urlp.sfbassets.com predstavljaju su lista domena aplikacija, funkcionalnih i regionalnih domena i čvorova korišćenih za Skype za posao Online funkcionalnost. Neki se dinamički dodeljuju, a svi ovi poddomeni i čvorovi su podložni promeni kad god se usluga poboljša.

 • Džokeri za mediaservices.windows.net predstavljaju listu krajnjih tačaka usluga medija povezanih sa uslugom Azure Media Services, sa koje se izvlači video sadržaj. Ove krajnje tačke su dostupne putem interneta i Azure javne razmene. Džoker za msecnd.net predstavlja dinamički generisanu krajnju tačku u okviru CDN-a iz koje se izvlače biblioteke stranice za pridruživanje.

Skype za posao online IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

Skype za posao online IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.70.151.216/32
13.71.127.197/32
13.75.126.169/32
13.72.245.115/32
13.73.1.120/32
13.89.240.113/32
13.107.3.0/24
13.107.64.0/18
51.140.143.149/32
51.140.155.234/32
51.140.203.190/32
51.141.51.76/32
52.112.0.0/14
52.163.126.215/32
52.170.21.67/32
52.172.185.18/32
52.178.94.2/32
52.178.161.139/32
52.228.25.96/32
52.231.36.175/32
52.231.207.185/32
52.238.119.141/32
52.242.23.189/32
52.244.160.207/32
104.215.11.144/32
104.215.62.195/32
138.91.237.237/32


2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48 
2620:01ec:0042::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:2047:2::/64
2a01:111:2047:1::/64
2a01:111:2048:2::/64
2a01:111:2048:1::/64
2a01:111:f406:3406::/64
2a01:111:f406:3405::/64
2a01:111:200f:11::/64
2a01:111:200f:10::/64
2a01:111:2007:3::/64
2a01:111:2007:4::/64
2a01:111:200f:6::/64
2a01:111:200f:7::/64 
2a01:111:200f:8::/64
2a01:111:200f:9::/64
2a01:111:2012:2::/64 
2a01:111:2012:3::/64
2a01:111:2012:4::/64
2a01:111:2012:5::/64
2a01:111:2012:6::/64
2a01:111:2012:7::/64
2a01:111:202a:2::/64
2a01:111:202a:3::/64
2a01:111:202b:3::/64
2a01:111:202b:4::/64
2a01:111:202b:9::/64
2a01:111:202b:a::/64
2a01:111:202f::/48
2a01:111:2034:2::/64
2a01:111:2034:3::/64
2a01:111:2035:6::/64
2a01:111:2035:7::/64
2a01:111:2036:2::/64
2a01:111:2036:3::/64
2a01:111:203e:1::/64
2a01:111:203e:2::/64
2a01:111:2040:1::/64
2a01:111:2040:2::/64
2a01:111:2046:4::/64
2a01:111:2046:5::/64
2a01:111:2a:7::/64
2a01:111:2a:8::/64
2a01:111:f402:5802::/64
2a01:111:f402:5803::/64
2a01:111:f402:5805::/64
2a01:111:f404:0c06::/64
2a01:111:f404:0c07::/64
2a01:111:f404:0c09::/64
2a01:111:f404:0c0a::/64
2a01:111:f404:3400::/64
2a01:111:f404:3401::/64
2a01:111:f404:8002::/64
2a01:111:f404:8003::/64
2a01:111:f404:9400::/64
2a01:111:f404:9401::/64
2a01:111:f404:a000::/64
2a01:111:f404:a001::/64
2a01:111:f404:a800::/64
2a01:111:f404:a801::/64
2a01:111:f404:c0b::/64
2a01:111:f404:c0c::/64
2a01:111:f406:2400::/64
2a01:111:f406:2401::/64
2a01:111:f406:402::/64
2a01:111:f406:403::/64

Internet i ER pristupačne: deljene usluge | potvrda identiteta | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | Microsoft Teams | SharePoint Online i OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internet pristupačne: Office 365 Video i Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office klijenti | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Nazad na vrh>

Microsoft Teams

Microsoft Teams FQDN-ovi

Da biste koristili Microsoft Teams, proverite da li se može pristupiti krajnjim tačkama za FQDN i IP adrese u dolenavedenim tabelama za Microsoft Teams. Te tabele se redovno ažuriraju jer Microsoft radi na tome da izgradi mrežu kako bi povećao pouzdanost i performanse. Obavezno se pretplatite na promene u ovoj dokumentaciji kako biste obezbedili da se one unesu u mrežnu konfiguraciju. Odredišta sa oznakom da u koloni ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice se reklamiraju putem usluge ExpressRoute i interneta.

Ako koristite Internet Explorer ili Microsoft Edge, morate da omogućite kolačiće prvog i trećeg lica i dodate FQDN-ove za timove na listu pouzdanih sajtova. Ovo dodajete gorenavedenim FQDN-ovima, CDN-ovima i telemetriji za ceo programski paket. Pogledajte poznate probleme za Microsoft Teams za više informacija.

Džoker znakovi predstavljaju regionalne instalacije ovih usluga.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

CIDR adresa

Port

1

Obavezno: usluge za ceo programski paket.

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge, potvrdu identiteta i Office Online

2

Obavezno: Microsoft Teams klijent - signali

Klijent ili server/prijavljeni korisnik

*.skype.com
*.teams.microsoft.com
teams.microsoft.com

Da

Microsoft Teams IP opsezi.

TCP 80 & 443

3

Obavezno: Microsoft Teams saradnja

Klijent ili server/prijavljeni korisnik

*.dc.trouter.io

Da

Microsoft Teams IP opsezi.

TCP 443

4

Obavezno: Microsoft Teams mediji

Klijent ili server / prijavljeni korisnik

Mediji bez izričitog FQDN mapiranja koriste ove IP adresa.

Da

13.107.64.0/18
52.112.0.0/14

TCP 443

UDP 3478-3481

5

Obavezno: Microsoft Teams saradnja i deljene usluge

Klijent ili server/prijavljeni korisnik

*.dc.trouter.io
scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net
scsquery-ss-us.trafficmanager.net
scsquery-ss-eu.trafficmanager.net
scsquery-ss-asia.trafficmanager.net

Da

Microsoft Teams IP opsezi.

TCP 443

6

Obavezno: Microsoft Teams deljene usluge

Klijent ili server/prijavljeni korisnik

*.msedge.net
compass-ssl.microsoft.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

7

Obavezno: Microsoft Teams deljene usluge

Klijent ili server/prijavljeni korisnik

*.secure.skypeassets.com
mlccdnprod.azureedge.net
videoplayercdn.osi.office.net
*.mstea.ms

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

8

Opcionalno: Razmena poruka sa uslugom Skype za posao

Klijent ili server/prijavljeni korisnik

*.lync.com
*.skypeforbusiness.com

Da

IP opsezi usluge Skype za posao.

TCP 443

9

Opcionalno: Razmena poruka sa uslugom Skype za posao (uključujući CDN-ove)

Klijent ili server/prijavljeni korisnik

*.azureedge.net
*.sfbassets.com
skypemaprdsitus.trafficmanager.net

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

10

Opcionalno: Nezavisni integracija mreže Yammer

Klijent ili server/prijavljeni korisnik

*.tenor.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 ili 443

11

Opcionalno: Funkcije za obrazovanje i integracija programa OneNote

Klijent ili server/prijavljeni korisnik

*.onenote.com

Da

Office Online IP opsezi.

TCP 443

12

Opcionalno: Odnosi se samo na one koji primenjuju sisteme soba za konferencije

Uređaji sobe za konferencije/prijavljeni korisnici

*.adl.windows.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 80, 443

Napomena: Domeni i čvorovi koje džokeri kao što su *.teams.skype.com, *.teams.microsoft.com, *.config.skype.com, *.secure.skypeassets.com i *.pipe.skype.com predstavljaju su lista domena aplikacija, funkcionalnih i regionalnih domena i čvorova korišćenih za Microsoft Teams funkcionalnost. Neki se dinamički dodeljuju, a svi ovi poddomeni i čvorovi su podložni promeni kad god se usluga poboljša.

Microsoft Teams IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

Microsoft Teams IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.70.151.216/32
13.71.127.197/32
13.75.126.169/32
13.72.245.115/32
13.73.1.120/32
13.89.240.113/32
13.107.3.0/24
13.107.64.0/18
51.140.143.149/32
51.140.155.234/32
51.140.203.190/32
51.141.51.76/32
52.112.0.0/14
52.163.126.215/32
52.170.21.67/32
52.172.185.18/32
52.178.94.2/32
52.178.161.139/32
52.228.25.96/32
52.231.36.175/32
52.231.207.185/32
52.238.119.141/32
52.242.23.189/32
52.244.160.207/32
104.46.62.41/32
104.215.11.144/32
104.215.62.195/32
138.91.237.237/32

2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:202f::/48

Internet i ER pristupačne: deljene usluge | potvrda identiteta | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | Microsoft Teams | SharePoint Online i OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internet pristupačne: Office 365 Video i Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office klijenti | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Nazad na vrh>

SharePoint Online i OneDrive for Business

Da biste koristili SharePoint Online ili OneDrive for Business, morate da imate mogućnost povezivanja sa krajnjim tačkama koje su označene kao obavezne u nastavku. Odredišta sa oznakom da u koloni ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice se reklamiraju putem usluge ExpressRoute i interneta.

SharePoint Online i OneDrive for Business FQDN-ovi

Svi „.sharepoint.com“ FQDN-ovi koji imaju „<zakupac>“ u FQDN-u treba da se nalaze u zoni pouzdanih sajtova pregledača IE vašeg klijenta da bi funkcionisali. Pored gorenavedenih FQDN-ova, CDN-ova i telemetrije za ceo programski paket, moraćete da dodate i ove krajnje tačke.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

ExpressRoute za Office 365 BGP zajednice

CIDR adresa

Port

1

Obavezno: usluge u celom paketu, lokalne izlazne tačke, lokalno DNS razrešavanje i CRL-ovi.

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Office Online

pogledajte Office Online

3

Obavezno: SharePoint Online, OneDrive for Business i povezane aplikacije.

klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.sharepoint.com
*.svc.ms
<tenant>.sharepoint.com
<tenant>-my.sharepoint.com
<tenant>-files.sharepoint.com
<tenant>-myfiles.sharepoint.com

da

SharePoint Online IP opsezi.

TCP 80 i 443

4

Obavezno: CDN-ovi za SharePoint Online i povezane aplikacije

klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.sharepointonline.com
cdn.sharepointonline.com
static.sharepointonline.com
spoprod-a.akamaihd.net
publiccdn.sharepointonline.com
privatecdn.sharepointonline.com

ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

5

Obavezno: OneDrive for Business

klijent ili server / prijavljeni korisnik

admin.onedrive.com
officeclient.microsoft.com
skydrive.wns.windows.com

ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

6

Obavezno: OneDrive for Business CDN i verifikacija klijenta

klijent ili server / prijavljeni korisnik

g.live.com
oneclient.sfx.ms

ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

7

Opcionalno: OneDrive for Business: mogućnost podrške, telemetrija, API-ji i ugrađene veze e-pošte

klijent ili server / prijavljeni korisnik

*.log.optimizely.com
click.email.microsoftonline.com
ssw.live.com
storage.live.com

ne

Nije primenljivo

TCP 443

8

Opcionalno: SharePoint hibridna pretraga – Krajnja tačka ka usluzi SearchContentService gde hibridni popisivač ubacuje dokumente

Popisivač u lokalnom sistemu SP potvrđuje identitet SCS-u kao zakupac koji vrši ubacivanje.

*.search.production.us.trafficmanager.net
*.search.production.emea.trafficmanager.net
*.search.production.apac.trafficmanager.net

ne

Nije primenljivo

TCP 443

9

Opcionalno: SharePoint hibridna pretraga – Krajnja tačka ka usluzi SearchContentService za uspešno potvrđivanje identiteta udaljenoj farmi pomoću OAuth potvrde identiteta i autorizacije.

Nalog kontrolera hosta/pokretača čvora na lokalnom SP serveru.

accounts.accesscontrol.windows.net

ne

Nije primenljivo

TCP 443

10

Opcionalno: SharePoint hibridna pretraga – Obavezno za skriptu ulazne migracije za povezivanje sa Office 365 veb uslugama obezbeđivanja.

Akreditivi globalnog administratora ili ekvivalentni akreditivi na zakupcu za koji se konfiguriše hibridna pretraga

provisioningapi.microsoftonline.com

da

Potvrda identiteta i Identity IP opsezi

TCP 443

Napomena: Domeni i čvorovi koje džokeri kao što su *.sharepoint.com, *.sharepointonline.com i *.svc.ms predstavljaju su lista domena aplikacija, funkcionalnih i regionalnih domena i čvorova koje koristi SharePoint Online. Svi ovi poddomeni i čvorovi su podložni promeni kad god se usluga poboljša.

SharePoint Online IPv4 krajnje tačke sa mogućnošću usmeravanja putem interneta i ExpressRoute

SharePoint Online IPv6 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.107.6.150/31
13.107.6.168/32
13.107.9.150/31
13.107.9.168/32
13.107.136.0/22
40.108.0.0/19
40.108.128.0/17
52.104.0.0/14
104.146.0.0/19
104.146.128.0/17
134.170.200.0/21
134.170.208.0/21
150.171.40.0/22
191.232.0.0/23
191.235.0.0/20
603:1039:1001::/48
2603:1039:e01::/48
2620:1ec:8f8::/46
2620:1ec:908::/46
2620:1ec:a92::150/128
2a01:111:f402::/48

Internet i ER pristupačne: deljene usluge | potvrda identiteta | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | Microsoft Teams | SharePoint Online i OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internet pristupačne: Office 365 Video i Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office klijenti | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Nazad na vrh>

OneNote

Red

Namena

Odredište

CIDR adresa

Port

1

Obavezno: Usluge za ceo programski paket

Pogledajte Office 365 obavezne unose za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Neophodno: OneDrive

apis.live.net

www.onedrive.com

login.microsoft.com

3

Neophodno: SharePoint Online i OneDrive for Business

Pročitajte članak SharePoint Online

4

Obavezno: OneNote beležnice

www.onenote.com

Office Online IP opsezi.

TCP 443

5

Obavezno: OneNote beležnice (džokeri)

*.onenote.com

Office Online IP opsezi.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

Nije primenljivo

TCP 443

6

Obavezno: CDN-ovi OneNote beležnica

cdn.onenote.net

site-cdn.onenote.net

*cdn.onenote.net

Nije primenljivo

TCP 443

7

Obavezno: OneNote pomoćne usluge i CDN-ovi

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

officeapps.live.com

Nije primenljivo

TCP 443

8

Neophodno: OneNote Online

*.onenote.com

*cdn.onenote.net

contentstorage.osi.office.net

*onenote.officeapps.live.com

*.microsoft.com

Office Online IP opsezi.

TCP 443

9

Opcionalno: funkcije za obrazovanje

apis.live.net

www.onedrive.com

cdn.onenote.net

contentstorage.osi.office.net

Nije primenljivo

TCP 443

10

Opcionalno: OneNote pomoćne usluge i CDN-ovi nezavisnih proizvođača

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

Dodatne Office 365 usluge

Uključujući Office 365 Video, Microsoft Stream, Planner, Sway, Yammer i Office 365 ProPlus i drugi klijentski softver. Da biste koristili neku od tih usluga, pored gorenavedenih FQDN-ova, CDN-ova i telemetrije za ceo paket, morate biti u mogućnosti da se povežete sa krajnjim tačkama označenim kao obavezne u dolenavedenoj tabeli. Port odredišta je TCP 443, osim ako nije drugačije navedeno. Nijedna od sledećih usluga se ne reklamira putem usluge Azure ExpressRoute za Office 365.


Yammer

Yammer je dostupan samo u pregledaču i zahteva potvrdu identiteta korisnika putem proxy servera. Svi Yammer FQDN-ovi treba da se nalaze u zoni pouzdanih lokacija pregledača IE vašeg klijenta da bi funkcionisali.

Red

Namena

Odredište

CIDR adresa

1

Obavezno: usluge za ceo programski paket

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Yammer

*.yammer.com
*.yammerusercontent.com
13.107.6.158/31
13.107.9.158/31
40.78.62.210/32
134.170.148.0/22

3

Obavezno: Yammer CDN

*.assets-yammer.com

Ne postoji

Napomena: Domeni i čvorovi koje džokeri kao što su *.yammer.com, *.yammerusercontent.com i *.assets-yammer.com predstavljaju su lista domena aplikacija, funkcionalnih i regionalnih domena i čvorova koje koristi Yammer. Neki se dinamički dodeljuju, a svi ovi poddomeni i čvorovi su podložni promeni kad god se usluga poboljša.Planner

Planner je dostupan samo u pregledaču i zahteva potvrdu identiteta korisnika putem proxy servera. Pored gorenavedenih FQDN-ova, CDN-ova i telemetrije za ceo programski paket, moraćete da dodate i ove krajnje tačke.

Red

Namena

Odredište

CIDR adresa

1

Obavezno: usluge za ceo programski paket

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Planner

tasks.office.com
cus-000.tasks.osi.office.net
ea-000.tasks.osi.office.net
eus-zzz.tasks.osi.office.net
neu-000.tasks.osi.office.net
sea-000.tasks.osi.office.net
weu-000.tasks.osi.office.net
wus-000.tasks.osi.office.net
13.107.6.160/32
13.107.9.160/32

3

Obavezno: Planner CDN-ovi

ajax.aspnetcdn.com

Ne postojiSway

Sway je dostupan samo u pregledaču i zahteva potvrdu identiteta korisnika putem proxy servera. Pored gorenavedenih FQDN-ova, CDN-ova i telemetrije za ceo programski paket, moraćete da dodate i ove krajnje tačke.

Red

Namena

Odredište

1

Obavezno: usluge za ceo programski paket

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: Sway

sway.com
www.sway.com
eus-www.sway.com
eus-000.www.sway.com
eus-001.www.sway.com
eus-002.www.sway.com
eus-003.www.sway.com
eus-004.www.sway.com
eus-005.www.sway.com
eus-006.www.sway.com
eus-007.www.sway.com
eus-008.www.sway.com
eus-009.www.sway.com
eus-00a.www.sway.com
eus-00b.www.sway.com
eus-00c.www.sway.com
eus-00d.www.sway.com
eus-00e.www.sway.com
wus-www.sway.com
wus-000.www.sway.com
wus-001.www.sway.com
wus-002.www.sway.com
wus-003.www.sway.com
wus-004.www.sway.com
wus-005.www.sway.com
wus-006.www.sway.com
wus-007.www.sway.com
wus-008.www.sway.com
wus-009.www.sway.com
wus-00a.www.sway.com
wus-00b.www.sway.com
wus-00c.www.sway.com
wus-00d.www.sway.com
wus-00e.www.sway.com

3

Obavezno: Sway CDN-ovi

eus-www.sway-cdn.com
wus-www.sway-cdn.com
eus-www.sway-extensions.com
wus-www.sway-extensions.com

4

Opcionalno: Sway analiza veb lokacije

www.google-analytics.com

5

Opcionalno: Sway sadržaj nezavisnih proizvođača

pristup sadržaju nezavisnih proizvođača kao što su Bing, Flickr i tako dalje

Napomena: Umesto džokera smo naveli svaki regionalni i funkcionalni FQDN za Sway da bismo objasnili šta drugi regionalni džokeri, džokeri aplikacija i funkcionalni džokeri predstavljaju za krajnje tačke objavljene u ovom članku.Office 365 Video i Microsoft Stream

Office 365 Video i Microsoft Stream su dostupni samo u pregledaču i zahtevaju potvrdu identiteta korisnika putem proxy servera. CIDR oblikovane IP adrese nisu dostupne ni za Office 365 Video ni za Microsoft Stream.

Red

Namena

Odredište

1

Obavezno: usluge za ceo programski paket

pogledajte Office 365 obavezne stavke za deljene usluge i potvrdu identiteta

2

Obavezno: SharePoint Online krajnje tačke koje su iznad navedene kao obavezne

pročitajte članak SharePoint Online

3

Obavezno: Office 365 Video

(koristeći Azure Media Services, uključujući CDN-ove povezan sa uslugom Azure Media Services)

*.keydelivery.mediaservices.windows.net
*.streaming.mediaservices.windows.net

4

Obavezno: Office 365 Video CDN-ovi

ajax.aspnetcdn.com
r3.res.outlook.com
spoprod-a.akamaihd.net

5

Obavezno: Microsoft Stream. (potreban je AAD korisnički token)

*.api.microsoftstream.com
*.cloudapp.net
*.notification.api.microsoftstream.com
amp.azure.net
api.microsoftstream.com
az416426.vo.msecnd.net
s0.assets-yammer.com
vortex.data.microsoft.com
web.microsoftstream.com

7

Obavezno: Microsoft Stream – nepotvrđeni identitet (sadržaj je šifrovan)

(koristeći Azure Media Services, uključujući CDN-ove povezan sa uslugom Azure Media Services)

*.streaming.mediaservices.windows.net

8

Obavezno: Microsoft Stream CDN

amsglob0cdnstream11.azureedge.net

9

Opcionalno: Microsoft Stream integracija nezavisnih proizvođača (uključujući CDN-ove)

cdn.optimizely.com
nps.onyx.azure.net

Napomena: Čvorovi koje džokeri *.keydelivery.mediaservices.windows.net i *.streaming.mediaservices.windows.net predstavljaju su dinamičke stavke za skladištenje i preuzimanje video zapisa.Office 2016 za Mac, Office 365 ProPlus, i mobilni klijenti

Red

Namena

Odredište

1

Office 2016 za Mac

Da biste razumeli zahteve krajnjih tačaka za Office 2016 za Mac, pročitajte referentni članak Mrežni zahtevi u sistemu Office 2016 za Mac.

2

Office 365 ProPlus i mobilni klijenti

Da biste razumeli mrežne zahteve Office klijenata uključujući, Office 365 ProPlus, Office 2016 za Windows, aplikaciju Outlook za iOS i Windows, kao i OneNote pročitajte članak Mrežni zahtevi za Office klijente i klijente za mobilne uređaje.

Office 365 krajnje tačke objavljuju se na kraju svakog meseca uz obaveštenje od 30 dana unapred. Povremeno se objavljuju i hitne promene pored objavljivanja na kraju meseca uz kraći period najave. Kad se doda neka krajnja tačka, datum stupanja na snagu u RSS feedu jeste datum nakon kojeg će se zahtevi za mrežu slati krajnjoj tački. Ako prvi put koristite RSS, evo kako da se pretplatite putem programa Outlook, a možete i da odaberete da vam se ažuriranja RSS feeda šalju putem e-pošte.

Krajnje tačke koje su navedene sa opcijom Da u koloni ExpressRoute za Office 365 dostupne su i preko interneta i preko ExpressRoute veze kada je konfigurisana Microsoft razmena. Neke usluge koje koristi Office 365 dostupne su i kada je konfigurisana javna razmena i one su navedene ovde; međutim, javna razmena nije neophodna za korišćenje ExpressRoute veze uz Office 365 za Office 365 aplikacije koje su podržane putem ExpressRoute veze.

Na ovoj stranici ima mnogo informacija. Možemo li da ih predstavimo na način koji će vama biti lakši?

Razmotrite opciju davanja svog mišljenja na dnu ove stranice, pod naslovom Da li su ove informacije bile korisne? Kliknite na da ili ne i unesite detaljne povratne informacije. Što više povratnih informacija dobijemo od vas, lakše ćemo poboljšati stranicu.

Internet i ER pristupačne: deljene usluge | potvrda identiteta | Office Online | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype za posao Online | Microsoft Teams | SharePoint Online i OneDrive | Dynamics CRM IP | Dynamics CRM URI | Power BI

Internet pristupačne: Office 365 Video i Microsoft Stream | Yammer | Sway | Planner | Office klijenti | Microsoft Intune | Microsoft PowerApps | Microsoft Flow

<Nazad na vrh>

Evo kratke veze koju možete da koristite da biste se vratili: https://aka.ms/o365endpoints

Srodne teme

Mrežno povezivanje za Office 365
Upravljanje Office 365 krajnjim tačkama
Rešavanje problema sa povezivanjem sa uslugom Office 365
Povezivanje sa klijentom
Mreže za isporuku sadržaja
IP opsezi za Microsoft Azure Datacenter
Microsoft javni IP prostor

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×